Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 116

0476712 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2015/2016.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 51-53 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273158

0487515 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká,, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Landsmann, R. - Lamprechtová-Michálková, V. - Majerčáková, Zuzana - Hlubinková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J. - Ireinová, Martina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Štefková, Marta - Šimečková, Marta - Spinková, Stanislava
Český jazykový atlas..
[Czech Liunguistic Atlas.]
2. upravené vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český, 2017. 3450 s. ISBN 978-80-88211-06-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * Geolinguistic * Electronic version of the dictionary * Czech dialectology * Maps * Comments * Hypertext
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
https://cja.ujc.cas.cz/nove
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282170

0483343 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Martin
Co dál s jazykovou kulturou? Několik poznámek ke kritériím jazykové správnosti.
[What is Next for Language Cultivation: A Few Remarks on the Criteria of Language Correctness.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 109-118. ISBN 978-80-7494-365-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language correctness * criteria of language correctness * language rules language norms * intersubjectivity * language cultivation * interaction
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278824

0487965 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beneš, Martin
Nesoulad pravidel a vět o pravidlech jako problém jazykové kultury.
[Mismatch between Rules and Rule-Sentences in the Context of Language Cultivation.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 275-287. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: codification * language cultivation * language rules * norm * philosophy of linguistics * rule-sentences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: 6.5 Other Humanities and the Arts
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282656

0476136 - UJC-A 2018 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Church Slavonic v7skopysnoti and zaskopiv7/zaskopije.
Essays in the history of languages and linguistics. Kraków: Ksiegarnia Akademicka, 2017 - (Némeht, M.; Podolak, B.; Urban, M.), s. 135-140. ISBN 978-83-7638-861-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Church Slavonic * etymology * zaskopije
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272665

0487449 - UJC-A 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Poznámka k etymologii staroslověnského v7sod7 ´svaté přijímání´.
[A note on the etymology of Old Church Slavic v7sod7 ´Holy Communion, Eucharist´.]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 95-100 ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * borrowing * Old Church Slavic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282109

0476714 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Böhmová, Veronika
Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578).
[Vocalic quantity in The Sermon on the Direful Comet (1578).]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 57-73 ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialect * edition * language of the period of humanism * Melantrich * print * Šubar * Veleslavín * vocalic quantity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273289

0474300 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Aleš Knobloch z Pirnsdorfu a jeho Regiment zprávy ovčího dobytku.
[Aleš Knobloch of Pirnsdorf and his Regiment of the sheep stock management.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 36-41. ISBN 978-80-7422-563-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Aleš Knobloch of Pirnsdorf * veterinary medicine * terminology * Older Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271655

0486646 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Čeština nejstarší městské knihy táborské.
[The Czech of the Oldest Town Book of Tábor.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 151-159. ISBN 978-80-7494-365-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * The Oldest Town Book of Tabor * critical edition * Old Czech terminology * Hussitism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281422

0480930 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Šmahel, František
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452.
[The oldest town book of Tábor, dating to 1432–1452.]
Praha: FILOSOFIA, 2017. 376 s. Archiv český. ISBN 978-80-7007-497-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Tábor * medieval towns * Old Czech philology * municipal registers * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (FLU-F)
: Linguistics; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278452

0488043 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Anna
Jazykové poradenství jako zdroj lingvistických dat.
[Language Consulting as a Linguistic Data Source.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 268-274. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: language consulting * database * dialogue between linguists and the public * de-verbal adjectives * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282689

0477024 - UJC-A 2018 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čižmárová, Libuše
Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms.
dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 100-112. ISBN 978-3-7069-0962-4.
[Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ectronic dictionaries * onomastics * dialectology * Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms * Dictionary of Dialects of the Czech Language * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276946

0476345 - UJC-A 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáková, Klára
Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině.
Praha: Academia, 2017. 177 s. lingvistika. ISBN 978-80-200-2704-7
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: compliment * conversation analysis * politeness * private discourse * figures of speech * informal discourse
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282521

0486861 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fuková, Irena
Smiechoval a jiní -valové/-válové ve staré češtině.
[Smiechoval and other words ending with -val/-vál in Old Czech.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 186-189 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * word formation * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282443

0488140 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Místo socioonomastiky v nauce o vlastních jménech.
[The place of socioonomastics in the study of proper names.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 246-251. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * sociolinguistics * socioonomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282981

0487194 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Havlová, Eva - Boček, Vít (ed.) - Šarapatková, Žofie (ed.)
Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích.
[Names for era and eternity in Indo-European languages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 148 s. Studia etymologica Brunensia, 21. ISBN 978-80-7422-609-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Indo-european languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281872

0477529 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlubinková, Zuzana
Slovesná intenzita v českých nářečích.
[Verbal intensives in Czech dialectes.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 74-79 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * formant * intensive * verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276937

0487204 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Dialogy s Olgou Müllerovou.
[Dialogues with Olga Müllerová.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 1 (2017), s. 89-93 ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Olga Müllerová * dialogue analysis * spoken communication * syntax of spoken Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281882

0483119 - UJC-A 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Dramatik Ladislav Stroupežnický: autor veseloher (Naši furianti aj.) a historických her.
[Playwright Ladislav Stroupežnický: author of comedies (Naši furianti etc.) and historical plays.]
Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 - (Hasil, J.), s. 122-140. ISBN 978-80-7308-730-2.
[Letní škola slovanských studií 60. Praha (CZ), 29.07.2016-26.08.2016]
Klíčová slova: Ladislav Stroupežnický * realistic drama * historical comedy * description of the setting * characterization of the character * social deixic * politeness * Common Czech * dialect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282558

0488116 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Havlík, Martin
Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva.
[The problem of units in spoken discourse: between a turn and an utterance.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 433-441. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * sentence * utterance * turn * increments
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282898

0488394 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Jazyková komika a intertextovost v pozdních písňových textech Jiřího Suchého.
[Linguistic humour and intertextuality in Jiří Suchý’s recent song lyrics.]
Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017 - (Romaševská, K.), s. 47-56. ISBN 978-80-7465-256-1
Klíčová slova: Jiří Suchý * song lyrics * rhymes * verse structure * enjambment * Standard and Common Czech * intertextuality * linguistic humour * poetic metaphors
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282980

0475753 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Poukarová, Petra - Komrsková, Zuzana
Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu.
[Reported Speech/Thought in Spoken Czech as an Object of Corpus Research.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 15 (2017), s. 3-25 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * reported thought * introductory construction * direct/indirect/free indirect speech/thought * reproduction of one’s own speech * reproduction of the speech of others
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272384

0488392 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center Aleny Macurové).
[Internal monologues and internal dialogues, ich-forms, du-forms and er-forms (in the relation to the theory of subjects and perspective centres of Alena Macurová).]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 21-31 ISSN 1804-3240
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: direct/indirect speech/thought * free direct/indirect speech/thought * internal monologue * perspective centre * reported speech/thought * subjectivization of the narrative
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282978

0487203 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Zeman, Jiří
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů.
[Investigating the syntax of spoken Czech: taking stock of the problems.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 1 (2017), s. 45-66 ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * hypersyntax * conversation * utterance * turn
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282522

0488036 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie
Z výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl.
[From the research on spoken syntax: Some bits which should not go unnoticed.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 288-303. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech syntax * dialogue * WH-questions * questions of amazement * prosody * falling and rising intonation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282676

0488163 - UJC-A 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
„Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů.
[„Small words“ and their contribution to the style of spoken discourse.]
Stylistyka. Roč. 26, č. 1 (2017), s. 155-171 ISSN 1230-2287
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * conversation * turn * parts of speech * particles * connectives * pronouns * interjections * discourse markers
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282894

0486860 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Komrsková, Zuzana - Poukarová, Petra
„Reprodukce“ řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi).
[“Reproduction” of speech in spoken language (direct, indirect and free indirect speech almost a century after Haller).]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 168-176 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reproduction of one’s own speech and the speech of others * direct/indirect/free indirect speech * introductory segment * the particle prý/prej
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281861

0487205 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Mrázková, Kamila
Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí.
[Critical Discourse Analysis reintroduced into the Czech context.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 3 (2017), s. 237-253 ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: critical discourse analysis * discourse-historical approach * discursive strategies * topos
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Impakt faktor: 0.625, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281896

0477034 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada
Kdo hanobil mistra Jeronýma?.
[Who defamed master Jeroným?.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 130-138 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Middle Czech * deverbative nouns * word form reconstruction * diachronic dictionary * text bank * Vavřinec of Březová
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273451

0487280 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Karel Klostermann – dokumentarista Šumavy?.
[Karel Klostermann – documentarist of the Bohemian Forest?.]
Česká literatura. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 565-589 ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Karel Klostermann * Bohemian Forest * Critical discourse analysis * narrative * stereotypes * collective memory * bark beetle
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282451

0488069 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Krajina – analýza diskurzu na pozadí lexikálního vývoje.
[Krajina (Landscape) – Lexical Evolution Assisted Discourse Analysis.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 96-110 ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexical evolution * discourse analysis * discourse * context * diachrony * Old Czech * corpus * Bohemian Forest
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2017_2_final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282698

0476199 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Obraz Karla Klostermanna v české (literární) historiografii.
[Reflection of Karel Klostermann in Czech (literary) historiography.]
Slovo a smysl. Roč. 14, č. 27 (2017), s. 60-74 ISSN 1214-7915
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Karel Klostermann * Bohemian Forest * Literary History * Critical discourse analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272735

0477220 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina - Konečná, Hana
Dialekty českého národního jazyka.
[Dialects of the Czech language.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 79-95. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialectology * Czech dialects * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276939

0480998 - UJC-A 2018 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ireinová, Martina
Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech.
[Spoken Urban Language of Czech, Equalizing Processes in Traditional Dialects.]
Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017 - (Rembiszewska, K.), s. 141-146. Dialektologia Słowiańska, Tom II. ISBN 978-83-64031-68-7.
[Dymanika gwar s<łowiańskich w XXI wieke w kontekście dziedzictwa norodowego i kulturowego. Warszawa (PL), 11.06.2015-13.06.2015]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Klíčová slova: spoken urban language * dialectology * Czech dialects * Czech Linguistic Atlas * Dictionary of Czech Dialects
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276934

0477215 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ireinová, Martina
Šmakuláda.
[„Šmakuláda”.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 189-191 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: šmakuláda * šmak * Czech National Corpus * database Neomat * etymology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276941

0487186 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jamborová, Martina
Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV.
[The Language of Old Czech Manuscripts of The Coronation Order of Charles IV.]
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 206-219. ISBN 978-80-86890-92-0.
[Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Coronation Order * Charles IV
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282574

0473211 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Janyšková, Ilona
Kam ta staročeská slova zmizela? III.
[Where have the Old Czech words gone? III.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 108-113. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: linguistics * etymology * Old Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272697

0487446 - UJC-A 2018 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Janyšková, Ilona
K nazvanijam olchi v slavjanskich jazykach.
[On Slavic names for Alder.]
V sozvezdii slov i imen. Jekaterinburg: Izdateľstvo Uraľskogo universiteta, 2017 - (Berezovič, J.), s. 124-132. ISBN 978-5-7996-1915-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Slavonic languages * etymology * semantics * names of trees
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282108

0487344 - UJC-A 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Janyšková, Ilona
K výkladu českých názvů janovce (Sarothamnus).
[Interpretation of Czech names for broom (Sarothamnus).]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 151-158 ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * semantic motivation * Czech * popular plant names
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281996

0488139 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jílková, Lucie
K užívání slova tak (na materiálu současných soukromých dopisů).
[On the use of the word tak in private correspondence.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 494-500. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word tak * Corpus of private correspondence * syntax * functions and meaning of the word tak
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282758

0475865 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jílková, Lucie
K výslovnosti vybraných maďarských jmen v Českém rozhlase.
[To the pronunciation of chosen Hungarian names in Czech Radio.]
Hungarobohemica Pragensia, studie k 60. narozeninám Evžena Gála, tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Univerzita Karlova, 2017 - (Januška, J.; Berkes, T.), s. 72-79. Varia, 60. ISBN 978-80-7308-715-9
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * Hungarian * proper name * Czech Radio
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273381

0487276 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show.
[Un/stressed word tak in two television talk shows.]
Jazykovědné aktuality. Roč. 54, 3/4 (2017), s. 4-20 ISSN 1212-5326
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word tak * DIALOG corpus * word stress * television talk show
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281983

0483118 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Ne/přízvukování slov no a jo.
[(Not) stressing the words no and jo.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 177-185 ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word no * Czech word jo * talk show * DIALOG corpus * word stress * word function/meaning
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281583

0483113 - UJC-A 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Jílková, Lucie
Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou.
[Czech word "takže" in contemporary private correspondence and media texts.]
Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 - (Hasil, J.), s. 83-92. ISBN 978-80-7308-730-2.
[Letní škola slovanských studií 60. Praha (CZ), 29.07.2016-26.08.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: private correspondence corpus * DIALOG corpus * Czech word takže * spoken mass media texts * correspondence texts
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282520

0475800 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Tak v současných mediálních mluvených rozhovorech: ty zákony co se vztahujou teďkon na nás soukromníky (2. část).
[The word tak in contemporary spoken mass media dialogues (Part 2).]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 15 (2017), s. 31-46 ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word tak * DIALOG corpus * mass media dialogue * spoken language * meanings and functions of the Czech word tak
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272430

0488184 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jílková, Lucie
Významy a funkce slova hele v korpusu DIALOG.
[Meanings and functions of the Czech word hele in DIALOG corpus.]
Nová čeština doma a ve světě. Roč. 1 (2017), s. 28-38 ISSN 1805367X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech word hele * media spoken texts * DIALOG Corpus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
https://ncds.ff.cuni.cz/cs/magazin/2017-1/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282897

0487342 - UJC-A 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Karlíková, Helena
Český zoologický termín zlak – novotvar nebo výpůjčka?.
[The Czech zoological term zlak – a neologism or borrowing?.]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 159-163 ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * zoological terminology * ichthyology * etymology * loanwords
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281989

0476168 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Karlíková, Helena
Tanec v lexiku našich předků.
[Dance in the lexicon of our ancestors.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusinová, E.), s. 128-137. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech language * dance
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272699

0477025 - UJC-A 2018 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Ein neues dialektologisches Projekt zum Tschechischen : das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien.
[New Dialectological Project of Czech Dictionary of Dialects of the Czech Language.]
dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 213-220. ISBN 978-3-7069-0962-4.
[Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * Linguistic Atlas * dialect * dialect dictionary * lemma
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276947

0477221 - UJC-A 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kloferová, Stanislava
Existují ještě dnes tradiční dialekty?.
[Do Traditional Dialects Still Exist Today?.]
Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Vol. 25. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Rusínová, E.), s. 138-143. ISBN 978-80-210-8567-1.
[Letní škola slovanských (bohemistických) studií /50./. Brno (CZ), 15.07.2017-12.08.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: bohemistics * dialectology * traditional territorial dialect * social prestige of a dialect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277575