Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 82

0509979 - ÚSMH 2020 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
Ambrosino, F. - Thinová, L. - Briestenský, Miloš - Sabbarese, C.
Anomalies identification of Earth's rotation rate time series (2012-2017) for possible correlation with strong earthquakes occurrence.
Geodesy and Geodynamics. Roč. 10, č. 6 (2019), s. 455-459. ISSN 1674-9847
Ministerstvo průmyslu a obchodu - GA MPO(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Earth's rotation rate * Time series analysis * Anomalies detection * Earthquake
Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Obor OECD: Astronomy (including astrophysics,space science)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674984719300461?via%3Dihub
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300555

0517110 - ÚSMH 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Appel, C.J. - Kloužek, Jaroslav - Jani, N. - Lee, S.M. - Dixon, D.R. - Hrma, P. - Pokorný, R. - Schweiger, M. J. - Kruger, A.A.
Effect of sucrose on foaming and melting behavior of a low-activity waste melter feed.
Journal of the American Ceramic Society. Roč. 102, č. 12 (2019), s. 7594-7605. ISSN 0002-7820
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: cold cap * denitration * foaming * low-activity waste * sucrose
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 3.094, rok: 2018
https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jace.16675
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302395

0522965 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Balatka, B. - Kalvoda, J. - Steklá, T. - Štěpančíková, Petra
Morphostratigraphy of river terraces in the Eger valley (Czechia) focused on the Smrciny Mountains, the Chebska panev Basin and the Sokolovska panev Basin.
Acta Universitatis Carolinae- Geographica. Roč. 54, č. 2 (2019), s. 240-259. ISSN 0300-5402
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: river terraces * evolution of the Eger valley * neotectonic movements * Smrciny Mountains * Chebska panev Basin * Sokolovska panev Basin
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Obor OECD: Physical geography
http://aucgeographica.cz/index.php/aucg/article/view/174/130
Kalvoda, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307379

0511803 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Balek, Jan - Klimeš, Jan - Blahůt, Jan - Štroner, M. - Urban, R. - Hartvich, Filip
Shallow movements in clay rich rocks detected during subnormal precipitation period.
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 16, č. 4 (2019), s. 409-417. ISSN 1214-9705
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015079; GA MŠk(CZ) LM2015084
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Landslide * SAA sensor * MEMS * Monitoring * Displacements * Precipitation * Temperature
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 1.062, rok: 2018
https://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2019_doi/Balek_AGG_2019_0034.pdf
Balek, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302051

0517310 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baroň, Ivo - Sokol, L. - Melichar, R. - Plan, L.
Gravitational and tectonic stress states within a deep-seated gravitational slope deformation near the seismogenic Periadriatic Line fault.
Engineering Geology. Roč. 261, NOV 1 (2019), č. článku UNSP 105284. ISSN 0013-7952
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: DSGSD * Slope failure * Horizontal tectonic stress * Elastic rebound * Fault monitoring * Eastern Alps
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 3.909, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795218322038?via%3Dihub
Baroň, Ivo
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302631

0506577 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Baroň, Ivo - Plan, L. - Sokol, L. - Grasemann, B. - Melichar, R. - Mitrovic, I. - Stemberk, Josef
Present-day kinematic behaviour of active faults in the Eastern Alps.
Tectonophysics. Roč. 752, FEB 5 (2019), s. 1-23. ISSN 0040-1951
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Active fault * Kinematics * Fault displacement * Monitoring * Eastern Alps
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 2.764, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040195118304372
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297865

0511254 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bičáková, Olga - Čimová, Nikoleta - Vöröš, Dominik - Náhunková, Jana - Řimnáčová, Daniela
The processing of stabilized sewage sludge by high-temperature slow pyrolysis and gasification.
Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry in cooperation with Czech Chemical Society, 2019 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 329-334. ISBN 978-80-88307-00-6.
[International Conference on Chemical Technology /7./. Mikulov (CZ), 15.04.2019-17.04.2019]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Sewage sludge * pyrolysis * gasification * mass balance
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2019/ICCT-2019-Proceedings.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301573

0509387 - ÚSMH 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Blahůt, Jan - Balek, Jan - Klimeš, Jan - Rowberry, Matthew David - Kusák, Michal - Kalina, J.
A comprehensive global database of giant landslides on volcanic islands.
Landslides. Roč. 16, č. 10 (2019), s. 2045-2052. ISSN 1612-510X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-12227Y
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Landslide inventory * Giant landslides * Volcanic islands * Debris avalanches * Slumps
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 4.252, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10346-019-01275-8
Blahůt, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300152

0517260 - ÚSMH 2020 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
Bosák, O. - Castro, A. - Labaš, V. - Trnovcová, V. - Kostka, Petr - Calvez, L. - Le Coq, D. - Kubliha, M.
Influence of NaI Additions on the Electrical, Dielectric, and Transport Properties in the GeS2-Ga2S3-NaI Glass System.
Russian Journal of Electrochemistry. Roč. 55, č. 6 (2019), s. 501-509. ISSN 1023-1935
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: chalcohalide glasses * ionic conductivit * dielectric modulus
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 1.043, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1134%2FS1023193519060053
Bosák, O.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302560

0506375 - ÚSMH 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bueechi, E. - Klimeš, Jan - Frey, H. - Huggel, C. - Strozzi, T. - Cochachin, A.
Regional-scale landslide susceptibility modelling in the Cordillera Blanca, Peru—a comparison of different approaches.
Landslides. Roč. 16, č. 2 (2019), s. 395-407. ISSN 1612-510X
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Landslide modelling * Logistic regression * SINMAP * Receiver operating characteristics * Cordillera Blanca * Landslide inventory
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 4.252, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10346-018-1090-1
Bueechi, E.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297626

0511102 - GLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Coubal, Miroslav - Zelenka, P. - Stemberk, Jakub
Projevy alpínské kinematické aktivity železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí jeho jihovýchodní části.
[Record of Alpine tectonic activity of the Železné hory Fault expressed by brittle deformation within its southeastern segment.]
Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 52, č. 2 (2019), s. 141-146. ISSN 0514-8057
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:67985891
Klíčová slova: Železné hory Fault * Železné hory Unit * Bohemian Cretaceous Basin * brittle deformation * paleostress analysis * Bohemian Massif * Czech Republic
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie; DB - Geologie a mineralogie (USMH-B)
Obor OECD: Geology; Geology (USMH-B)
http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/10_Coubal_191130.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305691

0517307 - ÚSMH 2020 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Dal Moro, Giancarlo
Effective Active and Passive Seismics for the Characterization of Urban and Remote Areas: Four Channels for Seven Objective Functions.
Pure and Applied Geophysics. Roč. 176, č. 4 (2019), s. 1445-1465. ISSN 0033-4553
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Surface wave dispersion * Rayleigh waves * Love waves * joint inversion of seismic data * holistic analysis of surface waves (HS) * miniature array analysis of microtremors (MAAM) * Rayleigh-wave particle motion (RPM)
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Obor OECD: Volcanology
Impakt faktor: 1.466, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00024-018-2043-2
Dal Moro, Giancarlo
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302627

0510113 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Dal Moro, Giancarlo - Al-Arifi, N. - Moustafa, S.S.R.
On the efficient acquisition and holistic analysis of Rayleigh waves: Technical aspects and two comparative case studies.
Soil dynamics and earthquake engineering. Roč. 125, OCT 2019 (2019), č. článku 105742. ISSN 0267-7261
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Surface wave dispersion * Joint inversion of seismic data * Rayleigh waves * Holistic analysis of surface waves
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Obor OECD: Volcanology
Impakt faktor: 2.578, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267726118310613?via%3Dihub
Dal Moro, Giancarlo
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302172

0509607 - ÚSMH 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Dal Moro, Giancarlo
Surface wave analysis: improving the accuracy of the shear-wave velocity profile through the efficient joint acquisition and Full Velocity Spectrum (FVS) analysis of Rayleigh and Love waves.
Exploration Geophysics. Roč. 50, č. 4 (2019), s. 408-419. ISSN 0812-3985
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Surface waves * Rayleigh waves * Love waves * full velocity spectrum (FVS) analysis * joint analysis * multi-component analysis
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Obor OECD: Volcanology
Impakt faktor: 1.116, rok: 2018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08123985.2019.1606202
Dal Moro, Giancarlo
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300299

0510933 - ÚSMH 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Drwiła, M. - Wcislo, Milosz - Anikiev, D. - Eisner, L. - Keller, R.
Passive seismic measurement of seismic attenuation in Delaware Basin.
The Leading Edge. Roč. 38, č. 2 (2019), s. 138-143. ISSN 1070-485X
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: attenuation * body waves * Daleware Basin * earthquakes
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Obor OECD: Geology
https://library.seg.org/doi/10.1190/tle38020138.1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301306

0521269 - MÚA 2020 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Dvořáčková, Věra - Mádlová, Vlasta - Šoukal, Jiří - Balík, Karel - Bičáková, Olga - Blahůt, Jan - Čermák, Ivo - Černý, Martin - Fojtíková, Lucia - Glogar, Petr - Hartvich, Filip - Havelcová, Martina - Káš, Václav - Kloužek, Jaroslav - Málek, Jiří - Mužík, L. - Novák, M. - Nováková, Lucie - Rybář, Jan - Stemberk, Jakub - Stemberk, Josef - Straka, Pavel - Suchý, Tomáš - Sýkorová, Ivana - Szameitat, A. - Štěpančíková, Petra - Tábořík, Petr - Weishauptová, Zuzana
Science below Rokoska Hill. History of the Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS and its predecessors.
Rev. transl. - Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2019. 231 s. ISBN 978-80-88304-14-2; ISBN 978-80-907299-1-9
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985891
Klíčová slova: Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences * Czechoslovak Academy of Sciences * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; DB - Geologie a mineralogie (USMH-B)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Geology (USMH-B)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305902

0504971 - ÚFM 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Halasová, Martina - Kuběna, Ivo - Roupcová, Pavla - Černý, Martin - Strachota, Adam - Chlup, Zdeněk
Iron precipitation in basalt fibres embedded in partially pyrolysed methylsiloxane matrix.
Composites Part A-Applied Science and Manufacturing. Roč. 123, AUG (2019), s. 286-292. ISSN 1359-835X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12546S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/5
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081723 ; RVO:67985891 ; RVO:61389013
Klíčová slova: Pyrolysis * BCC iron * Precipitation * Basalt fibres * Composite * Crystallisation * TEM * SEM * Mössbauer spectroscopy
Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály; JI - Kompozitní materiály (USMH-B); CD - Makromolekulární chemie (UMCH-V)
Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; Polymer science (UMCH-V); Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics (USMH-B)
Impakt faktor: 6.282, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X19302015?via%3Dihub
Halasová, Martina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299339

0522967 - ÚSMH 2020 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Hardege, J. - Plan, L. - Winkler, G. - Grasemann, B. - Baroň, Ivo
Is hydrotectonics influencing the thermal spring in Eisensteinhohle (Bad Fischau, Lower Austria)?
Austrian Journal of Earth Sciences. Roč. 112, č. 2 (2019), s. 166-181. ISSN 2072-7151
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: hydrothermal karst * active tectonics * cave * Northern Calcareous Alps * Vienna Basin
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 0.439, rok: 2018
https://content.sciendo.com/view/journals/ajes/112/2/article-p166.xml
Hardege, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307382

0506820 - ÚSMH 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Havelcová, Martina - Machovič, Vladimír - Špaldoňová, Alexandra - Lapčák, L. - Hendrych, J. - Adam, M.
Characterization of Eocene fossil resin from Moravia, Czech Republic: Insights into macromolecular structure.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Roč. 215, MAY 15 2019 (2019), s. 176-186. ISSN 1386-1425
OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/21538
OPPK
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Amber * Fossil resin * Studlovite * ATR-FTIR * Py-GC/MS
Kód oboru RIV: DD - Geochemie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 2.931, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386142519301763#gts0005
Havelcová, Martina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297995

0511399 - ÚSMH 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hodák, R. - Perrot, F. - Brudanin, V. - Busto, J. - Havelcová, Martina - Hůlka, J. - Jullian, S. - Kochetov, O. - Lalanne, D. - Loaiza, P. - Macl, J. - Mamedov, F. - Mizera, Jiří - Noel, R. - Piquemal, F. - Rukhadze, E. - Rulík, P. - Smolek, K. - Soulé, B. - Suchá, T. - Světlík, I. - Štekl, I. - Warot, G. - Zampaolo, M. - Žaloudková, Margit
Characterization and long-term performance of the Radon Trapping Facility operating at the Modane Underground Laboratory.
Journal of Physics G-Nuclear and Particle Physics. Roč. 46, č. 11 (2019), č. článku 115105. ISSN 0954-3899
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: radon * charcoal * spectrometry * beta beta-decay
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 3.534, rok: 2018
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6471/ab368e
Hodák, R.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301681

0520723 - ÚSMH 2020 RIV SG eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Horný, L. - Kužma, Ján
Pressure Pulse Wave Velocity and Axial Prestretch in Arteries.
World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. Vol. 2. Singapore: Springer, 2019 - (Lhotská, L.; Sukupová, L.; Lackovič, I.; Ibbott, G.), s. 665-669. IFMBE Proceedings, 68/2. ISBN 978-981-10-9037-0. ISSN 1680-0737.
[IUPESM World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Prague (CZ), 03.06.2018-08.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Aorta * Hyperelasticity * Pulse wave velocity
Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
Obor OECD: Applied mechanics
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-9038-7_123
Horný, L.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306986

0517154 - ÚSMH 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hrma, P. - Kloužek, Jaroslav - Pokorný, R. - Lee, S.M. - Kruger, A.A.
Heat transfer from glass melt to cold cap: Gas evolution and foaming.
Journal of the American Ceramic Society. Roč. 102, č. 10 (2019), s. 5853-5865. ISSN 0002-7820
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: cold cap * feed‐to‐glass conversion * foam * gas evolution
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 3.094, rok: 2018
https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jace.16484
Lee, S.M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302441

0517146 - ÚSMH 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hujová, Miroslava - Kloužek, Jaroslav - Cutforth, D.A. - Lee, S.M. - Miller, M.D. - McCarth, B. - Hrma, P. - Kruger, A.A. - Pokorný, R.
Cold-cap formation from a slurry feed during nuclear waste vitrification.
Ceramics International. Roč. 45, č. 5 (2019), s. 6405-6412. ISSN 0272-8842
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: X-ray method * cold-cap * chemical properties * thermal conductivity * nuclear applications * glass
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 3.450, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884218335089?via%3Dihub
Hujová, Miroslava
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302436

0509624 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Jebavá, Marcela - Hrbek, Lukáš - Němec, Lubomír
Energy distribution and melting efficiency in glass melting channel: Effect of heat losses, average melting temperature and melting kinetics.
Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 521, OCT 1 (2019), č. článku UNSP 119478. ISSN 0022-3093
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH02020316
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Glass melt flow * Mathematical modelling * Energetic model * Space utilization * Heat losses * Melting kinetics
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 2.600, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022309319303497?via%3Dihub
Jebavá, Marcela
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302405

0517258 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Jílková, K. - Míka, M. - Kostka, Petr - Lahodný, F. - Nekvindová, P. - Jankovský, O. - Bureš, R. - Kavanová, M.
Electro-optic glass for light modulators.
Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 518, AUG 15 (2019), s. 51-56. ISSN 0022-3093
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-07456S
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Electro-optic effect * Electro-optic coefficient * Optical properties * Heavy metal oxide glasses
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 2.600, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022309319302856?via%3Dihub
Jílková, K.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302558

0511840 - ÚSMH 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Klimeš, Jan - Rosario, A.M. - Vargas, R. - Raška, P. - Vicuna, L. - Jurt, C.
Community participation in landslide risk reduction: a case history from Central Andes, Peru.
Landslides. Roč. 16, č. 9 (2019), s. 1763-1777. ISSN 1612-510X
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Community-based risk reduction * Risk perceptions * Landslides * Participative methods * Local knowledge * Peru
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 4.252, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10346-019-01203-w
Klimeš, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302088

0509616 - ÚSMH 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Klimeš, Jan - Calvello, M. - Auflic, M.J.
Objectives and main results of Community Participation for Landslide Disaster Risk Reduction thematic papers.
Landslides. Roč. 16, č. 9 (2019), s. 1745-1746. ISSN 1612-510X
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Landslide risk reduction practice * Education * Awareness * Participatory approach * Sendai Partnership
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 4.252, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10346-019-01246-z
Klimeš, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300306

0511823 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Klimeš, Jan - Norabuena, E. - Stemberk, Josef - René, Miloš
Transient compression fault slip detected within andesitic rocks of the Casma Group, Lima, Peru.
Studia geophysica et geodaetica. Roč. 63, č. 2 (2019), s. 257-272. ISSN 0039-3169
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: 3D extensometer TM-71 * fault slip monitoring * seismicity * andesite * Peru
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 1.293, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11200-018-2912-2
Klimeš, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302066

0517256 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kostka, Petr - Ivanova, Z.G. - Nouadji, M. - Černošková, E. - Zavadil, Jiří
Er-doped antimonite Sb2O3-PbO-ZnO/ZnS glasses studied by low temperature photoluminescence spectroscopy.
Journal of Alloys and Compounds. Roč. 780, APR 5 (2019), s. 866-872. ISSN 0925-8388
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-07456S
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Antimonite glasses * Erbium * Photoluminescence excitation spectroscopy * Low-temperature photoluminescence spectroscopy * Broad-band luminescence
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 4.175, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925838818344931?via%3Dihub
Kostka, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302555

0511135 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kotulová, J. - Starek, D. - Havelcová, Martina - Palková, H.
Amber and organic matter from the Late Oligocene deep-water deposits of the Central Western Carpathians (Orava–Podhale Basin).
International Journal of Coal Geology. Roč. 207, APR 15 2019 (2019), s. 96-109. ISSN 0166-5162.
[Meeting of the International-Committee-for-Coal-and-Organic-Petrology (ICCP) / Symposium on Advances in Applied Coal and Organic Petrology /69./. Bucharest, 03.09.2017-09.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Amber * Macerals * FTIR * GC/MS * Py-GC/MS * Central Western Carpathian
Kód oboru RIV: DD - Geochemie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 5.330, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166516218307602?via%3Dihub
Kotulová, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301461

0509425 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kůrková, I. - Bruthans, J. - Balák, F. - Slavík, M. - Schweigstillová, Jana - Bruthansová, J. - Mikuš, P. - Vojtíšek, J. - Grundloch, J.
Factors controlling evolution of karst conduits in sandy limestone and calcareous sandstone (Turnov area, Czech Republic).
Journal of Hydrology. Roč. 574, JUL 2019 (2019), s. 1062-1073. ISSN 0022-1694
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19459S; GA ČR(CZ) GA19-14082S
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Karst * Sandstone * Limestone * Tracer tes * Conduit * Flow velocity
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 4.405, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169419304585?via%3Dihub
Bruthans, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300187

0522973 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kusák, Michal - Vilímek, V. - Minár, J.
Influence of neotectonics on land surface evolution in the upper part of the Blue Nile Basin (Ethiopia): findings from a DEM.
Acta Universitatis Carolinae- Geographica. Roč. 54, č. 2 (2019), s. 129-151. ISSN 0300-5402
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: landscape evolution * neotectonics * river piracy * lineaments * DEM * Main Ethiopian Rift * Ethiopian Highlands
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
http://www.aucgeographica.cz/index.php/aucg/article/view/162/122
Kusák, Michal
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307385

0517474 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kusák, Michal - Valagussa, A. - Frattini, P.
Key issues in 3D rockfall modeling, natural hazard and risk assessment for rockfall protection in Hřensko (Czechia).
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 16, č. 4 (2019), s. 393-408. ISSN 1214-9705
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Rockfall * 3D modeling * Hazard * Risk * HY-STONE * Hrensko (Czechia)
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 1.062, rok: 2018
https://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2019_doi/Kusak_AGG_2019_0033.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302777

0522959 - ÚSMH 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Kysel, R. - Cipciar, A. - Chovanová, Z. - Csicsay, K. - Fojtíková, Lucia - Galis, M. - Kristeková, M.
Seismic activity on the territory of Slovakia in 2016.
Contributions to geophysics and geodesy. Roč. 49, č. 1 (2019), s. 1-10. ISSN 1338-0540
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Slovakia * National Network of Seismic Stations * seismicity * macroseismic observations
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fcongeo$002f49$002f1$002farticle-p1.xml
Kysel, R.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307375

0509612 - ÚSMH 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Kysel, R. - Cipciar, A. - Chovanová, Z. - Csicsay, K. - Fojtíková, Lucia - Kristek, J.
Seismic activity on the territory of Slovakia in 2017.
Contributions to geophysics and geodesy. Roč. 49, č. 2 (2019), s. 195-206. ISSN 1338-0540
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Slovakia * National Network of Seismic Stations * seismicity * macroseismic observations
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
https://content.sciendo.com/view/journals/congeo/49/2/article-p195.xml
Kysel, R.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302624

0522963 - ÚSMH 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Kysel, R. - Cipciar, A. - Csicsay, K. - Fojtíková, Lucia - Šugár, M. - Kristek, J.
Seismic activity on the territory of Slovakia in 2018.
Contributions to geophysics and geodesy. Roč. 49, č. 4 (2019), s. 511-523. ISSN 1338-0540
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Slovakia * National Network of Seismic Stations * seismicity * macroseismic observations
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
https://content.sciendo.com/view/journals/congeo/49/4/article-p511.xml
Kysel, R.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307376

0511578 - ÚSMH 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Lambert, L. - Nováková, M. - Lukáč, P. - Čechová, D. - Sukeníková, L. - Hrdý, J. - Mlček, M. - Chlup, H. - Suchý, Tomáš - Grus, T.
Evaluation of the immunogenicity of a vascular graft covered with collagen derived from the european carp (Cyprinus carpio) and bovine collagen.
BioMed Research International. Roč. 2019, 28 Feb 2019 (2019), č. článku 5301405. ISSN 2314-6133
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: BYPASS GRAFTS * MACROPHAGES * CYTOKINES * ELASTIN
Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
Obor OECD: Medical engineering
Impakt faktor: 2.197, rok: 2018
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/5301405/
Lambert, L.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301819

0517108 - ÚSMH 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Lee, S.M. - Hrma, P. - Pokorný, R. - Kloužek, Jaroslav - Eaton, W.C. - Kruger, A.A.
Glass production rate in electric furnaces for radioactive waste vitrification.
Journal of the American Ceramic Society. Roč. 102, č. 10 (2019), s. 5828-5842. ISSN 0002-7820
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: bubbling flux * cold-cap bottom temperature * feed-to-glass conversion heat * glass production rate * melt viscosity
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 3.094, rok: 2018
https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jace.16463
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302387

0516608 - ÚSMH 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Lee, S.M. - Hrma, P. - Pokorný, R. - Traverso, J.J. - Kloužek, Jaroslav - Schweiger, M. J. - Kruger, A.A.
Heat transfer from glass melt to cold cap: Effect of heating rate.
International Journal of Applied Glass Science. Roč. 10, č. 3 (2019), s. 401-413. ISSN 2041-1286
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: feed-to-glass conversion * foaming * heat flux * melting rate
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Obor OECD: Ceramics
Impakt faktor: 1.845, rok: 2018
https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijag.13104
Lee, S.M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302384

0509526 - ÚSMH 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Lukáč, P. - Hartinger, J.M. - Mlček, M. - Popková, M. - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Závora, J. - Adámková, V. - Benáková, H. - Slanař, O. - Bartoš, M. - Chlup, H. - Lambert, L. - Grus, T.
A novel gentamicin-releasing wound dressing prepared from freshwater fish Cyprinus carpio collagen cross-linked with carbodiimide.
Journal of Bioactive and Compatible Polymers. Roč. 34, č. 3 (2019), s. 246-262. ISSN 0883-9115
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: carp * freshwater fish * collagen * sponge * gentamicin * wound * infection * rat * cross-linking
Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
Obor OECD: Medical engineering
Impakt faktor: 1.976, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0883911519835143
Hartinger, J.M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301823

0517296 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Lukešová, Renata - Fojtíková, Lucia - Málek, Jiří - Kolínský, P.
Seismic waves velocities inferred from the surface waves dispersion in the Malé Karpaty Mountains, Slovakia.
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 16, č. 4 (2019), s. 451-464. ISSN 1214-9705.
[Czech - Polish - Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics /37/ and Conference OVA´19 - New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering /28/. Rožnov pod Radhoštěm, 28.05.2019-31.05.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Surface waves * Joint inversion of Love and Rayleigh waves * 1-D velocity model * Malé Karpaty
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 1.062, rok: 2018
https://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2019_doi/Lukesova_AGG_2019_0038.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302612

0517286 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Málek, Jiří - Brokešová, J. - Novotný, O.
Seismic structure beneath the Reykjanes Peninsula, southwest Iceland, inferred from array-derived Rayleigh wave dispersion.
Tectonophysics. Roč. 753, FEB 20 (2019), s. 1-14. ISSN 0040-1951
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05053S; GA ČR GA15-02363S
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Rayleigh wave dispersion * Seismic structure * Zero-crossing point method * Phase-plane method * Iceland
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 2.764, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040195118304323?via%3Dihub
Málek, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302595

0517289 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Málek, Jiří - Vackář, Jiří
Site-specific probabilistic seismic hazard of Prague (Czech Republic).
Journal of Seismology. Roč. 23, č. 6 (2019), s. 1223-1232. ISSN 1383-4649
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Probabilistic seismic hazard assessment * Prague * Response spectrum
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 1.494, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10950-019-09859-6
Málek, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302599

0511739 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Mitas, P. - Grus, T. - Lambert, L. - Mlček, M. - Chlup, H. - Honsová, E. - Dohnalová, M. - Suchý, Tomáš - Burgetová, A. - Lindner, J. - Špaček, M.
The Influence of Purification of Carp Collagen Used in a Novel Composite Graft with Sandwich Construction of the Wall on Its Biological Properties and Graft Patency Rates.
Physiological Research. Roč. 68, č. 4 (2019), s. 603-610. ISSN 0862-8408
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Vascular graft * Collagen * Crosslinking * Extrusion * Composite tube * Patency * Sheep
Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
Obor OECD: Medical engineering
Impakt faktor: 1.701, rok: 2018
https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2019/68_603.pdf
Lambert, L.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301976

0517485 - ÚSMH 2020 US eng J - Článek v odborném periodiku
Mizera, Jiří
Be-10 in Australasian microtektites compared to tektites: Size and geographic controls.
Geology. Roč. 47, č. 4 (2019), E459-E459. ISSN 0091-7613
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Australasia * Be-10 * alkaline earth metals
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 5.006, rok: 2018
https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/47/4/e459/569281/10Be-in-Australasian-microtektites-compared-to
Mizera, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302806

0501328 - ÚCHP 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Bičáková, Olga - Václavková, Šárka - Šyc, Michal - Svoboda, Karel
Batch Reactor Pyrolysis of Stabilized Sewage Sludge: Product Analysis and Sulphur Balance.
Wit Transactions on Ecology and the Environment. Vol. 231. Southampton: WIT Press, 2019, s. 357-365. ISBN N. E-ISSN 1743-3541.
[International Conference on Waste Management and the Environment /9./. Seville (ES), 17.09.2018-19.09.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: sewage sludge * sludge-derived biochar * pyrolysis * mass balance
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie; EI - Biotechnologie a bionika (USMH-B)
Obor OECD: Energy and fuels; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (USMH-B)
https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/231
Moško, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293314

0517385 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Opletal, V. - Geršlová, Eva - Nehyba, S. - Sýkorová, Ivana - Rez, J.
Geology and Thermal Maturity of Namurian Deposits in the Němčičky Sub-basin as the South-eastern Continuation of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic).
International Journal of Coal Geology. Roč. 216, DEC 1 (2019), č. článku 103323. ISSN 0166-5162
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Upper Silesian Basin * Namurian * Němčičky Sub-basin * Thermal maturity gradient * Geology
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 5.330, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166516219306603?via%3Dihub
Geršlová, Eva
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306980

0517426 - ÚSMH 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Ortuno, M. - Corominas, O. - Villamor, P. - Zuniga, R.F. - Lacan, P. - Aguirre-Diaz, G. - Perea, H. - Štěpančíková, Petra - Ramirez-Herrera, M.T.
Evidence of recent ruptures in the central faults of the Acambay Graben (central Mexico).
Geomorphology. Roč. 326, SI (2019), s. 17-37. ISSN 0169-555X.
[PATA Days Workshop on Paleoseismology, Active Tectonics, and Archaeoseismology /7./. Crestone, 30.05.2016-04.06.2016]
Grant CEP: GA ČR GP205/08/P521; GA ČR GAP210/12/0573
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Seismic-hazard * Volcanic belt * Taupo rift * Scaling relationships
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 3.681, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X1830271X?via%3Dihub
Ortuno, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302735

0505899 - ÚSMH 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Perná, Ivana - Šupová, Monika - Hanzlíček, Tomáš
A study of the Kladno blast-furnace slag: History, characterization and possible utilization.
Waste Forum. Roč. 12, č. 1 (2019), s. 28-36. ISSN 1804-0195
AV ČR(CZ) StrategieAV21/5
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: blast-furnace slag * alkalization * infrared analysis
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_1_2019.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297250

0517359 - ÚSMH 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Perná, Ivana - Šupová, Monika - Hanzlíček, Tomáš - Špaldoňová, Alexandra
The synthesis and characterization of geopolymers based on metakaolin and high LOI straw ash.
Construction and Building Materials. Roč. 228, DEC 20 (2019), č. článku 116765. ISSN 0950-0618
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: geopolymer * biomass ash * characterization * FTIR spectroscopy * PAH determination
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Impakt faktor: 4.046, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095006181932183X?via%3Dihub
Perná, Ivana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302681