Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - záznamy

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 251

0498444 - FLU-F 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Rollinger, Robin
Brentano’s Early Philosophy of Mind.
Philosophy of mind in the nineteenth century. London: Routledge, 2018 - (Lapointe, S.), s. 168-185. The history of the philosophy of mind, 5. ISBN 978-1-138-24396-5
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franz Brentano * philosophy of mind * descriptive psychology * classification of mental phenomena * intentionality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290810

0494192 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Rovenský, Jan - Kmoníček, H. - Mendel, M. - Pelikán, P. - Tureček, B.
Mezi mýty a minarety: Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světě.
[Amid Myths and Minarets: Interviews with Kmoníček, Mendel, Pelikán, and Tureček about Islam and the Muslim World.]
Praha: Filosofia, 2018. 306 s. ISBN 978-80-7007-523-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Islam * Muslim * Czech Republic * Europe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291997

0500673 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Růžička, Jiří
Poststalinismus jako (ne)stalinský projekt modernity? Možnosti konceptuálního uchopení intelektuálních “reformních” diskurzů v období 1956-1968.
[Post-stalinism as (non)Stalinist project of modernity? Possibilities of a conceptual capture of a intellectual “reform” discourses between 1956 and 1968.]
Soudobé dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 208-228. ISSN 1210-7050
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Post-Stalinism * Modernity * Modernization * Marxism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292735

0501245 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Řezníková, Lenka
Ad majorem evidentiam: literární reprezentace “zřejmého” v textech J. A. Komenského.
[Ad majorem evidentiam: Literary Representations of Obviousness in the Works of Johann Amos Comenius.]
Praha: Filosofia, 2018. 255 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 18. ISBN 978-80-7007-556-2
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Early modern period * Johann Amos Comenius * obviousness * evidentia * knowledge * rhetorics * epistemology * textual practices
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293493

0503305 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sarkissian, Alena
Ikona v pohybu: k Symeónově kritice náboženského divadla.
[Icon in Motion: To Symeon’s Critique of Religious Theatre.]
Divadelní revue. Roč. 29, č. 3 (2018), s. 43-61. ISSN 0862-5409
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Byzantine liturgy * theatrical prejudice * Symeon of Thessalonica * liturgical theatre * iconoclasm
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295376

0491837 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Sarkissian, Alena
Karel Dostal mezi Winckelmannem a Nietzschem.
[Karel Dostal between Winckelmann and Nietzsche.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 195-251. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karel Dostal * reception of Greek Tragedy * Greek Theatre * Czech Theatre * National Theatre * Antigone * Medeia * Iphigenia * Oresteia
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285453

0489887 - FLU-F 2019 RIV AR spa B - Monografie kniha jako celek
Schifferová, Věra
La ética en el pensamiento de Comenio: Cuatro estudios sobre la obra de Jan Amos Komenský.
[Ethics in Comenius´Thought: Four Studies on Jan Amos Komenský´s Work.]
Mar del Plata: Kazak Ediciones, 2018. 190 s. ISBN 978-987-26573-6-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * ethics * Mundus moralis * Seneca
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://books.google.cz/books?id=k1RMDwAAQBAJ&pg=PA67&hl=cs&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284246

0492177 - FLU-F 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Sirovátka, Jakub
Bernhard Weltes Denken mit Meister Eckhart.
[Bernhard Welte. Thinking with Meister Eckhart.]
Meister Eckhart als Denker. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2018 - (Erb, W.; Fischer, N.; Schiewer, R.), s. 481-489. ISBN 978-3-17-032515-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bernhard Welte * Meister Eckhart * Phenomenology of Nothingness * Religious Experience * Detachment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286151

0497731 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sirovátka, Jakub
Ctnost, jež obdarovává ve světle etiky Nicolaie Hartmanna.
[The Bestowing Virtue in the Light of Nicolai Harmann’s Ethics.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 2 mimořádné (2018), s. 168-179. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: F. Nietzsche * N. Hartmann * M. Scheler * the bestowing virtue
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293239

0501382 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Soukup, Pavel
11. 7. 1412: poprava tří mládenců: odpustkové bouře v Praze.
[11 July 1412: The Execution of Three Youths: The Indulgence Riots in Prague.]
Praha: Havran, 2018. 195 s. Dny, které tvořily české dějiny, 22. ISBN 978-80-87341-41-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Indulgence * Hussitism * Medieval Church * Religious Reform
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293410

0497169 - FLU-F 2019 RIV BE eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Anti-Hussite Texts in Miscellaneous and Other Manuscripts: The Case of the Erfurt Charterhouse.
Collecting, Organizing and Transmitting Knowledge: Miscellanies in Late Medieval Europe. Turnhout: Brepols, 2018 - (Corbellini, S.; Murano, G.; Signore, G.), s. 83-98. Bibliologia: elementa ad librorum studia pertinentia, 49. ISBN 978-2-503-56970-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Religious Polemics * Codicology * Carthusians
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289751

0497171 - FLU-F 2019 RIV SE eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Hussite Views of Crusading and Holy War.
Fighting for the Faith – The Many Crusades. Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2018 - (Jensen, K.; Jensen, C.; Jensen, J.), s. 237-268. Runica et mediævalia. Scripta minora, 27. ISBN 978-91-88568-73-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Crusades * Hussitism * Holy War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289752

0492139 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Krakovský profesor, husitský ikonoklasmus a počátky karlovské nostalgie.
[A Krakow Professor, Hussite Iconoclasm, and the Beginnings of Caroline Nostalgia.]
Umění a revoluce: MB LX. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2018 - (Lomová, J.; Vybíral, J.), s. 174-192. ISBN 978-80-87989-44-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Iconoclasm * Polemics * Hussitism * University of Krakow
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286269

0503438 - FLU-F 2019 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
The Polemical Letters of John of Capistrano against the Hussites: Remarks on Their Transmission and Context.
The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456): Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2018 - (Kras, P.; Mixson, J.), s. 259-273. ISBN 978-83-8061-614-1; ISBN 978-83-65880-42-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John of Capistrano * Hussitism * Religious Polemics * Manuscripts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295255

0503439 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
Der “Labyrinth” Roman des Comenius: Das Drama eines jungen Mannes.
[The “Labyrint” novel by Comenius: the drama of a young man.]
Comenius-Jahrbuch. -, č. 26 (2018), s. 31-38. ISSN 0945-313X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * early modern Czech literature * allegorical description of world
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295307

0509555 - FLU-F 2020 RIV CZ cze, lat, eng B - Monografie kniha jako celek
Steiner, Martin (ed.) - Havelka, Tomáš (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.) - Bok, V. (ed.) - Klosová, Markéta (ed.) - Slavíková, Marcela (ed.) - Storchová, Lucie (ed.) - Šolcová, Kateřina (ed.)
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/I. Korespondence. Část I, 1628-1638 = Epistulae. Pars I, 1628-1638.
Praha: Academia, 2018. 353 s. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia, 26/1. ISBN 978-80-200-2991-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * critical edition * correspondence * intellectual life - Europe - 17th century * education - 17th century * philosophy - 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300265

0501947 - FLU-F 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Storchová, Lucie
Melanchthonský koncept tzv. osudových period u Martina Rakovského a českých humanistů.
[Melanchthon’s “fatal periods” reapplied: The case of Martin Rakovský and Bohemian humanists.]
Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018 - (Frimmová, E.; Kohútová, M.), s. 121-147. ISBN 978-83-8111-083-9
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Humanism * Czech lands * Reformation * Melanchthon * Historiography * Chronology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293911

0508592 - FLU-F 2020 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
Civilizace (stále) na rozcestí. Krize, riziko a společenské konflikty v globální civilizaci.
[Civilization (always) on the crossroads. Crisis, risk and social conflicts in global civilization.]
“Civilizácia na rázcestí” po polstoročí. Bratislava: Veda, 2018 - (Hohoš, L.), s. 127-172. ISBN 978-80-224-1689-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: civilization crisis * global risk and social conflicts
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299466

0499637 - FLU-F 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Sutherland, S. - Findlen, P. - Lelková, Iva
Etruscan Dreams: Athanasius Kircher, Medici Patronage, and Tuscan Friendships 1633-1680.
I Tatti Studies: studies in the Renaissance. Roč. 21, č. 2 (2018), s. 299-349. ISSN 0393-5949
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Athanasius Kircher * Tuscany * Etruscan studies * early modern correspondence * digital humanities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291879

0501198 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Svátek, Jaroslav
Tschechische Übersetzungen deutscher Reiseberichte im späten 15. Jahrhundert: Der „Traktat über das Heilige Land“ und das „Leben Mohammeds“.
[Czech Translations of the German Travelogues in the Later 15th Century. The „Treatise on the Holy Land“ and „The Life of Mohamed“.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 324-342. ISSN 0523-8587
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: travelogues * bookprint * translation * fifteenth century * religious polemics * Islam * translation * Czech lands * Pilsen * Nuremberg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://dx.doi.org/10.18447/BoZ-2018-4350
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293193

0496929 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan
Moderna a transcendence ve světle Masarykova realismu.
[Modernity and Transcendence in the Light of Masaryk’s Realism.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 5 (2018), s. 679-697. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: modernism * transcendence * the crisis of modern man * science and faith * ’scientific’ metaphysics * realism as ‘direction and method’ * anthropology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289808

0491072 - FLU-F 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Vladimír
A Lewisian taxonomy for deontic logic.
Synthese. Roč. 195, č. 7 (2018), s. 3241-3266. ISSN 0039-7857
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: deontic logic * logic of imperatives * language games * Ross paradox * free choice permission
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 1.262, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285154

0489503 - FLU-F 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Svoboda, Vladimír
The Nature and Diversity of Rules.
From Rules to Meanings. New Essays on Inferentialism. New York: Routledge, 2018 - (Beran, O.; Kolman, V.; Koreň, L.), s. 261-277. Routledge Studies in Contemporary Philosophy, 103. ISBN 978-1-138-10261-3
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: rules * norms * inferentialism * normative space
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283963

0503583 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Ze Slovníku středověké latiny: ypnapus, vipperus a rais.
[Dictionary of Medieval Latin in the Czech Lands: ypnapus, vipperus and rais.]
Listy filologické. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 487-503. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: hypnale * vipera marina * raia * Latin lexicography * ancient and medieval zoology * Latin names of animals * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Thomas of Cantimpré
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295396

0498617 - FLU-F 2019 CZ cze, lat, ger, eng B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František (ed.) - Silagi, G. (ed.)
Statuta et Acta Rectorum Universitatis Carolinae Pragensis 1360-1614.
[Statutes and rectorial documents of Charles University, 1360-1614.]
Praha: Karolinum, 2018. 582 s. ISBN 978-80-246-4024-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * statutes * rector * colleges * faculty of arts * faculty of theology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292981

0500871 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Špelda, Daniel
Člověk a hvězdy v raném novověku: studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie.
[Man and stars in early modern age: Studies to the anthropological context of the development of early modern cosmology.]
Praha: Togga, 2018. 306 s. ISBN 978-80-7476-148-5
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early modern cosmology * early modern philosophy * the plurality of worlds * the infinite universe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292955

0499668 - FLU-F 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Špelda, Daniel
Huygens’ stargazing scientists: the idea of science in Cosmotheoros.
History of European Ideas. Roč. 44, č. 8 (2018), s. 1111-1126. ISSN 0191-6599
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Christiaan Huygens * extra-terrestrial life * early modern science * the idea of scientific progress * natural theology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291897

0499670 - FLU-F 2019 RIV BE fre J - Článek v odborném periodiku
Špelda, Daniel
Les soleils et leurs observateurs au XVIIe siècle.
[Suns and their observers in the 17th century.]
Revue des Questions Scientifiques. Roč. 189, č. 4 (2018), s. 531-577. ISSN 0035-2160
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early modern cosmology * heliocentrism * geocentrism * the infinite universe * Kepler * Gassendi * Descartes * Newton
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293026

0500807 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Tomek, Václav
K charakterizaci anarchismu 19. století prostřednictvím jeho vybraných osobností.
[To the Characterization of the Anarchism of the 19th Century Through Its Selected Figures.]
Slovanský přehled. Roč. 104, č. 3 (2018), s. 487-515. ISSN 0037-6922
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: anarchism * individuum * revolution * freedom
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovansky-prehled/2018/cislo-3.ep/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292956

0489236 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Tomek, Václav
Mozkem nebo pěstí? Horizont českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století.
[To Be a Brain or a Fist? The Horizon of Czech Anarchism at the Turn of the 19th and 20th Century.]
Praha: Manibus propriis, 2018. 161 s. ISBN 978-80-270-3256-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: anarchism * anarchist organizations * Czechia * 19th-20th centuries
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284035

0497299 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Trnka, Jakub
T. G. Masaryk a Edmund Husserl: k pojmu humanity.
[T. G. Masaryk and Edmund Husserl.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 5 (2018), s. 789-804. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11707S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: T. G. Masaryk * Edmund Husserl * humanity * philosophy * religion * spirit * psychology * sociology * Czech philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289852

0493720 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír
Habervešl z Habernfeldu, Ondřej.
[Habervešl of Habernfeld, Ondřej.]
Biografický slovník českých zemí. Sešit 21, H-Ham. Praha: Academia : Historický ústav AV ČR, 2018 - (Makariusová, M.), s. 31-33. ISBN 978-80-200-2871-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Andreas Habervešl of Habernfeld * Bohemian Revolt 1618-1620 * natural philosophy * medicine * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290710

0490179 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Urban, Petr
Přínos fenomenologie pro filosofii sociality.
[The Contribution of Phenomenology to the Philosophy of Sociality.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 299-316. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * sociality * intersubjectivity * social ontology * collective intentionality * collective affectivity * collective agency
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287582

0501465 - FLU-F 2019 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
Urban, Petr
Revisting Husserl’s Account of Language in Logical Investigations.
Horizon. Studies in Phenomenology. Roč. 7, č. 2 (2018), s. 263-272. ISSN 2226-5260
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: functions of language * symbolic thought * pure grammar * phenomenology * early Husserl * linguistic investigations * theory of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://horizon.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1601:petr-urban&catid=92&Itemid=123&lang=en
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293486

0490177 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Urban, Petr - Karul, R.
Téma: Ontologie a antropologie sociality.
[Theme: The Ontology and Anthropology of sociality.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 185-188. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ontology * anthropology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287583

0503481 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
De bello Pannonico: Epic on the Long Turkish War by Johannes Czernovicenus.
Listy filologické. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 449-483. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Neo-Latin Epic * Iohannes Czernovicius * Long Turkish War * Czech Humanism * Frederick V of the Palatinate
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295371

0494792 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Emil Franzel in der Bibliothek des Nationalmuseums.
[Emil Franzel in the Library of the National Museum.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 1 (2018), s. 62-77. ISSN 0523-8587
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: National Museum Prague * History of Libraries * Protectorate Bohemia and Moravia * Emil Franzel
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292718

0502717 - FLU-F 2019 RIV CZ cze, eng M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta - Daněk, P.
Kašpar Cropacius (1539-1580) a hudba.
[Caspar Cropacius (1539-1580) and music.]
Cropaciana: Carmina Caspari Cropacii modulis musicis aptata, 1560-1562. Praha: KLP, 2018 - (Daněk, P.; Vaculínová, M.), s. 7-24. Clavis Monumentorum Musicorum Regni Bohemiae, Series A. ISBN 978-80-87773-51-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Caspar Cropacius * Neo-Latin Poetry * Renaissance Music
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295057

0502715 - FLU-F 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Náboženské aspekty v eposu De bello Pannonico Jana Černovického.
[Religious aspects in the epic De bello Pannonico by Joannes Czernovicenus.]
Reformácia a jej dôsledky na Slovensku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2018 - (Frimmová, E.; Kohútová, M.), s. 181-191. ISBN 978-83-8111-083-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Joannes Czernovicenus * Neo-Latin Epic * Long Turkish War
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294614

0505517 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Obraz intelektuálních elit v dedikacích děl slavkovského faráře Johanna Deucera (1570–1665).
[Image of intellectual elites in the dedications of works by Johann Deucer (1570–1665), pastor in Horní Slavkov.]
Sunt libri mei. : knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 113-120. ISBN 978-80-7051-262-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Deucer * Horní Slavkov * Dedications * Bohemian Revolt * Luterans
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296999

0497175 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Raně novověká bohemika v rukopisech Herzog August-Bibliothek ve Wolfenbüttelu.
[Early Modern Bohemica in the Manuscript Collection of the Herzog-August-Library in Wolfenbüttel.]
Studie o rukopisech. -, č. 48 (2018), s. 193-205. ISSN 0585-5691
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Early modern manuscripts * Herzog August Library Wolfenbüttel * Humanist correspondence * Bohemica
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292602

0498278 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Velek, Josef (ed.)
Habermas Jürgen. Diskursivní teorie liberální demokracie.
Praha: Karolinum, 2018. 259 s. Politeia. ISBN 978-80-246-3826-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Habermas * democracy * discursive theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290671

0498277 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Velek, Josef
O Habermasově diskursivní teorii liberální demokracie.
[On Habermas’s discursive theory of liberal democracy.]
Diskursivní teorie liberální demokracie. Praha: Karolinum, 2018 - (Habermas, J.), s. 235-255. Politeia. ISBN 978-80-246-3826-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Habermas * democracy * discursive theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290669

0497590 - FLU-F 2019 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Velek, Josef
The Supreme Emergency: On the Normative Dilemmas in Just War.
From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law, and Ethics. Prague: Filosofia. Porto Alegre: PUCRS, 2018 - (De Oliveira, N.; Hrubec, M.; Sobottka, E.), s. 333-361. ISBN 978-80-7007-515-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: just war * supreme emergency * war * normative
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290138

0491077 - FLU-F 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka - Vaculínová, Marta
Die Bibliothek des Theodor Beza: verloren oder zerstreut?
[The Library of Theodor Beza: lost or scattered?]
Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018 - (Füssel, S.), s. 208-227. Gutenberg-Jahrbuch 2018. ISBN 978-3-447-11056-3
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:67985971
Klíčová slova: Theodor Beza * historical libraries * Zástřizl family * Franz of Dietrichstein
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (KNAV-K)
Obor OECD: Library science; Library science (KNAV-K)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286394

0478833 - SOU-Z 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Virtová, Tereza - Stöckelová, Tereza - Krásná, H.
On the Track of C/overt Research: Lessons From Taking Ethnographic Ethics to the Extreme.
Qualitative Inquiry. Roč. 24, č. 7 (2018), s. 453-463. ISSN 1077-8004
Grant CEP: GA ČR GA15-16452S; GA ČR(CZ) GJ16-18371Y
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985955
Klíčová slova: collaborative ethnography * informed consent * institutional review board (IRB)
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (FLU-F)
Obor OECD: Sociology; Sociology (FLU-F)
Impakt faktor: 1.795, rok: 2018
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1077800417732090
Virtová, Tereza
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274882

0497869 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vítek, Tomáš
Aristotelés a fysiognómonika.
[Aristotle and Physiognomonics.]
Aithér. Roč. 10, č. 19 (2018), s. 46-83. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: physiognomy * Aristotle * moral philosophy * biological determinism * cultural prejudices in Antiquity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://aither.eu/wp-content/uploads/2018/12/A19_new_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291241

0497173 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vršecká, Kateřina
Ze Slovníku středověké latiny: balatro.
[From the Dictionary of Medieval Latin: balatro.]
Listy filologické. Roč. 141, 1/2 (2018), s. 201-219. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: balatro * jester * buffoon * Latin lexicography * acting Latin terminology * medieval theatre
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289755

0497267 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Žalud, Zdeněk
Elekční horoskop pro korunovaci Jiřího z Poděbrad.
[A Horoscope of Election for the Coronation of George of Poděbrady.]
Jiří z Poděbrad: král český. Velké Přílepy: Olympia, 2018 - (Liška, V.), s. 93-113. ISBN 978-80-7376-525-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: court astrology * Central Europe * horoscope of election * coronation * George of Poděbrady * Bohemian Kingdom * Frederick III of Habsburg * Matthias Corvinus of Hungary * Antonio Marini of Grenoble
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289854

0494645 - FLU-F 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Žonca, Milan
The ‘Imagined Communities’ of Yom Tov Lipman Mühlhausen: Heresy and Communal Boundaries in Sefer Nizzahon.
The Jews of Europe Around 1400: Disruption, Crisis, and Resilience. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018 - (Clemens, L.; Cluse, C.), s. 119-143. Forschungen zur Geschichte der Juden. Abteilung A, Abhandlungen, Band 27. ISBN 978-3-447-11121-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Yom Tov Lipman Mühlhausen * Jewish philosophy * dogma
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290116