Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - záznamy

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Období: 2018
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 13.11.2019 v 02:11:19

0496322 - FLU-F 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kasanda, Albert
Introductory.
Human Affairs. Roč. 28, č. 4 (2018), s. 347-350. ISSN 1210-3055
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: African philosophy * Africa, political philosophy * social philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290360

0498274 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kasanda, Albert
Současná africká sociální a politická filosofie: trendy, debaty a výzvy.
[Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges.]
Praha: Filosofia, 2018. 293 s. Filosofie a sociální vědy, 60. ISBN 978-80-7007-526-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Africa * social philosophy * political philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290668

0495579 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kitzler, Petr
Duše a tělo u Tertulliana: dvě studie k Tertullianově antropologii.
[The Body and Soul in Tertullian: Two Studies on Tertullian’s Anthropology.]
Praha: Filosofický ústav AV ČR: OIKOYMENH, 2018. 123 s. Edice Oikúmené, 198. ISBN 978-80-7298-346-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early Christianity * Tertullian * De anima * anthropology * soul * traducianism * Stoicism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290337

0494429 - FLU-F 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
A road map of Dedekind’s Theorem 66.
HOPOS: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science. Roč. 8, č. 2 (2018), s. 214-277. ISSN 2152-5188
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Infinity * Richard Dedekind * Philosophy of Mathematics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287621

0497086 - FLU-F 2019 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Carnap’s Turn to the Thing Language.
Philosophia Scientiae. Roč. 22, č. 3 (2018), s. 179-198. ISSN 1281-2463
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Rudolf Carnap * unity of science * logical empiricism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289683

0493112 - FLU-F 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Husserl’s Logical Grammar.
History and Philosophy of Logic. Roč. 39, č. 3 (2018), s. 232-269. ISSN 0144-5340
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Edmund Husserl * logic * categorial grammar
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.359, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286590

0494317 - FLU-F 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
The concept horse is a concept.
Review of Symbolic Logic. Roč. 11, č. 3 (2018), s. 547-572. ISSN 1755-0203
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Gottlob Frege * type theory * predication
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.731, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287506

0493122 - FLU-F 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klev, Ansten
The Logical Form of Identity Criteria.
The logica yearbook 2017. London: College Publications, 2018 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 181-195. ISBN 978-1-84890-281-7.
[Logica 2017. Hejnice (CZ), 19.06.2017-23.06.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Criteria of identity * Logical form * Neo-Logicism * Type theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290853

0493407 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Klírová, D. (ed.) - Mašková, Pavlína (ed.)
Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu.
[Vampires in Čelákovice? Fifty years on from the famous archaeological excavation.]
Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích, 2018. 67 s. ISBN 978-80-87187-03-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: deviant burials * revenants * execution sites * taphonomy * radiocarbon dating
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286776

0490689 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Hegel ve Francii: přehledová studie.
[Hegel in France: an overview.]
Hegel ve Francii: francouzská recepce Hegelovy filosofie času. Praha: OIKOYMENH, 2018 - (Koblížek, T.; Roreitner, R.), s. 7-29. Filosofické interpretace, 5. ISBN 978-80-7298-524-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hegel * time * history * French philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284883

0496544 - FLU-F 2019 RIV FR fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Koblížek, Tomáš
Saussure et Benveniste sur la mutabilité de la langue.
[Saussure and Benveniste on mutability of language.]
Travaux des colloques Le cours de linguistique générale, 1916-2016. L’émergence, le devenir. Genève: Cercle Ferdinand de Saussure, 2018, s. 1-6. ISBN 978-2-8399-2282-1.
[Le cours de linguistique générale, 1916-2016. Paris (FR), 15.06.2016-17.06.2016]
AV ČR(CZ) MSM300091601
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: É. Benveniste * F. de Saussure * Course in General Linguistics * mutability of language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.clg2016.org/documents/CLG2016-Koblizek.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290114

0504327 - FLU-F 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kolář, P. - Svoboda, Vladimír
How Rescher Failed to Fill the Fact/Value Gap.
Filosofie dnes. Roč. 10, č. 1 (2018), s. 4-30. ISSN 1804-0969
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: metaethics * Hume’s thesis * hybrid statements * dichotomy assumption
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/250
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295988

0502828 - FLU-F 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Kolářský, Rudolf
Odpovědnost a udržitelný rozvoj.
[Responsibility and Sustainable Development.]
Podoby zodpovednosti: filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava: IRIS, 2018 - (Smreková, D.), s. 39-60. ISBN 978-80-8200-030-9
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: environmental crisis * ethics * communication community * discourse
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294763

0500814 - FLU-F 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Koreň, Ladislav - Kolman, Vojtěch
Introduction: Inferentialism’s Years of Travel and Its Logico-Philosophical Calling.
From Rules to Meanings. New Essays on Inferentialism. New York: Routledge, 2018 - (Beran, O.; Kolman, V.; Koreň, L.), s. 1-45. Routledge Studies in Contemporary Philosophy, 103. ISBN 978-1-138-10261-3
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inferentialism * rules * meaning * logic * practices
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292932

0503551 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Kouba, Pavel
Anatomie přítomnosti.
[The Anatomy of the Present.]
Petru Fideliovi. Sborník k sedmdesátinám. Praha: Triáda, 2018 - (Malá, L.; Šnellerová, T.), s. 89-105. ISBN 978-80-7474-248-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Presence * Time * Space * Change
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295368

0490036 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kouba, Petr
Heidegger a Nancy: sociální změna mezi projektem a událostí.
[Heidegger and Nancy: Social Change between Project and Event.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 189-204. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * sociality * social change * project * event * ontology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284350

0489899 - FLU-F 2019 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Artistic Research: Quest for Method.
Artistic Research: Is There Some Method? Praha: NAMU, 2018 - (Jobertová, D.; Koubová, A.), s. 8-13. ISBN 978-80-7331-472-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: artistic research * methodology * arts
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284449

0489997 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
Hra a konstituce sociality.
[Play and the Constitution of Sociality.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 205-220. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: play * sociality * ambivalence * co-existence * subversion * Johan Huizinga * Donald Woods Winnicott * Judith Butler
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284286

0490740 - FLU-F 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Ludic Philosophy in Brecht’s Drama and Prose.
The Brecht Yearbook 42: Recycling Brecht. New York: Camden House, 2018 - (Kuhn, T.; Barnett, D.), s. 51-64. ISBN 978-0-9851956-5-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Brecht * ludic thinking * Švejk * Schweik * recycling * play
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284896

0497837 - FLU-F 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice - Urban, Petr
Vztahové pojetí morální subjektivity mezi etikou péče a teorií hry Donalda Winnicotta.
[The Relational Account of Moral Subjectivity between the Ethics of Care and Donald Winnicott’s Theory of Play.]
Filozofia. Roč. 73, č. 9 (2018), s. 717-730. ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Carol Gilligan * Donald Winnicott * Ethics of care * Moral subjectivity * Object relations theory * Psychoanalysis * Theory of emotional development * Theory of moral development
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/9/717-730.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290336

0501715 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kovář, Miroslav
Střípky z nejstarších stavebních dějin dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí (k recepci raně gotické architektury v severních Čechách).
[Remnants from the construction beginnings of the Dominican monastery in the town of Jablonné v Podještědí: on the reception of Early Gothic architecture in north Bohemia.]
Časopis Společnosti přátel starožitností. Roč. 126, č. 3 (2018), s. 129-154. ISSN 1803-1382
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: North Bohemia * Jablonné v Podještědí * monastery * mendicant orders * Dominicans * Middle Ages * architecture * architectural elements
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294157

0503575 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Město a jeho veřejnosti: rekonstruktivní kritika Habermasova veřejného prostoru v prostředí globálních interakcí.
[Reconstructive criticism of Habermas’s public space in the milieu of global interactions.]
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018 - (Kratochvíl, P.), s. 21-31. ISBN 978-80-88283-18-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: urban public space * monuments care * social inclusivness * participation * public art * public space
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295439

0489253 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Josef Zumr a česká tradice strukturálního myšlení.
[Josef Zumr and Czech Tradition of Structural Thought.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 275-296. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Josef Zumr * Herbartism * Structuralism * Aesthetic * Ontology * Desubstantialisation * Czech Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283698

0500854 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr
K metodologii kritické sociální vědy a její kategoriální výstavbě.
[On Methodology of critical social science and its categorical construction.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 191-200. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Critical Theory * Methodology * Coherent Whole * Categorial Scheme * Reductio ad Absurdum * Karl Marx
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294159

0497703 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
K osobnosti a dílu Egona Bondyho.
[The Personality and Work of Egon Bondy.]
Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha: Filosofia, 2018 - (Kužel, P.), s. 9-23. ISBN 978-80-7007-525-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Czech Philosophy * Nonsubstantial Ontology * History of Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290213

0500852 - FLU-F 2019 SK slo, cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Dunaj, L.
K relevantnosti filozofického diela Egona Bondyho: rozhovor s Petrom Kuželom.
[On the relevance of the Philosophical Work of Egon Bondy: Interview with Petr Kužel.]
Filozofia. Roč. 73, č. 10 (2018), s. 854-860. ISSN 0046-385X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Working Analysis * Soviet-type Society * Non-Substantial Ontology * Oriental philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/10/854-860.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292907

0497705 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kužel, Petr (ed.)
Myšlení a tvorba Egona Bondyho.
[The Thought and Work of Egon Bondy.]
Praha: Filosofia, 2018. 495 s. ISBN 978-80-7007-525-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Nonsubstantial Ontology * Indian Philosophy * Chinese Philosophy * Islamic Philosophy * Soviet-type Society * Marxism * Buddhism * Total Realism * Czech Literature * Czech Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290215

0497704 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Nesubstanční ontologie v raných filosofických pracích Egona Bondyho.
[The Nonsubstantial Ontology in Egon Bondy’s Early Works.]
Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha: Filosofia, 2018 - (Kužel, P.), s. 27-54. ISBN 978-80-7007-525-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Czech Philosophy * Nonsubstantial Ontology * Determinism * Teleology * Causality * Cosmology * Ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290214

0500855 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr
Státní kapitalismus.
[State Capitalism.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 239-259. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: State Capitalism * Soviet Union * Marxism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294162

0500853 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Balibar, É
Teorie a politika v myšlení Louise Althussera: rozhovor Petra Kužela s Étiennem Balibarem.
[Theory and Politics in the Thought of Louis Althusser: An interview with Étienne Balibar by Petr Kužel.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 149-172. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Epistemological Break * “Conflictual” science * Spinoza * Historical Epistemology * Hegel * Machiavelli * Lacan * Ideology * Real * Symbolic * Imaginary * Bad Subject * Recognition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294158

0500986 - FLU-F 2019 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Kvasz, Ladislav
O vzťahu vizuálneho myslenia a inštrumentálnej praxe v matematike.
[On the Relation of Visual Thinking and Instrumental Practice in Mathematics.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 6 (2018), s. 845-867. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: visual thinking in mathematics * philosophy of mathematical practice * mathematical abstraction * Marcus Giaquinto
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293012

0496805 - FLU-F 2019 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kvasz, Ladislav
Patterns of theory change in physics.
Actas del IX Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Madrid: UNED, 2018 - (Saborido, C.; Oms, S.; de Prado, J.), s. 341-347. ISBN 978-84-09-06054-2.
[Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España /9./. Madrid (ES), 13.10.2018-16.10.2018]
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kuhn * scientific revolution * conceptual change * sociology of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://cristiansaborido.weebly.com/news/actas-del-ix-congreso-de-la-sociedad-de-logica-metodologia-y-filosofia-de-la-ciencia-en-espana-proceedings-of-the-ix-conference-of-the-spanish-society-of-logic-methodology-and-philosophy-of-science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289988

0496959 - FLU-F 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kvasz, Ladislav
Resnik’s structuralism in the light of history of mathematics.
Journal of Applied Logics: IfCoLog Journal of Logics and their Application. Roč. 5, č. 6 (2018), s. 1307-1335. E-ISSN 2055-3706
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Resnik * structuralism * history of mathematics * idealization * naturalism * indispensability * abstract objects
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290147

0490677 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan - Mervart, Jan
Formy pod napětím: Josef Zumr a dějiny české filosofie.
[Forms in Tension: Josef Zumr and the History of Czech Philosophy.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 11-23. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zumr * Platonism * Emancipation * Formalism * History of Czech Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284826

0489329 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Landa, Ivan (ed.) - Mervart, Jan (ed.)
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace : studie Josefu Zumrovi.
[Imagination and Form: Between Aesthetic Formalism and the Philosophy of Emancipation.]
Praha: Filosofia, 2018. 413 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Josef Zumr * Aesthetic Formalism * Philosophy of Emancipation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283808

0489330 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan
Kosík, Heidegger a praktický materialismus.
[Kosík, Heidegger, and Practical Materialism.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 177-210. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26686S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kosík * Heidegger * Patočka * Practical Materialism * Time * Labor
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284824

0500717 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Lánský, Ondřej (ed.) - Sochor, L. (ed.)
Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století.
[Materials for Elite Theory and Its Critique: From Classics to 1970s.]
Praha: Filosofia, 2018. 391 s. Emancipace a kritika, 2. ISBN 978-80-7007-552-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * elites * power * social structure
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293286

0500728 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej
Od hierarchie k rovnosti: význam teorie elit v 21. století.
[From Hierarchy to Equality: The Significance of Elite Theory in the 21st Century.]
Materiály k teorii elit a k její kritice: od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018 - (Lánský, O.; Sochor, L.), s. 21-63. Emancipace a kritika, 2. ISBN 978-80-7007-552-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: elite theory * elites * power * social structure
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293287

0500671 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Likavčan, L. - Janoščík, V. - Růžička, Jiří
Jak se filosofuje v terénu: úvod do spekulativního myšlení.
[How to Philosophise in the Field: An Introduction into Speculative Thought.]
Mysl v terénu: filosofický realismus v 21. století. Praha: Akademie výtvarných umění, 2018 - (Likavčan, L.; Janoščík, V.; Růžička, J.), s. 7-16. Edice VVP AVU, 6. ISBN 978-80-87108-72-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: realism * ontology * theory of knowledge * environmental philosophy * political philosophy * theory of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294022

0503548 - FLU-F 2020 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Loudín, Jiří
Utopie kosmického věku: máme si ji nechat vzít?
[Utopia of Space Age: Should we abandon it?]
“Civilizácia na rázcestí” po polstoročí. Bratislava: Veda, 2018 - (Hohoš, L.), s. 20-56. ISBN 978-80-224-1689-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: scientific-technical revolution * civilization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295976

0492857 - FLU-F 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Lupkowski, P. - Majer, Ondrej - Peliš, M. - Urbanski, M.
Epistemic Erotetic Search Scenarios.
Logic and Logical Philosophy. Roč. 27, č. 3 (2018), s. 301-328. ISSN 1425-3305
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: questions * Inferential Erotetic Logic (IEL) * Dynamic Epistemic Logic (DEL) * e-scenarios * agenda * questions * logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LLP/article/view/LLP.2018.010
Majer, Ondrej
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286317

0490623 - FLU-F 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Macková, A. - Štětka, V. - Zápotocký, J. - Hladík, Radim
Who is afraid of the platforms? Adoption and strategies of use of social media by politicians in the Czech Republic.
Social media and politics in Central and Eastern Europe. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018 - (Surowiec, P.; Štětka, V.), s. 23-44. BASEES/Routledge series on Russian and East European studies, 113. ISBN 978-1-138-10082-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: social media * Facebook * Czech * politics * politicians
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Media and socio-cultural communication
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284809

0498076 - FLU-F 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Machleidt, Petr - Mráček, Karel
Die Stadt als Raum für die Begegnung des Internets der Menschen (IoP) und des Internets der Dinge (IoT): Implementierungserfahrungen mit „smart cities“ in der Tschechischen Republik.
[The city as a space for the meeting of the Internet of People (IoP) and the Internet of Things (IoT): Implementation experience with „smart cities“ in the Czech Republic.]
Von der Agorá zur Cyberworld: soziale und kulturelle, digitale und nicht-digitale Dimensionen des öffentlichen Raumes. Berlin: Trafo, 2018 - (Banse, G.; Insausti, X.), s. 239-250. e-Culture: network, cultural diversity and new media, 24. ISBN 978-3-86464-163-3.
[Von der Agora zur Cyberworld-Plaza: Soziale und kulturelle, digitale und nicht-digitale Dimensionen des öffentlichen Raumes. San Sebastian (ES), 26.09.2016-28.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: smart cities * information and communication technologies * quality of life * sharing economy * Internet of Things (IoT) * Internet of Services (IoS) * Internet of People (IoP)
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290741

0491845 - FLU-F 2019 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš - Focquaert, F.
Free Will Skepticism, Just Deserts and Justice without Retribution: An Interview with Farah Focquaert.
Tijdschrift voor Filosofie. Roč. 80, č. 1 (2018), s. 93-105. ISSN 1370-575X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Farah Focquaert * criminal justice * retribution * just deserts * free-will skepticism * compatibilism * moral responsibility * neuro-ethics * Justice without Retribution Network
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286652

0488789 - FLU-F 2019 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Materna, Pavel
On Tichý’s Attempt to Explicate Sense in Terms of Turing Machines.
Organon F. Roč. 25, č. 1 (2018), s. 41-52. ISSN 1335-0668
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Oracle * possible worlds * procedure * sense * Turing machine
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/tichys-attempt-explicate-sense-terms-turing-machines
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283418

0498961 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mervart, Jan
Radikální demokraté a Pražské jaro: reforma, nebo revoluce?
[Radical Democrats and the Prague Spring of 1968: Reform or Revolution.]
Osmašedesátý očima tří generací. Fakta - úvahy - názory. Kolektivní monografie. Praha: Syndikát novinářů ČR - Klub novinářů Pražského jara, 2018 - (Lakosilová, J.), s. 62-71. ISBN 978-80-270-2821-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 1968 * radical democrats * reform * revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291244

0498960 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mervart, Jan
Revoluční marxista Egon Bondy a Názorové sdružení levice.
[Revolutionary Marxist Egon Bondy and the Association of the Left.]
Myšlení a tvorba Egona Bondyho. Praha: Filosofia, 2018 - (Kužel, P.), s. 289-318. ISBN 978-80-7007-525-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 1968 * Maoism * Association of the Left
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291243

0489328 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mervart, Jan
Zumrova “emancipace člověka” a smysl českých dějin.
[Zumr’s “Emancipation of Man” and the Meaning of Czech History.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 297-321. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Josef Zumr * Emancipation * Nationality * Universality * Czech History
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283807

0493059 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mihálik, Jakub
Zdravý rozum u Berkeleyho a Austina podle Marka Tomečka.
[Common Sense in Berkeley and Austin according to Marek Tomeček.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 97-108. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: common sense * immaterialism * George Berkeley * John Austin * speech act * propositional act * pragmatic theory of meaning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286518

0503315 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Michálek, J. - Chvojka, O. - John, J. - Jiřík, J. - Fröhlich, J. - Militký, Jiří
Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách, dokumentované v letech 2014–2017.
[Finds of Hallstatt and La Tène metal objects in South Bohemia documented in 2014–2017.]
Archeologické výzkumy v jižních Čechách. -, č. 31 (2018), s. 133-218. ISSN 0231-8237
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: South Bohemia * Hallstatt and La Tène periods * bronze and iron artefacts * coins * RFA/XRF-analyses * metal detectors
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295144