Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - záznamy

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 116

0495475 - UEF-S 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Altman, Karel
Hostinská zařízení v boji za státní samostatnost Československa a při jejím vyhlášení.
[Pubs in the Fight for Czechoslovakia´s Independence at the Time of Its Declaration.]
Slovenský národopis. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 276-286. ISSN 1335-1303
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: World War I * Czech lands * the birth of Czechoslovakia * pubs
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
https://www.sav.sk/journals/uploads/09291709etno3-2018-altman.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288448

0502782 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Altman, Karel
Karel Fojtík a jeho výzkum dělnického obydlí : k 100. výročí narození.
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 77 (2018), s. 20-22. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: ethnography * anniversary * ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294673

0492563 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Altman, Karel
K významnému výročí Karla Fojtíka.
[Karel Fojtik's significant anniversary.]
Národopisná revue. Roč. 28, č. 2 (2018), s. 151-151. ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: ethnography * anniversary * ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286044

0502789 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Altman, Karel
Podolské grundle : gastronomická atrakce jako stimul při volbě hostinského zařízení.
Folia ethnographica. Roč. 52, č. 1 (2018), s. 21-31. ISSN 0862-1209
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: public houses * Czech Lands * Prague * fish dishes * gobies
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294677

0501528 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenský, František
Světové muzeum ve Vídni (Weltmuseum Wien): vrchol muzejní etnografie?
[Vienna World Museum (Weltmuseum Wien): The Ultimate Example of Museum Ethnography?]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 4 (2018), s. 481-483. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: museum * ethnography * Wien
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/789/submission/original/789-2015-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293542

0490338 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Bojové tradice našich předků. a jak dál? 70. výročí největší vlny reemigrace volyňských Čechů. Praha, 22. 11. 2017, Dům armády Praha.
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 1 (2018), s. 99-101. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Volynia Czechs * Ukraine * reemigration * 70th Anniversary * compatriots
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/708/submission/original/708-1800-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284581

0499484 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Češi v zahraničí. Jejich podíl na vzniku a obnově Československa. Konference a celostátní setkání SČVP, z. s., Hotel DAP - Dům armády Praha, 8. 11. 2018.
[Czechs abroad. Their participation on the formation and the restoration of Czechoslovakia. Conference and national meeting of SČVP, z. s., Hotel DAP - Army House Prague, 8. 11. 2018.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 4 (2018), s. 479-481. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Volynia Czechs * Ukraine * Czechoslovakia * reemigration * compatriots
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/782/submission/original/782-2014-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291845

0499482 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Tvorba našich krajanů. Výstava v Natura parku Pardubice 12. 5. - 12. 6. 2018.
[Works of our countrymen. An exhibition in Natura Park, Pardubice, 12.05. - 12.06.2018).]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 3 (2018), s. 350-352. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Chernobyl Czechs * Ukraine * reemigration * folk art * compatriots
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/755/submission/original/755-1942-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291712

0496361 - UEF-S 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Brouček, Stanislav
Česko-slovenství také z druhé strany.
[Czecho-slovakianism from the Other Side.]
Slovenský národopis. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 331-339. ISSN 1335-1303
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: migration * the birth of Czechoslovakia * ethnographic movement * foreign Czechs and Slovaks
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Brouček, Stanislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289159

0496371 - UEF-S 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Brouček, Stanislav
Migrace a česká etnologie.
[Migration and Czech Ethnology.]
Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2018. 19 s. Věda kolem nás, 83. ISSN 2464-6245
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: ethnology * migration * Czech abroad
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289165

0496364 - UEF-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Brouček, Stanislav
Politické pozadí řízené pracovní migrace z Vietnamu do ČSSR v letech 1973-1990.
[Political background of controlled labor migration from Vietnam to CSSR in 1973-1900.]
Nucené migrace v českých zemích ve 20. století. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018 - (Bednařík, P.; Nosková, H.; Maršálek, Z.), s. 326-352. ISBN 978-80-7285-207-9
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: migration * integration * Vietnamese in the Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289161

0491351 - UEF-S 2019 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
Brož, Luděk
Le fantôme et les autres. Commensalités dangereuses et devenirs compromis en Sibérie méridionale.
[Ghost and the other. Dangerous commensalities and twisted becomings.]
Terrain. Roč. 69, avril (2018), s. 58-75. ISSN 0760-5668
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Altai * alterity * ontology * reflexivity * spirits
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290240

0496177 - SOU-Z 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza
The culture of orphaned texts: Academic books in a performance-based evaluation system.
Aslib Journal of Information Management. Roč. 70, č. 6 (2018), s. 623-642. ISSN 2050-3806
Grant CEP: GA ČR GA15-16452S
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:68378076
Klíčová slova: Czech Republic * Research evaluation * Classification
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UEF-S)
Obor OECD: Sociology; Antropology, ethnology (UEF-S)
Impakt faktor: 1.702, rok: 2018
Brož, Luděk
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290720

0497627 - UEF-S 2019 GB eng M - Část monografie knihy
Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip
Vampires in Academic Publishing - On the case of Wadim Strielkowski.
Predatory Publishing. Coventry: Post Office Press, 2018 - (Joy, E.). ISBN N
Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025 ; RVO:67985955
Klíčová slova: predatory publishing * evaluation of science * open access
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z); AO - Sociologie, demografie (FLU-F)
Obor OECD: Antropology, ethnology; Sociology (SOU-Z); Sociology (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295292

0492225 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Císaríková, Klára
Odešla Milada Bimková.
[Milada Bimková passed away.]
Národopisná revue. Roč. 28, č. 2 (2018), s. 159-160. ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Milada Bimková * folk dance * folklorism * collector of folk dances * kyjovské Dolňácko
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285775

0492224 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Císaríková, Klára
Přednáškový cyklus Folklor a city : slovní hříčka v názvu a důraz na dlouholeté propojení folklorního dění a města Brna.
[Lecture cycle „Folklore and the City” : The ambiguity of the name and the emphasis on the long tradition of folklore in Brno.]
Lidé města. Roč. 20, č. 1 (2018), s. 204-207. ISSN 1212-8112
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Brno town * dance and music folklore * the contemporary form of urban folklore
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285774

0499849 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Císaríková, Klára
Traditional Music and Dance in Conterporary Culture(s). International Conference 17.–19. 10. 2018, Nitra, Slovensko.
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 4 (2018), s. 483-485. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: traditional music * dance * conterporary culture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/784/submission/original/784-2016-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292040

0503511 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černíčková, Kateřina
Československé přehlídky a soutěže folklorních souborů v druhé polovině 20. století: zrcadlo doby a tvůrčích přístupů.
[Czechoslovak shows and contests of folk ensembles in the second half of the 20th Century: A mirror of an era and creative approaches.]
Národopisná revue. Roč. 28, č. 2 (2018), s. 130-143. ISSN 0862-8351
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-26672S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: folk dance * staged presentation of folk dance * folklore movement * shows/contests * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Černíčková, Kateřina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295337

0496360 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dohnal, Martin
Unikátní popis dobronického hradu z roku 1572.
Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. Roč. 55, č. 2 (2018), s. 68-77. ISSN 1212-0596
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: castle * region of Tábor * villages * settlement * Late Middle Ages * Early Modern Times
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: 6.1 History and Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290758

0499842 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra - Pechová, J.
Jubilantka Irena Ochrymčuková.
[Anniversary of Irena Ochrymčuková.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 77, č. 2 (2018), s. 73-77. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Irena Ochrymčuková * Biography * Bibliography
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292030

0492566 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra
Jubilantka Jarmila Pechová.
[Jubilarian Jarmila Pechová.]
Národopisná revue. Roč. 28, č. 2 (2018), s. 156-159. ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Moravian Museum * curator * ethnography * museology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286046

0493761 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra
Kramářské písně v brněnských historických fondech.
[Broadside ballads in Brno historical collections.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 1 (2018), s. 241-242. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: martial arts * cultural heritage * interdisciplinary project
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/735/submission/original/735-1868-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287130

0499843 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra
Výstava o Františku Sušilovi.
[An exhibition about František Sušil.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 4 (2018), s. 475-476. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Exhibition František Sušil * folk songs * Moravia * 19th century
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/771/submission/original/771-2011-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292031

0499660 - UEF-S 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Gergelová, Barbora
Fotodokumentační sbírky Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Ztracená tvář Podluží : Tvrdonice a Kostice. Tvrdonice: Okrašlovací spolek Tvrdonice, 2018, s. 27-28. ISBN 978-80-87954-10-2
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: ethnology * photographic documentation collection
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292059

0500345 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holubová, Markéta
Mariazell v tištěných médiích 18. a 19. století.
[Mariazell in Printed Media of the 18th and 19th Centuries.]
Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. Roč. 63, 3/4 (2018), s. 196-206. ISSN 2570-6861
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05373S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: pilgrimages * Mariazell * pilgrimage books * broadside ballads * pilgrimage songs
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292472

0501330 - UEF-S 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Chiteculo, V. - Lojka, B. - Surový, P. - Verner, V. - Panagiotidis, D. - Woitsch, Jiří
Value Chain of Charcoal Production and Implications for Forest Degradation: Case Study of Bié Province, Angola.
Environments. Roč. 5, č. 11 (2018), s. 1-13, č. článku 113. E-ISSN 2076-3298
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Miombo forest * domestic energy * degradation * Bié province
Kód oboru RIV: GA - Zemědělská ekonomie
Obor OECD: 4.5 Other agricultural sciences
https://www.mdpi.com/2076-3298/5/11/113/htm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293423

0497863 - UEF-S 2019 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Jonášová, Milada
Eine neue Quelle zu Mozarts Rezitativ und Arie ”Basta, vincesti! - An non lasciarmi, no” KV 295a.
[A new source for Mozart’s recitative and aria ”Basta, vincesti! – Ah non lasciarmi, no” K. 295a.]
Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung. Bericht über den Prager Mozart-Kongress 2016.. Vídeň: Hollitzer Verlag, 2018 - (Schmid, M.; Volek, T.; Jonášová, M.), s. 399-448. Mozart Studien, 25. ISBN 978-3-99012-494-9
Grant CEP: GA ČR GAP409/12/2563
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: concert arias * music collection of Premonstratensian monasteries at Strahov * Jan Křtitel Kuchař
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290457

0497861 - UEF-S 2019 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Jonášová, Milada
Eine unbekannte Partiturabschrift der Entführung aus dem Serail aus dem Jahr 1786 und weitere unbekannte böhmische Quellen.
[An unknown score copy of the Abduction from the Seraglio from 1786 and other unknown Bohemian sources.]
Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung. Bericht über den Prager Mozart-Kongress 2016.. Vídeň: Hollitzer Verlag, 2018 - (Schmid, M.; Volek, T.; Jonášová, M.), s. 273-315. Mozart Studien, 25. ISBN 978-3-99012-494-9
Grant CEP: GA ČR GAP409/12/2563
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Prague * music score * Ossegg
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290456

0503012 - UEF-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jonášová, Milada
Figaro v Paříži 1784, ve Vídni a v Praze 1786.
[Figaro in Paris 1784, in Vienna and Prague 1786.]
Wolfgang Amadeus Mozart. Figarova svatba (Le nozze di Figaro). Praha: Národní divadlo, 2018, s. 15-26. ISBN 978-80-7258-627-1
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: W. A. Mozart, Le nozze di Figaro, Prague 1786, * Franz Strobach * Domenico Guardasoni * Jan Křtitel Kuchař * František Xaver Němeček.
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294846

0502983 - UEF-S 2019 RIV IT ita C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jonášová, Milada
Il fenomeno delle contraffazioni mozartiane nella monarchia asburgica, con particolare riferimento all’area transalpina.
[The phenomenon of Mozartian contrafacta in the Habsburg monarchy, with particular reference to the transalpine area.]
„La nostra musica di chiesa e assai differente…“. Mozart e la musica sacra italiana. Atti del Convegno internazionale di studi (Pavia, Collegio Ghislieri, 9-10 ottobre 2015). Roma: Società Editrice di Musicologia, 2018 - (Cafiero, R.; Mellace, R.; Toscani, C.), s. 131-148. ISBN 978-8-885780-05-7.
[„La nostra musica di chiesa e assai differente…“. Mozart e la musica sacra italiana. Pavia (IT), 09.10.2015-10.10.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Wolfgang Amadeus Mozart * church music * Italy
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294818

0503004 - UEF-S 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jonášová, Milada
La Didone von Antonio Boroni, insbesondere die Arie „Ah non lasciarmi, no“ im Vergleich mit Vertonungen von Mozart und anderen Komponisten.
[Antonio Boroni's La Didone, especially the aria „Ah non lasciarmi, no“ compared to Mozart and other composers.]
Didone come soggetto nel dramma per musica. Praha: Academia, 2018, s. 155-160. ISBN 9788020029256.
[Didone come soggetto nel dramma per musica. Český Krumlov (CZ), 16.09.2017-17.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Antonio Boroni * Didone * opera seria * Pietro Metastasio * Niccolo Jommelli * Johann Adolf Hasse * W. A. Mozart: Ah non lasciarmi, no.
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294835

0497859 - UEF-S 2019 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Jonášová, Milada
Neues zur frühen Rezeption des Idomeneo.
[News about Idomeneo’s early reception.]
Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung. Bericht über den Prager Mozart-Kongress 2016.. Vídeň: Hollitzer Verlag, 2018 - (Schmid, M.; Volek, T.; Jonášová, M.), s. 61-81. Mozart Studien, 25. ISBN 978-3-99012-494-9
Grant CEP: GA ČR GAP409/12/2563
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: W. A. Mozart * Opera * Hugo von Hatzfeld * Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann * Anton Grams
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290454

0496722 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kafka, Luboš
10. Tagung zur Hinterglaskunst 13.-14. 10. 2017, Bernried, BRD.
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 1 (2018), s. 87-88. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: symposium * Germany * reverse painting on glass
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/721/submission/original/721-1794-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290242

0503436 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kafka, Luboš
Jubilantka Judita Hrdá.
Národopisná revue. Roč. 28, č. 4 (2018), s. 318-319. ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Judita Hrdá * Zbraslav * bibliography * folk food
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295253

0498504 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kafka, Luboš
Vincenz Janke (1769–1838), malíř na pomezí „vysokého“ umění a zlidovělé produkce.
[Vincenz Janke (1769–1838), a Painter on the Border of „High“ Art and Folk Production.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 2 (2018), s. 219-240. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Vincenz Janke * Nový Bor * Skalice u České Lípy * reverse painting on glass * folk art * craft * iconography * museum collections
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/720/submission/original/720-1867-1-SM.pdf
Kafka, Luboš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290849

0496691 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kafka, Luboš
Výstavy díla malíře Vincenze Jankeho: Vincenz Janke - Podmalby na skle, Severočeské muzeum v Liberci, 23. 6. - 10. 9. 2017 / Vincenz Janke - Umění podmalby na skle, Západočeské muzeum v Plzni, 27. 10. 2017 - 7. 1. 2018.
[Exhibitions of the work of the painter Vincenz Janke: Vincenz Janke - Reverse Painting on Glass, North Bohemian Museum in Liberec, 23.06. - 10.09.2017 / Vincenz Janke - Art of Reverse Painting on Glass, West Bohemia Museum in Plzeň, 27. 10. 2017 - 07. 01. 2018.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 1 (2018), s. 88-89. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Vincenz Janke * Nový Bor * reverse painting on glass * craft * exhibition
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/722/submission/original/722-1795-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290243

0489371 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kachlík, Jan
Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín IV. Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Brämerova kúria, Bratislava 30. listopadu – 1. prosince 2017.
[Minor Figures of Major History – Major Figures of Minor History IV. Contribution to Studies of Regional Music, Bratislava 30 November – 1 December 2017.]
Hudební věda. Roč. 55, č. 1 (2018), s. 102-104. ISSN 0018-7003.
[Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín IV. Príspevky k hudobnej regionalistike. Bratislava, 30.11.2017-01.12.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: musicology * conference
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283837

0502768 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kordík, Pavel
Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2017 s doplňky z předchozích let (výběrová bibliografie).
[Musicological Publications in the Bohemian Lands in 2017 with Supplements from the Previus Years.]
Hudební věda. Roč. 55, 3-4 (2018), s. 459-474. ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: musicology * bibliography
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294661

0493744 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kordík, Pavel
”Trocha jen vody nás dělí!”. O ubíhání, úběžníku, o navigaci.
[”We are only kept apart by a little water!”. On Vanishing, the Vanishing Point, about Navigation.]
Slovo a smysl - Word & Sense. Roč. 15, č. 29 (2018), s. 67-86. E-ISSN 2336-6680
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Narcissus * Prospero * Gilgamesh * speech * silence * attention * resonance * ondulation * identity * identification * heteronomy * Ovidius * Metamorphoses * Miloslav Kabeláč * Dino Buzzati * The Seven Messengers * nautical perspective
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287122

0503534 - UEF-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kratochvíl, Matěj
Hudba v ulicích Prahy - narušení pořádku?
[Music in the streets of Prague - Disturbing the peace?]
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018 - (Kratochvíl, P.), s. 81-92. ISBN 978-80-88283-18-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: music * public space * politics
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295353

0503375 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kratochvíl, Matěj
Lidové písně a tance českých zemí - digitální systém pro zpřístupnění a záchranu.
[Folk songs and dances of the Czech lands - a digital systém for access and preservation.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 2 (2018), s. 243-244. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: preservation * folk song * folk dance * database * sources
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Folklore studies
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/744/submission/original/744-1878-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295249

0502809 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kratochvílová, Markéta
Kritické myšlení v nekritické době – dr. Eduard Herzog, Etnologický ústav AV ČR, Praha 21. listopadu 2018.
[Critical Thinking at an Uncritical Time – dr. Eduard Herzog, The Institute of Ethnology of the CAS, Prague, 21 November 2018.]
Hudební věda. Roč. 55, 3-4 (2018), s. 454-454. ISSN 0018-7003.
[Kritické myšlení v nekritické době – dr. Eduard Herzog. Praha, Etnologický ústav AV ČR, 21.11.2018-21.11.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Eduard Herzog * Pavel Kordík * music criticism
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294695

0502807 - UEF-S 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kratochvílová, Markéta
Otakar Ostrčil.
[Otakar Ostrčil.]
První vydání. - Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2018. 292 s. ISBN 978-80-87773-57-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-35842P
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Otakar Ostrčil * music biography * catalogue of works * composer * conductor * correspondence * dramaturge * opera
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294693

0493612 - UEF-S 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kratochvílová, Markéta
Otakar Ostrčil and the Critical Edition of Bedřich Smetana’s Opera Prodaná nevěsta.
Hudební věda. Roč. 55, č. 2 (2018), s. 169-180. ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Otakar Ostrčil * Zdeněk Nejedlý * Bedřich Smetana * Prodaná nevěsta * The Bartered Bride * critical edition
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287119

0497697 - UEF-S 2019 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kratochvílová, Markéta
„U Vás ať jsou uschované.“ Mužské sbory Antonína Dvořáka věnované olomouckému Žerotínu.
[„Let them be stored with you.“ Antonín Dvořák´s mail choirs dedicated to Žerotín in Olomouc.]
Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín IV. Bratislava: Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, 2018 - (Bugalová, E.), s. 226-233, č. článku 14.
[Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike IV. Bratislava (SK), 30.11.2017-01.12.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Antonín Dvořák * Žerotín Olomouc * male choirs * Bouquet of Czech Folk Songs
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290446

0494742 - UEF-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Maňour, Ondřej
Con tempo diverso / Vzdálená blízkost společného. Společnost a hudba ve vývoji českého a slovenského národa v letech 1918-2018, Praha 30.-31.5.2018.
[Con tempo diverso / The distant proximity of a common experience: society and music in the development of the Czech and Slovak nations in the years 1918-2018.]
Hudební věda. Roč. 60, č. 2 (2018), s. 211-212. ISSN 0018-7003.
[Con tempo diverso / Vzdálená blízkost společného. Společnost a hudba ve vývoji českého a slovenského národa v letech 1918-2018. Praha, 30.05.2018-31.05.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: music history * Czech and Slovak nation
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287823

0498420 - UEF-S 2019 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Motyčková, Dana - Sedlická, Kateřina
Studenti uměleckoprůmyslové školy v Praze kreslí a měří na Hané. Zaměřovací akce ČAVU z let 1941-1946.
Haná a její lidová kultura: nové inspirační zdroje. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2018 - (Maloň, L.), s. 52-61. ISBN 978-80-87190-48-7.
[Odborná konference o Hané /14./. Haná a její lidová kultura: nové inspirační zdroje. Přerov (CZ), 05.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: vernacular architecture * Czech Academy of Sciences and Art (ČAVU) * Vladimír Hradil * Miloš Libra * Protectorate of Bohemia and Moravia * region Haná
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290813

0503185 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Motyčková, Dana
Životní jubileum Judity Hrdé.
[Life Jubilee of Judita Hrdá.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 77, č. 2 (2018), s. 81-84. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Judita Hrdá * anniversary * bibliography
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295010

0493134 - UEF-S 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Navrátilová, Alexandra
Alexandra Navrátilová.
Mezi státním plánem a badatelskou svobodou : československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků. Vyd. 1. Praha: Academia, 2018 - (Hlaváček, J.; Bortlová-Vondráková, H.), s. 147-162. Paměť, sv. 101. ISBN 978-80-200-2859-4
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: biography * study * work
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286565

0495372 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Pavlásek, Michal - Voľanská, L.
20. IOHA konference „Memory & Narration” (Jyväskylä 18.–21. června 2018).
[20. IOHA Conference „Memory & Narration” (Jyväskylä, June 18-21, 2018).]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 3 (2018), s. 353-355. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: oral history * memory * narration * conference
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://ceskylid.avcr.cz/media/articles/757/submission/original/757-1944-1-SM.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288364