Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 146

0487957 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Altman, Karel
Jaromír Kubíček a předsíň etnologického bádání na Moravě.
[Jaromír Kubíček and the hall of ethnological research in Moravia.]
Bibliograf mezi regály : k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc.. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2017 - (Pavelková, J.; Vintrová, T.; Hudecová, Z.), s. 83-102. ISBN 978-80-7051-242-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Jaromír Kubíček * the Moravian Library * bibliography * ethnology * national history * Moravia and Silesia * periodical printing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282572

0487972 - UEF-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Altman, Karel
K problematice zahrádkaření a zahrádkových kolonií v českých zemích (se zvláštním zřetelem k Brnu).
[The theme of gardening and garden colonies in of the Czech Lands (with special reference to Brno).]
Folia ethnographica. Roč. 51, č. 1 (2017), s. 3-19. ISSN 0862-1209
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czech lands * industrial development * dwelling * gardeners * growing of fruit and vegetables * relaxation * hobby * garden colonies
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282599

0487944 - UEF-S 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Altman, Karel
The Ways of Association of Town Inhabitants as a Subject-Matter of Brno Ethnology´s Research.
Ethnology for the 21st Century : based and prospects. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Botiková, M.; Válka, M.), s. 85-90. Ethnological studies, 22. ISBN 978-80-210-8860-3
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: ethnography * ethnology * town
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282559

0487967 - UEF-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Altman, Karel
Univerzitní archivy jako zdroje poznání dějin etnologie (Na příkladu Archivu Masarykovy univerzity v Brně).
[University archives as the sources of knowledge about the history of ethnology (an example of the Masaryk University Archives in Brno).]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 76, č. 1 (2017), s. 77-102. ISSN 1211-8117
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: history of ethnography * Masaryk University * archives * Department of European Ethnology * Faculty of Arts - personalities and ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282588

0485519 - UEF-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenský, František
Obsahová analýza základních českých národopisných časopisů v letech 1945-1989.
[The content analysis of basic ethnologic and folkloristic journals between 1945 and 1989.]
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 34, č. 1 (2017), s. 104-117. ISSN 1211-8117
Grant CEP: GA ČR GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: ethnology and folkloristics * history of the discipline * ethnologic and folkloristic journals * content analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282194

0484813 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VII., Technické muzeum v Brně.
[Following the trail of health and illness of man and animals VII., Technical Museum in Brno.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 513-515. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: history of medicine * pharmacy * veterinary medicine * health * illness
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279949

0481798 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Příběh války. Vědecko-pedagogická konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
[The Story of a War. Scientific & Educational Conference in the Chamber of Deputies of the Czech Parliament.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 2 (2017), s. 259-261. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: World War II * Association of the Czechs from Volynia and their friends * Volynia Czechs * Chamber of deputies Parliament of the Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277489

0487804 - UEF-S 2018 AT ger M - Část monografie knihy
Brouček, Stanislav
Die Bedeutung der Stadt Wien für die Emigration aus der Tschechoslowakei nach dem 21. August 1968.
Die Wiener Tschechen 1945-2015: ein Beispiele für eine gelungene Integration? Wien: Tschechisches kulturhistorisches Institut, 2017 - (Basler, R.; Basler, H.; Kroupa, J.), s. 73-76. Die Wiener Tschechen, 2. ISBN 978-3-9502074-1-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czechs * national minorities * exile * Austria * Vienna
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282851

0487920 - UEF-S 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Brouček, Stanislav
Emigration, Integration, Repatriation. On Academic Freedom in Research, and on Practical Applicability of Research Results for State Administration.
Ethnology for the 21st Century : based and prospects. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Botiková, M.; Válka, M.), s. 127-136. Ethnological studies, 22. ISBN 978-80-210-8860-3
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: migration * migration policy * student research
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282958

0471137 - UEF-S 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Brouček, Stanislav - Beranská, Veronika - Červinková, Hana - Jiráková, Anežka - Uherek, Zdeněk
Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích.
[Migration from the Czech Republic after 1989 in the basic thematic circles.]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 298 s. ISBN 978-80-88081-09-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: migration policy * diaspora * return policy
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268692

0493136 - UEF-S 2019 eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Císaríková, Klára
Defining an Ethnographic Region : Folk Music as Traditional and Modern Source of Identification.
Negotiations of Belonging. Tartu: University of Tartu, 2017 - (Siim, P.), s. 33-33. ISBN 978-9985-4-1044-8.
[7th International Conference of Young Folklorists. Narva (EE), 04.10.2017-06.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Moravian Wallachia * Folklore movement * regional identity * folklorism
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286566

0487907 - UEF-S 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Císaríková, Klára
Ethnomusicological Crossroads at the Outset of the 21st Centrury : Hindsight and Prospects of an Ethnological Sub-Discipline on the Example of Two Workplaces in Brno.
Ethnology for the 21st Century : based and prospects. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Botiková, M.; Válka, M.), s. 65-73. Ethnological studies, 22. ISBN 978-80-210-8860-3
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Musical Folkloristics * Ethnomusicology * Institutionalisation * Folklore movement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282515

0483751 - UEF-S 2018 RS eng J - Článek v odborném periodiku
Císaríková, Klára
Martina Pavlicová, Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie.
Glasnik Etnografskog instituta SANU. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 484-485. ISSN 0350-0861
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Martina Pavlicová * ethnography * folklore * folk dance * Zdenka Jelínková * the Czech Republic * Czech ethnochoreology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278951

0481989 - UEF-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dohnal, Martin
Vývoj rybniční sítě jezuitských statků Bernartice, Dobronice a Opařany v novověku.
[The development of a pond network in Jesuit estates of Bernartice, Dobronice and Opařany in the modern period.]
Historická geografie. Roč. 43, č. 2 (2017), s. 107-154. ISSN 0323-0988
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: fish ponds * region of Tábor (estates of Bernartice, Dobronice and Opařany) * Early Modern history * cultural landscape * 1500-1900
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277407

0486820 - UEF-S 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Ducháček, Milan
Co zůstal etnograf Karel Chotek dlužen Balkánu?
[What does ethnographer Karel Chotek still owe to the Balkans?]
Etnické komunity. Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. 1. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017 - (Bittnerová, D.; Moravcová, M.), s. 339-352. AGORA, 15. ISBN 978-80-7571-002-4
Grant CEP: GA ČR GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Karel Chotek (1881-1967) * Czech and Slovak Ethnology * Balkan studies * History of Science
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282915

0486794 - UEF-S 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Ducháček, Milan
Dilema čechoslovakismu: etnograf Karel Chotek mezi vědou a propagandou.
[The dilemmas of Czechoslovakism: the ethnographer Karel Chotek between science and propaganda.]
Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017 - (Bartlová, M.), s. 28-44. ISBN 978-80-87989-23-4
Grant CEP: GA ČR GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Karel Chotek (1881-1967) * Czech and Slovak Ethnology * Paris Peace Conference 1919 * Czechoslovakism * History of Science
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282917

0486852 - UEF-S 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ducháček, Milan
„Kufříkový profesor“ průkopníkem terénního výzkumu. Etnograf Karel Chotek na Univerzitě Komenského.
[The „Suitcase Professor“ as a Pioneer of Field Research in Ethnography. Karel Chotek´s Years at Comenius University.]
95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017 - (Slobodník, M.; Glossová, M.), s. 185-202. ISBN 978-80-223-4390-9.
[95 rokov Filozofickej fakulty UK. Bratislava (SK), 25.02.2016-26.02.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Karel Chotek (1881-1967) * Czech and Slovak Ethnology * Comenius University * Czechoslovakism * History of Science
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282914

0486406 - UEF-S 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Freemanová, Michaela
The works of Joseph and Michael Haydn in Ondřej Horník's collection.
Musicalia. Roč. 9, 1-2 (2017), s. 14-23. ISSN 1803-7828
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: music manuscripts * Joseph Haydn * Michael Haydn * Ondřej Horník's collection * church music
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
http://www.nm.cz/publikace/archiv.php?id=16
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281229

0483326 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra - Woitsch, Jiří
11. sjezd českých historiků. Olomouc 13.–15. 9. 2017.
[11th Congress of Czech Historians. Olomouc 13.-15. 9. 2017.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 515-518. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czech lands * History * Historians * Ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278683

0478831 - UEF-S 2018 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra
Dokončené dílo etnomuzikoložky Olgy Hrabalové (28. 11. 1930 Milonice u Bučovic - 20. 1. 2017 Brno).
[Finished work of ethnomusicologist Olga Hrabalová (28. 11. 1930 Milonice u Bučovic - 20. 1. 2017 Brno).]
Slovenský národopis. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 102-103. ISSN 1335-1303
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Olga Hrabalová * Ethnomusicology * Ethnology * Music * Folk music
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274881

0493842 - UEF-S 2019 cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Frolcová, Věra
Ke vztahu funkce a tektoniky v typologii obřadních písní na hranici východního a západního písňového stylu.
[On the Relation between Function and Tectonics in the Typology of Ceremonial Songs on the Border of the So-Called Eastern and Western Song Styles.]
K otázkám typologie tradiční hudby : sborník referátů ze stejnojmenné mezinárodní konference konané 21.9. - 22.9.2016 v Praze. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2017 - (Tyllner, L.; Skovajsa, O.; Vaňková, H.), s. 47-59. ISBN 978-80-88081-20-3.
[K otázkám typologie tradiční hudby. Praha (CZ), 21.09.2016-22.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czech ethnomusicology * Moravia and Silesia * Christmas and Easter carol * metro-rhythm principle of typology * tectonic method in ethnomusicology * inter-ethnic type of folk song * Moravian-Silesian-Polish typological parallels in carols
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287129

0492232 - UEF-S 2019 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Frolcová, Věra
Václav Frolec (1934-1992).
[Václav Frolec (1934-1992).]
Národopisná revue. Roč. 27, č. 5 (2017), s. 104-106. ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: bibliography * Frolec's work * ethnology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285781

0491310 - UEF-S 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holubová, Markéta
Barokní zbožnost. Hmotné projevy lidové zbožnosti v období baroka.
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. 34 /76/, č. 2 (2017), s. 147. ISSN 1211-8117
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: folk piety * baroque * pilgrimage medals
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290750

0474313 - UEF-S 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Holubová, Markéta
Internetová databáze kramářských tisků Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. v Praze.
[An online database of chapbooks created and managed by the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences.]
Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Roč. 5, č. 1 (2017), s. 147-158. ISSN 1339-2204
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: popular culture * Czechia * chapbooks * broadsides ballads * electronic databases * format MARC 21
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272492

0486786 - UEF-S 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Holubová, Markéta
Katalog kramářských tisků III. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety.
[Catalogue of Chapbooks III. Catalogue of German chapsbooks, broadsheets and couplets.]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 127 s. ISBN 978-80-88081-15-9
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: German chapbooks * German broadsheets * German couplets * catalogue * bibliography
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281842

0484977 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holubová, Markéta
Konference Knižní kultura 19. století.
[Conference: Book Culture in the 19th Century.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 518-519. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: book culture * conference * 19. century
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280105

0481819 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holubová, Markéta
Výstava Kramářské písně na Pelhřimovsku.
[Street Ballads in the Pelhřimov Region: An Exhibition.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 2 (2017), s. 263. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: catalogue * broadside ballads * exposition
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277446

0498344 - UEF-S 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Holubová, Markéta
Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst.
[Religious pilgrimage exemplified on Jesuit pilgrim places.]
Duchovní i světské cestování v době baroka: barokní jezuitské Klatovy 2017. Klatovy: město Klatovy, 2017 - (Chroust, V.; Buršíková, Z.; Viták, K.), s. 18-41. Klatovy v prostoru a čase, 11. ISBN 978-80-906037-7-6.
[Duchovní i světské cestování v době baroka. Klatovy (CZ), 28.04.2017-30.04.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05373S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: pilgrimage * Jesuit pilgrim places * baroque * Czech lands
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290752

0482367 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jonášová, Milada
Co mohou vypovědět pozůstalostní spisy na případu W. A. Mozarta a Josefy Duškové.
[What could be conveyed by the estate documents, of W. A. Mozart and Josefa Dušková.]
Harmonie. Roč. 27, č. 12 (2017), s. 39-41. ISSN 1210-8081
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: estate * personal libraries * Joseph Haydn * Giuseppe Verd * W. A. Mozart * Josefa Dušková * W. A. Mozart * Josefa Dušková * personal libraries * estate * last will * furniture
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277813

0482362 - UEF-S 2018 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jonášová, Milada
Die starke Resonanz der Caldaras Werken in Böhmen.
[A strong response to Caldara’s works in Bohemia.]
Antonio Caldara nel suo tempo. Praha: Società Mozartiana della Republica Ceca, Ensemble Hof-Musici, 2017 - (Jonášová, M.; Volek, T.), s. 125-138. L’opera italiana nei territori boemi durante il Settecento, II. ISBN 978-80-904656-2-6.
[Antonio Caldara nel contesto del suo tempo. Český Krumlov (CZ), 17.09.2016-18.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Bohemian sources * Joseph Anton Sehling * St. Vitus Cathedral * Knights of the Cross with the Red Star
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277806

0497864 - UEF-S 2019 RIV CZ cze, eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Jonášová, Milada
Joseph Anton Sehling: Latinské pastorely.
[Joseph Anton Sehling: Latin Pastorellas.]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2017. 50 s. Academus Edition, 05. ISBN 978-80-88081-17-3
Magistrát hl. m. Prahy(CZ) DOT/62/05/004743/2017
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: church music * Christmas * Bohemia * 18th century
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
https://academusedition.cz/cs/download/hlas
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290485

0487602 - UEF-S 2018 RIV CZ cze, eng, ger B - Monografie kniha jako celek
Jonášová, Milada
Joseph Anton Sehling: Latinské pastorely.
[Joseph Anton Sehling: Latin pastorellas.]
1. vydání. - Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 101 stran. Academus Edition, 5. ISBN 978-80-88081-17-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Joseph Anton Sehling * latin pastorellas * critical edition * church music
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282255

0482365 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jonášová, Milada
Nové poznatky ke vzniku Dona Giovanniho.
[New research findings to genesis of Don Giovanni.]
Harmonie. Roč. 25, č. 10 (2017), s. 48-49. ISSN 1210-8081
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Prague sources * Anton Grams * Johann Baptist Kucharž
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277811

0482366 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jonášová, Milada
Pražská Didone Antonia Boroniho v Krumlově.
[Prague Didone of Antonio Boroni in Krumlov.]
Harmonie. Roč. 25, Č. 11 (2017), s. 38-38. ISSN 1210-8081.
[Didone come soggetto d´opera. Český Krumlov, 15.09.2017-16.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Pietro Metastasio * 1768 * Prague
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277812

0486735 - UEF-S 2018 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Kafka, Luboš
Nordböhmische Hinterglasmalerei. Beitrag zur Typologie der Hinterglasmalerei von Vinzenz Janke.
[Northbohemian Reverse Paintings on Glass. Typology of Painting on Glass with Regard to Creation of Vincenz Janke.]
Vincenz Janke: 1769-1838: podmalby na skle / Hinterglasbilder. V Liberci: Severočeské muzeum, 2017, s. 33-51. ISBN 978-80-87266-28-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05373S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: visual folk art * reverse painting on glass * craft * folk production * Vincenz Janke * Nový Bor
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281858

0491729 - UEF-S 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kafka, Luboš - Málková, K.
Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále.
[Reverse glass paintings in Museum Bruntal.]
Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2017. 176 s. ISBN 978-80-87038-28-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05373S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: visual folk art * reverse painting on glass * folk production * Museum in Bruntál * museum collection
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289121

0486729 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Kafka, Luboš
Severočeská podmalba na skle. Příspěvek k typologii malby na skle se zřetelem k tvorbě Vincenze Jankeho.
[Northbohemian Reverse Paintings on Glass. Typology of Painting on Glass with Regard to Creation of Vincenz Janke.]
Vincenz Janke: 1769-1838: podmalby na skle / Hinterglasbilder. V Liberci: Severočeské muzeum, 2017, s. 13-28. ISBN 978-80-87266-28-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05373S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: visual folk art * reverse painting on glass * craft * folk production * Vincenz Janke * Nový Bor
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282082

0485104 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kachlík, Jan
„Když všichni spustějí, je Vám to strašný rámus.“ Dvořákova duchovní kantáta Stabat Mater.
[„When everyone starts to play, it is a terrible noise.“ Dvořák's Sacred Cantata Stabat Mater.]
Česká filharmonie - magazín. Roč. 4, č. 3 (2017). ISSN 2533-6940
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Antonín Dvořák * Stabat Mater * performance history
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
https://magazin.ceskafilharmonie.cz/kdyz-vsichni-spusteji-je-vam-to-strasny-ramus-dvorakova-duchovni-kantata-stabat-mater/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280423

0482067 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kapsa, Václav
Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě, mezinárodní seminář, Francouzský institut, Praha 8. března 2017.
[France and the Czech Lands in the 17th and 18th Century: Mutual Connections and Influences in the Musical Life, International Colloquium, Institut Français, Prague 8 March 2017.]
Hudební věda. Roč. 54, č. 2 (2017), s. 237-238. ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: musicology * conferences * conference report
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277458

0482056 - UEF-S 2018 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Kapsa, Václav
Johann Joseph Ignaz Brentner: Instrumentální hudba.
[Johann Joseph Ignaz Brentner: Instrumental Music.]
1. vydání. - Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 100 s. Academus Edition, 4. ISBN 978-80-88081-14-2
Grant CEP: GA ČR GPP409/12/P953
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: music * critical editions * concertos * partitas * pastorelas * Prague * Joseph Brentner
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277453

0487574 - UEF-S 2018 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Kapsa, Václav
Johann Joseph Ignaz Brentner: Offertoria solenniora.
[Johann Joseph Ignaz Brentner: Offertoria solenniora.]
1. vydání. - Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 196 s. Academus Edition, 6. ISBN 978-80-88081-18-0
Grant CEP: GA ČR GPP409/12/P953
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: music * critical editions * offertories * Prague * music printing * Carmelites * St. Teresa of Ávila * Joseph Brentner
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282658

0476609 - UEF-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kapsa, Václav
Phasma Dionysiacum Pragense 1617-2017, Praha 4.-5. února 2017.
[Phasma Dionysiacum Pragense 1617-2017, Prague 4-5 February 2017.]
Hudební věda. Roč. 54, č. 1 (2017), s. 105-107. ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: conference * conference report * musicology
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273414

0486352 - UEF-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kordík, Pavel
Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2016 s doplňky z předchozích let (výběrová bibliografie).
[Musicological publications in the bohemian lands in 2016 with addenda from previous years (selected bibliography).]
Hudební věda. Roč. 54, č. 4 (2017), s. 473-494. ISSN 0018-7003
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: bibliography * musicology * 2016
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281228

0470309 - UEF-S 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kordík, Pavel
Mysterium času Miloslava Kabeláče.
[Miloslav Kabeláč´s Mystery of Time.]
Česká filharmonie - magazín. Roč. 4, č. 1 (2017). ISSN 2533-6940
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: monumental form * reception * aesthetic
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
http://blog.ceskafilharmonie.cz/mysterium-casu-miloslava-kabelace/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269038

0482233 - UEF-S 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kouba, Jan
Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století).
[The dictionary of old Bohemian hymnographers (13 to 18th century).]
1. vydání. - Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2017. 522 s. ISBN 978-80-88081-13-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: hymnology * sacred songs * hymnographers
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277614

0488274 - UEF-S 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kratochvíl, Matěj
Bubble Moving Through The Streets: Music at the Urban Carnival.
Dance, Senses, Urban Contexts: Dance and the Senses. Dancing and Dance Cultures in Urban Contexts. Aachen: Shaker Verlag, 2017 - (Stepputat, K.), s. 214-221. ISBN 978-3-8440-5335-7. ISSN 0945-0912.
[29th Symposium of the International Council for Traditional Music Study Group on Ethnochoreology. Styria (AT), 09.07.2016-16.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Czech Republic * public space * ritual * participation * traditional music
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282887

0471812 - UEF-S 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krčmářová, Jana - Jeleček, L.
Czech traditional agroforestry: historic accounts and current status.
Agroforestry Systems. Roč. 91, č. 6 (2017), s. 1087-1100. ISSN 0167-4366
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-15716S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Agroforestry * Czech republic * Land use changes * Franciscan cadastre * Multifactorial analysis * Agriculture industrialisation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Cultural and economic geography
Impakt faktor: 1.201, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270273

0482004 - UEF-S 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kubečková, I. - Kafka, Luboš
Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
[Folk reverse glass paintings in Museum of Central Bohemia in Roztoky u Prahy.]
V Roztokách u Prahy: Středočeské muzeum, 2017. 135 s. ISBN 978-80-906249-5-5
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: reverse painting on glass * visual folk art * folk production * museum collection * Museum of Central Bohemia in Roztoky u Prahy
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277408

0487451 - UEF-S 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Lorencová, K. - Skružná, J. - Suchomelová, Marcela
Tradiční úloha rostlin v milostném životě našich předků. Etnobotanické fondy Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.
Erotika v lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2017 - (Číhal, P.), s. 99-114. ISBN 978-80-87671-33-7
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: archive * ethnobotanic * natural medicine * folk traditional
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282111

0488295 - UEF-S 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Motyčková, Dana - Sedlická, Kateřina
Přírodoléčebné hnutí a spolek Český Kneipp.
[The movement for natural remedies and the association of Czech Kneipp.]
Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Brno: Technické muzeum v Brně, 2017 - (Slabotinský, R.), s. 159-178. Acta Musei technici Brunensis, 12/2017. ISBN 978-80-87896-43-3
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: natural healing movement * Czech Kneipp Society (1893-1954) * German natural healing societies * journal Přírodní lékař [Natural physician] (1896-1942) * journal Czech Kneipp (1893-1904) * Archival Fund Natural Healing Society in Prague (1862) 1893-1952
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282909