Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 171

0492717 - UJC-A 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Adam, R. - Beneš, Martin - Bozděchová, I. - Martínek, F. - Prokšová, Hana - Synková, P.
Gramatické rozbory češtiny.
Praha: Karolinum, 2017. 238 s. ISBN 978-80246-3750-1
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * grammar * word formation * linguistic analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286343

0476712 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Adam, R. - Harvalík, Milan - Koupil, Ondřej - Nejedlý, Petr - Vaňková, I.
Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016.
[The Circle of Friends of the Czech Language during the academic year 2015/2016.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 1 (2017), s. 51-53. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language * linquistics * Czech studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273158

0487515 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Balhar, Jan - Jančák, Pavel - Bachmannová, Jarmila - Čižmárová, Libuše - Fic, Karel - Hladká,, Z. - Hlavsová, Jaroslava - Kloferová, Stanislava - Komárková, Zina - Landsmann, R. - Lamprechtová-Michálková, V. - Majerčáková, Zuzana - Hlubinková, Zuzana - Omelková, M. - Pleskalová, J. - Povolná, R. - Šipková, Milena - Vojtová, J. - Ireinová, Martina - Konečná, Hana - Konečná, Sabina - Přadková, Petra - Štefková, Marta - Šimečková, Marta - Spinková, Stanislava
Český jazykový atlas..
[Czech Liunguistic Atlas.]
2. upravené vydání. - Brno: Ústav pro jazyk český, 2017. 3450 s. ISBN 978-80-88211-06-8
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech Linguistic Atlas * Geolinguistic * Electronic version of the dictionary * Czech dialectology * Maps * Comments * Hypertext
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://cja.ujc.cas.cz/nove/
Čižmárová, Libuše
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282170

0483343 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Martin
Co dál s jazykovou kulturou? Několik poznámek ke kritériím jazykové správnosti.
[What is Next for Language Cultivation: A Few Remarks on the Criteria of Language Correctness.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 109-118. ISBN 978-80-7494-365-2
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: language correctness * criteria of language correctness * language rules language norms * intersubjectivity * language cultivation * interaction
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278824

0487965 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beneš, Martin
Nesoulad pravidel a vět o pravidlech jako problém jazykové kultury.
[Mismatch between Rules and Rule-Sentences in the Context of Language Cultivation.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 275-287. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: codification * language cultivation * language rules * norm * philosophy of linguistics * rule-sentences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282656

0500367 - UJC-A 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boček, Vít
Czech and Slovak laskonka 'a kind of sweet dessert'.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 53-57. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium Brno 2017. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Czech * Slovak * Early Romance * borrowing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292451

0476136 - UJC-A 2018 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Boček, Vít
Church Slavonic v7skopysnoti and zaskopiv7/zaskopije.
Essays in the history of languages and linguistics. Kraków: Ksiegarnia Akademicka, 2017 - (Némeht, M.; Podolak, B.; Urban, M.), s. 135-140. ISBN 978-83-7638-861-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Church Slavonic * etymology * zaskopije
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272665

0487449 - UJC-A 2018 RIV SI cze J - Článek v odborném periodiku
Boček, Vít
Poznámka k etymologii staroslověnského v7sod7 ´svaté přijímání´.
[A note on the etymology of Old Church Slavic v7sod7 ´Holy Communion, Eucharist´.]
Jezikoslovni zapiski. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 95-100. ISSN 0354-0448
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * borrowing * Old Church Slavic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/JZ%2023.2%20(2017)_Kurkina.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282109

0476714 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Böhmová, Veronika
Vokalická kvantita v Kázaní o hrozné kométě (1578).
[Vocalic quantity in The Sermon on the Direful Comet (1578).]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 57-73. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: dialect * edition * language of the period of humanism * Melantrich * print * Šubar * Veleslavín * vocalic quantity
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273289

0488385 - UJC-A 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Čermáková, Anna - Komrsková, Zuzana - Kopřivová, Marie - Poukarová, Petra
Between Syntax and Pragmatics: The Causal Conjunction Protože in Spoken and Written Czech.
Corpus Pragmatics. -, 25.04.2017 (2017), s. 393-414. ISSN 2509-9507
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Causality * Discourse marker * Spoken language * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41701-017-0014-y.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283095

0474300 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Aleš Knobloch z Pirnsdorfu a jeho Regiment zprávy ovčího dobytku.
[Aleš Knobloch of Pirnsdorf and his Regiment of the sheep stock management.]
Liška a čbán. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery (Studie z korpusové lingvistiky 25). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Stluka, M.; Škrabal, M.), s. 36-41. ISBN 978-80-7422-563-5
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Aleš Knobloch of Pirnsdorf * veterinary medicine * terminology * Older Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271655

0486646 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Čeština nejstarší městské knihy táborské.
[The Czech of the Oldest Town Book of Tábor.]
Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 - (Uličný, O.), s. 151-159. ISBN 978-80-7494-365-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * The Oldest Town Book of Tabor * critical edition * Old Czech terminology * Hussitism
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281422

0488513 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Alena M.
Jídlo v nouzi.
[Food in Times of Scarcity.]
Krajiny prostřených i prázdných stolů II. Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017 - (Jedličková, B.; Lenderová, M.; Kouba, M.; Říha, I.), s. 51-61. ISBN 978-80-7560-087-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * Old Czech Annals * chronicle * history of food
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283099

0488511 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černá, Alena M.
Kronikářovy emoce.
[Chroniclerʼs Emotions.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 227-240. ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech language * Old Czech Annals * Historical stylistics * Emotions in language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283098

0480930 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Šmahel, František
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452.
[The oldest town book of Tábor, dating to 1432–1452.]
Praha: FILOSOFIA, 2017. 376 s. Archiv český. ISBN 978-80-7007-497-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Tábor * medieval towns * Old Czech philology * municipal registers * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Linguistics; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278452

0488043 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černá, Anna
Jazykové poradenství jako zdroj lingvistických dat.
[Language Consulting as a Linguistic Data Source.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 268-274. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02B009
Klíčová slova: language consulting * database * dialogue between linguists and the public * de-verbal adjectives * orthography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282689

0477024 - UJC-A 2018 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čižmárová, Libuše
Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms.
[Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms.]
dialekt | dialect 2.0. Langfassungen | Long papersialekt. Wien: Praesens Verlag, 2017 - (Wandl-Vogt, E.; Dorn, A.), s. 100-112. ISBN 978-3-7069-0962-4.
[Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) /7/. Wien (AT), 23.07.2012-28.07.2012]
Grant CEP: GA ČR GAP406/11/1786
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ectronic dictionaries * onomastics * dialectology * Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms * Dictionary of Dialects of the Czech Language * Czech Linguistic Atlas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276946

0488537 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čornej, Petr
České reformní hnutí, husitství a pozdní středověk v pohledu Oliviera Marina.
[Czech reformative movement, Hussitism and a the late Middle Ages through the eyes of Olivier Marin.]
Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419. Praha: Karolinum, 2017 - (Marin, O.), s. 449-461. Medievistika. ISBN 9788024631363
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Prague university, * church * reform * Utraquism * Czech-language * Latin * John Wyclif * John Hus * Hussitism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283120

0488512 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čornej, Petr
Politické a náboženské aktualizace husitství v českých kronikách na rozhraní středověku a novověku.
[Political and religious updating of Hussitism in the Bohemian chronicles at the turn of Middle Ages and the Modern Period.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 159-179. ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Chronicle * history * Hussitism * Utraquism * Compactates * Early Modern Period * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283117

0492286 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Děngeová, Zuzana
Krátce o názvech minerálů.
Vesmír. Roč. 96, č. 4 (2017), s. 240. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * mineral * Jan Svatopluk Presl
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-4/kratce-nazvech-mineralu.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285831

0488398 - UJC-A 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duběda, Tomáš
Living on the Edge: Integration vs. Modularity in the Phonology of Czech Anglicisms.
Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc: Palacký University, 2017 - (Emonds, J.; Janebová, M.), s. 365-374. ISBN 978-80-244-5172-5.
[Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc (CZ), 09.06.2016-11.06.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06012S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * English * Anglicisms * loanwords * loanword adaptation * phonology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://olinco.upol.cz/wp-content/uploads/2017/06/olinco-2016-proceedings.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283077

0499292 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dušek, Jan
Vokabulář webový a škola.
[Vokabulář webový and school.]
Jazyk – Literatura – Komunikace. Roč. 6, č. 2 (2017), s. 27-35. ISSN 1805-689X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vokabulář webový * Old Czech * teaching Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291607

0476345 - UJC-A 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáková, Klára
Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině.
Praha: Academia, 2017. 177 s. lingvistika. ISBN 978-80-200-2704-7
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: compliment * conversation analysis * politeness * private discourse * figures of speech * informal discourse
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282521

0488583 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáková, Žaneta
Literární onomastika. Antroponyma.
[Literary Onomastics. Anthroponyms.]
Praha: FF UK, 2017. 291 s. Trivium. ISBN 978-80-7308-732-6
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: literary onomastics * proper name * anthroponym * onymic function * theory
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283156

0486861 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fuková, Irena
Smiechoval a jiní -valové/-válové ve staré češtině.
[Smiechoval and other words ending with -val/-vál in Old Czech.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 186-189. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * word formation * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282443

0488607 - UJC-A 2018 RIV CZ lat, cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Hadravová, Alena
Druhý Vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze.
[The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague.]
Dolní Břežany: Scriptorium, 2017. 369 s. ISBN 978-80-88013-48-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Vatican Mythographers * medieval manuscripts * Hussite period
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283169

0488140 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Harvalík, Milan
Místo socioonomastiky v nauce o vlastních jménech.
[The place of socioonomastics in the study of proper names.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 246-251. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: onomastics * sociolinguistics * socioonomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282981

0488605 - UJC-A 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Martin - Wilson, J.
Sociolinguistic Variation in Loanword Pronunciation in Czech.
The Slavonic and East European Review. Roč. 95, č. 2 (2017), s. 181-220. ISSN 00376795
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-00372S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: pronunciation * loanwords * sociolinguistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283168

0487194 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Havlová, Eva - Boček, Vít (ed.) - Šarapatková, Žofie (ed.)
Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích.
[Names for era and eternity in Indo-European languages.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 148 s. Studia etymologica Brunensia, 21. ISBN 978-80-7422-609-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-17435S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: etymology * Indo-european languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281872

0488517 - UJC-A 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hejdová, Tereza
Dopisy Voršily Tachovské, abatyše týnecké.
[Letters of Vorsila Tachovská, the abbes of Panensky Tynec.]
Porta Bohemica: sborník historických prací 8. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2017, s. 83-92. ISBN 978-80-904381-7-0
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: correspondence * convent of Poor Clares * abbesses * Panensky Tynec * Vorsila Tachovská * middle Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283118

0477529 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlubinková, Zuzana
Slovesná intenziva v českých nářečích.
[Verbal intensives in Czech dialectes.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 2 (2017), s. 74-79. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-04648S
Klíčová slova: dialect * formant * intensive * verb
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276937

0487204 - UJC-A 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Dialogy s Olgou Müllerovou.
[Dialogues with Olga Müllerová.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 1 (2017), s. 89-93. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Olga Müllerová * dialogue analysis * spoken communication * syntax of spoken Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.226, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281882

0483119 - UJC-A 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Dramatik Ladislav Stroupežnický: autor veseloher (Naši furianti aj.) a historických her.
[Playwright Ladislav Stroupežnický: author of comedies (Naši furianti etc.) and historical plays.]
Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 - (Hasil, J.), s. 122-140. ISBN 978-80-7308-730-2.
[Letní škola slovanských studií 60. Praha (CZ), 29.07.2016-26.08.2016]
Klíčová slova: Ladislav Stroupežnický * realistic drama * historical comedy * description of the setting * characterization of the character * social deixic * politeness * Common Czech * dialect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282558

0488116 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Havlík, Martin
Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva.
[The problem of units in spoken discourse: between a turn and an utterance.]
Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 433-441. ISBN 978-80-224-1605-4.
[(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * sentence * utterance * turn * increments
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282898

0488394 - UJC-A 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
Jazyková komika a intertextovost v pozdních písňových textech Jiřího Suchého.
[Linguistic humour and intertextuality in Jiří Suchý’s recent song lyrics.]
Sborník k životnímu jubileu profesorky Marie Čechové. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017 - (Romaševská, K.), s. 47-56. ISBN 978-80-7465-256-1
Klíčová slova: Jiří Suchý * song lyrics * rhymes * verse structure * enjambment * Standard and Common Czech * intertextuality * linguistic humour * poetic metaphors
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282980

0475753 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Poukarová, Petra - Komrsková, Zuzana
Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu.
[Reported Speech/Thought in Spoken Czech as an Object of Corpus Research.]
Korpus - gramatika - axiologie. -, č. 15 (2017), s. 3-25. ISSN 1804-137X
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * reported thought * introductory construction * direct/indirect/free indirect speech/thought * reproduction of one’s own speech * reproduction of the speech of others
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272384

0488446 - UJC-A 2018 RIV PL pol C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Tekst mówiony, dyskurs, dialog, konwersacja w kontekście stylistyki i typologii tekstów.
[Spoken text, discourse, dialogue, conversation from the view of stylistics and text typology.]
Metafora – Tekst – Dyskurs. Warszawa: Instytut Badań Literackich Pan, 2017 - (Grochowski, G.; Kordys, J.; Leociak, J.; Prussak, M.), s. 181-196. Colloquia mayenoviana. ISBN 978-83-65832-36-8.
[Metafora – Tekst – Dyskurs. Warszawa (PL), 11.05.2015-13.05.2015]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style * spoken communication * conversation * symmetry/asymmetry
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283072

0500976 - UJC-A 2019 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Ustnyj češskij jazyk v reči s vysšimi kommunikativnymi celjami.
[Spoken Czech in speech with higher communicative purposes.]
Aktual´nyje etnojazykovyje i etnokul´turnyje problémy sovremennosti III. Moskva: Izdatel´skij Dom JaSK, 2017 - (Neščimenko, G.), s. 93-108. ISBN 978-5-9500226-7-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech language situation * the domain of everyday communication * the domain of the realization of higher communivativer aims * formal and informal speech * code mixing
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293079

0488392 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
Vnitřní monology a vnitřní dialogy, ich-forma, du-forma a er-forma (ve vztahu k teorii subjektů a perspektivizačních center Aleny Macurové).
[Internal monologues and internal dialogues, ich-forms, du-forms and er-forms (in the relation to the theory of subjects and perspective centres of Alena Macurová).]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 21-31. ISSN 1804-3240
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: direct/indirect speech/thought * free direct/indirect speech/thought * internal monologue * perspective centre * reported speech/thought * subjectivization of the narrative
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282978

0487203 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Zeman, Jiří
Výzkum syntaxe mluvené češtiny: inventarizace problémů.
[Investigating the syntax of spoken Czech: taking stock of the problems.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 1 (2017), s. 45-66. ISSN 0037-7031
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * hypersyntax * conversation * utterance * turn
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.226, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282522

0488036 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie
Z výzkumu mluvené syntaxe: drobty, které by neměly spadnout pod stůl.
[From the research on spoken syntax: Some bits which should not go unnoticed.]
Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 288-303. ISBN 978-80-223-4422-7.
[Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech syntax * dialogue * WH-questions * questions of amazement * prosody * falling and rising intonation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282676

0488163 - UJC-A 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana
„Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů.
[„Small words“ and their contribution to the style of spoken discourse.]
Stylistyka. Roč. 26, č. 1 (2017), s. 155-171. ISSN 1230-2287
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * conversation * turn * parts of speech * particles * connectives * pronouns * interjections * discourse markers
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282894

0486860 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hoffmannová, Jana - Komrsková, Zuzana - Poukarová, Petra
„Reprodukce“ řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi).
[“Reproduction” of speech in spoken language (direct, indirect and free indirect speech almost a century after Haller).]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 168-176. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reproduction of one’s own speech and the speech of others * direct/indirect/free indirect speech * introductory segment * the particle prý/prej
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281861

0492285 - UJC-A 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holcová, Martina
Broukem nebo mandelinkou.
Vesmír. Roč. 96, č. 9 (2017), s. 532. ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Czech * vocabulary * semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-9/broukem-nebo-mandelinkou.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286344

0488563 - UJC-A 2018 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Sherman, Tamah
The older I got, it wasn ’ t a problem for me anymore ” : Language brokering as a managed activity and a narrated experience among young Vietnamese immigrants in the Czech Republic.
Multilingua-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. Roč. 36, č. 1 (2017), s. 1-29. ISSN 0167-8507
Klíčová slova: anguage brokering * language biography interview * language management * management summaries * Vietnamese in the Czech Republic
Impakt faktor: 0.404, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283171

0487205 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homoláč, Jiří - Mrázková, Kamila
Znovuuvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí.
[Critical Discourse Analysis reintroduced into the Czech context.]
Slovo a slovesnost. Roč. 78, č. 3 (2017), s. 237-253. ISSN 0037-7031
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: critical discourse analysis * discourse-historical approach * discursive strategies * topos
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Impakt faktor: 0.226, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281896

0477034 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Homolková, Milada
Kdo hanobil mistra Jeronýma?
[Who defamed master Jeroným?]
Naše řeč. Roč. 100, č. 3 (2017), s. 130-138. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Old Czech * Middle Czech * deverbative nouns * word form reconstruction * diachronic dictionary * text bank * Vavřinec of Březová
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273451

0487280 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Karel Klostermann – dokumentarista Šumavy?
[Karel Klostermann – documentarist of the Bohemian Forest?]
Česká literatura. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 565-589. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Karel Klostermann * Bohemian Forest * Critical discourse analysis * narrative * stereotypes * collective memory * bark beetle
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282451

0488069 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Krajina – analýza diskurzu na pozadí lexikálního vývoje.
[Krajina (Landscape) – Lexical Evolution Assisted Discourse Analysis.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 96-110. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1153
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: lexical evolution * discourse analysis * discourse * context * diachrony * Old Czech * corpus * Bohemian Forest
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2017_2_final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282698

0476199 - UJC-A 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hořejší, Michal
Obraz Karla Klostermanna v české (literární) historiografii.
[Reflection of Karel Klostermann in Czech (literary) historiography.]
Slovo a smysl. Roč. 14, č. 27 (2017), s. 60-74. ISSN 1214-7915
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Karel Klostermann * Bohemian Forest * Literary History * Critical discourse analysis
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272735