Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 57

0474425 - USP-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Adamová, K. - Lojek, Antonín
Juristické vzdělávání českých studentů v době rudolfínské.
Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017 - (Gábriš, T.; Horák, O.; Tauchen, J.), s. 28-34. ISBN 978-80-87475-51-5
Klíčová slova: juristic education * humanism * history of law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271480

0474118 - USP-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Adamová, K. - Lojek, Antonín
Právo první noci.
Encyklopedie českých právních dějin. VII. svazek, Právo pro - Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 145. ISBN 978-80-7380-648-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271234

0474146 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Adamová, K. - Lojek, Antonín
Právo zemské.
[Land Law.]
Encyklopedie českých právních dějin. VII. svazek, Právo pro - Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 720-721. ISBN 978-80-7380-648-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: land law * history of law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271256

0476015 - USP-I 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Agha, Petr (ed.)
Budoucnost státu?.
Praha: Academia, 2017. 214 s. Společnost, 20. ISBN 978-80-200-2681-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: globalization * modern state * constitutionalism
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272586

0480912 - USP-I 2018 GB eng B - Monografie kniha jako celek
Agha, Petr (ed.)
Human Rights Between Law and Politics. The Margin of Appreciation in Post-National Contexts.
Oxford: Hart Publishing, 2017. 201 s. Modern Studies in European Law, 76. ISBN 978-1-84946-865-7
Klíčová slova: human rights * law philosophy * fundamental freedoms
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276570

0476330 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Agha, Petr
Kýč moderního státu.
[Modern state as kitch.]
Budoucnost státu?. Praha: Academia, 2017 - (Agha, P.), s. 121-130. ISBN 978-80-200-2681-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: modern state * ideology * kitch * state
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272853

0478679 - USP-I 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Agha, Petr
The Paradox of Human Rights and the Role of the European Court of Human Rights in Keeping it Alive.
Human Rights Between Law and Politics. The Margin of Appreciation in Post-National Contexts. Oxford: Hart Publishing, 2017 - (Agha, P.), s. 169-184. ISBN 978-1-84946-865-7
Grant CEP: GA ČR GA13-30299S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: human rights * European Court of Human Rights * margin of appreciation
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274737

0477785 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Agha, Petr
The Politics of European Human Rights Culture.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 3 (2017), s. 200-215 ISSN 1805-8396
Grant CEP: GA ČR GA13-30299S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Court of Justice of the European Union * European Court of Human Rights * religious symbols
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274008

0476596 - USP-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Agha, Petr
Úvod: Poznámky k budoucnosti moderního státu v době globalizace.
Budoucnost státu?. Praha: Academia, 2017 - (Agha, P.), s. 9-17. ISBN 978-80-200-2681-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273069

0477470 - USP-I 2018 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Alexy, Robert
The Absolute and the Relative Dimensions of Constitutional Rights.
Oxford Journal of Legal Studies. Roč. 37, č. 1 (2017), s. 31-47 ISSN 0143-6503
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: constitutional rights * judicial review * proportionality
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Impakt faktor: 1.242, rok: 2016
https://academic.oup.com/ojls/article/37/1/31/2669583/The-Absolute-and-the-Relative-Dimensions-of
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273818

0473890 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bakeš, M. - Eliáš, Karel
K právní kvalifikaci ujednání odporujícím cenovým předpisům.
[On the Legal Classification of Agreements Opposing Price Regulations.]
Právník. Roč. 156, č. 1 (2017), s. 1-19 ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: contract * price regulation * fair remuneration
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271002

0479306 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bárta, Jan
Deset let zákona o veřejných výzkumných institucích.
[10 Years of the Law Pertaining to Public Research Institutions.]
Právník. Roč. 156, č. 10 (2017), s. 915-927 ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: semi-budgeted organization * Public Research Institutions
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275307

0475044 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bezoušková, Lenka
Zákazy niqábu v Egyptě aneb když světský soud interpretuje islámské právo.
[Bans on Niqab in Egypt – When the “Secular” Court Interprets Islamic Law.]
Právník. Roč. 156, č. 6 (2017), s. 523-537 ISSN 0231-6625
Grant CEP: GA ČR GA13-30299S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: niqab * Constitutional court * Egypt * Islamic law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271913

0478020 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, David
Eutanazie a klasický hedonismus.
[Hedonism and Euthanasia.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 29-43 ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: assisted death * suicide * good life
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/143
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274251

0477940 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Adam
Dříve vyslovená přání (advance directives). Právní a etické úvahy.
[Advance Directives. Legal and ethical aspects.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 1-15 ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: advance directives * living will * euthanasia
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/141
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274158

0476635 - USP-I 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Doležal, Adam
Eutanazie a rozhodnutí na konci života. Právní aspekty.
[Euthanasia: Decision at the End of Life.]
Praha: Academia, 2017. 284 s. ISBN 978-80-200-2687-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: euthanasia * assisted suicide * bioethics * medical law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273101

0478143 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Tomáš
Odškodňování imateriálních újem sekundárních obětí.
[Compensation for non-economic damage of secondary victims.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 44-59 ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: secondary victims * non-economic damage * emotional harm
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/144
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274347

0474870 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Tomáš - Doležal, Adam
Problematika využití teorie ztráty šancí.
[The Loss of a Chance Doctrine.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 44-55 ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: loss of a chance * damage * causal link
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/135
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271799

0474020 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Emmert, František
Československo ve válečném stavu.
[Czechoslovakia in State of War.]
Historický obzor. Roč. 28, 3/4 (2017), s. 74-79 ISSN 1210-6097
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: aggression * war * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271114

0481001 - USP-I 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Goldoni, Marco - Marshall, P.
The Prisoner's Dilemma: The Margin of Appreciation as Proportionality or Recognition?.
Human Rights Between Law and Politics. The Margin of Appreciation in Post-National Contexts. Oxford: Hart Publishing, 2017 - (Agha, P.), s. 111-128. ISBN 978-1-84946-865-7
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: human rights * law philosophy * fundamental freedoms * European law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276634

0477848 - USP-I 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
Maďarská právna komparatistika před rokom 1989 a jej československé súvislosti (dilemy, témy a osobnosti).
[Hungary’s Legal Comparatistics prior to 1989 and its Czechoslovak Connotations (Dilemmas, Topics and Personalities).]
Právněhistorické studie. Roč. 46, č. 2 (2017), s. 179-192 ISSN 0079-4929
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Hungarian lawyers * legal comparatistics * law history
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274068

0481931 - USP-I 2018 CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
Ruská revolúcia, federalizmus a práva národnostných menšín (Poznámky k problematike z perspektívy uplynulých sto rokov).
[The Russian Revolution, the Soviet Federalism and the Minority Rights (Remarks to the Problem from the Perspective of the Last Hundred Years).]
Právník. Roč. 156, č. 11 (2017), s. 949-960 ISSN 0231-6625
Klíčová slova: constitution * international law * national minorities
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277371

0475290 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
The Symbolic Significance of the Position of the Hungarian President in a Central European Context.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 127-135 ISSN 1805-8396
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: head of state * nation * republic
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272128

0475937 - USP-I 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
Vznik slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918
(Príspevok k storočnici vzniku slovenského časopisu Právny obzor).
[Creation of the Slovak Legal Infrastructure after 1918
(Contribution to the 100th Anniversary of the Slovak Journal Právny obzor).]
Právník. Roč. 156, č. 7 (2017), s. 603-618 ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: nfrastructure * journal * state-building * law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272526

0476798 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hamerník, Pavel
Regulace veřejné podpory profesionálnímu sportu jako příklad vyvažování zájmů na periferii práva EU.
[Control of State Aid to Professional Sport as an Example of Balancing Interests in the EU Law Periphery.]
Právník. Roč. 156, č. 8 (2017), s. 686-706 ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: EU Law * State aid * professional sport
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273211

0479794 - USP-I 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kober, Jan - Matejka, Ján
Právněhistorická databáze Národní právní dědictví.
[Legal historical database of national legal heritage.]
Právo, obchod, ekonomika VII.. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika, 2017 - (Suchoža, J.; Husár, J.; Hučková, R.), s. 225-245. ISBN 978-80-8152-528-5.
[Právo - obchod - ekonomika. Štrbské Pleso (SK), 11.10.2017-13.10.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: legal history * legal database * legal informatics
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275725

0474094 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kober, Jan
Právo pseudonymu.
[Pseudonym Law.]
Encyklopedie českých právních dějin. VII. svazek, Právo pro - Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 168-175. ISBN 978-80-7380-648-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: pseudonym * Czech law * Czech republic * history of law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271215

0474160 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krausová, Alžběta
Neuromarketing from a Legal Perspective.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 40-49 ISSN 1805-8396
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: biometric data * consumer protection * data protection
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271268

0477675 - USP-I 2018 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krausová, Alžběta - Hazan, H.
Robots with Biological Brains: Autonomy and Liability of a Semi-Artificial Life Form.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 3 (2017), s. 162-172 ISSN 1805-8396
Klíčová slova: artificial intelligence * brain-computer interface * ethics
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273954

0474062 - USP-I 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Lojek, Antonín
Symbolika a prezentace karlovského majestátu.
Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. pro Kancelář Akademie věd ČR, 2017. 14 s. ISBN 9-788020-026934
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Charles IV. * history of law * legal symbolism
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271157

0474827 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Judikáty s fotografií a jejich svědectví o stavu tohoto světa: na okraj případu Pérez Gutiérrez.
[Judicial Acts Based on Photographs and their Testimony of the State of the World: Comments on the Pérez Gutiérrez Case.]
Právní rozhledy. Roč. 25, č. 10 (2017), s. 355-360 ISSN 1210-6410
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: EU Court of Justice * court cases * photograph
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271777

0482676 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Panská sněmovna jako možné východisko pro debatu o budoucnosti státu?.
Právník. Roč. 156, č. 12 (2017), s. 1124-1152 ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278093

0477576 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Matejka, Ján - Krausová, Alžběta
Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu přenášeného obsahu.
[Analysis of the Liability of Hosting Service Providers with Regard to the Nature and Type of Transferred Content.]
Právník. Roč. 156, č. 9 (2017), s. 751-769 ISSN 0231-6625
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: liability * constructive knowledge * actual knowledge
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273897

0475235 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Mrázek, Josef
The Ways of Identification of Jus Cogens and Invocation of International Responsibility.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 103-118 ISSN 1805-8396
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: jus cogens * international responsibility * the Vienna Convention
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272077

0476385 - USP-I 2018 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Müllerová, Hana
Natura 2000 w prawie czeskim.
[Natura 2000 in the Czech law.]
Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim. Analiza porównawcza. Warszawa: Difin, 2017 - (Habuda, A.), s. 209-293. ISBN 978-83-8085-461-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Natura 2000 * Czech law * nature protection
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272896

0478747 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Müllerová, Hana
Právo žít v příznivém životním prostředí jako nová součást ochrany osobnosti.
[Right to Live in a Favourable Environment as a New Personality Right.]
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Roč. 63, č. 3 (2017), s. 15-33 ISSN 0323-0619
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-32244S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: personality rights * right to environment * private nuisance
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404056467.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274811

0479620 - USP-I 2018 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Pauknerová, Monika
Czech Republic – Treatment of Foreign Law in the Czech Republic.
Treatment of Foreign Law: Dynamics Towards Convergence?. Cham: Springer, 2017 - (Nishitani, Y.), s. 113-129. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, 26. ISBN 978-3-319-56572-9
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: foreign law * conflict of law rules * private international law * EU regulation
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275596

0482734 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Pauknerová, Monika - Skalská, H.
Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in the Czech Republic.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 4 (2017), s. 243-254 ISSN 1805-8396
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: consumer law * enforcement * alternative dispute resolution
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278117

0474205 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pauknerová, Monika
Evropské mezinárodní právo soukromé a zamyšlení nad výročím Římských smluv.
[European Private International Law and Considerations at the Occasion of the Anniversary of European Treaties.]
Právník. Roč. 156, č. 3 (2017), s. 179-191 ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: European private international law * Czech private international law * international unification of private law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271325

0474679 - USP-I 2018 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
Pavlakos, George
From a Pluralism of Grounds to Proto-Legal Relations: Accounting for the Grounds of Obligations of Justice.
Ratio Juris. Roč. 30, č. 1 (2017), s. 59-74 ISSN 1467-9337
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: responsibility of justice * pluralism * obligation of justice * Mathias Risse
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271672

0479216 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pavlakos, George
Obhajoba umírněné optimalizace: O struktuře principů jako interpersonálních důvodů.
[A Plea for Moderate Optimisation: On the Structure of Principles as Interpersonal Reasons.]
Právník. Roč. 156, č. 10 (2017), s. 870-883 ISSN 0231-6625
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: proportionality * optimalization * normative reasons
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275215

0477210 - USP-I 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Pavlakos, George
Why is Willing Irrelevant to the Grounding of (Any) Obligation? Remarks on Arthur Ripstein’s Conception of Omni-Lateral Willing.
Freedom and Force: Essays on Kant’s Legal Philosophy. Oxford: Hart Publishing, 2017 - (Kisilevsky, S.; Stone, M.), s. 113-127. Law and practical reason, 9. ISBN 978-1-84946-316-4
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: legal philosophy * Kant * Ripstein
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273590

0477328 - USP-I 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Pihera, Vlastimil - Ronovská, K.
Estate planning on the edges of time: The Czech Perspective.
Trusts & Trustees. Roč. 23, č. 6 (2017), s. 648-652 ISSN 1363-1780
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Czech private law * estate planning * trust fund
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273703

0481845 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pihera, Vlastimil
Investiční fond. Vyměřování teritoria.
Obchodněprávní revue. Roč. 9, č. 9 (2017), s. 241-246 ISSN 1803-6554
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277302

0477274 - USP-I 2018 RIV HU eng M - Část monografie knihy
Pihera, Vlastimil - Havel, Bohumil - Ronovská, K.
Svěřenský fond - a new trust like vehicle in Czech Civil Law.
A trust bevezetése Magyarországon és a nemzetközi gyakorlat. Budapest: HVG-Orac, 2017 - (Menyhei, Á.; Sándor, I.), s. 185-200. ISBN 978-963-258-325-9
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: trust fund * trust law * asset management
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273657

0476480 - USP-I 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Simon, Rita
Transposition of the Mortgage Credit Directive into Hungarian and Czech law – The problem of credit intermediaries.
Journal of European Consumer and Market Law. Roč. 6, č. 3 (2017), s. 106-112 ISSN 2364-4710
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: mortgage credit directive * consumer protection * credit intermediaries
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EuCML2017025
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272968

0473904 - USP-I 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Skalská, H. - Tomášek, M. - Pauknerová, Monika
Zpráva z tematického kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva
„Vykonatelnost a efektivita práva“, Uruguay, Montevideo, 16.–18. listopadu 2016.
Právník. Roč. 156, č. 2 (2017), s. 164-166 ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: enforcement of law * congress
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271015

0474886 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Smrž, Ivo
Význam „clinical guidelines” pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb.
[Relevance of clinical guidelines for determining required standard of care in medical negligence disputes.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 13-27 ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: clinical guidelines * medical negligence * liability
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/133/121
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271806

0477722 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sobek, Tomáš
Norm and Facts.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 3 (2017), s. 180-199 ISSN 1805-8396
Grant CEP: GA ČR GA13-30299S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: natural law * legal positivism * Hume’s thesis
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273971

0482063 - USP-I 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sobek, Tomáš
Spravedlnost mezi utopií a realitou.
[Justice between utopia and reality.]
Právník. Roč. 156, č. 11 (2017), s. 999-1014 ISSN 0231-6625
Klíčová slova: utopia * human nature * socialism
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277450