Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 34

0474274 - FGU-C 2018 RIV NZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bačáková, Markéta - Pajorová, Julie - Stránská, D. - Hadraba, Daniel - Lopot, F. - Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Žaloudková, Margit - Bačáková, Lucie
Protein nanocoatings on synthetic polymeric nanofibrous membranes designed as carriers for skin cells.
International Journal of Nanomedicine. Roč. 12, Feb (2017), s. 1143-1160 E-ISSN 1178-2013
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108
Institucionální podpora: RVO:67985823 ; RVO:67985891 ; RVO:61389013
Klíčová slova: skin-tissue engineering * nanocoating * nanofibers * skin cells * fibrin * collagen
Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
Impakt faktor: 4.300, rok: 2016
Bačáková, Markéta
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271395

0474556 - UJF-V 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bitewlign, T. A. - Chaubey, A. K. - Beyene, G. A. - Melikegnaw, T. H. - Mizera, Jiří - Kameník, Jan - Krausová, Ivana - Kučera, Jan
Instrumental neutron activation analysis of environmental samples from a region with prevalence of population disabilities in the North Gondar, Ethiopia.
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 311, č. 3 (2017), s. 2047-2059 ISSN 0236-5731
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108; GA MŠk LM2015056
Institucionální podpora: RVO:61389005 ; RVO:67985891
Klíčová slova: INAA * Noth Gondar * Ethiopia * environmental pollution * health problems * rare earth elements
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace; DD - Geochemie (USMH-B)
Impakt faktor: 1.282, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271582

0475846 - GLU-S 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Bruthans, J. - Filippi, Michal - Schweigstillová, Jana - Řihošek, J.
Quantitative study of a rapidly weathering overhang developed in an artificially wetted sandstone cliff.
Earth Surface Processes and Landforms. Roč. 42, č. 5 (2017), s. 711-723 ISSN 0197-9337
Grant CEP: GA ČR GA13-28040S
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:67985891
Klíčová slova: sandstone overhang * retreat * frost weathering * erosion rate * stress
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 3.697, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272468

0477570 - GFU-E 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burjánek, Jan - Málek, Jiří - Coubal, Miroslav
Jak se bránit zemětřesením?.
Vesmír. Roč. 96, č. 9 (2017), s. 508-510 ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:67985530
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273895

0478515 - USMH-B 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Černý, Martin - Chlup, Zdeněk - Strachota, Adam - Schweigstillová, Jana - Svítilová, Jaroslava - Halasová, Martina
Rheological behaviour and thermal dilation effects of alumino-silicate adhesives intended for joining of high-temperature resistant sandwich structures.
Journal of the European Ceramic Society. Roč. 37, č. 5 (2017), s. 2209-2218 ISSN 0955-2219
Grant CEP: GA ČR GAP107/12/2445
OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/21538
OPPK
Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:68081723 ; RVO:61389013
Klíčová slova: Sandwich * Inorganic adhesive * Si-O-C ceramics * Ceramic foam * Ceramic fibre
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 3.411, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274620

0475831 - USMH-B 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzlíček, T. - Perná, Ivana - Šupová, Monika
Rehabilitace strusky.
[Rehabilitation of slag.]
Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017 - (Hummel, M.), s. 17-24. ISBN 978-80-248-4030-7.
[Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI. Ostrava (CZ), 29.03.2017-30.03.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Kladno * slag * construction material
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272456

0467026 - USMH-B 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Hartvich, Filip - Blahůt, Jan - Stemberk, Josef
Rock avalanche and rock glacier: A compound landform study from Hornsund, Svalbard.
Geomorphology. Roč. 276, JAN 1 (2017), s. 244-256 ISSN 0169-555X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015079; GA MŠk(CZ) LG15007
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: ERT * TLS (LiDAR) * lichenometry * morphometry * rock avalanche * rock glacier * Schmidt hammer * Svalbard * Hornsund
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 2.958, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272940

0479736 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hujová, Miroslava - Vernerová, Miroslava
Influence of fining agents on glass melting: A review, Part 1.
Ceramics - Silikáty. Roč. 61, č. 2 (2017), s. 119-126 ISSN 0862-5468
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: glass melting * sodium sulphate * chemical reactions * gas evolution * dissolution * fining * bubble nucleation * foaming
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 0.439, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275683

0479737 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hujová, Miroslava - Vernerová, Miroslava
Influence of fining agents on glass melting: A review, Part 2.
Ceramics - Silikáty. Roč. 61, č. 3 (2017), s. 202-208 ISSN 0862-5468
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: glass melting * sodium sulphate * chemical reactions * gas evolution * dissolution * fining * bubble nucleation * foaming
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 0.439, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275682

0463879 - GFU-E 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Jechumtálová, Zuzana - Šílený, Jan - Málek, Jiří
The mechanism of microearthquakes related to a gas storage using differently constrained source models: a case study of the Háje location, Czech Republic.
Pure and Applied Geophysics. Roč. 174, č. 1 (2017), s. 177-195 ISSN 0033-4553
Grant CEP: GA ČR GAP210/12/2235; GA ČR(CZ) GA16-03950S
Institucionální podpora: RVO:67985530 ; RVO:67985891
Klíčová slova: moment tensor * shear-tonsile crack * double couple
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země; DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země (USMH-B)
Impakt faktor: 1.591, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263013

0479526 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Klimeš, Jan - Hartvich, Filip - Tábořík, Petr - Blahůt, Jan - Briestenský, Miloš - Stemberk, Josef - Emmer, Adam - Vargas, R. - Balek, Jan
Studies on selected landslides and their societal impacts: activity report of the Prague World Centre of Excellence, Czech Republic.
Landslides. Roč. 14, č. 4 (2017), s. 1547-1553 ISSN 1612-510X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG15007; GA MŠk(CZ) LO1415; GA ČR(CZ) GJ16-12227Y; GA MŠk(CZ) LM2015079
Česká rozvojová agentura(CZ) 25/2015/03
Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67179843
Klíčová slova: Landslide hazard * Monitoring * Result dissemination * EarthCaching
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 3.657, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275516

0476683 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kusák, Michal - Krbcová, K.
Analysis of the relationship of automatically and manually extracted lineaments from DEM and geologically mapped tectonic faults around the Main Ethiopian Rift and the Ethiopian highlands, Ethiopia.
Acta Universitatis Carolinae- Geographica. Roč. 52, č. 1 (2017), s. 5-17 ISSN 0300-5402
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: azimuth * faults * lineaments * Main Ethiopian Rift * morphometry
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273133

0464854 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Lazecký, M. - Jiránková, E. - Kadlečík, Pavel
Multitemporal monitoring of Karviná subsidence troughs using Sentinel-1 and TerraSAR-X interferometry.
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 14, 1 (185) (2017), 53-59 ISSN 1214-9705
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: subsidence * SAR Interferometry * Sentinel-1 * TerraSAR-X * mining
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 0.699, rok: 2016
https://www.irsm.cas.cz/index_en.php?page=acta_detail_doi&id=187
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263608

0479457 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Machovič, Vladimír - Lapčák, L. - Havelcová, Martina - Borecká, Lenka - Novotná, M. - Novotná, M. - Javůrková, I. - Langrová, I. - Hájková, Š. - Brožová, A. - Titěra, D.
Analysis of European honeybee (Apis mellifera) wings using ATR-FTIR and Raman spectroscopy: A pilot study.
Scientia Agriculturae Bohemica. Roč. 48, č. 1 (2017), s. 22-29 ISSN 1211-3174
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: honeybee wings * ATR-FTIR * Raman spectroscopy * protein * lipid * chitin
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275493

0476873 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Pastvová, Jana - Kaucký, Dalibor - Morávková, Jaroslava - Rathouský, Jiří - Sklenák, Štěpán - Vorokhta, Maryna - Brabec, Libor - Pilař, Radim - Jakubec, Ivo - Tabor, Edyta - Klein, Petr - Sazama, Petr
Effect of Enhanced Accessibility of Acid Sites in Micromesoporous Mordenite Zeolites on Hydroisomerization of n-Hexane.
ACS Catalysis. Roč. 7, č. 9 (2017), s. 5781-5795 ISSN 2155-5435
Grant CEP: GA ČR GA15-12113S; GA MŠk(CZ) LM2015073
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388980 ; RVO:67985891
Klíčová slova: micromesoporous mordenite (MOR) zeolites * isomerization * n-hexane
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 10.614, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273288

0479449 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Perná, Ivana - Hanzlíček, Tomáš - Boura, P. - Lučaník, A.
Application of a clay-slag geopolymer matrix for repairing damaged concrete: Laboratory and industrial-scale experiments.
Materials Testing-Materials and Components Technology and Application. Roč. 59, č. 10 (2017), s. 929-937 ISSN 0025-5300
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: blast-furnace slag * geopolymer * scanning electron microscopy (SEM) * damaged concrete repair * long-term monitoring
Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
Impakt faktor: 0.418, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275410

0476546 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Perná, Ivana - Šupová, Monika - Hanzlíček, Tomáš
The characterization of the Ca–K geopolymer/solidified fluid fly-ash interlayer.
Ceramics - Silikáty. Roč. 61, č. 1 (2017), s. 26-33 ISSN 0862-5468
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: fluid fly ash * blast-furnace slag * geopolymer * interlayer * recycling
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Impakt faktor: 0.439, rok: 2016
https://www.irsm.cas.cz/materialy/cs_content/2016_doi/Perna_CS_2016_0056.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273026

0476077 - UCHP-M 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Brynda, J. - Trakal, L. - Straka, Pavel - Bičáková, Olga - Innemanová, P.
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.
[Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis.]
Program. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017, s. 1-6, č. článku 141. ISBN 978-80-85990-30-0.
[Odpadové forum 2017. Hustopeče (CZ), 21.03.2017-23.03.2017]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: biochar * sewage sludge * pyrolysis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://hdl.handle.net/11104/0272629
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272629

0475109 - UCHP-M 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Brynda, J. - Trakal, L. - Straka, Pavel - Bičáková, Olga - Innemanová, P.
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.
[Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis.]
Waste Forum. Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 42-48 ISSN 1804-0195
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: biochar * sewage sludge * pyrolysis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271976

0476588 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
René, Miloš
Alteration of granitoids and crystalline rocks and uranium mineralisation in the Bor pluton area, Bohemian Massif, Czech Republic.
Ore Geology Reviews. Roč. 81, Part 1 (2017), s. 188-200 ISSN 0169-1368
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Central European variscides * uranium mineralisation * aceite * brannerite
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 3.095, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273067

0479222 - USMH-B 2018 RIV HR eng M - Část monografie knihy
René, Miloš
Nature, sources, resources, and production of thorium.
Descriptive inorganic chemistry researches of metal compounds. Rijeka: InTech, 2017 - (Akitsu, T.), 201-212. ISBN 978-953-51-3397-1
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: thorium * geochemistry * mineralogy * monazite * thorium fuel cycle
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
https://www.intechopen.com/books/descriptive-inorganic-chemistry-researches-of-metal-compounds/nature-sources-resources-and-production-of-thorium
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275222

0476358 - USMH-B 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
René, Miloš - Dolníček, Z.
Uraninite, coffinite and brannerite from shear-zone hosted uranium deposits of the Bohemian Massif (Central European Variscan belt).
Minerals. Roč. 7, č. 4 (2017), č. článku 50. ISSN 2075-163X
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: uranium deposits * mineralogy * uraninite * coffinite * brannerite * Moldanubian Zone * Bohemian Massif
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 2.088, rok: 2016
http://www.mdpi.com/2075-163X/7/4/50
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272875

0475353 - UCHP-M 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Rotrekl, Jan - Storch, Jan - Kloužek, Jaroslav - Vrbka, P. - Husson, P. - Andresová, Adéla - Bendová, Magdalena - Wagner, Zdeněk
Thermal Properties of 1-Alkyl-3-Methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)Imide Ionic Liquids with Linear, Branched and Cyclic Alkyl Substituents.
Fluid Phase Equilibria. Roč. 443, JUL 15 (2017), s. 32-43 ISSN 0378-3812
Grant CEP: GA MŠk LD14090
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: ionic liquids * thermophysical properties * structure-property relationship
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.473, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272175

0477855 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Rýglová, Šárka - Braun, Martin - Suchý, Tomáš
Collagen and Its Modifications—Crucial Aspects with Concern to Its Processing and Analysis.
Macromolecular Materials and Engineering. Roč. 302, č. 6 (2017), č. článku 1600460. ISSN 1438-7492
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04010330
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: analysis * applications * collagen * crosslinking * electrospinning * tissue engineering
Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
Impakt faktor: 2.863, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274075

0475873 - GLU-S 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Slavík, M. - Bruthans, J. - Filippi, Michal - Schweigstillová, Jana - Falteisek, L. - Řihošek, J.
Biologically-initiated rock crust on sandstone: Mechanical and hydraulic properties and resistance to erosion.
Geomorphology. Roč. 278, FEB 1 (2017), s. 298-313 ISSN 0169-555X
Grant CEP: GA ČR GA13-28040S; GA ČR(CZ) GA16-19459S
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:67985891
Klíčová slova: biofilm * biocrust * biologically-initiated rock crust * sandstone protection * case hardening
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 2.958, rok: 2016
Bruthans, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272480

0479415 - USMH-B 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Slavík, M. - Bruthans, J. - Schweigstillová, Jana - Falteisek, L.
Vliv biokolonizace na erozi a odolnost různých typů pískovcových povrchů v lomu a na přirozených výchozech.
[Impact of biocolonization on erosion and resistance of different types of sandstone surfaces in a quarry and in natural outcrops.]
Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 50, č. 1 (2017), s. 81-87 ISSN 0514-8057
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19459S
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: biocolonization * erosion * sandstone * case hardening * tensile strength * SEM * natural outcrops
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275390

0479255 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Staněk, František - Eisner, Leo - Vesnaver, A.
Theoretical assessment of the full-moment-tensor resolvability for receiver arrays used in microseismic monitoring.
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 14, č. 2 (2017), s. 235-240 ISSN 1214-9705
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: microseismic monitoring * source mechanism * moment tensor * inversion
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Impakt faktor: 0.699, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275248

0476362 - USMH-B 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Steinerová, Michaela - Matulová, Lenka - Vermach, P. - Kotas, J.
The Brittleness and Chemical Stability of Optimized Geopolymer Composites.
Materials. Roč. 10, č. 4 (2017), č. článku 396. ISSN 1996-1944
Grant CEP: GA ČR GPP104/12/P477
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: metakaolin * interfacial transition zone * compressive * flexural strength * elastic modulus * impact strength * acid leaching * porosity
Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
Impakt faktor: 2.654, rok: 2016
http://www.mdpi.com/1996-1944/10/4/396
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272877

0477810 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Stemberk, Josef - Hartvich, Filip - Blahůt, Jan - Rybář, Jan - Krejčí, O.
Tectonic strain changes affecting the development of deep seated gravitational slope deformations in the Bohemian Massif and Outer Western Carpathians.
Geomorphology. Roč. 289, SI (2017), s. 3-17 ISSN 0169-555X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG15007; GA MŠk(CZ) LM2015079
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Deep seated gravitational slope deformations * Displacement monitoring * Tectonic strain changes * Bohemian Massif * Outer Western Carpathians
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 2.958, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274034

0479438 - USMH-B 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Špaček, P. - Valenta, Jan - Tábořík, Petr - Ambrož, V. - Urban, M. - Štěpančíková, Petra
Fault slip versus slope deformations: Experience from paleoseismic
trenches in the region with low slip-rate faults and strong Pleistocene
periglacial mass wasting (Bohemian Massif).
Quaternary International. Roč. 451, 7 SEP (2017), s. 56-73 ISSN 1040-6182
Grant CEP: GA ČR GAP210/12/0573; GA MŠk(CZ) LM2015079
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Active faulting * Paleoseismology * Slope deformation * Solifluction * Colluvium * Quaternary * Bohemian massif
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 2.199, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275398

0466179 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Tábořík, Petr - Lenart, J. - Blecha, V. - Vilhelm, J. - Turský, O.
Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians).
Geomorphology. Roč. 276, JAN 1 (2017), 59-70 ISSN 0169-555X
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: multidisciplinary geophysical survey * deep-seated landslide * integrated interpretation * counter-slope scarp * underground discontinuities * flysch rock
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 2.958, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264560

0479242 - USMH-B 2018 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Trčka, T. - Macků, R. - Koktavý, P. - Škarvada, P. - Baroň, I. - Stemberk, Josef
Field measurement of natural electromagnetic emissions near the active tectonic and mass-movement fractures in caves.
Solid State Phenomena. Vol. 258. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2017 - (Šandera, P.), s. 460-464. Scientific.Net. ISBN 978-30-383-5626-4. ISSN 1012-0394.
[International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture, MSMF8 (8.). Brno (CZ), 27.07.2016-29.07.2016]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015079
Austrian Science Fund(AT) P25884-N29
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Active tectonic fault * Continual monitoring * Emission data logger * Field measurement * Fracture processes * Natural electromagnetic emissions
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275242

0476670 - USMH-B 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Trojanowski, J. - Eisner, Leo
Comparison of migration-based location and detection methods for microseismic events
.
Geophysical Prospecting. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 47-63 ISSN 0016-8025
Grant CEP: GA ČR GAP210/12/2451
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: migration * location * microseismicity
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Impakt faktor: 1.846, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273127

0476753 - USMH-B 2018 RIV KR eng J - Článek v odborném periodiku
Žežulka, Václav - Straka, Pavel
The Design of a Device for the Generation of a Strong Magnetic Field in an air Gap Using Permanent Magnets.
Journal of Magnetics. Roč. 22, č. 2 (2017), s. 250-256 ISSN 1226-1750
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: magnetic field * permanent magnets * NdFeB magnets * Halbach arrays
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Impakt faktor: 0.713, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273184