Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 44

0476712 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016
.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2015/2016.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 51-53 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273158

0476136 - UJC-A 2018 PL eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Church Slavonic v7skopysnoti and zaskopiv7/zaskopije.
Essays in the history of languages and linguistics. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017 - (Némeht, M.; Podolak, B.; Urban, M.), s. 135-140. ISBN 978-7638-861-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Church Slavonic * etymology * zaskopije
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272665

0476714 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Böhmová, Veronika
Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578).
[Vocalic quantity in The Sermon on the Direful Comet (1578).]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 57-73 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialect * edition * language of the period of humanism * Melantrich * print * Šubar * Veleslavín * vocalic quantity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273289

0474300 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Aleš Knobloch z Pirnsdorfu a jeho Regiment zprávy ovčího dobytku.
[Aleš Knobloch of Pirnsdorf and his Regiment of the sheep stock management.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 36-41. ISBN 978-80-7422-563-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Aleš Knobloch of Pirnsdorf * veterinary medicine * terminology * Older Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271655

0480930 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Šmahel, František
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452.
[The oldest town book of Tábor, dating to 1432–1452.]
Praha: FILOSOFIA, 2017. 376 s. Archiv český. ISBN 978-80-7007-497-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Tábor * medieval towns * Old Czech philology * municipal registers * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278452

0477024 - UJC-A 2018 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čižmárová, Libuše
Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms.
dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 100-112. ISBN 978-3-7069-0962-4.
[Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ectronic dictionaries * onomastics * dialectology * Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms * Dictionary of Dialects of the Czech Language * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276946

0477529 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlubinková, Zuzana
Slovesná intenzita v českých nářečích.
[Verbal intensives in Czech dialectes.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 74-79 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR 16-04648S
Klíčová slova: dialect * formant * intensive * verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276937

0475753 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Poukarová, Petra - Komrsková, Zuzana
Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu.
[Reported Speech/Thought in Spoken Czech as an Object of Corpus Research.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 15 (2017), s. 3-25 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * reported thought * introductory construction * direct/indirect/free indirect speech/thought * reproduction of one’s own speech * reproduction of the speech of others
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272384

0477034 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada
Kdo hanobil mistra Jeronýma?.
[Who defamed master Jeroným?.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 130-138 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Middle Czech * deverbative nouns * word form reconstruction * diachronic dictionary * text bank * Vavřinec of Březová
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273451

0476199 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Obraz Karla Klostermanna v české (literární) historiografii.
[Reflection of Karel Klostermann in Czech (literary) historiography.]
Slovo a smysl. Roč. 14, č. 27 (2017), s. 60-74 ISSN 1214-7915
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Karel Klostermann * Bohemian Forest * Literary History * Critical discourse analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272735

0477220 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina - Konečná, Hana
Dialekty českého národního jazyka.
[Dialects of the Czech language.

.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 79-95. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR 16-04648S
Klíčová slova: dialectology * Czech dialects * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276939

0480998 - UJC-A 2018 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina
Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech.
[Spoken Urban Language of Czech, Equalizing Processes in Traditional Dialects.]
Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017 - (Rembiszewska, K.), s. 141-146. Dialektologia Słowiańska, Tom II. ISBN 978-83-64031-68-7.
[Dymanika gwar s<łowiańskich w XXI wieke w kontekście dziedzictwa norodowego i kulturowego. Warszawa (PL), 11.06.2015-13.06.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: spoken urban language * dialectology * Czech dialects * Czech Linguistic Atlas * Dictionary of Czech Dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276934

0477215 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ireinová, Martina
Šmakuláda.
["Šmakuláda".]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 189-191 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR 16-04648S
Klíčová slova: šmakuláda * šmak * Czech National Corpus * database Neomat * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276941

0473211 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Kam ta staročeská slova zmizela? III.
[Where have the Old Czech words gone? III.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 108-113. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272697

0475865 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jílková, Lucie
K výslovnosti vybraných maďarských jmen v Českém rozhlase.
[To the pronunciation of chosen Hungarian names in Czech Radio.]
Hungarobohemica Pragensia, studie k 60. narozeninám Evžena Gála, tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Univerzita Karlova, 2017 - (Januška, J.; Berkes, T.), s. 72-79. Varia, 60. ISBN 978-80-7308-715-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Hungarian * proper name * Czech Radio
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273381

0475800 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Tak v současných mediálních mluvených rozhovorech: ty zákony co se vztahujou teďkon na nás soukromníky (2. část).
[The word tak in contemporary spoken mass media dialogues (Part 2).]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 15 (2017), s. 31-46 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word tak * DIALOG corpus * mass media dialogue * spoken language * meanings and functions of the Czech word tak
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272430

0476168 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Tanec v lexiku našich předků.
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 128-137. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272699

0477025 - UJC-A 2018 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Ein neues dialektologisches Projekt zum Tschechischen : das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien.
[New Dialectological Project of Czech Dictionary of Dialects of the Czech Language.]
dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 213-220. ISBN 978-3-7069-0962-4.
[Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Linguistic Atlas * dialect * dialect dictionary * lemma
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276947

0477221 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Existují ještě dnes tradiční dialekty?.
[Do Traditional Dialects Still Exist Today?


.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 138-143. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR 16-04648S
Klíčová slova: bohemistics * dialectology * traditional territorial dialect * social prestige of a dialect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277575

0481364 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Konečná, Hana
K několika nářečním pojmenováním označujícím lakomého člověka.
[The article deals with the meaning and word formation of a few dialectal expressions denoting a miserly person.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 272-275 ISSN 0027-8203
Klíčová slova: motivation * word formation * dialect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277175

0469081 - UJC-A 2018 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Liška, Tomáš - Barbierik, Kamil - Bodlák, Martin - Děngeová, Zuzana - Jarý, Vladimír - Lišková, Michaela - Nový, Josef - Virius, Miroslav
Cache Module for the Dictionary Writing System.
Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing AG, 2017 - (Kacprzyk, J.), s. 122-132. ISBN 978-3-319-46534-0.
[2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Žilina (SK), 19.11.2015-19.11.2015]
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Klíčová slova: dictionary writing system * data cache management
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-46535-7
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0266971

0483068 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lišková, Michaela
Barevná čeština.
Vesmír. Roč. 96, č. 7 (2017), s. 88-88 ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: vocabulary * colour * vagueness in language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-7/barevna-cestina.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278486

0476711 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lišková, Michaela
Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny.
[Trading in an aging wife for a pretty young fox. On exemplification in The Academic Dictionary of Contemporary Czech.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 28-36 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA MK DF13P01OVV011
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dictionary example * exemplification * gender * lexicography * monolingual dictionary * political correctness
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273149

0474749 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Nedvědová, Blanka
Ke grafice česky psaných listů V. J. Rosy.
[Some notes on the graphic aspect of Czech letters of Václav Jan Rosa.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 58-62. ISBN 978-80-7422-563-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Václav Jan Rosa * development of the Czech language * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271713

0474656 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Diachronní aspekt polysémie.
[Diachronic aspect of the polysemy.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 22-27. ISBN 978-80-7422-563-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * lexicology * polysemy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271658

0476721 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Sluníčkář.
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 109-111 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech lexicon * occasional lexical units * lexical meaning * origin of the words * onomasiological categories * suffixes
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273468

0483057 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Opavská, Zdeňka
Čertovy obrázky a královská hra.
Vesmír. Roč. 96, č. 10 (2017), s. 600-600 ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * lexicology * phraseology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-10/certovy-obrazky-kralovska-hra.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278531

0477032 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pergler, Jiří
Sémantické mapy a slovotvorba aneb K polyfunkčnosti deverbativních slovotvorných prostředků ve staré a střední češtině.
[Semantic maps and word formation or On the multifunctionality of deverbal word-formation forms in Old and Middle Czech.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 121-129 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: multifunctionality * semantic maps * word formation * formant * onomasiological categories * Old Czech * Middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273450

0481357 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Procházková, Barbora
Když instagramista šéruje na síti.
Vesmír. Roč. 96, č. 1 (2017), s. 56-56 ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: expressions of social media users * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278458

0477222 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Spinková, Stanislava
Vrátný Černý na dovolené v Deštném: o substantivech s adjektivní formou.
[Vrátný Černý na dovolené v Deštném: about nouns with the adjective form

.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 138-143. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Klíčová slova: substantivized adjectives * Czech for foreigners * onomastics * family names * place names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277574

0475535 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svobodová, Ivana
Krájet chléb, nebo řezat chléb?.
[Should We Use krájet chléb or řezat chléb?.]
Český jazyk a literatura. Roč. 67, č. 4 (2017), s. 194-195 ISSN 0009-0786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272219

0476618 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šimandl, Josef
Slovník afixů užívaných v češtině: odborné problémy s jeho vytvářením.
[Usage-based dictionary of Czech affixes: scholarly problems with creating it.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 54, 1/2 (2017), s. 63-69 ISSN 1212-5326
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * affixes * dictionary * corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273086

0481361 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šipková, Milena
O modálních predikativech slovesného původu typu To přende, (se) patří. zbórat.
[On modal predicatives of verbal origin: to přende, (se) patří. zbórat.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 265-271 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR 16-04648S
Klíčová slova: dialect * verbal modal predicatives * modal verbs * modalization * Dictionary of Czech Dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276933

0477027 - UJC-A 2018 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
Reflection on the Dictionary of Czech Dialects.
dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 307-314. ISBN 978-3-7069-0962-4.
[Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: differential dialect dictionary * comprehensive dialect dictionary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277521

0477224 - UJC-A 2018 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Šipková, Milena
Účast jazykové teorie při konstituování ( a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny.
[The share of linguistic theory in constituting (and early development) of modern standard Czech.

.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 300-308. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR 16-04648S
Klíčová slova: standard Czech * colloquial Czech * norm * language theory
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277573

0477036 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Chodovo, Kouto, Choboto. K přechodu toponym od maskulina k neutru.
[Chodovo, Kouto, Choboto. On the transition of toponyms from masculine to neuter.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 148-158 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * morphology * parasystem * change of grammatical gender * dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273682

0476720 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Štícha, František
O jazyce próz Jaroslava Hutky.
[On the language of the fiction and other proses of Jaroslav Hutka.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 80-92 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Hutka * fiction * imagination * non-usual words * individual word-formation * passive * causative * ellipsis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273305

0475054 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Timofejev, Dmitrij
Psaní i a y v opisech Příběhů Poděbrad Matějě Minydeho z druhé třetiny 19. století.
[Writing i and y in handwritten copies of Matěj Minyde’s Tales of Poděbrady from the first half of the 19th century.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 63-70. ISBN 978-80-7422-563-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: history of orthography * Brethren orthography * Czech national revival
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271932

0474669 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Vajdlová, Miloslava
Kučera, dlouhé bidlo, mdlého zraku i nosál aneb K názvům osob podle vzhledu v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína a ke vztahům mezi nimi.
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 42-47. ISBN 978-80-7422-563-5
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: the Dictionaries of Daniel Adam of Veleslavín * Czech vocabulary * development of language * word-formation * common nouns denoting persons * synonymy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271668

0476693 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselý, Vojtěch
Několik poznámek k dvojnásobné prefixaci (nejen u sloves).
[Several Remarks on the Twofold Prefixation.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 18-27 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA13-07138S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: prefix stacking * verbal domain * non-verbal domain * antonymy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273298

0477302 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Voleková, Kateřina
Muzejní zlomek s opisem Evangelia sv. Matouše s homiliemi.
[The New Manuscript Fragment of the Evangelium sv. Matouše s homiliemi.]
Listy filologické. Roč. 140, 1/2 (2017), s. 247-257 ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR GA15-06405S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Bible * translation * manuscript
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273686

0476170 - UJC-A 2018 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vykypěl, Bohumil
Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu.
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 324-327. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272700

0472757 - UJC-A 2017 RIV CZ eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Vykypěl, Bohumil
Problems of etymology.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 81 s. Studia etymologica Brunensia, 20. ISBN 978-80-7422-555-0
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269986

0477029 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Zeman, Jiří
Mluvená syntax v Naší řeči.
[Spoken syntax in the journal Naše řeč.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 114-120 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: conversation * spoken Czech * spoken syntax * turn * utterance
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273683