Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - záznamy

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 270

0509299 - ÚCHP 2020 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
Asadzadeh, Behnaz - Liu, B. - Yan, W.
Investigation of Solid–liquid Equilibrium of Stevioside in Different Pure and Binary Mix Solvents at Various Temperatures.
Canadian Journal of Chemistry. Roč. 97, č. 12 (2019), s. 815-823. ISSN 0008-4042
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: solubility * stevioside * apelblat equation
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 1.252, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0303680
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303680

0510662 - ÚCHP 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Asadzadeh, Behnaz - Bendová, Magdalena - Ždímal, Vladimír
Thermodynamic Study of Water Activity in Atmospheric Aerosol Particles.
Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp.. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019, s. 74-75. ISBN 978-80-270-6416-8.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /20./. Velké Bílovice (CZ), 30.10.2019-01.11.2019]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001315
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: atmospheric aerosols * hygroscopicity * thermodynamics
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
http://hdl.handle.net/11104/0301079
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301079

0511363 - ÚCHP 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Avalos, J.B. - Lísal, Martin - Larentzos, J.P. - Mackie, A.D. - Brennan, J.K.
Generalised dissipative particle dynamics with energy conservation: density- and temperature dependent potentials.
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 21, č. 45 (2019), s. 24891-24911. ISSN 1463-9076
MCIU(ES) CTQ2017-84998-P; ONR(US) 12-001
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: heat * simulation * fluid
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 3.567, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0305539
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305539

0503773 - ÚACH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bakardjieva, Snejana - Fajgar, Radek - Jakubec, Ivo - Kočí, Eva - Zhigunov, Alexander - Chatzisymeon, E. - Davididou, K.
Photocatalytic degradation of bisphenol A induced by dense nanocavities inside aligned 2D-TiO2 nanostructures.
Catalysis Today. Roč. 328, SI (2019), s. 189-201. ISSN 0920-5861.
[European meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (SPEA) /10./. Almería, 04.06.2018-08.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-15613S
Institucionální podpora: RVO:61388980 ; RVO:67985858 ; RVO:61389013
Klíčová slova: Freeze-drying * Anatase TiO2 * Nanoconfined water * Nanocavities * Photocatalysis * Emerging pollutants
Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie; CA - Anorganická chemie (UCHP-M); CD - Makromolekulární chemie (UMCH-V)
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry; Inorganic and nuclear chemistry (UCHP-M); Polymer science (UMCH-V)
Impakt faktor: 4.888, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0295554
Bakardjieva, Snejana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295554

0507778 - ÚACH 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bakardjieva, Snejana - Mareš, Jakub - Fajgar, Radek - Zenou, V. Y. - Malečková, M. - Chatzisymeon, E. - Bíbová-Lipšová, Hana - Jirkovský, Jaromír
The relationship between microstructure and photocatalytic behavior in lanthanum-modified 2D TiO2 nanosheets upon annealing of a freeze-cast precursor.
RSC Advances. Roč. 9, č. 40 (2019), s. 22988-23003. ISSN 2046-2069
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-15613S; GA MŠk(CZ) LM2015073
Institucionální podpora: RVO:61388980 ; RVO:67985858 ; RVO:61388955
Klíčová slova: lyophilized aqueous colloids * lattice distortion * salicylic-acid * degradation * titania * 4-chlorophenol
Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie; CA - Anorganická chemie (UCHP-M); CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry; Inorganic and nuclear chemistry (UCHP-M); Physical chemistry (UFCH-W)
Impakt faktor: 3.049, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0298752
Bakardjieva, Snejana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298752

0508138 - BC 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Baldíková, Eva - Müllerová, Sindy - Procházková, Jitka - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Šafařík, Ivo - Pospíšková, K.
Use of waste Japonochytrium sp. biomass after lipid extraction as an efficient adsorbent for triphenylmethane dye applied in aquaculture.
Biomass Conversion and Biorefinery. Roč. 9, č. 3 (2019), s. 479-488. ISSN 2190-6815
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC17020; GA MŠk(CZ) EF17_048/0007399
Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:67985858
Klíčová slova: adsorption * magnetic modification * residual biomass * triphenylmethane dye * extraction
Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika; CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství (UCHP-M)
Obor OECD: Environmental biotechnology; Chemical process engineering (UCHP-M)
Impakt faktor: 2.326, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13399-018-0362-2
Šafařík, Ivo
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299707

0522669 - ÚCHP 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Baloch, Tomáš - Šyc, Michal
Moderní přístupy ke škvárovému hospodářství v ZEVO.
Odpadové fórum. Roč. 20, č. 6 (2019), s. 14-15. ISSN 1212-7779
Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10226; GA MŠk(CZ) LTC17051
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: bottom ash * waste-to-energy * metal recovery
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0307252
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307252

0510657 - ÚIACH 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Barboříková, H. - Mikuška, Pavel - Hegrová, J. - Pokorná, Petra - Krajčovič, J.
Metals in atmospheric particulate matter.
Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti,. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019 - (Vlčková, L.), s. 21-22. ISBN 978-80-270-6416-8.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /20./. Velké Bílovice (CZ), 30.10.2019-01.11.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-12109S
Institucionální podpora: RVO:68081715 ; RVO:67985858
Klíčová slova: aerosol * metals
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace; DI - Znečištění a kontrola vzduchu (UCHP-M)
Obor OECD: Analytical chemistry; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UCHP-M)
Barboříková, H.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301076

0522234 - ÚT 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bartoš, Ondřej - Hrubý, Jan - Ždímal, Vladimír - Kolovratník, Michal - Jiříček, I. - Moravec, Pavel - Zíková, Naděžda
The measurement of the heterogeneous particles in the steam.
Sborník XX. výroční konference České aerosolové společnosti,. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019 - (Vlčková, L.), s. 82-87. ISBN 978-80-270-6416-8.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /20./. Velké Bílovice (CZ), 30.10.2019-01.11.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19798S; GA TA ČR(CZ) TN01000007
Institucionální podpora: RVO:61388998 ; RVO:67985858
Klíčová slova: heterogeneous nucleation * steam turbine * ultrafine aerosol particles
Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika; DI - Znečištění a kontrola vzduchu (UCHP-M)
Obor OECD: Mechanical engineering; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UCHP-M)
http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2019.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306862

0521018 - ÚCHP 2020 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Basařová, P. - Kryvel, Y. - Crha, Jakub
Bubble Rise Velocity and Surface Mobility in Aqueous Solutions of Sodium Dodecyl Sulphate and n-Propanol.
Minerals. Roč. 9, č. 12 (2019), č. článku 743. ISSN 2075-163X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-09518S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: bubble velocity * bubble surface mobility * surfactant
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical engineering (plants, products)
Impakt faktor: 2.250, rok: 2018
https://www.mdpi.com/2075-163X/9/12/743
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305743

0502908 - ÚCHP 2020 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Basařová, P. - Zedníková, Mária
Effect of Surfactants on Bubble-Particle Interactions.
Surfactants and Detergents. London: IntechOpen, 2019 - (Dutta, A.), s. 29-41. ISBN 978-1-78984-660-7
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: bubble-particle interaction * surfactant * three-phase contact line expansion
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
https://www.intechopen.com/online-first/effect-of-surfactants-on-bubble-particle-interactions
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303887

0511713 - ÚCHP 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Basařová, P. - Zawala, J. - Zedníková, Mária
Interactions between a Small Bubble and a Greater Solid Particle during the Flotation Process.
Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. Roč. 40, č. 6 (2019), s. 410-426. ISSN 0882-7508
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-09518S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: flotation * bubble-particle interaction * surfactants
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 1.615, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0301933
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301933

0523664 - ÚCHP 2020 FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bendová, Magdalena - Čanji, Maja - Bogdanov, M.G. - Wagner, Zdeněk - Zdolšek, N. - Tankam, T.-a.
Heat capacities in ionic liquid solid and liquid phase: effect of the anion on their heat storage potential.
Book of Abstracts. -: -, 2019, s. 56. ISBN N.
[International Conference on Ionic Liquid-based Materials /5./. Paris (FR), 04.11.2019-08.11.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08218S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquid solid * anions * room temperature
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307980

0511975 - ÚCHP 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bendová, Magdalena - Čanji, Maja - Wagner, Zdeněk - Bogdanov, M.G.
Ionic Liquids as Thermal Energy Storage Materials: On the Importance of Reliable Data Analysis in Assessing Thermodynamic Data.
Journal of Solution Chemistry. Roč. 48, č. 7 (2019), s. 949-961. ISSN 0095-9782.
[International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes (ISSP) /18./. Tours, 15.07.2018-20.07.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08218S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * thermophysical properties * differential scanning calorimetry
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 1.039, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0302207
Bendová, Magdalena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302207

0521289 - ÚCHP 2020 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Bendová, Magdalena - Wagner, Zdeněk - Rotrekl, Jan
Liquid-liquid equilibria in systems of ionic liquids: A guide to experiments and data analysis.
Ionic Liquids. Synthesis, Properties, Technologies and Applications. Brlin: Walter de Gruyter GmbH, 2019 - (Fehrmann, R.; Santini, C.), s. 17-27. ISBN 978-3-11-058201-7
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: liquid-liquid equilibria * experimental methods * mathematical gnostics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
https://books.google.cz/books?id=R3acDwAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=10.1515/9783110583632-002&source=bl&ots=6qk2b8cloa&sig=ACfU3U151oxWRVzD-pQUqHdCX7WA1NZVUg&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwj4gaqxiqvnAhVKZVAKHfSxAQ0Q6AEwBHoECAMQAQ#v=onepage&q=10.1515%2F9783110583632-002&f=false
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305916

0510974 - ÚCHP 2020 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Sýkora, Jan - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Synthetic Pathways Leading to Novel Types of Phosphahelicenes.
Programme. Book of Abstracts. Prague: Czech Chemical Society, 2019, s. 63, č. článku Poster 7. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry /54./. Špindlerův Mlýn (CZ), 06.11.2019-08.11.2019]
Grant CEP: GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * phosphorus atom * synthetic ways
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Beránek, Tomáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301322

0505142 - ÚCHP 2020 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Beránek, Tomáš
Synthetic Pathways Leading to Phosphahelicenes.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 25. ISBN 978-80-86186-05-4.
[Bažant Postgraduate Conference 2019. Prague (CZ), 18.06.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: sythetic way * phosphorus * helicenes
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
http://hroch486.icpf.cas.cz/amos-typo/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296647

0505578 - ÚCHP 2020 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bhattarai, Sneha
Importance of Ageing in MSWI Bottom Ash Utilization.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 33-34. ISBN 978-80-86186-05-4.
[Bažant Postgraduate Conference 2019. Prague (CZ), 18.06.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: bottom ash * physical changes * municipal solid waste incineration
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hroch486.icpf.cas.cz/amos-typo/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297052

0498678 - ÚCHP 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Blechta, Vratislav - Sýkora, Jan
Proton Detection of Carbon-Carbon Couplings in Symmetrical Molecules: Analytical Explanation, SYMONA Pulse Sequence.
Journal of Magnetic Resonance. Roč. 298, JAN 2019 (2019), s. 107-114. ISSN 1090-7807
Grant CEP: GA ČR GA15-12719S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: NMR * carbon-carbon coupling * strong coupling
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 2.689, rok: 2018
Blechta, Vratislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294051

0512033 - ÚCHP 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Blechta, Vratislav - Sýkora, Jan
STRONG INADEQUATE, an Experiment for Detection of Small J(C,C) Couplings in Symmetrical Molecules.
Magnetic Resonance in Chemistry. Roč. 57, č. 12 (2019), s. 1107-1120. ISSN 0749-1581
Grant CEP: GA ČR GA15-12719S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: carbon–carbon coupling * equivalent carbons * INADEQUATE
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 1.731, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0302246
Blechta, Vratislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302246

0522991 - ÚCHP 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brányiková, Irena - Lucáková, Simona
Algae as a means of converting waste carbon dioxide into food with a high nutritional value.
Programme and Papers. Westerau: Thünen-Institute of Organic Farming, 2019, s. 46-53. ISBN N.
[LandLessFood - Workshop in Marrakesh. Marrakesh (MA), 14.11.2019-16.11.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: microalgae * human and/or animal nutrition * carbon dioxide * arthrospira
Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
http://hdl.handle.net/11104/0307398
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307398

0522993 - ÚCHP 2020 HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brányiková, Irena - Lucáková, Simona - Kováčiková, Sára - Růžička, Marek - Zedníková, Mária - Trávníčková, Tereza - Čermáková, Lenka - Pivokonský, Martin
Electrocoagulation – a smart way to minimize microalgae harvesting cost.
Book of Abstracts. -: -, 2019.
[Symposium on Microalgae and Seaweed Products in Plant/Soil-Systems /9./. Mosonmagyaróvár (HU), 25.06.2019-26.06.2019]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ01000297
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985874
Klíčová slova: chlorella * biomass separation * microalgae * electrocoagulation
Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika; DJ - Znečištění a kontrola vody (UH-J)
Obor OECD: Industrial biotechnology; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UH-J)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307400

0505099 - ÚCHP 2020 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bumba, Jakub
Magnesium Silicide and Germanide from Electronic Waste as a Source of CVD Precursors for Potential Catalysts Preparation.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 14-15. ISBN 978-80-86186-05-4.
[Bažant Postgraduate Conference 2019. Prague (CZ), 18.06.2019]
Grant CEP: GA ČR GA15-14228S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: electronic waste * silicon and germanium * catalysts preparation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hroch486.icpf.cas.cz/amos-typo/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296616

0517231 - ÚCHP 2020 BG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bumba, Jakub - Dřínek, Vladislav - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
Magnesium Silicide and Germanide from Wastes as a Potential Source of CVD Precursors for Catalysts Preparation.
Poster presentations. Sofia: Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, 2019, s. 1-2, č. článku O1. ISBN N.
[National Conference on Catalysis /16./. Sofia (BG), 27.06.2019]
Grant CEP: GA ČR GA15-14228S; GA TA ČR(CZ) TN01000048
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: catalysts preparation * wastes * magnesium silicide and germanide
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Bumba, Jakub
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302534

0510208 - ÚCHP 2020 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bumba, Jakub - Dřínek, Vladislav - Fajgar, Radek - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
Recycling of Photovoltaic Cells and other Si, Ge Elecronic Waste.
Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 082..
[International Waste Management and Landfill Symposium /17./. Cagliari (IT), 30.09.2019-04.10.2019]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: electronic waste recycling * silicon * germanium
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hdl.handle.net/11104/0300740
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300740

0506181 - ÚCHP 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bumba, Jakub - Šolcová, Olga
Rostliny léčí, ale mohou i zabíjet.
[Plants Heal, but They Can also Kill.]
Vesmír. Roč. 98, 7-8 (2019), s. 448-450. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: medicinal plants * indispensability * use in historical and geographical context
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Civil engineering
http://hdl.handle.net/11104/0297509
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297509

0501626 - ÚCHP 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Církva, Vladimír - Jakubík, Pavel - Strašák, Tomáš - Hrbáč, J. - Sýkora, Jan - Císařová, I. - Vacek, J. - Žádný, Jaroslav - Storch, Jan
Preparation and Physicochemical Properties of [6]Helicenes Fluorinated at Terminal Rings.
Journal of Organic Chemistry. Roč. 84, č. 4 (2019), s. 1980-1993. ISSN 0022-3263
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S; GA ČR GA15-12719S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * fluorinated * photocyclization
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 4.745, rok: 2018
https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.joc.8b02870

Církva, Vladimír Sýkora, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294045

0505094 - ÚCHP 2020 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Crha, Jakub
Single Rising Bubble – COMSOL and Fluent Comparison.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 9-10. ISBN 978-80-86186-05-4.
[Bažant Postgraduate Conference 2019. Prague (CZ), 18.06.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-09518S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: shape deformation * bubble rises * measuring
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hroch486.icpf.cas.cz/amos-typo/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296613

0503941 - ÚCHP 2020 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cuřínová, Petra - Winkler, Maximilian - Krupková, Alena - Budka, J. - Wun, Ch.N. - Blechta, Vratislav - Červenková Šťastná, Lucie - Sýkora, Jan - Strašák, Tomáš
Dialytic Separation of Anions from DMSO Solution Facilitated by dendritic Receptors.
Book of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, s. 18, č. článku O3. ISBN 978-80-86186-97-9.
[Magnetic Moments in Central Europe 2019. Prague (CZ), 27.02.2019-03.03.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: anions * receptor * dialytic experiments
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Cuřínová, Petra
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295700

0503744 - ÚCHP 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cuřínová, Petra - Hájek, P. - Janků, K. - Holakovský, R.
Method for Determination of Optical Purity of 2‐Arylpropanoic Acids Using Urea Derivatives Based on a 1,1′‐Binaphthalene Skeleton as Chiral NMR Solvating Agents: Advantages and Limitations Thereof.
Chirality. Roč. 31, č. 5 (2019), s. 410-417. ISSN 0899-0042
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00089S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: arylpropanoic acids * binaphthalene * chiral solvating agent
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Impakt faktor: 1.927, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0298657
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298657

0503927 - ÚCHP 2020 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cuřínová, Petra - Salvadori, K.
Versatile Receptor Moieties for Anion Recognition and Structural Features Thereof.
Abstracts. Brno: Tribun EU, 2019 - (Novotný, J.; Marek, R.), č. článku C-6. ISBN 978-80-263-1462-2.
[34th NMR Valtice. Valtice (CZ), 31.03.2019-03.04.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: receptor moieties * urea * derivatization
Obor OECD: Physical chemistry
Cuřínová, Petra
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295690

0505130 - ÚCHP 2020 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Čanji, Maja
Comparison of Experimental Heat Capacity Data of Ionic Liquids with Prediction Methods and Advanced Data Analysis.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 20-21. ISBN 978-80-86186-05-4.
[Bažant Postgraduate Conference 2019. Prague (CZ), 18.06.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08218S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * comparison * thermodynamics of data
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
http://hroch486.icpf.cas.cz/amos-typo/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296638

0507799 - ÚCHP 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Čanji, Maja - Bendová, Magdalena - Bogdanov, M.G. - Wagner, Zdeněk - Zdolšek, N. - Quirion, F. - Jandová, Věra - Vrbka, P.
Phase Transitions in Higher-melting Imidazolium-based Ionic Liquids: Experiments and Advanced Data Analysis.
Journal of Molecular Liquids. Roč. 292, OCT 15 (2019), č. článku 111222. ISSN 0167-7322
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08218S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * phase change materials * liquid crystals
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 4.561, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0300801

Čanji, Maja Bendová, Magdalena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300801

0521796 - ÚCHP 2020 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Červenková Šťastná, Lucie - Kurfiřt, Martin - Hamala, Vojtěch - Karban, Jindřich
Determination of Composition and Anomeric Ratio in Mixtures of Fluorinated Ologosaccharides.
Book of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019, s. 63, č. článku P17. ISBN 978-80-86186-97-9.
[Magnetic Moments in Central Europe 2019. Prague (CZ), 27.02.2019-03.03.2019]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: deoxofluorinated oligosaccharides * glycosylation * 2D NMR techniques
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Červenková Šťastná, Lucie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306362

0521927 - BÚ 2020 CZ eng M - Část monografie knihy
Demnerová, K. - Baldassarre Švecová, Eva - Fulín, T. - Hanika, Jiří - Stiborová, H. - Svátek, A.
Refining of Animal Origin Biomass.
Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Šolcová, O.; Hanika, J.; Topka, P.), s. 70. ISBN 978-80-86186-02-3
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
Institucionální podpora: RVO:67985939 ; RVO:67985858
Klíčová slova: animals * biorefining * chemical processing
Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika; CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství (UCHP-M)
Obor OECD: Industrial biotechnology; Chemical process engineering (UCHP-M)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306484

0501958 - ÚCHP 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Dočkal, J. - Svoboda, Martin - Lísal, Martin - Moučka, Filip
A General Hydrogen Bonding Definition Based on Three-dimensional Spatial Distribution Functions and Its Extension to Quantitative Structural Analysis of Solutions and General Intermolecular Bonds.
Journal of Molecular Liquids. Roč. 281, MAY 1 (2019), s. 225-235. ISSN 0167-7322
Grant CEP: GA ČR GA17-25100S; GA ČR GA16-02647S
GRANT EU: European Commission(XE) 640979 - ShaleXenvironmenT
GA MŠk(CZ) LM2015042
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: hydrogen bond * molecular simulation * solution
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
Impakt faktor: 4.561, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0294044
Moučka, Filip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294044

0510304 - ÚCHP 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Dočkal, J. - Moučka, F. - Lísal, Martin
Molecular Dynamics of Graphene-Electrolyte Interface: Interfacial Solution Structure and Molecular Diffusion.
Journal of Physical Chemistry C. Roč. 123, č. 43 (2019), s. 26379-26396. ISSN 1932-7447
GA MŠk(CZ) LM2015042
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: distribution functions * electrolytes * graphene
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 4.309, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0301849
Lísal, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301849

0520453 - ÚCHP 2020 CZ eng M - Část monografie knihy
Dolejš, Petr - Poštulka, Václav - Sedláková, Zuzana - Jandová, Věra - Vejražka, Jiří - Esposito, E. - Jansen, J. C. - Izák, Pavel
Membrane Separation of Crude Biogas Components. Chapter 6.1.
Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Šolcová, O.; Hanika, J.; Topka, P.), s. 82. ISBN 978-80-86186-02-3
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: agro-biogas * hydrogen sulfide * water– swollen membrane
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305123

0507800 - ÚCHP 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Dřínek, Vladislav - Klementová, Mariana - Palatinus, Lukáš - Dytrych, Pavel - Fajgar, Radek - Jandová, Věra - Koštejn, Martin - Kupčík, Jaroslav
Synthesis and characterization of nanostructured molybdenum oxynitride films fabricated by sub-atmospheric chemical vapor deposition.
Journal of Alloys and Compounds. Roč. 808, NOV 5 (2019), č. článku 151470. ISSN 0925-8388
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3; OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: nanostructured materials * nitride materials * photoelectron microscopies * vapor deposition
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Physical chemistry; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
Impakt faktor: 4.175, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0301847
Dřínek, Vladislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301847

0504351 - ÚCHP 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Dřínek, Vladislav - Remeš, Zdeněk - Klementová, Mariana - Palatinus, Lukáš - Jarošová, Markéta - Lugstein, A. - Sistani, M. - Koštejn, Martin - Jandová, Věra - Fajgar, Radek
Ytterbium silicide nanostructures prepared by pulsed laser ablation in oven: Structural and electrical characterization.
Materials Letters. Roč. 246, JUL 1 (2019), s. 17-19. ISSN 0167-577X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: metals and alloys * particles * nanosize
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Physical chemistry; Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
Impakt faktor: 3.019, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0296006
Dřínek, Vladislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296006

0517382 - FZÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, M. - Perekrestov, Roman - Kšírová, P. - Balabánová, Jana - Jirátová, Květa - Maixner, J. - Topka, Pavel - Rathouský, Jiří - Koštejn, Martin - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Kovanda, F.
Preparation of cobalt oxide catalysts on stainless steel wire mesh by combination of magnetron sputtering and electrochemical deposition.
Catalysis Today. Roč. 334, Aug (2019), s. 13-23. ISSN 0920-5861
Grant CEP: GA ČR GA17-08389S; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001821
Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388955 ; RVO:67985858
Klíčová slova: cobalt oxide * plasma sputtering * electrochemical deposition * supported catalysts * deep ethanol oxidation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství (UCHP-M); CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (UCHP-M); Physical chemistry (UFCH-W)
Impakt faktor: 4.888, rok: 2018
https://doi.org/10.1016/j.cattod.2019.03.008
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302706

0505571 - ÚCHP 2020 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Edr, Antonín
Amphiphilic Dendritic Compounds as Drug Delivery Systems.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 31-32. ISBN 978-80-86186-05-4.
[Bažant Postgraduate Conference 2019. Prague (CZ), 18.06.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: drug delivery system * phosphonium dendrimers * reactions
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
http://hroch486.icpf.cas.cz/amos-typo/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297047

0511844 - ÚCHP 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Elashnikov, R. - Radocha, M. - Panov, Illia - Rimpelová, S. - Ulbrich, P. - Michalcová, A. - Švorčík, V. - Lyutakov, O.
Porphyrin‑silver Nanoparticles Hybrids: Synthesis, Characterization and Antibacterial Activity.
Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Roč. 102, SEP 2019 (2019), s. 192-199. ISSN 0928-4931
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: silver nanoparticles * porphyrin * light-triggered
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 4.959, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0302091
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302091

0505084 - ÚCHP 2020 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Ezeji, Kingsley
Hydrodynamic Behavior of Large Bubbles inSlot Channels.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 7-8. ISBN 978-80-86186-05-4.
[Bažant Postgraduate Conference 2019. Prague (CZ), 18.06.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gas bubble * slot channels * experimental investigation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
http://hroch486.icpf.cas.cz/amos-typo/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296601

0520455 - ÚCHP 2020 CZ eng M - Část monografie knihy
Friess, K. - Lanč, M. - Pilnáček, Kryštof - Fíla, V. - Vopička, O. - Petrusová, Zuzana - Cowan, M.G. - McDaniel, W.M. - Noble, R.D. - Gin, D.L. - Izák, Pavel
Biogas Purification by Epoxy-amine-based Ion-gel Membranes. Chapter 6.3.
Biorefining in the 21st Century. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2019 - (Šolcová, O.; Hanika, J.; Topka, P.), s. 85. ISBN 978-80-86186-02-3
Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: polymeric membranes * gas * gel membranes
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305125

0503742 - ÚCHP 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Gaálová, Jana - Topka, Pavel - Kaluža, Luděk - Soukup, Karel - Barbier Jr., J.
Effect of Gold Loading on Ceria-Zirconia Support in Total Oxidation of VOCs.
Catalysis Today. Roč. 333, 1 August (2019), s. 190-195. ISSN 0920-5861
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gold * ceria-zirconia mixed oxide * volatile organic compounds
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 4.888, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0296867
Topka, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296867

0503819 - ÚCHP 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Gaálová, Jana - Hejda, Stanislav - Stavárek, Petr - Sýkora, Jan - Fajgar, Radek - Klusoň, Petr - Izák, Pavel
Pervaporation of (R)/(S)-Methyl 3-Hydroxybutyrate (∑MHB) from a Mixture Containing an Ionic Liquid, Methanol and Ru Catalyst.
Separation and Purification Technology. Roč. 222, SEP 1 (2019), s. 45-52. ISSN 1383-5866
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00089S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: methyl 3 - hydroxybutyrate * pervaporation * ionic liquid
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 5.107, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0295889
Izák, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295889

0512132 - ÚCHP 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Gaálová, Jana - Vojtek, Lukáš - Lasnier, Sara - Tadic, Toma - Sýkora, Jan - Izák, Pavel
Separation of Trimethyl Borate from a Liquid Mixture by Pervaporation.
Chemical Engineering & Technology. Roč. 42, č. 4 (2019), s. 769-773. ISSN 0930-7516
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: azeotropic mixture * composite membrane * pervaporation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 2.418, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ceat.201800585
Izák, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302342

0518839 - ÚCHP 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
García, S. - Poulston, S. - Stavárek, Petr - Ujčić, Massimo - Lali, Farzad - Alves, M.A. - Araújo, J.D. - Krusche, M. - Ullrich, F. - Maier, D.
Continuous Production of Squalane Using 3D Printed Catalytic Supports Additive Manufacturing Confers Advantages for Catalyst Support Design.
Johnson Matthey Technology Review. Roč. 63, č. 3 (2019), s. 191-204. ISSN 2056-5135
GRANT EU: European Commission(XE) 680414 - PRINTCR3DIT
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: squalene * hydrogenation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 1.296, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0303869
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303869

0510352 - ÚCHP 2020 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Gulková, Daniela - Vít, Zdeněk - Kaluža, Luděk
Hydrotreating over Silica-Alumina Supported Catalysts.
Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovský Institite of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i., 2019 - (Žilková, N.; Horáček, M.), č. článku Po06. ISBN 978-80-87351-55-0.
[Symposium on Catalysis /51./. Prague (CZ), 04.11.2019-05.11.2019]
Grant CEP: GA ČR GA17-22490S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: catalysts * silica-alumina * hydrodesulfurization
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Gulková, Daniela
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300875