Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 156

0524102 - ÚSD 2021 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bednařík, Petr
The Image of Ethnic Minorities in the Czech Media at the Beginning of the 21st Century.
Central European Connections in National Minorities' Development at the Beginning of 21. Century. Prešov: Universum, 2019 - (Kacerová, B.; Šutaj, Š.; Šutajová, J.), s. 176-187. ISBN 978-80-89946-11-2.
[Stredoeurópske súvislosti národnostního vývoja na počiatku 21. storočia. Košice (SK), 23.11.2018]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV064
Klíčová slova: media * Roma * ethnic minorities * Vietnamese * press * public media
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308442

0510791 - ÚSD 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čapková, Kateřina
Asimilace: kritika jednoho pojmu. Výklady dějin Židů v českých zemích a v Polsku po druhé světové válce.
[Assimilation: A Aritique of the Notion. Interpretations of the History of Jewry in the Czech Lands and Poland after the Second World War.]
Soudobé dějiny. Roč. 26, č. 1 (2019), s. 9-31. ISSN 1210-7050
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Jews * Bohemian Lands * Poland * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301172

0510553 - ÚSD 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čapková, Kateřina (ed.) - Rechter, D. (ed.)
Židé, nebo Němci? Německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu.
[Jews or Germans? German-Speaking Jews in Postwar Czechoslovakia, Poland and Germany.]
Praha: NLN, s.r.o., 2019. 238 s. Židé - dějiny - paměť, 06. ISBN 978-80-7422-576-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-01775Y
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * Jews * Germany
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300998

0522577 - ÚSD 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Černá, Marie
Memory of the Warsaw Pact Intervention in the Post-August History 1968-1989. Manipulatiion, Oblivion, and Conservation.
Review of International American Studies. Roč. 12, č. 2 (2019), s. 141-158. ISSN 1991-2773
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-06744S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * Warsaw pact invasion * Soviet army * memory
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/RIAS/article/view/7364/6294
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307047

0522428 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Devátá, Markéta
Paměť pražského jara v českém veřejném prostoru padesát let poté.
[The Memory of the Prague Spring in the Czech Public Space 50 Years After.]
Soudobé dějiny. Roč. 26, č. 4 (2019), s. 522-539. ISSN 1210-7050
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * Prague Spring 1968 * Soviet intervention * historical memory * commemoration
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306923

0507403 - ÚSD 2020 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Devátá, Markéta
The University of Political and Economic Sciences.
History of the University of Economics, Prague. Vol. I. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019 - (Skřivan, A.; Tóth, A.), s. 81-96. ISBN 978-80-245-2255-5
Grant CEP: GA ČR GAP410/10/2060
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: universities history * economic education * political education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298394

0519765 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Ducháček, Milan
Čechoslovakismus v prvním poločase ČSR: státotvorný koncept nebo floskule?
[Czechoslovakism at the Half-Time of Czechoslovak Republic: A State-Building Concept or a Flocs?]
Čecho/slovakismus. Praha: NLN, 2019 - (Hudek, A.; Kopeček, M.; Mervart, J.), s. 149-181. ISBN 978-80-7422-679-3; ISBN 978-80-7285-229-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakism * nationalism * history of ideas * historiography of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305384

0518005 - MÚA 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Franc, Martin - Dvořáčková, Věra - Kunštát, Miroslav - Jůnová Macková, Adéla - Kábová, Hana - Šoukal, Jiří - Gecko, Tomáš - Hudek, A. - Míšková, Alena - Brádlerová, Daniela - Boháček, Jan - Josefovičová, Milena - Těšínská, Emilie - Hermann, Tomáš - Sommer, Vítězslav - Mervart, Jan - Kmochová, Nataša
Dějiny Československé akademie věd I. 1952–1962.
[History of the Czechoslovak Academy of Sciences. Volume I. (1952–1962).]
Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 831 s. ISBN 978-80-200-3053-5; ISBN 978-80-88304-17-3
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:68378114 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences, 1952-1962 * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304724

0503677 - ÚSD 2020 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Gjuričová, Adéla
Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa.
[A genetic doubleness. The National Councils in the political system of Socialist Czechoslovakia.]
Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019 - (Gjuričová, A.; Zahradníček, T.), s. 49-58. ISBN 978-80-7285-218-5.
[Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu. Praha (CZ), 17.05.2018-18.05.2018]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11; AV ČR(CZ) SAV-18-28
StrategieAV; Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech National Council * parliamentarism * political system
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295485

0510091 - ÚSD 2020 US eng J - Článek v odborném periodiku
Gjuričová, Adéla
European History Reloaded. The Case of Czechoslovak Communism.
EuropeNow. Roč. 2019, č. 29 (2019)
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: digital technology * memory of communism * remediation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.europenowjournal.org/2019/09/09/european-history-reloaded/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300647

0510100 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gjuričová, Adéla
Jiná revoluce.
[A Different Revolution.]
Paměť a dějiny. Roč. 13, č. 3 (2019), s. 3-10. ISSN 1802-8241
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * 1989 revolution * communist government
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300652

0507718 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Gjuričová, Adéla
Proměna socialistického člověka v liberální individuum? Psychoterapie v Československu po roce 196831.
[Transforming the Socialist Man into a Liberal Individual? Psychotherapy in Czechoslovakia after 1968.]
Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu. Praha: Argo, 2019 - (Kopeček, M.), s. 185-215. Historické myšlení, 77. ISBN 978-80-257-2808-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-14271S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: psychotherapy in Czechoslovakia * psychiatry in Czechoslovakia * expert governance * governmentality
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298702

0521123 - ÚSD 2020 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Gjuričová, Adéla
Too Ideal to Be a Parliament. The Representative Assemblies in Socialist Czechoslovakia, 1948-1989.
The Ideal of Parliament in Europe since 1800. London: Palgrave Macmillan, 2019 - (Aerts, R.; van Baalen, C.; te Velde, H.; van der Steen, M.; Recker, M.), s. 199-217. Palgrave Studies in Political History. ISBN 978-3-030-27704-8
Grant CEP: GA MŠk LTV17011
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: parliamentary history * communist dictatorship * Czechoslovak parliament
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305777

0521290 - ÚSD 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hadravová, Alena
Česká literatura 16. a počátku 17. století v interdisciplinární diskuzi (anketa).
[Czech Literature of the 16th and 17th Century in the Interdisciplinar Discussion.]
Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 901-903. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of astronomy in early modern time
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305919

0510768 - ÚSD 2020 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Hadravová, Alena
Manilius’s Symbolism in the Park Sculptures of the Lnáře Castle.
The Stars in the Classical and Medieval Traditions. Praha: Scriptorium, 2019 - (Hadravová, A.; Hadrava, P.; Lippincott, K.), s. 253-270. ISBN 978-80-88013-88-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of astronomy * Lnáře castle * Manilius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303297

0510765 - ÚSD 2020 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Hadravová, Alena
Preliminary Transcription of the Manuscripts with the Revised Aratus Latinus (RAL).
The Stars in the Classical and Medieval Traditions. E-book augmented with transcriptions of the known Revised Aratus Latinus manuscripts. Praha: Scriptorium, 2019 - (Hadravová, A.; Hadrava, P.; Lippincott, K.), s. 487-764. ISBN 978-80-88013-89-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:67985815
Klíčová slova: history of astronomy * Revised Aratus Latinus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (ASU-R)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Astronomy (including astrophysics,space science) (ASU-R)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302670

0510679 - ÚSD 2020 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
Sféra Iohanna de Sacrobosco – středověká učebnice základů astronomie.
[The Sphere of Johannes de Sacrobosco – The Medieval Textbook of Elementary Astronomy.]
Praha: Akropolis: Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.: Praha: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., 2019. 368 s. ISBN 978-80-7470-267-9; ISBN 978-80-7285-227-7; ISBN 978-80-907269-3-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:67985815
Klíčová slova: history of astronomy * Iohannes de Sacrobosco * Wenceslas Faber de Budweis
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (ASU-R)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Astronomy (including astrophysics,space science) (ASU-R)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301095

0510769 - ÚSD 2020 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Hadravová, Alena
The Star Catalogue of the Revised Aratus Latinus: The manuscript evidence Set in Context.
The Stars in the Classical and Medieval Traditions. Praha: Scriptorium, 2019 - (Hadravová, A.; Hadrava, P.; Lippincott, K.), s. 361-483. ISBN 978-80-88013-88-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of astronomy * star catalogues
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303298

0510680 - ÚSD 2020 CZ eng, lat, grk B - Monografie kniha jako celek
Hadravová, Alena (ed.) - Hadrava, Petr (ed.) - Lippincott, K. (ed.)
The Stars in the Classical and Medieval Traditions.
Praha: Scriptorium, 2019. 483 s. ISBN 978-80-88013-88-4; ISBN 978-80-7285-216-1; ISBN 978-80-907269-1-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:67985815
Klíčová slova: history of ancient and medieval astronomy * Aratea
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (ASU-R)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Astronomy (including astrophysics,space science) (ASU-R)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303296

0510681 - ÚSD 2020 CZ eng, lat, grk B - Monografie kniha jako celek
Hadravová, Alena (ed.) - Hadrava, Petr (ed.) - Lippincott, K. (ed.)
The Stars in the Classical and Medieval Traditions. E-book Augmented with Transcriptions of the Known Revised Aratus Latinus Manuscripts.
Praha: Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences: Praha: Atronomical Institute of the Czech Academy of Sciences: Dolní Břežany: Scriptorium, 2019. 764 s. ISBN 978-80-7285-226-0; ISBN 978-80-907269-2-5; ISBN 978-80-88013-89-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:67985815
Klíčová slova: history of ancient and medieval astronomy * Aratea * Revised Aratus Latinus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (ASU-R)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Astronomy (including astrophysics,space science) (ASU-R)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302665

0511194 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Alfred Fuchs.
[Alfred Fuchs.]
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 186-190. ISBN 978-80-246-3614-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak resistance * Czech philosophy * Jewish scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301529

0511185 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Franz Adler.
[Franz Adler.]
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 61-64. ISBN 978-80-246-3614-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of law * holocaust * Jewish scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301518

0519495 - GLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hermann, Tomáš (ed.) - Cílek, Václav (ed.) - Loužil, J.
Jan Evangelista Purkyně : Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce. Sborník esejí : O duši Země a romantické vědě.
[Jan Evangelista Purkyně: The fragments of the diary of a dead natural scientist. Essays on the Soul of the Earth and romantic science.]
2. upravené. - Praha: Academia, 2019. 318 s. ISBN 978-80-200-3037-5
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:68378114
Klíčová slova: J. E. Purkyně * romantic scene * history of ideas
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (USD-C)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305692

0511193 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Josef Fischer.
[Josef Fischer.]
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 158-161. ISBN 978-80-246-3614-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak resistance * Czech philosophy * Jewish scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301527

0511189 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Lev Borský.
[Lev Borský.]
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 101-104. ISBN 978-80-246-3614-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech philosophy * holocaust * philosophy of life
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301522

0511186 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Maximilian Adler.
[Maximilian Adler.]
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 65-67. ISBN 978-80-246-3614-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of philology * holocaust * Jewish scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301520

0511191 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Norbert Fabián Čapek.
[Norbert Fabián Čapek.]
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 111-115. ISBN 978-80-246-3614-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak resistance * Czech philosophy * unitarism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301524

0510851 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hermann, Tomáš - Janko, J.
Století české biologie II. Botanika a související obory za první republiky.
[A Century of Czech Biology II. Botany and Associated Disciplines during the First Republic.]
Živa. Roč. 67, č. 2 (2019), s. 53-56. ISSN 0044-4812
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of biology * history of botany * science and ideology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/stoleti-ceske-biologie-ii-botanika-a-souvisejici-o.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301224

0510867 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hermann, Tomáš - Janko, J.
Století české biologie III. Zoologie a související obory za první republiky.
[A Century of Czech Biology III. Zoology and Associated Disciplines during the First Republic.]
Živa. Roč. 67, č. 3 (2019), s. 98-101. ISSN 0044-4812
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of biology * history of zoology * science and ideology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/stoleti-ceske-biologie-iii-zoologie-a-souvisejici.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301235

0510868 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hermann, Tomáš - Janko, J.
Století české biologie IV. Rozvoj nových biologických specializací.
[A Century of Czech Biology IV. The Development of New Biological Specializations.]
Živa. Roč. 67, č. 4 (2019), s. 146-148. ISSN 0044-4812
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of biology * history of anatomy * science and ideology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301237

0510484 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš - Šimsová, M.
Vojtěch Čížek.
[Vojtěch Čížek.]
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 122-126. ISBN 978-80-246-3614-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: political persecution * intellectual elite * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300950

0519151 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Jiří
Etické aspekty zpřístupňování orálně-historických pramenů (nejen) ve virtuálním prostoru.
[Ethical Aspects of Accessing Oral History (Not Only) in Virtual Space.]
Memo. Časopis pro orální historii. Roč. 9, č. 2 (2019), s. 25-40. ISSN 1804-753X
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R019
Klíčová slova: oral history * digital humanities * ethics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/36095/1/Hlav%C3%A1%C4%8Dek.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304176

0507304 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Jiří
K institucionálnímu vývoji lidové umělecké výroby v Československu po roce 1945.
[On the Institutional Development of Folk Art Production in Czechoslovakia after 1945.]
Kulturní studia. Roč. 7, č. 1 (2019), s. 3-20. ISSN 2533-7599
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: folk * art * institution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://kulturnistudia.cz/wp-content/uploads/2019/05/2019-1-Hlavacek.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298314

0521065 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Jiří
Metodické postupy archivace orálně-historických pramenů v digitálním věku.
[Methodological Guide to Archiving Oral-Historical Sources in the Digital Age.]
Archivní časopis. Roč. 69, č. 4 (2019), s. 53-65. ISSN 0004-0398
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R019
Klíčová slova: oral history * digital humanities * archive
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305730

0519054 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Jiří
Vojáci, společnost a „zlatá šedesátá”.
[Soldiers, Society and the „Golden Sixties”.]
Kulturní studia. Roč. 7, č. 2 (2019), s. 54-76. ISSN 2533-7599
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-19311S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: army * society * mandatory military service
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://kulturnistudia.cz/wp-content/uploads/2019/11/Hlavacek_2_2019.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304052

0522258 - ÚSD 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Jiří
Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960–1970).
[The Rise and Fall of CSLA? Military Profession (1960-1970) in the Collective Memory of the Officer Corps.]
Praha: Karolinum, 2019. 350 s. Orální historie a soudobé dějiny, 8. ISBN 978-80-246-4411-0
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: army * oral history * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306777

0510491 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváčková, L. - Šimůnek, Michal V.
Rudolf Fischl.
[Rudolf Fischl.]
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 162-165. ISBN 978-80-246-3614-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: political persecution * intellectual elite * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300956

0510810 - ÚSD 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Holečková, Marta Edith
Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti.
[The Story of a Forgotten University. The University of 17th November (1961-1974) and its Position in Czechoslovakian Educational System and Society.]
Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 202 s. Fontes, 26. ISBN 978-80-7308-921-4
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: third world * foreign students * The University of 17th November
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301186

0503676 - ÚSD 2020 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hoppe, Jiří
„Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968.
[„To express the Czech National Political Opinion”. Establishment of the Czech National Council in 1968.]
Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019 - (Gjuričová, A.; Zahradníček, T.), s. 19-27. ISBN 978-80-7285-218-5.
[Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu. Praha (CZ), 17.05.2018-18.05.2018]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech National Council * parliamentarism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295483

0519836 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hudek, A. (ed.) - Kopeček, Michal (ed.) - Mervart, Jan (ed.)
Čecho/slovakismus.
[Czecho/slovakism.]
Praha: NLN, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7422-679-3; ISBN 978-80-7285-229-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakism * analytical tool * mid-19. Century * split of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304819

0523503 - ÚSD 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janáč, Jiří - Ira, J.
Komparace, relace, kontextualizace…České světové dějiny a světové dějiny Česka.
[Comparisons, relations, contexts… Czech world history and world history of Czechia.]
Dějiny a současnost. Roč. 41, č. 5 (2019), s. 13-15. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: world history * historiography * Czechia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307862

0523501 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janáč, Jiří - Ira, J.
Od přírody k sítím: mobilizace vody v období socialismu.
[From Nature to Networks : Water Mobilisation in Times of State-Socialism.]
Geografické rozhledy. Roč. 28, č. 5 (2019), s. 16-19. ISSN 1210-3004
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ18-05095Y
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: water management * Czechia * 20th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/146
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307860

0523502 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janáč, Jiří - Ira, J.
Století regulace. Proměny vodního režimu ve 20. století jako symbol pokroku.
[The Century of Regulation. Water Regime Changes in the 20th Century as a Symbol of Progress.]
Era 21. Roč. 19, č. 5 (2019), s. 20-23. ISSN 1801-089X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ18-05095Y
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: water management * Czechia * 20th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.era21.cz/cs/clanky/clanky/2019-10-14-stoleti-regulace-promeny-vodniho-rezimu-ve-20-stoleti-jako-symbol-pokroku/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307861

0521624 - ÚSD 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Janák, D. - Kokoška, Stanislav - Šlouf, J. - Kocian, Jiří - Pokorný, J. - Hlavienka, L. - Jonáková, A. - Kratinová, A. - Janák ml., D.
Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948.
[Industrial Workers in the Czech Lands between 1938 and 1948.]
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. 619 s. ISBN 978-80-7285-228-4
Grant CEP: GA ČR GA13-10279S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia 1938-1948 * Protectorate of Bohemia and Moravia * industrial workers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306220

0510820 - ÚSD 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Sto let od narození profesora Eduarda Hály.
Chemické listy. Roč. 113, č. 10 (2019), s. 630-631. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Eduard Hála
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.311, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301195

0507195 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kocian, Jiří
Stranicko-politický systém.
[Party-Political System (1948-1989).]
Encyklopedie českých právních dějin. Vol. 16. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 822-828. ISBN 978-80-7380-761-0
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia 1948-1989 * political system * National Front * Communist Party of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301014

0507236 - ÚSD 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Kocian, Jiří
Zahraniční odboj a Masarykova koncepce československého státu.
[Foreign Resistance and Masaryk Conception of the Czechoslovak State.]
Československo. Sto let zápasů o ideály státu. XXXI. Letní škola historie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019 - (Kohnová, J.; Holubová, B.), s. 11-36. ISBN 978-80-7603-049-7
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: founding of Czechoslovakia * foreign resistance 1914-1918 * T. G. Masaryk
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301016

0510794 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kokoška, Stanislav
Na domácí frontě. Květnové povstání 1945.
[On the Home Front. May Uprising 1945.]
Vítězství a osvobození 1945. Praha: Historický ústav, 2019 - (Němeček, J.; Prokš, P.; Voráček, E.), s. 65-82. Opera Instituti historici Pragae, A 88. ISBN 978-80-7286-334-1
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: WWII * May Uprising 1945 * Czech resistance movement
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301174

0510792 - ÚSD 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kokoška, Stanislav - Hlavienka, L.
Průmyslové dělnictvo 1938-1948. Edice dokumentů.
[Industrial Workers in the Czech Lands between 1938 and 1948. Edition of Documents.]
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.: Opava: Slezská univerzita v Opavě / Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019. 209 s. ISBN 978-80-7285-209-3
Grant CEP: GA ČR GA13-10279S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: industrial workers * forced labor * Czechoslovakia 1938-1948 * Protectorate of Bohemia and Moravia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301173

0510796 - ÚSD 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kokošková, Z. - Kokoška, Stanislav
Porady německého státního ministra K. H. Franka s oberlandráty-inspektory 1943-1944 (edice dokumentů).
[Consultations of the Reich Minister for Bohemia and Moravia K. H. Frank with Oberlandrates-Inspectors 1943-1944 (Edition of Documents).]
Paginae historiae. Roč. 27, č. 1 (2019), s. 639-673. ISSN 1211-9768
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Protectorate of Bohemia and Moravia * K. H. Frank * German administration
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301176