Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 80

0493507 - ÚSP 2019 GB eng B - Monografie kniha jako celek
Agha, Petr (ed.)
Law, Politics and the Gender Binary.
Abingdon: Routledge, 2019. 109 s. ISBN 978-1-138-48605-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-35646S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: law * politics * gender
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286866

0493510 - ÚSP 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Agha, Petr
Subjectivity, gender and agency.
Law, Politics and the Gender Binary. Abingdon: Routledge, 2019 - (Agha, P.), s. 61-80. ISBN 978-1-138-48605-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-35646S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: gender * law * gender binary * transgender
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286868

0523656 - ÚSP 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Alexy, Robert
Mart Susi's internet balancing formula.
European Law Journal. Roč. 25, č. 2 (2020), s. 213-220. E-ISSN 1468-0386
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: balancing * weight formula * internet * constitutionalism
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Impakt faktor: 1.739, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12314
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307973

0521126 - ÚSP 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Alexy, Robert
Mart Susi's internet balancing formula.
European Law Journal. Roč. 25, č. 2 (2019), s. 213-220. E-ISSN 1468-0386
Grant CEP: GA ČR GA15-23955S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: balancing * weight formula * internet * constitutionalism
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Impakt faktor: 1.739, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12314
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305778

0507601 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bárta, Jan
Istanbulská úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám – dočká se naší ratifikace?
[The Istanbul Convention on Combating Violence Against Women – is it Going to be Ratified by the Czech Republic?]
Právník. Roč. 158, č. 8 (2019), s. 803-818. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Council of Europe Convention on Combating Violence Against Women and Domestic Violence * Istanbul Convention (2011) * Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women * CEDAW (1979) * history of adoption of Istanbul Convention * Monitoring mechanism * GREVIO
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://hdl.handle.net/11104/0298596
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298596

0517447 - ÚSP 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bezouška, P. - Havel, Bohumil - Hulmák, M. - Melzer, F. - Králíčková, Z. - Pihera, Vlastimil - Ronovská, K. - Tégl, Petr - Telec, I.
Pět let poté: Nové soukromé právo v předškolním věku.
Právní rozhledy. Roč. 27, č. 1 (2019), s. 1-9. ISSN 1210-6410
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302753

0504879 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bezoušková, Lenka - Pauknerová, Monika
Mahr („věno“) v právu muslimských zemí a mezinárodní právo soukromé.
[Mahr (“Dowry”) in the Right of Muslim Countries and International Private Law.]
Právník. Roč. 158, č. 4 (2019), s. 349-369. ISSN 0231-6625
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Islamic law * Shari’a * fiqh * marriage contract * mahr * dower * divorce * private international law * jurisdiction * rules of conflict * characterization * public order reservation
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://hdl.handle.net/11104/0296422
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296422

0520973 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cvrček, František
Je teorie práva v krizi?
[Is Theory of Law in Crisis?]
Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2019 - (Bárány, E.), s. 11-17. ISBN 978-80-89607-79-2.
[Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Piešťany (SK), 03.04.2019-05.04.2019]
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: legal order * theory of law * legal terminology * electronic legal dictionary * textbooks of law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305641

0522784 - ÚSP 2020 NL eng B - Monografie kniha jako celek
Čermák, J. - Donát, J. - Loebl, Z. - Gřivna, T. - Matejka, Ján - Petr, M.
Cyber Law in Czech Republic.
3. vyd. - Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020. 225 s. ISBN 978-90-411-2188-2
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307225

0521297 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černý, David
Co je to eutanazie?
[What Is Euthanasia?]
Eutanazie pro a proti. Praha: Mladá fronta, 2019 - (Ptáček, R.; Bartůněk, P.), s. 69-89. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-204-5339-6
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TL02000360
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: euthanasia * passive euthanasia * active euthanasia * intention * killing * letting die
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305928

0521015 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černý, David
Etické principy regulace chování umělé inteligence.
[The Ethical Principles of Regulating Artificial Intelligence.]
Kognícia a umelý život 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019 - (Farkaš, I.; Takáč, M.; Gergeľ, P.; Tomko, M.), s. 22-28. ISBN 978-80-223-4720-4.
[Kognícia a umelý život 2019. Bratislava (SK), 29.05.2019-31.05.2019]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/1
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: AI * consequentialism * principlism * autonomous vehicles * ethics
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305670

0520985 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, David
Princip dvojího účinku a trolleyologie.
[The principle of double effect and trolleyology.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 9, č. 1 (2019), s. 39-54. ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: principle of double effect * intention * ethics * Philippa Foot * Hart * characterizing intention * final intention * trolleyology
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/180/151
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305647

0521303 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Doležal, Adam
Eutanazie - právně-komparativní analýza.
[Euthanasia: a Law-Related Comparative Analysis.]
Eutanazie pro a proti. Praha: Mladá fronta, 2019 - (Ptáček, R.; Bartůněk, P.), s. 285-303. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-204-5339-6
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: euthanasia * assisted suicide * killing on request * bioethics * medical law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305931

0520946 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Adam
Informovaný souhlas u osob se sníženou schopností rozhodování.
[Informed consent by persons with reduced decision-making capacity.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 9, č. 2 (2019), s. 68-84. ISSN 1804-8137
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-23804S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: informed consent * competence * capacity * mental capacity * legal capacity * bioethics
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/186
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305618

0520951 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Adam
Pojetí autonomie v moderní bioetice a jeho dopady na teorii informovaného souhlasu.
[The concept of autonomy in modern bioethics and its impacts on the theory of informed consent
.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 9, č. 1 (2019), s. 1-26. ISSN 1804-8137
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-23804S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: autonomy * authenticity * informed consent * share decision making * free will
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/178
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305621

0523657 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Tomáš
Právní povaha informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva.
[The legal nature of informed consent and the consequences of improper disclosure in terms of civil law.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 9, č. 1 (2020), s. 55-72. ISSN 1804-8137
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-23804S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: informed consent * medical treatment * duty to warn * medical disclosure * civil liability
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/181
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307974

0520984 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Tomáš
Právní povaha informovaného souhlasu a následky neúplného poučení z hlediska civilního práva.
[The legal nature of informed consent and the consequences of improper disclosure in terms of civil law.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 9, č. 1 (2019), s. 55-72. ISSN 1804-8137
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-23804S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: informed consent * medical treatment * duty to warn * medical disclosure * civil liability
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/181
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305646

0511818 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležal, Tomáš - Melzer, F.
Přechod povinnosti k náhradě nemajetkové újmy vzniklé v důsledku zásahu do přirozených práv člověka na škůdcovy dědice.
[Transfer of Compensation Obligation for Non-Material Damage Incurred by Infringement of Natural Human Rights onto the Malefactor’s Heirs.]
Právní rozhledy. Roč. 27, č. 17 (2019), s. 580-586. ISSN 1210-6410
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: non-pecuniary losses * pain and suffering * transferability of the claims
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302062

0521492 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Drápal, Jakub
Odůvodnění trestů: Argumenty pro a proti detailnímu odůvodňování trestů.
[Reasons provided for sentences: Arguments for and against detailed reasoning.]
Státní zastupitelství. Roč. 16, č. 5 (2019), s. 15-23. ISSN 1214-3758
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA19-15077S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Sentencing * reasoning * detailed reasoning
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306102

0521532 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Eliáš, Karel
Autonomie vůle a informace.
[Autonomy of the Will and Information.]
Paneurópske právnické rozpravy. Človek – Informácie - Právo. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 21-33. ISBN 978-80-89453-66-5.
[Paneurópske právnické rozpravy. Človek – Informácie - Právo. Bratislava (SK), 20.03.2019-21.03.2019]
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: legal principles * autonomy of will * private autonomy * equality * information * inflationary legislation * information self-determination
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306130

0507603 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Emmert, František
Státní občanství.
[Citizenship.]
Encyklopedie českých právních dějin. XVI. svazek. Správa veřejná - Suché. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 313-320. ISBN 978-80-7380-761-0
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: citizenship * Czech * Czechoslovakia * legal regulation
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298598

0524024 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fialová, Eva - Matejka, Ján - Güttler, Vojen
Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod.
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 78 s. ISBN 978-80-87439-42-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Profilovani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308338

0511752 - ÚSP 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Güttler, Vojen
K ústavnímu principu ústnosti soudního jednání ve věcech civilních v České republice.
[On Constitutional Principle of Oral Proceedings in Civil Procedure in the Czech Republic - some remarks.]
Právo, obchod, ekonomika IX.. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2019 - (Suchoža, J.; Husár, J.; Hučková, R.), s. 11-18. ISBN 978-80-8152-775-3.
[Právo, obchod, ekonomika IX. Vysoké Tatry (SK), 23.10.2019-25.10.2019]
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: constitution * civil procedure * constitutional and statutory situation in the Czech Republic * case law of the Constitutional Court * case law of the ECHR * technological development and its impact
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301984

0520564 - ÚSP 2020 RIV CZ slo B - Monografie kniha jako celek
Halász, Ivan
Minulosť a symbolika v ústavách štátov strednej Európy.
[The Past and Symbolics in the Central European constitutions.]
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019. 152 s. ISBN 978-80-87439-41-8
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: constitution * history * preamble * symbol
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305218

0520643 - ÚSP 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Halász, Ivan
The Foreign Administration of the Austro-Hungarian Empire (1867–1918).
Krytyka Prawa. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 238-251. ISSN 2080-1084. E-ISSN 2450-7938
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Austro-Hungarian Monarchy * consular service * diplomacy * Habsburgs * ministry
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pl/node/5094
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305280

0523437 - ÚSP 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hamerník, Pavel
Právo veřejných podpor EU jako proměnlivý limit k zajištění rovnosti mezi hráči, kluby a sportovními soutěžemi.
[EU State Aid Law as a Variable Limit to Ensure Equality among Players, Clubs and Sport Competitions.]
Magister Officiorum. Roč. 3, č. 2 (2019), s. 63-70. ISSN 1338-5569
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-25438S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: EU law * sport * state aid * professional sport * football * ice hockey * European Commission * Spain
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
http://files.magisterofficiorum.webnode.sk/200000091-d9ab2d9ab4/Magister%20Officiorum_02_2019_vnutro%202.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307792

0511820 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havel, Bohumil - Csach, K. - Lasák, J.
Glosa k (ne)zakázaným ujednáním akcionářských dohod v českém soukromém akciovém právu ve světle aktuální judikatury.
[Note to (un)prohibited shareholder arrangements in Czech private law in the light of current case law.]
Právní rozhledy. Roč. 27, č. 17 (2019), s. 596-600. ISSN 1210-6410
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: shareholders agreements * corporate governance * shareholders
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302063

0508197 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havel, Bohumil
Chiméra neproniknutelnosti obchodního vedení ve společnosti s ručení omezeným (?).
[The chimera of impermeability of business management in a limited liability company (?).]
Obchodněprávní revue. Roč. 11, č. 6 (2019), s. 151-155. ISSN 1803-6554
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: business management * corporate governance * duty of care
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299168

0508243 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havel, Bohumil - Bezouška, P.
K nálezu Ústavního soudu ve věci vydržení vlastnického práva k členskému podílu v bytovém družstvu a posouzení dobré víry držitele.
[The Constitutional Court's ruling on the endurance in a housing cooperative and the assessment of the good faith of the holder.]
Právní rozhledy. Roč. 27, č. 11 (2019), s. 401-402. ISSN 1210-6410
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: cooperatives * endurance * good faith
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299208

0507608 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Havel, Bohumil
Statusové otázky při správě obchodních korporací.
[Status law in Corporate Governance.]
Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019 - (Eichlerová, K.), s. 3-13. ISBN 978-80-7598-426-5
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: ius cogens * law of status * corporation
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298601

0521063 - ÚSP 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kaya, Refia
Environmental vulnerability, age and the promises of anti‐age discrimination law.
Review of European, Comparative & International Environmental Law. Roč. 28, č. 2 (2019), s. 162-174. ISSN 2050-0394
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-26629S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: anti‐age discrimination * anti‐age discrimination law * environmental rights * environmental vulnerability
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Impakt faktor: 2.125, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/reel.12279
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305727

0521116 - ÚSP 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kaya, Refia
European Court of Human Rights on Addressing Environmental discrimination against Collectivities.
The Lawyer Quarterly. Roč. 9, č. 4 (2019), s. 283-298. ISSN 1805-8396
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-26629S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: collective rights * human rights law * environment * discrimination law
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A227727/datastream/PDF_01/view
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305775

0522448 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kober, Jan
Azzoniho a Zenckerova osnova – východiska a počátky sjednocovacích zákonodárných prací v oblasti občanského práva.
[The Azzoni and Zencker Draft of Civil Code - Beginnings of the Legal Unification of Civil Law.]
Tereziánské právní reformy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019 - (Kober, J.; Lojek, A.), s. 171-194. ISBN 978-80-87439-33-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: civil code * codification * Bohemia * Austria * Central Europe * Czech Lands * Azzoni * Zencker * Maria Theresa
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306938

0509136 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kober, Jan
Kapitola XI. Etika soudních exekutorů.
[Chapter XI. The Professional Ethics of the Court Bailiffs.]
Právní etika. Praha: Leges, 2019 - (Sobek, T.), s. 271-310. ISBN 978-80-7502-333-9
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: legal professions * professional ethics * Bailiffs * Czech Republic
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299914

0508204 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kober, Jan
Noční ptáci - němí ptáci? Století československé právní úpravy noční práce a problémy jejího dalšího vývoje.
[Nocturnal Birds – Voiceless Birds? The Centenary of Czechoslovak legislation pertaining to nighttime work and Aspects of its Further Development.]
Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám.. Brno: Masarykova univerzita, 2019 - (Horecký, J.), s. 84-103. ISBN 978-80-210-9302-7
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: night work * human power * scope of working hours * evolution of length of working hours * prohibition and restriction of night work
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299175

0520586 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kober, Jan
Šlechtictví - zrušení (1918).
[Nobility - abolition (1918).]
Encyklopedie českých právních dějin. XVI. svazek. Správa veřejná - Suché. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 746-755. ISBN 978-80-7380-761-0
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: nobility * privileges * abolition * legal history * history * Czechoslovakia * Central Europe
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305242

0521799 - ÚSP 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kober, Jan - Lojek, A.
Tereziánské právní reformy.
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019. 260 s. ISBN 978-80-87439-33-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306361

0504209 - ÚSP 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kopsa Těšinová, J. - Doležal, Tomáš - Policar, R.
Medicínské právo.
2. - Praha: C. H. Beck, 2019. 494 s. ISBN 978-80-7179-318-2
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: zdravotnické právo
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295891

0504179 - ÚSP 2020 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krausová, Alžběta
EU Competition Law and Artificial Intelligence: Reflection on Antitrust and Consumer Protection Issues.
The Lawyer Quarterly. Roč. 9, č. 1 (2019), s. 79-84. ISSN 1805-8396
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: advertising * artificial intelligence * antitrust * big data * cartel * collusion * competition * consumer protection * consumer welfare * unfair commercial practices
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295869

0509691 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Křížová, Barbora
Nepůvodní druhy živočichů ve světle unijní a české právní úpravy
.
[Alien Animal Species in the Light of European Union and Czech Law.]
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Roč. 65, č. 3 (2019), s. 55-68. ISSN 0323-0619
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: alien species * invasive species * Regulation 1143/2014 * Act No. 114/1992 Coll.
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
https://karolinum.cz/data/clanek/7065/Iurid_65_3_0055.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300350

0502022 - ÚSP 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Enhanced Cooperation and the Czech Republic.
Studia Europejskie – Studies in European Affairs. Roč. 21, č. 1 (2019), s. 73-94. ISSN 1428-149X
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: European Union * Closer Cooperation * Enhanced Cooperation * Flexibility * Czech Republic
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293976

0504204 - ÚSP 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Enhanced Cooperation in the EU: Its Evolution and Position of the Czech Republic.
Studia Europejskie – Studies in European Affairs. Roč. 23, č. 1 (2019), s. 89-112. ISSN 1428-149X
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: European Union * closer cooperation * enhanced cooperation * flexibility * Czech Republic
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2019_Malir.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295886

0504206 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malíř, Jan
Moderní doktrína politické otázky v USA: příběh, v němž stále nepadlo poslední slovo.
[Modern Political Question Doctrine in the USA: A Story in Which the Final Word Has Not Been Spoken Yet.]
Jurisprudence. Roč. 28, č. 1 (2019), s. 1-18. ISSN 1802-3843
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08176S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: justiciability * USA * political question doctrine * evolution of modern doctrine * judicial supremacy * judicial self-restraint * persistence
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295888

0521810 - ÚSP 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Malíř, Jan
Vláda Marie Terezie a kořeny moderního ústavního práva.
[Reign of Maria Theresa and the Roots of Modern Constitutional Law.]
Tereziánské právní reformy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019 - (Kober, J.; Lojek, A.), s. 80-125. ISBN 978-80-87439-33-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Maria Theresia * constitutional law * separation of powers * modern legislative drafting * judiciary * rule of law * natural rights
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306373

0521029 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Matejka, Ján - Matochová, S. - Prokeš, J.
Analýza biometrických údajů v kontextu obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
[Analysis of Biometric Data Under the General Data Protection Regulation.]
Acta Informatica Pragensia. Roč. 8, č. 2 (2019), s. 88-111. ISSN 1805-4951
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: Biometrics * GDPR * Data Protection * Responsibility and Prevention * Behaviour Analysis * Behaviour-based Tracking * Principle of Technological Neutrality * Principle of Proportionality
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
https://aip.vse.cz/artkey/aip-201902-0002_analyza-biometrickych-udaju-v-kontextu-obecneho-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju.php
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305677

0524025 - ÚSP 2021 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Matejka, Ján - Krausová, Alžběta - Güttler, Vojen
Biometric Data and Its Specific Legal Protection.
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 192 s. ISBN 978-80-87439-43-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308340

0504021 - ÚSP 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Matejka, Ján
Doručování písemností a elektronický právní styk v pracovněprávních vztazích.
[Delivery of documents and electronic communication in labour law relations.]
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Roč. 65, č. 1 (2019), s. 55-69. ISSN 0323-0619
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26910S
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: delivery * documents * labour law relations * flexibility * e-signature * formal requirements * proofs * e-documents * reliability of proof
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
https://karolinum.cz/data/clanek/6625/Iurid_65_1_0055.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295749

0508242 - ÚSP 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Mates, P. - Valoušek, M. - Fialová, Eva - Lechner, T. - Hálová, M. - Sivák, J. - Sovová, O. - Bruna, E. - Brunová, M.
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů.
Praha: Leges, 2019. 427 s. ISBN 978-80-7502-346-9
Institucionální podpora: RVO:68378122
Klíčová slova: GDPR * liability of ISP * protection of personality * privacy protection * personal data * right to be forgotten * right to receive information
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299206

0522455 - ÚSP 2020 NL eng M - Část monografie knihy
Mrázek, Josef
International Criminal Court, War Crimes and Crimes against Humanity.
The Rome Statute of the ICC at Its Twentieth Anniversary. Achievements and Perspectives. Vol. Brill Nijhoff. Liden, 2019 - (Šturma, P.), s. 65-82. ISBN 978-90-04-37939-8
Institucionální podpora: RVO:68378122
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306940

0520972 - ÚSP 2020 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mrázek, Josef
Právo, legalita, legitimita, demokracie a mezinárodní vláda práva.
Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2019 - (Bárány, E.), s. 163-179. ISBN 978-80-89607-79-2.
[Zmeny v chápání práva: Pluralita systémov, prameňov, perspektív. Piešťany (SK), 03.04.2019-05.04.2019]
Institucionální podpora: RVO:68378122
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy
Obor OECD: Law
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305639