Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 133

0478114 - UGN-S 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klich, Jiří - Říha, Zdeněk - Foldyna, Vladimír
Influence of hydrodynamic nozzle wear on erosion effect of self-excited pulsating water jet.
Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017 - (Klichová, D.; Sitek, L.), s. 73-80. ISBN 978-80-86407-71-5.
[Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Lednice (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: hydrodynamic nozzle * waterjet * erosion
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274326

0482313 - UGN-S 2018 RIV SI eng J - Článek v odborném periodiku
Klich, Jiří - Klichová, Dagmar - Foldyna, Vladimír - Hlaváček, Petr - Foldyna, Josef
Influence of Variously Modified Surface of Aluminium Alloy on the Effect of Pulsating Water Jet.
Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering. Roč. 63, č. 10 (2017), s. 577-582. ISSN 0039-2480
Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10446; GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: pulsating water jet * surface topography * material erosion
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Impakt faktor: 1.182, rok: 2017
http://ojs.sv-jme.eu/index.php/sv-jme/article/view/sv-jme.2017.4356
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277736

0478115 - UGN-S 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klichová, Dagmar - Gurková, Lucie
Evaluation of quality of cut surfaces created by abrasive water jet according to swiss standard SN 214001.
Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017 - (Klichová, D.; Sitek, L.), s. 81-89. ISBN 978-80-86407-71-5.
[Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Lednice (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: surface quality * abrasive water jet * standard parameters
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274327

0481722 - UGN-S 2018 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klichová, Dagmar - Foldyna, Vladimír
The research on the quality of different kinds granite surfaces created by abrasive water jet cutting technology.
Nowoczescne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie. Kraków: Akademia górniczo - hutnicza Im. St. Staszica v Krakowie, 2017 - (Kotwica, K.; Kasza, P.), s. 107-114. ISBN 978-83-930353-3-5.
[TUR 2017 - International Conference MINING TECHNIQUES /10./. Krynica (PL), 26.09.2017-29.09.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: abrasive water jet * granite * roughness * surfaces quality
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277227

0487259 - UGN-S 2018 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Kolejka, Jaromír - Klimánek, M. - Hrádek, Mojmír - Kirchner, Karel
Czech Post-industrial Landscapes in the Border Zone with Austria: Identification, Typology nad Value.
Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. Roč. 159, č. 159 (2017), s. 221-242. ISSN 0029-9138
Grant CEP: GA AV ČR IAA300860903
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: post-industrial landscape * mapping * GIS * border zone with Austria * classification
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 0.188, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281929

0484966 - UGN-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kolejka, Jaromír - Kirchner, Karel
Mezinárodní workshop k rizikům připravil Ústav geoniky AV ČR.
[International workshop dealing with risks organized by Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences.]
Informace České geografické společnosti. Roč. 36, č. 1 (2017), s. 51-53. ISSN 1213-1075
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: international workshop * Strategy AV21 * Research Programme Natural hazards
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280084

0484962 - UGN-S 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kolejka, Jaromír - Kirchner, Karel
Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy.
[Standardized identification procedure of segments of pre-industrial landscape for the Moravia Regions.]
Fyzickogeografický sborník 15: Fyzická geografe – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj - Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti. Brno: MU Brno, 2017 - (Herber, V.), s. 44-50. ISBN 978-80-210-8844-3.
[výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti - Fyzická geografe – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj /34./. Brno (CZ), 08.02.2017-09.02.2017]
Grant CEP: GA MK DG16P02B042
Klíčová slova: pre-industrial landscape * standardized identification procedure * Moravia Regions Area
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280077

0481629 - UGN-S 2018 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Konečný, Pavel - Hagi, A. - Plevová, Eva - Vaculíková, Lenka - Murzyn, T.
Characterization of Limestone from Cement Plant at Berbera (Republic of Somaliland).
Procedia Engineering - ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2017 - (Koníček, P.; Souček, K.; Konečný, P.), s. 43-50. 191. ISSN 1877-7058.
[ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Ostrava (CZ), 20.06.2017-23.06.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: chemical composition * geotechnical properties * limestone
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Mineralogy
http://www.sciencedirect.com/journal/procedia-engineering/vol/191/suppl/C
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277163

0481789 - UGN-S 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Koníček, Petr
Destressing.
Rockburst: Mechanisms, Monitoring, Warning, and Mitigation. 1. Cambridge: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2017 - (Feng, X.), s. 453-470. ISBN 978-0-12-805054-5
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: destressing * preconditioning * rockbursts * underground coal mining
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Mining and mineral processing
https://www.elsevier.com/books/rockburst/feng/978-0-12-805054-5
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277274

0481699 - UGN-S 2018 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kožušníková, Alena - Konečný, Pavel - Plevová, Eva - Králová, Lucie
Changes of physical properties of Silesian granite due to heat loading.
Procedia Engineering - ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2017 - (Koníček, P.; Souček, K.; Konečný, P.), s. 426-433. 191. ISSN 1877-7058.
[ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Ostrava (CZ), 20.06.2017-23.06.2017]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: granite * temperature * physical properties
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Environmental and geological engineering, geotechnics
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817323408
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277212

0493252 - UGN-S 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kubalíková, Lucie
Mining Landforms: An Integrated Approach for Assessing the Geotourism and Geoeducational Potential.
Czech Journal of Tourism. Roč. 6, č. 2 (2017), s. 131-154. ISSN 1805-3580
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: mining landforms * mining geoheritage (geosites and geomorphosites) * geotourism potential * geoeducation * assessment method
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Cultural and economic geography
https://content.sciendo.com/view/journals/cjot/6/2/article-p131.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286640

0482392 - UGN-S 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Kubalíková, Lucie - Kirchner, Karel - Bajer, A.
Secondary geodiversity and its potential for urban geotourism: a case study from Brno city, Czech Republic.
Questiones Geographicae. Roč. 56, č. 3 (2017), s. 63-73. ISSN 0137-477X
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: geosites * geodiversity * anthropogenic landforms * recreation * geoeducation
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/current/05quageo-2017-0024.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277789

0482829 - UGN-S 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kučera, R. - Šátek, V. - Haslinger, Jaroslav - Fialová, S. - Pochylý, F.
Modeling of Hydrophobic Surfaces by the Stokes Problem With the Stick–Slip Boundary Conditions.
Journal of Fluids Engineering-Transactions of the Asme. Roč. 139, č. 1 (2017), č. článku 011202. ISSN 0098-2202
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: algebra * boundary conditions * hydrophobicity * Lagrange multipliers * Navier Stokes equations
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
Impakt faktor: 1.915, rok: 2017
http://fluidsengineering.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=2536532
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278229

0483046 - UGN-S 2018 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kučera, R. - Šátek, V. - Haslinger, Jaroslav - Pochylý, F. - Koko, J. - Sassi, T.
Numerical modelling of the Stokes flow with threshold slip boundary conditions.
Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2016). Melville, NY: AIP Publishing, 2017 - (Simos, T.; Tsitouras, C.), č. článku UNSP 340007-1. AIP Conference Proceedings, 1863. ISBN 978-0-7354-1538-6. ISSN 0094-243X.
[International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM). Rhodes (GR), 19.09.2016-25.09.2016]
Grant CEP: GA MŠk LQ1602; GA ČR(CZ) GA16-18316S
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: fluid flow problems * threshold boundary conditions * inequality type problem
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4992514
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278468

0482241 - UGN-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kukutsch, Radovan - Kajzar, Vlastimil
Možnosti využití technologie 3D laserového skenování v báňské praxi.
[Possibilities of using 3D laser scanning technology in mining practice.]
Uhlí, rudy, geologický průzkum. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 3-6. ISSN 1210-7697
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: 3D laser scanning in underground mines * Žebračka Mine * TLS
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Mining and mineral processing
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277619

0474602 - UGN-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kukutsch, Radovan - Waclawik, Petr
Organizace báňské záchranné služby v australských černouhelných dolech.
[Organization of mine rescue service in the Australian coal mines.]
Uhlí, rudy, geologický průzkum. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 14-19. ISSN 1210-7697
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: mine rescue * Coal Services * virtual reality
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Mining and mineral processing
http://www.zsdnp.cz/images/data/urgp/2017/URGP-2017_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271622

0481634 - UGN-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kukutsch, Radovan - Waclawik, Petr
Využití 3D virtuální reality ve výcviku báňských záchranářů v australských černouhelných dolech.
Záchranář. (2017)
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: mining * 3D virtual reality * mining rescuers
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Mining and mineral processing
http://zachranar.cz/2017/10/vyuziti-3d-virtualni-reality-ve-vycviku-banskych-zachranaru-v-australskych-cernouhelnych-dolech/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277170

0460450 - UGN-S 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kumar, R. - Chattopadhyaya, S. - Dixit, A. R. - Bora, B. - Zeleňák, Michal - Foldyna, Josef - Hloch, Sergej - Hlaváček, Petr - Ščučka, Jiří - Klich, Jiří - Sitek, Libor - Vilaca, P.
Surface integrity analysis of abrasive water jet-cut surfaces of friction stir welded joints.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Roč. 88, č. 5 (2017), s. 1687-1701. ISSN 0268-3768
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: friction stir welding (FSW) * abrasive water jet (AWJ) * optical profilometer * topography * surface roughness
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Impakt faktor: 2.601, rok: 2017
http://link.springer.com/article/10.1007/s00170-016-8776-0
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0260529

0486877 - UGN-S 2018 cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Lacina, Jan - Halas, Petr
Biogeografické a historické aspekty výskytu výmladkových lesů (pařezin) v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny.
[Biogeographical and historical aspects of the occurrence of coppiced woods in the north-east part of the Bohemian-Moravian Highlands.]
Fyzickogeografický sborník 15: Fyzická geografe – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj - Příspěvky z 34. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti. Brno: MU Brno, 2017 - (Herber, V.), s. 60-68. ISBN 978-80-210-8844-3.
[výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti - Fyzická geografe – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj /34./. Brno (CZ), 08.02.2017-09.02.2017]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: coppice * hornbeam * Českomoravská vrchovina highlands
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Biodiversity conservation
https://is.muni.cz/www/1060/50528429/Physical_Geography_Proceedings_15.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281581

0482825 - UGN-S 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Lacina, Jan - Halas, Petr - Koutecký, T. - Šebesta, J. - Veska, J.
Příspěvek k hodnocení změn lesní krajiny východoslovenského Vihorlatu v uplynulých 50 letech.
[Assessment of Changes of Forest Landscape During the Past 50 Years in the Vihorlat Highlands (Eastern Slovakia).]
Fyzickogeografický sborník 14, Fyzická geografie a krajinná ekologie: výzkum a vzdělávání. Masarykova univerzita, 2017, s. 37-43. 33. ISBN 978-80210-8407-0.
[Výroční konference fyzickogeografické sekce České geografické společnosti, Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj /34./. Brno (CZ), 08.02.2016-09.02.2016]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: Vihorlat mountains * geobiocoenological survey * landscape changes
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Biodiversity conservation
https://is.muni.cz/www/1060/50528429/Physical_Geography_Proceedings_14.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278225

0482729 - UGN-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lacina, Jan - Halas, Petr
Vodní nádrže a jejich krajina ve výtvarném umění.
[Water Reservoirs and their Landscapes in Visual Art.]
VTEI Vodohospodářské technicko - ekonomické informace. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 31-39. ISSN 0322-8916
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: landscape painting * dam * landscape changes
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: 60500
http://www.vtei.cz/wp-content/uploads/2015/08/5782-VTEI.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278113

0476897 - UGN-S 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Lehocká, D. - Klichová, Dagmar - Foldyna, Josef - Hloch, Sergej - Hvizdoš, P. - Fides, M. - Botko, F.
Comparison of the influence of acoustically enhanced pulsating water jet on selected surface integrity characteristics of CW004A copper and CW614N brass.
Measurement. Roč. 110, November 2017 (2017), s. 230-238. ISSN 0263-2241
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: pulsating water jet * surface integrity * mass material removal * copper * nanoindentation
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Impakt faktor: 2.218, rok: 2017
http://ac.els-cdn.com/S0263224117304396/1-s2.0-S0263224117304396-main.pdf?_tid=783a1e88-7d09-11e7-9063-00000aacb362&acdnat=1502286708_794e233dee7c309f6d1566e4775d6ff0
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273310

0478116 - UGN-S 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lehocká, D. - Klich, Jiří
Evaluation of selected surface characteristics of CW004A copper disintegrated by PWJ.
Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017 - (Klichová, D.; Sitek, L.), s. 91-99. ISBN 978-80-86407-71-5.
[Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Lednice (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: pulsating water jet * copper * roughness * topography
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274328

0476046 - UGN-S 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Ligurský, Tomáš - Renard, Y.
A method of piecewise-smooth numerical branching.
Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Mechanik. Roč. 97, č. 7 (2017), s. 815-827. ISSN 1521-4001
Grant CEP: GA MŠk LQ1602
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: numerical branching * piecewise smooth * steady-state problem * contact problem * Coulomb friction
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zamm.201600219/epdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272612

0471100 - UGN-S 2018 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Ligurský, Tomáš - Renard, Y.
Bifurcations in contact problems with Coulomb friction.
SNA´17 - Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017 - (Blaheta, R.; Starý, J.), s. 63-66. ISBN 978-80-86407-64-7.
[SNA ’17. Seminar on Numerical Analysis. Ostrava (CZ), 30.01.2017-03.02.2017]
Grant CEP: GA MŠk LQ1602
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: bifurcation * contact problem * Coulomb friction
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
http://www.ugn.cas.cz/actually/event/2017/sna/sna-sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268553

0475782 - UGN-S 2018 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lubosika, Z. - Waclawik, Petr - Horák, P. - Wrana, A.
The Influence of In-Situ Rock Mass Stress Conditions on Deformation and Load of Gateroad Supports in Hard Coal Mine.
Procedia Engineering - ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2017 - (Koníček, P.; Souček, K.; Konečný, P.), s. 975-983. 191. ISSN 1877-7058.
[ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Ostrava (CZ), 20.06.2017-23.06.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: gateroad * mining * underground support * measurements * stress
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Mining and mineral processing
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817324098
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272413

0474785 - UGN-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Machar, I. - Voženílek, V. - Kirchner, Karel - Vlčková, V. - Buček, A.
Biogeografický model změn klimatických podmínek vegetační stupňovitosti v Česku.
[Biogeographic model of climate conditions for vegetation zones in Czechia.]
Geografie. Roč. 122, č. 1 (2017), s. 64-82. ISSN 1212-0014
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: climate change * landscape * mathematical model * register of biogeography
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 0.745, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271734

0476023 - UGN-S 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Malý, Jiří - Krejčí, Tomáš - Trojan, Jakub - Chudáček, Stanislav - Nováková, Eva
Dynamization of spatial data using location-based services: Tourist potential of industrial heritage.
XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, 2017, s. 715-722. ISBN 978-80-210-8587-9.
[Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /22./. Kurdějov (CZ), 14.06.2017-16.06.2017]
Grant CEP: GA TA ČR TD03000079
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: location-based services * augmented reality * industrial heritage * tourism * Czech Republic
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272593

0475860 - UGN-S 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Mandal, A. - Dixit, A. R. - Chattopadhyaya, S. - Paramanik, A. - Hloch, Sergej - Królczyk, G.
Improvement of surface integrity of Nimonic C 263 super alloy produced by WEDM through various post-processing techniques.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Roč. 93, 1-4 (2017), s. 433-443. ISSN 0268-3768
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: surface integrity * wire-EDM * Nimonic C-263 * multi-cut * recast layer
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Impakt faktor: 2.601, rok: 2017
https://link.springer.com/article/10.1007/s00170-017-9993-x
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272471

0494345 - UGN-S 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Mardi, K. B. - Dixit, A. R. - Mallick, A. - Pramanik, A. - Ballóková, B. - Hvizdoš, P. - Foldyna, Josef - Ščučka, Jiří - Hlaváček, Petr - Zeleňák, Michal
Surface integrity of Mg-based nanocomposite produced by Abrasive Water Jet Machining (AWJM).
Materials and Manufacturing Processes. Roč. 32, č. 15 (2017), s. 1707-1714. ISSN 1042-6914
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: AWJM * machinability * Mg-based * nanocomposite * nanoindentation
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Materials engineering
Impakt faktor: 2.669, rok: 2017
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10426914.2017.1279306?scroll=top&needAccess=true
Mardi, K. B.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287573

0483031 - UGN-S 2018 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Martinát, S. - Navrátil, J. - Pícha, K. - Turečková, K. - Klusáček, Petr
Brownfield regeneration from the perspective of residents: Place circumstances versus character of respondents.
Deturope. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 71-92. ISSN 1821-2506
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-26934S
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: brownfields * regeneration * perception
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)
http://www.deturope.eu/index.php?navi=101&vol=26
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278459

0482224 - UGN-S 2018 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
Martinát, Stanislav - Navrátil, J. - Trojan, Jakub - Frantál, B. - Klusáček, P. - Pasqualetti, M. J.
Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic).
Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. Roč. 28, č. 28 (2017), s. 535-548. ISSN 2037-4631
Grant CEP: GA ČR GA16-04483S
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: agricultural AD plants * Czech Republic * rural geography * spatial distribution * perception
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)
Impakt faktor: 0.986, rok: 2017
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12210-017-0628-9.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277608

0478118 - UGN-S 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Martinec, Petr - Hlaváček, Petr - Ruppenthalová, Lucie - Sitek, Libor
Properties and characteristics of recycled garnet abrasives for AWJ.
Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017 - (Klichová, D.; Sitek, L.), s. 101-125. ISBN 978-80-86407-71-5.
[Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Lednice (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406; GA TA ČR(CZ) TA04020986
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: garnet * abrasive water jet * recycled abrasives * index of cutting efficiency of abrasive * microhardnes
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mineralogy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274329

0482345 - UGN-S 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Millard, A. - Mokni, N. - Barnichon, J. D. - Thatcher, K. E. - Bond, A. - Fraser-Harris, A. - Mc Dermott, C. - Blaheta, Radim - Michalec, Zdeněk - Hasal, Martin - Nguyen, T. - Nasir, O. - Yi, H. - Kolditz, O.
Comparative modelling approaches of hydro-mechanical processes in sealing experiments at the Tournemire URL.
Environmental Earth Sciences. Roč. 76, č. 2 (2017), č. článku 78. ISSN 1866-6280
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: hydro-mechanical (HM) coupling * numerical modelling * sealing systems * compacted bentonite–sand mixture
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
Impakt faktor: 1.435, rok: 2017
https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-016-6324-8
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277756

0475822 - UGN-S 2018 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mishra, A. Deepak - Janeček, Ivan
Laboratory Triaxial Testing – from Historical Outlooks to Technical Aspects.
Procedia Engineering - ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2017 - (Koníček, P.; Souček, K.; Konečný, P.), s. 342-351. 191. ISSN 1877-7058.
[ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Ostrava (CZ), 20.06.2017-23.06.2017]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: triaxial testing * conventional triaxial compression * conventional triaxial extension * reduced triaxial compression * reduced triaxial extension
Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Obor OECD: Materials engineering
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817323305
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272448

0481744 - UGN-S 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Nag, A. - Ščučka, Jiří - Hlaváček, Petr - Klichová, Dagmar - Srivastava, A. K. - Hloch, Sergej - Dixit, A. R. - Foldyna, Josef - Zeleňák, Michal
Hybrid aluminium matrix composite AWJ turning using olivine and Barton garnet.
International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Roč. 92, September 2017 (2017), s. 1-8. ISSN 0268-3768
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: abrasive water jet turning * abrasive mass flow rate * abrasivegrain * hybridmetalmatrixcomposite * surface topography
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Impakt faktor: 2.601, rok: 2017
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00170-017-1036-0.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277260

0482357 - UGN-S 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Osman, Robert - Malý, Jiří - Klusáček, Petr
Přístupy ke studiu recyklace urbánního prostoru v České republice: Vývoj a perspektiva.
[Approaches to study of recycling urban space in the Czech Republic: Development and perspective.]
XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, 2017, s. 536-543. ISBN 978-80-210-8587-9.
[Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /22./. Kurdějov (CZ), 14.06.2017-16.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: recycling of urban space * brownfields * Actor-network theory * post-socialism * Czech Republic
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277765

0473877 - UGN-S 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Pospíšil, L. - Švábenský, O. - Roštínský, Pavel - Nováková, Eva - Weigel, J.
Geodynamic risk zone at northern part of the Boskovice Furrow.
Acta geodynamica et geomaterialia. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 113-129. ISSN 1214-9705
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: Boskovice Furrow * Nectava – Konice Fault * horizontal and vertical velocities
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 0.886, rok: 2017
https://www.irsm.cas.cz/materialy/acta_content/2016_doi/Pospisil_AGG_2016_0033.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270993

0476944 - UGN-S 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Ptáček, Jiří - Koníček, Petr - Holečko, J. - Przeczek, A. - Waclawik, Petr - Pavelek, Z. - Macura, M. - Kajzar, Vlastimil - Kukutsch, Radovan
Otřesy v ostravsko - karvinském revíru.
[Rockbursts in Ostrava Karviná Coalfield.]
1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017. 147 s. ISBN 978-80-86407-67-8
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: rockburst * mining * coalfield * Ostrava - Karviná Region * Upper Silesian Coal Basin (USCB)
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Mining and mineral processing
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273349

0475818 - UGN-S 2018 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ptáček, Jiří
Rockburst in Ostrava-Karvina Coalfield.
Procedia Engineering - ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2017 - (Koníček, P.; Souček, K.; Konečný, P.), s. 1144-1151. 191. ISSN 1877-7058.
[ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Ostrava (CZ), 20.06.2017-23.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: rockburst * coal mining * rockburst risk * rockburst protection
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Mining and mineral processing
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817324293
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272445

0476942 - UGN-S 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Ptáček, Jiří - Koníček, Petr - Holečko, J. - Przeczek, A. - Waclawik, Petr - Pavelek, Z. - Macura, M. - Kajzar, Vlastimil - Kukutsch, Radovan
Rockbursts in Ostrava Karviná Coalfield.
1. - Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017. 147 s. ISBN 978-80-86407-70-8
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: rockburst * mining * coalfield * Ostrava - Karviná Region * Upper Silesian Coal Basin (USCB)
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Mining and mineral processing
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273347

0465679 - UGN-S 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Radzimski, A. - Weinsziehr, T. - Bartke, S. - Hagemann, N. - Klusáček, Petr - Martinát, Stanislav - Grossmann, K.
Teaching Energy Poverty. Lessons Learnt From an International Research & Teaching Initiative on Energy Vulnerability in Five Cities.
Energie und soziale Ungleichheit: Zur gesellschaftlichen Dimension der Energiewende in Deutschland und Europa. 1. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017 - (Grossmann, K.; Schaffrin, A.), s. 699-721. ISBN 978-3-658-11722-1
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: energy poverty * energy vulnerability * cities
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)
http://www.springer.com/de/book/9783658117221
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0264130

0472652 - UGN-S 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Rapant, P. - Lazecký, M. - Kolejka, Jaromír - Orlíková, L.
Nonparametric Prediction of the Onset of Regional Floods: Floods in North-western Bohemia, Czech Republic, 2010.
WIT Transactions on Ecology and the Environment. Southampton: WIT Press, 2017 - (Brebbia, C.), s. 111-122. Sustainable Development and Planning, 8, Vol. 210. ISBN 978-1-78466-153-3. ISSN 1743-3541.
[International Conference on Water and Society /3./. A Coruna (ES), 15.07.2015-17.07.2015]
Grant CEP: GA MV VG20132015106; GA MŠk ED1.1.00/02.0070
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: flash flood * weather radar * GIS * early warning * geoinformatics
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/200/34320
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269897

0495861 - UGN-S 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Rozložník, Miroslav - Sysala, Stanislav
Editorial.
Applications of Mathematics. Roč. 52, č. 6 (2017), s. 535-536. ISSN 0862-7940.
[Seminar on Numerical Analysis: Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava, 30.01.2017-03.02.2017]
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: numerical analysis * applied mathematics * mathematical modeling
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Obor OECD: Applied mathematics
Impakt faktor: 0.897, rok: 2017
https://link.springer.com/content/pdf/10.21136%2FAM.2017.0297-17.pdf
Rozložník, Miroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288748

0484746 - UGN-S 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Rozložník, Miroslav (ed.) - Sysala, Stanislav (ed.)
Special issue on the occasion of the Seminar on Numerical Analysis.
Praha: Matematický ústav AV ČR, 2017. Applications of Mathematics, 6. ISSN 0862-7940. 1.
[SNA´17 - Seminar on numerical analysis. Ostrava, 30.01.2017-03.02.2017]
Institucionální podpora: RVO:68145535 ; RVO:67985840
Klíčová slova: numerical linear algebra * numerical mathematics * high performance computing
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://articles.math.cas.cz/?type=A&v=62&n=6
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279892

0481736 - UGN-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ruppenthalová, Lucie - Pavlovský, J.
Charakterizace produktů spalování paliv a jejich potenciální aplikace v procesu odstraňování polutantů z vodného prostředí.
[Characterization of fuel combustion products and their potential application in the process of removal of pollutants from aqueous environments
.]
Uhlí, rudy, geologický průzkum. Roč. 59, č. 1 (2017), s. 9-13. ISSN 1210-7697
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1406; GA MŠk ED2.1.00/03.0082
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: fuel combustion * pollutants * unburned carbon
Kód oboru RIV: DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí
Obor OECD: Materials engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277243

0482382 - UGN-S 2018 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Rypl, J. - Kirchner, Karel
Scientific values of landforms as the basis for the declaration of protected sites (a case study of Mt. Kraví hora in the Novohradské hory Mts., Czech Republic).
Applied Ecology and Environmental Research. Roč. 15, č. 3 (2017), s. 1537-1550. ISSN 1589-1623
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: geomorphological inventory * geomorphologically significant sites * geoeducation * geotourism * geoconservation
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 0.721, rok: 2017
http://www.aloki.hu/pdf/1503_15371550.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277777

0482385 - UGN-S 2018 RIV SI eng J - Článek v odborném periodiku
Rypl, J. - Kirchner, Karel - Blažek, M.
The spatial distribution of rock landforms in the Pohořská Mountains (Pohořská hornatina), Czech Republic.
Acta Geographica Slovenica. Roč. 57, č. 2 (2017), s. 45-55. ISSN 1581-6613
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: geomorphology * rock landforms * lithology * Pohořská Mountains
Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
Obor OECD: Physical geography
Impakt faktor: 1.333, rok: 2017
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/1184-13377-1-PB.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277780

0478119 - UGN-S 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Říha, Zdeněk - Zeleňák, Michal
Flow Field Analysis in Abrasive Head as Tool for High-Speed Abrasive Jet Cutting.
Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2017 - (Klichová, D.; Sitek, L.), s. 153-163. ISBN 978-80-86407-71-5.
[Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Lednice (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
Grant CEP: GA MŠk ED2.1.00/03.0082; GA MŠk(CZ) LO1406; GA MPO FR-TI3/733
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: abrasive head * high-speed water jet * abrasive particle velocity
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274330

0475861 - UGN-S 2018 RIV HR eng J - Článek v odborném periodiku
Sharma, V. - Chattopadhyaya, S. - Hloch, Sergej
Surface quality finish in laser cutting using Taguchi design.
Technicki vjesnik - Technical Gazette. Roč. 24, č. 1 (2017), s. 15-19. ISSN 1330-3651
Institucionální podpora: RVO:68145535
Klíčová slova: cutting speed * factorial design * laser pulse width * orthogonal array * pulse repetition rate (PRR) or pulse frequency
Kód oboru RIV: JQ - Strojní zařízení a nástroje
Obor OECD: Mechanical engineering
Impakt faktor: 0.686, rok: 2017
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=257818
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272472