Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 172

0511736 - FZÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Acero, M. A. - Adamson, P. - Aliaga, L. - Filip, Peter - Hakl, František - Lokajíček, Miloš - Zálešák, Jaroslav
First measurement of neutrino oscillation parameters using neutrinos and antineutrinos by NOvA.
Physical Review Letters. Roč. 123, č. 15 (2019), s. 1-8, č. článku 151803. ISSN 0031-9007
Grant CEP: GA MŠk LM2015068
Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:67985807
Klíčová slova: elementary particles and fields * NOvA * background * experimental results
Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií; BF - Elementární částice a fyzika vys. energií (UIVT-O)
Obor OECD: Particles and field physics; Particles and field physics (UIVT-O)
Impakt faktor: 9.227, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0301970
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301970

0511738 - FZÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Acero, M. A. - Adamson, P. - Aliaga, L. - Filip, Peter - Hakl, František - Lokajíček, Miloš - Zálešák, Jaroslav
Observation of seasonal variation of atmospheric multiple-muon events in the NOvA Near Detector.
Physical Review D. Roč. 99, č. 12 (2019), s. 1-11, č. článku 122004. ISSN 2470-0010
Grant CEP: GA MŠk LM2015068
Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:67985807
Klíčová slova: experiments in gravity * cosmology * cosmic rays * NOvA * cosmic radiation * experimental results
Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií; BF - Elementární částice a fyzika vys. energií (UIVT-O)
Obor OECD: Particles and field physics; Particles and field physics (UIVT-O)
Impakt faktor: 4.368, rok: 2018
https://doi.org/10.1103/physrevd.99.122004
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301973

0507669 - ÚI 2020 CH eng M - Část monografie knihy
Alexandrov, A.V. - Lippi, V. - Mergner, T. - Frolov, A. - Hettich, G. - Húsek, Dušan
Human-Inspired Eigenmovement Concept Provides Coupling-Free Sensorimotor Control in Humanoid Robot.
Neuromechanics and Control of Physical Behavior: from Experimental and Computational Formulations to Bio-inspired Technologies. Lausanne: Frontiers, 2019 - (Sartori, M.; Valero-Cuevas, F.; Schouten, A.; Tresch, M.; Nakamura, Y.; Sreenivasa, M.), s. 208-220. Frontiers Research Topics. ISBN 978-2-88945-946-9
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: human sensorimotor system * neuromechanics * biorobotics * motor control * eigenmovements
Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Obor OECD: Robotics and automatic control
https://www.frontiersin.org/research-topics/4698/neuromechanics-and-control-of-physical-behavior-from-experimental-and-computational-formulations-to#overview
Mergner, T.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298655

0507738 - MÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Allen, P. - Böttcher, J. - Hladký, Jan - Piguet, Diana
Packing degenerate graphs.
Advances in Mathematics. Roč. 354, 1 October (2019), č. článku 106739. ISSN 0001-8708
Grant CEP: GA ČR GJ16-07822Y
Institucionální podpora: RVO:67985840 ; RVO:67985807
Klíčová slova: extremal graph theory * graph packing * Tree packing conjecture
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika; BA - Obecná matematika (UIVT-O)
Obor OECD: Pure mathematics; Pure mathematics (UIVT-O)
Impakt faktor: 1.435, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1016/j.aim.2019.106739
Allen, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298714

0508590 - ÚI 2020 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Aranda, A. - Hartman, David
Homomorphism-homogeneity classes of countable L-colored graphs.
Acta Mathematica Universitatis Comenianae. Roč. 88, č. 3 (2019), s. 377-382. ISSN 0231-6986.
[EUROCOMB 2019. European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications /9./. Bratislava, 26.08.2019-30.08.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: homomorphism-homogeneous * monomorphism-homogeneous * Rado graph * classification * Fraisse limit
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/amuc/article/view/1224/669
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299454

0508591 - ÚI 2020 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Aranda, A. - Hartman, David
MB-Homogeneous graphs and some new HH-homogeneous graphs.
Acta Mathematica Universitatis Comenianae. Roč. 88, č. 3 (2019), s. 383-387. ISSN 0231-6986.
[EUROCOMB 2019. European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications /9./. Bratislava, 26.08.2019-30.08.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: homomorphism-homogenity * MB-Homogeneous * graph independence * Rado graph * classification * Fraisse limit
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
http://www.iam.fmph.uniba.sk/amuc/ojs/index.php/amuc/article/view/1253/670
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299455

0518495 - ÚI 2021 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Aranda, A. - Hartman, David
The independence number of HH-homogeneous graphs and a classification of MB-homogeneous graphs.
European Journal of Combinatorics. online 29 November 2019 (2019), č. článku 103063. ISSN 0195-6698
Institucionální podpora: RVO:67985807
Impakt faktor: 0.911, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303632

0498868 - ÚI 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bajer, L. - Pitra, Z. - Repický, J. - Holeňa, Martin
Gaussian Process Surrogate Models for the CMA Evolution Strategy.
Evolutionary Computation. Roč. 27, č. 4 (2019), s. 665-697. ISSN 1063-6560
Grant CEP: GA ČR GA17-01251S; GA ČR(CZ) GA18-18080S
GA MŠk(CZ) LM2015042
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Black-box optimization * CMA-ES * Gaussian processes * evolution strategies * surrogate modeling
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 3.469, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1162/evco_a_00244
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291157

0508606 - ÚI 2020 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Baldi, Paolo - Cintula, Petr - Noguera, Carles
Translating Classical Probability Logics into Modal Fuzzy Logics.
Proceedings of the 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019). Amsterdam: Atlantis Press, 2019 - (Štěpnička, M.), s. 342-349. Atlantis Studies in Uncertainty Modelling. ISBN 978-94-6252-770-6. ISSN 2589-6644.
[EUSFLAT 2019. Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology /11./. Praha (CZ), 09.09.2019-13.09.2019]
Grant CEP: GA ČR GA17-04630S
Institucionální podpora: RVO:67985807 ; RVO:67985556
Klíčová slova: Mathematical Fuzzy Logic * Logics of uncertainty * Lukasiewicz logic * Probability logics * Two-layered modal logics
Kód oboru RIV: IN - Informatika; BA - Obecná matematika (UTIA-B)
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8); Pure mathematics (UTIA-B)
https://download.atlantis-press.com/article/125914819.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299464

0498774 - ÚI 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bergou, E. - Gratton, S. - Mandel, Jan
On the convergence of a non-linear ensemble Kalman smoother.
Applied Numerical Mathematics. Roč. 137, March (2019), s. 151-168. ISSN 0168-9274
Grant CEP: GA ČR GA13-34856S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Ensemble Kalman filter/smoother * Kalman filter/smoother * Lp convergence * Least squares * Levenberg–Marquardt method
Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 1.678, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1016/j.apnum.2018.11.008
Bergou, E.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291049

0483809 - ÚI 2021 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bílková, M. - Dostál, Matěj
Moss' Logic for Ordered Coalgebras.
Logical Methods in Computer Science. submitted 2017 (2020). ISSN 1860-5974
Grant CEP: GA ČR GPP202/11/P304; GA ČR(CZ) GC16-07954J; GA ČR GA13-14654S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 0.432, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278984

0505107 - ÚI 2021 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bílková, Marta - Colacito, A.
Proof Theory for Positive Logic with Weak Negation.
Studia Logica. first online 24 July 2019 (2019). ISSN 0039-3215
Grant CEP: GA ČR GA17-04630S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Minimal propositional logic * Weak negation * Intuitionistic propositional logic * Sequent calculus * Terminating sequent calculus * Decidability * Complexity
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 0.467, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296624

0491990 - ÚI 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bofill, M. - Manya, F. - Vidal, Amanda - Villaret, M.
New Complexity Results for Lukasiewicz Logic.
Soft Computing. Roč. 23, č. 7 (2019), s. 2187-2197. ISSN 1432-7643
Grant CEP: GA ČR GA17-04630S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Lukasiewicz logics * Clausal forms * Complexity * Instance generator
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 2.784, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0285586
Manya, F.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285586

0507089 - ÚI 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bokwa, A. - Geletič, Jan - Lehnert, M. - Žuvela-Aloise, M. - Hollósi, B. - Gál, T. - Skarbit, N. - Dobrovolný, P. - Hajto, M. J. - Kielar, R. - Walawender, J. P. - Šťastný, P. - Holec, J. - Ostapovicz, K. - Burianová, J. - Garaj, M.
Heat load assessment in Central European cities using an urban climate model and observational monitoring data.
Energy and Buildings. Roč. 201, October (2019), s. 53-69. ISSN 0378-7788
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Heatwave * Thermal comfort * Urban climate * Air temperature * MUKLIMO_3
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
Impakt faktor: 4.495, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.07.023
Bokwa, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298163

0507671 - ÚI 2020 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bose, P. - Cano, P. - Saumell, Maria - Silveira, R.
Hamiltonicity for Convex Shape Delaunay and Gabriel Graphs.
Algorithms and Data Structures. Cham: Springer, 2019 - (Friggstad, Z.; Sack, J.; Salavatipour, M.), s. 196-210. Lecture Notes in Computer Science, 11646. ISBN 978-3-030-24765-2. ISSN 0302-9743.
[WADS 2019: Workshop on Algorithms and Data Structures /16./. Edmonton (CA), 05.08.2019-07.08.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ19-06792Y
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Delaunay graphs * Gabriel graphs * Hamiltonian cycles
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Cano, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298660

0523630 - ÚI 2020 eng J - Článek v odborném periodiku
Bose, P. - Cano, P. - Saumell, Maria - Silveira, R.I.
Hamiltonicity for Convex Shape Delaunay and Gabriel Graphs.
Computational Geometry-Theory and Applications. Online 9 March 2020 (2020), č. článku 101629. ISSN 0925-7721
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ19-06792Y
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Delaunay graphs * Hamiltonicity * Gabriel graphs
Impakt faktor: 0.343, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307945

0518037 - ÚI 2021 AT eng J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Marek - Dumitrescu, A. - Paulescu, M. - Badescu, V.
A new perspective on the sunshine duration variability.
Theoretical and Applied Climatology. Roč. 139, 3-4 (2020), s. 1219-1230. ISSN 0177-798X
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: sunshine duration * censoring * Cox regression * satellite cloud classification
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 2.720, rok: 2018
Paulescu, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303239

0507972 - ÚI 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Marek - Malý, Marek
Časovo-prostorová statistická analýza finančních dat.
[Spatio-temporal statistical analysis of financial data.]
Forum Statisticum Slovacum. Roč. 15, č. 1 (2019), s. 1-9. ISSN 1336-7420
AV ČR(CZ) StrategieAV21/1
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: finanční data * časoprostorové modelování * GAM * GMRF * hospodaření základních škol
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2019/fss0119.pdf#page=3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298936

0510546 - ÚI 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Brabec, Marek - Pekár, S.
Moderní analýza biologických dat 3. Nelineární modely v prostředí R.
[Modern analysis of biological data 3. Nonlinear models in R.]
Brno: Masarykova univerzita, 2019. 218 s. ISBN 978-80-210-9277-8
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: statistické modelování * parametrický nelineární model * semiparametirický model * GAM * penalizovaná regrese * statistical modeling * parametric nonlinear model * semiparametric model * GAM * penalized regression
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300994

0507525 - ÚI 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Marek - Konár, Ondřej - Kasanický, Ivan - Malý, Marek - Pelikán, Emil
Semiparametric modeling of the spatiotemporal trends in natural gas consumption: Methodology, results, and consequences.
Applied Stochastic Models in Business and Industry. Roč. 36, č. 1 (2020), s. 184-194. ISSN 1524-1904
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: consumption trend * energy consumption modeling * natural gas * semiparametric modeling * spatiotemporal modeling
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 1.124, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298514

0506939 - ÚTIA 2020 CH eng M - Část monografie knihy
Broniatowski, M. - Jurečková, Jana - Kalina, Jan
Likelihood Ratio Testing under Measurement Errors.
New Developments in Statistical Information Theory Based on Entropy and Divergence Measures. Basel: MDPI, 2019 - (Pardo, L.), s. 117-125. ISBN 978-3-03897-936-4
GA ČR(CZ) GA18-01137S
Institucionální podpora: RVO:67985807 ; RVO:67985556
Klíčová slova: measurement errors * robust testing * information theory * robust optimization * two-sample test
Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace; BA - Obecná matematika (UIVT-O)
Obor OECD: Computer hardware and architecture; Pure mathematics (UIVT-O)
http://library.utia.cas.cz/separaty/2019/SI/jureckova-0506939.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298067

0505536 - ÚI 2020 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Brož, J. - Jarošová, B. - Salih, S. - Brabec, Marek - Salih, F.
Association Between Diabetes Mellitus and Mortality among Patients with Tuberculosis (Correspondence).
International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. Roč. 23, č. 5 (2019), s. 638-639. ISSN 1027-3719
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: diabetes mellitus * tuberculosis * risk estimation
Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
Obor OECD: Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)
Impakt faktor: 2.024, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0297024
Brož, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297024

0504227 - ÚI 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Brož, J. - Urbanová, J. - Nunes, M. - Brabec, Marek - Brunerová, L.
'Controversies in Management of Hyperkalemia: 'Remarks on the Risk of Hyperglycemia.
Journal of Emergency Medicine. Roč. 56, č. 4 (2019), s. 458-459. ISSN 0736-4679
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: hypoglycemia * physiology
Kód oboru RIV: FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolizmus, výživa
Obor OECD: Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)
Impakt faktor: 1.247, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1016/j.jemermed.2018.09.057
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295912

0503755 - ÚI 2020 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cabessa, Jérémie - Villa, A.
A Memory-Based STDP Rule for Stable Attractor Dynamics in Boolean Recurrent Neural Networks.
IJCNN 2019. International Joint Conference on Neural Networks Proceedings. New York: IEEE, 2019, č. článku N-20311. ISBN 978-1-7281-1985-4.
[IJCNN 2019. International Joint Conference on Neural Networks /32./. Budapest (HU), 14.07.2019-19.07.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: learning (artificial intelligence) * recurrent neural nets
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295541

0503688 - ÚI 2020 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cabessa, Jérémie - Šíma, Jiří
Robust Optimal-Size Implementation of Finite State Automata with Synfire Ring-Based Neural Networks.
Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019: Theoretical Neural Computation. Proceedings, Part I. Cham: Springer, 2019 - (Tetko, I.; Kůrková, V.; Karpov, P.; Theis, F.), s. 806-818. Lecture Notes in Computer Science, 11727. ISBN 978-3-030-30486-7. ISSN 0302-9743.
[ICANN 2019. International Conference on Artificial Neural Networks /28./. Munich (DE), 17.09.2019-19.09.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Recurrent neural networks * Threshold circuits * Finite state automata * Synfire rings
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295498

0510528 - ÚI 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cabessa, Jérémie
Turing Complete Neural Computation Based on Synaptic Plasticity.
PLoS ONE. Roč. 14, č. 10 (2019), č. článku e0223451. E-ISSN 1932-6203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Action potentials * Language * Machine learning algorithms * Neurons * Recurrent neural networks * Synapses * Synaptic plasticity * Neural pathways
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 2.776, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0300985
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300985

0501907 - ÚI 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Cintula, Petr - Gil-Férez, J. - Moraschini, Tommaso - Paoli, F.
An Abstract Approach to Consequence Relations.
Review of Symbolic Logic. Roč. 12, č. 2 (2019), s. 331-371. ISSN 1755-0203
Grant CEP: GA ČR GBP202/12/G061
GRANT EU: European Commission(XE) 689176 - SYSMICS
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: structural consequence relation * multisets * deductive relations * Hilbert systems * abstract algebraic logic * category theory * non-contraction
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 0.731, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1017/S175502031900008X
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293884

0466816 - ÚI 2021 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Cintula, Petr - Paoli, F.
Is multiset consequence trivial?
Synthese. First Online: 08 September 2016 (2019). ISSN 0039-7857
Grant CEP: GA ČR GA13-14654S
GRANT EU: European Commission(XE) 689176 - SYSMICS
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: contraction-free logics * multiset consequence * substructural logics * multiple conclusions
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 1.262, rok: 2018
Paoli, F.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265069

Citace, recenze▾
Citace:
RIPLEY, D. Contraction and closure. THOUGHT-A JOURNAL OF PHILOSOPHY. ISSN 2161-2234, JUN 2015, vol. 4, no. 2, p. 131-138.

0491823 - ÚI 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cintula, Petr - Diaconescu, D.
Omitting Types Theorem for Fuzzy Logics.
IEEE Transactions on Fuzzy Systems. Roč. 27, č. 2 (2019), s. 273-277. ISSN 1063-6706
Grant CEP: GA ČR GA17-04630S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: mathematical fuzzy logic * omitting types theorem * first-order fuzzy logics * left-continuous t-norms * uninorms * logic MTL * logic UL
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 8.759, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0285439
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285439

0501613 - ÚI 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Cintula, Petr - Diaconescu, D. - Metcalfe, G.
Skolemization and Herbrand theorems for lattice-valued logics.
Theoretical Computer Science. Roč. 768, 10 May (2019), s. 54-75. ISSN 0304-3975
Grant CEP: GA ČR GBP202/12/G061
GRANT EU: European Commission(XE) 689176 - SYSMICS
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Skolemization * Herbrand theorems * Non-classical logics * Lattices
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 0.718, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1016/j.tcs.2019.02.007
Cintula, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293600

0491819 - ÚI 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Cintula, Petr - Menchón, P. - Noguera, Carles
Toward a general frame semantics for modal many-valued logics.
Soft Computing. Roč. 23, č. 7 (2019), s. 2233-2241. ISSN 1432-7643
Grant CEP: GA ČR GA17-04630S
Institucionální podpora: RVO:67985807 ; RVO:67985556
Klíčová slova: Modal many-valued logics * Mathematical fuzzy logic * Neighborhood frames * Kripke semantics * General frames
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8); Pure mathematics (UTIA-B)
Impakt faktor: 2.784, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1007/s00500-018-3369-5
Noguera, Carles
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285436

0506808 - ÚI 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Coufal, David
Convergence rates of kernel density estimates in particle filtering.
Statistics & Probability Letters. Roč. 153, October (2019), s. 164-170. ISSN 0167-7152
GA ČR(CZ) GA16-03708S; OP VVV - Fermilab-CZ(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Particle filtering * Kernel density estimates * Convergence rates
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Impakt faktor: 0.615, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2019.06.013
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297966

0505260 - ÚI 2021 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Coufal, David
On Persistence of Convergence of Kernel Density Estimates in Particle Filtering.
Information Technology, Systems Research, and Computational Physics. Cham: Springer, 2020 - (Kulczycki, P.; Kacprzyk, J.; Kóczy, L.; Mesiar, R.; Wisniewski, R.), s. 339-346. Advances in Intelligent Systems and Computing, 945. ISBN 978-3-030-18057-7. ISSN 2194-5357.
[ITSRCP 2018: Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics /3./. Cracow (PL), 02.07.2018-05.07.2018]
OP VVV - Fermilab-CZ(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Particle filtering * Kernel density estimates * Convergence
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296741

0522197 - ÚI 2021 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Dallmer-Zerbe, Isa - Popp, F. - Lam, A. P. - Philipsen, A. - Herrmann, C. S.
Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS) as a Tool to Modulate P300 Amplitude in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Preliminary Findings.
Brain Topography. Roč. 33, č. 2 (2020), s. 191-207. ISSN 0896-0267
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Attention defcit/hyperactivity disorder * Transcranial alternating current stimulation
Impakt faktor: 3.104, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0306695
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306695

0511512 - ÚI 2020 RIV SG eng J - Článek v odborném periodiku
Dellunde, P. - Vidal, Amanda
Truth-Preservation under Fuzzy pp-Formulas.
International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems. Roč. 27, Suppl. 1 (2019), s. 89-105. ISSN 0218-4885
Grant CEP: GA ČR GA17-04630S; GA MŠk(CZ) EF17_050/0008361
GRANT EU: European Commission(XE) 689176 - SYSMICS
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: First order many-valued logics * fuzzy model theory * preservation theorems in first order many-valued logic * fuzzy logics
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Impakt faktor: 1.286, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1142/S0218488519400051
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301759

0505764 - ÚI 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Dropka, N. - Holeňa, Martin - Ecklebe, S. - Frank-Rotsch, C. - Winkler, J.
Fast Forecasting of VGF Crystal Growth Process by Dynamic Neural Networks.
Journal of Crystal Growth. Roč. 521, 1 September (2019), s. 9-14. ISSN 0022-0248
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-18080S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Computer simulation * Fluid flows * Gradient freeze technique
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Obor OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
Impakt faktor: 1.573, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.05.022
Dropka, N.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297153

0503670 - ÚI 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Duintjer Tebbens, Jurjen - Matonoha, Ctirad - Matthios, A. - Papáček, Š.
On Parameter Estimation in an In Vitro Compartmental Model for Drug-Induced Enzyme Production in Pharmacotherapy.
Applications of Mathematics. Roč. 64, č. 2 (2019), s. 253-277. ISSN 0862-7940
CENAKVA(CZ) CZ.1.05/2.1.00/01.0024; GA MŠk(CZ) LO1205; CENAKVA(CZ) CZ.1.05/2.1.00/19.0380
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: pharmacotherapy * pharmacodynamic modelling * constrained optimization * parameter estimation
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Impakt faktor: 0.537, rok: 2018
https://articles.math.cas.cz/10.21136/AM.2019.0284-18
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295480

0519563 - ÚI 2021 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Duintjer Tebbens, Jurjen - Meurant, G.
On the residual norms, the Ritz values and the harmonic Ritz values that can be generated by restarted GMRES.
Numerical Algorithms. -, Online 12 December 2019 (2019). ISSN 1017-1398
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Restarted GMRES * (harmonic) Ritz values * GMRES stagnation * Prescribed convergence
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
Impakt faktor: 2.417, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304560

0501997 - ÚI 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dvořák, Jakub
Classification trees with soft splits optimized for ranking.
Computational Statistics. Roč. 34, č. 2 (2019), s. 763-786. ISSN 0943-4062
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Supervised learning * Decision trees * Scoring classifier
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Impakt faktor: 0.680, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1007/s00180-019-00867-1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293959

0518382 - ÚI 2021 US eng J - Článek v odborném periodiku
Fabián, Zdeněk
Mean, mode or median? The score mean.
Communications in Statistics - Theory and Methods. Online: 12 December 2019 (2019). ISSN 0361-0926
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: score function of distribution * weight function * estimation * central limit theorem
Impakt faktor: 0.424, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303548

0512089 - ÚI 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fanta, M. - Pulc, P. - Holeňa, Martin
Rules extraction from neural networks trained on multimedia data.
ITAT 2019: Information Technologies – Applications and Theory. Aachen: Technical University & CreateSpace Independent Publishing, 2019 - (Barančíková, P.; Holeňa, M.; Horváth, T.; Pleva, M.; Rosa, R.), s. 26-35. CEUR Workshop Proceeding, 2473. ISSN 1613-0073.
[ITAT 2019: Conference Information Technologies - Applications and Theory /19./. Donovaly (SK), 20.09.2019-24.09.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-18080S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: artificial neural networks * multilayer perceptrons * deep networks * rules extraction * multimedia data
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
http://ceur-ws.org/Vol-2473/paper4.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302294

0507058 - ÚI 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Fialová, D. - Brkić, J. - Laffon, B. - Reissigová, Jindra - Grešáková, S. - Dogan, S. - Doro, P. - Tasić, L. - Marinković, V. - Valdiglesias, V. - Costa, S. - Kostřiba, J.
Applicability of EU(7)-PIM criteria in cross-national studies in European countries.
Therapeutic Advances in Drug Safety. Roč. 10, June (2019), s. 1-22, č. článku UNSP 2042098619854014. ISSN 2042-0986
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: aged * geriatrics * PIMs * potentially inappropriate medications * regulatory measures
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
http://hdl.handle.net/11104/0298150
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298150

0519375 - ÚI 2021 US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Figueroa–García, J. C. - Orjuela–Caňon, A. D. - Neruda, Roman
On the boundaries of the centroid of a class of fuzzy numbers.
2019 IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence. IEEE, 2020, s. 183-187.
[LA-CCI 2019: IEEE Latin American Conference on Computational Intelligence /6./. Guayaquil (EC), 11.11.2019-15.11.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-23827S
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Fuzzy numbers * Chebyshev integral inequality * centroid
Kód oboru RIV: IN - Informatika
Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304368

0503659 - ÚI 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Gažová, Z. - Bednáriková, Z. - Bartoš, A. - Klaschka, Jan - Krištofíková, Z.
Surface Tension and Intrinsic Amyloid Fluorescence of Serum and Cerebrospinal Fluid Samples in Alzheimer´s Disease.
Biomarkers in Medicine. Roč. 13, č. 4 (2019), s. 267-277. ISSN 1752-0363
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP304/12/G069
GA MŠk(CZ) LO1611
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Alzheimer´s disease * amyloid fluorescence * biological samples * biomarkers * normal aging * surface tension
Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Obor OECD: Neurosciences (including psychophysiology
Impakt faktor: 2.268, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0295469
Krištofíková, Z.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295469

0511513 - ÚI 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Gelbenegger, G. - Postula, M. - Pecen, Ladislav - Halvorsen, S. - Lesiak, M. - Schoergenhofer, C. - Jilma, B. - Hengstenberg, C. - Siller-Matula, J. M.
Aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: A meta-analysis with a particular focus on subgroups.
BMC Medicine. Roč. 17, č. 1 (2019), č. článku 198. ISSN 1741-7015
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Aspirin * Cancer * Cardiovascular disease * Major adverse cardiovascular event * Major bleeding * Meta-analysis * Myocardial infarction * Primary prevention * Stroke
Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
Obor OECD: Cardiac and Cardiovascular systems
Impakt faktor: 8.285, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0301761
Siller-Matula, J. M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301761

0504256 - ÚI 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Geletič, Jan - Lehnert, M. - Savić, S. - Milošević, D.
Inter-/intra-zonal seasonal variability of the surface urban heat island based on local climate zones in three central European cities.
Building and Environment. Roč. 156, June (2019), s. 21-32. ISSN 0360-1323
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Local climate zones * Surface urban heat island intensity * LANDSAT-8 * Seasonality * Statistical analysis * Central Europe
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
Impakt faktor: 4.820, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.04.011
Savić, S.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295927

0510547 - ÚI 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Geletič, Jan - Resler, Jaroslav - Krč, Pavel - Lehnert, Michal
Pocitová teplota ve městě.
Vodní hospodářství. Roč. 2019, č. 10 (2019), s. 33-35. ISSN 1211-0760
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: biometeorologie * PALM-4U * teplotní komfort * klima
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
Geletič, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300996

0499866 - ÚI 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Geletič, Jan - Lehnert, M. - Dobrovolný, Petr - Žuvela-Aloise, M.
Spatial modelling of summer climate indices based on local climate zones: expected changes in the future climate of Brno, Czech Republic.
Climatic Change. Roč. 152, 3-4 (2019), s. 487-502. ISSN 0165-0009
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415
Institucionální podpora: RVO:67985807 ; RVO:86652079
Klíčová slova: urban heat load * large-eddy simulation * temperature observations * change impacts * euro-cordex * cities * health * scheme * city * variability
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
Impakt faktor: 4.168, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1007/s10584-018-2353-5
Geletič, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292089

0522176 - ÚI 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Geletič, Jan - Lehnert, M. - Jurek, M.
Spatiotemporal variability of air temperature during a heat wave in real and modified landcover conditions: Prague and Brno (Czech Republic).
Urban Climate. Roč. 31, March 2020 (2020), č. článku 100588. ISSN 2212-0955
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ01000118; GA MŠk(CZ) LO1415
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: Urban climate * Thermal comfort * Local climate zones * Air temperature * Heat wave * Urban heat island
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306677

0505754 - ÚI 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Gergelits, Tomáš - Mardal, K.-A. - Nielsen, B. F. - Strakoš, Z.
Laplacian Preconditioning of Elliptic PDEs: Localization of the Eigenvalues of the Discretized Operator.
SIAM Journal on Numerical Analysis. Roč. 57, č. 3 (2019), s. 1369-1394. ISSN 0036-1429
GA ČR(CZ) GC17-04150J
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: second order elliptic PDEs * eigenvalues of the discretized preconditioned problem * preconditioning by the inverse Laplacian * nodal values of the coefficient function * Hall's theorem * convergence of the conjugate gradient method
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Pure mathematics
Impakt faktor: 2.322, rok: 2018
http://dx.doi.org/10.1137/18M1212458
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297150