Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 71

0474274 - FGU-C 2018 RIV NZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bačáková, Markéta - Pajorová, Julie - Stránská, D. - Hadraba, Daniel - Lopot, F. - Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Žaloudková, Margit - Bačáková, Lucie
Protein nanocoatings on synthetic polymeric nanofibrous membranes designed as carriers for skin cells.
International Journal of Nanomedicine. Roč. 12, Feb (2017), s. 1143-1160 E-ISSN 1178-2013
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108
Institucionální podpora: RVO:67985823 ; RVO:67985891 ; RVO:61389013
Klíčová slova: skin-tissue engineering * nanocoating * nanofibers * skin cells * fibrin * collagen
Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
Impakt faktor: 4.300, rok: 2016
Bačáková, Markéta
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271395

0481057 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Balek, Jan - Blahůt, Jan
A critical evaluation of the use of an inexpensive camera mounted on a recreational unmanned aerial vehicle as a tool for landslide research.
Landslides. Roč. 14, č. 3 (2017), s. 1217-1224 ISSN 1612-510X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015079
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: aerial photogrammetry * surface characterisation * 3D models * unmanned aerial vehicles * landslide monitoring
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 3.657, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276668

0474556 - UJF-V 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bitewlign, T. A. - Chaubey, A. K. - Beyene, G. A. - Melikegnaw, T. H. - Mizera, Jiří - Kameník, Jan - Krausová, Ivana - Kučera, Jan
Instrumental neutron activation analysis of environmental samples from a region with prevalence of population disabilities in the North Gondar, Ethiopia.
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 311, č. 3 (2017), s. 2047-2059 ISSN 0236-5731
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108; GA MŠk LM2015056
Institucionální podpora: RVO:61389005 ; RVO:67985891
Klíčová slova: INAA * Noth Gondar * Ethiopia * environmental pollution * health problems * rare earth elements
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace; DD - Geochemie (USMH-B)
Impakt faktor: 1.282, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271582

0481928 - USMH-B 2018 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blahůt, Jan - Rowberry, Matthew David - Balek, Jan - Klimeš, Jan - Baroň, I. - Meletlidis, S. - Martí, Xavier
Monitoring giant landslide detachment planes in the era of big data analytics.
Advancing Culture of Living with Landslides. Volume 3 Advances in Landslide Technology. Cham: Springer, 2017 - (Mikoš, M.; Arbanas, Ž.; Yin, Y.; Sassa, K.), s. 330-340. ISBN 978-3-319-53486-2.
[World Landslide Forum /4./. Ljubljana (SI), 29.05.2017-02.06.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-12227Y
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: monitoring networks * giant landslides * San Andrés Landslide * El Hierro * Canary Islands
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277377

0475846 - GLU-S 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Bruthans, J. - Filippi, Michal - Schweigstillová, Jana - Řihošek, J.
Quantitative study of a rapidly weathering overhang developed in an artificially wetted sandstone cliff.
Earth Surface Processes and Landforms. Roč. 42, č. 5 (2017), s. 711-723 ISSN 0197-9337
Grant CEP: GA ČR GA13-28040S
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:67985891
Klíčová slova: sandstone overhang * retreat * frost weathering * erosion rate * stress
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 3.697, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272468

0477570 - GFU-E 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burjánek, Jan - Málek, Jiří - Coubal, Miroslav
Jak se bránit zemětřesením?.
Vesmír. Roč. 96, č. 9 (2017), s. 508-510 ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:67985530
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273895

0478515 - USMH-B 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Černý, Martin - Chlup, Zdeněk - Strachota, Adam - Schweigstillová, Jana - Svítilová, Jaroslava - Halasová, Martina
Rheological behaviour and thermal dilation effects of alumino-silicate adhesives intended for joining of high-temperature resistant sandwich structures.
Journal of the European Ceramic Society. Roč. 37, č. 5 (2017), s. 2209-2218 ISSN 0955-2219
Grant CEP: GA ČR GAP107/12/2445
OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/21538
OPPK
Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:68081723 ; RVO:61389013
Klíčová slova: Sandwich * Inorganic adhesive * Si-O-C ceramics * Ceramic foam * Ceramic fibre
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 3.411, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274620

0482504 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Dal Moro, Giancarlo - Puzzilli, L.M.
Single- and multi- component inversion of Rayleigh waves acquired by a single 3-component geophone: an illustrative case study.
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 14, č. 4 (2017), s. 431-444 ISSN 1214-9705
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: surface wave analysis * Rayleigh wave dispersion * joint inversion * Vs30
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Impakt faktor: 0.699, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277996

0480362 - UFP-V 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Entler, Slavomír - Málek, Jiří - Brokešová, J.
Moderní trendy seismického zabezpečení jaderných elektráren.
[Modern Trends in the Seismic Safety of Nuclear Power Plants.]
Bezpečnost jaderné energie. Roč. 25, 7-8 (2017), s. 218-224 ISSN 1210-7085
AV ČR(CZ) StrategieAV21/2
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:61389021 ; RVO:67985891
Klíčová slova: INIS * DAMPING * MECHANICAL STRUCTURES * MONITORING * NUCLEAR POWER PLANTS * REACTOR SAFETY * REINFORCED MATERIALS * SEISMIC DETECTION * SEISMIC EFFECTS * SLABS
Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika; JF - Jaderná energetika (USMH-B)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276430

0480268 - UFP-V 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Entler, Slavomír - Málek, Jiří - Brokešová, J.
Moderní trendy seismického zabezpečení jaderných elektráren.
[Modern Trends in the Seismic Safety of Nuclear Power Plants.]
Energetika. Roč. 67, č. 3 (2017), s. 179-184 ISSN 0375-8842
AV ČR(CZ) StrategieAV21/2
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:61389021 ; RVO:67985891
Klíčová slova: nuclear power plants * seismic safety
Kód oboru RIV: JF - Jaderná energetika; JF - Jaderná energetika (USMH-B)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276136

0475831 - USMH-B 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzlíček, T. - Perná, Ivana - Šupová, Monika
Rehabilitace strusky.
[Rehabilitation of slag.]
Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017 - (Hummel, M.), s. 17-24. ISBN 978-80-248-4030-7.
[Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin VI. Ostrava (CZ), 29.03.2017-30.03.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Kladno * slag * construction material
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272456

0480538 - USMH-B 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Harris, W.H. - Guillen, D.P. - Kloužek, Jaroslav - Pokorný, P. - Yano, T. - Lee, S. - Schweiger, M. J. - Hrma, P.
X-ray tomography of feed-to-glass transition of simulated borosilicate waste glasses.
Journal of the American Ceramic Society. Roč. 100, č. 9 (2017), s. 3883-3894 ISSN 0002-7820
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: borosilicate glass * computed tomography * glass melting * morphology * nuclear waste * X-ray
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 2.841, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276305

0467026 - USMH-B 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Hartvich, Filip - Blahůt, Jan - Stemberk, Josef
Rock avalanche and rock glacier: A compound landform study from Hornsund, Svalbard.
Geomorphology. Roč. 276, JAN 1 (2017), s. 244-256 ISSN 0169-555X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015079; GA MŠk(CZ) LG15007
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: ERT * TLS (LiDAR) * lichenometry * morphometry * rock avalanche * rock glacier * Schmidt hammer * Svalbard * Hornsund
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 2.958, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272940

0480795 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hrbek, L. - Kocourková, P. - Jebavá, Marcela - Cincibusová, P. - Němec, Lubomír
Bubble removal and sand dissolution in an electrically heated glass melting channel with defined melt flow examined by mathematical modelling.
Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 456, JAN 15 (2017), s. 101-113 ISSN 0022-3093
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: glass melt flow * mathematical modelling * energy distribution * space utilization * melting performance
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 2.124, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276481

0480679 - USMH-B 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hujová, Miroslava - Pokorný, R. - Kloužek, Jaroslav - Dixon, D.R. - Cutforth, D.A. - Lee, S. - McCarthy, B.P. - Schweiger, M. J. - Kruger, A.A. - Hrma, P.
Determination of heat conductivity of waste glass feed and its applicability for modeling the batch-to-glass conversion.
Journal of the American Ceramic Society. Roč. 100, č. 11 (2017), s. 5096-5106 ISSN 0002-7820
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: foams * glassmelting * modelling/model * thermal conductivity
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 2.841, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276391

0479736 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hujová, Miroslava - Vernerová, Miroslava
Influence of fining agents on glass melting: A review, Part 1.
Ceramics - Silikáty. Roč. 61, č. 2 (2017), s. 119-126 ISSN 0862-5468
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: glass melting * sodium sulphate * chemical reactions * gas evolution * dissolution * fining * bubble nucleation * foaming
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 0.439, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275683

0479737 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hujová, Miroslava - Vernerová, Miroslava
Influence of fining agents on glass melting: A review, Part 2.
Ceramics - Silikáty. Roč. 61, č. 3 (2017), s. 202-208 ISSN 0862-5468
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: glass melting * sodium sulphate * chemical reactions * gas evolution * dissolution * fining * bubble nucleation * foaming
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 0.439, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275682

0480763 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Ivanova, Z.G. - Zavadil, Jiří - Kostka, Petr - Djouama, T. - Reinfelde, M.
Photoluminescence properties of Er-doped Ge–In(Ga)–S glasses modified by caesium halides.
Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 254, č. 6 (2017), č. článku 1600662. ISSN 0370-1972
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: caesium halides * chalcohalide glasses * erbium doping * transmission spectroscopy * photoluminiscence
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 1.674, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276460

0463879 - GFU-E 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Jechumtálová, Zuzana - Šílený, Jan - Málek, Jiří
The mechanism of microearthquakes related to a gas storage using differently constrained source models: a case study of the Háje location, Czech Republic.
Pure and Applied Geophysics. Roč. 174, č. 1 (2017), s. 177-195 ISSN 0033-4553
Grant CEP: GA ČR GAP210/12/2235; GA ČR(CZ) GA16-03950S
Institucionální podpora: RVO:67985530 ; RVO:67985891
Klíčová slova: moment tensor * shear-tonsile crack * double couple
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země; DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země (USMH-B)
Impakt faktor: 1.591, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263013

0480248 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kavanová, M. - Kloužková, A. - Kloužek, Jaroslav
Characterization of the interaction between glazes and ceramic bodies.
Ceramics - Silikáty. Roč. 61, č. 3 (2017), s. 267-275 ISSN 0862-5468
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: glazes * ceramics * thermal analysis * coefficients of the thermal expansion * dilatometry
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 0.439, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276101

0480834 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Klimeš, Jan - Stemberk, Jakub - Blahůt, Jan - Krejčí, V. - Krejčí, O. - Hartvich, Filip - Kycl, P.
Challenges for landslide hazard and risk management in ‘low-risk’ regions, Czech Republic—landslide occurrences and related costs (IPL project no. 197).
Landslides. Roč. 14, č. 2 (2017), s. 771-780 ISSN 1612-510X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG15007
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: landslide inventory * ICL/IPL activities * landslide cost * landslide risk * fatal landslides * public awareness
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 3.657, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276524

0481293 - USMH-B 2018 CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klimeš, Jan
Session Introduction—Landslides in Natural Environment.
Advancing Culture of Living with Landslides. Cham: Springer, 2017 - (Mikoš, M.; Vilímek, V.; Yin, Y.; Sassa, K.), s. 171-172. ISBN 978-3-319-53482-4.
[World Landslide Forum /4./. Ljubljana (SI), 29.05.2017-02.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: landslides * site investigations * permafrost degradation * soil properties
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276876

0479526 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Klimeš, Jan - Hartvich, Filip - Tábořík, Petr - Blahůt, Jan - Briestenský, Miloš - Stemberk, Josef - Emmer, Adam - Vargas, R. - Balek, Jan
Studies on selected landslides and their societal impacts: activity report of the Prague World Centre of Excellence, Czech Republic.
Landslides. Roč. 14, č. 4 (2017), s. 1547-1553 ISSN 1612-510X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LG15007; GA MŠk(CZ) LO1415; GA ČR(CZ) GJ16-12227Y; GA MŠk(CZ) LM2015079
Česká rozvojová agentura(CZ) 25/2015/03
Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67179843
Klíčová slova: Landslide hazard * Monitoring * Result dissemination * EarthCaching
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 3.657, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275516

0480688 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kostka, Petr - Kabalci, I. - Tay, T. - Gladkov, Petar - Zavadil, Jiří
Investigation of Er doped zinc borate glasses by low-temperature photoluminescence.
Journal of Luminescence. Roč. 192, DEC 2017 (2017), s. 1104-1109 ISSN 0022-2313
Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67985882
Klíčová slova: borate glasses * rare-earth ions * stark levels * photoluminiscence
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 2.686, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276397

0481673 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kříbek, B. - Knésl, I. - Rojík, P. - Sýkorová, Ivana - Martínek, K.
Geochemical history of a Lower Miocene lake, the Cypris Formation, Sokolov Basin, Czech Republic.
Journal of Paleolimnology. Roč. 58, č. 2 (2017), s. 169-190 ISSN 0921-2728
Grant CEP: GA ČR GA205/09/1162
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: intracontinental Miocene * Czech Republic * geochemistry * organic matter * paleolake evolution
Kód oboru RIV: DD - Geochemie
Impakt faktor: 2.017, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277198

0481631 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kříbek, B. - Sýkorová, Ivana - Veselovský, F. - Laufek, F. - Malec, J. - Knésl, I. - Majer, V.
Trace element geochemistry of self-burning and weathering of a mineralized coal waste dump: The Novátor mine, Czech Republic.
International Journal of Coal Geology. Roč. 173, MAR 15 (2017), s. 158-175 ISSN 0166-5162
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-11674S
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: coal wastes * organic matter * uranium * mineralization * self-heating * biomarkers
Kód oboru RIV: DD - Geochemie
Impakt faktor: 4.783, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277169

0476683 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kusák, Michal - Krbcová, K.
Analysis of the relationship of automatically and manually extracted lineaments from DEM and geologically mapped tectonic faults around the Main Ethiopian Rift and the Ethiopian highlands, Ethiopia.
Acta Universitatis Carolinae- Geographica. Roč. 52, č. 1 (2017), s. 5-17 ISSN 0300-5402
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: azimuth * faults * lineaments * Main Ethiopian Rift * morphometry
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273133

0481667 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kus, J. - Araujo, C.V. - Borrego, A.G. - Flores, D. - Hackley, P.C. - Hámor-Vidó, M. - Kalaitzidis, S. - Kommeren, C.J. - Kwiecinska, B. - Mastalerz, M. - Mendonca Filho, J.G. - Menezes, T.R. - Misz-Kennan, M. - Nowak, G.J. - Petersen, H.I. - Rallakis, D. - Suárez-Ruiz, I. - Sýkorová, Ivana - Životič, D.
Identification of alginite and bituminite in rocks other than coal. 2006, 2009 and 2011 round robin exercises of the ICCP Identification of Dispersed Organic Matter Working Group.
International Journal of Coal Geology. Roč. 178, JUN 1 (2017), s. 26-38 ISSN 0166-5162
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: ICCP * alginite * lamalginite * telalginite * maceral * round robin exercises * bituminite
Kód oboru RIV: DD - Geochemie
Impakt faktor: 4.783, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277190

0481682 - USMH-B 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Langhammer, J. - Lendzioch, T. - Miřijovský, J. - Hartvich, Filip
UAV-Based Optical Granulometry as Tool for Detecting Changes in Structure of Flood Depositions.
Remote Sensing. Roč. 9, č. 3 (2017), č. článku UNSP 240. ISSN 2072-4292
EU COST Action ES1306
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: granulometry * UAV * photogrammetry * fluvial geomorphology * alluvial sediment;
Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
Impakt faktor: 3.244, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277203

0464854 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Lazecký, M. - Jiránková, E. - Kadlečík, Pavel
Multitemporal monitoring of Karviná subsidence troughs using Sentinel-1 and TerraSAR-X interferometry.
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 14, 1 (185) (2017), 53-59 ISSN 1214-9705
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: subsidence * SAR Interferometry * Sentinel-1 * TerraSAR-X * mining
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Impakt faktor: 0.699, rok: 2016
https://www.irsm.cas.cz/index_en.php?page=acta_detail_doi&id=187
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263608

0480534 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Lee, S. - Hrma, P. - Pokorný, R. - Kloužek, Jaroslav - VanderVeer, B.J. - Dixon, D.R. - Luksic, S.A. - Rodriguez, C.P. - Chun, J. - Schweiger, M. J. - Kruger, A.A.
Effect of melter feed foaming on heat flux to the cold cap.
Journal of Nuclear Materials. Roč. 496, 1 December (2017), s. 54-65 ISSN 0022-3115
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: cold cap * foam layer * heat flux * heat conductivity * evolved gas
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 2.048, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276302

0481309 - USMH-B 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Lee, S. - Hrma, P. - Pokorný, R. - Kloužek, Jaroslav - VanderVeer, B.J. - Rodriguez, C.P. - Chun, J. - Schweiger, M. J. - Kruger, A.A.
Effects of alumina sources (gibbsite, boehmite, and corundum) on melting behaviour of high-level radioactive waste melter feed.
MRS Advances. Roč. 2, č. 11 (2017), s. 603-608 ISSN 2059-8521
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: foam * specific heat * porosity
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276893

0480252 - USMH-B 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Lee, S.M. - Hrma, P. - Kloužek, Jaroslav - Pokorný, R. - Hujová, Miroslava - Dixon, D.R. - Schweiger, M. J. - Kruger, A.A.
Balance of oxygen throughout the conversion of a high-level waste melter feed to glass.
Ceramics International. Roč. 43, č. 16 (2017), s. 13113-13118 ISSN 0272-8842
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: oxygen mass balance * feed-to-glass conversion * evolved gas * oxygen partial pressure * Fe redox ratio
Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
Impakt faktor: 2.986, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276191

0479457 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Machovič, Vladimír - Lapčák, L. - Havelcová, Martina - Borecká, Lenka - Novotná, M. - Novotná, M. - Javůrková, I. - Langrová, I. - Hájková, Š. - Brožová, A. - Titěra, D.
Analysis of European honeybee (Apis mellifera) wings using ATR-FTIR and Raman spectroscopy: A pilot study.
Scientia Agriculturae Bohemica. Roč. 48, č. 1 (2017), s. 22-29 ISSN 1211-3174
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: honeybee wings * ATR-FTIR * Raman spectroscopy * protein * lipid * chitin
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275493

0481967 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Málek, Jiří - Brokešová, J. - Vackář, Jiří
Mid-European seismic attenuation anomaly.
Tectonophysics. Roč. 712, AUG 21 (2017), s. 557-577 ISSN 0040-1951
AV ČR(CZ) StrategieAV21/4
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: seismic wave attenuation * peak ground motion * H/V ratio
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Impakt faktor: 2.693, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277391

0481952 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Marko, F. - Andriessen, P.A.M. - Tomek, Č. - Bezák, V. - Fojtíková, Lucia - Bošanský, M. - Piovarči, M. - Reichenwalder, P.
Carpathian Shear Corridor – A strike-slip boundary of an extruded crustal segment.
Tectonophysics. 703-704, APR 22 (2017), s. 119-134 ISSN 0040-1951
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: extrusion * Neo-alpine evolution * strike-slip faulting * uplift history * Western Carpathians
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Impakt faktor: 2.693, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277385

0482053 - USMH-B 2018 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Mizera, Jiří - Řanda, Z. - Krausová, I.
Neutron and photon activation analyses in geochemical characterization of Libyan Desert Glass.
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 311, č. 2 (2017), s. 1465-1471 ISSN 0236-5731.
[International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC) /1./. Budapest, 10.04.2016-15.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Libyan Desert Glass * INAA * IPAA * impact origin * Nubian sandstone * volatilization
Kód oboru RIV: DD - Geochemie
Impakt faktor: 1.282, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277448

0481969 - USMH-B 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Nováková, Lucie - Pavlis, T.R.
Assessment of the precision of smart phones and tablets for measurement of planar orientations: A case study.
Journal of Structural Geology. Roč. 97, APR (2017), s. 93-103 ISSN 0191-8141
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: smartphone * compass * fracture * sensor * geology * reliability
Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Impakt faktor: 2.408, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277392

0476873 - UFCH-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Pastvová, Jana - Kaucký, Dalibor - Morávková, Jaroslava - Rathouský, Jiří - Sklenák, Štěpán - Vorokhta, Maryna - Brabec, Libor - Pilař, Radim - Jakubec, Ivo - Tabor, Edyta - Klein, Petr - Sazama, Petr
Effect of Enhanced Accessibility of Acid Sites in Micromesoporous Mordenite Zeolites on Hydroisomerization of n-Hexane.
ACS Catalysis. Roč. 7, č. 9 (2017), s. 5781-5795 ISSN 2155-5435
Grant CEP: GA ČR GA15-12113S; GA MŠk(CZ) LM2015073
Institucionální podpora: RVO:61388955 ; RVO:61388980 ; RVO:67985891
Klíčová slova: micromesoporous mordenite (MOR) zeolites * isomerization * n-hexane
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 10.614, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273288

0479449 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Perná, Ivana - Hanzlíček, Tomáš - Boura, P. - Lučaník, A.
Application of a clay-slag geopolymer matrix for repairing damaged concrete: Laboratory and industrial-scale experiments.
Materials Testing-Materials and Components Technology and Application. Roč. 59, č. 10 (2017), s. 929-937 ISSN 0025-5300
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: blast-furnace slag * geopolymer * scanning electron microscopy (SEM) * damaged concrete repair * long-term monitoring
Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály
Impakt faktor: 0.418, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275410

0476546 - USMH-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Perná, Ivana - Šupová, Monika - Hanzlíček, Tomáš
The characterization of the Ca–K geopolymer/solidified fluid fly-ash interlayer.
Ceramics - Silikáty. Roč. 61, č. 1 (2017), s. 26-33 ISSN 0862-5468
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: fluid fly ash * blast-furnace slag * geopolymer * interlayer * recycling
Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
Impakt faktor: 0.439, rok: 2016
https://www.irsm.cas.cz/materialy/cs_content/2016_doi/Perna_CS_2016_0056.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273026

0475109 - UCHP-M 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Brynda, J. - Trakal, L. - Straka, Pavel - Bičáková, Olga - Innemanová, P.
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu – výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.
[Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis.]
Waste Forum. Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 42-48 ISSN 1804-0195
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: biochar * sewage sludge * pyrolysis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271976

0476077 - UCHP-M 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Zach, Boleslav - Šyc, Michal - Václavková, Šárka - Jeremiáš, Michal - Svoboda, Karel - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Brynda, J. - Trakal, L. - Straka, Pavel - Bičáková, Olga - Innemanová, P.
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu - výroba biocharu středně-teplotní pomalou pyrolýzou.
[Material and Energy Utilization of Dry Stabilized Sewage Sludge – Production of Biochar by Medium-Temperature Slow Pyrolysis.]
Program. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2017, s. 1-6, č. článku 141. ISBN 978-80-85990-30-0.
[Odpadové forum 2017. Hustopeče (CZ), 21.03.2017-23.03.2017]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: biochar * sewage sludge * pyrolysis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
http://hdl.handle.net/11104/0272629
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272629

0481187 - USMH-B 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Přikryl, R. - Přikrylová, J. - Racek, M. - Weishauptová, Zuzana - Kreislová, K.
Decay mechanism of indoor-placed porous opuka stone: a case study from the main altar located in the St. Vitus Cathedral, Prague (Czech Republic).
Environmental Earth Sciences. Roč. 76, č. 7 (2017), č. článku 290. ISSN 1866-6280
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: opuka stone * Prague * St.Vitus Cathedral * main altar * damage mechanisms * environmental monitoring
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 1.569, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276786

0476588 - USMH-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
René, Miloš
Alteration of granitoids and crystalline rocks and uranium mineralisation in the Bor pluton area, Bohemian Massif, Czech Republic.
Ore Geology Reviews. Roč. 81, Part 1 (2017), s. 188-200 ISSN 0169-1368
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: Central European variscides * uranium mineralisation * aceite * brannerite
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 3.095, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273067

0479222 - USMH-B 2018 RIV HR eng M - Část monografie knihy
René, Miloš
Nature, sources, resources, and production of thorium.
Descriptive inorganic chemistry researches of metal compounds. Rijeka: InTech, 2017 - (Akitsu, T.), s. 201-212. ISBN 978-953-51-3397-1
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: thorium * geochemistry * mineralogy * monazite * thorium fuel cycle
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
https://www.intechopen.com/books/descriptive-inorganic-chemistry-researches-of-metal-compounds/nature-sources-resources-and-production-of-thorium
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275222

0481526 - USMH-B 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
René, Miloš
REE and Y mineralogy of the Moldanubian batholith (Central European Variscides).
Horizons in Earth Science Research. Vol. 17. New York: Nova Science, 2017 - (Veress, B.; Szigethy, J.), s. 73-114. ISBN 978-1-53612-831-4
Grant CEP: GA MŠk ME10083
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: monazite * xenotime * allanite * Bohemian Massif * Moldanubian Zone
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277062

0476358 - USMH-B 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
René, Miloš - Dolníček, Z.
Uraninite, coffinite and brannerite from shear-zone hosted uranium deposits of the Bohemian Massif (Central European Variscan belt).
Minerals. Roč. 7, č. 4 (2017), č. článku 50. ISSN 2075-163X
Institucionální podpora: RVO:67985891
Klíčová slova: uranium deposits * mineralogy * uraninite * coffinite * brannerite * Moldanubian Zone * Bohemian Massif
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Impakt faktor: 2.088, rok: 2016
http://www.mdpi.com/2075-163X/7/4/50
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272875

0481700 - USMH-B 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Rinaldi-Montes, N. - Rowberry, Matthew David - Frontera, C. - Baroň, I. - Garcés, G. - Blahůt, Jan - Pérez-López, R. - Pennos, C. - Martí, Xavier
A contactless positioning system for monitoring discontinuities in three dimensions with geological and geotechnical applications.
Review of Scientific Instruments. Roč. 88, č. 7 (2017), č. článku 074501. ISSN 0034-6748
Grant CEP: GA MŠk LM2010008
Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:68378271
Klíčová slova: mechanical discontinuities * contactless positioning system * magnetoresistive sensing * geotechnical engineering * structural health monitoring
Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
Impakt faktor: 1.515, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277214

0475353 - UCHP-M 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Rotrekl, Jan - Storch, Jan - Kloužek, Jaroslav - Vrbka, P. - Husson, P. - Andresová, Adéla - Bendová, Magdalena - Wagner, Zdeněk
Thermal Properties of 1-Alkyl-3-Methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)Imide Ionic Liquids with Linear, Branched and Cyclic Alkyl Substituents.
Fluid Phase Equilibria. Roč. 443, JUL 15 (2017), s. 32-43 ISSN 0378-3812
Grant CEP: GA MŠk LD14090
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985891
Klíčová slova: ionic liquids * thermophysical properties * structure-property relationship
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Impakt faktor: 2.473, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272175