Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - záznamy

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 293

0481649 - FLU-F 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Arazim, Pavel
Expressivist Perspective on Logicality.
Logica Universalis. Roč. 11, č. 4 (2017), s. 409-419. ISSN 1661-8297
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logical constant * expressivism * topic-neutrality * proof-theory * conservativity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277174

0483330 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Arazim, Pavel
Logical space and the origins of pluralism in logic.
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. -, č. 2 (2017), s. 7-26. ISSN 0567-8293
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: pluralism * expressivism * logical space * geometry * holism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278686

0481510 - FLU-F 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Badesa, C. - Bertran-San Millán, Joan
Function and Argument in Begriffsschrift.
History and Philosophy of Logic. Roč. 38, č. 4 (2017), s. 316-341. ISSN 0144-5340
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: identity * Frege * logic * function * argument
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.294, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277050

0480372 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Balík, Vojtěch (ed.) - Schifferová, Věra (ed.)
Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii.
[Jan Amos Comenius: Writings on First Philosophy.]
Praha: Oikoymenh, 2017. 765 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 66. ISBN 978-80-7298-204-2
Grant CEP: GA ČR GA13-08740S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * metaphysics * critical edition * translation * study and commentary
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276225

0484167 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch
K pojmu sapientia v Komenského filosofických textech.
[On the Concept of Sapientia in Comenius’s Texts on Philosophy.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 321-334. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * pansophia * concepts * sapientia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280640

0484521 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan
Teorie kulturní mezery. Sociální věda a její publikum v díle Thorsteina Veblena a Williama F. Ogburna.
[The Theory of Cultural Lag. Social Science and Its Audience in the Works of Thorstein Veblen and William F. Ogburn.]
Teorie vědy. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 57-81. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cultural lag * social science * audience * literary technology * William F. Ogburn * Thorstein Veblen
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279741

0478270 - FLU-F 2018 CH eng J - Článek v odborném periodiku
Bantegnie, Brice
Commentary. Integrative Modeling and the Role of Neural Constraints.
Frontiers in Psychology. Roč. 8, SEP 5 (2017), s. 1-2, č. článku 1531. ISSN 1664-1078
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mechanistic explanation * functional analysis * mechanistic integration * reverse inference * neural plasticity * neural networks
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 2.089, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274392

0474311 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Bauch, M. - Burkhardt, J. - Gaudek, Tomáš - Töbelmann, P. - Žůrek, Václav
Heilige, Helden, Wüteriche. Eine konzeptionelle Skizze zu “Herrschaftsstilen” im langen Jahrhundert der Luxemburger.
[Saints, Heroes, Furious. The Conceptual Sketch about Styles of Government during the long Century of Luxembourgs.]
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 11-27. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Charles IV. of Luxembourg * John of Luxembourg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (UDU-I)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); 6.5 Other Humanities and the Arts (UDU-I)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273519

0474308 - FLU-F 2018 DE ger B - Monografie kniha jako celek
Bauch, M. (ed.) - Burkhardt, J. (ed.) - Gaudek, Tomáš (ed.) - Žůrek, Václav (ed.)
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437).
[Saints, Heroes, Furious. Styles of Government in the house of Luxembourg (1308-1437).]
Köln ; Weimar ; Wien: Böhlau Verlag, 2017. 449 s. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Luxembourg dynasty * Charles IV. * Medieval politics * Royal court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273421

0478300 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Classical Reception in the Czech Republic. An Introduction.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 115-120. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical reception * Czech Republic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274419

0478283 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan
Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška.
[Perseus & Medusa. Representations of the myth from the beginning up today.]
Praha: Academia, 2017. 509 s. ISBN 978-80-200-2658-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Perseus * Medusa * art * myth
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274418

0480976 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
The Allegory of Dynastic Succession on the Facade of the Prague Belvedere (1538-1550).
Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. -, č. 2 (2017), s. 269-282. ISSN 0567-8269
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Renaissance art * Ferdinand I * Prague * allegory
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276618

0478301 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
The Classical Tradition and Nationalism. The Art and Architecture of Prague, 1860-1900.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 133-145. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical archeology * Bohemia * Prague * neo-Renaissance * the national awakening
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274412

0486412 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
The Legend of Knidia Today.
Eirene. Roč. 53, č. 1/2 (2017), s. 77-110. ISSN 0046-1628
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aphrodite * Knidia * Praxiteles * feminism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281942

0482797 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Vojtěch
Kronikář ve svém díle. Problematika autora a vypravěče.
[The chronicler in his work. Issues of the author and narrator.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 141-157. ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval Historiography * 14th Century * 15th Century * Narratology * Author * Narrator * Dalimil * Johannes de Marignola * Laurentius of Březová
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278191

0483053 - FLU-F 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bednář, Miloslav
Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru.
[Democratic Civilization and Disinforming propaganda in Central European Geopolitical Space.]
Média a moc. Praha: Medias res, 2017 - (Žantovský, P.), s. 48-57. ISBN 978-80-87957-12-7.
[Média a moc. Praha (CZ), 02.03.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democratic civilization * disinforming * geopolitics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
http://www.mediasres.cz/publikace-medias-res/3014-media-a-moc.htm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278492

0483441 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Filosofická a dějinná platnost Masarykovy české otázky ve světle dějin české státní ideje.
[The Philosophical and Historical Validity of Masaryk´s Czech Question in the Light of the History of the Idea of the Czech Question.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 197-211. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: T. G. Masaryk * Czech Question * Idea of Czech State * Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281524

0484277 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Jiří
Philologus – quid sibi vult? Martin Steiner septuagenarius.
[Philologist - what does it mean? Martin Steiner Septuagenarian.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 33-41. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Martin Steiner * biography * classical philology * Comenius studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280641

0483689 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beránek, Ondřej (ed.) - Cermanová, Pavlína (ed.) - Hrubý, Jakub (ed.)
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století.
[One sun in the sky, one ruler on earth. Legitimate power in the world of the 14th century.]
Praha: Academia, 2017. 823 s. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
Klíčová slova: Middle Ages * politic philosophy * legitimity of power * ruler
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (OU-W)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279746

0483691 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Beránek, Ondřej - Cermanová, Pavlína - Hrubý, Jakub
Úvod.
[Introduction.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 11-19. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
Klíčová slova: legitimity of power * medieval ruler * political philosophy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279748

0481323 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Beran, Ondřej
Misunderstanding the Talk(s) of the Divine. Theodicy in the Wittgensteinian Tradition.
Sophia. Roč. 56, č. 2 (2017), s. 183-205. ISSN 0038-1527
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Theodicy * Wittgensteinianphilosophyof religion * Evil * Firstpersonaccount * D. Z. Phillips
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276902

0483435 - FLU-F 2018 CZ cze, eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bierhanzl, Jan
Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault.
[Ethics and the Politics of Truth. Hito Steyerl and Michel Foucault.]
Politika pravdy I: mezi realitou a fikcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně; Etc. Galerie, 2017 - (Bačíková, A.; Remešová, A.), s. 12-19. ISBN 978-80-214-5585-6.
[Post fake turn. Brno (CZ), 04.12.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: politics of truth * Foucault * documentary turn * ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278763

0483355 - FLU-F 2018 RIV SK fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bierhanzl, Jan
L'enfant et la temps. Levinas et les frères Dardenne.
[The Child and Time. Levinas and the Dardenne Brothers.]
L'enfant. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017 - (Drengubiak, J.), s. 107-115. ISBN 978-80-555-1921-0.
[L'enfant. Kokošovce (SK), 28.06.2016-01.07.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: temporality * fecundity * labour * work * action * cinema
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278703

0474272 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bierhanzl, Jan
Práce a dílo. Levinas, Arendtová a Marxismus.
[Labor and Work. Levinas, Arendt and Marxism.]
Filozofia. Roč. 72, č. 1 (2017), s. 46-53. ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: labor * work * fabrication * action * speech * Levinas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/46-53.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271390

0482545 - FLU-F 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Bittar, E. - Hrubec, Marek
The Era of Global Disputes and Mass Media Distortions. Dialogue on Recognition, Justice and Democracy.
Communication Today. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 146-154. ISSN 1338-130X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: global conflicts * international law * justice * mass media * recognition * democracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
https://www.communicationtoday.sk/era-global-disputes-mass-media-distortions-dialogue-recognition-justice-democracy-interview-marek-hrubec/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277973

0486037 - FLU-F 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brabec, Martin
Nepodmíněný základní příjem. Nástroj proti sociálním nahodilostem.
[Unconditional Basic Income. The Tool for Elimination of Social Accidents.]
Nahodilost ve výchově, umění a sportu: mezinárodní interdisciplinární konference. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 207-215. ISBN 978-80-7290-924-7.
[Nahodilost ve výchově, umění a sportu. Praha (CZ), 12.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Unconditional Basic Income * Social Accidents * Work
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281002

0486414 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Břicháček, Pavel
Archeologický výzkum minoritského kláštera ve Stříbře.
[Archaeological Research of Minorite Monastery in Stříbro.]
Archeologie západních Čech. -, č. 13 (2017), s. 50-79. ISSN 1804-2953
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval archaeology * Middle Ages * Monastery * Christian Archaeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281243

0474549 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Constructing the Apocalypse. Connections between English and Bohemian Apocalyptic Thinking.
Europe after Wyclif. New York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 66-88. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Bohemia * apocalyptic thinking * manuscript transmission * Hussite radical ideology * Opus arduum valde
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275525

0483063 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Doslov. Panovník eschatologického času z rodu českých králů.
[Epilogue. The Ruler of the eschatological time from the Family of Czech Kings.]
Poslední mesiáš: proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku. Praha: Argo, 2017 - (Potestà, G.), s. 213-220. Každodenní život, 70. ISBN 978-80-257-2156-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Eschatology * theory of power * prophecies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278539

0497957 - FLU-F 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Nebiblická proroctví v husitství.
[Non-Biblical Prophecies in the Hussite movement.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 237-257. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prophecies * Hussitism * Hildegard of Bingen
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290401

0483690 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Omnis potestas a Deo. Panovnická moc v Evropě 14. století.
[Omnis postestas a Deo. Power of rulers in the 14th century Europe.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 23-44. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval Europe * mirrors of princes * legitimity of power
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279747

0488658 - FLU-F 2018 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Coufal, Dušan
Concilium verum contra simulatum. Kvestie Jakoubka ze Stříbra o autoritě koncilů v ideovém a historickém kontextu.
[Concilium verum contra simulatum. Quaestio on the authority of the councils in an intellectual and historical context.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 129-165. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-17351S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jakoubek of Stříbro * General councils * 15th century * Ecclesiology * Hussites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283206

0483464 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Coufal, Dušan
Mistr Jan z Hradce a kalich. Život a polemické dilo zapomenutého odpůrce Jakoubka ze Střibra.
[Master John of Hradec and the Chalice. The life and polemical work of the forgotten opponent of Jacobellus of Mies.]
Středověká univerzitní vzdělanost. Praha: Filosofia, 2017 - (Nodl, M.), s. 11-118. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan of Hradec * religious controversy * Prague University * Jakoubek of Stříbro * Hussites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280065

0484394 - FLU-F 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Coufal, Dušan
Sub utraque specie. Die Theologie des Laienkelchs bei Jacobell von Mies († 1429) und den frühen Utraquisten.
[Sub utraque specie. The theology of Lay Chalice in texts of Jakoubek of Stříbro († 1429) and the Early Utraquists.]
Archa Verbi. -, č. 14 (2017), s. 157-201. ISSN 1612-3964
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-17351S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussites * Jakoubek of Stříbro * Eucharist * Lay Chalice * Utraquists * Theology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279560

0488780 - FLU-F 2018 RIV PT eng J - Článek v odborném periodiku
Crippa, Davide
Descartes on the Unification of Arithmetic, Algebra and Geometry Via the Theory of Proportions.
Revista Portuguesa de Filosofia. Roč. 73, č. 3/4 (2017), s. 1239-1258. ISSN 0870-5283
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: algebra * Descartes * Euclid * geometry * multiplication * proportion theory * structure
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283322

0493326 - FLU-F 2019 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Crippa, Davide
Exactness in Leibniz’s mathematics: instruments to construct transcendent al curves.
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach: Report No. 58/2017. Zürich: European Mathematical Society, 2017, s. 44-47. ISSN 1660-8933.
[Mathematical Instruments between Material Artifacts and Ideal Machines: Their Scientific and Social Role before 1950. Oberwolfach (DE), 17.12.2017-23.12.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: geometrical constructions * motion * Leibniz * strings * transcendental curves
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292447

0484610 - FLU-F 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Crippa, Davide
Leibniz and the Impossibility of Squaring the Circle.
The dialogue between sciences, philosophy and engineering. New historical and epistemological insights. Homage to Gottfried W. Leibniz 1646-1716. London: College Publications, 2017 - (Pisano, R.), s. 93-120. Dialogues and games of logic, 5. ISBN 978-1-84890-227-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Gregory * Huygens * Leibniz * impossibility * quadrature of the circle * infinite series
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279875

0474319 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Classical Antiquity in Czech Literature between the National Revival and the Avant-Garde.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 121-132. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical tradition * Jaroslav Vrchlický * Jiří Karásek ze Lvovic * Josef Svatopluk Machar * nineteenth-century culture
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271431

0480294 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čadková, Daniela
Poznámky k žánru ochotnické parodistické operety.
[Notes on the Genre of Amateur Parodic Operettas.]
Divadelní revue. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 27-36. ISSN 0862-5409
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: parody * operetta * Czech amateur theatre
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276115

0481262 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Úvod [k praetextě Octavia].
[Introduction [to the praetexta Octavia].]
Lucius Annaeus Seneca. Tragédie 1: Oidipus, Thyestes, Octavia (Pseudo Seneca). Brno: Větrné mlýny, 2017, s. 172-186. ISBN 978-80-7443-233-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Octavia praetexta * translation * commentary
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276903

0476017 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čapský, Martin
K postavení Vratislavi v českých korunních zemích v pozdním středověku.
[On the Status of Wroclaw in the Czech Crown Lands in the Late Middle Ages.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 2 (2017), s. 346-383. ISSN 0862-6111
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: political communication * the Late Middle Ages * Lands of the Bohemian Crown * Prague * Wroclaw/Vratislav/Breslau
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272600

0480930 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Šmahel, František
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452.
[The oldest town book of Tábor, dating to 1432–1452.]
Praha: FILOSOFIA, 2017. 376 s. Archiv český. ISBN 978-80-7007-497-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Tábor * medieval towns * Old Czech philology * municipal registers * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Linguistics; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278452

0482319 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černý, Jan
Idea transcendence jako prostředek revize marxistického myšlení.
[The Idea of Transcendence as a Means of the Revision of the Marxist Thought.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 175-202. ISBN 978-80-7007-481-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Christianity * Czech philosophy * transcendence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277889

0490564 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Čížek, Jan
Comenius’s Emendation of Society and its Limits.
Studia Comeniana et historica. Roč. 47, 97/98 (2017), s. 73-82. ISSN 0323-2220
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * utopia * anachronism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286957

0483999 - FLU-F 2018 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Dierckxsens, Geoffrey
Paul Ricoeur's Moral Anthropology. Singularity, Responibility, and Justice.
Lanham: Lexington Books, 2017. 266 s. Studies in the Thought of Paul Ricoeur. ISBN 978-1-4985-4520-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Moral anthropology * Paul Ricoeur * singularity * responsibility * justice
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281752

0483770 - FLU-F 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Dierckxsens, Geoffrey
Responsibility and the physical body. Paul Ricoeur on analytical philosophy of language, cognitive science, and the task of phenomenological hermeneutics.
Philosophy Today. Roč. 61, č. 3 (2017), s. 573-593. ISSN 0031-8256
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: analytical philosophy * body * cognitive science * hermeneutics * phenomenology * philosophy of language * Ricoeur
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278968

0485899 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dittmann, Robert
Vokalismus Bible kralické šestidílné I. Uplatnění změn proběhlých před staročeskými diftongizacemi.
[Vowel Changes in the Six-Volume Kralice Bible. Part 1. The Scope of Changes Predating the Old Czech Diphthongizations.]
Listy filologické. Roč. 140, č. 3/4 (2017), s. 407-427. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Six-Volume Kralice Bible * Vowel Changes * Jan Blahoslav
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280823

0483597 - FLU-F 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Etika péče, její pojetí osoby a kulturní kontext.
[Ethics of care, its concept of person, and cultural context.]
Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18). Človek v súčasnej etike. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Gluchman, V.), s. 147-159. Opera Philosophica, 7/2017. ISBN 978-80-555-1883-1.
[Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/18). Človek v súčasnej etike. Zemplínska Šírava (SK), 13.07.2017-14.07.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics of care * moral theory * care * love * feminism * V. Held
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278953

0483598 - FLU-F 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Drozenová, Wendy
Pojetí odpovědnosti v etice Emmanuela Lévinase a Hanse Jonase.
[Responsibility in the ethics of Emmanuel Lévinas and Hans Jonas.]
Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16). Etika súčasnosti. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Gluchman, V.), s. 15-27. ISBN 978-80-555-1777-3.
[Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/16). Levoča (SK), 13.09.2016-14.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lévinas * Jonas * responsibility * ethics * transcendence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279237

0482251 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dus, Jan A
První list Petrův.
[The First Epistle of Peter.]
Praha: Česká biblická společnost, 2017. 308 s. Český ekumenický komentář k Novému zákonu, 18. ISBN 978-80-7545-064-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: First Epistle of Peter * Biblical Commentary * Czech Biblical Translations
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Theology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278754