Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 68

0484813 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII., Technické muzeum v Brně.
[Following the trail of health and illness of man and animals VII., Technical Museum in Brno.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 513-515 ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: history of medicine * pharmacy * veterinary medicine * health * illness
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279949

0481798 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Příběh války. Vědecko-pedagogická konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
[The Story of a War. Scientific & Educational Conference in the Chamber of Deputies of the Czech Parliament.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 2 (2017), s. 259-261 ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: World War II * Association of the Czechs from Volynia and their friends * Volynia Czechs * Chamber of deputies Parliament of the Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277489

0471137 - UEF-S 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Brouček, Stanislav - Beranská, Veronika - Červinková, Hana - Jiráková, Anežka - Uherek, Zdeněk
Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích.
[Migration from the Czech Republic after 1989 in the basic thematic circles.]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 298 s. ISBN 978-80-88081-09-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: migration policy * diaspora * return policy
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268692

0483751 - UEF-S 2018 RS eng J - Článek v odborném periodiku
Císaríková, Klára
Martina Pavlicová, Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie.
Glasnik Etnografskog instituta SANU. LXV, č. 2 (2017), s. 484-485 ISSN 0350-0861
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Martina Pavlicová * ethnography * folklore * folk dance * Zdenka Jelínková * the Czech Republic * Czech ethnochoreology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278951

0481989 - UEF-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dohnal, Martin
Vývoj rybniční sítě jezuitských statků Bernartice, Dobronice a Opařany v novověku.
[The development of a pond network in Jesuit estates of Bernartice, Dobronice and Opařany in the modern period.]
Historická geografie. Roč. 43, č. 2 (2017), s. 107-154 ISSN 0323-0988
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: fish ponds * region of Tábor (estates of Bernartice, Dobronice and Opařany) * Early Modern history * cultural landscape * 1500-1900
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277407

0483326 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra - Woitsch, Jiří
11. sjezd českých historiků. Olomouc 13.–15. 9. 2017.
[11th Congress of Czech Historians. Olomouc 13.-15. 9. 2017.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 515-518 ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czech lands * History * Historians * Ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278683

0478831 - UEF-S 2018 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra
Dokončené dílo etnomuzikoložky Olgy Hrabalové (28. 11. 1930 Milonice u Bučovic - 20. 1. 2017 Brno).
[Finished work of ethnomusicologist Olga Hrabalová (28. 11. 1930 Milonice u Bučovic - 20. 1. 2017 Brno).]
Slovenský národopis. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 102-103 ISSN 1335-1303
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Olga Hrabalová * Ethnomusicology * Ethnology * Music * Folk music
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274881

0474313 - UEF-S 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Holubová, Markéta
Internetová databáze kramářských tisků Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. v Praze.
[An online database of chapbooks created and managed by the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences.]
Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Roč. 5, č. 1 (2017), s. 147-158 ISSN 1339-2204
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: popular culture * Czechia * chapbooks * broadsides ballads * electronic databases * format MARC 21
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272492

0484977 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holubová, Markéta
Konference Knižní kultura 19. století.
[Conference: Book Culture in the 19th Century.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 518-519 ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: book culture * conference * 19. century
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280105

0481819 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holubová, Markéta
Výstava Kramářské písně na Pelhřimovsku.
[Street Ballads in the Pelhřimov Region: An Exhibition.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 2 (2017), s. 263 ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: catalogue * broadside ballads * exposition
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277446

0482367 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jonášová, Milada
Co mohou vypovědět pozůstalostní spisy na případu W. A. Mozarta a Josefy Duškové.
[What could be conveyed by the estate documents, of W. A. Mozart and Josefa Dušková.]
Harmonie. Roč. 27, č. 12 (2017), s. 39-41 ISSN 1210-8081
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: estate * personal libraries * Joseph Haydn * Giuseppe Verd * W. A. Mozart * Josefa Dušková * W. A. Mozart * Josefa Dušková * personal libraries * estate * last will * furniture
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277813

0482362 - UEF-S 2018 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jonášová, Milada
Die starke Resonanz der Caldaras Werken in Böhmen.
[A strong response to Caldara’s works in Bohemia.]
Antonio Caldara nel suo tempo. Praha: Società Mozartiana della Republica Ceca, Ensemble Hof-Musici, 2017 - (Jonášová, M.; Volek, T.), s. 125-138. L’opera italiana nei territori boemi durante il Settecento, II. ISBN 978-80-904656-2-6
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Bohemian sources * Joseph Anton Sehling * St. Vitus Cathedral * Knights of the Cross with the Red Star
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277806

0482365 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jonášová, Milada
Nové poznatky ke vzniku Dona Giovanniho.
[New research findings to genesis of Don Giovanni.]
Harmonie. Roč. 25, č. 10 (2017), s. 48-49 ISSN 1210-8081
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Prague sources * Anton Grams * Johann Baptist Kucharž
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277811

0482366 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jonášová, Milada
Pražská Didone Antonia Boroniho v Krumlově.
[Prague Didone of Antonio Boroni in Krumlov.]
Harmonie. Roč. 25, Č. 11 (2017), s. 38-38 ISSN 1210-8081.
[Didone come soggetto d´opera. Český Krumlov, 15.09.2017-16.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Pietro Metastasio * 1768 * Prague
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277812

0482067 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kapsa, Václav
Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě, mezinárodní seminář, Francouzský institut, Praha 8. března 2017.
[France and the Czech Lands in the 17th and 18th Century: Mutual Connections and Influences in the Musical Life, International Colloquium, Institut Français, Prague 8 March 2017.]
Hudební věda. Roč. 54, č. 2 (2017), s. 237-238 ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277458

0482056 - UEF-S 2018 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Kapsa, Václav
Johann Joseph Ignaz Brentner: Instrumentální hudba.
[Johann Joseph Ignaz Brentner: Instrumental Music.]
1. vydání. - Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 100 s. Academus Edition, 4. ISBN 978-80-88081-14-2
Grant CEP: GA ČR GPP409/12/P953
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: music * critical editions * concertos * partitas * pastorelas * Prague * Joseph Brentner
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277453

0476609 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kapsa, Václav
Phasma Dionysiacum Pragense 1617-2017, Praha 4.-5. února 2017.
[Phasma Dionysiacum Pragense 1617-2017, Prague 4-5 February 2017.]
Hudební věda. Roč. 54, č. 1 (2017), s. 105-107 ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * conference report * musicology
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273414

0470309 - UEF-S 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kordík, Pavel
Mysterium času Miloslava Kabeláče.
[Miloslav Kabeláč´s Mystery of Time.]
Česká filharmonie - magazín. Roč. 4, č. 1 (2017) ISSN 2533-6940
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: monumental form * reception * aesthetic
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
http://blog.ceskafilharmonie.cz/mysterium-casu-miloslava-kabelace/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269038

0482233 - UEF-S 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kouba, Jan
Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století).
[The dictionary of old Bohemian hymnographers (13 to 18th century).]
1. vydání. - Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2017. 522 s. ISBN 978-80-88081-13-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: hymnology * sacred songs * hymnographers
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277614

0482004 - UEF-S 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kubečková, I. - Kafka, Luboš
Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
[Folk reverse glass paintings in Museum of Central Bohemia in Roztoky u Prahy.]
V Roztokách u Prahy: Středočeské muzeum, 2017. 135 s. ISBN 978-80-906249-5-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: reverse painting on glass * visual folk art * folk production * museum collection * Museum of Central Bohemia in Roztoky u Prahy
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277408

0484929 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Motyčková, Dana
Výstava První křik, první pláč. Od sousedské asistence k institucionalizovanému porodnictví v Praze a okolí. Muzeum hlavního města Prahy (26. 4. - 29. 10. 2017).
[Exhibition: First Scream, First Cry...from neighborly assistance to institutionalized midwifery in Prague and its vicinity (Apr 26 - Oct 29, 2017).]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 519-522 ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: exhibition * midwife * history of obstetrics
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280048

0483261 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Navrátilová, Alexandra
Lidová kultura předměstských obcí. Rodinné obřady a obyčeje.
[Folk culture of suburban communities. Family ceremonies and customs.]
Dějiny Brna. 6. 1. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 246-271. ISBN 978-80-86736-54-9
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Folk culture * Brno * suburban communities * culture * ethnology * history * Family ceremonies * customs
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278631

0479319 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana
Dvě konference o Němcích ze středovýchodní Evropy ve Freiburku.
[Two Conferences about Germans from Central Eastern Europe in Freiburg.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 2 (2017), s. 264-267 ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Germans * Central Eastern Europe * Freiburg * Ethnology * Anthropology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275315

0483276 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Nosková, Jana
Etnické menšiny v Brně a předměstských obcích. Lidová kultura obyvatelstva německého "brněnského jazykového ostrova".
[Ethnic minorities in Brno and suburban communities. The folk culture of the population of the German "language island of Brno".]
Dějiny Brna. 6. 1. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 346-375. ISBN 978-80-86736-54-9
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Folk culture * Brno * suburban communities * culture * ethnology * Ethnic minorities * Germans * language island of Brno
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278646

0475559 - UEF-S 2018 DE ger M - Část monografie knihy
Nosková, Jana
Zur (Selbst-) Darstellung der Deutschen in Mähren und Schlesien während der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei. Eine erste Analyse der Zeitschrift Deutschmährische Heimat.
[The (self) depiction of the Germans in Moravia and Silesia during the inter-war period in Czechoslovakia. A first analysis of the magazine Deutschmährische Heimat.]
Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. 1. Münster: Waxmann, 2017 - (Eisler, C.; Göttsch-Elten, S.), s. 145-162. Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 12. ISBN 978-3-8309-3614-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Germans * Moravia * Silesia * inter-war period * Czechoslovakia * analysis of the magazine
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272246

0484102 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Otčenášek, Jaroslav
Připravované publikace. Nová čísla Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska se budou zabývat různými podobami lidové zbožnosti.
[Upcoming publications. New issues of the Ethnographic Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia will focus on various manifestations of folk religiousness.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 522-524 ISSN 0009-0794
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05373S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: ethnocartography * ethnographical atlas * folk religiosity * folk narativity
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279295

0480245 - UEF-S 2018 CZ eng M - Část monografie knihy
Pavlásek, Michal
Among the refugees on the Balkan migrant route : Beyond the culture of giving and headlines.
Etnické komunity. Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. 1. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017 - (Bittnerová, D.; Moravcová, M.), s. 399-422. AGORA, 15. ISBN 978-80-7571-002-4
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Refugees * Balkan migrant route * Migration * Culture * Ethnology * Anthropology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276099

0473902 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pavlásek, Michal
Mezinárodní festival etnologických dokumentárních filmů „Kratovo 2016“.
[International Festival of ethnological documentary films "Kratovo 2016".]
Národopisná revue. Roč. 27, č. 1 (2017), s. 103 ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: International Festival * Ethnological documentaries * Documentary films * Ethnology * Kratovo
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271013

0470448 - UEF-S 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Petráňová, Lydia
Jaroslav Pánek, místopředseda Akademie věd České republiky.
[Jaroslav Pánek, Vice-Chairman of the Czech Academy of Sciences.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 1 (2017), s. 84-90 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Jaroslav Pánek * Scientific-organizational Activities * Czech Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270156

0477614 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pirner, Jan
International Musicological Conference Young Musicology Prague: Czech and European Avant-garde Music of the Early 20th Century, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Praha 5.–8. září 2016.
[International Musicological Conference Young Musicology Prague: Czech and European Avant-garde Music of the Early 20th Century, Department of Music History, Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences, Prague 5–8 September 2016.]
Hudební věda. Roč. 54, č. 2 (2017), s. 236-237 ISSN 0018-7003.
[International Musicological Conference Young Musicology Prague: Czech and European Avant-garde Music of the Early 20th Century. Prague, 05.10.2016-08.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: 20th Century * Young Musicology * Conference
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275279

0483328 - UEF-S 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pirner, Jan (ed.)
Sborník skladeb Ireny Szurmanové, Luboše Hány a Jana Nowaka.
[Collection of Works of Irena Szurmanová, Luboš Hána and Jan Nowak.]
1. - Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2017. 32 s. Polyhymnia Bohemica, svazek 6.
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: 21st Century * Czech Music * Opava cantat
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279107

0469824 - UEF-S 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pirner, Jan (ed.)
Sborník skladeb Jana Nowaka a Emila Hradeckého.
[Collection of Works of Jan Nowak and Emil Hradecký.]
1. - Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2017. 32 s. Polyhymnia Bohemica, 5.
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: 21st century * Czech music * Opava cantat
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271254

0483277 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Pospíšilová, Jana
Etnické menšiny v Brně a předměstských obcích. Bulhaři, Řekové, Makedonci a další etnické menšiny v Brně.
[Ethnic minorities in Brno and suburban communities. Bulgarians, Greeks, Macedonians and other ethnic minorities in Brno.]
Dějiny Brna. 6. 1. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 392-401. ISBN 978-80-86736-54-9
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Brno * suburban communities * culture * ethnology * Ethnic minorities * Bulgarians * Greeks * Macedonians
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278647

0483263 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Pospíšilová, Jana - Šrámková, Marta
Lidová kultura předměstských obcí. Lidové vyprávění v Brně a v předměstských obcích.
[Folk culture of suburban communities. Folk tales in Brno and suburban municipalities.]
Dějiny Brna. 6. 1. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 284-301. ISBN 978-80-86736-54-9
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Folk culture * Brno * village * suburban communities * culture * ethnology * Folk tales * suburban municipalities
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278639

0483272 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Pospíšilová, Jana
Lidová kultura předměstských obcí. Život a kultura dětí na brněnském předměstí.
[Folk culture of suburban communities. Life and culture of children in the Brno suburb.]
Dějiny Brna. 6. 1. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 302-315. ISBN 978-80-86736-54-9
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Folk culture * Brno * suburban communities * culture * ethnology * history * Brno suburb * children
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278641

0473674 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pospíšilová, Jana - Altman, Karel
Odešla PhDr. Olga Hrabalová, folkloristka, sběratelka a editorka lidových písní.
[Dr. Olga Hrabalová gone, folklorist, collector and editor of folk songs.]
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. Roč. 53, č. 2 (2017), s. 30 ISSN 0323-1542
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: folklore * folk songs * Olga Hrabalová * ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270805

0483750 - UEF-S 2018 RIV RS eng J - Článek v odborném periodiku
Pospíšilová, Jana
The Role of Individuals in the System of the Culture of a Small Ethnographic Region.
Glasnik Etnografskog instituta SANU. LXV, č. 2 (2017), s. 255-272 ISSN 0350-0861
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Local culture * bearer * generational transmission * a chronicler Josef Káňa (1929– 1994) * the Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278950

0483749 - UEF-S 2018 RS eng J - Článek v odborném periodiku
Pospíšilová, Jana - Stefanović-Banović, Milesa
The Role of Personalities in Passing-Down the Tradition within the System of Culture.
Glasnik Etnografskog instituta SANU. LXV, č. 2 (2017), s. 249-254 ISSN 0350-0861
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Personalities * Ethnology * Tradition * System of Culture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278949

0478306 - UEF-S 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Pospíšilová, Jana - Poláková, J.
Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně.
[Leisure activities of children and youth of national minorities in Brno.]
Děti a mládež národnostních menšin. Praha: Dům národnostních menšin, o.p.s., 2017 - (Sulitka, A.; Mandová, O.), s. 109-128. ISBN 978-80-906147-1-0.
[Děti a mládež národnostních menšin. Praha (CZ), 10.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: National Minorities * Leisure * Brno * Children and Youth
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274416

0477295 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pospíšilová, Jana
Zdravice Stanislavu Broučkovi.
[Salutatory speech to Stanislav Brouček.]
Národopisná revue. Roč. 27, č. 2 (2017), s. 175-176 ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: salutatory speech * salutation * Stanislav Brouček * Ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273677

0484139 - UEF-S 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Procházková, Jarmila
New Discoveries about Janáček’s Choruses from 1873 to 1876 (Texts – Parts – Chronology).
Hudební věda. Roč. 54, č. 2 (2017), s. 117-178 ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Leoš Janáček (1854-1928) * choruses * chronology of the early work * musical arrangements
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279324

0482003 - UEF-S 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Slámová, M. - Krčmářová, Jana - Hrončiek, P. - Kaštierová, M.
Environmental factors influencing the distribution of agricultural terraces: Case study of Horny Tisovnik, Slovakia.
Moravian Geographical Reports. Roč. 25, č. 1 (2017), s. 34-45 ISSN 1210-8812
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-15716S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: agricultural terraces * traditional landscapes * environmental history * multivariate analysis * Slovakia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 2.149, rok: 2016
Slámová, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277409

0475935 - UEF-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sulitka, Andrej
Rusíni v České republice: "revitalizace" národnostně menšinové identity.
[Ruthenians in the Czech Republic: The "revitalization" of a minority´s national identity.]
Národopisná revue. Roč. 27, č. 1 (2017), s. 60-71 ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Ruthenians * identity * Ruthenian national minority * Ruthenia associations in Prague * activities of Ruthenians
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272514

0483014 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šmídová, Ludmila
Lidové a umělé texty v díle Antonína Dvořáka, workshop, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Praha 21. září 2017.
[Folk and artificial texts in the work of Antonín Dvořák, workshop, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Praha 21st september 2017.]
Hudební věda. Roč. 54, č. 3 (2017), s. 369-372 ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Antonín Dvořák * vocal music * translation of folk texts
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278479

0483262 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Toncrová, Marta
Lidová kultura předměstských obcí. Zpěv, hudba a tanec předměstských obcí.
[Folk culture of suburban communities. Singing, music and dance of suburban communities.]
Dějiny Brna. 6. 1. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 272-283. ISBN 978-80-86736-54-9
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Folk culture * village * culture * ethnology * Singing * Folk music * Folk dance * suburban communities
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278634

0473900 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Toncrová, Marta
Loučíme se s Olgou Hrabalovou (1930–2017).
[Farewell to Olga Hrabalová (1930-2017).]
Národopisná revue. Roč. 27, č. 1 (2017), s. 82-83 ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Olga Hrabalová * Farewell * ethnology * folk songs
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271011

0473899 - UEF-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Toncrová, Marta - Uhlíková, Lucie
Moravské písně milostné – nedoceněný milník moravské hudební folkloristiky.
[Moravian Love Songs – an unappreciated milestone in Moravian musical folkloristics.]
Národopisná revue. Roč. 27, č. 1 (2017), s. 44-59 ISSN 0862-8351
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14263S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: folk song * scientific edition of folk songs * ethnomusicology * Das Volkslied in Österreich * Leoš Janáček * Pavel Váša
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271010

0483259 - UEF-S 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Toncrová, Marta (ed.) - Smutná, S. (ed.)
Zpěvník z Horácka a Podhorácka.
[Songbook from Horácko and Podhorácko region.]
1. - Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha - pracoviště Brno: Třebíč: Muzeum Vysočiny, 2017. 128 s. ISBN 978-80-88081-12-8
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czech folk songs * traditional music * region of Podhorácko * region of Horácko * West Moravia * East Bohemia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278628

0477750 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Uhlíková, Lucie
Lidová píseň v zajetí estetické cenzury.
[Folk song in captivity of aesthetic censorship.]
Vesmír. Roč. 96, č. 9 (2017), s. 528-529 ISSN 0042-4544
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Folk song * Ethnology * Censorship * Aesthetics
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273990

0478761 - UEF-S 2018 SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Uhlíková, Lucie
Písňová tradice a současnost (na příkladu mužských sborů na Slovácku a západním Slovensku).
[Song tradition and present (on the example of male choirs in the Slovak and Western Slovakia).]
Seminár o ľudovej piesni 2016 : Výskum, dokumentácia a edície ľudových piesní v oblasti západného Slovenska, Záhoria a slovensko-moravského pomedzia. Bratislava: Spolok hudobného folklóru, 2017 - (Demo, O.), s. 120-129
[Seminár o ľudovej piesni 2016. Kultúrny dom Skalica (SK), 19.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Song tradition * Folk songs * Folklore * Male choirs * Slovak * Western Slovakia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274819