Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - záznamy

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 162

0493760 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Dittmann, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2016/2017 Academic Year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 1 (2018), s. 55-57. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287887

0500928 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2017/2018 academic year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 5 (2018), s. 299-302. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292962

0498948 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Enantiosémie z perspektivy lingvistických teorií intersubjektivity.
[Enantiosemy from the Perspective of Linguistic Theories of Intersubjectivity.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 9, zvláštní vydání (2018), s. 124-134. ISSN 1804-3240
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: enantiosemy * intersubjectivity * language acquisition * linguistic change * linguistic rule
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/103950/Martin_Benes_124-134.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291250

0489149 - UJC-A 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Beneš, Martin - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Štěpánová, Veronika
Interaction between language users and a language consulting center: Challenges for language management theory research.
The Language Management Approach, A Focus on Research Methodology. Berlín: Peter Lang GmbH International Verlag der Wissenschaften, 2018 - (Fairbrother, L.; Nekvapil, J.; Sloboda, M.), s. 119-140. Prague Papers on Language, Society and Interaction, 5. ISBN 978-3-631-65042-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Language Management Theory * language consulting * micro management * macro management * pre-interaction management * post-interaction management * in-interaction management
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285601

0494031 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Kalamáry.
[On the Czech word Kalamáry.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 4 (2018), s. 238-243. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * calamari * morphology * grammatical gender * ambiguity of grammatical gender
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288897

0500116 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292258

0500496 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bičan, Aleš
Etymologie a fonologie: případ Mathesiova fonotaktického pravidla.
[Etymology and phonology: The case of Mathesius' phonotactic rule.]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 13-31. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: consonant-vowel combinations * loanword * expressive words
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292556

0501524 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Jan Gebauer, jazykový kontakt a několik starších názorů na německý vliv na češtinu v oblasti hláskosloví.
[Jan Gebauer, language contact, and some early views on the German influence on Czech on the phonological level.]
Linguistica Brunensia. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 47-59. ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language contact * historiography of linguistics * Czech language * German language * Jan Gebauer
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://hdl.handle.net/11222.digilib/138787
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293538

0500951 - UJC-A 2019 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Language contact studies: the past, the present, and the future.
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica 17. - 18. 9. 2015. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018 - (Odaloš, P.), s. 75-82. Filozofická fakulta. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language contact studies * language contact * historiography of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292989

0500497 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Staroslověnské k7motra a české kmotra: moravismus/panonismus ve staroslověnštině, nebo paleoslovenismus v češtině?
[Old Church Slavonic k7motra and Czech kmotra: a Moravian/Pannonian word in Old Church Slavonic, or a Paleoslovenism in Czech?]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 81-85. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Czech * Early Romance * godmother * borrowings
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292557

0500959 - UJC-A 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) I: Material and existing theories.
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Roč. 135, č. 3 (2018), s. 161-170. ISSN 1897-1059
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Common Slavonic * ermine
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.ejournals.eu/pliki/art/12576/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292996

0500962 - UJC-A 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) II: A new proposal.
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Roč. 135, č. 3 (2018), s. 171-176. ISSN 1897-1059
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Common Slavonic * ermine
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.ejournals.eu/pliki/art/12575/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292998

0493188 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čermáková, Anna - Kopřivová, Marie
Korpusový výzkum mluveného jazyka na příkladu češtiny a angličtiny: současný stav.
[Corpus-based research of spoken language: the state-of-the-art for Czech and English.]
Slovo a slovesnost. Roč. 79, č. 3 (2018), s. 217-240. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken language research * corpus linguistics * spoken Czech * basic descriptive unit for spoken language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.412, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286848

0502637 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M.
O slovníkových transmisích.
[On Dictionary Transmissions.]
Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018 - (Krušinský, R.), s. 97-104. ISBN 978-80-7053-324-6.
[Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc (CZ), 28.11.2018-29.11.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Older Czech * vocabulary * Daniel Adam of Veleslavín * metaphorical lexical units
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2018/%C4%8Cern%C3%A12018.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294569

0502320 - UJC-A 2019 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Osudy Starých letopisů českých (text F).
[Fates of the Old Czech Annals (text F).]
Poznańskie studia slawistyczne. -, č. 14 (2018), s. 53-64. ISSN 2084-3011
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Old Czech Annals * Hussitism * Václav Hanka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294297

0498984 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Porod bídný i veselý (K lexiku humanistického porodnického spisu).
[Birth – miserable as well as merry (on the subject of the vocabulary in a humanist obstetrical record).]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 18 (2018), s. 3-21. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Humanist Czech * history of obstetrics * obstetrical terminology * Eucharius Rösslin Jr.
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291309

0501529 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Čornej, Petr - Klosová, Markéta
Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty).
[Old Czech Annals (Its East-Bohemian branch and some related texts).]
Praha: Filosofia, 2018. 729 s. Fontes rerum Bohemicarum. Series nova, tomus III. ISBN 978-80-7007-555-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Old Czech Annals * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294268

0504820 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M.
Terminologie v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína.
[Terminology in Daniel Adam of Veleslavín´s Nomenclators.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 407-414. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Terminology * Humanistic Czech * Daniel Adam of Veleslavín * Dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296580

0497062 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Thámův Veleslavínův nomenklátor.
[Thám’s version of Veleslavín’s Nomenclator.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 3 (2018), s. 158-175. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Older Czech * vocabulary * humanism * Daniel Adam of Veleslavín * Karel Ignác Thám
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289685

0504766 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Žižka, potvora mrzutá (K významovým proměnám staročeských lexémů).
[Žižka, potvora mrzutá (monster horrible) (On the semantic shifts of the Old-Czech lexemes).]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 185-195. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexical meaning * Jan Žižka * Hussitism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296583

0500932 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Anna
Chatbot.
[On the Czech word chatbot.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 5 (2018), s. 303-307. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: chatbot * blending * robot
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293072

0500667 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Duběda, Tomáš
Fonologická adaptace anglicismů v kvantitativním pohledu.
[The phonological adaptation of Anglicisms to Czech: a quantitative approach.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 5 (2018), s. 245-267. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: anglicisms * borrowings * Czech * phonological adaptation * phonology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292733

0500668 - UJC-A 2019 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duběda, Tomáš
N+N Borrowings from English: A New Stress Pattern in Czech?
Proceedings of the 9th International Conference on Speech Prosody. Poznań: Adam Mickiewicz University Poznań, 2018 - (Klessa, K.; Bachan, J.; Wagner, A.; Karpiński, M.; Śledziński, D.), s. 90-93. ISSN 2333-2042.
[9th International Conference on Speech Prosody 2018. Poznań (PL), 13.06.2018-16.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * English * Anglicisms * loanwords * loanword adaptation * phonology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/46.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292945

0501699 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, J. (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Jan Balhar. Slezsko v pismě.
[Silesia in Written Form.]
Brno: Host, 2018. 220 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 7. ISBN 978-80-7577-692-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Jan Balhar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293697

0500979 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dvořáková, Klára
Komplimenty v češtině.
[Compliments in Czech Language.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 115-124. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: compliments * figures of speech * informal discourse * politeness * private discourse
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293476

0498949 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Lidová etymologie a „hanlivá“ příjmení.
[Folk etymology and „pejorative“ surnames.]
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 42-53. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: folk etymology * obscene * vulgar * pejorative family names * renaming
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291433

0499231 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Onomastické zprávy a poznámky (11 příspěvků).
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 331-338. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * proper names * onyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291489

0499237 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Soudní znalectví v roce 2017 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR.
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 338-339. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * expert opinion * proper name
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291467

0503237 - UJC-A 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
„Copak musí jméno něco znamenat?“ ptala se nejistě Alenka. Aneb když postavy samy vykládají svá jména.
[„Must a name Mean Something?“ Alice asked doubtfully. Or When Characters Interpret their Names themselves.]
Litikon. Roč. 3, č. 2 (2018), s. 223-228. ISSN 2453-8507
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * proper names * literary onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295077

0502356 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fuková, Irena
Deverbativa se sufixy -tva a -tba ve vývojovém pohledu.
[Deverbatives with Suffixes -tva and -tba in Diachronic Perspective.]
Nová čeština doma a ve světě. -, č. 2 (2018), s. 7-13. ISSN 1805-367X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word-formation * language development * historical lexicology * Old Czech * deverbal substantive * suf-fix * -tva * -tba * -ba
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2018/11/Irena_Fukova_7-13-1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294529

0505613 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fuková, Irena
Staročeská lexikální jednotka klatva, kletva a klatba, kletba.
[Old Czech lexical unit klatva, kletva and klatba, kletba.]
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Stůjová, P.), s. 60-69. Sborníky. ISBN 978-80-244-5394-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc 2014 /15./. Olomouc (CZ), 12.05.2014-14.05.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: historical lexicology * historical lexicography * semantics * word formation * deverbal substantive * curse * oath
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297230

0492248 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Goláňová, Hana
Co mají společného vdolek a frgál?
Vesmír. Roč. 97, č. 3 (2018), s. 184. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialect * region * food
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-3/co-maji-spolecneho-vdolek-frgal.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285785

0497431 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzová, Barbora
K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva.
[To the legal terminology of the older fun-educational manuals of law.]
Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018 - (Knoll, V.), s. 87-96. ISBN 978-80-7380-711-5.
[Právo v běhu času. Plzeň (CZ), 25.05.2017-26.05.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * law * legal terminology * legal manuals * fun-educational manuals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291043

0502705 - UJC-A 2019 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Anoikonyms in Czech and Slovak Anoikonymical Dictionaries as a Source for the Research into Historical Dialectology.
Nouvelle revue d’onomastique. -, č. 60 (2018), s. 147-154. ISSN 0755-7752.
[Noms de lieux, noms de personnes. La question des sources. Paříž, 02.12.2015-05.12.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Slovak language * historical dialectology * anoikonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294697

0503121 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Czech First Names of Foreign Origin as Witnesses of Multicultural Contacts in Central Europe.
Onomastica Uralica. -, č. 12 (2018), s. 281-288. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Czech language * personal names * first names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/19.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298521

0502710 - UJC-A 2019 PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Onomastické dílo Ivana Lutterera.
[Onomastic Work of Ivan Lutterer.]
Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne. Krakow: Polska Akademia Nauk / Instytut Języka Polskiego, 2018 - (Bijak, U.; Górny, H.; Magda-Czekaj, M.), s. 29-35. ISBN 978-83-64007-48-4.
[Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna /20./. Krakov (PL), 21.09.2016-23.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Ivan Lutterer
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295009

0507532 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan - Valentová, I.
The Current State and Perspectives of Onomastic Terminology.
Onomastica Uralica. -, č. 14 (2018), s. 53-63. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Onomastics * terminology * digital database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14/05.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298520

0502841 - UJC-A 2019 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Tschechische und slowakische Exonyme aus dem deutschen Sprachgebiet.
[Czech and Slovak Exonyms from the German Speaking Area.]
Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Wien: Praesens Verlag, 2018 - (Ernst, P.; Birk, U.; Pintarić, A.; Scheuringer, H.; Stojić, A.), s. 143-152. ISBN 978-3-7069-1008-8.
[Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Zadar (HR), 06.04.2016-09.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * exonyms * Czech language * Slovak language * German speaking area
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294848

0502709 - UJC-A 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
What’s behind the name? Praha, Vltava and other Czech toponyms.
A Survey of Exonym Use. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018 - (Jordan, P.; Švehlová, I.; Woodman, P.), s. 27-32. ISBN 978-3-8300-9997-0.
[UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting /19./. Praha (CZ), 06.04.2017-08.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czechia * toponyms * history of settlement * language contacts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294851

0501022 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Heterogennost jako stylová charakteristika mluvených dialogů (Mluvení s dětmi, o dětech, za děti).
[Heterogeneity as a stylistic characteristic of spoken dialogues (Speaking with children, about children, instead of children).]
Slavia. Roč. 87, 1/3 (2018), s. 109-125. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: heterogeneity * dialogue * style * reproduction of speech * prosodic means
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293073

0504769 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Zaepernicková, Eliška
Konvergentní a divergentní reprodukce řeči své a cizí v mluvených projevech.
[Convergent and divergent reporting of one’s own and somebody else’s speech in spoken interactions.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 341-350. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * introductory segment * reporting of one‘s own speech * reporting of somebody else’s speech * convergent/divergent reporting * prosodic devices
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296338

0500980 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Metodologie zkoumání syntaktických jevů v mluvené komunikaci.
[Methodology for researching syntactic phenomena in spoken communication.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 12-19. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * dialogue * interaction * corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293407

0500965 - UJC-A 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
On-line sportovní přenosy jako hybridní žánr.
[On-line Sports Reporting as a Hybrid Genre.]
Jazyk a kultúra. Roč. 9, č. 35 (2018), s. 29-38. ISSN 1338-1148
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: computer-mediated communication * on-line sports reporting * a hybrid genre * narrative * description * evaluation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.ff.unipo.sk/jak/aktualnecislo.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293021

0509498 - UJC-A 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Slangy nás baví – a stávají se účinným prostředkem reklamy.
[Slang is entertaining – and is becoming an effective means of advertising.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 51-59. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style mixing * entertainment * advertising communication sphere * slang * language humor * visualization * multimodality
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300245

0501079 - UJC-A 2019 RIV BA cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Stylové charakteristiky reprodukce řeči/myšlení v mluvené komunikaci.
[Stylistic characteristics of reported speech/thought in spoken communication.]
Multimedijalna stylistika. Banja Luka: Matica srpska, 2018 - (Dojčinovič, D.; Milašin, G.), s. 153-165. Slovenska stylistika. ISBN 978-99976-33-07-1.
[Multimedijalna stylistika. Banja Luka (BA), 18.05.2017-20.05.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken communication * reproduction of speech * introductory construction * direct/indirect/free indirect speech * reproduction of one’s own speech and the speech of others * prosodic devices * the particle prý/prej
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293543

0501078 - UJC-A 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Termíny – profesionalismy – slangismy a jejich podíl na stylu on-line sportovních reportáží.
[Terms, non-standard professional vocabulary units, slang expressions and their contribution to the style of online sports reporting.]
Jazykovedný časopis. Roč. 69, č. 3 (2018), s. 415-429. ISSN 0021-5597
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: computer-mediated communication * online sports reporting * expressivity * terms * non-standard professional vocabulary units * slang expressions
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294250

0493980 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holcová, Martina
Jedeme na ryby, tak zajisti řízky.
Vesmír. Roč. 97, č. 10 (2018), s. 608. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * vocabulary * slang * fishing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-10/jedeme-ryby-tak-zajisti-rizky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287478

0501357 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Homolková, Milada
List svatého Jeronýma knězi Paulinovi v Bibli svatováclavské.
[St. Jerome´s letter to Bishop Paulinus in the St. Wenceslaus Bible.]
Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, 2018 - (Zand, G.; Newerkla, S.), s. 211-231. ISBN 978-80-7577-698-3
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: St. Jerome * Biblical prefaces * St. Wenceslaus Bible * Czech Biblical tradition * Older Czech Language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294583

0493414 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea
Vladimír Kyas a staročeská bible.
[Vladimír Kyas and Old Czech Bible.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 10, č. 1 (2018), s. 32-52. ISSN 1803-9448
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vladimír Kyas * old Czech * Old Czech Bible * history of Czech filology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286800

0501051 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Homolková, Milada - Svobodová, Andrea - Dragoun, Michal - Voleková, Kateřina - Lukšová, Zuzana
Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu.
[A Commentary on the Gospel of Matthew by Nicholas of Lyra. Critical edition of the Old Czech translation.]
Praha: Scriptorium, 2018. 951 s. ISBN 978-80-88013-76-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Nicholas of Lyra * Critical Edition * Old Czech Language * Gospel of Matthew * Commentary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293408