Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 144

0499229 - USD-C 2019 RIV LV let M - Část monografie knihy
Bednařík, Petr
Masariks un ebreji.
[Masaryk and Jews.]
Bezvarīgo vara. Masariks, Patočka, Havels. Riga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018 - (Pazuhina, N.; Štolls, P.; Šuvajevs, I.), s. 19-26. ISBN 978-9934-506-57-4
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV064
Klíčová slova: Jews * Masaryk
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293760

0502433 - USD-C 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Boušková, Eliška
Průvodcovské služby v časech tzv. normalizace. Krátké nahlédnutí do jejich fungování s důrazem na hlavní město Prahu.
[Tourist Guide Services in the Era of So Called Normalisation. Short Insight to the Domain with an Accent to the Capital of Prague.]
Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Praha: Karolinum, 2018 - (Mücke, P.; Krátká, L.), s. 483-516. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4055-6
Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: tourist guide services * Czechoslovakia * normalization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294371

0492642 - USD-C 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cuhra, Jaroslav
Ideologie v praxi - ústřední dělnické školy (1949-1952).
[Ideology in Practice. Working School Centre (1949-1952).]
Svůdnost sociálního experimentu. Nový člověk 20. století. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 208-219. ISBN 978-80-7422-606-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-07027S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: social experiment * communism * 20th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286088

0497849 - USD-C 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Cuhra, Jaroslav
K rezistenci v rámci katolické církve.
[Anti-Regime Resistance of the Catholic Church.]
Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2018, s. 54-79. Česká společnost po roce 1945, 14. ISBN 978-80-7285-214-7
Grant CEP: GA ČR GAP410/12/2287
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: resitance * catholic church * communist regime
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290326

0489101 - USD-C 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Čapková, Kateřina
Between Expulsion and Rescue. The Transports for German-speaking Jews of Czechoslovakia in 1946.
Holocaust and Genocide Studies. Roč. 32, č. 1 (2018), s. 66-92. ISSN 8756-6583
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-01775Y
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: German-speaking Jews * Czechoslovakia * transports
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283579

0498084 - USD-C 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čapková, Kateřina - Loewenstein, B.
„Já jsem nebyl moc odvážný člověk, ale někdy jsem tu svoji zbabělost překonal”. Bedřich Loewenstein v rozhovoru s Kateřinou Čapkovou.
[“I Was Not a Too Courageous Man, but I Sometimes Overcame my Cowardice”. Bedřich Loewenstein Talking to Kateřina Čapková.]
Soudobé dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 23-34. ISSN 1210-7050
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Bedřich Loewenstein * interview
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290511

0510784 - USD-C 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Marie
„Ten boj si musíte vybojovat sami”. Politická role Sovětské armády a jejích místních spojenců v „normalizaci” Československa (1968–1969).
[„You Have to Fight the Struggle Yourself”.]
Soudobé dějiny. Roč. 25, 3/4 (2018), s. 400-432. ISSN 1210-7050
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-06744S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * Soviet army * occupation * normalisation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301166

0498083 - USD-C 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Devátá, Markéta
Studená válka v polovině. Projekt „Half a Century of Communist Cadre Training”.
[Halfway through the Cold War. The „Half a Century of Communist Cadre Training” Project.]
Soudobé dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 147-174. ISSN 1210-7050
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-07027S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: communist regime * communist activists * cold war
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290503

0502457 - USD-C 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Fejtl, Michal
Z pomezí dějin československého lázeňství, léčebné péče a cestovního ruchu: případ Mariánských Lázní.
[From the Boundary of Czechoslovak Spas, Medical Healthcare and Spa Tourism. Case of Mariánské Lázně.]
Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Praha: Karolinum, 2018 - (Mücke, P.; Krátká, L.), s. 338-394. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4055-6
Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: spa tourism * Czechoslovakia * Mariánské Lázně
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294393

0489179 - USD-C 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Gjuričová, Adéla
Anti-Politics vis-à-vis Parliamentary Democracy. Václav Havel and the Czechoslovak Parliament in the 1990s.
Parlamentarismuskritik und Antiparlamentarismus in Europa. Düsseldorf: Droste Verlag, 2018 - (Recker, M.; Schulz, A.), s. 281-289. Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 175. ISBN 978-3-7700-5336-0
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: anti-parliamentarism * Václav Havel * non-political policy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283643

0489170 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gjuričová, Adéla
Historizace devadesátých let. Když je v dokumentech něco jiného, než jsme zažili.
[The Historical Research of the 1990s. When the Documents Contradict our Experience.]
Host. Roč. 34, č. 2 (2018), s. 25-28. ISSN 1211-9938
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech poiltics in the 1990s * history and memory
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283637

0495229 - USD-C 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Gjuričová, Adéla - Zahradníček, Tomáš
Návrat parlamentu. Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989-1992.
[The Return of Parliament. Czechs and Slovaks in the Federal Assembly 1989-1992.]
Praha: Argo: Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018. 276 s. ISBN 978-80-257-2623-5; ISBN 978-80-7285-213-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/0423
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak parliament * Czechoslovak federation * professionalization of politics * Václav Havel
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288271

0494735 - USD-C 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Gjuričová, Adéla
Smysl pro detail a likvidaci falsifikátů.
[The Sense of Detail and Removing Fakes.]
Exilová kniha mého srdce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018 - (Hanuš, J.; Suk, J.), s. 57-65. ISBN 978-80-7325-460-5
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak exile * Jaroslav Hutka
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287818

0492696 - USD-C 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Gjuričová, Adéla
Trest bez zločinu? Dubček jako předseda federálního parlamentu.
[Punishment without a Crime? Dubček as the Speaker of the Federal Parliament.]
Dubček. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 429-443. ISBN 978-80-224-1651-1
Grant CEP: GA MŠk LTV17011
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Alexander Dubček after 1989 * Czechoslovak parliament * perception of 1968
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286099

0502043 - USD-C 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
Czech Contexts of the Corpus al-Sufi Latinus.
Art in an unsettled time. Bohemian book illumination before Gutenberg (c. 1375-1450). Praha: Artefactum, 2018 - (Studničková, M.; Theisen, M.), s. 72-81. ISBN 978-80-88283-15-7.
[Art in an unsettled time. Bohemian book illumination before Gutenberg (c. 1375-1450). Praha (CZ), 12.11.2013-14.11.2013]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/0034; GA ČR(CZ) GA17-03314S
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:67985815
Klíčová slova: history of astronomy * al-Sufi Latinus * catalogues of stars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (ASU-R)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Astronomy (including astrophysics,space science) (ASU-R)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293995

0495304 - MSUA-W 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hájková, Dagmar - Horák, Pavel - Bednařík, P. - Brožek, A. - Cornwall, M. - Čechurová, J. - Doubek, Vratislav - Drábik, J. - Fabini, Pavel - Franc, Martin - Hájková, A. - Hálek, Jan - Hallon, Ľ. - Heczková, L. - Helan, P. - Holec, R. - Horváthová, J. - Chmel, R. - Jančík, D. - Jelínek, T. - Jemelka, Martin - Johansson, P. - Kessler, Vojtěch - Kladiwa, P. - Klečacký, Martin - Klimeš, I. - Koeltzsch, Ines - Konrád, O. - Köpplová, B. - Kováč, D. - Kubů, E. - Kučera, J. - Kučera, Rudolf - Lacinová Najmanová, V. - Lenderová, M. - Lukeš, Z. - Mareš, J. - Merhaut, L. - Merhautová, Lucie - Mosković, Boris - Musilová, D. - Piňosová, J. - Pokorný, J. - Rákosník, J. - Randák, J. - Rychlík, Jan - Svatoňová, K. - Seidl, J. - Smetana, Vít - Šebek, Jaroslav - Šedivý, I. - Šimová, K. - Šmajstrlová, D. - Šmidrkal, Václav - Šouša, J. - Štofaník, Jakub - Štolleová, B. - Tomeš, Josef - Vašek, Richard - Velek, Luboš - Vojvodík, J. - Weinberg, M. - Wiendl, J. - Zbytovský, Š. - Zückert, M. - Zwicker, S.
Republika československá 1918–1939.
[Republic of Czechoslovakia, 1918–1939.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 1020 s. ISBN 978-80-7422-643-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01279S; GA ČR GA14-12289S; GA ČR GA16-04364S; GA ČR(CZ) GF17-33831L
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985963 ; RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1939 * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288302

Citace, recenze
Recenze:
Krzenck, T. [Rezension]. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 2019, .b.67./b.(7/8), 674-677. ISSN 0044-2828.

0503154 - USD-C 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš - Hrubý, K.
Bibliografie Karla Hrubého.
[Bibliography of Karel Hrubý.]
Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018 - (Hrubý, K.; Hermann, T.), s. 451-473. Historické myšlení, 73. ISBN 978-80-7285-212-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: communist dictatorship * Czechoslovak exile * Karel Hrubý * bibliography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294969

0502949 - USD-C 2019 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hermann, Tomáš
Central European Historian Bedřich Loewenstein (1929-2017).
Czech Journal of Contemporary History. Roč. 6, č. 1 (2018), s. 163-174. ISSN 2336-3142
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Bedřich Loewenstein * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294789

0503120 - USD-C 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Ediční poznámka.
[Editorial Comment.]
Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018 - (Hrubý, K.; Hermann, T.), s. 359. Historické myšlení, 73. ISBN 978-80-7285-212-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: communist dictatorship * Czechoslovak exile * Karel Hrubý
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294939

0510871 - USD-C 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Janusovská tvář „Dialektiky konkrétního”. Čeští radikální demokraté Karla Kosíka na cestě od historického k systematickému přístupu (marxistické) filosofie.
[The Janusian Face of Dialectic of the Concrete. The Czech Radical Democrats of Karel Kosík on the Way from the Historical to the Systematic Approach of (Marxist) Philosophy.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 153-175. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Karel Kosík * Dialectic of the Concrete * Czech philosophy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301240

0503118 - USD-C 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Karel Hrubý - angažovaný svědek, kritik a analytik komunistické diktatury.
[Karel Hrubý - Committed Witness, Critic and Analyst of the Communist Dictatorship.]
Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018 - (Hrubý, K.; Hermann, T.), s. 13-19. Historické myšlení, 73. ISBN 978-80-7285-212-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: communist dictatorship * Czechoslovak exile * Karel Hrubý
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294934

0498097 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hermann, Tomáš
Středoevropský historik Bedřich Loewenstein.
[Central European Historian Bedřich Loewenstein.]
Soudobé dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 13-22. ISSN 1210-7050
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Bedřich Loewenstein * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290515

0503113 - USD-C 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
„Řeč vždycky přesahuje toho, kdo ji užívá.” Osobní svědectví o naléhavosti Petra Fidelia s jedním dokumentem.
[„Speech Always Goes Beyond the One Who Uses It.” Personal Testimony to the Urgency of Petr Fidelius with One Document.]
Petru Fideliovi. Sborník k sedmdesátinám. Praha: Triáda, 2018 - (Malá, L.; Šnellerová, T.), s. 13-26. ISBN 978-80-7474-248-4
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Karel Palek * communist regime * propaganda
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294930

0492631 - USD-C 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Jiří - Vondráková Bortlová, Hana
Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků.
[Between the State Plan and Research Freedom: Czechoslovak Ethnography in the Memories of the Witnesses.]
Praha: Academia, 2018. 323 s. Paměť, 101. ISBN 978-80-200-2859-4
Grant CEP: GA ČR GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: oral history * ethnography * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286081

0507338 - USD-C 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Jiří
„An Offer Not to Be Refused”. Ideology and Communist Party Membership before 1968 in the Narratives of the Czechoslovak Officer Corps.
Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 81-105. ISSN 2084-0578
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-19311S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: army * ideology * oral history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298351

0498901 - USD-C 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Horvath, J. - Sommer, Vítězslav
From Nationalization to Privatization. Understanding the Concept of Ownership in Czechoslovakia (1948-1990).
Populating No Man’s Land. Economic Concepts of Ownership under Communism. Lanham: Lexington Books, 2018 - (Kovács, J.), s. 87-111. Revisiting Communism: Collectivist Economic and Political Thought in Historical Perspective. ISBN 978-1-4985-3921-0
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: ownership * Czechoslovakia * 1948-1990
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291185

0502963 - USD-C 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hrubý, K. - Hermann, Tomáš (ed.)
Cesty komunistickou diktaturou. Kritické studie a eseje.
[Paths through the Communist Dictatorship. Critical Studies and Essays.]
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.: Praha: Argo, 2018. 481 s. Historické myšlení, 73. ISBN 978-80-7285-212-3; ISBN 978-80-257-2474-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: communist regime * intelectuals * politics and society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294800

0502962 - USD-C 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hrubý, K. - Cuhra, Jaroslav (ed.) - Drápala, Milan (ed.) - Hermann, Tomáš (ed.)
Mohlo to být horší. Usmířené vzpomínání na komunistický kriminál.
[It Could be Worse.]
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018. 161 s. Svědectví o době a lidech, 10. ISBN 978-80-7285-204-8
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: communist regime * political prisoners * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294798

0503170 - USD-C 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Janáč, Jiří
Planned Environment in a Socialist Dictatorship. Complex Water Management and Soil Improvement in Moravia.
Environmentalism under Authoritarian Regimes. Myth, Propaganda, Reality. London: Routledge, 2018 - (Brain, S.; Pál, V.), s. 125-144. Routledge Environmental Humanities. ISBN 9781351007054
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ18-05095Y
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: environment * authoritarianism * planning
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294983

0497920 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Balling - Kvasný chemik.
Chemické listy. Roč. 112, č. 4 (2018), s. 274. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.311, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290380

0489187 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Carl Napoleon Balling. Kvasný chemik a cukrovarník.
Chemické listy. Roč. 112, č. 4 (2018), s. 274. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Carl Napoleon Balling * chemistry * sugar industry
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.311, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283645

0502593 - USD-C 2019 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jindra, Jiří
České humanní lékařství, veterinární lékařství a farmacie 1918-1922.
Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky. 12. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Bratislava: STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FiF UK pre LF UK, 2018, s. 43-51. ISBN 978-80-8127-218-9
Institucionální podpora: RVO:68378114
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294491

0502668 - USD-C 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jindra, Jiří
Československá akademie věd v letech 1968-1977.
[Czechoslovak Academy of Sciences 1968-1977.]
Bezčasí. Československo v letech 1972-1977. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 - (Petráš, J.; Svoboda, L.), s. 164-182. ISBN 978-80-88292-24-1
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences * Prague Spring 1968 * normalization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294579

0497903 - USD-C 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Čeští lékaři a manifest 2000 slov.
[Czech Doctors and the Two Thousand Eords Manifesto.]
Časopis lékařů českých. Roč. 156, č. 3 (2018), s. 155-159. ISSN 0008-7335
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of medicine * the Two Thousand Words manifesto
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290369

0497886 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Dějiny hutní výroby v Čechách.
Dějiny věd a techniky. Roč. 51, č. 1 (2018), s. 62. ISSN 0300-4414
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: metallurgical production * history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290352

0503591 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Dvě výročí prof. Antonína Hamsíka (1878-1963).
Časopis lékařů českých. Roč. 157, č. 8 (2018), s. 442-443. ISSN 0008-7335
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Antonín Hamsík
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295400

0507261 - USD-C 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Dvě výročí prof. Antonína Hamsíka (1878-1963).
Časopis lékařů českých. Č. 8 (2018), s. 442-443. ISSN 0008-7335
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Antonín Hamsík
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298282

0489189 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Oskar Langer - slovenský komunista až za hrob.
Listy. Roč. 25, 3+4 (2018), s. 13,22-23. ISSN 1213-0249
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Oskar Langer
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283649

0497904 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Počátky Univerzity Komenského v Bratislavě.
Listy. Roč. 25, č. 10 (2018), s. 89. ISSN 1213-0249
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Comenius University in Bratislava * history of medicine
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290370

0497887 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Seminář Moderní elektroanalytické metody na Albertově.
Dějiny věd a techniky. Roč. 51, č. 1 (2018), s. 62. ISSN 0300-4414
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: metallurgical production * history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290353

0497888 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Seminář Moderní elektroanalytické metody na Albertově.
Dějiny věd a techniky. Roč. 51, č. 1 (2018), s. 62. ISSN 0300-4414
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: metallurgical production * history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290379

0497885 - USD-C 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Úspěšná kniha Otto Wichterle. Vzpomínky.
Dějiny věd a techniky. Roč. 51, č. 1 (2018), s. 62-63. ISSN 0300-4414
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Otto Wichterle * review
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290350

0502464 - USD-C 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kaděrová, Radmila
Vývoj cestování a cestovního ruchu pohledem obyvatel venkova moravsko-slezského pomezí.
[Development of Travelling and Tourism Seen from the Perspective of Moravian-Silesian Coutryside Inhabitans.]
Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. Praha: Karolinum, 2018 - (Mücke, P.; Krátká, L.), s. 450-482. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4055-6
Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: tourism * Czechoslovakia * Moravian-Silesian border
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294404

0495041 - USD-C 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Kocian, Jiří
Československo mezi dvěma totalitami (1945-1948).
[Czechoslovakia between Two Totalitarianisms (1945-1948).]
Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2018, s. 475-502. ISBN 978-80-246-3994-9
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * historiography * 1945-1948
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288070

0499332 - USD-C 2019 RIV HU hun M - Část monografie knihy
Kocian, Jiří
Jan Masaryk halála.
[Death of Jan Masaryk.]
Sztálin árnyékában. A szovjet modell exportja Kelet-Közép-Európába. Budapest: Országgyűllés Hivatala, 2018 - (Miklós, M.), s. 157-177. ISBN 978-615-5674-58-7
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Jan Masaryk * Czechoslovakia 1945-1948 * Marshall's plan * communist coup in February 1948 * sovietization of Central Europe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292318

0510795 - USD-C 2020 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Kokoška, Stanislav
Streikbewegungen und Arbeitsproteste im Protektorat Böhmen und Mähren.
[Strikes and Working Protests in the Protectorate of Bohemia and Moravia.]
Central European Papers. Roč. 6, č. 1 (2018), s. 157-175. ISSN 2336-3312
Grant CEP: GA ČR GA13-10279S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: strikes * working protests * Protectorate of Bohemia and Moravia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301175

0481705 - USD-C 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kolenovská, Daniela
Sino-Czechoslovak Cooperation on Agricultural Cooperatives. The Twinning Project.
Cold War History. Roč. 18, č. 3 (2018), s. 291-306. ISSN 1468-2745
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak foreign policy * Sino-Czechoslovak relations * Soviet bloc * collectivisation * twinning
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.844, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294148

0499432 - USD-C 2019 CZ eng M - Část monografie knihy
Kostlán, Antonín - Janko, J. - Niklíček, L.
Czechoslovak Scholars in Exile and their Institutions.
Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship in the Czech lands. Praha: Academia, 2018 - (Míšková, A.; Franc, M.; Kostlán, A.), s. 440-489. Historie. ISBN 978-80-200-2639-2
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: science and society * history of sciences * exile and emmigration
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291634

0499433 - USD-C 2019 CZ eng M - Část monografie knihy
Kostlán, Antonín - Niklíček, L.
Scholarly and Scientific Institutions and Associations in the Czech Lands from the End of the 18th Century to 1882.
Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship in the Czech lands. Praha: Academia, 2018 - (Míšková, A.; Franc, M.; Kostlán, A.), s. 149-199. Historie. ISBN 978-80-200-2639-2
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: science and society * history of sciences * 19th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291636

0499436 - USD-C 2019 CZ eng M - Část monografie knihy
Kostlán, Antonín
The Idea of an Academy of Sciences in the Czech Lands during the Early Modern Era (16th-18th Centuries).
Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship in the Czech lands. Praha: Academia, 2018 - (Míšková, A.; Franc, M.; Kostlán, A.), s. 37-83. Historie. ISBN 978-80-200-2639-2
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: science and society * history of sciences * 16th-18th centuries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291638