Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 32

0482115 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Boháčová, E. - Těšínská, Emilie
Komunikace vědců s médii a popularizace vědy (příklad českého fyzika Františka Běhounka).
[Communication between Scientists and the Media, and the Popularization of Science (the Example of the Czech Physicist František Běhounek).]
X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011. Vol. 6. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 108-132. ISBN 978-80-7464-379-8.
[Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: science * Czechoslovakia * media * František Běhounek * communication
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277528

0480943 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cuhra, Jaroslav
Proces s údajnými představiteli "ilegální" Křesťanskodemokratické strany.
[The Trial with Leaders of "illegal" Christiandemocratic Party.]
Encyklopedie českých právních dějin. Vol. IX. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 295-297. ISBN 978-80-7380-657-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech history of law * encyclopedia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276596

0480551 - ASU-R 2018 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hadrava, Petr - Hadravová, Alena
Cristannus de Prachaticz’s Treatises on the Astrolabe.
Certissima signa. A Venice Conference on Greek and Latin Astronomical Texts. Venezia: Ca’ Foscari, 2017 - (Pontani, F.), s. 295-312. Antichistica, 13. ISBN 978-88-7543-440-3. E-ISSN 978-88-6969-165-2.
[Conference on Greek and Latin Astronomical Texts. Venice (IT), 16.06.2016-17.06.2016]
Grant CEP: GA ČR GA17-03314S
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1003909; CEZ:AV0Z8063914
Institucionální podpora: RVO:67985815 ; RVO:68378114
Klíčová slova: history of astronomy * computer-asisted critical editions * digital stematology
Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika; AB - Dějiny (USD-C)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276313

0480996 - USD-C 2018 CZ cze, eng, lat B - Monografie kniha jako celek
Hadravová, Alena
Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze.
[The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague.]
Praha: Scriptorium, 2017. 369 s. ISBN 978-80-88013-48-8
Klíčová slova: Vatican mythographers * medieval manuscripts * Hussite period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276631

0480999 - USD-C 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
Galileo Galilei, Hvězdný posel a Johannes Kepler, Rozprava s Hvězdným poslem.
[Galileo Galilei, Starry Messenger and Johannes Kepler, Dissertation with Galileo's Stary Messenger.]
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017. 207 s. ISBN 978-80-87855-72-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/0034
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:67985815
Klíčová slova: history of astronomy * Galileo Galilei * Johannes Kepler
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (ASU-R)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276633

0481011 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hadravová, Alena
K identifikaci soch s antickou tematikou ze sochařské dílny rodiny Platzerů v zámeckém parku ve Lnářích.
[To the identification of sculptures with ancient motives from the sculpture workshop of Platzer family in the garden of Lnáře castle.]
Průzkumy památek. Roč. 24, č. 1 (2017), s. 166-175 ISSN 1212-1487
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of astronomy * Manilius * Platzer
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276636

0480785 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Jiří
Napoleon české etnografie. Životopisná skice Antonína Robka.
[Napoleon of the Czech Ethnology. A Biographical sketch on Antonín Robek.]
Národopisný věstník. Roč. 76, č. 1 (2017), s. 25-47 ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: oral history * biography * ethnography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276475

0480991 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Jiří
Proč právě orální historie?.
[Why Oral History?.]
Advokáti mrtvých. Rozhovory se soudními lékaři. Praha: Galén, 2017 - (Nečas, P.), s. 27-35. ISBN 978-80-7492-317-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: oral history * methodology * forensic physicians
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276627

0480567 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za fyziku v letech 1951-1965.
[Unsuccessful candidates of Nobel prizes for physics in the period 1951-1965.]
Československý časopis pro fyziku. Roč. 67, č. 1 (2017), s. 21-29 ISSN 0009-0700
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Nobel prize * physics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276317

0481134 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kolenovská, Daniela
Cesta pracovního kolektivu Pragomašina Slaný do SSSR. 1923-1924.
[The journey of the cooperative Pragomašina Slaný to the USSR. 1923-1924.]
Slaňáci ve světě. Slaný a Slánsko ve XX. století. Sborník z historické konference. Slaný: Wotrubia, 2017 - (Bartoníček, P.), s. 58-70. Historie Slánska ve XX. století, 11. ISBN 978-80-906274-2-0.
[Slaňáci ve světě - Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný (CZ), 12.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Pragomašina Slaný * bolshevism * Soviet Union * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276965

0481883 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kopeček, Michal
Dějiny 20. století. České, československé nebo böhmisch?.
[20th-Century History. Czech, Czechoslovak or Böhmisch?.]
X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011. Vol. 6. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 10-18. ISBN 978-80-7464-379-8.
[X. sjezd českých historiků. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: transnational history * entanglement * historiography * Czechoslovakia * alternative discourse
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277345

0480587 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kostlán, Antonín
Proces s Albrechtem z Valdštejna a jeho stoupenci 1634.
[Trial of Albrecht von Wallenstein and his Followers.]
Encyklopedie českých právních dějin. Vol. 8. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 95-99. ISBN 978-80-7380-656-9
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: early modern period * political trials * Albrecht von Wallenstein
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276332

0480583 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kostlán, Antonín
Procesy s účastníky stavovského povstání (1621-1623).
[Trials of Bohemian Revolt Participants, 1621-1623.]
Encyklopedie českých právních dějin. Vol. 8. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 84-93. ISBN 978-80-7380-656-9
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: early modern period * political trials * Bohemian Revolt 1618-1620
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276327

0481462 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kovařík, David
Československo-rakouská státní hranice a její okolí v prvních letech studené války.
[The Border between Austria and Czechoslovakia and its Surroundings in the First Years of the Cold War.]
Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017 - (Lozoviuková, K.; Pažout, J.), s. 42-54. ISBN 978-80-87912-68-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Austria and Czechoslovakia border * Cold War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277021

0481608 - USD-C 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Kovařík, David
Die Rolle des Oberst Vladimír Hobza und seines Partisanen - Trupps bei der Vertreibung und Zwangaussiedlung (nicht nur) der deutschen Bevölkerung nach Österreich im Jahr 1945.
[The Activity of Colonel Vladimír Hobza's Partisan Unit During the Expulsion of Germans and other Inhabitants to Austria in 1945.]
Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933–1948. Münster: LIT, 2017 - (Kunštát, M.; Šebek, J.; Schmoller, H.), s. 141-176. Schriftenreihe der Ständigen Konferenz österreicher und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe, 2. ISBN 978-3-643-50766-2
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech borderlands * Czechoslovak army * expulsion of Germans
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277135

0483107 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kovařík, David
Hraniční pásmo v okolí česko-rakouské hranice v letech 1950-1964.
[Border Zone along the Czech-Austrian Border between 1950 and 1964.]
Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017 - (Vaněk, P.), s. 109-116. Acta musei technici Brunensis, 14. ISBN 978-80-87896-47-1
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: boundaries * Cold War * iron curtain
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278515

0480842 - USD-C 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Kůželová, Michaela
Imagining Nuclear Future in Socialist Poland. Plans and Dreams.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. Roč. 62, č. 2 (2017), s. 35-54 ISSN 0023-589X
Grant CEP: GA ČR GA15-04902S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Poland * Czechoslovakia * nuclear energy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276528

0480593 - USD-C 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Maršálek, Zdenko
"Česká" nebo "československá" armáda? Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945.
[„Czech“, or „Czechoslovak“ Army? The ethnic and nationality composition of the Czechoslovak military units-in-exile in 1939–1945.]
Praha: Academia, 2017. 525 s. 1938-1953, 6. ISBN 978-80-200-2608-8
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: nationality * WWII * resistance-in-exile
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276527

0482247 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Maršálek, Zdenko
Internacionalisté pod drobnohledem. Interbrigadisté v československých jednotkách za druhé světové války pohledem sociologických kategorií.
["Internationalists" under Microscope. The International Brigades Members in Czechoslovak Units in WWII in the Sociological Perspective.]
Paginae historiae. Roč. 25, č. 1 (2017), s. 44-61 ISSN 1211-9768
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: international brigades * WWII * resistance-in-exile
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277627

0481113 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Maršálek, Zdenko
Ze Slánska na kraj Evropy a zpět. Interbrigadisté ze Slánska jako sonda do problematiky regionality původu příslušníků zahraničního odboje za druhé světové války.
[From Slaný to the edge of Europe and back: members of the International Brigades as a probe into the issue of regional origin of the resistance-in-exileˈs soldiers during the World War II.]
Slaňáci ve světě. Slaný a Slánsko ve XX. století. Sborník z historické konference. Slaný: Wotrubia, 2017 - (Bartoníček, P.), s. 159-189. Historie Slánska ve XX. století, 11. ISBN 978-80-906274-2-0.
[Slaňáci ve světě - Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný (CZ), 12.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: World War II * international brigades * armies-in-exile
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276717

0480992 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mücke, Pavel
Rovní a rovnější. Malá skica z dějin zahraničního cestování, rekreací a trávení volného času vrcholné komunistické nomenklatury post-stalinské éry (1954-1968).
[Equal and More Equal. A Short Sketch from History of Travelling Abroad, Recreation and Leisure Time of the Top Communist Nomenklatura in Post-Stalinist Era (1954-1968).]
Paginae historiae. Roč. 25, č. 2 (2017), s. 154-170 ISSN 1211-9768
Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: travelling * tourism * nomenklatura
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276629

0481678 - USD-C 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Mücke, Pavel
Šťastnou cestu...?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989).
[Bon Voyage...?! Changes of Travelling and Tourism Politics in Czechoslovakia in the Cold War Era (1945-1989).]
Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017. 399 s. ISBN 978-80-7415-149-1
Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: travelling * tourism * Cold War * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277209

0480592 - USD-C 2018 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Mücke, Pavel
Wor(l)ds of Czech Oral History (1990-2015). A Couple of Historiographical Remarks.
Bulletin de l'AFAS. Sonorités. Roč. 2017, č. 43 (2017), s. 28-39 ISSN 2109-9537
Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: oral history * Czech Republic * contemporary history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
https://afas.revues.org/3049
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276333

0482114 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Nosková, Helena
Národnostní menšiny a české pohraničí v druhé polovině 20. století. (Na příkladu bývalého okresu Vejprty).
[National Minorities and the Czech Border Regions in the Second Half of the 20th Centruy (the Example of the Former Vejprty District).]
X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011. Vol. 6. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 142-160. ISBN 978-80-7464-379-8.
[Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: national minorities * Czech border regions * Vejprty district
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277524

0481083 - USD-C 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Olšáková, Doubravka
Im globalen Netzwerk? Die Planung der wissenschaftlichtechnischen Entwicklung der Tschechoslowakei von der Sowjetisierung bis zu den ersten Integrationsversuchen in den sozialistischen Block.
[In Global Network? Planning of scientific and technological Development in Czechoslovakia – from Sovietization to first Integration Attempts in the Socialist Block.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 25-54 ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR GA15-04902S; GA ČR GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * communist regime * technocracy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276690

0481088 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Olšáková, Doubravka
"Organizovaný pes - záruka bezpečnosti" - "Animal Turn" na příkladu Svazarmu.
["An Organized Dog - a Guarantee of Security".]
Paginae historiae. Roč. 25, č. 2 (2017), s. 171-189 ISSN 1211-9768
Grant CEP: GA ČR GA15-04902S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Svazarm * communism * animal history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276699

0480784 - USD-C 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Schindler-Wisten, Petra
O chalupách a lidech. Chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace.
[Of Second Homes and People. Country Home Dwelling in the Czech Lands in Periods of "Normalisation" and "Transformation".]
Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 210 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-3613-9
Grant CEP: GA ČR GA15-08130S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: second homes * oral history * everyday life
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276474

0481884 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Smetana, Vít
Obraz Československa v soudobé anglofonní historiografii.
[The Image of Czechoslovakia in Contemporary English-Language Historiography.]
X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011. Vol. 6. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 19-29. ISBN 978-80-7464-379-8.
[X. sjezd českých historiků. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: contemporary history * English-language historiography * Czech historiography * Czechoslovakia * political history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277363

0481687 - USD-C 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Sommer, Vítězslav
"Are We Still Behaving as Revolutionaries?". Radovan Richta, Theory of Revolution and Dilemmas of Reform Communism in Czechoslovakia.
Studies in East European Thought. Roč. 69, č. 1 (2017), s. 93-110 ISSN 0925-9392
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * scientific and technological revolution * reform communism * Radovan Richta
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 0.059, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277206

0481689 - USD-C 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Sommer, Vítězslav
Vom sozialistischen Postindustrialismus zur Marktgesellschaft. Zukunftsforschung in der Tschechoslowakei (1960er-1980er Jahre).
[From Socialist Post-Industrialism to Market Economy. Futurology in Czechoslovakia (1960s-1980s).]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 55-81 ISSN 0523-8587
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: socialism * Czechoslovakia * futurology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277208

0481696 - USD-C 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Spurný, Matěj - Olšáková, Doubravka - Sommer, Vítězslav - Janáč, Jiří
Technokratischer Sozialismus in der Tschechoslowakei.
[Technocratic Socialism in Czechoslovakia.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 12-24 ISSN 0523-8587
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: technocratic socialism * science and politics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277210

0483110 - USD-C 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Vilímek, Tomáš - Fava, Valentina
The Czechoslovak automotive industry and the launch of a new model. The Škoda factory in Mladá Boleslav, in the 1970s and 1980s.
The Journal of Transport History. Roč. 38, č. 1 (2017), s. 53-69 ISSN 0022-5266
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-14271S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak automotive industry * socialist management * planned economy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278516