Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5308

0096301 - ÚJF 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Abelev, B. I. - Bielčík, J. - Bielčíková, J. - Bysterský, Michal - Chaloupka, Petr - Jakl, P. - Kapitán, J. - Kushpil, Vasilij - Lednický, R. - Pachr, M. - Šumbera, Michal
Transverse momentum and centrality dependence of high-pT nonphotonic electron suppression in Au+Au collisions at (sNN)=200GeV.
[Závislost potlačení produkce nefotonických elektronů s velkou příčnou hybností produkovaných ve srážkách Au+Au při (sNN)=200GeV na příčné hybnosti a centralitě.]
Physical Review Letters. Roč. 98, č. 19 (2007), s. 192301-192301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA202/04/0793
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
Klíčová slova: STAR
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 6.944, rok: 2007
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0155703

0311346 - ÚJF 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Abelev, B. I. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Anderson, B.D. - Arkhipkin, D. - Bai, Y. - Balewski, J. - Bielčíková, J. - Bysterský, Michal - Chaloupka, Petr - Kushpil, Vasilij - Šumbera, Michal
ρ0 Photoproduction in Ultra-Peripheral Relativistic Heavy Ion Collisions with STAR.
[ρ0 fotoprodukce v ultra-periferálních relativistických srážkách těžkých iontů v detektoru STAR.]
Physical Review. C. Roč. 77, č. 3 (2008), 034910/1-034910/11. ISSN 0556-2813
Grant CEP: GA ČR GA202/07/0079
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
Klíčová slova: TIME PROJECTION CHAMBER * NUCLEAR MODELS * CONSERVATION LAWS
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.124, rok: 2008
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0162980

0477330 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Ablyazimov, T. - Abuhoza, A. - Adak, R. P. - Adamczyk, M. - Kugler, Andrej - Kushpil, Vasilij - Mikhaylov, Vasily - Petráček, V. - Pospíšil, V. - Prakash, Arun - Škoda, L. - Svoboda, Ondřej - Tlustý, Pavel
Challenges in QCD matter physics -The scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR.
European Physical Journal A. Roč. 53, č. 3 (2017), č. článku 60. ISSN 1434-6001
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: FAIR * RHIC * LHC
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 2.799, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273704

0384607 - ÚJF 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Abuki, H. - Brauner, Tomáš
How does color neutrality affect collective modes in color superconductors?
Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 85, č. 11 (2012), s. 116004. ISSN 1550-7998
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: effective-field theory * dense quark matter * QCD
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 4.691, rok: 2012
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0217000

0339463 - ÚJF 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Abuki, H. - Brauner, Tomáš - Warringa, H. J.
Pion condensation in a dense neutrino gas.
European Physical Journal C. Roč. 64, č. 1 (2009), s. 123-131. ISSN 1434-6044
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
Klíčová slova: QCD PHASE-DIAGRAM * QUARK MATTER * BARYON DENSITY
Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
Impakt faktor: 2.746, rok: 2009
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0182982

0321107 - ÚJF 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Abuki, H. - Brauner, Tomáš
Strongly interacting Fermi systems in 1/N expansion: From cold atoms to color superconductivity.
[Silně interagující Fermiho systémy v 1/N rozvoji: Od chladných atomů k barevné supravodivosti.]
Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. Roč. 78, č. 12 (2008), 125010/1-125010/13. ISSN 1550-7998
Grant CEP: GA ČR GA202/06/0734
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
Klíčová slova: BCS-BEC crossover * Unitary Fermi gas * Quark matter
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 5.050, rok: 2008
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0169780

0443083 - GLÚ 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Ackerman, Lukáš - Ulrych, Jaromír - Řanda, Zdeněk - Erban, V. - Hegner, E. - Magna, T. - Balogh, K. - Frána, Jaroslav - Lang, Miloš - Novák, Jiří Karel
Geochemical characteristics and petrogenesis of phonolites and trachytic rocks from the České Středohoří Volcanic Complex, the Ohře Rift, Bohemian Massif.
Lithos. 224/225, May (2015), s. 256-271. ISSN 0024-4937
Grant CEP: GA AV ČR IAA3048201
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:61389005
Klíčová slova: phonolite * trachyte * Sr–Nd–Li isotopes * Cenozoic alkaline volcanism * Ohře (Eger) Rift * Bohemian Massif
Kód oboru RIV: DD - Geochemie
Impakt faktor: 3.723, rok: 2015
Ackerman, Lukáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245852

0475494 - GLÚ 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ackerman, Lukáš - Magna, T. - Žák, Karel - Skála, Roman - Jonášová, Šárka - Mizera, Jiří - Řanda, Zdeněk
The behavior of osmium and other siderophile elements during impacts: Insights from the Ries impact structure and central European tektites.
Geochimica et Cosmochimica Acta. Roč. 210, 1 August (2017), s. 59-70. ISSN 0016-7037
Grant CEP: GA ČR GA13-22351S; GA MŠk LM2015056
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:61389005
Klíčová slova: highly siderophile elements * meteoritic component * Osmium isotopes * Ries impact structure * tektite
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie; CB - Analytická chemie, separace (UJF-V)
Obor OECD: Geology; Analytical chemistry (UJF-V)
Impakt faktor: 4.690, rok: 2017
Ackerman, Lukáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272186

0185737 - UJF-V 20033053 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Ackermann, K. H. - Adams, N. - Adler, C. - Šumbera, Michal - Zborovský, Imrich
STAR detector overview.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. Roč. 499, 2/3 (2003), s. 624-632. ISSN 0168-9002
Grant CEP: GA MŠk ME 475; GA AV ČR KSK1048102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
Klíčová slova: relativistic heavy ions * tracking detectors * electromagnetic calorimeters
Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
Impakt faktor: 1.166, rok: 2003
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0082120

0479671 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczewski-Musch, J. - Arnold, O. - Behnke, C. - Chlad, Lukáš - Kugler, Andrej - Rodriguez Ramos, Pablo - Sobolev, Yuri, G. - Svoboda, Ondřej - Tlustý, Pavel - Wagner, Vladimír
A facility for pion-induced nuclear reaction studies with HADES.
European Physical Journal A. Roč. 53, č. 9 (2017), č. článku 188. ISSN 1434-6001
Grant CEP: GA ČR GA13-06759S; GA MŠk LM2015049
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: HADES collaboration
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 2.799, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275640

0477405 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczewski-Musch, J. - Arnold, O. - Atomssa, E. T. - Chlad, Lukáš - Kugler, Andrej - Rodriguez Ramos, Pablo - Sobolev, Yuri, G. - Svoboda, Ondřej - Tlustý, Pavel - Wagner, Vladimír
Analysis of the exclusive final state npe(+)e(-) in the quasi-free np reaction.
European Physical Journal A. Roč. 53, č. 7 (2017), č. článku 149. ISSN 1434-6001
Grant CEP: GA ČR GA13-06759S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: HADES collaboration * heavy ion collisions * cross section
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 2.799, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273758

0490611 - ÚJF 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczewski-Musch, J. - Arnold, O. - Behnke, C. - Chlad, Lukáš - Kugler, Andrej - Rodriguez Ramos, Pablo - Sobolev, Yuri, G. - Svoboda, Ondřej - Tlustý, Pavel - Wagner, Vladimír
Centrality determination of Au plus Au collisions at 1.23A GeV with HADES.
European Physical Journal A. Roč. 54, č. 5 (2018), č. článku 85. ISSN 1434-6001
Grant CEP: GA MŠk LM2015049; GA MŠk EF16_013/0001677
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: HADES * FAIR * cross-sections
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 2.481, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284783

0488734 - ÚJF 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczewski-Musch, J. - Arnold, O. - Behnke, C. - Chlad, Lukáš - Kugler, Andrej - Rodriguez Ramos, Pablo - Sobolev, Yuri, G. - Svoboda, Ondřej - Tlustý, Pavel - Wagner, Vladimír
Deep sub-threshold phi production in Au plus Au collisions.
Physics Letters. B. Roč. 778, č. 3 (2018), s. 403-407. ISSN 0370-2693
Grant CEP: GA ČR GA13-06759S; GA MŠk LM2015049
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: heavy ion collisions * antikaon production * meson production
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 4.162, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283276

0477319 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczewski-Musch, J. - Arnold, O. - Atomssa, E. T. - Chlad, Lukáš - Kugler, Andrej - Rodriguez Ramos, Pablo - Sobolev, Yuri, G. - Svoboda, Ondřej - Tlustý, Pavel - Wagner, Vladimír
Delta (1232) Dalitz decay in proton-proton collisions at T=1.25 GeV measured with HADES at GSI.
Physical Review C. Roč. 95, č. 6 (2017), č. článku 065205. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA ČR GA13-06759S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: HADES collaboration * heavy ion collisions * Delta(1232)
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 3.304, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273697

0475675 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczewski-Musch, J. - Agakishiev, G. - Arnold, O. - Atomssa, E. T. - Krása, Antonín - Kugler, Andrej - Sobolev, Yuri, G. - Svoboda, Ondřej - Tlustý, Pavel - Wagner, Vladimír
Inclusive Lambda production in proton-proton collisions at 3.5 GeV.
Physical Review C. Roč. 95, č. 1 (2017), č. článku 015207. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA ČR GA13-06759S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: heavy ion collisions * resonance model * pp collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 3.304, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272329

0462438 - ÚJF 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczewski-Musch, J. - Agakishiev, G. - Arnold, O. - Atomssa, E. T. - Behnke, C. - Krása, Antonín - Kugler, Andrej - Sobolev, Yuri, G. - Tlustý, Pavel - Wagner, Vladimír
Lambda p interaction studied via femtoscopy in p plus Nb reactions at root s(NN)=3.18 GeV.
Physical Review C. Roč. 94, č. 2 (2016), s. 025201. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA ČR GA13-06759S; GA MŠk LC07050
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: HADES collaboration * heavy ion collisions * correlation funciton
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.820, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0261909

0491106 - ÚJF 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczewski-Musch, J. - Agakishiev, G. - Arnold, O. - Krása, Antonín - Kugler, Andrej - Sobolev, Yuri, G. - Svoboda, Ondřej - Tlustý, Pavel - Wagner, Vladimír - Wendisch, C.
Sigma(0) production in proton nucleus collisions near threshold.
Physics Letters. B. Roč. 781, č. 6 (2018), s. 735-740. ISSN 0370-2693
Grant CEP: GA ČR GA13-06759S; GA MŠk LM2015049
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: HADES collaboration * hyperons * strangeness
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 4.162, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285178

0492102 - ÚJF 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Azimuthal anisotropy in Cu plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV.
Physical Review C. Roč. 98, č. 1 (2018), č. článku 014915. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001569
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * heavy ion collisions * energy
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 3.132, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285664

0454089 - ÚJF 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Azimuthal Anisotropy in U plus U and Au plus Au Collisions at RHIC.
Physical Review Letters. Roč. 115, č. 22 (2015), s. 222301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * heavy ion collisions * nuclear collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 7.645, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254782

0488717 - ÚJF 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Azimuthal transverse single-spin asymmetries of inclusive jets and charged pions within jets from polarized-proton collisions at root s=500 GeV.
Physical Review D. Roč. 97, č. 3 (2018), č. článku 032004. ISSN 2470-0010
Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001569
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * asymmetries * collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 4.368, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283259

0488722 - ÚJF 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Beam-Energy Dependence of Directed Flow of Lambda, (Lambda)over-bar, K-+/-, K-s(0), and phi in Au plus Au Collisions.
Physical Review Letters. Roč. 120, č. 6 (2018), č. článku 062301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001569
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * heavy ion collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 9.227, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283264

0464225 - ÚJF 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Beam-energy dependence of charge balance functions from Au plus Au collisions at energies available at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider.
Physical Review C. Roč. 94, č. 2 (2016), s. 024909. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA MŠk LG15001; GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR experiment * BNL * LHC
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.820, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0263203

0433021 - ÚJF 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Alekseev, I. - Alford, J. - Anson, C. - Aparin, A. A. - Arkhipkin, D. - Aschenauer, E. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Beam-Energy Dependence of Charge Separation along the Magnetic Field in Au plus Au Collisions at RHIC.
Physical Review Letters. Roč. 113, č. 5 (2014), 052302. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: heavy ion collisions * STAR * hot QCD
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 7.512, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237300

0492090 - ÚJF 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Beam Energy Dependence of Jet-Quenching Effects in Au plus Au Collisions at root s(NN)=7.7, 11.5, 14.5, 19.6, 27, 39, and 62.4 GeV.
Physical Review Letters. Roč. 121, č. 3 (2018), č. článku 032301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001569
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * collisions * high p(T)
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 9.227, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285651

0433612 - ÚJF 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Alekseev, I. - Alford, J. - Anson, C. - Aparin, A. A. - Arkhipkin, D. - Barnovská, Zuzana - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Hajková, O. - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Vértési, Robert
Beam Energy Dependence of Moments of the Net-Charge Multiplicity Distributions in Au plus Au Collisions at RHIC.
Physical Review Letters. Roč. 113, č. 9 (2014), 092301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S; GA MŠk LA09013
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * QCD
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 7.512, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237819

0429957 - ÚJF 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Alekseev, I. - Alford, J. - Anson, C. - Aparin, A. A. - Arkhipkin, D. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Beam-Energy Dependence of the Directed Flow of Protons, Antiprotons, and Pions in Au plus Au Collisions.
Physical Review Letters. Roč. 112, č. 16 (2014), s. 162301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: heavy ion collisions * quark-gluon plasma * STAR
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 7.512, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0234939

0459124 - ÚJF 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Vértési, Robert
Beam Energy Dependence of the Third Harmonic of Azimuthal Correlations in Au plus Au Collisions at RHIC.
Physical Review Letters. Roč. 116, č. 11 (2016), s. 112302. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S; GA MŠk LG15001
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * RHIC * heavy ion collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 8.462, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0259366

0446856 - ÚJF 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Beam-energy-dependent two-pion interferometry and the freeze-out eccentricity of pions measured in heavy ion collisions at the STAR detector.
Physical Review. C. Roč. 92, č. 1 (2015), 014904. ISSN 0556-2813
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S; GA MŠk LG14004
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * quark-gluon plasma * relativistic nuclear collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.146, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0248838

0480639 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Bulk properties of the medium produced in relativistic heavy-ion collisions from the beam energy scan program.
Physical Review C. Roč. 96, č. 4 (2017), č. článku 044904. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA MŠk LG15001; GA MŠk LM2015054
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * RHIC * Beam Energy Scan
Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
Obor OECD: Particles and field physics
Impakt faktor: 3.304, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276370

0458218 - ÚJF 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Centrality and Transverse Momentum Dependence of Elliptic Flow of Multistrange Hadrons and phi Meson in Au plus Au Collisions at root S NN=200 GeV.
Physical Review Letters. Roč. 116, č. 6 (2016), s. 062301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S; GA MŠk LG15001
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * nuclear collisions * quark-gluon plasma
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 8.462, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258493

0458122 - ÚJF 2017 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Centrality dependence of identified particle elliptic flow in relativistic heavy ion collisions at root s(NN)=7.7-62.4 GeV.
Physical Review. C. Roč. 93, č. 1 (2016), s. 014907. ISSN 0556-2813
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S; GA MŠk LG15001
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * nuclear collisions * resonance
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.820, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0258456

0482520 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Coherent diffractive photoproduction of rho(0) mesons on gold nuclei at 200 GeV/nucleon-pair at the Relativistic Heavy Ion Collider.
Physical Review C. Roč. 96, č. 5 (2017), č. článku 054904. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA MŠk LM2015054; GA MŠk LG15001
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * LHC
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 3.304, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277946

0496779 - ÚJF 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adams, J. R. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Trzeciak, B. A.
Collision energy dependence of moments of net-kaon multiplicity distributions at RHIC.
Physics Letters. B. Roč. 785, č. 10 (2018), s. 551-560. ISSN 0370-2693
Grant CEP: GA MŠk EF16_013/0001569
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * heavy ion collisions
Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
Obor OECD: Particles and field physics
Impakt faktor: 4.162, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289420

0439717 - ÚJF 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Dielectron azimuthal anisotropy at mid-rapidity in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV.
Physical Review. C. Roč. 90, č. 6 (2014), 064904. ISSN 0556-2813
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * resistive plate chambers * quark-gluon plasma
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.733, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242938

0433171 - ÚJF 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Alekseev, I. - Alford, J. - Anson, C. - Aparin, A. A. - Arkhipkin, D. - Barnovská, Zuzana - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Hajková, O. - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Vértési, Robert
Dielectron Mass Spectra from Au plus Au Collisions at root s(NN)=200 Ge V.
Physical Review Letters. Roč. 113, č. 2 (2014), 022301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: heavy ion collisions * STAR * hot QCD
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 7.512, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0237446

0454045 - ÚJF 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Vértési, Robert
Di-hadron correlations with identified leading hadrons in 200 GeV Au + Au and d plus Au collisions at STAR.
Physics Letters. B. Roč. 751, DEC (2015), s. 233-240. ISSN 0370-2693
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * heavy ions collisions * quark gluon plasma
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 4.787, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254742

0477478 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Vértési, Robert
Dijet imbalance measurements in Au plus Au and pp collisions at root s(NN)=200 GeV at STAR.
Physical Review Letters. Roč. 119, č. 6 (2017), č. článku 062301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA MŠk LG15001; GA MŠk LM2015054
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * quark gluon plasma * momentum dependece
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 8.839, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273826

0486434 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Barnovská, Zuzana - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, Petr - Chung, Paul - Hajková, O. - Kapitán, Jan - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Šumbera, Michal - Tlustý, David
Directed Flow of Identified Particles in Au plus Au Collisions at root S-NN=200 GeV at RHIC.
Physical Review Letters. Roč. 108, č. 20 (2012), č. článku 202301. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA MŠk LA09013
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * RHIC * heavy ions collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 7.943, rok: 2012
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281247

0477399 - ÚJF 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Direct virtual photon production in Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV STAR Collaboration.
Physics Letters. B. Roč. 770, JUL (2017), s. 451-458. ISSN 0370-2693
Grant CEP: GA MŠk LG15001; GA MŠk LM2015054
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * transverse mementum * Au Au collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 4.254, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273753

0444240 - ÚJF 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Effect of event selection on jetlike correlation measurement in d plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV.
Physics Letters. B. Roč. 743, APR (2015), s. 333-339. ISSN 0370-2693
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S; GA MŠk LG14004
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR Collaboration * time projection chamber * correlations
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 4.787, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0246807

0474518 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Elliptic flow of electrons from heavy-flavor hadron decays in Au plus Au collisions at root s(NN)=200, 62.4, and 39 GeV.
Physical Review C. Roč. 95, č. 3 (2017), č. článku 034907. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA MŠk LM2015054; GA MŠk LG15001
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * ion collisions * heavy ion collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 3.304, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271560

0395269 - ÚJF 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Alekseev, I. - Alford, J. - Anson, C. - Barnovská, Zuzana - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Chung, Paul - Hajková, O. - Kapitán, Jan - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Tokarev, M. V.
Elliptic flow of identified hadrons in Au + Au collisions at root s(NN)=7.7-62.4 GeV.
Physical Review. C. Roč. 88, č. 1 (2013), 014902. ISSN 0556-2813
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * heavy ion collisions * quark gluon plasma
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.881, rok: 2013
http://prc.aps.org/pdf/PRC/v88/i1/e014902
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0225423

0454034 - ÚJF 2016 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Energy dependence of acceptance-corrected dielectron excess mass spectrum at mid-rapidity in Au plus Au collisions at root(NN)-N-S=19.6 and 200 GeV.
Physics Letters. B. Roč. 750, NOV (2015), s. 64-71. ISSN 0370-2693
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * nucleus-nucleus collisions * CERN-SPS
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 4.787, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0254730

0477624 - ÚJF 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal
Energy dependence of J/Psi production in Au plus Au collisions at root S-NN=39, 62.4 and 200 GeV.
Physics Letters. B. Roč. 771, AUG (2017), s. 13-20. ISSN 0370-2693
Grant CEP: GA MŠk LG15001; GA MŠk LM2015054
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * heavy ion collisions * transver momentum
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 4.254, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273919

0448273 - ÚJF 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Trzeciak, B. A. - Vértési, Robert
Energy dependence of K pi, p pi, and Kp fluctuations in Au plus Au collisions from root s(NN)=7.7 to 200 GeV.
Physical Review. C. Roč. 92, č. 2 (2015), 0211901. ISSN 0556-2813
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S; GA MŠk LA09013
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * nucleus nucleus collisions * deconfinement phase transition
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.146, rok: 2015
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250020

0427148 - ÚJF 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Alekseev, I. - Alford, J. - Anson, C. - Aparin, A. A. - Arkhipkin, D. - Barnovská, Zuzana - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Hajková, O. - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Vértési, Robert
Energy Dependence of Moments of Net-Proton Multiplicity Distributions at RHIC.
Physical Review Letters. Roč. 112, č. 3 (2014), 032302. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * heavy ion collisions * proton and antiproton production
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 7.512, rok: 2014
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0232792

0392252 - ÚJF 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Alakhverdyants, A. V. - Alekseev, I. - Alford, J. - Anson, C. - Arkhipkin, D. - Aschenauer, E. - Barnovská, Zuzana - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Chung, Paul - Hajková, O. - Kapitán, Jan - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Šumbera, Michal - Tlustý, David
Experimental studies of di-jets in Au plus Au collisions using angular correlations with respect to back-to-back leading hadrons.
Physical Review. C. Roč. 87, č. 4 (2013), 044903. ISSN 0556-2813
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * angular correlations * jet-medium interactions * heavy ion collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.881, rok: 2013
http://prc.aps.org/pdf/PRC/v87/i4/e044903
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0221202

0486429 - ÚJF 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Barnovská, Zuzana - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Chung, Paul - Hajková, O. - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Šumbera, Michal - Vértési, Robert
Fluctuations of charge separation perpendicular to the event plane and local parity violation in root S-NN=200 GeV Au + Au collisions at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider.
Physical Review C. Roč. 88, č. 6 (2013), č. článku 064911. ISSN 2469-9985
Grant CEP: GA MŠk LA09013
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: HOT QCD * CONSERVATION * COLLISIONS
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 3.881, rok: 2013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281242

0397920 - ÚJF 2014 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Aggarwal, M. M. - Ahammed, Z. - Alekseev, I. - Alford, J. - Anson, C. - Aparin, A. A. - Barnovská, Zuzana - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Chung, Paul - Hajková, O. - Pachr, M. - Rusňák, Jan - Šumbera, Michal - Tlustý, David - Vértési, Robert
Freeze-out dynamics via charged kaon femtoscopy in root sNN=200 GeV central Au plus Au collisions.
Physical Review. C. Roč. 88, č. 3 (2013), 034906. ISSN 0556-2813
Grant CEP: GA ČR GA13-20841S
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR * heavy ion collisions
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Impakt faktor: 3.881, rok: 2013
http://prc.aps.org/pdf/PRC/v88/i3/e034906
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0225520

0477471 - ÚJF 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Adamczyk, L. - Adkins, J. K. - Agakishiev, G. - Bielčík, J. - Bielčíková, Jana - Chaloupka, P. - Federič, Pavol - Federičová, P. - Harlenderová, A. - Kocmánek, Martin - Kvapil, J. - Lidrych, J. - Rusňák, Jan - Rusňáková, O. - Šaur, Miroslav - Šimko, Miroslav - Šumbera, Michal - Trzeciak, B. A.
Global Lambda hyperon polarization in nuclear collisions.
Nature. Roč. 548, č. 7665 (2017), č. článku 23004. ISSN 0028-0836
Grant CEP: GA MŠk LG15001; GA MŠk LM2015054
Institucionální podpora: RVO:61389005
Klíčová slova: STAR collaboration * heavy ion collisions * vorticity
Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
Obor OECD: Nuclear physics
Impakt faktor: 41.577, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273821