Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - záznamy

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 271

0517206 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mervart, Jan
Kosíkův marxismus a představy společenské emancipace.
[Kosík’s Marxism and visions of social emancipation.]
Karel Kosík. Dialektika, kultura a politika: eseje a články z let 1955–1969. Praha: Filosofia, 2019 - (Mervart, J.), s. 11-36. Sebrané spisy Karla Kosíka, 4. ISBN 978-80-7007-576-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karel Kosík * Marxism * social emancipation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302683

Citace, recenze▾
Recenze:
METELEC, Matěj. A2. 2020, 16(10), 26. ISSN 1803-6635 [HODNOCENÍ]

0504424 - FLÚ 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mervart, Jan
Radical Democrats between Reform and Revolution.
The Prague Spring as a Laboratory: Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 - (Schulze Wessel, M.), s. 99-116. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, 40. ISBN 978-3-525-35598-5.
[Eine Gesellschaft im Umbruch: Der Prager Frühling und seine Akteure. Bad Wiessee (DE), 26.10.2017-29.10.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 1968 * radical democrats * Marxist humanism * reform * revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297007

0519327 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mervart, Jan
Stranická teorie tzv. národnostní otázky a čechoslovakismus.
[Party theory of so called national question in relationship to Czechoslovakism.]
Čecho/slovakismus. Praha: NLN, 2019 - (Hudek, A.; Kopeček, M.; Mervart, J.), s. 336-358. ISBN 978-80-7422-679-3; ISBN 978-80-7285-229-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: national question * party theory * Leninism * Czechoslovakism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304322

Citace, recenze▾
Recenze:
BĚLÍČEK, Ondřej. A2alarm [online]. [Citováno 2020-03-30]. Dostupné z: https://a2larm.cz/2020/03/cechoslovakismus-nebyl-odsouzen-k-zaniku-malokdo-v-nej-vsak-skutecne-veril/ [HODNOCENÍ]

0511454 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mihálik, Jakub
Čeští fyzikalisté o fenomenálním vědomí.
[Czech Physicalists on Phenomenal Consciousness.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 797-812. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: consciousness * intentionality * materialism * qualia * unconscious phenomen­ality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0302098
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302098

0521740 - FLÚ 2021 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Mikeš, Vladimír - Rytíř, J.
Referendum a zastupitelská demokracie.
[Referendum and representative democracy.]
Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2019. 46 s. ISBN 978-80-200-3136-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democracy * direct democracy * referendum * representative democracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308220

0517351 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Militký, Jiří
Keltská numismatika v českých zemích – mincovnictví ve stínu antického světa.
[Celtic Numismatics in the Czech Lands - Coinage in the Shadow of the Ancient World.]
Příběhy starých mincí: ke 100. výročí založení České numismatické společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Mašek, M.; Petráň, Z.; Lutovský, M.), s. 28-48, 386-388. ISBN 978-80-7422-728-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Celts * The Czech Republic * coins * LT C * LT D
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304814

0519539 - FLÚ 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Die Neubürger in Chemnitz im 15. Jahrhundert: Das Einnahmemanual als Zeugnis der Migration in der Stadt.
[The new Burghers in Chemnitz in the 15th century: The municipal book Einnahmemanual as a testimony to migration in the city.]
Wahlheimat Chemnitz: Migration als historisches Phänomen. Chemnitz: Chemnitzer Geschichtsverein, 2019, s. 17-40. ISBN 978-3-936241-15-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Saxony * Chemnitz * Bohemia * north-western Bohemia * medieval cities * migration * the Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304540

0519536 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Hertvíkové z Rušinova: Sociální svět nižší šlechty na Čáslavsku a Chrudimsku v době vymknuté z kloubů.
[Hertvíks at Rušinov: The social world of the lower nobility in the Čáslav and Chrudim Districts at the time of displacement from the joints.]
Z počátků husitské revoluce. K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. Brno: Matice Moravská, 2019 - (Elbel, P.; Jan, L.; Jurok, J.), s. 141-163. Knižnice Matice moravské, 47. ISBN 978-80-87709-22-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Jan Hertvík of Rušinov * nobility * Hussite Period * the Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304538

0519531 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Musílek, Martin
Hus a pražští konšelé v předvečer revoluce. Staroměstské soudní knihy pro dluhy a možnosti jejich výpovědi pro dějiny města.
[Hus and the Prague councillors on the eve of the revolution. Old Town Judicial Books for Debts and the possibilities of their testimony for the history of the town.]
Český časopis historický. Roč. 117, č. 2 (2019), s. 275-317. ISSN 0862-6111
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Prague’s Old Town * Master Jan Hus * Hussitism * judicial books for debts * town council * burgomaster * councillor * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://hdl.handle.net/11104/0304534
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304534

0519537 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Jak Janek Helm do neštěstí přišel: „Obyčejné“ dědictví v „neobyčejné“ době aneb politika, moc a bohatství v husitské Praze.
[How Janek Helm came upon disaster: „Ordinary“ inheritance in an „extraordinary“ period or politics, power and wealth in Hussite Prague.]
Středověké město: politické proměny a sociální inovace. Praha: Filosofia, 2019 - (Nodl, M.), s. 75-87. Colloquia mediaevalia Pragensia, 20. ISBN 978-80-7007-598-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Prague * Janek Helm * towns elite * Hussite Period * social history * the Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304539

0519534 - FLÚ 2020 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Musílek, Martin
Migration in der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert. Neubürgerliste (1324–1393) und Gerichtsbuch (1351–1367) als Quellen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt.
[Migration in the Old City of Prague in the 14th century. The Register of new citizens (1324–1393) and the Register of judicial records (1351–1367) as sources for the economic and social development of the City.]
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Roč. 127, č. 1 (2019), s. 173-188. ISSN 0073-8484
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town of Prague * Burghers of Prague * Migration * Integration * Franz of Beraun
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304537

0507046 - FLÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Nagel, Mechthild
A Right to the City: Incarceration and Urban Neighborhoods.
Transformative Justice Journal. Roč. 1, č. 2 (2019), s. 6-16. E-ISSN 2643-9263
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Stigmatization * Urban * Incarceration * Surveillance
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://transformativejusticejournal.org/volume-1-issue-2-2019/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298155

0504655 - FLÚ 2020 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Nagel, Mechthild
Black Athena and the Play of Imagination.
Transnational Trills in the Africana World. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019 - (Sterling, C.), s. 131-150. Studies in African Humanities. ISBN 978-1-5275-2321-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Black Athena * performativity * colonization * feminisms
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296256

0519336 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Němec, Václav
Onto-teologické pojetí metafyziky a „posvátná věda“ podle Tomáše Akvinského.
[Onto-theological Concept of Metaphysics and “sacred doctrine”, according to Thomas Aquinas.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 895-915. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thomas Aquinas * Aristotle * Avicenna * Metaphysics * Neoplatonism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0305358
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305358

0518034 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Neškudla, Bořek
Obtíže přechodu od rukopisu k tištěné knize na příkladu díla Řehoře Hrubého z Jelení.
[The Problems of the Transition from Manuscripts to Printed Books Demonstrated on the Example of the Work of Řehoř Hrubý of Jelení.]
Knihy a dějiny. Roč. 26, 1/2 (2019), s. 131-147. ISSN 1210-8510
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-04340S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Řehoř Hrubý of Jelení * Bohemian Book Printing * Manuscripts * Translations * Erasmus of Rotterdam
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
https://asjournals.lib.cas.cz/img?uuid=uuid:72982bf9-bc78-42ec-81ed-114f7cddfcc7&stream=IMG_FULL&action=GETRAW
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303234

0519447 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nitsche, Martin (ed.) - Pokorný, Vít (ed.)
Almanach Kubinstadt 2019.
Litoměřice: ASSociace Kubinstadt, z. s., 2019. 193 s. ISBN 978-80-270-6832-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Litomerice/Leitmeritz * ASSociace Kubinstadt * Alfred Kubin * philosophy of art
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305140

0509128 - FLÚ 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Nitsche, Martin
Transformative Impact: The Environmental Significance of Religious Conversions.
Open Theology. Roč. 5, č. 1 (2019), s. 241-248. ISSN 2300-6579
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Religious conversions * Spiritual transformations * Transformative impact * Phenomenology of religious experience * Localization of sensings * Phenomenological topology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.degruyter.com/view/j/opth.2019.5.issue-1/opth-2019-0020/opth-2019-0020.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299913

0520727 - FLÚ 2020 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Dětské korunovace: blasfemie rituálu.
[Children’s coronations: blasphemy of a ritual.]
Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku. Bratislava: Veda, 2019 - (Bystrický, P.; Hubáček, P.), s. 51-64. ISBN 978-80-224-1787-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28415X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: children’s coronations * Middle Ages * rituals * ceremonies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307758

0517777 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Husitská reformace mezi zrozením nové zbožnosti, (ne)reformovatelností staré víry a „dechristianizací“.
[The Hussite reformation between the birth of a new piety, the (non)reform-ability of the old faith and “dechristianization”.]
Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 191-216. ISBN 978-80-7422-729-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Christianization * Czech Lands * middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304252

0517778 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin - Šmahel, František
Christianizace jako badatelské téma.
[Christianization as a research problem.]
Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 7-8. ISBN 978-80-7422-729-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Christianization * Czech Lands * middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304250

0517799 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Chudí a bohatí: možnosti a meze studia spodních sociálních vrstev v pozdně středověkých městech.
[Poor and rich: Possibilities and limits of study of lower social classes in late medieval cities.]
Středověké město: politické proměny a sociální inovace. Praha: Filosofia, 2019 - (Nodl, M.), s. 189-206. Colloquia mediaevalia Pragensia, 20. ISBN 978-80-7007-598-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval cities * social classes * poor * rich
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303473

0517781 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin (ed.) - Šmahel, František (ed.)
Pohané a křesťané: christianizace českých zemí ve středověku.
[Pagans and Christians: The Christianization of the Czech Lands in the Middle Ages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. 244 s. ISBN 978-80-7422-729-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Christianization * Czech Lands * middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304253

0520696 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Staroměstská radnice jako místo volby českých králů a symbol zemského majestátu.
[The Old Town Hall as the place of the election of the Bohemian kings and the symbol of the land’s majesty.]
Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století. Praha: NLN, 2019 - (Cermanová, P.; Soukup, P.), s. 276-304. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Prague * political power * Town Hall
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306004

0520813 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nodl, Martin
Středověká prosopografie: Jaroslav Mezník na svébytné cestě.
[Medieval Prosopography: Jaroslav Mezník Following His Own Original Path.]
Časopis Matice moravské. Roč. 138, č. 2 (2019), s. 353-366. ISSN 0323-052X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/23
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jaroslav Mezník * prosopography * medieval towns
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305479

0517788 - FLÚ 2020 CZ cze, slo, pol B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin (ed.)
Středověké město: politické proměny a sociální inovace.
[The Medieval City: The political transformations and social innovations.]
Praha: Filosofia, 2019. 237 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 20. ISBN 978-80-7007-598-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval town * transformation * social history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303058

0520698 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nodl, Martin
Táborský komunismus: ke genezi pojmu v historiografii 19. a 20. století.
[Táboritic communism: Towards the Genesis of the Concept in Historiography of the 19th and 20th Centuries.]
Český časopis historický. Roč. 117, č. 4 (2019), s. 906-934. ISSN 0862-6111
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28415X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: František Palacký * Taborite communism * Marxism * Hussite Revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://hdl.handle.net/11104/0305567
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305567

0517784 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nodl, Martin
Tragický konec české poznámky.
[The Tragic End of the Czech Footnote.]
Dějiny - teorie - kritika. Roč. 16, č. 1 (2019), s. 89-108. ISSN 1214-7249
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Footnotes * František Palacký * Goll’s School * Marxist historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://www.dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx?tabindex=1&tabid=2&Jid=27&Aid=1357&Mid=12
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303059

0517801 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Úvodní zamyšlení: středověké město jako prostor zkoumání politických a sociálních dějin.
[Introductory reflections: medieval city as a space for exploring political and social history.]
Středověké město: politické proměny a sociální inovace. Praha: Filosofia, 2019 - (Nodl, M.), s. 7-11. Colloquia mediaevalia Pragensia, 20. ISBN 978-80-7007-598-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval cities * town * social history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303472

0509351 - FLÚ 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Novotný, Karel
Die Welt und das Ereignis des Erscheinens: Bemerkungen zu einem zeitgenössischen kosmologischen Ansatz.
[The world and the event of the appearing: notes on a contemporary cosmological project.]
Wohnen als Weltverhältnis: Eugen Fink über den Menschen und die Physis. Freiburg: Verlag Karl Alber, 2019 - (Nielsen, C.; Sepp, H.), s. 201-222. ISBN 978-3-495-49123-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: world * manifestation * life * body
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301364

0509343 - FLÚ 2020 CL spa J - Článek v odborném periodiku
Novotný, Karel
Hacia el aparecer como tal en Jan Patočka.
[On the Appearing as such in Jan Patočka.]
Aporía: reivista internacional de investigaciones filosóficas. -, Número especial 3 (2019), s. 69-76. ISSN 0718-9788
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Appearing * Bodiliness * World * Possibility
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://ojs.uc.cl/index.php/aporia/article/view/1933
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301361

0509371 - FLÚ 2020 DE ger M - Část monografie knihy
Novotný, Karel
Welt und Natur in der frühen Phänomenologie von Jan Patočka.
[World and Nature in the Early Phenomenology of Jan Patočka.]
Phänomenologie und Ökologie. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2019 - (Sepp, H.), s. 47-60. Orbis phaenomenologicus, Perspektiven, 31. ISBN 978-3-8260-6472-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: world * life * nature * inwardness
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301362

0520670 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Konfesní poměry ve vrchnostenských městech husitské epochy.
[The confessional situation in the liege town in the Hussite epoch.]
Středověké město: politické proměny a sociální inovace. Praha: Filosofia, 2019 - (Nodl, M.), s. 39-58. Colloquia mediaevalia Pragensia, 20. ISBN 978-80-7007-598-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * liege towns * religious disputes
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305307

0520665 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Konverze české a moravské šlechty v husitském století.
[The conversions of the Bohemian and Moravian nobility in the Hussite century.]
Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století. Praha: NLN, 2019 - (Cermanová, P.; Soukup, P.), s. 305-325. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: nobility * conversion * hussitism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306005

0520672 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Pohanská minulost české šlechty v představách 16. století.
[The pagan past of the Bohemian nobility in the imaginations of the 16th century.]
Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 217-236. ISBN 978-80-7422-729-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: nobility * pagans and christians * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305309

0520669 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Tradice versus reforma: klášterní pohřebiště utrakvistické šlechty na sklonku středověku.
[Tradition versus reform: the monastery as a burial place of the Utraquist nobility at the end of the Middle Ages.]
Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Dejmal, M.; Jan, L.; Procházka, R.), s. 112-123. ISBN 978-80-7422-682-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: monastery * Hussite nobility * burial places
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305306

0504337 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Role osvoboditelů Hradce Králové v Husitské kronice Vavřince z Březové.
[The Role of the Liberators of Hradec Králové in the Chronicle of Lawrence of Březová.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 187-198. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech medieval historiography * Latin medieval historiography * Medieval Latin * Hussite wars * Lawrence of Březová
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295997

0510159 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Otisk, Marek - Psík, R.
Anselm z Canterbury. De grammatico: úvod do dialektiky.
[Anselm of Canterbury. De grammatico: An Introduction to Dialectics.]
Ostrava: Ostravská univerzita, Filosofická fakulta: Praha: Scriptorium, 2019. 270 s. Interpretationes. Series A, 5. ISBN 978-80-7599-120-1; ISBN 978-80-88013-90-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Anselm of Canterbury * medieval philosophy * dialectics * semantics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300695

0524308 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Otisk, Marek
Pojednání Gerberta z Remeše O sféře.
[The Treatise On a Sphere by Gerbert of Reims.]
Aithér. Roč. 11, č. 21 (2019), s. 26-45. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Gerbert of Reims * medieval astronomy * sphere
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://aither.eu/wp-content/uploads/2020/02/F_A21.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308676

0519506 - FLÚ 2020 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
Palkoska, Jan
Le débat entre Leibniz et Clarke sur la détermination de la volonté.
[The Leibniz-Clarke Debate on the Determination of the Will.]
Filosofický časopis. Roč. 67, mimořádné číslo (2019), s. 76-92. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: the Leibniz-Clarke correspondence * will * principle of sufficient reason * action * freedom
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0305828
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305828

0504476 - FLÚ 2020 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Parusniková, Zuzana
Popper and Hume: Two Great Sceptics.
The Impact of Critical Rationalism: Expanding the Popperian Legacy Through the Works of Ian C. Jarvie. Cham: Palgrave Macmillan, 2019 - (Sassower, R.; Laor, N.), s. 207-225. ISBN 978-3-319-90825-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: David Hume * Karl Popper * induction * knowledge * scepticism * falsification
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296916

0519314 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Parusniková, Zuzana
Popperův flirt s dogmatismem.
[Popper’s Flirt with Dogmatism.]
Teorie vědy. Roč. 41, č. 2 (2019), s. 179-199. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: criticism * dogmatism * rationality * methodology of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/465
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306925

0518584 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pauza, Miroslav
Idea strukturální demokracie: politická filosofie na principu respektu k řádu skutečnosti.
[An Idea of Structural Democracy: Political Philosophy Based on a Principle of Respect for the Order of Reality.]
Praha: Filosofia, 2019. 847 s. Filosofia a sociální vědy, 64. ISBN 978-80-7007-594-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: nation * state * democracy * legitimacy * structure * crisis * T.G. Masaryk * J.L.Fischer
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304105

0508914 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pavlas, Petr
Komeniáni v Karteziánském Zrcadle: boj o definice některých metafyzických pojmů v polovině 17. století.
[Comenians in a Cartesian Mirror: The Struggle for Definitions of Certain Metaphysical Concepts in the Middle of the Seventeenth Century.]
Studia Neoaristotelica. Roč. 16, č. 4 (2019), s. 41-77. ISSN 1214-8407
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * Ritschel * Bisterfeld * Clauberg * Descartes * Timpler * metaphysics * definition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/studneoar/content/studneoar_2019_0016_0004_0041_0077
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299740

0504405 - FLÚ 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Pavlas, Petr
The Book Metaphor Triadized: the Layman’s Bible and God’s Books in Raymond of Sabunde, Nicholas of Cusa and Jan Amos Comenius.
Nicholas of Cusa and the Making of the Early Modern World. Leiden: Brill, 2019 - (Burton, S.; Hollmann, J.; Parker, E.), s. 384-416. Studies in the History of Christian Traditions, 190. ISBN 978-90-04-34301-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: book of nature * layman’s Bible * book of the mind * book metaphor * triadism * trinitarianism * Raymond of Sabunde * Nicholas of Cusa * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296041

Citace, recenze▾
Citace:
BURTON, Simon. ‚Squaring the Circle’: Cusan Metaphysics and the Pansophic Vision of Jan Amos Comenius. BURTON, Simon - HOLLMANN, Joshua – PARKER, Eric (eds.). Nicholas of Cusa and the Making of the Early Modern World. Leiden: Brill, 2019, p. 424 [HODNOCENÍ]

0519810 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pelc, Vojtěch
Vícejazyčnost raného novověku: téma současného výzkumu v neolatinistice.
[Multilingualism of the Early Modern Period: a Topic for the Current Research in Neo-Latin Studies.]
Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 911-924. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: multilingualism * Neo-Latin studies * literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
http://hdl.handle.net/11104/0306462
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306462

0511623 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peregrin, Jaroslav
Logic as a (natural) science.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 177-196. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logical laws * excluded middle * modus ponens * nature of logic * logical validity * reasoning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301865

0508538 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pezlar, Ivo
Non-Constructive Procedural Theory of Propositional Problems and the Equivalence of Solutions.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 197-210. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Transparent Intensional Logic * procedural semantics * logic of problems * procedural isomorphism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299549

0504567 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Pezlar, Ivo
On Two Notions of Computation in Transparent Intensional Logic.
Axiomathes. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 189-205. ISSN 1122-1151
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Transparent intensional logic * Procedural semantics * Lambda calculus * Term rewriting * Term interpretation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10516-018-9401-7
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296171

0508521 - FLÚ 2020 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pezlar, Ivo
Translating a Fragment of Natural Deduction System for Natural Language into Modern Type Theory.
IWCS 2019 Workshop on Computing Semantics with Types, Frames and Related Structures: Proceedings of the Workshop. Stroudsburg (PA): Association for Computational Linguistics, 2019 - (Osswald, R.; Retoré, C.; Sutton, P.), s. 10-18. ISBN 978-1-950737-25-3.
[Workshop on Computing Semantics with Types, Frames and Related Structures. Gothenburg (SE), 23.05.2019-27.05.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-12420S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: proof theoretic semantics * modern type theory * natural language semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.aclweb.org/anthology/W19-1002/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299547

0507855 - FLÚ 2020 SK eng J - Článek v odborném periodiku
Pinzani, Alessandro
Introductory.
Human Affairs. Roč. 29, č. 3 (2019), s. 271-272. ISSN 1210-3055
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human rights * Brazilian * European * philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298838