Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - záznamy

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 64

0492529 - SLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ulbrechtová, Helena
Viktor Pelevin: postkoloniální postmodernista? Román S.N.U.F.F. jako hybridní konstrukce postmoderních a postkoloniálních praktik.
[Victor Pelevin: A Post-Colonial Postmodernist? The Novel S.N.U.F.F. as a Hybride Construction of Postmodernist and Post-Colonial Practices.]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 351-372. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: postmodernism * postcolonial studies * Pelevin, Victor
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286028

0502975 - SLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ulbrecht, Siegfried
Básnický cestovní cyklus Alexeje K. Tolstého Krymskije očerki (1856/1867).
[The Poetic Travel Cycle Krymskie ocherki (1856/1867) of Alexey K. Tolstoy.]
Studia slavica. Roč. 22, č. 2 (2018), s. 15-23. ISSN 1803-5663
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Literary Cyclization * Poetic Travel Cycle * Tolstoy, Alexey K.
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294829

0491000 - SLÚ 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Ulbrecht, Siegfried
Die Freiheitsidee bei Ernst Jünger am Beispiel des Essays Der gordische Knoten. Mit Bezügen zu Johann Jakob Bachofen, Ernst Niekisch und Karl August Wittvogel.
[The Idea of Freedom in Ernst Jünger's Essay “The Gordian Knot”. With References to Johann Jakob Bachofen, Ernst Niekisch and Karl August Wittvogel.]
Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2018 - (Ulbrechtová, H.; Grub, F.; Platen, E.; Ulbrecht, S.), s. 257-295. Kaleidogramme, 154. ISBN 978-3-86599-360-1
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Freedom * Jünger, Ernst * The Gordian Knot * Bachofen, Jakob * Niekisch, Ernst * Wittvogel, Karl August
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285097

0492896 - SLÚ 2019 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Ulbrecht, Siegfried
Ernst Jünger und Fedor M. Dostoevskij.
[Ernst Jünger and Fyodor M. Dostoyevsky.]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 336-350. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Jünger, Ernst * Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich * German Literature * Russian Literatur * Reception Research
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286397

0497572 - SLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vašíček, Michal
K současnému stavu jiholemkovského nářečí obce Chmeľová.
[The Common State of The Chmeľová Lemko Dialect.]
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III.. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018 - (Holub, Z.), s. 123-137. ISBN 978-80-7510-279-9
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: phonology * morphology * Lemko dialects * dialect corpora * Chmeľová
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290160

0500311 - SLÚ 2019 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vašíček, Michal
Specifika nářečí obce Pača (okr. Rožňava) v kontextu rusínských dialektů na Slovensku.
[Specifics of the subdialect of the village of Pača (Rožňava district) in the context of the Rusyn dialects in Slovakia.]
Studium Carpato-Ruthenorum 2018. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove - Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2018 - (Koporová, K.), s. 45-61. ISBN 978-80-555-2082-7
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Pača * dialectology * Rusyn dialects * language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292940

0493194 - SLÚ 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vavřínek, Vladimír
Early Christian Political Theories in the Works of Francis Dvorník.
Byzantinoslavica. Roč. 76, 3 - Supplementum (2018), s. 65-77. ISSN 0007-7712
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Dvorník, František * Christian political theories * Roman primacy * pentarchy * principle of Apostolicity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289038

0493193 - SLÚ 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vavřínek, Vladimír
Francis Dvorník - a World-Renowned Byzantinist.
Homage to Francis Dvorník. Prague: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Vavřínek, V.; Melichar, P.; Čechová, M.), s. 7-20. Byzantinoslavica. Revue International des Études Byzantines, 76/3. ISBN 978-80-86420-71-4. ISSN 0007-7712.
[Francis Dvorník - Scholar and His Work. Praha (CZ), 10.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Dvorník, František * Cyrillo-Methodiana * Dumbarton Oaks * the Photian Schism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289037

0494448 - SLÚ 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Zelenková, Anna
Comparative Literature as Educational Means of Understanding and Communication.
Journal of Language and Cultural Education. Roč. 6, č. 1 (2018), s. 108-116. ISSN 1339-4584
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: comparative studies * imagology * category „national“ and „world“ in literary education
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jolace.2018.6.issue-1/jolace-2018-0007/jolace-2018-0007.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287653

0492726 - SLÚ 2019 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Zelenková, Anna
Česko-slovenské vzťahy v korešpondencii Flory Kleinschnitzovej Martinovi Rázusovi.
[Czech-Slovak relations on correspondence between Flora Kleinschnitz and Martin Rázus.]
Kultúra a súčasnosť. Vol. 17. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, 2018 - (Gallik, J.; Jozek, M.), s. 51-66. ISBN 978-80-558-1296-0.
[Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne. Brezno (SK), 12.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Kleinschnitzová, Flora * Rázus, Martin * Czech-Slovak relations in correspondence
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286653

0492730 - SLÚ 2019 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Zelenková, Anna
K imagologickej reflexii toposu drotára v libretách J. K. Chmelenského a K. Želenského („Obraz suseda“ v česko-slovenských kultúrnych vzťahoch 19. storočia).
[On the imagological reflection of the tinker topos in the librettos of J. K. Chmelenský and K. Želenský („Image of the neighbour“ in the 19th century's Czecho-Slovak cultural relations).]
Imagológia ako výskum obrazov kultúry (K reflexii etnických stereotypov krajín V4). Nitra: Univerzita Konštantína Filozova v Nitre, 2018 - (Zelenka, M.; Tkáč-Zabáková, L.), s. 37-44. ISBN 978-80-558-1294-6
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: imagology * image of the neighbour * tinker topos * Czech-Slovak relations
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286390

0492733 - SLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Zelenková, Anna
Moravské sběry lidové slovesnosti Franka Wollmana v dějinách česko-slovenské folkloristiky (Poznámky ke genezi a analýze „ztracených“ sběrů lidové slovesnosti v meziválečném období).
[The Moravian Collection of Folk Artifacts by Frank Wollman in History of Czech-Slovak Folkloristics (Notes on Genesis and Analysis of the „Lost“ Collections in Interwar Period).]
Česká slavistika 2018. Brno: Gallium, 2018 - (Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Paučová, L.), s. 199-209. ISBN 978-80-88296-00-3
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Wollman, Frank * the Moravian collection of folk artifacts * history of Czech-Slovak folkloristics
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286648

0492731 - SLÚ 2019 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Zelenková, Anna
Odraz vzájomnej česko-slovenskej komunikácie v prvých rokoch ČSR (Martin Rázus, Jaroslav Vlček, Flora Kleinschnitzová...).
[The Response of Mutual Czech-Slovak Communication in the Early Years of Czechoslovakia (Martin Rázus, Jaroslav Vlček, Flora Kleinschnitzová…).]
Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 21, č. 1 (2018), s. 51-62. ISSN 1212-1509
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Czech-Slovak literary relations * Slovak poetry * Kleinschnitzová, Flora * Rázus, Martin
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286650

0502944 - SLÚ 2019 CZ slo K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Zelenková, Anna - Rychlíková, M.
Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi, ktorý vznikol pri Slovanskom ústave v Prahe.
[Commitee for the study of Slovakia and Carpathian Ruthenia, which was estabilished at the Institute of Slavonic Studies in Prague.]
Kamenné instituce národnostních menšin a role samospráv při jejich podpoře. Sborník příspěvků z konference konané v Praze dne 7. prosince 2017. Praha: Dům národnostních menšin, 2018 - (Štědroň, J.; Novak, R.), s. 111-119. ISBN 978-80-906147-2-7.
[Kamenné instituce národnostních menšin a role samospráv při jejich podpoře. Praha (CZ), 07.12.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Commitee for the study of Slovakia and Carpathian Ruthenia * Institute of Slavonic Studies in Prague * Auherhan, Jan
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294847