Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekty AV ČR


Nalezeno záznamů: 25

FWO-19-06
Bilaterální spolupráce
Art, Ontology and Politics

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bierhanzl Jan
Období řešení projektu: 2019-2020

FJD3-0009-1801
Fellowship Josefa Dobrovského
Bernard Bolzano's early notion of number

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Guillén Elías Fuentes
Období řešení projektu: 2018-2018

SAV-18-31
Bilaterální spolupráce
Social Change in the Phenomenological and Postphenomenological Context

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Urban Petr
Období řešení projektu: 2018-2020

AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Formal Epistemology - the Future Synthesis

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kvasz Ladislav
Období řešení projektu: 2017-2022

BAS-17-21
Bilaterální spolupráce
Non-classical Logical Systems and Their Applications

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Punčochář Vít
Období řešení projektu: 2017-2019

FJD3-0009-1623
Fellowship Josefa Dobrovského
Patočka on Husserl's epoche and Plato's dialectic

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Williams Anita
Období řešení projektu: 2017-2017

FJD3-0009-1701
Fellowship Josefa Dobrovského
Studies on Debates at the Prague Faculty of Arts around 1409: Towards an Edition of Matěj of Knín's Quodlibet

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Campi Luigi
Období řešení projektu: 2017-2017

FJD3-0009-1702
Fellowship Josefa Dobrovského
Labour, Praxis, and Human Activity: Toward a Critique of Epistemology of Sciences

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Azeri Siyaves
Období řešení projektu: 2017-2017

FJD3-0009-1703
Fellowship Josefa Dobrovského
Discourses on Violence in the Hussite movement

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pjecha Martin
Období řešení projektu: 2017-2017

MSM300091701
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Universalia realia sunt haeresis seminaria: Contributions to the Philosophical Thought of Masters at the Prague University in the Late Middle Ages (i.a. Jan Hus, Jerome of Prague and Stephen of Páleč)

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pavlíček Ota
Období řešení projektu: 2017-2019

PAN-17-26
Bilaterální spolupráce
Naturalistic approaches to content and consciousness

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hvorecký Juraj
Období řešení projektu: 2017-2019

FJD3-0009-1601
Fellowship Josefa Dobrovského
The 1934 International Congress of Philosophy of Prague and the Project of a Philosophical Internationale

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bianco Giuseppe
Období řešení projektu: 2016-2016

FJD3-0009-1602
Fellowship Josefa Dobrovského
The University of Vienna facing Hussitism, 1415 - ca. 1435

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Traxler Christina
Období řešení projektu: 2016-2016

FJD3-0009-1603
Fellowship Josefa Dobrovského
Czech Surrealism in the Context of Twentieth-Century Critical Thought

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Rauszer Michal
Období řešení projektu: 2016-2016

FJD3-0009-1621
Fellowship Josefa Dobrovského
Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu 1918-1939

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Bucha Andrei
Období řešení projektu: 2016-2016

MSM300091601
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Subjectivity and Appropriation: On Two Aspects of Linguistic Utterance

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Koblížek Tomáš
Období řešení projektu: 2016-2018

MSM300091603
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
John Amos Comenius and the Early Modern Protestant Quest for the Perfect Order and Language of Natural Theology

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Pavlas Petr
Období řešení projektu: 2016-2017

FJD3-0009-1503
Fellowship Josefa Dobrovského
Universalismus a lokální kultura ve střední Evropě raného novověku: příklad katolické liturgické reformy v Čechách

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Richard Nicolas
Období řešení projektu: 2015-2015

SAV-15-12
Bilaterální spolupráce
Fenomenologie dnes. Aktuální výzvy v současném fenomenologickém výzkumu subjektivity

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Urban Petr
Období řešení projektu: 2015-2017

StrategieAV21/1
StrategieAV
Naděje a rizika digitálního věku

Příjemce: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.; Matematický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Flusser Jan; Krejčí Pavel; Cintula Petr; Paluš Milan

StrategieAV21/11
StrategieAV
Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Orientální ústav AV ČR, v. v. i.; Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Sommer Petr; Semotanová Eva; Němeček Jan; Tůma Oldřich; Chotaš Jiří; Lahoda Vojtěch; Strnad Jaroslav

StrategieAV21/12
StrategieAV
Paměť v digitálním věku

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Orientální ústav AV ČR, v. v. i.; Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Velek Luboš; Hájková Dagmara; Piorecký Karel; Lhoták Martin; Flaišman Jiří

StrategieAV21/13
StrategieAV
Efektivní veřejné politiky a současná společnost

Příjemce: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Münich Daniel; Večerník Jiří; Uherek Zdeněk; Lyons Pat; Lux Martin; Doležal Tomáš; Hříbek Tomáš

StrategieAV21/14
StrategieAV
Formy a funkce komunikace

Příjemce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Orientální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Koťátko Petr; Hrubec Marek; Blatný Marek; Holý Martin; Novotný Robert; Majer Ondrej; Hvorecký Juraj; Kostlán Antonín; Franc Martin; Havlík Vladimír; Stöckelová Tereza; Winter Tomáš

StrategieAV21/15
StrategieAV
Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy

Příjemce: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Orientální ústav AV ČR, v. v. i.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Hrubec Marek