Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 313

0474432 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Šmídková, Markéta - Tloušťová, Eva - Svoboda, Martin - Vyklický, Vojtěch - Krausová, Barbora - Hubálková, Pavla - Nekardová, Michaela - Holubová, Kristína - Valeš, Karel - Buděšínský, Miloš - Vyklický ml., Ladislav - Chodounská, Hana - Kudová, Eva
Physicochemical and biological properties of novel amide-based steroidal inhibitors of NMDA receptors.
Steroids. Roč. 117, Jan (2017), s. 52-61. ISSN 0039-128X.
[Conference on Isoprenoids /23./. Minsk, 04.09.2016-07.09.2016]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TE01020028; GA ČR(CZ) GAP303/12/1464; GA MŠk LO1302; GA MZd(CZ) NV15-29370A; GA ČR(CZ) GBP208/12/G016
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985823
Klíčová slova: neurosteroid * NMDA receptor * structure-activity relationship * amide * blood-brain-barrier permeability * Caco-2 assay
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry; Organic chemistry (FGU-C)
Impakt faktor: 2.523, rok: 2017
Kudová, Eva
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271487

0485440 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Afitska, Kseniia - Fučíková, A. - Shvadchak, Volodymyr V. - Yushchenko, Dmytro A.
Modification of C Terminus Provides New Insights into the Mechanism of alpha-Synuclein Aggregation.
Biophysical Journal. Roč. 113, č. 10 (2017), s. 2182-2191. ISSN 0006-3495
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: alpha-synuclein * aggregation * kinetics
Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
Obor OECD: Biophysics
Impakt faktor: 3.495, rok: 2017
Yushchenko, Dmytro A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280467

0474988 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Agrawal, K. - Das, V. - Otmar, Miroslav - Krečmerová, Marcela - Džubák, P. - Hajdúch, M.
Cell-based DNA demethylation detection system for screening of epigenetic drugs in 2D, 3D, and xenograft models.
Cytometry. Part A. 91A, č. 2 (2017), s. 133-143. ISSN 1552-4922
Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-31984A; GA MŠk(CZ) LO1304; GA MŠk(CZ) LM2015064; GA TA ČR(CZ) TE01020028
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: DNA methylation * DNA methylation inhibitors * demethylation detection system * epigenetic drugs * high content screening
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 3.260, rok: 2017
Hajdúch, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271874

0487122 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Ajani, Haresh - Pecina, Adam - Eyrilmez, Saltuk M. - Fanfrlík, Jindřich - Haldar, Susanta - Řezáč, Jan - Hobza, Pavel - Lepšík, Martin
Superior Performance of the SQM/COSMO Scoring Functions in Native Pose Recognition of Diverse Protein-Ligand Complexes in Cognate Docking.
ACS Omega. Roč. 2, č. 7 (2017), s. 4022-4029. ISSN 2470-1343
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP208/12/G016; GA ČR(CZ) GJ16-11321Y
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: aldose reductase inhibition * biological applications * mechanical calculations
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.7b00503
Hobza, Pavel
- Lepšík, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281802

0478165 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Alves, A. C. - Magarkar, Aniket - Horta, M. - Lima, J. L. F. C. - Bunker, A. - Nunes, C. - Reis, S.
Influence of doxorubicin on model cell membrane properties: insights from in vitro and in silico studies.
Scientific Reports. Roč. 7, Jul 24 (2017), č. článku 6343. ISSN 2045-2322
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: P-glycoprotein * molecular dynamics * multidrug resistance
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 4.122, rok: 2017
https://www.nature.com/articles/s41598-017-06445-z
Nunes, C.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274354

0475192 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Amatov, Tynchtyk - Pohl, Radek - Císařová, I. - Jahn, Ullrich
Sequential Oxidative and Reductive Radical Cyclization Approach toward Asperparaline C and Synthesis of Its 8-Oxo Analogue.
Organic Letters. Roč. 19, č. 5 (2017), s. 1152-1155. ISSN 1523-7060
COST(XE) CM1201
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: prenylated indole alkaloids * chiral tetracyclic indolidines * Aspergillus japonicus JV-23
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 6.492, rok: 2017
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.orglett.7b00187
Jahn, Ullrich
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272047

0480196 - UOCHB-X 2018 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Andrei, G. - Carter, K. - Janeba, Zlatko - Sampath, A. - Schang, L. M. - Tarbet, E. B. - Vere Hodge, R. A. - Bray, M. - Esté, J. A.
Highlights of the 30th International Conference on Antiviral Research.
Antiviral Research. Roč. 145, Sep (2017), s. 184-196. ISSN 0166-3542
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: chronic hepatitis C * dengue virus * in vitro
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 4.307, rok: 2017
Esté, J. A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276074

0483419 - UOCHB-X 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Arutyunova, E. - Stříšovský, Kvido - Lemieux, M. J.
Activity Assays for Rhomboid Proteases.
Enzymology at the Membrane Interface: Intramembrane Proteases. Cambridge: Academic Press, 2017 - (Gelb, M.), s. 395-437. Methods in Enzymology, 584. ISBN 978-0-12-812213-6
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LK11206; GA MŠk LO1302
GRANT EU: European Commission(XE) 304154 - Rhomboid substrates
EMBO(DE) 2329
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: GlpG enzymatic activity * catalytic efficiency * catalytic turnover * in vivo and in vitro assays
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Lemieux, M. J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278743

0483405 - UOCHB-X 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Arutyunova, E. - Panigrahi, R. - Stříšovský, Kvido - Lemieux, M. J.
Production of Recombinant Rhomboid Proteases.
Enzymology at the Membrane Interface: Intramembrane Proteases. Cambridge: Academic Press, 2017 - (Gelb, M.), s. 255-278. Methods in Enzymology, 584. ISBN 978-0-12-812213-6
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LK11206; GA MŠk LO1302
GRANT EU: European Commission(XE) 304154 - Rhomboid substrates
EMBO(DE) 2329
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: rhomboid protease * ecGlpG * hiGlpG * AarA
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Stříšovský, Kvido
- Lemieux, M. J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278736

0481007 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bacci, M. - Vymětal, Jiří - Mihajlovic, M. - Caflisch, A. - Vitalis, A.
Amyloid beta Fibril Elongation by Monomers Involves Disorder at the Tip.
Journal of Chemical Theory and Computation. Roč. 13, č. 10 (2017), s. 5117-5130. ISSN 1549-9618
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: molecular dynamics simulations * atomic resolution structure * A beta
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 5.399, rok: 2017
Caflisch, A.
- Vitalis, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276662

0483182 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bacci, M. - Langini, C. - Vymětal, Jiří - Caflisch, A. - Vitalis, A.
Focused conformational sampling in proteins.
Journal of Chemical Physics. Roč. 147, č. 19 (2017), č. článku 195102. ISSN 0021-9606
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: molecular dynamics simulations * histone recognition * fibril elongation
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 2.843, rok: 2017

Bacci, M. Caflisch, A.
- Vitalis, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278576

0485824 - UOCHB-X 2018 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Balacheva, A. A. - Lambev, M. K. - Pashov, I. - Detcheva, R. L. - Sázelová, Petra - Momekov, G. Ts. - Kašička, Václav - Pajpanova, T. I. - Golovinsky, E. V.
Synthesis, analysis and biological evaluation of new RGD mimetics.
Bulgarian Chemical Communications. Roč. 49, SI E (2017), s. 7-10. ISSN 0324-1130.
[Bulgarian Peptide Symposium /7./. Blagoevgrad, 10.06.2016-12.06.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: RGD * biologically active peptides * cytotoxicity
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Impakt faktor: 0.242, rok: 2017
Balacheva, A. A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280789

0482517 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Balintová, Jana - Simonova, Anna - Bialek-Pietras, M. - Olejniczak, A. - Lesnikowski, Z. J. - Hocek, Michal
Carborane-linked 2'-deoxyuridine 5'-O-triphosphate as building block for polymerase synthesis of carborane-modified DNA.
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. Roč. 27, č. 21 (2017), s. 4786-4788. ISSN 0960-894X
Grant CEP: GA ČR GBP206/12/G151
AV ČR(CZ) AP1501
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: nucleotides * nucleoside triphosphates * carboranes * DNA polymerase * oligonucleotides
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 2.442, rok: 2017
Lesnikowski, Z. J.
- Hocek, Michal
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277943

0481074 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Barauskas, O. - Xing, W. - Aguayo, E. - Willkom, M. - Sapre, A. - Clarke, M. - Birkuš, Gabriel - Schultz, B. E. - Sakowicz, R. - Kwon, H. J. - Feng, J. Y.
Biochemical characterization of recombinant influenza A polymerase heterotrimer complex: Polymerase activity and mechanisms of action of nucleotide analogs.
PLoS ONE. Roč. 12, č. 10 (2017), č. článku e0185998. E-ISSN 1932-6203
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: virus RNA polymerase * T-705 Favipiravir * structural basis
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 2.766, rok: 2017
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185998
Kwon, H. J.
- Feng, J. Y.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276683

0480814 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bártová, Kateřina - Čechová, Lucie - Procházková, Eliška - Socha, Ondřej - Janeba, Zlatko - Dračínský, Martin
Influence of Intramolecular Charge Transfer and Nuclear Quantum Effects on Intramolecular Hydrogen Bonds in Azopyrimidines.
Journal of Organic Chemistry. Roč. 82, č. 19 (2017), s. 10350-10359. ISSN 0022-3263
Grant CEP: GA ČR GA15-11223S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: pyrimidines * NMR spectroscopy * DFT calculations
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 4.805, rok: 2017
Dračínský, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276495

0474811 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Barvík, I. - Rejman, Dominik - Panova, Natalya - Šanderová, Hana - Krásný, Libor
Non-canonical transcription initiation: the expanding universe of transcription initiating substrates.
FEMS Microbiology Reviews. Roč. 41, č. 2 (2017), s. 131-138. ISSN 0168-6445
Grant CEP: GA ČR GA15-05228S; GA ČR GA15-11711S
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388971
Klíčová slova: RNA polymerase * non-canonical transcription initiation * transcription initiating substrate * nicotinamide adenine dinucleotide (NAD(+) * coenzymes * RNA stability
Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie; EE - Mikrobiologie, virologie (MBU-M)
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology; Microbiology (MBU-M)
Impakt faktor: 11.392, rok: 2017
Krásný, Libor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271763

0478540 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Becucci, M. - Mazzoni, F. - Pietraperzia, G. - Řezáč, Jan - Nachtigallová, Dana - Hobza, Pavel
Non-covalent interactions in anisole-(CO2)(n) (n=1, 2) complexes.
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 19, č. 34 (2017), s. 22749-22758. ISSN 1463-9076
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP208/12/G016
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: density functional theory * anisole-water complex * equation of state
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 3.906, rok: 2017
Becucci, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274639

0474386 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Beier, Petr
Synthesis and reactivity of novel sulfur pentafluorides-Effect of the SF5 group on reactivity of nitrobenzenes in nucleophilic substitution.
Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements. Roč. 192, č. 2 (2017), s. 212-215. ISSN 1042-6507.
[International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur (ISOCS) /27./. Jena, 26.07.2016-29.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: nucleophilic substitution * sulfur * fluorine * reaction rate
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 0.674, rok: 2017
Beier, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271448

0474778 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Beljantseva, J. - Kudrin, P. - Jimmy, S. - Ehn, Marcel - Pohl, Radek - Varik, V. - Tozawa, Y. - Shingler, V. - Tenson, T. - Rejman, Dominik - Hauryliuk, V.
Molecular mutagenesis of ppGpp: turning a RelA activator into an inhibitor.
Scientific Reports. Roč. 7, Feb 3 (2017), č. článku 41839. ISSN 2045-2322
Grant CEP: GA ČR GA15-11711S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: antibiotics * enzymes * bacterial stringent response * small molecules
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.122, rok: 2017
https://www.nature.com/articles/srep41839
Rejman, Dominik
- Hauryliuk, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271729

0475623 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Benkovičová, Monika - Wen, D. - Plutnar, Jan - Čížková, Martina - Eychmüller, A. - Michl, Josef
Mechanism of Surface Alkylation of a Gold Aerogel with Tetra-n-butylstannane-d(36): Identification of Byproducts.
Journal of Physical Chemistry Letters. Roč. 8, č. 10 (2017), s. 2339-2343. ISSN 1948-7185
Grant CEP: GA ČR GA14-02337S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: self-assembled monolayers
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 8.709, rok: 2017
Michl, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272297

0478453 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Benoni, Roberto - Beck, C. M. - Garza-Sánchez, F. - Bettati, S. - Mozzarelli, A. - Hayes, C. S. - Campanini, B.
Activation of an anti-bacterial toxin by the biosynthetic enzyme CysK: mechanism of binding, interaction specificity and competition with cysteine synthase.
Scientific Reports. Roč. 7, Aug 18 (2017), č. článku 8817. ISSN 2045-2322
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: O-acetylserine sulfhydrylase * dependent growth inhibition * Salmonella typhimurium LT-2
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.122, rok: 2017
https://www.nature.com/articles/s41598-017-09022-6
Hayes, C. S.
- Campanini, B.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274571

0475585 - UOCHB-X 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Benoni, Roberto - De Bei, O. - Paredi, G. - Hayes, C. S. - Franko, N. - Mozzarelli, A. - Bettati, S. - Campanini, B.
Modulation of Escherichia coli serine acetyltransferase catalytic activity in the cysteine synthase complex.
FEBS Letters. Roč. 591, č. 9 (2017), s. 1212-1224. ISSN 0014-5793
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: cysteine synthase * protein-protein interaction * serine acetyltransferase
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 3.623, rok: 2016
Campanini, B.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272683

0475989 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bertolotti, B. - Sutkeviciute, I. - Ambrosini, M. - Ribeiro-Viana, R. - Rojo, J. - Fieschi, F. - Dvořáková, H. - Kašáková, M. - Parkan, K. - Hlaváčková, M. - Nováková, Kateřina - Moravcová, J.
Polyvalent C-glycomimetics based on L-fucose or D-mannose as potent DC-SIGN antagonists.
Organic & Biomolecular Chemistry. Roč. 15, č. 18 (2017), s. 3995-4004. ISSN 1477-0520
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: glycomimetics * DC_SIGN * antagonist
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 3.423, rok: 2017
Moravcová, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272561

0479628 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bettanin, F. - Ferrao, L. F. A. - Pinheiro Jr., M. - Aquino, A. J. A. - Lischka, H. - Machado, F. B. C. - Nachtigallová, Dana
Singlet L-a and L-b Bands for N-Acenes (N = 2-7): A CASSCF/CASPT2 Study.
Journal of Chemical Theory and Computation. Roč. 13, č. 9 (2017), s. 4297-4306. ISSN 1549-9618
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-16959S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: polycyclic aromatic hydrocarbons * density functional theory * theory/multireference configuration interaction
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 5.399, rok: 2017
Ferrao, L. F. A.
- Machado, F. B. C.
- Nachtigallová, Dana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275606

0474980 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bignon, E. - Dršata, Tomáš - Morell, C. - Lankaš, Filip - Dumont, E.
Interstrand cross-linking implies contrasting structural consequences for DNA: insights from molecular dynamics.
Nucleic Acids Research. Roč. 45, č. 4 (2017), s. 2188-2195. ISSN 0305-1048
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-21893S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: abasic sites * duplex DNA * mechanical properties
Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
Obor OECD: Biophysics
Impakt faktor: 11.561, rok: 2017
https://academic.oup.com/nar/article-lookup/doi/10.1093/nar/gkw1253
Lankaš, Filip
- Dumont, E.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271867

0474554 - UEB-Q 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bildziukevich, Uladzimir - Kaletová, Eva - Šaman, David - Sievanen, E. - Kolehmainen, E. T. - Šlouf, Miroslav - Wimmer, Zdeněk
Spectral and microscopic study of self-assembly of novel cationic spermine amides of betulinic acid.
Steroids. Roč. 117, JAN (2017), s. 90-96. ISSN 0039-128X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD13057; GA MŠk LD15012; GA MŠk(CZ) LO1507
Institucionální podpora: RVO:61389030 ; RVO:61388963 ; RVO:61389013
Klíčová slova: derivatives * squalamine * gelation * cancer * agents * cells * Spermine * Betulinic acid * afm * sem * tem * dosy-NMR
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CD - Makromolekulární chemie (UMCH-V)
Obor OECD: Biochemical research methods; Polymer science (UMCH-V); Organic chemistry (UOCHB-X)
Impakt faktor: 2.523, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271580

0475174 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bilkova, E. - Pleskot, Roman - Rissanen, S. - Sun, S. - Czogalla, A. - Cwiklik, Lukasz - Róg, T. - Vattulainen, I. - Cremer, P. S. - Jungwirth, Pavel - Coskun, U.
Calcium Directly Regulates Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate Headgroup Conformation and Recognition.
Journal of the American Chemical Society. Roč. 139, č. 11 (2017), s. 4019-4024. ISSN 0002-7863
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-01074S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: membrane * calcium ions * PIP2 * molecular dynamics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 14.357, rok: 2017
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.6b11760
Cremer, P. S.
- Jungwirth, Pavel
- Coskun, U.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272021

0482651 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Blahut, J. - Bernášek, K. - Gálisová, A. - Herynek, V. - Císařová, I. - Kotek, J. - Lang, J. - Matějková, Stanislava - Hermann, P.
Paramagnetic F-19 Relaxation Enhancement in Nickel(II) Complexes of N-Trifluoroethyl Cyclam Derivatives and Cell Labeling for F-19 MRI.
Inorganic Chemistry. Roč. 56, č. 21 (2017), s. 13337-13348. ISSN 0020-1669
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: magnetic resonance * clinical applications * macrocyclic ligands
Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
Impakt faktor: 4.700, rok: 2017
Hermann, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278076

0474969 - UOCHB-X 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Blastik, Zsófia E. - Voltrová, Svatava - Matoušek, V. - Jurásek, Bronislav - Manley, David W. - Klepetářová, Blanka - Beier, Petr
Azidoperfluoroalkanes: Synthesis and Application in Copper(I)-Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition.
Angewandte Chemie - International Edition. Roč. 56, č. 1 (2017), s. 346-349. ISSN 1433-7851
GRANT EU: European Commission(XE) 607787 - FLUOR21
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: azides * click reactions * fluorine * perfluoroalkanes * triazoles
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 12.102, rok: 2017
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201609715/full
Beier, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271859

0475314 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bodláková, K. - Jedlička, Pavel - Kodrík, Dalibor
Adipokinetic hormones control amylase activity in the cockroach (Periplaneta americana) gut.
Insect Science. Roč. 24, č. 2 (2017), s. 259-269. ISSN 1672-9609
Grant CEP: GA ČR GA14-07172S
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:60077344
Klíčová slova: AKH * AKH receptor * amylase * enzyme * gene expression * midgut
Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
Obor OECD: Entomology; Biochemistry and molecular biology (BC-A)
Impakt faktor: 2.091, rok: 2017
Kodrík, Dalibor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272148

0474869 - MBU-M 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bojarová, Pavla - Chytil, Petr - Mikulová, Barbora - Bumba, Ladislav - Konefal, Rafal - Pelantová, Helena - Krejzová, Jana - Slámová, Kristýna - Petrásková, Lucie - Kotrchová, Lenka - Cvačka, Josef - Etrych, Tomáš - Křen, Vladimír
Glycan-decorated HPMA copolymers as high-affinity lectin ligands.
Polymer Chemistry. Roč. 8, č. 17 (2017), s. 2647-2658. ISSN 1759-9954
Grant CEP: GA ČR GC15-02578J; GA MZd(CZ) NV16-28594A; GA MŠk(CZ) LD15085; GA MŠk(CZ) LM2015064; GA MŠk(CZ) LO1507
Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013 ; RVO:61388963
Klíčová slova: BETA-N-ACETYLHEXOSAMINIDASE * WHEAT-GERM-AGGLUTININ * CLICK CHEMISTRY
Kód oboru RIV: CE - Biochemie; CD - Makromolekulární chemie (UMCH-V)
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology; Polymer science (UMCH-V); Polymer science (UOCHB-X)
Impakt faktor: 4.927, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271798

0476166 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bondar, A. - Lazar, Josef
The G protein G(i1) exhibits basal coupling but not preassembly with G protein-coupled receptors.
Journal of Biological Chemistry. Roč. 292, č. 23 (2017), s. 9690-9698. ISSN 0021-9258
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: resonance energy transfer * CB1 cannabinoid receptor * living cells
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.010, rok: 2017
Bondar, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272696

0477107 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bouřa, Evžen - Bäumlová, Adriana - Chalupská, Dominika - Dubánková, Anna - Klíma, Martin
Metal ions-binding T4 lysozyme as an intramolecular protein purification tag compatible with X-ray crystallography.
Protein Science. Roč. 26, č. 6 (2017), s. 1116-1123. ISSN 0961-8368
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-07058Y; GA MŠk LO1302
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: phage T4 * lysozyme * endolysin * histidine tag * protein purification * crystal structure
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 2.410, rok: 2017
Klíma, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273493

0477872 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brandt, J. R. - Pospíšil, Lubomír - Bednárová, Lucie - da Costa, R. C. - White, A. J. P. - Mori, T. - Teplý, Filip - Fuchter, M. J.
Intense redox-driven chiroptical switching with a 580 mV hysteresis actuated through reversible dimerization of an azoniahelicene.
Chemical Communications. Roč. 53, č. 65 (2017), s. 9059-9062. ISSN 1359-7345
Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-31156A
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: electron transfer * electrochiroptical response * molecular switches
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 6.290, rok: 2017
http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/cc/c7cc04903j
Fuchter, M. J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274087

0475565 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Briant, K. - Johnson, Nicholas - Swanton, E.
Transmembrane domain quality control systems operate at the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus.
PLoS ONE. Roč. 12, č. 4 (2017), č. článku e0173924. E-ISSN 1932-6203
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: integral membrane proteins * human CD8 glycoprotein * ubiquitin ligase
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 2.766, rok: 2017
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0173924
Swanton, E.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272252

0474959 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Buckley, L. E. R. - Coe, B. J. - Rusanova, D. - Sánchez, S. - Jirásek, Michael - Joshi, Vishwas - Vávra, Jan - Khobragade, Dushant - Pospíšil, Lubomír - Ramešová, Šárka - Císařová, I. - Šaman, David - Pohl, Radek - Clays, K. - Van Steerteghem, N. - Brunschwig, B. S. - Teplý, Filip
Ferrocenyl helquats: unusual chiral organometallic nonlinear optical chromophores.
Dalton Transactions. Roč. 46, č. 4 (2017), s. 1052-1064. ISSN 1477-9226
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S; GA ČR(CZ) GA16-03085S
AV ČR(CZ) M200551208
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: hyper-Rayleigh scattering * structure-property relationship * transition metal complexes
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie; CC - Organická chemie (UFCH-W)
Obor OECD: Organic chemistry; Organic chemistry (UFCH-W)
Impakt faktor: 4.099, rok: 2017
Coe, B. J.
- Teplý, Filip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271852

0478612 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Buckley, L. E. R. - Coe, B. J. - Rusanova, D. - Joshi, Vishwas - Sánchez, S. - Jirásek, Michael - Vávra, Jan - Khobragade, Dushant - Severa, Lukáš - Císařová, I. - Šaman, David - Pohl, Radek - Clays, K. - Depotter, G. - Brunschwig, B. S. - Teplý, Filip
Tunable Chiral Second-Order Nonlinear Optical Chromophores Based on Helquat Dications.
Journal of Physical Chemistry A. Roč. 121, č. 31 (2017), s. 5842-5855. ISSN 1089-5639
Grant CEP: GA ČR GA13-19213S; GA MZd(CZ) NV16-31156A
AV ČR(CZ) M200551208
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: hyper-Rayleigh scattering * excited states * derivatives
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 2.836, rok: 2017
Coe, B. J.
- Teplý, Filip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274677

0483865 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Buděšínský, Miloš - Císařová, I. - Borremans, F. - Martins, J. C. - Pauwels, E.
Solid-state structure of cyclic dipeptides: an X-ray and computational study of cis- and trans-diketo-piperazines of N-methyl-phenylalanine with the thia-pipecolic acids and thia-prolines.
Acta Crystallographica. Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials. Roč. 73, č. 6 (2017), s. 1179-1193. ISSN 2052-5206
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: sulfur-containing cyclic dipeptides * X-ray crystal structures * DFT calculations * molecular flexibility
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 6.467, rok: 2017

Buděšínský, Miloš Pauwels, E.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279033

0474370 - MBU-M 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bugáňová, Martina - Pelantová, Helena - Holubová, Martina - Šedivá, B. - Maletínská, Lenka - Železná, Blanka - Kuneš, Jaroslav - Kačer, Petr - Kuzma, Marek - Haluzík, M.
The effects of liraglutide in mice with diet-induced obesity studied by metabolomics.
Journal of Endocrinology. Roč. 233, č. 1 (2017), s. 93-104. ISSN 0022-0795
Grant CEP: GA ČR GA13-14105S; GA MŠk(CZ) LO1509
Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61388963
Klíčová slova: NMR metabolomics * obesity * type 2 diabetes mellitus
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology; Physiology (including cytology) (UOCHB-X)
Impakt faktor: 4.012, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271458

0482603 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Buchanan, E. A. - Michl, Josef
Packing Guidelines for Optimizing Singlet Fission Matrix Elements in Noncovalent Dimers.
Journal of the American Chemical Society. Roč. 139, č. 44 (2017), s. 15572-15575. ISSN 0002-7863
Grant CEP: GA ČR GA15-19143S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: exciton fission * solar cells * thin film
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 14.357, rok: 2017
Michl, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278018

0483916 - UOCHB-X 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Buchanan, E. A. - Havlas, Zdeněk - Michl, Josef
Singlet Fission: Optimization of Chromophore Dimer Geometry.
Advances in Quantum Chemistry: Ratner Volume. Cambridge: Academic Press, 2017 - (Sabin, J.; Brändas, E.), s. 175-227. Advances in Quantum Chemistry, 75. ISBN 978-0-12-812888-6
Grant CEP: GA ČR GA15-19143S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: photophysics * singlet fission * HOMO/LUMO model * Davydov splitting * biexciton
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Michl, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279096

0474789 - UOCHB-X 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bürglová, K. - Okorochenkov, S. - Buděšínský, Miloš - Hlaváč, J.
Efficient Method for Aromatic-Aldehyde Oxidation by Cleavage of Their Hydrazones Catalysed by Trimethylsilanolate.
European Journal of Organic Chemistry. Roč. 2017, č. 2 (2017), s. 389-396. ISSN 1434-193X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1304
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: aldehydes * oxidation * hydrazones * solid-phase synthesis * reaction mechanisms
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 2.882, rok: 2017
Hlaváč, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271742

0481091 - UOCHB-X 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Cahová, Hana
I prokaryota si chrání svoji RNA – nové typy 5'-RNA čepiček.
[Prokaryotes also Protect their RNAs – New Types of 5' RNA Caps.]
Chemické listy. Roč. 111, č. 7 (2017), s. 414-423. ISSN 0009-2770
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-16358Y
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: 5'-RNA cap * NAD-RNA * RNA chemical modification
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 0.260, rok: 2017
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2017_07_414-423.pdf
Cahová, Hana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276705

0479733 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Capasso, C. - Magarkar, Aniket - Cervera-Carrascon, V. - Fusciello, M. - Feola, S. - Muller, M. - Garofalo, M. - Kuryk, L. - Tähtinen, S. - Pastore, L. - Bunker, A. - Cerullo, V.
A novel in silico framework to improve MHC-I epitopes and break the tolerance to melanoma.
ONCOIMMUNOLOGY. Roč. 6, č. 9 (2017), č. článku e1319028. ISSN 2162-402X
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: cancer vaccine * heteroclitic peptides * immunotherapy * in silico * prediction servers * tumor antigens
Kód oboru RIV: EC - Imunologie
Obor OECD: Immunology
Impakt faktor: 5.503, rok: 2017
Cerullo, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275684

0474191 - UOCHB-X 2018 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
Carazo, A. - Hyršová, L. - Dušek, J. - Chodounská, Hana - Horvátová, A. - Berka, K. - Bazgier, V. - Gan-Schreier, H. - Chamulitrat, W. - Kudová, Eva - Pávek, P.
Acetylated deoxycholic (DCA) and cholic (CA) acids are potent ligands of pregnane X (PXR) receptor.
Toxicology Letters. Roč. 265, Jan 4 (2017), s. 86-96. ISSN 0378-4274
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TE01020028
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: PXR * metabolism * bile acids * nuclear receptors * FXR
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 3.166, rok: 2017
Pávek, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271341

0483886 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Corrochano, P. - Nachtigallová, Dana - Klán, P.
Photooxidation of Aniline Derivatives Can Be Activated by Freezing Their Aqueous Solutions.
Environmental Science and Technology. Roč. 51, č. 23 (2017), s. 13763-13770. ISSN 0013-936X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-12386S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: air-ice interface * experimental-computational approach * dissolved organic matter
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 6.653, rok: 2017
Nachtigallová, Dana
- Klán, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279054

0478322 - UOCHB-X 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Cvačka, Josef
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury.
[Derivatization in mass spectrometry for structure elucidation.]
Sborník 18. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2017 - (Polášek, M.; Španěl, P.). ISBN 978-80-88195-04-7.
[Škola hmotnostní spektrometrie /18./. Luhačovice (CZ), 11.09.2017-15.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: mass spectrometry * derivatization
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Cvačka, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274450

0478325 - UOCHB-X 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Cvačka, Josef
Úvod do problematiky interpretace EI spekter.
[Introduction to Interpretation of EI Spectra.]
Sborník Kurzu interpretace EI spekter. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2017 - (Polášek, M.). ISBN 978-80-88195-05-4.
[Kurz interpretace EI spekter. Luhačovice (CZ), 10.09.2017-11.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: mass spectrometry * interpretation
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Cvačka, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274466

0481749 - UOCHB-X 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Danne, R. - Poojari, C. - Martinez-Seara, Hector - Rissanen, S. - Lolicato, F. - Róg, T. - Vattulainen, I.
doGlycans-Tools for Preparing Carbohydrate Structures for Atomistic Simulations of Glycoproteins, Glycolipids, and Carbohydrate Polymers for GROMACS.
Journal of Chemical Information and Modeling. Roč. 57, č. 10 (2017), s. 2401-2406. ISSN 1549-9596
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: molecular dynamics simulations * GROMOS force field * cellulose nanofibrils
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 3.804, rok: 2017
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jcim.7b00237
Róg, T.
- Vattulainen, I.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277434

0474787 - UOCHB-X 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Di Giglio, M. G. - Muttenthaler, M. - Harpsoe, K. - Liutkeviciute, Z. - Keov, P. - Eder, T. - Rattei, T. - Arrowsmith, S. - Wray, S. - Marek, Aleš - Elbert, Tomáš - Alewood, P. F. - Gloriam, D. E. - Gruber, C. W.
Development of a human vasopressin V-1a-receptor antagonist from an evolutionary-related insect neuropeptide.
Scientific Reports. Roč. 7, Feb 1 (2017), č. článku 41002. ISSN 2045-2322
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: neuropeptide * inotocin * V1aR-antagonist
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.122, rok: 2017
https://www.nature.com/articles/srep41002
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271736