Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Inst. podpora - počty záznamů

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

2014 2015 2016 2017 2018 Celkem
Článek v odborném periodiku 3 15 6 11 13 48
Článek v impaktovaném periodiku 65 77 59 64 81 346
Monografie (český jazyk) 4 0 0 0 0 4
Monografie (cizí jazyk) 0 0 0 0 1 1
Kapitola v monografii (český jazyk) 0 1 1 0 0 2
Kapitola v monografii (cizí jazyk) 1 7 0 3 1 12