Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 299

0498559 - UOCHB-X 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Adla, Santosh Kumar - Slavíková, Barbora - Chodounská, Hana - Vyklický, Vojtěch - Ladislav, Marek - Hubálková, Pavla - Krausová, Barbora - Smejkalová, Tereza - Nekardová, Michaela - Šmídková, Markéta - Monincová, Lenka - Souček, Radko - Vyklický ml., Ladislav - Kudová, Eva
Strong Inhibitory Effect, Low Cytotoxicity and High Plasma Stability of Steroidal Inhibitors of N-Methyl-D-Aspartate Receptors With C-3 Amide Structural Motif.
Frontiers in Pharmacology. Roč. 9, Nov 12 (2018), č. článku 1299. ISSN 1663-9812
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TE01020028; GA ČR(CZ) GBP208/12/G016; GA ČR(CZ) GA17-02300S; GA ČR(CZ) GJ16-03913Y; GA MZd(CZ) NV15-29370A; GA MŠk LO1302; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109
AV ČR(CZ) MSM200111601
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:67985823
Klíčová slova: neurosteroid * amide * NMDA receptor * plasma stability * structure-activity relationship
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 3.845, rok: 2018
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01299/full
Kudová, Eva
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291127

0492387 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ajani, Haresh - Jansa, J. - Köprülüoglu, Cemal - Hobza, Pavel - Kryštof, Vladimír - Lyčka, A. - Lepšík, Martin
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(6H)-one as a novel core of cyclin-dependent kinase 2 inhibitors: Synthesis, activity measurement, docking, and quantum mechanical scoring.
Journal of Molecular Recognition. Roč. 31, č. 9 (2018), č. článku e2720. ISSN 0952-3499
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61389030
Klíčová slova: binding mode * physics-based scoring * protein-ligand binding
Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
Obor OECD: Biophysics
Impakt faktor: 1.919, rok: 2018
Lepšík, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285946

0489983 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Al-Khawaja, A. - Haugaard, A. S. - Marek, Aleš - Löffler, R. - Thiesen, L. - Santiveri, M. - Damgaard, M. - Bundgaard, C. - Frolund, B. - Wellendorph, P.
Pharmacological Characterization of [H-3]ATPCA as a Substrate for Studying the Functional Role of the Betaine/GABA Transporter 1 and the Creatine Transporter.
ACS Chemical Neuroscience. Roč. 9, č. 3 (2018), s. 545-554. ISSN 1948-7193
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: betaine/gamma-aminobutyric acid transporter 1 * BGT1 * GABA uptake assay * creatine transporter * ATPCA
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 3.861, rok: 2018
Wellendorph, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284271

0498461 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Allolio, Christoph - Magarkar, Aniket - Jurkiewicz, Piotr - Baxová, Katarína - Javanainen, Matti - Mason, Philip E. - Šachl, Radek - Cebecauer, Marek - Hof, Martin - Horinek, D. - Heinz, V. - Rachel, R. - Ziegler, C. M. - Schröfel, A. - Jungwirth, Pavel
Arginine-rich cell-penetrating peptides induce membrane multilamellarity and subsequently enter via formation of a fusion pore.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 115, č. 47 (2018), s. 11923-11928. ISSN 0027-8424
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-01074S; GA ČR GA17-03160S
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: cell-penetrating peptide * membrane fusion * fluorescence microscopy * electron microscopy * molecular dynamics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UFCH-W)
Obor OECD: Physical chemistry; Physical chemistry (UFCH-W)
Impakt faktor: 9.580, rok: 2018
https://www.pnas.org/content/115/47/11923
Jungwirth, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290827

0495832 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Amatov, Tynchtyk - Jangra, H. - Pohl, Radek - Císařová, I. - Zipse, H. - Jahn, Ullrich
Unique Stereoselective Homolytic C-O Bond Activation in Diketopiperazine-Derived Alkoxyamines by Adjacent Amide Pyramidalization.
Chemistry - A European Journal. Roč. 24, č. 57 (2018), s. 15336-15345. ISSN 0947-6539
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
COST(XE) CM1201
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: amides * cleavage reactions * isomerization * persistent radical effect * radicals * cyclic dipeptides * kinetics
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 5.160, rok: 2018
Zipse, H.
- Jahn, Ullrich
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288718

0489622 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Andris, E. - Andrikopoulos, Prokopis C. - Schulz, J. - Turek, J. - Růžička, A. - Roithová, J. - Rulíšek, Lubomír
Aurophilic Interactions in [(L)AuCl]···[(L')AuCl] Dimers: Calibration by Experiment and Theory.
Journal of the American Chemical Society. Roč. 140, č. 6 (2018), s. 2316-2325. ISSN 0002-7863
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-24155S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: N-heterocyclic carbenes * approximate coulomb potentials * auxiliary basis sets
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 14.695, rok: 2018
Růžička, A.
- Roithová, J.
- Rulíšek, Lubomír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284006

0489684 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Antošová, Z. - Herkommerová, Klára - Pichová, Iva - Sychrová, H.
Efficient secretion of three fungal laccases from Saccharomyces cerevisiae and their potential for decolorization of textile industry effluent - A comparative study.
Biotechnology Progress. Roč. 34, č. 1 (2018), s. 69-80. ISSN 8756-7938
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA01011461; GA MŠk LO1302
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: laccase * decolorization * gene expression * expression optimization * Saccharomyces cerevisiae
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 2.406, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/btpr.2559
Antošová, Z.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284054

0500143 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bačić, Z. - Benoit, D. - Biczysko, M. - Bowman, J. - Bradforth, S. - Burd, T. - Chambaud, G. - Clary, D. - Crépin, C. - Dračínský, Martin - Felker, P. - Fischer, I. - Gianturco, F. - Hochlaf, M. - Kouril, K. - Kratochvílová, Irena - Liu, C. - McCoy, A. - Miyazaki, J. - Mouhib, H. - Richardson, J. - Slavíček, P. - Stoecklin, T. - Szalewicz, K. - van der Avoird, A. - Zehnacker-Rentien, A.
Molecules in confinement in clusters, quantum solvents and matrices: general discussion.
Faraday Discussions. Roč. 212, Dec 1 (2018), s. 569-601. ISSN 1359-6640
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:68378271
Klíčová slova: quantum effects * tunneling * intermolecular interactions
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 3.712, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292301

0495263 - UOCHB-X 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Baig, M. W. - Pederzoli, M. - Jurkiewicz, P. - Cwiklik, Lukasz - Pittner, J.
Orientation of Laurdan in Phospholipid Bilayers Influences Its Fluorescence: Quantum Mechanics and Classical Molecular Dynamics Study.
Molecules. Roč. 23, č. 7 (2018), č. článku 1707. ISSN 1420-3049
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: fluorescence * Laurdan * DFT * TDDFT * classical molecular dynamics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 3.060, rok: 2018
https://www.mdpi.com/1420-3049/23/7/1707/htm
Pittner, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288862

0489690 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bai, M. - Vozdek, R. - Hnízda, Aleš - Jiang, C. - Wang, B. - Kuchař, L. - Li, T. - Zhang, Y. - Wood, C. - Feng, L. - Dang, Y. - Ma, D. K.
Conserved roles of C. elegans and human MANFs in sulfatide binding and cytoprotection.
Nature Communications. Roč. 9, Mar 1 (2018), č. článku 897. ISSN 2041-1723
Grant CEP: GA ČR GA15-06582S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: unfolded protein response * neurotrophic factor MANF * Caenorhabditis elegans
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 11.878, rok: 2018
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03355-0
Ma, D. K.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284061

0492682 - UACH-T 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bakardjiev, Mario - Tok, Oleg L. - Růžička, A. - Růžičková, Z. - Holub, Josef - Hnyk, Drahomír - Špalt, Zbyněk - Fanfrlík, Jindřich - Štíbr, Bohumil
Methyl camouflage in the ten-vertex closo-dicarbaborane(10) series. Isolation of closo-1,6-R2C2B8Me8 (R = H and Me) and their monosubstituted analogues.
Dalton Transactions. Roč. 47, č. 32 (2018), s. 11070-11076. ISSN 1477-9226
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-01618S
Institucionální podpora: RVO:61388980 ; RVO:61388963
Klíčová slova: carboranes * anion * clusters * cb11h12 * boranes * cage
Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UOCHB-X)
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry; Physical chemistry (UOCHB-X)
Impakt faktor: 4.052, rok: 2018
Štíbr, Bohumil
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286093

0497369 - UACH-T 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bakardjiev, Mario - Tok, Oleg L. - Růžička, A. - Růžičková, Z. - Holub, Josef - Hnyk, Drahomír - Fanfrlík, Jindřich - Štíbr, Bohumil
Quantitative syntheses of permethylated closo-1,10-R2C2B8Me8 (R = H, Me) carboranes. Egg-shaped hydrocarbons on the Frontier between inorganic and organic chemistry.
RSC Advances. Roč. 8, č. 67 (2018), s. 38238-38244. ISSN 2046-2069
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-01618S
Institucionální podpora: RVO:61388980 ; RVO:61388963
Klíčová slova: Hydrocarbons * Air stability * Thermal rearrangement
Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UOCHB-X)
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry; Physical chemistry (UOCHB-X)
Impakt faktor: 3.049, rok: 2018
Štíbr, Bohumil
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289949

0492357 - UZFG-Y 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bálek, L. - Buchtová, Marcela - Kunová Bosáková, M. - Vařecha, M. - Foldynová-Trantírková, Silvie - Gudernová, I. - Veselá, I. - Havlík, Jan - Neburková, Jitka - Turner, S. - Krzyscik, M. A. - Zakrzewska, M. - Klimaschewski, L. - Claus, P. - Trantírek, L. - Cígler, Petr - Krejčí, Pavel
Nanodiamonds as „artificial proteins“: Regulation of a cell signalling system using low nanomolar solutions of inorganic nanocrystals.
Biomaterials. Roč. 176, SEP (2018), s. 106-121. ISSN 0142-9612
Grant CEP: GA MŠk EF15_003/0000477; GA ČR(CZ) GA17-09525S; GA ČR GA17-12075S; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
Institucionální podpora: RVO:67985904 ; RVO:68081707 ; RVO:61388963
Klíčová slova: nanodiamonds * cell signalling * FGF * fibroblast growth factor * nanotherapeutics
Kód oboru RIV: JJ - Ostatní materiály; JJ - Ostatní materiály (BFU-R)
Obor OECD: Nano-materials (production and properties); Nano-materials (production and properties) (BFU-R)
Impakt faktor: 10.273, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285915

0499348 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ban, L. - Bowman, J. - Bradforth, S. - Chambaud, G. - Dračínský, Martin - Fischer, I. - Góra, R. - Hochlaf, M. - Janicki, M. - Kirrander, A. - McCoy, A. B. - Petersen, J. - Richardson, J. - Slavíček, P. - Szalewicz, K. - Zehnacker-Rentien, A.
Molecules in confinement in liquid solvents: general discussion.
Faraday Discussions. Roč. 212, Dec 1 (2018), s. 383-397. ISSN 1359-6640
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: quantum effects * tunneling * intermolecular interactions
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 3.712, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291562

0493439 - UOCHB-X 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bartoň, Jan - Krýsová, Hana - Janda, Pavel - Tarábková, Hana - Ashcheulov, Petr - Mortet, Vincent - Taylor, Andrew - Vávra, Jan - Cígler, Petr - Kavan, Ladislav
Chemical modification of diamond surface by a donor-acceptor organic chromophore (P1): Optimization of surface chemistry and electronic properties of diamond.
Applied Materials Today. Roč. 12, Sep (2018), s. 153-162. ISSN 2352-9407
Grant CEP: GA ČR GA13-31783S; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001821
AV ČR(CZ) Fellowship J. E. Purkyně
Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:61388955 ; RVO:68378271
Klíčová slova: B-doped diamond electrode * nanodiamond particles * P1 dye * surface sensitization * photoelectrochemistry
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; CG - Elektrochemie (UFCH-W); BM - Fyzika pevných látek a magnetismus (FZU-D)
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis); Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis) (UFCH-W); Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.) (FZU-D)
Impakt faktor: 8.013, rok: 2018
Krýsová, Hana
- Cígler, Petr
- Kavan, Ladislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286810

0500199 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Baszczyňski, Ondřej - Kaiser, Martin Maxmilian - Česnek, Michal - Břehová, Petra - Jansa, Petr - Procházková, Eliška - Dračínský, Martin - Snoeck, R. - Andrei, G. - Janeba, Zlatko
Xanthine-based acyclic nucleoside phosphonates with potent antiviral activity against varicella-zoster virus and human cytomegalovirus.
Antiviral Chemistry and Chemotherapy. Roč. 26, Nov 29 (2018), s. 1-13. ISSN 0956-3202
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: acyclic nucleoside phosphonates * xanthine * PMEX * antiviral * HCMV * VZV
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2040206618813050
Janeba, Zlatko
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292843

0489489 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Becker, S. - Schneider, C. - Okamura, H. - Crisp, A. - Amatov, T. - Dejmek, Milan - Carell, T.
Wet-dry cycles enable the parallel origin of canonical and non-canonical nucleosides by continuous synthesis.
Nature Communications. Roč. 9, Jan 11 (2018), č. článku 163. ISSN 2041-1723
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: molecular evolution * chemical origin of life
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 11.878, rok: 2018
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02639-1.pdf
Carell, T.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283903

0492366 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bednářová, E. - Dračínský, Martin - Malatinec, Š. - Císařová, I. - Lamaty, F. - Kotora, M.
Synthesis of a Bolm's 2,2 '-Bipyridine Ligand Analogue and Its Applications.
Advanced Synthesis & Catalysis. Roč. 360, č. 15 (2018), s. 2869-2878. ISSN 1615-4150
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1304
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: catalysis * enantioselective synthesis * cyclotrimerization * bipyridines * chiral ligands
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 5.451, rok: 2018
Lamaty, F.
- Kotora, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285923

0488676 - UEB-Q 2019 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Bildziukevich, Uladzimir - Rárová, L. - Šaman, David - Wimmer, Zdeněk
Picolyl amides of betulinic acid as antitumor agents causing tumor cell apoptosis.
European Journal of Medicinal Chemistry. Roč. 145, FEB 10 (2018), s. 41-50. ISSN 0223-5234
Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10599
Institucionální podpora: RVO:61389030 ; RVO:61388963
Klíčová slova: Amide * Betulinic acid * Cytotoxicity * Picolyl amine * Therapeutic index
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 4.833, rok: 2018
Wimmer, Zdeněk
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283229

0498526 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bím, Daniel - Maldonado-Domínguez, M. - Rulíšek, Lubomír - Srnec, M.
Beyond the classical thermodynamic contributions to hydrogen atom abstraction reactivity.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Roč. 115, č. 44 (2018), E10287-E10294. ISSN 0027-8424
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: reduction potential * acidity constant * reorganization energy * asynchronicity factor * hydrogen atom transfer
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 9.580, rok: 2018
Srnec, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291124

0490858 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bím, Daniel - Rulíšek, Lubomír - Srnec, M.
Computational Electrochemistry as a Reliable Probe of Experimentally Elusive Mononuclear Nonheme Iron Species.
Journal of Physical Chemistry C. Roč. 122, č. 20 (2018), s. 10773-10782. ISSN 1932-7447
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: density functional theory * coupled electron-transfer * spin state energetics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 4.309, rok: 2018
Srnec, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284991

0491878 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Blastik, Zsófia E. - Klepetářová, Blanka - Beier, Petr
Enamine-Mediated Azide-Ketone [3+2] Cycloaddition of Azidoperfluoroalkanes.
ChemistrySelect. Roč. 3, č. 25 (2018), s. 7045-7048. ISSN 2365-6549
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: azides * cycloaddition * fluorine * triazoles * trifluoromethyl
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 1.716, rok: 2018
Beier, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285481

0496372 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Blindauer, C. A. - Griesser, R. - Holý, Antonín - Operschall, B. P. - Sigel, A. - Song, B. - Sigel, H.
Intramolecular pi-stacks in mixed-ligand copper(II) complexes formed by heteroaromatic amines and antivirally active acyclic nucleotide analogs carrying a hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl residue.
Journal of Coordination Chemistry. Roč. 71, 11/13 (2018), s. 1910-1934. ISSN 0095-8972
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: antivirals * aromatic-ring stacking * ether oxygen coordination * intramolecular isomeric equilibria * nucleotide analogs
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 1.685, rok: 2018

Blindauer, C. A. Sigel, H.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289166

0489564 - UOCHB-X 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Blindauer, C. A. - Sigel, A. - Operschall, B. P. - Holý, Antonín - Sigel, H.
Metal-ion binding properties of (S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine (HPMPC, Cidofovir). A nucleotide analogue with activity against DNA viruses.
Inorganica chimica acta. Roč. 472, Mar 1 (2018), s. 283-294. ISSN 0020-1693
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: acyclic nucleoside phosphonates * antivirals * chelates * isomeric equilibria * metal ion complexes * nucleotide analogues
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 2.433, rok: 2018

Blindauer, C. A. Sigel, H.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283965

0492199 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Boháčová, Soňa - Vaníková, Zuzana - Poštová Slavětínská, Lenka - Hocek, Michal
Protected 2 '-deoxyribonucleoside triphosphate building blocks for the photocaging of epigenetic 5-(hydroxymethyl)cytosine in DNA.
Organic & Biomolecular Chemistry. Roč. 16, č. 30 (2018), s. 5427-5432. ISSN 1477-0520
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03419S
AV ČR(CZ) AP1501
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: nucleic acid modifications * restriction endonucleases * gene expression
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 3.490, rok: 2018
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/ob/c8ob01106k
Hocek, Michal
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285744

0489970 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Boháčová, Soňa - Ludvíková, L. - Poštová Slavětínská, Lenka - Vaníková, Zuzana - Klán, P. - Hocek, Michal
Protected 5-(hydroxymethyl) uracil nucleotides bearing visible-light photocleavable groups as building blocks for polymerase synthesis of photocaged DNA.
Organic & Biomolecular Chemistry. Roč. 16, č. 9 (2018), s. 1527-1535. ISSN 1477-0520
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-03419S
AV ČR(CZ) AP1501
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: stem cell DNA * restriction endonucleases * mammalian cells
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 3.490, rok: 2018
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/ob/c8ob00160j
Hocek, Michal
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284265

0490750 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bouša, D. - Mayorga-Martinez, C. C. - Mazánek, V. - Sofer, Z. - Boušová, Kristýna - Pumera, M.
MoS2 Nanoparticles as Electrocatalytic Labels in Magneto-Immunoassays.
ACS Applied Materials and Interfaces. Roč. 10, č. 19 (2018), s. 16861-16866. ISSN 1944-8244
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: bipolar electrochemistry * nanoparticles * molybdenum disulphide * immunoassay * hydrogen evolution reaction
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Impakt faktor: 8.456, rok: 2018
Pumera, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284903

0489614 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Boušová, Kristýna - Heřman, P. - Večeř, J. - Bednárová, Lucie - Monincová, Lenka - Majer, Pavel - Vyklický, L. - Vondrášek, Jiří - Teisinger, J.
Shared CaM- and S100A1-binding epitopes in the distal TRPM4 N terminus.
FEBS Journal. Roč. 285, č. 3 (2018), s. 599-613. ISSN 1742-464X
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: calmodulin * fluorescence anisotropy * ligand-binding domains * S100A1 * TRPM4 channel
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.739, rok: 2018
Boušová, Kristýna
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283997

0474057 - BC-A 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Brasero, N. - Martinet, B. - Lecocq, T. - Lhomme, P. - Biella, Paolo - Valterová, Irena - Urbanová, Klára - Cornalba, M. - Hines, H. - Rasmont, P.
The cephalic labial gland secretions of two socially parasitic bumblebees Bombus hyperboreus (Alpinobombus) and Bombus inexspectatus (Thoracobombus) question their inquiline strategy.
Insect Science. Roč. 25, č. 1 (2018), s. 75-86. ISSN 1672-9609
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-10035P
Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:61388963
Klíčová slova: bumblebees * Bombus hyperboreus * Bombus inexspectatus
Kód oboru RIV: ED - Fyziologie; CB - Analytická chemie, separace (UOCHB-X)
Obor OECD: Developmental biology; Analytical chemistry (UOCHB-X)
Impakt faktor: 2.710, rok: 2018
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744-7917.12408/abstract
Brasero, N.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284088

0489639 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Brasero, N. - Lecocq, T. - Martinet, B. - Valterová, Irena - Urbanová, K. - de Jonghe, R. - Rasmont, P.
Variability in Sexual Pheromones Questions their Role in Bumblebee Pre-Mating Recognition System.
Journal of Chemical Ecology. Roč. 44, č. 1 (2018), s. 9-17. ISSN 0098-0331
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: courtship behavior * pheromones * cephalic glands * social insect * pollinator
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Impakt faktor: 2.447, rok: 2018
Brasero, N.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284014

0495275 - UOCHB-X 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bray, M. - Andrei, G. - Ballana, E. - Carter, K. - Durantel, D. - Gentry, B. - Janeba, Zlatko - Moffat, J. - Oomen, C. J. - Tarbet, B. - Riveira-Munoz, E. - Esté, J. A.
Meeting report: 31st International Conference on Antiviral Research.
Antiviral Research. Roč. 158, Oct (2018), s. 88-102. ISSN 0166-3542
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: virus entry requires * nucleoside diphosphate * triphosphate prodrugs
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Virology
Impakt faktor: 4.130, rok: 2018
Riveira-Munoz, E.
- Esté, J. A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288869

0491276 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Brichtová, Eva - Hudecová, Jana - Vršková, Nikola - Šebestík, Jaroslav - Bouř, Petr - Wu, Tao
Binding of Lanthanide Complexes to Histidine-Containing Peptides Probed by Raman Optical Activity Spectroscopy.
Chemistry - A European Journal. Roč. 24, č. 34 (2018), s. 8664-8669. ISSN 0947-6539
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-08764Y; GA MŠk(CZ) LTC17012; GA ČR(CZ) GA18-05770S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: biomolecular probe * chemical imaging * circularly polarized luminescence * histidine * lanthanide-binding peptide * molecular dynamics
Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
Obor OECD: Biophysics
Impakt faktor: 5.160, rok: 2018
Wu, Tao
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285285

0489957 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Broncová, G. - Matějka, P. - Němečková, Z. - Vrkoslav, Vladimír - Shishkanova, T. V.
Electrochemical Detection of Sialic Acid Using Phenylboronic Acid-modified Poly(Diaminobenzoic Acid) Electrodes.
Electroanalysis. Roč. 30, č. 4 (2018), s. 672-680. ISSN 1040-0397.
[Mátrafüred 2017. International Conference on Electrochemical Sensors. Visegrad, 11.06.2017-16.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: diaminobenzoic acid * electrodeposition * phenylboronic acid modification * sialic acid * sensors
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Impakt faktor: 2.691, rok: 2018
Broncová, G.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284253

0498603 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Březina, Kryštof - Duboué-Dijon, Elise - Palivec, Vladimír - Jiráček, Jiří - Křížek, T. - Viola, C. M. - Ganderton, T. R. - Brzozowski, A. M. - Jungwirth, Pavel
Can Arginine Inhibit Insulin Aggregation? A Combined Protein Crystallography, Capillary Electrophoresis, and Molecular Simulation Study.
Journal of Physical Chemistry B. Roč. 122, č. 44 (2018), s. 10069-10076. ISSN 1520-6106
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: molecular dynamics * electrophoresis * crystallography * insulin * arginine
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 2.923, rok: 2018
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.8b06557
Brzozowski, A. M.
- Jungwirth, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290917

0490473 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Buckle, E. L. - Lum, J. S. - Roehrich, A. M. - Stote, R. E. - Vandermoon, B. - Dračínský, Martin - Filocamo, S. F. - Drobny, G. P.
Serine-Lysine Peptides as Mediators for the Production of Titanium Dioxide: Investigating the Effects of Primary and Secondary Structures Using Solid-State NMR Spectroscopy and DFT Calculations.
Journal of Physical Chemistry B. Roč. 122, č. 17 (2018), s. 4708-4718. ISSN 1520-6106
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-11851S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: titanium dioxide * solid-state NMR spectroscopy * DFT calculations
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 2.923, rok: 2018
Dračínský, Martin
- Drobny, G. P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284706

0492171 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bukanova, J. V. - Solntseva, E. I. - Kolbaev, S. N. - Kudová, Eva
Modulation of GABA and glycine receptors in rat pyramidal hippocampal neurones by 3 alpha 5 beta-pregnanolone derivatives.
Neurochemistry International. Roč. 118, Sep (2018), s. 145-151. ISSN 0197-0186
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TE01020028
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: neurosteroid * GABA receptor * glycine receptor * pregnanolone * structure-activity relationship
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 3.994, rok: 2018
Solntseva, E. I.
- Kudová, Eva
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285725

0489994 - UOCHB-X 2019 RIV ZA eng J - Článek v odborném periodiku
Burger, B. V. - Pošta, Martin - Light, M. E. - Kulkarni, M. G. - Viviers, M. Z. - Van Staden, J.
More butenolides from plant-derived smoke with germination inhibitory activity against karrikinolide.
South African Journal of Botany. Roč. 115, Mar (2018), s. 256-263. ISSN 0254-6299
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: fire ecology * furan-2(5H)-ones * Lactuca sativa * seed germination * smoke ecology
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 1.504, rok: 2018
Burger, B. V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284285

0489689 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Buttersack, Tillmann - Weiss, V. C. - Bauerecker, S.
Hypercooling Temperature of Water is about 100 K Higher than Calculated before.
Journal of Physical Chemistry Letters. Roč. 9, č. 3 (2018), s. 471-475. ISSN 1948-7185
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: supercooled water * hypercooling
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 7.329, rok: 2018
Bauerecker, S.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284060

0489541 - UOCHB-X 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Cagno, V. - Andreozzi, P. - D'Alicarnasso, M. - Silva, P. J. - Mueller, M. - Galloux, M. - Le Goffic, R. - Jones, S. T. - Vallino, M. - Hodek, Jan - Weber, Jan - Sen, S. - Janeček, E. R. - Bekdemir, A. - Sanavio, B. - Martinelli, C. - Donalisio, M. - Welti, M. A. R. - Eleouet, J. F. - Han, Y. - Kaiser, L. - Vukovic, L. - Tapparel, C. - Král, P. - Krol, S. - Lembo, D. - Stellacci, F.
Broad-spectrum non-toxic antiviral nanoparticles with a virucidal inhibition mechanism.
Nature Materials. Roč. 17, č. 2 (2018), s. 195-203. ISSN 1476-1122
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LK11207
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: coli polysaccharide derivatives * multivalent gold nanoparticles * respiratory syncytial virus
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Virology
Impakt faktor: 38.887, rok: 2018
Lembo, D.
- Stellacci, F.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283935

0489518 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cook, A. R. - Valášek, Michal - Funston, A. M. - Poliakov, P. - Michl, Josef - Miller, J. R.
p-Carborane Conjugation in Radical Anions of Cage-Cage and Cage-Phenyl Compounds.
Journal of Physical Chemistry A. Roč. 122, č. 3 (2018), s. 798-810. ISSN 1089-5639
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: mixed valence molecules * electron transfer * aromatic hydrocarbons
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 2.641, rok: 2018
Cook, A. R.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283921

0490484 - UCHP-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cuřínová, Petra - Dračínský, Martin - Jakubec, Martin - Tlustý, M. - Janků, K. - Izák, Pavel - Holakovský, R.
Enantioselective Complexation of 1‐Phenylethanol with Chiral Compounds Bearing Urea Moiety.
Chirality. Roč. 30, č. 6 (2018), s. 798-806. ISSN 0899-0042
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00089S; GA ČR(CZ) GA18-11851S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388963
Klíčová slova: enantioselective complexation * binaphthalene * urea
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry; Organic chemistry (UOCHB-X)
Impakt faktor: 1.927, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284712

0497989 - UOCHB-X 2019 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Cvačka, Josef
Iontové zdroje pro LC/MS.
[Ion sources for LC/MS.]
Sborník 19. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2018 - (Nováková, L.; Plachká, K.; Jung, O.), s. 21-26. ISBN 978-80-88195-07-8.
[Škola hmotnostní spektrometrie /19./. Špindlerův Mlýn (CZ), 10.09.2018-14.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: mass spectrometry * ionization
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Cvačka, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291129

0490912 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Čechová, Lucie - Kind, J. - Dračínský, Martin - Filo, J. - Janeba, Zlatko - Thiele, C. M. - Cigáň, M. - Procházková, Eliška
Photoswitching Behavior of 5-Phenylazopyrimidines: In Situ Irradiation NMR and Optical Spectroscopy Combined with Theoretical Methods.
Journal of Organic Chemistry. Roč. 83, č. 11 (2018), s. 5986-5998. ISSN 0022-3263
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-11851S
AV ČR(CZ) L200551701
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: intramolecular hydrogen bonds * visible light * single molecule
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 4.745, rok: 2018
Cigáň, M.
- Procházková, Eliška
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285026

0493604 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Česnek, Michal - Skácel, Jan - Jansa, Petr - Dračínský, Martin - Šmídková, Markéta - Mertlíková-Kaiserová, Helena - Soto-Velasquez, M. - Watts, V. J. - Janeba, Zlatko
Nucleobase Modified Adefovir (PMEA) Analogues as Potent and Selective Inhibitors of Adenylate Cyclases from Bordetella pertussis and Bacillus anthracis.
ChemMedChem. Roč. 13, č. 17 (2018), s. 1779-1796. ISSN 1860-7179
Grant CEP: GA MV VG20102015046; GA ČR(CZ) GBP208/12/G016; GA MŠk LO1302
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: adefovir * adenylate cyclase * Bacillus anthracis * Bordetella pertussis * inhibitors
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 3.016, rok: 2018
Watts, V. J.
- Janeba, Zlatko
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286939

0489781 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Dang, A. - Shaffer, C. J. - Bím, Daniel - Lawler, J. - Lesslie, M. - Ryzhov, V. - Tureček, F.
Near-UV Water Splitting by Cu, Ni, and Co Complexes in the Gas Phase.
Journal of Physical Chemistry A. Roč. 122, č. 8 (2018), s. 2069-2078. ISSN 1089-5639
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: ion-molecule reactions * density functionals * mass spectrometry
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 2.641, rok: 2018
Tureček, F.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284928

0500228 - BFU-R 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Daňhel, Aleš - Trošanová, Zuzana - Balintová, Jana - Simonova, Anna - Pospíšil, Lubomír - Cvačka, Josef - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
Electrochemical reduction of azidophenyl-deoxynucleoside conjugates at mercury surface.
Electrochimica acta. Roč. 259, Jan 1 (2018), s. 377-385. ISSN 0013-4686
Grant CEP: GA ČR GBP206/12/G151; GA MŠk EF15_003/0000477
AV ČR(CZ) AP1501
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:68081707 ; RVO:61388963
Klíčová slova: aromatic azides * click chemistry * radical reduction * redox label
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; CG - Elektrochemie (UOCHB-X)
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Impakt faktor: 5.383, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292337

0506843 - BFU-R 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Daňhel, Aleš - Trošanová, Zuzana - Balintová, Jana - Simonova, Anna - Pospíšil, Lubomír - Cvačka, Josef - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
Electrochemical reduction of azidophenyl-deoxynucleoside conjugates at mercury surface.
Electrochimica acta. Roč. 259, JAN 1 2018 (2018), s. 377-385. ISSN 0013-4686
Grant CEP: GA ČR GBP206/12/G151; GA MŠk EF15_003/0000477
AV ČR(CZ) AP1501
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:68081707 ; RVO:61388963 ; RVO:61388955
Klíčová slova: aromatic azides * click chemistry * radical reduction * redox label
Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie; CG - Elektrochemie (UOCHB-X); CG - Elektrochemie (UFCH-W)
Obor OECD: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis); Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis) (UOCHB-X); Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis) (UFCH-W)
Impakt faktor: 5.383, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297994

0493418 - FZU-D 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
De La Torre Cerdeño, Bruno - Švec, Martin - Hapala, Prokop - López, Roso Redondo Jesús R. - Krejčí, Ondřej - Lo, Rabindranath - Manna, Debashree - Sarmah, Amrit - Nachtigallová, Dana - Tuček, J. - Blonski, P. - Otyepka, M. - Zbořil, R. - Hobza, Pavel - Jelínek, Pavel
Non-covalent control of spin-state in metal-organic complex by positioning on N-doped graphene.
Nature Communications. Roč. 9, Jul (2018), s. 1-9, č. článku 2831. ISSN 2041-1723
Grant CEP: GA MŠk LM2015087; GA ČR GJ17-24210Y; GA ČR(CZ) GA16-16959S
AV ČR(CZ) AP1601
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61388963
Klíčová slova: AFM * molecular magnetism * DFT * grafene * spin cross over
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (UOCHB-X)
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.); Physical chemistry (UOCHB-X)
Impakt faktor: 11.878, rok: 2018
Hobza, Pavel
- Jelínek, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286788

0494023 - UOCHB-X 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dočekal, V. - Šimek, M. - Dračínský, Martin - Veselý, J.
Decarboxylative Organocatalytic Allylic Amination of Morita-Baylis-Hillman Carbamates.
Chemistry - A European Journal. Roč. 24, č. 51 (2018), s. 13441-13445. ISSN 0947-6539
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-11851S
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: allylic compounds * Brønsted acid * chirality * cinchona alkaloids * enantioselective allylic amination
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Impakt faktor: 5.160, rok: 2018
Veselý, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287270

0490860 - UOCHB-X 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Dolejšová, Klára - Křivánek, Jan - Kalinová, Blanka - Hadravová, Romana - Kyjaková, Pavlína - Hanus, Robert
Sex-Pairing Pheromones in Three Sympatric Neotropical Termite Species (Termitidae: Syntermitinae).
Journal of Chemical Ecology. Roč. 44, č. 6 (2018), s. 534-546. ISSN 0098-0331
AV ČR(CZ) FNRS-17-02
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:61388963
Klíčová slova: Silvestritermes minutus * Silvestritermes heyeri * Embiratermes neotenicus * sex-pairing pheromones * tergal glands * Syntermitinae
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Impakt faktor: 2.447, rok: 2018
Kyjaková, Pavlína
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284993