Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 214

0493760 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Dittmann, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2016/2017 Academic Year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 1 (2018), s. 55-57. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287887

0500928 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2017/2018.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the 2017/2018 academic year.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 5 (2018), s. 299-302. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292962

0498948 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Enantiosémie z perspektivy lingvistických teorií intersubjektivity.
[Enantiosemy from the Perspective of Linguistic Theories of Intersubjectivity.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 9, zvláštní vydání (2018), s. 124-134. ISSN 1804-3240
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: enantiosemy * intersubjectivity * language acquisition * linguistic change * linguistic rule
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/103950/Martin_Benes_124-134.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291250

0489149 - UJC-A 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Beneš, Martin - Prošek, Martin - Smejkalová, Kamila - Štěpánová, Veronika
Interaction between language users and a language consulting center: Challenges for language management theory research.
The Language Management Approach, A Focus on Research Methodology. Berlín: Peter Lang GmbH International Verlag der Wissenschaften, 2018 - (Fairbrother, L.; Nekvapil, J.; Sloboda, M.), s. 119-140. Prague Papers on Language, Society and Interaction, 5. ISBN 978-3-631-65042-4
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Language Management Theory * language consulting * micro management * macro management * pre-interaction management * post-interaction management * in-interaction management
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285601

0494031 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Martin
Kalamáry.
[On the Czech word Kalamáry.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 4 (2018), s. 238-243. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * calamari * morphology * grammatical gender * ambiguity of grammatical gender
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288897

0500116 - UJC-A 2019 RIV CZ cze, old B - Monografie kniha jako celek
Bičan, Aleš - Boček, Vít - Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena - Malčík, Petr - Šarapatková, Žofie - Villnow Komárková, Jana - Vykypěl, Bohumil
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 19. zakon7 - ž6zl7. Bibliografický aparát.
[Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language 19. zakon7 - ž6zl7.]
Brno: Tribun EU, 2018. 122 s. ISBN 978-80-263-1501-8
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Old Church Slavonic language * dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292258

0500496 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bičan, Aleš
Etymologie a fonologie: případ Mathesiova fonotaktického pravidla.
[Etymology and phonology: The case of Mathesius' phonotactic rule.]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 13-31. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: consonant-vowel combinations * loanword * expressive words
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292556

0501524 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Jan Gebauer, jazykový kontakt a několik starších názorů na německý vliv na češtinu v oblasti hláskosloví.
[Jan Gebauer, language contact, and some early views on the German influence on Czech on the phonological level.]
Linguistica Brunensia. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 47-59. ISSN 1803-7410
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language contact * historiography of linguistics * Czech language * German language * Jan Gebauer
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://hdl.handle.net/11222.digilib/138787
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293538

0500951 - UJC-A 2019 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Language contact studies: the past, the present, and the future.
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica 17. - 18. 9. 2015. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018 - (Odaloš, P.), s. 75-82. Filozofická fakulta. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language contact studies * language contact * historiography of linguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292989

0500497 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Staroslověnské k7motra a české kmotra: moravismus/panonismus ve staroslověnštině, nebo paleoslovenismus v češtině?
[Old Church Slavonic k7motra and Czech kmotra: a Moravian/Pannonian word in Old Church Slavonic, or a Paleoslovenism in Czech?]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 81-85. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Church Slavonic * Czech * Early Romance * godmother * borrowings
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292557

0500959 - UJC-A 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) I: Material and existing theories.
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Roč. 135, č. 3 (2018), s. 161-170. ISSN 1897-1059
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Common Slavonic * ermine
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.ejournals.eu/pliki/art/12576/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292996

0500962 - UJC-A 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
The etymology of the Slavonic name for ermine (Mustela erminea) II: A new proposal.
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Roč. 135, č. 3 (2018), s. 171-176. ISSN 1897-1059
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-02702S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Common Slavonic * ermine
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.ejournals.eu/pliki/art/12575/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292998

0493188 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čermáková, Anna - Kopřivová, Marie
Korpusový výzkum mluveného jazyka na příkladu češtiny a angličtiny: současný stav.
[Corpus-based research of spoken language: the state-of-the-art for Czech and English.]
Slovo a slovesnost. Roč. 79, č. 3 (2018), s. 217-240. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken language research * corpus linguistics * spoken Czech * basic descriptive unit for spoken language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.412, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286848

0502637 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M.
O slovníkových transmisích.
[On Dictionary Transmissions.]
Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, 2018 - (Krušinský, R.), s. 97-104. ISBN 978-80-7053-324-6.
[Bibliotheca Antiqua 2018. Olomouc (CZ), 28.11.2018-29.11.2018]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Older Czech * vocabulary * Daniel Adam of Veleslavín * metaphorical lexical units
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.vkol.cz/data/soubory/hf/bibliotheca-antiqua-2018/%C4%8Cern%C3%A12018.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294569

0502320 - UJC-A 2019 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Osudy Starých letopisů českých (text F).
[Fates of the Old Czech Annals (text F).]
Poznańskie studia slawistyczne. -, č. 14 (2018), s. 53-64. ISSN 2084-3011
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Old Czech Annals * Hussitism * Václav Hanka
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294297

0498984 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Porod bídný i veselý (K lexiku humanistického porodnického spisu).
[Birth – miserable as well as merry (on the subject of the vocabulary in a humanist obstetrical record).]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 18 (2018), s. 3-21. ISSN 1804-137X
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Humanist Czech * history of obstetrics * obstetrical terminology * Eucharius Rösslin Jr.
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291309

0501529 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Čornej, Petr - Klosová, Markéta
Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty).
[Old Czech Annals (Its East-Bohemian branch and some related texts).]
Praha: Filosofia, 2018. 729 s. Fontes rerum Bohemicarum. Series nova, tomus III. ISBN 978-80-7007-555-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * Old Czech Annals * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294268

0504820 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Alena M.
Terminologie v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína.
[Terminology in Daniel Adam of Veleslavín´s Nomenclators.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 407-414. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Terminology * Humanistic Czech * Daniel Adam of Veleslavín * Dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296580

0497062 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Thámův Veleslavínův nomenklátor.
[Thám’s version of Veleslavín’s Nomenclator.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 3 (2018), s. 158-175. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Older Czech * vocabulary * humanism * Daniel Adam of Veleslavín * Karel Ignác Thám
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289685

0504766 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Žižka, potvora mrzutá (K významovým proměnám staročeských lexémů).
[Žižka, potvora mrzutá (monster horrible) (On the semantic shifts of the Old-Czech lexemes).]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 185-195. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexical meaning * Jan Žižka * Hussitism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296583

0500932 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Anna
Chatbot.
[On the Czech word chatbot.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 5 (2018), s. 303-307. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: chatbot * blending * robot
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293072

0500659 - UJC-A 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše
Kouzelníci, černokněžníci.
[Names for corcerers and wizzards.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 67-70. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293361

0500661 - UJC-A 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše
Lidové léčitelky, bohyně.
[Names for folk healers.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 74-78. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293364

0500657 - UJC-A 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše
O čarodějnicích a čarování.
[Names for witches and spells.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 55-66. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293359

0500660 - UJC-A 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Čižmárová, Libuše
Pálení čarodějnic.
[Burning of witches in dialect.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 71-73. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293363

0500651 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čižmárová, Libuše - Goláňová, Hana - Hlubinková, Zuzana - Ireinová, Martina - Přadková, Petra - Komárková, Zina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Kloferová, Stanislava - Spinková, Stanislava - Šipková, Milena
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí.
[Life in Words, Words in Life.]
Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v. i. v nakladatelství NLN, 2018. 210 s. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: Czech * dialect * language development * vocabulary * dialect dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293354

0505316 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čurdová, Veronika - Kroupová, Magdalena
Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě.
[The Verbs běžet and běhat (to Run) in the Lexicographical Point of View.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 287-294. ISBN 978-80-86420-65-3.
[Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Praha (CZ), 20.04.2016-22.04.2016]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV011
Klíčová slova: verbs of motion * determinate verbs * indeterminate verbs * dictionary-making principles * lexicography * monolingual dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296841

0500667 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Duběda, Tomáš
Fonologická adaptace anglicismů v kvantitativním pohledu.
[The phonological adaptation of Anglicisms to Czech: a quantitative approach.]
Naše řeč. Roč. 101, č. 5 (2018), s. 245-267. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: anglicisms * borrowings * Czech * phonological adaptation * phonology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292733

0500668 - UJC-A 2019 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duběda, Tomáš
N+N Borrowings from English: A New Stress Pattern in Czech?
Proceedings of the 9th International Conference on Speech Prosody. Poznań: Adam Mickiewicz University Poznań, 2018 - (Klessa, K.; Bachan, J.; Wagner, A.; Karpiński, M.; Śledziński, D.), s. 90-93. ISSN 2333-2042.
[9th International Conference on Speech Prosody 2018. Poznań (PL), 13.06.2018-16.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * English * Anglicisms * loanwords * loanword adaptation * phonology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.isca-speech.org/archive/SpeechProsody_2018/pdfs/46.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292945

0501699 - UJC-A 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, J. (ed.) - Malčík, Petr (ed.)
Jan Balhar. Slezsko v pismě.
[Silesia in Written Form.]
Brno: Host, 2018. 220 s. Studie osobností brněnské lingvistiky, 7. ISBN 978-80-7577-692-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * Jan Balhar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293697

0500979 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dvořáková, Klára
Komplimenty v češtině.
[Compliments in Czech Language.]
Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 115-124. ISBN 978-80-557-1417-2.
[Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: compliments * figures of speech * informal discourse * politeness * private discourse
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293476

0498949 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Lidová etymologie a „hanlivá“ příjmení.
[Folk etymology and „pejorative“ surnames.]
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 42-53. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: folk etymology * obscene * vulgar * pejorative family names * renaming
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291433

0499231 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Onomastické zprávy a poznámky (11 příspěvků).
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 331-338. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * proper names * onyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291489

0499237 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
Soudní znalectví v roce 2017 v oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR.
Acta onomastica. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 338-339. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * expert opinion * proper name
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291467

0503237 - UJC-A 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáková, Žaneta
„Copak musí jméno něco znamenat?“ ptala se nejistě Alenka. Aneb když postavy samy vykládají svá jména.
[„Must a name Mean Something?“ Alice asked doubtfully. Or When Characters Interpret their Names themselves.]
Litikon. Roč. 3, č. 2 (2018), s. 223-228. ISSN 2453-8507
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * proper names * literary onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295077

0502356 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fuková, Irena
Deverbativa se sufixy -tva a -tba ve vývojovém pohledu.
[Deverbatives with Suffixes -tva and -tba in Diachronic Perspective.]
Nová čeština doma a ve světě. -, č. 2 (2018), s. 7-13. ISSN 1805-367X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word-formation * language development * historical lexicology * Old Czech * deverbal substantive * suf-fix * -tva * -tba * -ba
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/109/2018/11/Irena_Fukova_7-13-1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294529

0505613 - UJC-A 2020 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fuková, Irena
Staročeská lexikální jednotka klatva, kletva a klatba, kletba.
[Old Czech lexical unit klatva, kletva and klatba, kletba.]
Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bednaříková, B.; Stůjová, P.), s. 60-69. Sborníky. ISBN 978-80-244-5394-1.
[Mezinárodní setkání mladých lingvistů Olomouc 2014 /15./. Olomouc (CZ), 12.05.2014-14.05.2014]
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: historical lexicology * historical lexicography * semantics * word formation * deverbal substantive * curse * oath
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297230

0500827 - UJC-A 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Goláňová, Hana
Brynza, domikát, čír a další salašnické výrazy.
[Names connected with the Carpathian chalet culture.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 142-152. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293383

0492248 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Goláňová, Hana
Co mají společného vdolek a frgál?
Vesmír. Roč. 97, č. 3 (2018), s. 184. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialect * region * food
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-3/co-maji-spolecneho-vdolek-frgal.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285785

0500816 - UJC-A 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Goláňová, Hana
Je sršeň agresor, nebo agresorka?
[On the gender of the word sršeň ,hornet‘.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 97-100. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293370

0497431 - UJC-A 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hanzová, Barbora
K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva.
[To the legal terminology of the older fun-educational manuals of law.]
Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018 - (Knoll, V.), s. 87-96. ISBN 978-80-7380-711-5.
[Právo v běhu času. Plzeň (CZ), 25.05.2017-26.05.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * law * legal terminology * legal manuals * fun-educational manuals
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291043

0502705 - UJC-A 2019 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Anoikonyms in Czech and Slovak Anoikonymical Dictionaries as a Source for the Research into Historical Dialectology.
Nouvelle revue d’onomastique. -, č. 60 (2018), s. 147-154. ISSN 0755-7752.
[Noms de lieux, noms de personnes. La question des sources. Paříž, 02.12.2015-05.12.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Slovak language * historical dialectology * anoikonyms
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294697

0503121 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan
Czech First Names of Foreign Origin as Witnesses of Multicultural Contacts in Central Europe.
Onomastica Uralica. -, č. 12 (2018), s. 281-288. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Czech language * personal names * first names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/19.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298521

0502710 - UJC-A 2019 PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Onomastické dílo Ivana Lutterera.
[Onomastic Work of Ivan Lutterer.]
Onomastyka - neohumanistyka - nauki społeczne. Krakow: Polska Akademia Nauk / Instytut Języka Polskiego, 2018 - (Bijak, U.; Górny, H.; Magda-Czekaj, M.), s. 29-35. ISBN 978-83-64007-48-4.
[Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna /20./. Krakov (PL), 21.09.2016-23.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * Ivan Lutterer
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295009

0507532 - UJC-A 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Harvalík, Milan - Valentová, I.
The Current State and Perspectives of Onomastic Terminology.
Onomastica Uralica. -, č. 14 (2018), s. 53-63. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Onomastics * terminology * digital database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14/05.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298520

0502841 - UJC-A 2019 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan - Valentová, I.
Tschechische und slowakische Exonyme aus dem deutschen Sprachgebiet.
[Czech and Slovak Exonyms from the German Speaking Area.]
Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Wien: Praesens Verlag, 2018 - (Ernst, P.; Birk, U.; Pintarić, A.; Scheuringer, H.; Stojić, A.), s. 143-152. ISBN 978-3-7069-1008-8.
[Mehrnamigkeit zwischen Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte und Sprachpolitik. Zadar (HR), 06.04.2016-09.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * exonyms * Czech language * Slovak language * German speaking area
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294848

0502709 - UJC-A 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
What’s behind the name? Praha, Vltava and other Czech toponyms.
A Survey of Exonym Use. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018 - (Jordan, P.; Švehlová, I.; Woodman, P.), s. 27-32. ISBN 978-3-8300-9997-0.
[UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting /19./. Praha (CZ), 06.04.2017-08.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czechia * toponyms * history of settlement * language contacts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294851

0500809 - UJC-A 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlubinková, Zuzana
Čert, čertikus a čertvíco ještě.
[Names derived from the word čert ,devil‘.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 85-88. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293366

0493432 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlubinková, Zuzana
Český jazykový atlas a jména osob.
[The Czech Language Atlas and Names of Persons.]
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. Vol. 3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018 - (Holub, Z.), s. 155-158. ISBN 978-80-7510-279-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialectology * lexicon * names of person * derivation * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286804

0500655 - UJC-A 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlubinková, Zuzana
Dopilkuba, korhel a jim podobní.
[Names for a drunken man.]
Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. v NLN, 2018 - (Kloferová, S.; Šipková, M.), s. 24-27. ISBN 978-80-7422-657-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * vocabulary * Czech * dialect dictionary * language development
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293357