Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty AV ČR


Nalezeno záznamů: 8

SAZU-19-01
Bilaterální spolupráce
Cave sediments: multi-proxy for interpretation of karst processes

Příjemce: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bosák Pavel
Období řešení projektu: 2019-2021

CAS-17-06
Bilaterální spolupráce
Od východu na západ a zase zpět: evoluce, migrace a paleoekologie šelem severní Eurasie během čtvrtohor

Příjemce: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Wagner Jan
Období řešení projektu: 2017-2019

PAN-17-22
Bilaterální spolupráce
Reconstruction of paleoenvironment in Middle and Late Pleistocene based on cave deposits from Poland and Czech Republic

Příjemce: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bosák Pavel
Období řešení projektu: 2017-2019

MSM100131601
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Rock-magnetic and paleomagnetic studies of volcano plumbing systems: implications for magma flow dynamics beneath composite volcanoes

Příjemce: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Tomek Filip
Období řešení projektu: 2016-2018

SAZU-16-03
Bilaterální spolupráce
Analyses of karst sediments for dating of morphogenetic and environmental changes in karst areas of Slovenia

Příjemce: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bosák Pavel
Období řešení projektu: 2016-2018

FJD1-0013-1501
Fellowship Josefa Dobrovského
Comparative study of selected Oligocene fishes (Gonostomatidae, Phosichthyidae and Syngnathidae) from Paratethys central area (Czech Republic and Romania)

Příjemce: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Gradianu Ionut
Období řešení projektu: 2015-2015

StrategieAV21/4
StrategieAV
Přírodní hrozby

Příjemce: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.; Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; Centrum výzkumu globální změny v. v. i.; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Geologický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.; Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Stemberk Josef; Šílený Jan; Tesař Miroslav; Filippi Michal; Blaheta Radim; Burešová Dalia; Borovička Jiří

StrategieAV21/9
StrategieAV
Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Příjemce: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Botanický ústav AV ČR, v. v. i.; Geologický ústav AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Šimek Miloslav; Zima Jan; Petřík Petr; Štefka Jan; Krahulec František; Elhottová Dana; Kopáček Jiří; Cajthaml Tomáš