Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty AV ČR


Nalezeno záznamů: 28

DAAD-20-04
Bilaterální spolupráce
Chemo-enzymatic synthesis of multivalent neoglycoproteins for galectin inhibition

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Křen Vladimír
Období řešení projektu: 2020-2021

DAAD-20-05
Bilaterální spolupráce
Innovative insights into Fungal Environmental Communities (IFECt): from metagenomes to novel fungal genomes and molecular markers

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Baldrian Petr
Období řešení projektu: 2020-2021

LQ200202001
Prémie Lumina quaeruntur
Sekreční aparát typu III v rodu patogenních bakterií Bordetella

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kamanová Jana
Období řešení projektu: 2020-2024

LQ200202002
Prémie Lumina quaeruntur
Hmotnostně spektrometrická mikrobiální metabolomika

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kameník Zdeněk
Období řešení projektu: 2020-2024

SEAEUROPEJFS19IN-080
SEA-Europe JFS
Thai_Indonesian_CZ team for Antimicrobial Compounds

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Janata Jiří
Období řešení projektu: 2020-2023

DAAD-19-04
Bilaterální spolupráce
Role of nuclear γ-tubulin in epigenetic control of pericentromeric heterochromatin organization

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Binarová Pavla
Období řešení projektu: 2019-2020

MSM200201901
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Function of γ-tubulin with E2F-RBR pathway in safeguarding genome integrity

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kourová Hana
Období řešení projektu: 2019-2020

NSFC-19-13
Bilaterální spolupráce
Quorum quenching compounds from sponge-associated actinobacteria

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Saurav Kumar
Období řešení projektu: 2019-2020

VVAM-19-08
Podpora výzkumně-vzdělávacích aktivit pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí
6th Summer School in Molecular Biophysics and Systems Biology

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Minofar Babak
Období řešení projektu: 2019-2019

AP1702
Akademická prémie - Praemium Academiae
Mikroorganismy a fungování ekosystémů

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Baldrian Petr
Období řešení projektu: 2018-2023

DAAD-18-11
Bilaterální spolupráce
Overlapping regulons of sigma factors of RNA polymerase in Corynebacterium glutamicum

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pátek Miroslav
Období řešení projektu: 2018-2019

SAV-18-24
Bilaterální spolupráce
In vivo activity of silymarin flavonolignans on model infection induced with cestode Mesocestoides vogae in mice

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Biedermann David
Období řešení projektu: 2018-2020

CONICET-16-10
Bilaterální spolupráce
Covariation of Photosynthetic Electron Transfer with Carbon Fixation in Phytoplankton

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Prášil Ondřej
Období řešení projektu: 2017-2018

MSM200201701
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Readthrough inducing tRNAs – new approach of how to treat diseases caused by nonsense mutations

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Beznosková Petra
Období řešení projektu: 2017-2018

MSM200201702
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Unraveling the role of specific genome re-arrangements in evolution and adaptation of respiratory pathogen Bordetella pertussis by omics techniques

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Dienstbier Ana
Období řešení projektu: 2017-2019

MSM200201703
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Exploring the seasonality of microbial processes in coniferous forest soils using the combination of advanced omics approaches

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Větrovský Tomáš
Období řešení projektu: 2017-2019

CNR-16-29
Bilaterální spolupráce
Conversion from Heterotrophic to Phototrophic Growth Regime to Enhance Carotenoid Production in Microalgae Cultures

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Masojídek Jiří
Období řešení projektu: 2016-2018

CNR-16-30
Bilaterální spolupráce
Biomimetic Enzymatic Synthesis of Polyphenolic Bioactive Molecules

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Křen Vladimír
Období řešení projektu: 2016-2018

DAAD-16-09
Bilaterální spolupráce
Structural analysis of engineered/technologically important enzymes

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kutá Smatanová Ivana
Období řešení projektu: 2016-2017

MSM200201604
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Characterization of the structure of FtsH complexes and their role in PSII biogenesis in cyanobacterium Synechocystis PCC 6803

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Krynická Vendula
Období řešení projektu: 2016-2018

MTA-16-11
Bilaterální spolupráce
Effect of phosphatidylglycerol on heterocyst formation and its pigment-protein composition in the cyanobacterium Anabaena variabilis

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Komenda Josef
Období řešení projektu: 2016-2018

SAV-16-06
Bilaterální spolupráce
Hledání genetických markerů pro rozlišení druhů v rámci rodu Russula podrodu Polychromidia

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kolařík Miroslav
Období řešení projektu: 2016-2017

SAV-16-13
Bilaterální spolupráce
Mechanizmy antiparazitického účinku silymarinových flavonolignanů na larvy modelu tasemnice Mesocestoides vogae.

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Biedermann David
Období řešení projektu: 2016-2017

DAAD-15-16
Bilaterální spolupráce
Regulation of aerobic anoxygenic photosynthesis in three novel bacterial species

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Koblížek Michal
Období řešení projektu: 2015-2016

StrategieAV21/10
StrategieAV
Molekuly a materiály pro život

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rypáček František; Kavan Ladislav; Hocek Michal

StrategieAV21/7
StrategieAV
Kvalitní život ve zdraví i nemoci

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.; Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.; Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.; Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Otáhal Jakub; Flachs Pavel; Mráček Tomáš; Macůrek Libor; Kozubek Stanislav; Syková Eva; Sedmera David; Jiruška Přemysl; Hamplová Dana

StrategieAV21/8
StrategieAV
Potraviny pro budoucnost

Příjemce: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Doležel Jaroslav; Kopečný Jan; Prášil Ondřej; Tlaskalová-Hogenová Helena

StrategieAV21/9
StrategieAV
Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Příjemce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Geologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šimek Miloslav; Zima Jan; Petřík Petr; Štefka Jan; Krahulec František; Elhottová Dana; Kopáček Jiří; Cajthaml Tomáš