Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 71

0474118 - USP-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Adamová, K. - Lojek, Antonín
Právo první noci.
Encyklopedie českých právních dějin. VII. svazek, Právo pro - Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 145. ISBN 978-80-7380-648-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271234

0474146 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Adamová, K. - Lojek, Antonín
Právo zemské.
[Land Law.]
Encyklopedie českých právních dějin. VII. svazek, Právo pro - Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 720-721. ISBN 978-80-7380-648-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: land law * history of law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271256

0480912 - USP-I 2018 GB eng B - Monografie kniha jako celek
Agha, Petr (ed.)
Human Rights Between Law and Politics. The Margin of Appreciation in Post-National Contexts.
Oxford: Hart Publishing, 2017. 201 s. Modern Studies in European Law, 76. ISBN 978-1-84946-865-7
Klíčová slova: human rights * law philosophy * fundamental freedoms
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276570

0476330 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Agha, Petr
Kýč moderního státu.
[Modern State as Kitch.]
Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017 - (Agha, P.), s. 121-130. ISBN 978-80-200-2681-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: modern state * ideology * kitch * state * politology
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272853

0478679 - USP-I 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Agha, Petr
The Paradox of Human Rights and the Role of the European Court of Human Rights in Keeping it Alive.
Human Rights Between Law and Politics. The Margin of Appreciation in Post-National Contexts. Oxford: Hart Publishing, 2017 - (Agha, P.), s. 169-184. ISBN 978-1-84946-865-7
Grant CEP: GA ČR GA13-30299S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: human rights * European Court of Human Rights * Margin of Appreciation Doctrine
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274737

0477785 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Agha, Petr
The Politics of European Human Rights Culture.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 3 (2017), s. 200-215. ISSN 1805-8396
Grant CEP: GA ČR GA13-30299S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Court of Justice of the European Union * European Court of Human Rights * religious symbols
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274008

0476596 - USP-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Agha, Petr
Úvod: Poznámky k budoucnosti moderního státu v době globalizace.
Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017 - (Agha, P.), s. 9-17. ISBN 978-80-200-2681-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273069

0477470 - USP-I 2018 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Alexy, Robert
The Absolute and the Relative Dimensions of Constitutional Rights.
Oxford Journal of Legal Studies. Roč. 37, č. 1 (2017), s. 31-47. ISSN 0143-6503
Klíčová slova: constitutional rights * judicial review * proportionality
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Impakt faktor: 1.231, rok: 2017
https://academic.oup.com/ojls/article/37/1/31/2669583/The-Absolute-and-the-Relative-Dimensions-of
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273818

0473890 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bakeš, M. - Eliáš, Karel
K právní kvalifikaci ujednání odporujícím cenovým předpisům.
[On the Legal Classification of Agreements Opposing Price Regulations.]
Právník. Roč. 156, č. 1 (2017), s. 1-19. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: contract * price regulation * fair remuneration
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271002

0479306 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bárta, Jan
Deset let zákona o veřejných výzkumných institucích.
[10 Years of the Law Pertaining to Public Research Institutions.]
Právník. Roč. 156, č. 10 (2017), s. 915-927. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: semi-budgeted organization * public research institutions
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275307

0483863 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bárta, Jan
Platné přestupkové právo hmotné.
[Administrative Delicts in Substantial Law.]
Správní právo. Roč. 50, č. 6 (2017), s. 326-337. ISSN 0139-6005
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: administrative delicts * menor offenses * historical codification
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279024

0487298 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bezoušková, Lenka
Vládnutí podle Božího zákona v islámském středověku.
[Governing according to the God’s law in the Islamic Middle Ages.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 260-281. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Ibn Taymiyya * Islamic law * hisba * politická teorie
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281953

0475044 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bezoušková, Lenka
Zákazy niqábu v Egyptě aneb když světský soud interpretuje islámské právo.
[Bans on Niqab in Egypt – When the ,Secular, Court Interprets Islamic Law.]
Právník. Roč. 156, č. 6 (2017), s. 523-537. ISSN 0231-6625
Grant CEP: GA ČR GA13-30299S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: niqab * Constitutional Court * Egypt * Islamic law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271913

0489681 - USP-I 2019 RIV CZ slo M - Část monografie knihy
Csach, K. - Havel, Bohumil
Dohody medzi spoločníkmi (akcionárske dohody).
Akcionářské dohody. Praha: Wolters Kluver, 2017 - (Csach, K.; Havel, B.), s. 3-47. ISBN 978-80-7552-784-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284051

0493486 - USP-I 2019 SK cze M - Část monografie knihy
Cvrček, František
Jádro českého právního řádu k 1. 1. 2017.
Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Slovak Academic Press, 2017 - (Lengyelová, D.), s. 121-128. ISBN 978-80-89607-57-0
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Czech legal order * legislation * legislative modifications
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286855

0484996 - USP-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Černý, David - Konečná, H.
Dobrý život: víme, o čem mluvíme?
[The Good Life: Do We Know What We Talk About?]
Rodičem kdykoliv a jakkoliv? Průvodce asistovanou reprodukcí a náhradní rodinnou péčí. Praha: Mladá fronta, 2017 - (Konečná, H.), s. 11-21. ISBN 978-80-204-4652-7
Klíčová slova: moral philosophy * good-life theory
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280124

0478020 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, David
Eutanazie a klasický hedonismus.
[Hedonism and Euthanasia.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 29-43. ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: assisted death * suicide * good life
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/143
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274251

0489602 - USP-I 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černý, David - Doležal, Adam - Doležal, Tomáš
Informovaný souhlas v medicíně. Mýtus, pohádka, nebo pouhý právní požadavek?
Informovaný souhlas. Etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Galén, 2017, s. 192-201. ISBN 978-80-7492-334-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283985

0477940 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Adam
Dříve vyslovená přání (advance directives). Právní a etické úvahy.
[Advance Directives. Legal and Ethical Aspects.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 1-15. ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: advance directives * living will * euthanasia
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/141
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274158

0476635 - USP-I 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Doležal, Adam
Eutanazie a rozhodnutí na konci života. Právní aspekty.
[Euthanasia: Decision at the End of Life.]
Praha: Academia, 2017. 284 s. ISBN 978-80-200-2687-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: euthanasia * assisted suicide * bioethics * medical law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273101

0484094 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Doležal, Adam - Doležal, T.
Poskytování zdravotní péče a problematika marné péče.
[The Provision of Healthcare and Issues of Futile Medical Care.]
Lidská práva a medicína. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Šimíček, V.), s. 175-180. Sborníky, 56. ISBN 978-80-210-8700-2
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: bioethics * medical law * futile medical care
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279285

0478143 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Tomáš
Odškodňování imateriálních újem sekundárních obětí.
[Compensation for Non-economic Damage of Secondary Victims.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 44-59. ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: secondary victims * non-economic damage * emotional harm
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/144
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274347

0474870 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Tomáš - Doležal, Adam
Problematika využití teorie ztráty šancí.
[The Loss of a Chance Doctrine.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 44-55. ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: loss of a chance * damage * causal link
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/135
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271799

0483896 - USP-I 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Eliáš, Karel
Právní slušnost (ekvita) a občanský zákoník.
[Legal Decency (Equity) and Civil Code.]
XXV. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2017 - (Zoufalý, V.), s. 21-46. Karlovarské právnické dny. ISBN 978-80-7502-209-7.
[XXV. Karlovarské právnické dny. Karlovy Vary (CZ), 08.06.2017-10.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: private law * legal philosophy * Czech judiciary
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279056

0486351 - USP-I 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Eliáš, Karel
Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí zákonodárství.
Praha: Academia, 2017. 44 s. Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky : špičkový výzkum ve veřejném zájmu, IV. ISBN 978-80-200-2798-6
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: private law * private ownership * legislation
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281181

0474020 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Emmert, František
Československo ve válečném stavu.
[Czechoslovakia in State of War.]
Historický obzor. Roč. 28, 3/4 (2017), s. 74-79. ISSN 1210-6097
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: aggression * war * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271114

0481001 - USP-I 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Goldoni, Marco - Marshall, P.
The Prisoner's Dilemma: The Margin of Appreciation as Proportionality or Recognition?
Human Rights Between Law and Politics. The Margin of Appreciation in Post-National Contexts. Oxford: Hart Publishing, 2017 - (Agha, P.), s. 111-128. ISBN 978-1-84946-865-7
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: human rights * law philosophy * fundamental freedoms * European law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276634

0477848 - USP-I 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
Maďarská právna komparatistika před rokom 1989 a jej československé súvislosti (dilemy, témy a osobnosti).
[Hungary’s Legal Comparatistics prior to 1989 and its Czechoslovak Connotations (Dilemmas, Topics and Personalities).]
Právněhistorické studie. Roč. 46, č. 2 (2017), s. 179-192. ISSN 0079-4929
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Hungarian lawyers * legal comparatistics * law history
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274068

0481931 - USP-I 2018 CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
Ruská revolúcia, federalizmus a práva národnostných menšín (Poznámky k problematike z perspektívy uplynulých sto rokov).
[The Russian Revolution, the Soviet Federalism and the Minority Rights (Remarks to the Problem from the Perspective of the Last Hundred Years).]
Právník. Roč. 156, č. 11 (2017), s. 949-960. ISSN 0231-6625
Klíčová slova: constitution * international law * national minorities
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277371

0475290 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
The Symbolic Significance of the Position of the Hungarian President in a Central European Context.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 127-135. ISSN 1805-8396
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: head of state * nation * republic
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272128

0475937 - USP-I 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
Vznik slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918 (Príspevok k storočnici vzniku slovenského časopisu Právny obzor).
[Creation of the Slovak Legal Infrastructure after 1918 (Contribution to the 100th Anniversary of the Slovak Journal Právny obzor).]
Právník. Roč. 156, č. 7 (2017), s. 603-618. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: infrastructure * journal * state-building * law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272526

0476798 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hamerník, Pavel
Regulace veřejné podpory profesionálnímu sportu jako příklad vyvažování zájmů na periferii práva EU.
[Control of State Aid to Professional Sport as an Example of Balancing Interests in the EU Law Periphery.]
Právník. Roč. 156, č. 8 (2017), s. 686-706. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: EU Law * state aid * professional sport
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273211

0484417 - USP-I 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Juraj, A. - Havel, Bohumil - Kuděj, M. - Louda, L. - Schönfeld, J.
Mezera krytí v příkladech a související otázky.
Praha: Triton, 2017. 32 s. Restrukturalizace a insolvence. ISBN 978-80-7553-460-6
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: liquidity trap * insolvency * Insolvency Act
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://fph.vse.cz/restrukturalizace-a-insolvence/wp-content/uploads/2017/10/CRI-Mezera-krytí-v-příkladech-a-související-otázky.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279586

0479794 - USP-I 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kober, Jan - Matejka, Ján
Právněhistorická databáze Národní právní dědictví.
[Legal Historical Database of National Legal Heritage.]
Právo, obchod, ekonomika VII.. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika, 2017 - (Suchoža, J.; Husár, J.; Hučková, R.), s. 225-245. ISBN 978-80-8152-528-5.
[Právo - obchod - ekonomika. Štrbské Pleso (SK), 11.10.2017-13.10.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H035
Klíčová slova: legal history * legal database * legal informatics
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275725

0474094 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kober, Jan
Právo pseudonymu.
[Pseudonym Law.]
Encyklopedie českých právních dějin. VII. svazek, Právo pro - Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 168-175. ISBN 978-80-7380-648-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: pseudonym * Czech law * Czech Republic * history of law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271215

0474160 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krausová, Alžběta
Neuromarketing from a Legal Perspective.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 40-49. ISSN 1805-8396
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: biometric data * consumer protection * data protection
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271268

0485911 - USP-I 2018 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Kyritsis, Dimitrios
Where Our Protection Lies. Separation of Powers and Constitutional Review.
New York: Oxford University Press, 2017. 222 s. ISBN 978-0-19-967225-7
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: constitutional rights * legal system * constitutional theory * democracy
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280830

0474062 - USP-I 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Lojek, Antonín
Symbolika a prezentace karlovského majestátu.
Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. pro Kancelář Akademie věd ČR, 2017. 14 s. ISBN 9-788020-026934
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Charles IV. * history of law * legal symbolism
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271157

0474827 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Judikáty s fotografií a jejich svědectví o stavu tohoto světa: na okraj případu Pérez Gutiérrez.
[Judicial Acts Based on Photographs and their Testimony of the State of the World: Comments on the Pérez Gutiérrez Case.]
Právní rozhledy. Roč. 25, č. 10 (2017), s. 355-360. ISSN 1210-6410
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: EU Court of Justice * court cases * photograph
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271777

0482676 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Panská sněmovna jako možné východisko pro debatu o budoucnosti Senátu?
[Herrenhaus as a Point of Departure in the Debate on the Future of the Czech Senate?]
Právník. Roč. 156, č. 12 (2017), s. 1124-1152. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: bicameralism * The 1867 December Constitution * Herrenhaus
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278093

0484171 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Politické limity soudního přezkumu v historické perspektivě: Případ actes de gouvernement ve francouzském právu.
[Limitations of the Right to Information on the Judicial Decision-Making Process.]
Jurisprudence. Roč. 26, č. 6 (2017), s. 3-17. ISSN 1802-3843
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08176S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: right to information * limitations of fundamental rights * Act on the Free Access to Information
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279318

0477576 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Matejka, Ján - Krausová, Alžběta
Odpovědnost poskytovatelů hostingových služeb se zřetelem k povaze a druhu přenášeného obsahu.
[Analysis of the Liability of Hosting Service Providers with Regard to the Nature and Type of Transferred Content.]
Právník. Roč. 156, č. 9 (2017), s. 751-769. ISSN 0231-6625
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: liability * constructive knowledge * actual knowledge
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273897

0484634 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Mrázek, Josef
Peremptory Norms of International Law and Invocation of International Responsibility.
Czech Yearbook of Public & Private International Law. Roč. 8, nemá (2017), s. 4-22. ISSN 1805-0565. E-ISSN 1805-0999
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: peremptory norms * Jus cogens * general international law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://www.cyil.eu/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279795

0475235 - USP-I 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Mrázek, Josef
The Ways of Identification of Jus Cogens and Invocation of International Responsibility.
The Lawyer Quarterly. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 103-118. ISSN 1805-8396
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: jus cogens * international responsibility * the Vienna Convention
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272077

0484507 - USP-I 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mrázek, Josef
Úloha statni příslušnosti a otázky státního občanství v mezinárodním právu.
[The Role of Nationality and Citizenship in International Law.]
Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017 - (Šturma, P.; Tymofeyeva, A.), s. 27-44. Studie z lidských práv, 12. ISBN 978-80-87975-66-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: nationality * citizenship * international law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279681

0476385 - USP-I 2018 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Müllerová, Hana
Natura 2000 w prawie czeskim.
[Natura 2000 in the Czech Law.]
Obszary Natura 2000 w prawie polskim czeskim i słowackim. Analiza porównawcza. Warszawa: Difin, 2017 - (Habuda, A.), s. 209-293. ISBN 978-83-8085-431-4
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Natura 2000 * Czech law * nature protection
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272896

0478747 - USP-I 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Müllerová, Hana
Právo žít v příznivém životním prostředí jako nová součást ochrany osobnosti.
[Right to Live in a Favourable Environment as a New Personality Right.]
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Roč. 63, č. 3 (2017), s. 15-33. ISSN 0323-0619
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-32244S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: personality rights * right to environment * private nuisance
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404056467.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274811

0483966 - USP-I 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Müllerová, Hana - Hálová, Miloslava
Prevence sesuvů poprvé: územní plánování.
Sesuvy - podceňované nebezpečí. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2017 - (Müllerová, H.; Klimeš, J.; Hálová, M.; Blahůt, J.; Gibas, P.; Woitsch, J.; Pauknerová, K.), s. 61-71. ISBN 978-80-200-2803-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/4
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: landslides * prevention * territorial planning * environmental impact assessment
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279134

0493497 - USP-I 2019 SK cze M - Část monografie knihy
Novák, František
O pluralismu forem legislativy ČR.
Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Slovak Academic Press, 2017 - (Lengyelová, D.), s. 129-134. ISBN 978-80-89607-57-0
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: legislation * legislation forms of CR * quasilegislation
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286858

0479620 - USP-I 2018 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Pauknerová, Monika
Czech Republic – Treatment of Foreign Law in the Czech Republic.
Treatment of Foreign Law: Dynamics Towards Convergence? Cham: Springer, 2017 - (Nishitani, Y.), s. 113-129. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, 26. ISBN 978-3-319-56572-9
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: foreign law * conflict of law rules * private international law * EU regulation
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275596