Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 127

0488222 - USD-C 2018 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Barek, J. - Černý, Slavoj - Herman, Zdeněk - Jindra, Jiří - Paleček, Emil
Michael Heyrovsky, in memoriam (1932-2017).
Electroanalysis. Roč. 29, č. 8 (2017), s. 2001-2002. ISSN 1040-0397
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:61388955 ; RVO:68081707
Klíčová slova: Michael Heyrovský
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 2.851, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282822

0487873 - USD-C 2018 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bednařík, Petr
Postavení židovského obyvatelstva v českých zemích v průběhu 20. století a na počátku 21. století.
[The Status of Jewish population in the Czech Lands during the 20th Century and the Beginning of the 21th Century.]
Aktuále otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí. Prešov: Universum, 2017 - (Šutaj, Š.; Regináčová, N.; Heldáková, L.), s. 168-181. ISBN 978-80-89946-00-6.
[Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí. Košice (SK), 14.11.2016-15.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Jews * antisemitism * Jewish communities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://www.svusav.sk/data/uploads/publikacie/2017-sutaj-narodnostna-politika-sr.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282883

0487875 - USD-C 2018 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bednařík, Petr
The Status of Jewish Population in the Czech Lands during the 20th Century and the Beginning of the 21th Century.
Current Issues of Research on Nationality Policy and Nationality Relations in Slovakia in the 20th and 21st Centuries. Prešov: Universum, 2017 - (Šutaj, Š.; Regináčová, N.; Heldáková, L.), s. 168-181. ISBN 978-80-89946-01-3.
[Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí. Košice (SK), 14.11.2016-15.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Jews * antisemitism * Jewish communities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://www.svusav.sk/data/uploads/publikacie/2017-sutaj-nationality-policy-sr.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282486

0482115 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Boháčová, E. - Těšínská, Emilie
Komunikace vědců s médii a popularizace vědy (příklad českého fyzika Františka Běhounka).
[Communication between Scientists and the Media, and the Popularization of Science (the Example of the Czech Physicist František Běhounek).]
X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011. Vol. 6. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 108-132. ISBN 978-80-7464-379-8.
[Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: science * Czechoslovakia * media * František Běhounek * communication
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277528

0480943 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cuhra, Jaroslav
Proces s údajnými představiteli „ilegální“ Křesťanskodemokratické strany.
[The Trial with Leaders of „Illegal“ Christiandemocratic Party.]
Encyklopedie českých právních dějin. Vol. IX. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 295-297. ISBN 978-80-7380-657-6
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech history of law * encyclopedia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276596

0487951 - USD-C 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Čapková, Kateřina - Rechter, D.
Germans or Jews? German-Speaking Jews in Post-War Europe: An Introduction.
Leo Baeck Institute. Year Book. Roč. 62, November (2017), s. 69-74. ISSN 0075-8744
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Jews * Germans * post-war period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://academic.oup.com/leobaeck/issue/volume/62?browseBy=volume
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282570

0484457 - USD-C 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Devátá, Markéta - Kocian, Jiří - Pernes, Jiří
Českoslovenští komunisté a jejich strana.
[Czechoslovak Communists and their Party.]
Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. 19 s. Věda kolem nás, 68. ISBN 978-80-270-3116-0
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Communist Party * communist regime * politics and government
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279616

0485641 - USD-C 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Devátá, Markéta
Terror, Failure, Resistance. Conflicting Memory of Armed Acts of Anti-Communist Resistance in Czechoslovakia.
Czech Journal of Contemporary History. -, č. 5 (2017), s. 63-100. ISSN 2336-3142
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: resistance * Communist regime * armed acts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280607

0487900 - USD-C 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Drápala, Milan
Ediční poznámka.
[Editorial Note.]
Cesty do utopie. Sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Praha: Prostor, 2017 - (Šimová, K.; Kolenovská, D.; Drápala, M.), s. 856-871. Obzor, 99. ISBN 978-80-7260-331-2
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Soviet Russia * Czechoslovak intellectuals * inter-war culture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282511

0490707 - USD-C 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gjuričová, Adéla
Bohatství pod neviditelným pláštěm? K psychoterapii v Československu po roce 1968.
[Wealth under an Invisible Cloak? On Psychotherapy in Czechoslovakia after 1968.]
Soudobé dějiny. Roč. 24, č. 3 (2017), s. 311-334. ISSN 1210-7050
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-14271S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: psychotherapy * psychic disciplines * Czechoslovakia * socialism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284877

0480551 - ASU-R 2018 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hadrava, Petr - Hadravová, Alena
Cristannus de Prachaticz’s Treatises on the Astrolabe.
Certissima signa. A Venice Conference on Greek and Latin Astronomical Texts. Venezia: Ca’ Foscari, 2017 - (Pontani, F.), s. 295-312. Antichistica, 13. ISBN 978-88-7543-440-3.
[Conference on Greek and Latin Astronomical Texts. Venice (IT), 16.06.2016-17.06.2016]
Grant CEP: GA ČR GA17-03314S
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1003909; CEZ:AV0Z8063914
Institucionální podpora: RVO:67985815 ; RVO:68378114
Klíčová slova: history of astronomy * computer-asisted critical editions * digital stematology
Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika; AB - Dějiny (USD-C)
Obor OECD: Astronomy (including astrophysics,space science); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (USD-C)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276313

0486554 - ASU-R 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hadrava, Petr - Hadravová, Alena
Nová akvizice Národní knihovny a její význam pro dějiny astronomie.
[New acquisition of the National Library and its meaning for the history of astronomy.]
Dějiny věd a techniky. Roč. 50, č. 3 (2017), s. 192-208. ISSN 0300-4414
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
Institucionální podpora: RVO:67985815 ; RVO:68378114
Klíčová slova: history of astronomy * Wenceslaus Faber de Budweis * astronomical tables
Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika; AB - Dějiny (USD-C)
Obor OECD: Astronomy (including astrophysics,space science); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (USD-C)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281323

0480996 - USD-C 2018 CZ cze, eng, lat B - Monografie kniha jako celek
Hadravová, Alena
Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze.
[The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague.]
Praha: Scriptorium, 2017. 369 s. ISBN 978-80-88013-48-8
Klíčová slova: Vatican mythographers * medieval manuscripts * Hussite period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276631

0480999 - USD-C 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
Galileo Galilei, Hvězdný posel a Johannes Kepler, Rozprava s Hvězdným poslem.
[Galileo Galilei, Starry Messenger and Johannes Kepler, Dissertation with Galileo's Stary Messenger.]
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2017. 207 s. ISBN 978-80-87855-72-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/11/0034
Institucionální podpora: RVO:68378114 ; RVO:67985815
Klíčová slova: history of astronomy * Galileo Galilei * Johannes Kepler
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika (ASU-R)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Astronomy (including astrophysics,space science) (ASU-R)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276633

0481011 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hadravová, Alena
K identifikaci soch s antickou tematikou ze sochařské dílny rodiny Platzerů v zámeckém parku ve Lnářích.
[To the Identification of Sculptures with Ancient Motives from the Sculpture Workshop of Platzer Family in the Garden of Lnáře Castle.]
Průzkumy památek. Roč. 24, č. 1 (2017), s. 166-175. ISSN 1212-1487
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03314S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of astronomy * Manilius * Platzer
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276636

0487523 - USD-C 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hermann, Tomáš
Disent a filosofie. Podmínky a podoby svobodné tvorby po konsolidaci.
Šest kapitol o disentu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2017, s. 159-222. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, 51. ISBN 978-80-7285-208-6
Grant CEP: GA ČR GA15-16256S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: dissent * philosophy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282176

0480785 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Jiří
Napoleon české etnografie. Životopisná skice Antonína Robka.
[Napoleon of the Czech Ethnology. A Biographical Sketch on Antonín Robek.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 76, č. 1 (2017), s. 25-47. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: oral history * biography * ethnography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276475

0480991 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Jiří
Proč právě orální historie?
[Why Oral History?]
Advokáti mrtvých. Rozhovory se soudními lékaři. Praha: Galén, 2017 - (Nečas, P.), s. 27-35. ISBN 978-80-7492-317-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: oral history * methodology * forensic physicians
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276627

0487565 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hořejš, M. - Šimůnek, Michal V.
Vůdcova města a vesnice.
[Fuhrer's Cities and Villages.]
Protektorát 1939-1945. Okupace, odboj, denní život. Brno: Extra Publishing, s.r.o., 2017 - (Poláčková, A.; Kaška, V.), s. 100-103. Živá historie. ISBN 978-80-7525-113-8
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Nazi urbanism * Protectorate of Bohemia and Moravia * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282225

0486128 - USD-C 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Hossfeld, U. - Šimůnek, Michal V. - Mielewczik, M.
Die „Wiederentdeckung“ der Mendelschen Gesetze im Kontext neuer Forschungen.
[The So Called Rediscovery of Mendel’s Laws in the Context of New Research.]
Nova Acta Leopoldina. -, č. 413 (2017), s. 135-153. ISSN 0369-5034
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Mendel * genetics * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280995

0487894 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janáč, Jiří
Hydrokraté a česká vodohospodářská mise ve dvacátém století (1930-1960).
[Hydrocracy and the Czech Hydraulic Mission in the Twentieth Century (1930-1960).]
Soudobé dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 19-53. ISSN 1210-7050
Grant CEP: GA ČR GA15-04902S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakia * water management * planning
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282504

0487887 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janáč, Jiří
Socialistický blok na železničních kolejích. Československé železnice mezi západní Evropou a Sovětským svazem.
[Socialist bloc on Rails. Czechoslovak Railways between Western Europe and the USSR.]
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 20-22. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: railways * Eastern Europe * integration
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282499

0487892 - USD-C 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Janáč, Jiří
„Haben wir nur das Wasser, das vom Himmel fällt?“ Kontinuitäten technokratischen Denkens in der sozialistischen Tschechoslowakei am Beispiel des Donau-Oder-Elbe-Kanalprojekts.
[„We Only Have the Water which Befell Upon Us“ Continuities in Technocratic Thinking in Socialist Czechoslovakia, Case Study of the Danube-Oder-Elbe Canal Project.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 115-147. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR GA15-04902S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: water management * technocracy * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282502

0488288 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janáč, Jiří - Schot, J.
„Odhalujeme skryté kontakty a spojení...“ Rozhovor s historikem Johanem Schotem nejen o cirkulaci lidí, znalostí, zboží a systémů, ale také o podobách evropské integrace či kutilství.
[„Uncovering hidden links and connections…“ Interview with historian professor Johan Schot about circulation of people, knowledge and goods, but also about forms of European integration or tinkering.]
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 23-26. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: EU * integration * technology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282891

0488178 - USD-C 2018 CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří - Čaplovič, J.
Anglickí doktorandi Jaroslava Heyrovského.
Chemické listy. Roč. 111, č. 4 (2017), s. 292-293. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: students * Jaroslav Heyrovský
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282786

0488149 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Bratři Pražákové na meziválečném Slovensku.
Listy. Roč. 24, č. 3 (2017), s. 22-23. ISSN 1213-0249
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Slovakia * inter-war Slovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282763

0488162 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Brněnský seminář.
[Workshop in Brno.]
Dějiny věd a techniky. Roč. 50, č. 3 (2017), s. 279-280. ISSN 0300-4414
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282774

0488145 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jindra, Jiří
Českoslovenští lékaři - hrdinové socialistické práce.
[Czechoslovak Heroes of Socialistic Work - Physicians.]
Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017 - (Slabotinský, R.), s. 116-121. Acta Musei technici Brunensis, 12/2017. ISBN 978-80-87896-43-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovak physicians * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282759

0488173 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Čeští vědci a technici na Slovensku 1939-1945.
[Slovak Scientists and Technicians in Slovakia, 1939-1945.]
Listy. Roč. 24, č. 10 (2017), s. 6-7. ISSN 1213-0249
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech scientists * history of sciences * Slovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282783

0488180 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Ivan Horbaczewski.
[Ivan Horbaczewski.]
Chemické listy. Roč. 111, č. 4 (2017), s. 293. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Ivan Horbaczewski
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282788

0488179 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Jubilejní silikátníci.
Chemické listy. Roč. 111, č. 4 (2017), s. 294-295. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282787

0488215 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Jubilující nobelisté-chemici v roce 2017.
Chemické listy. Roč. 111, č. 10 (2017), s. 694-698. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Nobel prizes * chemistry
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282814

0488182 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
K projektu sovětských atomových bomb.
Chemické listy. Roč. 111, č. 7 (2017), s. 472. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Soviet Union * atomic bombs
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282789

0488218 - USD-C 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Laureáti Nobelových cen za fyziologii a lékařství 1940-1960.
[Nobel Prizes for Physiology and Medicine in the period 1940-1960.]
Časopis lékařů českých. Roč. 156, č. 6 (2017), s. 335-337. ISSN 0008-7335
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Nobel prizes candidate * physiology * medicine
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282816

0488151 - USD-C 2018 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1940-1965. 1. část.
ChemZi. Roč. 13, č. 1 (2017), s. 21-23. ISSN 1336-7242
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Nobel prize * candidates * chemistry
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282765

0480567 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za fyziku v letech 1951-1965.
[Unsuccessful Candidates of Nobel Prizes for Physics in the Period 1951-1965.]
Československý časopis pro fyziku. Roč. 67, č. 1 (2017), s. 21-29. ISSN 0009-0700
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Nobel prize * physics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276317

0490038 - USD-C 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jindra, Jiří
Revoluční odborové hnutí v Československé akademii věd v letech 1967-1972.
[The Revolutionary Trade Union Movement at the Czechoslovak Academy of Sciences from 1967 to 1972.]
Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017 - (Petráš, J.; Svoboda, L.), s. 75-97. ISBN 978-80-87912-99-7
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: The Revolutionary Trade Union * Czechoslovak Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284346

0488171 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Slovenská akademie věd a umění 1942-1945.
[Slovak Academy of Science and the Art 1942-1945.]
Listy. Roč. 24, č. 11 (2017), s. 7-9. ISSN 1213-0249
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Slovak Academy of Sciences * art * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282781

0488172 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Slovenská akademie věd a umění 1945-1952.
[Slovak Academy of Sciences ant the Art 1945-1952.]
Listy. Roč. 24, č. 12 (2017), s. 14-15. ISSN 1213-0249
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Slovak Academy of Sciences * history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282782

0488185 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Zemřel Dr. M. Heyrovský.
[Dr. M. Heyrovský Died.]
Chemické listy. Roč. 111, č. 7 (2017), s. 476-477. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: M. Heyrovský * obituary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282791

0488183 - USD-C 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindra, Jiří
Žačka profesora Heyrovského popravena zastřelením.
Chemické listy. Roč. 111, č. 10 (2017), s. 694-698. ISSN 0009-2770
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Jaroslav Heyrovský
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282790

0481134 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kolenovská, Daniela
Cesta pracovního kolektivu Pragomašina Slaný do SSSR. 1923-1924.
[The journey of the cooperative Pragomašina Slaný to the USSR. 1923-1924.]
Slaňáci ve světě. Slaný a Slánsko ve XX. století. Sborník z historické konference. Slaný: Wotrubia, 2017 - (Bartoníček, P.), s. 58-70. Historie Slánska ve XX. století, 11. ISBN 978-80-906274-2-0.
[Slaňáci ve světě - Slaný a Slánsko ve XX. století. Slaný (CZ), 12.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Pragomašina Slaný * bolshevism * Soviet Union * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276965

0481883 - USD-C 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kopeček, Michal
Dějiny 20. století. České, československé nebo böhmisch?
[20th-Century History. Czech, Czechoslovak or Böhmisch?]
X. sjezd českých historiků : Ostrava, 14.-16.9.2011. Vol. 6. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 10-18. ISBN 978-80-7464-379-8.
[X. sjezd českých historiků. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: transnational history * entanglement * historiography * Czechoslovakia * alternative discourse
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277345

0487502 - USD-C 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Kopeček, Michal
Disidentslý legalismus. Socialistická zákonnost, lidská práva a zrod právního odporu v demokratické opozici v Československu a Polsku v 70. letech.
Šest kapitol o disentu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2017, s. 10-48. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, 51. ISBN 978-80-7285-208-6
Grant CEP: GA ČR GA15-16256S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: legalism * dissent * Czechoslovakia and Poland * human rights
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282159

0480587 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kostlán, Antonín
Proces s Albrechtem z Valdštejna a jeho stoupenci 1634.
[Trial of Albrecht von Wallenstein and his Followers.]
Encyklopedie českých právních dějin. Vol. 8. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 95-99. ISBN 978-80-7380-656-9
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: early modern period * political trials * Albrecht von Wallenstein
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276332

0480583 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kostlán, Antonín
Procesy s účastníky stavovského povstání (1621-1623).
[Trials of Bohemian Revolt Participants, 1621-1623.]
Encyklopedie českých právních dějin. Vol. 8. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 - (Schelle, K.; Tauchen, J.), s. 84-93. ISBN 978-80-7380-656-9
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: early modern period * political trials * Bohemian Revolt 1618-1620
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276327

0499439 - USD-C 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Kostlán, Antonín
The Czechoslovak Scientific Community, 1945-1975. Rise, Changes, Disruptions.
Wissenschaft, Technologie und industrielle Entwicklung in Zentraleuropa im Kalten Krieg. Berlin: LIT, 2017 - (Reiter, W.; Mikoletzky, J.; Matis, H.; Ash, M.), s. 139-154. Ignaz-Lieben-Gesellschaft: Studien zu Wissenschaftsgeschichte, 1. ISBN 978-3-643-50840-9
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: history of science * cold war * middle Europe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291640

0498938 - USD-C 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kourová, Pavlína
Lánská akce. „Nejvíce nám záleží na hornické mládeži”.
[Operation Lány. „The miners' Youth Host we Care about the Most”.]
Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 97-127. ISSN 1804-5367
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-07027S
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: operation Lány * mining profession * state propaganda
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291229

0481462 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kovařík, David
Československo-rakouská státní hranice a její okolí v prvních letech studené války.
[The Border between Austria and Czechoslovakia and its Surroundings in the First Years of the Cold War.]
Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017 - (Lozoviuková, K.; Pažout, J.), s. 42-54. ISBN 978-80-87912-68-3
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Austria and Czechoslovakia border * Cold War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277021

0488056 - USD-C 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kovařík, David
Činnost plukovníka Vladimíra Hobzy a jeho „partyzánského“ oddílu při vysidlování (nejen) německých obyvatel do Rakouska v roce 1945.
[The Activity of Colonel Vladimír Hobza´s Partisan Unit dutiny the Expulsion of Germans and other Inhabitants to Austria in 1945.]
Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017 - (Kunštát, M.; Šebek, J.; Schmoller, H.), s. 141-170. Publikace Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, 2. ISBN 978-80-87782-80-4
Institucionální podpora: RVO:68378114
Klíčová slova: Czech borderlands * Czechoslovak army * expulsion of Germans
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282674