Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 237

0493873 - UCL-M 2019 DE ger M - Část monografie knihy
Antošíková, Lucie
Miloš Urban.
Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. Vol. 105. München: Edition text + kritik, 2018, s. 1-10
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Urban, Miloš * Czech writer
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287159

0497101 - UCL-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Augustová, Zuzana
H. C. Artmann.
Souvislosti. Roč. 29, č. 2 (2018), s. 31-43. ISSN 0862-6928
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Artmann, H. C. * Commedia dell'arte * surrealism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289693

0497935 - UCL-M 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Augustová, Zuzana
Umění životu nebezpečné. Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury.
[Life-threatening art.]
Praha: Ústav pro českou literaturu: Praha: Transteatral, 2018. 389 s. ISBN 978-80-88069-77-5
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: critical reflections in magazines * German-language theater and drama * German-language works in Czech theater * Prague festival of the German language * contemporary theater productions * Burgtheater Vienn * essays * reflections on Austrian * Swiss and German prose
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290388

0497934 - UCL-M 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Augustová, Zuzana
Veliký Mág.
[The Great Magician.]
Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Merenus, A.), s. 39-47. ISBN 978-80-210-9145-0
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: The Great Magician * lexicon entry * Between the text and the production * dream * poetic parable * expressionism * Královské Vinohrady Municipal theater
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290387

0511341 - HIU-Y 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bartůšek, V. - Bobková, Kateřina - Bočková, A. - Brčák, M. - Čapská, V. - Černušák, Tomáš - Čornejová, I. - Elbel, M. - Havlík, Jiří - Holubová, Markéta - Hradil, F. - Jacková, Magdaléna - Kašpárková, J. - Kuchařová, Hedvika - Mareš, K. - Maťa, Petr - Mihola, J. - Mikulec, Jiří - Oppeltová, J. - Pacovský, K. - Pavelková, J. - Podavka, Ondřej - Svoboda, M. - Tejček, M. - Trnka, P. - Wolf, Jiří - Zářecká, K. - Zdichynec, Jan - Zouhar, J.
Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník.
Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. 881 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. = Opera Instituti historici Pragae, 6. ISBN 978-80-7286-332-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05167S
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:68378068 ; RVO:68378033
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301635

0493883 - UCL-M 2020 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Budňák, Jan
Verdrängte Kontinuität. Korporative Identitäten in Brünner Textilbetrieben am Übergang in die kommunistische Zeit.
[Repressed Continuity. Corporate Identities in Brno Textile Industry at the Beginning of the Communist Era.]
Aussiger Beiträge. Roč. 12, č. 2018 (2018), s. 111-128. ISBN 978-3-7069-0726-2. ISSN 1802-6419
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: corporate memory * corporate identity * textile industry * Brno/Brünn * corporate magazines
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287165

0500931 - UCL-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burget, Eduard
Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence
Jana Liera a Julia Zeyera.
[The same ailment afflicts me. Julius Zeyer and Jan Lier in the mirror of their mutual correspondence.]
Česká literatura. Roč. 66, č. 5 (2018), s. 755-757. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Jan Lier * Julius Zeyer * correspondence
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292964

0493731 - UCL-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Burget, Eduard
Jakub Deml ve vzpomínkách Josefa Jelena.
[Jakub Deml as Remembered by Josef Jelen.]
Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 - (Iwashita, D.; Kořínková, Š.), s. 303-310. ISBN 978-80-88069-60-7.
[Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Tasov (CZ), 16.09.2016-17.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Deml, Jakub * Jelen, Josef * memoir * State Security * Catholic literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287054

0503233 - UCL-M 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Burget, Eduard
Marholtovo dilema aneb Role intelektuála v románech Viléma Hejla.
[Marholt‘s Dilemma, or the Role of the Intellectual in the Novels of Vilém Hejl.]
Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2018 - (Hrabal, J.), s. 227-240. ISBN 978-80-88278-21-4
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Czech novel * Czech writer * Sixty Eight Publishers * Hejl, Vilém
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295055

0493727 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Burget, Eduard (ed.)
Předmluva.
Staré pověsti české. Praha: Knižní klub, 2018 - (Jirásek, A.). Universum. ISBN 978-80-242-5838-6
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Czech prose * Czech legends
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287049

0503232 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Burget, Eduard
Úvodem. Kapitola VII. Samizdat a svět za železnou oponou.
Český literární samizdat 1948-1989. Praha: Academia, 2018 - (Přibáň, M.; Burget, E.; Holečková, M.; Jareš, M.; Košnarová, V.; Loučová, P.; Přibáňová, A.; Šidák, P.; Vítová, A.), s. 79-87. ISBN 978-80-200-2903-4
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: samizdat
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295053

0489442 - UCL-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čiháková, Barbora - Šnellerová, T.
F. X. Šalda MMXVII - Konference.
Česká literatura. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 125-127. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Šalda, F. X. * criticism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283851

0503223 - UCL-M 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čiháková, Barbora
Fenomén lágrové poezie na příkladu básnické tvorby Karla Pecky.
[The phenomenon of poetry writen in work camps on the example of Karel Peckaʼs poetry.]
Jáchymov. Jeviště bouřlivého století. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2018 - (Pinerová, K.), s. 281-286. ISBN 978-80-87912-98-0
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Karel Pecka * poetry * edition * Jáchymov
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295046

0493809 - UCL-M 2019 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čiháková, Barbora - Fleglová, J.
Jak vznikly texty tasovských dětí na motivy Mých přátel.
[The Genesis of Texts by Tasov Children on the Motifs from DemlʼsMy Friends.]
Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 - (Iwashita, D.; Kořínková, Š.), s. 29. ISBN 978-80-88069-60-7.
[Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Tasov (CZ), 16.09.2016-17.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Deml, Jakub * children * poems * My Friends * workshop
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287109

0493810 - UCL-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čiháková, Barbora
Mučedníci ticha.
[Martyrs of Silence.]
Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 - (Iwashita, D.; Kořínková, Š.), s. 187-195. ISBN 978-80-88069-60-7.
[Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Tasov (CZ), 16.09.2016-17.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Hanč, Jan * Deml, Jakub * Events * correspondence * tradition * dialogue * one book
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287110

0492221 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Davidová, Eliška
Nečiňte žádných koncesí nikomu.
[Make no concessions to anyone.]
Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 - (Davidová, E.; Kořínková, Š.; Mrázková, I.; Iwashita, D.; Podaná, B.), s. 109-192. Korespondence Jakuba Demla, 7. ISBN 978-80-88069-41-6
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Czech literature; ; ; biography; reception of literary work * Jakub Deml * Otokar Březina * biography * reception of literary work
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285771

0492227 - UCL-M 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Davidová, Eliška
Příklad a pohoršení: K ohlasu Demlova Svědectví o Otokaru Březinovi.
[An Example and a Scandal: On the Reception of Deml’s Testimony About Otokar Březina.]
Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 - (Iwashita, D.; Kořínková, Š.), s. 264-272. ISBN 978-80-88069-60-7.
[Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Tasov (CZ), 16.09.2016-17.09.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-32413S
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Czech literature * Jakub Deml * Otokar Březina * biography * reception of literary work * polemics
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285776

0509231 - UCL-M 2020 NL eng M - Část monografie knihy
Dobiáš, Dalibor
Czech: Bible/classics translations.
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018 - (Leerssen, J.), s. 775. ISBN 978-94-6298-109-6
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Romantic Nationalism * Czech literature * Bible translations
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299975

0509228 - UCL-M 2020 NL eng M - Část monografie knihy
Dobiáš, Dalibor
Czech: Oral literature.
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018 - (Leerssen, J.), s. 768-769. ISBN 978-94-6298-109-6
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Romantic Nationalism * Czech literature * oral literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299978

0509229 - UCL-M 2020 NL eng M - Část monografie knihy
Dobiáš, Dalibor
Czech: Patriotic poetry and verse.
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018 - (Leerssen, J.), s. 773-774. ISBN 978-94-6298-109-6
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Romantic Nationalism * Czech literature * patriotic poetry and verse
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299974

0509232 - UCL-M 2020 NL eng M - Část monografie knihy
Dobiáš, Dalibor
Czech: Text editions.
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Volume 2. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018 - (Leerssen, J.), s. 775-776. ISBN 978-94-6298-109-6
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Romantic Nationalism * Czech literature * text editions
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299977

0509221 - UCL-M 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobiáš, Dalibor
Dvě stě let od narození Václava Bolemíra Nebeského.
[Two hundred years since the birth of Václav Bolemír Nebeský.]
Národopisná revue. Roč. 28, č. 4 (2018), s. 316-318. ISSN 0862-8351
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Václav Bolemír Nebeský * 19th century Czech literature * 19th century Czech ethnography
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299972

0502734 - UCL-M 2019 CZ cze, ger B - Monografie kniha jako celek
Dobiáš, Dalibor (ed.)
Jiří Gruša. Básně.
Brno: Barrister & Principal, 2018. 651 s. Dílo Jiřího Gruši, 6. ISBN 978-80-7364-084-2
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Gruša, Jiří * 20th century Czech poetry * 20th century German poetry
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294667

0509216 - UCL-M 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Dobiáš, Dalibor
Německý klasicismus 18. a počátku 19. století a česká literatura.
[German classicism of the 18th and early 19th centuries and Czech literature.]
Český a slovenský literární klasicismus. Brno: Host, 2018 - (Tureček, T.; Zajac, P.), s. 88-131. ISBN 978-80-7577-186-5
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Literary classicism * German literature * Czech literature * Cultural transfer
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299967

0489424 - UCL-M 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobiáš, Dalibor - Smyčka, Václav
Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy.
[Origins of Czech literary criticism during the Enlightenment: bases - model - perspektives.]
Česká literatura. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 3-33. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08481S
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: literary criticism * Enlightenment * public * canon * reviewer * journals
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283836

0498585 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Dobiáš, Dalibor
Pojem klasicismus v literárněvědné bohemistice.
[The notion classicism in Czech literary studies.]
Český a slovenský literární klasicismus. Brno: Host, 2018 - (Tureček, T.; Zajac, P.). ISBN 978-80-7577-186-5
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: classicism * literary terminology * Czech literary studies
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290904

0509236 - UCL-M 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dobiáš, Dalibor
Rukopisy královédvorský a zelenohorský.
[Manuscripts of Dvůr Králové and Zelená Hora.]
Praha: Academia, 2018. 20 s. Věda kolem nás, 87. ISSN 2464-6245
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Romantic Nationalism * Czech literature * Manuscripts of Dvůr Králové and Zelená Hora
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
http://www.academia.cz/edice/kniha/rukopisy-kralovedvorsky-a-zelenohorsky
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299983

0493889 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Fedrová, Stanislava - Kořínek, Pavel
Ilustrovat klasiku / Pár slov ke koncepci výstavy.
[To Illustrate Classics / Few Words about the Exhibition.]
Ilustrovat klasiku. Praha: Karolinum, 2018 - (Grus, J.), s. 1-5. ISBN 978-80-246-3967-3
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Grus, Jiří * Illustrations * Modern Czech Classics
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287169

0501573 - UCL-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fialová, Alena
Biografický román v současné české literatuře.
CzechLit. -, 7. 11. (2018)
Institucionální podpora: RVO:68378068
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
https://www.czechlit.cz/cz/feature/biograficky-roman-v-soucasne-ceske-literature/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293575

0502473 - UCL-M 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Flanderka, Jakub
Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech.
[Poetry Writing as a “Meeting” with the Czech Past and Present. The Exile Poetry of Ivan Diviš‘s Departure from Bohemia.]
Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2018 - (Hrabal, J.), s. 171-184. ISBN 978-80-88278-21-4
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Odchod z Čech (Departure from Bohemia) * Diviš, Ivan * Czech poetry
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294405

0497390 - UCL-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fořt, Bohumil
Nezvalova gotická i surrealistická Valérie.
Bohemica litteraria. Roč. 21, č. 1 (2018), s. 78-86. ISSN 1213-2144
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Nezval, Vítězslav * Gothic novel * surrealism * Valerie and her week of wonders * parody * dream
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289966

0502852 - UCL-M 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Fránek, Michal
Radúz a Mahulena.
[Radúz and Mahulena.]
Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Merenus, A.), s. 19-26. ISBN 978-80-210-9145-0
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Zeyer, Julius * Czech drama
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294731

0502851 - UCL-M 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Fránek, Michal
Vina.
[The guilt.]
Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno: Masarykova univerzita, 2018 - (Merenus, A.), s. 13-18. ISBN 978-80-210-9145-0
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Hilbert, Jaroslav * Czech drama
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294730

0488041 - UCL-M 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fránek, Michal - Kopecký, J.
Záboj, Slavoj a Lumír: Postavy bardů z Rukopisu královédvorského v české opeře.
[Záboj, Slavoj and Lumír: The Bards of Dvůr Králové Manuscript in Czech Opera.]
Opus musicum. Roč. 50, č. 1 (2018), s. 6-37. ISSN 0862-8505
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: The Bards * Záboj * Slavoj * Lumír * Ossian * Opera * Libretto * Dvůr Králové Manscript
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282661

0498484 - UCL-M 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Futtera, Ladislav
Ludwig Winder. Následník trůnu.
Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti.. Praha: Academia, 2018 - (Šámal, P.; Pavlíček, T.; Barborík, V.; Janáček, P.), s. 462-464. ISBN 978-80-200-2909-6
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Winder, Ludwig * Der Thronfolger (novel) * literary criticism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290837

0496073 - UCL-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Futtera, Ladislav
Milota z Dědic.
Dějiny a současnost. Roč. 40, č. 8 (2018), s. 36-38. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Milota z Dědic * Czech history * Czech literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288886

0498478 - UCL-M 2020 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Futtera, Ladislav
“…ein gewisser Rübezahl durchs Riesengebirge zu geistern hatte.” Rübezahl als Identitäts- und Erinnerungsbegriff.
[“…Rübezahl once haunted Giant Mountains.” Rübezahl as an identity and remembrance-shaping concept.]
Aussiger Beiträge. Roč. 12, č. 2018 (2018), s. 65-84. ISBN 978-3-7069-0726-2. ISSN 1802-6419
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Rübezahl * Giant Mountain * Culture of Remembrance * Fligh and Expulsion of Germans
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290835

0502739 - UCL-M 2019 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Glanc, T. (ed.) - Romanová, Gabriela (ed.)
Samizdat Past & Present.
Praha: Institute of Czech Literature: Praha: Karolinum Press, 2018. 250 s. ISBN 978-80-88069-76-8; ISBN 978-80-246-4033-4
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: censorship * samizdat literature * underground culture * independent literature * freedom of thought
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294635

0493363 - UCL-M 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Gnot, Anna
Překlady děl Jakuba Demla do polštiny.
[Translations of Jakub Deml's works into Polish.]
Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018 - (Iwashita, D.; Kořínková, Š.), s. 274-285. ISBN 978-80-88069-60-7.
[Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Tasov (CZ), 16.09.2016-17.09.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: translation * reception * Czech writers * Polish transtalors
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286723

0498493 - UCL-M 2019 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hartmanová, Pavla - Czwordon-Lis, P.
The Reflection of Literary Activities in Digital Space.
Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings [online]. Prague: National Library of Technology, 2018 - (Vyčítalová, H.), s. 21-31. ISSN 2336-5021.
[Conference on Grey Literature and Repositories /11./. Praha (CZ), 24.10.2018-24.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001743
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Czech literary bibliography * Czech literary internet * databases * Webarchiv * archiving * Polish literary bibliography * literary blogs
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
http://repozitar.techlib.cz/record/1327/files/idr-1327_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290844

0509030 - UCL-M 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hesová, Petra
Václav Kliment Klicpera: Divadelní hry.
[Václav Kliment Klicpera: Theater Plays.]
Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i.: Brno: Host, 2018. 512 s. Česká knižnice, 97. ISBN 978-80-88183-12-9.
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Klicpera, Václav Kliment * theater plays * comedy * national revival * czech literature * 19th century literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299838

0491695 - UCL-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Holanová, Markéta
"Kde vegetuje polosvět" : detektivka pro velkoměstského čtenáře.
Dějiny a současnost. Roč. 40, č. 6 (2018), s. 34-36. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: literary magazine * literary genres * detective stories
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285339

0493683 - UCL-M 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hostovská, O. - Sádlo, V. - Svobodová, Barbora
Egon Hostovský a jeho radosti života.
[Egon Hostovský and His Joys of Life.]
Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 103 s. ISBN 978-80-7308-764-7
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Egon Hostovský * Czech exil literature * biographical portrait
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287012

0487568 - UCL-M 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hrdina, Martin
Objev vnitřního světla v duši moderního člověka.
[The Discovery of Inner Light in the Soul of Modern People.]
Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2018 - (Hojda, Z.; Prahl, R.; Ottlová, M.), s. 78-88. ISBN 978-80-200-2819-8.
[Plzeňské sympozium k problematice 19. století /37/: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 23.02.2017-25.02.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: history of perception of light * transfiguration of Christ * Oriental renaissance * František Čupr * lumírovci
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282243

0495006 - UCL-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hruška, Petr
Chlap ve stoje.
Host. Roč. 34, č. 7 (2018), s. 31-35. ISSN 1211-9938
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Šiktanc, Karel * Czech poetry
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288046

0502750 - UCL-M 2019 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hruška, Petr
Kdo nám objeví Slovensko?
Fraktál. Roč. 1, č. 4 (2018), s. 157. ISSN 2585-8912
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Slovakia literature * reading * literary festivals
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294648

0493944 - UCL-M 2019 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Hruška, Petr
Místo úvodu - projev nad hrobem Petra Bezruče 15. září 2017.
Petr Bezruč. Bard prvý, co promluvil. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018 - (Smolka, Z.), s. 9-10. ISBN 978-80-7599-004-4.
[Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil. Opava (CZ), 21.09.2017-22.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Czech poet * Bezruč, Petr
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287204

0498323 - UCL-M 2019 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hruška, Petr
Postrádání po strádání: o pozdních sbírkách Ivana Wernische.
Fraktál. Roč. 1, č. 3 (2018), s. 49-57. ISSN 2585-8912
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Wernisch, Ivan * Czech poetry
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290723

0508984 - UCL-M 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Charypar, Michal - Flaišman, Jiří - Kosák, Michal
Ediční komentář.
Máj. Báseň. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2018 - (Charypar, M.; Flaišman, J.; Kosák, M.), s. 101-135. Kritická hybridní edice, 4. ISBN 978-80-88069-70-6
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Mácha, Karel Hynek * Czech literature * textual scholarship * 19th century
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299804

0508979 - UCL-M 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Charypar, Michal (ed.) - Flaišman, Jiří (ed.) - Kosák, Michal
Máj. Báseň.
[May. Poem.]
Praha: Ústav pro českou literaturu, v. v. i.: Praha: Akropolis, 2018. 148 s. Kritická hybridní edice, 4. ISBN 978-80-88069-70-6; ISBN 978-80-7470-222-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-02328S
Institucionální podpora: RVO:68378068
Klíčová slova: Mácha, Karel Hynek * Czech literature * textual scholarship * 19th century
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299800