Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 65

0504810 - USP-I 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Agha, Petr (ed.)
Lidská práva v mezikulturních perspektivách.
Praha: Academia, 2018. 327 s. ISBN 978-80-200-2958-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296364

0500482 - USP-I 2019 RIV BR eng M - Část monografie knihy
Agha, Petr
Self-Authored Human Rights as Claim to Universality.
From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law, and Ethics. Prague: Filosofia. Porto Alegre: PUCRS, 2018 - (De Oliveira, N.; Hrubec, M.; Sobottka, E.), s. 173-189. ISBN 978-80-7007-515-9
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: human rights * political concept of human rights * universality of human rights
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292544

0483217 - USP-I 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Agha, Petr
Undoing law: public art as contest over meanings.
Rancière and Law. Abingdon: Routledge, 2018 - (López Lerma, M.; Etxabe, J.), s. 151-165. ISBN 978-1-138-95513-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: public sphere * signification * law * public art * street art
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278604

0494086 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Blahož, Josef
Ústavněpolitické koncepce prezidenta W. Wilsona a vznik Československé republiky.
[Constitutional and Political Conceptions of the President Woodrow Wilson and the Origin of the Czechoslovak Republic.]
Právník. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 799-811. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Fourteen Points for European and world peace * the nationalities of Austria-Hungary * autonomous development * democratic constitutional principles * consent of the governed * Czecho-Slovak National Council * de facto belligerent government * Austria-Hungary falling apart * the origin of the Czechoslovak Republic
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287312

0499961 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Cvrček, František
Dobře regulovaná svoboda?
[Well-regulated Freedom?]
Právník. Roč. 157, č. 8 (2018), s. 646-656. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: legal order * the length of legal texts * the extension of normative regulation * the linguistic analysis of legal texts * negative trends in Czech legal order
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292142

0500044 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, David
Eutanazie a dobrý život: proč je eutanazie (někdy) morální.
[Euthanasia and the good life: why euthanasia is (sometimes) ethical.]
Vnitřní lékařství. Roč. 63, č. 3 (2018), s. 236-244. ISSN 0042-773X
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: concept of badness of death * consequentialism * deprivation * desire-fulfilment theory * euthanasia * hedonism * preferentialism * utilitarianism
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292204

0489742 - USP-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černý, David - Doležal, Adam - Doležal, Tomáš - Hříbek, Tomáš - Klener, P. - Koutecký, J. - Pafko, P. - Sláma, O. - Ševčík, P.
Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva.
[Medical, Philosophical and Legal Aspects of Euthanasia.]
Praha: Academia, 2018. 54 s. ISBN 978-80-200-2862-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122 ; RVO:67985955
Klíčová slova: euthanasia * assisted suicide * ethical and moral aspects * medical ethics * palliative medicine
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy; AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
Obor OECD: Law; Ethics (except ethics related to specific subfields) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284111

0500051 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, David
Lidský život jako dobro: proč je eutanazie morálně nepřijatelná.
[Human life as goodness: why euthanasia is morally unacceptable.]
Vnitřní lékařství. Roč. 64, č. 3 (2018), s. 245-256. ISSN 0042-773X
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: allowing harm * consequentialism * desire fulfillment theory * doing harm * euthanasia * hedonism * natural law ethics * preferentialism * utilitarianism
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292208

0493598 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Adam
Eutanazie: právní komparace ve vybraných evropských státech.
[Euthanasia: legal comparison in selected European countries.]
Vnitřní lékařství. Roč. 64, č. 3 (2018), s. 257-265. ISSN 0042-773X
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA18-23804S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: assisted suicide * euthanasia * homicide by the Victim’s Request * medical futility * withdrawing and whithholding life * sustaining treatment
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286935

0493587 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Adam
Informovaný souhlas – morální kouzlo a přenos informací.
[Informed consent – moral magic and information transfer.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 1-19. ISSN 1804-8137
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA18-23804S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: informed consent * bioethics * medical ethics * free will * competence
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/161
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286927

0498082 - USP-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Doležal, Tomáš - Melzer, F.
Náhrada při újmě na přirozených právech člověka.
[Infringement of Natural Rights and its Redress.]
Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2894-3081. Praha: Nakladatelství Leges, 2018 - (Melzer, F.; Tégl, P.), s. 978-1075. ISBN 978-80-7502-199-1
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: offence-related obligations * non-proprietary harm * compensation resulting from harm
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290500

0498081 - USP-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Doležal, Tomáš - Melzer, F.
Odčinění nemajetkové újmy.
[Non-Proprietary Harm Redress.]
Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2894-3081. Praha: Nakladatelství Leges, 2018 - (Melzer, F.; Tégl, P.), s. 948-958. ISBN 978-80-7502-199-1
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: non-proprietary harm * non-proprietary harm redress * compensation of non-proprietary harm * in-kind restitution * moral satisfaction * financial redress
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290498

0496581 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Tomáš
Způsobilost nezletilých udělit souhlas s poskytováním zdravotních služeb.
[Informed consent to the medical treatment of minors.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 48-61. ISSN 1804-8137
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA18-23804S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: informed consent * medical treatment * minors * capacity
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289303

0500032 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Eliáš, Karel
Humanista ve službách republiky: K výročí Emila Svobody.
[Humanist in the Service of the Republic: The Anniversary of Emil Svoboda.]
Právník. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 826-836. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Emil Svoboda * Czechoslovakia * civil law * legal philosophy * sociology of law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292196

0503132 - USP-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Eliáš, Karel
Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla.
[Travelling Beyond the Boundaries of Positivistic Circles: A Digest.]
Praha: Wolters Kluwer, 2018. 600 s. ISBN 978-80-7598-007-6
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Emil Svoboda * civil law * inheritance law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294951

0495285 - USP-I 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Feigerlová, Monika
Emergency Measures of Protection in International Arbitration.
International and Comparative Law Review. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 155-177. ISSN 1213-8770
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: emergency arbitrator * emergency arbitrator * pre-arbitral interim measures * emergency arbitrator rules * enforcement
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288278

0495029 - USP-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Feigerlová, Monika
Postavení občanské společnosti v mezinárodních investičních sporech.
[The Status of Civil Society in International Investment Disputes.]
Jednotlivec v mezinárodním právu na počátku třetího tisíciletí: Lidskoprávní, investiční a další křižovatky. Praha: Eva Rozkotová, 2018 - (Šturma, P.; Trávníčková, E.), s. 149-161. ISBN 978-80-87488-31-7
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: amicus curiae brief * international investment arbitration * third parties
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288061

0498602 - USP-I 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Feigerlová, Monika - Pauknerová, Monika
Private International Law for Corporate Social Responsibility.
The Lawyer Quarterly. Roč. 8, č. 4 (2018), s. 379-399. ISSN 1805-8396
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: CSR * corporate Social Responsibility * reasonable Business Conduct * RBC * business and Human Rights * National Action Plan * Czech Republic * private International Law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290916

0500198 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fialová, Eva
Biometrické údaje ve zdravotních aplikacích.
[Biometric data in health applications.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 8, č. 3 (2018), s. 13-25. ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: algorithms * biometric data * special categories of personal data
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292316

0499958 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fialová, Eva
Právo na přístup k internetu.
[Right to Internet Access.]
Právník. Roč. 157, č. 7 (2018), s. 545-557. ISSN 0231-6625
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: internet * freedom of expression * fundamental rights * right to privacy * universal service
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292140

0498409 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fialová, Eva
Využití algoritmů při profilování v trestním řízení a důsledky pro lidská práva.
[The Use of Algorithms for Profiling in Criminal Proceedings and Implications for Human Rights.]
Časopis pro právní vědu a praxi. Roč. 26, č. 2 (2018), s. 229-258. ISSN 1210-9126
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: algorithms * biometric data * criminal proceedings * discrimination * profiling * fair trial
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290781

0499944 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Güttler, Vojen
Několik poznámek k jednání o budoucnosti (zachování) Československa v letech 1990–1992.
[Several Notes on the Negotiations on the Future (Preservation) of Czechoslovakia in 1990–1992.]
Právník. Roč. 157, č. 10 (2018), s. 873-876. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: CNR * SNR * functional federations * confederation elements * HZDS – confederation * division of CSFR – positive or not
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292126

0499937 - USP-I 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Halász, Ivan
Svätá koruna v základnom zákone Maďarska z roku 2011.
[The Holy Crown in the 2011 Hungarian Fundamental Law.]
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0826-9. In: Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus? Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 - (Brezina, P.; Jermanová, H.), s. 16-25. ISBN 978-80-261-0826-9.
[Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Znojmo (CZ), 06.06.2018-07.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Hungarian Fundamental Law * Hungarian Saint Crown * constitution
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292121

0502029 - USP-I 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
The 1917 Russian Revolution from the perspective of white-guardist and bolshevik state building.
Krytyka Prawa. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 561-572. ISSN 2080-1084. E-ISSN 2450-7938
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Bolsheviks * dictatorship * revolution * state-building * White Guardist movement
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293981

0499907 - USP-I 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Havel, Bohumil
Teorie firmy a konflikty zájmů ve společnosti.
[Theory of the Firm, Conflicts of Interests in Society.]
Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018 - (Husár, J.; Csach, K.), s. 23-31. ISBN 978-80-8168-926-0
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: legal entity * capital company * firm * nexus of obligations * interest * purpose * activity * conflict of interest * moral hazard
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292096

0499933 - USP-I 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kober, Jan
Emil Svoboda mezi Bratislavou a Prahou - bludní Holanďané a útrapy pražského domácíčka?
[Emil Svoboda between Bratislava and Prague - Flying Dutchmen and Anquish of a Prague Cage Bird?]
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0826-9. In: Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus? Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 - (Brezina, P.; Jermanová, H.), s. 45-62. ISBN 978-80-261-0826-9.
[Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Znojmo (CZ), 06.06.2018-07.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Emil Svoboda * občanské právo * právní dějiny
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292118

0500296 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kober, Jan - Matejka, Ján - Aubrecht, Petr - Brůha, David
Historické právní informace a jejich databázové zpřístupnění (východiska, obecné otázky a případová studie).
[Historical Legal Information and its Accessibility in Database (Prerequisites, General Topics and Case Study).]
Revue pro právo a technologie. Roč. 9, č. 18 (2018), s. 93-140. ISSN 1804-5383
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
Klíčová slova: legal history * databases * digitalisation * legal libraries * Czech Republic
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292393

0496462 - USP-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kober, Jan
Rovnost žen a mužů - mzdová nebo i jiná? Odbojový program Za svobodu do nové Československé republiky mezi staršími právně-politickými požadavky a poválečným právním vývojem.
[Equality of Men and Women – in Wages or Another One? The Underground programme For Freedom into the New Czechoslovak Republic between the older Political Demands and Post-War Legal Development.]
Pocta Věře Štangové. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 - (Koldinská, K.), s. 146-160. ISBN 978-80-7380-735-1
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: equal wages * equality of men and women * underground resistance * Czechoslovakia * WW2 * legal history * history
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289234

0496635 - USP-I 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krausová, Alžběta - Hazan, H. - Matejka, Ján
Biometric data vulnerabilities: privacy implications.
The Lawyer Quarterly. Roč. 8, č. 3 (2018), s. 295-306. ISSN 1805-8396
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: augmented indicative value * biomarker * biometric data * European law * face recognition * fingerprint * General Data Protection Regulation * identification * personal data * privacy * retina * voice recognition * vulnerability
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289311

0500021 - USP-I 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krausová, Alžběta
Online Behavior Recognition: Can We Consider It Biometric Data under GDPR?
Masaryk University Journal of Law and Technology. Roč. 12, č. 2 (2018), s. 161-178. ISSN 1802-5951
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: behavior analysis * behavior-based tracking * behavioral biometrics * biometric data * General Data Protection Regulation * personal data * privacy * profiling * unique identification
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292190

0500221 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krausová, Alžběta
Zásada autonomie vůle v ochraně soukromí: Možnosti a limity v rozhodování o vlastních biometrických údajích.
[Principle of Autonomy in Privacy Protection: Opportunities and Limits in Decision-Making about Own Biometric Data.]
Právní rozhledy. Roč. 26, č. 6 (2018), s. 191-197. ISSN 1210-6410
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: autonomy * biometric data * privacy protection * explicit consent * personality rights * GDPR
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292335

0489193 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Actes de gouvernement v soudobém francouzském právu: kompromis mezi soudním přezkumem a politikou.
[Actes de gouvernement in Contemporary French Law: A Compromise between Judicial Review and Politics.]
Právník. Roč. 157, č. 2 (2018), s. 89-114. ISSN 0231-6625
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08176S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: actes de gouvernement * France * judicial review
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283652

0500874 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Klasická doktrína politické otázky v kontextu limitů soudního přezkumu v USA.
[Classical Political Question Doctrine in the Context of the Limits of Judicial Review in the USA.]
Jurisprudence. Roč. 27, č. 5 (2018), s. 15-29. ISSN 1802-3843
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08176S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: justiciability * USA * political question doctrine * evolution of classical doctrine * constitutional grounds * judical prudence
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292920

0493503 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Matejka, Ján - Krausová, Alžběta - Güttler, Vojen
Biometrické údaje a jejich právní režim.
[Biometric data and their legal regime.]
Revue pro právo a technologie. Roč. 9, č. 17 (2018), s. 91-129. ISSN 1804-5383
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: biometrics * biometric data * personal data * sensitive personal data * privacy * identification * verification * personality protection * GDPR * biometric signature * travel documents
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286863

0491913 - USP-I 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Matejka, Ján - Güttler, Vojen
Electronic Written Documents and Biometric Options of Their Signing – Problem of Evidentiary Reliability and Personal Data Protection.
The Lawyer Quarterly. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 38-50. ISSN 1805-8396
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: electronic contracting * electronic signature * evidence-based reliability * GDPR * personal data protection * biometric data * signatories responsibility
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285515

0499110 - USP-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Matejka, Ján
Zaměstnanec jako objekt profilování a automatizovaného rozhodování dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
[Employee as a Object of Profiling and Automated Decision Making under the GDPR.]
Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 - (Hromada, M.), s. 87-103. ISBN 978-80-261-0809-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: profiling * automated decision making * biometric data * sensitive personal data * privacy * personality protection * GDPR
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291383

0495018 - USP-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mrázek, Josef
Mezinárodněprávní subjektivita jednotlivců a jejich postavení před mezinárodními soudy.
[International Legal Personality of Individuals and their Position before International Courts.]
Jednotlivec v mezinárodním právu na počátku třetího tisíciletí: Lidskoprávní, investiční a další křižovatky. Praha: Eva Rozkotová, 2018 - (Šturma, P.; Trávníčková, E.), s. 28-40. ISBN 978-80-87488-31-7
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Individuals * physical persons * subjects of International law * international personality * participant
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288057

0506515 - USP-I 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Mrázek, Josef
The Responsibility of International Organizations.
Czech Yearbook of International Law. Vol. IX International Organisations. The Hague: Lex Lata BV, 2018 - (Bělohlávek, A.; Rozehnalová, N.), s. 171-196. ISBN 978-90-824603-7-7
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: draft articles * responsibility of international organizations * state responsibility * International Law Commission * breach of obligations * wrongfulness * countermeasures
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297743

0498326 - USP-I 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Müllerová, Hana
Právní úprava lesnictví a změny klimatu.
Lesnická práce. Roč. 96, č. 5 (2018), s. 36-37. ISSN 1212-8449
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290725

0494147 - USP-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Müllerová, Hana
Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR.
[Right to Environment: Experience of the Selected European Countries and Suggestions for its Future Application in the Czech Republic.]
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018. 236 s. ISBN 978-80-87439-34-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-32244S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: right to environment * social rights * essential core * Czech Republic
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287405

0496587 - USP-I 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Müllerová, Hana
Problém mikroplastů v životním prostředí a hledání řešení v EU.
Odpadové fórum. Roč. 19, č. 9 (2018), s. 25-25. ISSN 1212-7779
Institucionální podpora: RVO:68378122
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289304

0490300 - USP-I 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Müllerová, Hana
Right to Environment, Balancing of Competing Interests and Proportionality.
The Lawyer Quarterly. Roč. 8, č. 2 (2018), s. 129-141. ISSN 1805-8396
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: environmental protection * proportionality * balancing * right to environment * public interest * conflicting interests
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy; AG - Právní vědy (USP-I)
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284560

0502933 - USP-I 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Müllerová, Hana - Klimeš, Jan - Blahůt, Jan - Hálová, Miloslava - Raška, P.
Zodpovědné plánování: Území a sesuvy.
[Responsible planning: Territory and landslides.]
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2018. 66 s. ISBN 978-80-87439-37-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/4
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122 ; RVO:67985891
Klíčová slova: territorial planning * landslide hazard * environmental law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy; DB - Geologie a mineralogie (USMH-B)
Obor OECD: Law; Geology (USMH-B)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295163

0499936 - USP-I 2019 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Novák, František
Právní informatika a legislativa - o projektu elektronizace tvorby práva a Sbírky zákonů.
[Legal Informatics and the Legislation.]
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. ISBN 978-80-261-0826-9. In: Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus? Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018 - (Brezina, P.; Jermanová, H.), s. 187-198. ISBN 978-80-261-0826-9.
[Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Znojmo (CZ), 06.06.2018-07.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292120

0503716 - USP-I 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Pavlakos, George
Non-naturalism, Normativity and the Meaning of Ought: Some Lessons from Kelsen.
Unpacking Normativity. Conceptual, Normative, and Descriptive Issues. Oxford: Hart Publishing, 2018, s. 77-94. ISBN 978-1-50991-624-5
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: non-naturalism * normativity * Kelsen * law * morality
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295513

0503723 - USP-I 2019 RIV IN eng M - Část monografie knihy
Pavlakos, George
Revamping Associative Obligations.
Dignity in the Legal and Political Philosophy of Ronald Dworkin. New Delhi: Oxford University Press India, 2018 - (Khurshid, S.; Malik, L.; Rodriguez-Blanco, V.), s. 337-360. ISBN 978-0199484171
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: associative obligations * international law * Dworkin
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295516

0496636 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pihera, Vlastimil - Ronovská, K.
Fundační principy a hranice jejich flexibility K otázce možnosti dodatečných změn podmínek fungování svěřenských fondů a fundací.
[Principles of Foundation-like Structures and Limits of their Flexibility. To the Question of the Possibility of Additional Changes of the Operating Conditions of Trust Funds and Foundations.]
Právník. Roč. 157, č. 9 (2018), s. 705-722. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: foundation * trust fund * foundation fund * asset management * asset protection * recodification of civil law * trust law * foundation law * changes of founding document
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289312

0499919 - USP-I 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Pihera, Vlastimil
Kapitál vs. práce, kodeterminace a střet zájmů.
[Capital vs labour, codetermination and conflicts of interest.]
Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018 - (Husár, J.; Csach, K.), s. 46-57. ISBN 978-80-8168-926-0
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: employees' representatives * supervisory boards * conflicts of interest
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292106

0499964 - USP-I 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pihera, Vlastimil - Ronovská, K.
K možnosti změny zakládací listiny (včetně změn účelu) nadačního fondu.
[The possibility of changing the foundation charter (including the purpose) of the endowment fund.]
Právní rozhledy. Roč. 26, 15-16 (2018), s. 556-559. ISSN 1210-6410
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: amendments of foundation charter * endowment funds * trust funds
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292143

0502010 - USP-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pihera, Vlastimil - Ronovská, K.
Správa cizího majetku.
[Administration of property of others.]
Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: C. H. Beck, 2018 - (Spáčil, J.), s. 272-289. ISBN 978-80-7400-711-8
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: administration of property of others * trust funds * trust-like instruments
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293968