Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 250

0488000 - ÚCHP 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Abbot, A. - Abe, H. - Aldous, L. - Atkin, R. - Bendová, Magdalena - Busato, M. - Canongia Lopes, J.N. - Costa Gomes, M. - Cross, B. - Dietz, C. - Everts, J. - Firestone, M. - Gardas, R. - Gras, M. - Greaves, T. - Halstead, S. - Hardacre, Ch. - Harper, J. - Holbrey, J. - Jacquemin, J. - Jessop, P. - MacFarlane, D. - Maier, F. - Medhi, H. - Mezger, M. - Pádua, A. - Perkin, S. - Reid, J.E.S.J. - Saha, S. - Slattery, J.M. - Thomas, M.L. - Tiwari, S. - Tsuzuki, S. - Uralcan, B. - Watanabe, M. - Wishart, J. - Youngs, T.
Phase Behaviour and Thermodynamics: General Discussion.
Faraday Discussions, Volume 206. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2018, s. 113-139. ISSN 1359-6640.
[Faraday Discussion on Ionic Liquids: From Fundamental Properties to Practical Applications. Cambridge (GB), 11.09.2017-13.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * phase behaviour * thermodynamics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
http://hdl.handle.net/11104/0282625
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282625

0493686 - ÚCHP 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Abbott, A. - Abe, H. - Aldous, L. - Atkin, A. - Bendová, Magdalena - Busato, M. - Canongia Lopes, J.N. - Costa Gomes, M.F. - Cross, B. - Dietz, C. - Everts, J. - Firestone, M. - Gardas, R. - Gras, M. - Greaves, T. - Halstead, S. - Hardacre, Ch. - Harper, J. - Holbrey, J. - Jacquemin, J. - Jessop, P. - MacFarlane, D. - Maier, F. - Medhi, H. - Mezger, M. - Pádua, A. - Perkin, S. - Reid, J.E.S.J. - Saha, S. - Slattery, J.M. - Thomas, M.L. - Tiwari, S. - Tsuzuki, S. - Uralcan, B. - Watanabe, M. - Wishart, J. - Youngs, T.
Phase Behaviour and Thermodynamics: General Discussion.
Faraday Discussions. Roč. 206, JAN 1 (2018), s. 113-139. ISSN 1359-6640
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: phase behaviour * thermodynamics * general discussion
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 3.712, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287016

0489772 - ÚCHP 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Aldous, L. - Bendová, Magdalena - Gonzalez-Miquel, M. - Swadźba-Kwaśny, M.
Highlights from the Faraday Discussion on Ionic Liquids: From Fundamental Properties to Practical Applications, Cambridge, UK, September 2017.
Chemical Communications. Roč. 54, č. 42 (2018), s. 5261-5267. ISSN 1359-7345
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * practical applications * faraday discussion
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 6.164, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284437

0491062 - ÚCHP 2019 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Andresová, Adéla - Feder-Kubis, J. - Wagner, Zdeněk - Bendová, Magdalena - Husson, P.
Volumetric Properties of Binary Mixtures Containing Chiral Ionic Liquids with a (−)-Menthol Substituent with Acetonitrile at 298.15 K.
Monatshefte fur Chemie. Roč. 149, č. 2 (2018), s. 445-451. ISSN 0026-9247
Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7AMB14PL005
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * excess volume * mathematical gnostics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Impakt faktor: 1.501, rok: 2018
Bendová, Magdalena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285147

0497840 - ÚCHP 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Barczi, T. - Kohout, M. - Kozakovič, M. - Havlica, Jaromír - Ratnayake, C.
Discrete Element Method Simulation and Experimental Validation of Pattern Development in a Rotating Drum Mixer.
Chemical Engineering & Technology. Roč. 41, č. 8 (2018), s. 1524-1530. ISSN 0930-7516.
[International Symposium on Reliable Flow of Particulate Solids (RELPOWFLO) /5./. Skien, 13.06.2017-15.06.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP105/12/0664
NG(NO) NF-CZ07INS-5-235-2015
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: discrete element method * granular mixing * segregation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 2.418, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291041

0502987 - ÚCHP 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Basařová, P. - Pišlová, J. - Mills, J. - Orvalho, Sandra
Influence of molecular structure of alcohol-water mixtures on bubble behaviour and bubble surface mobility.
Chemical Engineering Science. Roč. 192, 31 December (2018), s. 74-84. ISSN 0009-2509
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ethanol-water * aqueous-solutions * binary-mixtures
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 3.372, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294831

0494933 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Belloň, T. - Vejražka, Jiří - Slouka, Z.
Particle Image Velocimetry Method for Tracing Vortices on Ion-Exchange Systems.
Book of Abstracts. Prague: Czech Membrane Platform, 2018, s. 104, č. článku T4 / SL 52. ISBN 978-80-906831-2-9.
[International Conference on Membrane Processes. Prague (CZ), 13.05.2018-16.05.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: liquid flow * membrane * particle image velocimetry
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Belloň, T.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287971

0496907 - ÚCHP 2019 FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bendová, Magdalena - Čanji, Maja - Wagner, Zdeněk - Bogdanov, M.
Ionic Liquids as Thermal Energy Storage Materials: On the Importance of Reliable Data Analysis in Assessing Thermodynamic Data.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), č. článku DF2. ISBN N.
[International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes (ISSP) /18./. Tours (FR), 15.07.2018-20.07.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-08218S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * thermal storage * mathematical gnostics
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Bendová, Magdalena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289529

0494920 - ÚCHP 2019 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Beránek, Tomáš
Phosphorus Derivatives of Helicenes.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2018 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 9. ISBN 978-80-86186-94-8.
[Bažant Postgraduate Conference 2018. Prague (CZ), 18.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * metal cxomplexes * phosphorus
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287959

0496995 - ÚCHP 2019 IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Sýkora, Jan - Storch, Jan
Transition-Metal Complexes with Helical Phoshines.
Abstract Book. -: -, 2018, č. článku P456. ISBN N.
[International Conference on Organic Synthesis 22-ICOS /22./. Florence (IT), 16.09.2018-21.09.2018]
Grant CEP: GA MPO FV10082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * phospine * transition metal
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Beránek, Tomáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289607

0502978 - ÚCHP 2019 IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Beránek, Tomáš - Žádný, Jaroslav - Sýkora, Jan - Storch, Jan
Transition-Metal Complexes with Helical Phosphines.
Abstract Book. -: -, 2018. ISBN N.
[International Conference on Organic Synthesis 22-ICOS /22./. Florence (IT), 16.09.2018-21.09.2018]
Grant CEP: GA TA ČR TA04010082
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicenes * pilot experiments * synthesis
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Beránek, Tomáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294816

0493491 - ÚJF 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beran, H. - Wagner, Vladimír - Pačes, V. - Cílek, V. - Fejfar, Antonín - Hulicius, Eduard - Lízal, L. - Mařík, V. - Punčochář, Miroslav - Vondráš, J.
Česká energetika na křižovatce.
[Czech Power Industry at the Crossroad.]
Praha: Management Press, 2018. 230 s. ISBN 978-80-7261-560-5
Institucionální podpora: RVO:61389005 ; RVO:68378271 ; RVO:67985858 ; RVO:68378041
Klíčová slova: Czech Republic * 21st Century * energy
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie; JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie (FZU-D); JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie (UCHP-M); JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie (UEM-P)
Obor OECD: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D); Energy and fuels (UCHP-M); Energy and fuels (UEM-P)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286854

0488577 - ÚCHP 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Beran, M. - Drahorád, J. - Vltavský, O. - Urban, M. - Laknerová, I. - Froněk, M. - Sova, J. - Ondráček, Jakub - Ondráčková, Lucie - Králová, M. - Formánková, S.
Pilot-Scale Production and Application of Microparticulated Plant Proteins.
Journal of Nutrition Food Sciences. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 1000655. ISSN 2155-9600
Grant CEP: GA TA ČR TA04010762
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: carbon dioxide-assisted spray nebulization drying * hemp seed * microparticulated proteins
Kód oboru RIV: GM - Potravinářství
Obor OECD: Food and beverages
https://www.omicsonline.org/open-access/pilotscale-production-and-application-of-microparticulated-plant-proteins-2155-9600-1000655.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284434

0498042 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bílková, T. - Nogolová, M. - Pacultová, K. - Karásková, K. - Fridrichová, D. - Martaus, A. - Buček, P. - Jirátová, Květa - Obalová, L.
Effect of Preparation Method on Catalytic Properties of K- Promoted Co-Mn-Al Mixed Oxides for Direct No Decomposition.
Book of Abstracts. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, č. článku P98. ISBN 978-80-86238-83-8.
[International Conference on Chemical Technology /6./. Mikulov (CZ), 16.04.2018-18.04.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-19519S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: mixed oxides * synthesis * catalyst
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290467

0490429 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blechta, Vratislav - Sýkora, Jan
Proton Detection of Carbon-Carbon Couplings between Chemically Equivalent Nuclei.
33rd NMR Valtice. Brno: MU Brno, 2018 - (Novotný, J.; Marek, R.), č. článku C-2. ISBN 987-80-263-1400-4.
[NMR Valtice /33./. Valtice (CZ), 23.04.2018-25.04.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: carbon-carbon couplings * chemical equivalent nuclei
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284655

0494931 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bobák, M. - Žitková, Andrea - Vejražka, Jiří - Červenka, Vojtěch - Maršálek, J. - Izák, Pavel
Purification of Flue Gas by Means of Membranes.
Book of Abstracts. Prague: Czech Membrane Platform, 2018, s. 30, č. článku KL 04. ISBN 978-80-906831-2-9.
[International Conference on Membrane Processes. Prague (CZ), 13.05.2018-16.05.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05484S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: purification * membranes * flue gas
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering

Bobák, M. Izák, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287969

0496254 - ÚCHP 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bouzidi, Hichem - Zuend, A. - Ondráček, Jakub - Schwarz, Jaroslav - Ždímal, Vladimír
Hydroscopic Behaviours of Ammonium Sulfate/Organic Mixtures Including Dicarboxylic Acid and Oligomer.
Sborník XIX. výroční konference České aerosolové společnosti, pp. 44-47. Praha: Česká Aerosolová společnost, 2018 - (Pokorná, P.), s. 66-71. ISBN 978-80-270-4780-2.
[Výroční konference České aerosolové společnosti /19./. Piešťany (SK), 25.10.2018-26.10.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001315
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: aerosol particles * hydroscopicity * modeling
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://hdl.handle.net/11104/0289070
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289070

0496654 - ÚCHP 2019 ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bouzidi, Hichem - Zuend, A. - Ondráček, Jakub - Schwarz, Jaroslav - Ždímal, Vladimír
Hygroscopic Behaviours of Ammonium Sulfate/Organic Mixtures including Dicarboxylic Acid and Oligomer.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.). ISBN N.
[Aerosol Technology, AT 2018. Bilbao (ES), 18.06.2018-20.06.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015037
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: aerosol particles * hydroscopicity * modelling
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289322

0494501 - ÚCHP 2019 US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bouzidi, Hichem - Zuend, A. - Ondráček, Jakub - Schwarz, Jaroslav - Ždímal, Vladimír
Hygroscopic Behaviours of Inorganic/Organic Mixtures Including Ammonium sulfate, Dicarboxylic Acid and Oligomer.
Abstracts. -: American Association for Aerosol Research, 2018, č. článku 4AC.17. ISBN N.
[International Aerosol Conference (IAC) /10./. St. Louis, Missouri (US), 02.09.2018-07.09.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001315
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: Hygroscopic Behaviours of Inorganic/Organic Mixtures Including Ammonium sulfate, Dicarboxylic Acid and Oligomer. * dicarboxylic acid * ammonium sulfate
Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
http://aaarabstracts.com/2018IAC/AbstractBook.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287662

0496941 - ÚCHP 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Brányiková, Irena - Procházková, D. - Potocar, T. - Ježková, Z. - Brányik, T.
Harvesting of Microalgae by Flocculation.
Fermentation. Roč. 4, č. 4 (2018), č. článku 93. ISSN 2311-5637
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05007S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: microalgae * harvesting algal biomass * flocculation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294057

0487866 - ÚCHP 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Brányiková, Irena - Filipenská, Monika - Urbanová, K. - Růžička, Marek - Pivokonský, Martin - Brányik, T.
Physicochemical Approach to Alkaline Flocculation of Chlorella vulgaris Induced by Calcium Phosphate Precipitates.
Colloids and Surfaces B-Biointerfaces. Roč. 166, June 1 (2018), s. 54-60. ISSN 0927-7765
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05007S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985874
Klíčová slova: microalgae * calcium phosphate * precipitates * surface interactions
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; BK - Mechanika tekutin (UH-J)
Obor OECD: Chemical process engineering; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UH-J)
Impakt faktor: 3.973, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282479

0497284 - ÚCHP 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brynda, J. - Skoblia, S. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav - Soukup, Karel
Possibilities of Multi-stage Gasification for Combined Heat and Power and Biochar Production.
Oral presentation. -: -, 2018, s. 1-9. ISBN N.
[Biomass to Power and Heat. Zittau (DE), 06.06.2018-07.06.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * cogeneration * multi-stage gasifier
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0289841
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289841

0491071 - ÚCHP 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brynda, Jiří - Skoblia, S. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav - Soukup, Karel
Combined Heat and Power Production by Multi-Stage Gasification with Biochar as a by-Product.
Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018 - (Macho, O.), s. 21. ISBN 978-80-8106-073-1.
[International Conference of Young Researchers and Ph.D. Students /12./. Častá-Papiernička (SK), 02.05.2018-04.05.2018]
Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TH03020119; GA MZe(CZ) QK1820175
AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gasification * biomass * heat and power plant
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285153

0494115 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bulejko, P. - Svěrák, T. - Krištof, O. - Dohnal, M. - Ondráček, Jakub
Aerosol Separation Efficiency and Pressure Drop Evolution with Intense Particle Loading of Hollow-fiber Membranes.
Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, s. 39, č. článku F4.2. ISBN N.
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 /23./. Prague (CZ), 25.08.2018-29.08.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: hollow-fiber membranes * vibtations * mix gas separation
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287372

0494927 - ÚCHP 2019 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bumba, Jakub
Magnesium Silicide and Germanide from Waste as a Source of CVD Precursors and Ultrapure Semiconductors.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2018 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 20-21. ISBN 978-80-86186-94-8.
[Bažant Postgraduate Conference 2018. Prague (CZ), 18.06.2018]
Grant CEP: GA ČR GA15-14228S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: magnesium silicide * ultrapure semiconductors * synthesis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287966

0499651 - ÚCHP 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bumba, Jakub - Dytrych, Pavel - Fajgar, Radek - Dřínek, Vladislav
Recovery of Waste Semiconductors for CVD Precursors.
Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018 - (Veselý, M.; Hrdlička, Z.; Hanika, J.; Lubojacký, J.), s. 427-431. ISBN 978-80-86238-77-7. ISSN 2336-8128.
[International Conference on Chemical Technology /6./. Mikulov (CZ), 16.04.2018-18.04.2018]
Grant CEP: GA ČR GA15-14228S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: semiconductor industry * waste photovoltaic panels * sythesis
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
https://www.icct.cz/AngiologyKlon-ICCT/media/system/2018/ICCT-2018-Proceedings.pdf
Bumba, Jakub
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291890

0497520 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bumba, Jakub - Šolcová, Olga
Rostliny: lékaři, ale i zabijáci..
[Plants: Doctors, but also Killers.]
Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2018. 41 s. Strategie AV21, 12506. ISBN 978-80-200-2954-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: medicinal plants * use in historical and geographical context * indispensability
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Civil engineering
http://av21.avcr.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290087

0491882 - ÚCHP 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bumba, Jakub - Dytrych, Pavel - Fajgar, Radek - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
Total Germanium Recycling from Electronic and Optical Waste.
Industrial and Engineering Chemistry Research. Roč. 57, č. 27 (2018), s. 8855-8862. ISSN 0888-5885.
[ACS National Meeting /254./. Washington, DC, 20.08.2017-24.08.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-14228S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: germanium * recycling * photovoltaic cells
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 3.375, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285485

0494923 - ÚCHP 2019 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Cerhová, Marie
Effect of Conditions on TiO2 Aerogel Crystallization Using Modified Supercritical Carbon Dioxide.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2018 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 14-15. ISBN 978-80-86186-94-8.
[Bažant Postgraduate Conference 2018. Prague (CZ), 18.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: titanium dioxide * raman spectroscopy * aerogel crystallization
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287962

0494070 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cerhová, Marie - Sajfrtová, Marie - Matějová, L. - Dřínek, Vladislav - Daniš, S. - Jandová, Věra
Influence of Water-Ethanol-Modified Supercritical Carbon Dioxide at the Preparation of Crystalline Monolithic TiO2 Aerogels.
Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, s. 31, č. článku B6.7. ISBN N.
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 /23./. Prague (CZ), 25.08.2018-29.08.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: TiO2 aerogels * temperature * supercritical carbon dioxide
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287299

0490283 - ÚCHP 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Cerhová, Marie - Matějová, L. - Jandová, Věra - Daniš, S. - Dřínek, Vladislav - Sajfrtová, Marie
Preparation of Nanocrystalline TiO2 Monoliths by Using Modified Supercritical Carbon Dioxide.
Journal of Supercritical Fluids. Roč. 137, JUL 2018 (2018), s. 93-100. ISSN 0896-8446
Grant CEP: GA ČR GA14-23274S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: TiO2 monolith * supercritical carbon dioxide * crystallization
Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
Obor OECD: Inorganic and nuclear chemistry
Impakt faktor: 3.481, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284540

0496997 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Církva, Vladimír - Jakubík, Pavel - Žádný, Jaroslav - Vacek, J. - Strašák, Tomáš - Hrbáč, J. - Císařová, I. - Storch, Jan
Preparation and Physicochemical Properties of [6]Helicenes Fluorinated at Terminal Rings.
Book of Abstracts. Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2018 - (Gaigneux, E.), s. 144, č. článku P 80. ISBN N.
[Advances in Organic, Bioorganic and Pharmaceutical Chemistry LIBLICE 2018 /53./. Lázně Bělohrad (CZ), 02.11.2018-04.11.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02578S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: helicene * fluorine * substitution
Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
Obor OECD: Organic chemistry
Žádný, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289609

0507683 - ÚCHP 2020 RIV US eng M - Část monografie knihy
Cooper, D.L. - Ponec, Robert
Insights into Molecular Electronic Structure from Domain-Averaged Fermi Hole (DAFH) and Bond Order Analysis Using Correlated Density Matrices. Chapter 14.
Theoretical and Quantum Chemistry at the Dawn of the 21st Century. Waretown: Apple Academic Press, 2018 - (Carbó-Dorca, R.; Chakraborty, T.), s. 405-443. Computation in Chemistry. ISBN 978-1-77188-682-6
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: analysis of correlated density matrices * bond orders and bond indices * chemical bonding
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
https://www.crcpress.com/Theoretical-and-Quantum-Chemistry-at-the-Dawn-of-the-21st-Century/Chakraborty-Carbo-Dorca/p/book/9781771886826
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298663

0499179 - ÚCHP 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Cruz, G.J.F. - Pirilä, M. - Matějová, Lenka - Ainassaari, K. - Solis, J.L. - Fajgar, Radek - Šolcová, Olga - Keiski, R.L.
Two Unconventional Precursors to Produce ZnCl2‐Based Activated Carbon for Water Treatment Applications.
Chemical Engineering & Technology. Roč. 41, č. 8 (2018), s. 1649-1659. ISSN 0930-7516
NUT(PE) 0722-2014/UNT-R; CONCYTEC(PE) 002/PE/2012; FFATI(PE) 845/31/2011; AF(FI) 269631
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: adsorbtion * biomass * activated carbon
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 2.418, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291432

0490431 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cuřínová, Petra - Holakovský, R. - Izák, Pavel - Hájek, P. - Janků, K.
Determination of Optical Purity of Arylpropanoic Acids.
33rd NMR Valtice. Brno: MU Brno, 2018 - (Novotný, J.; Marek, R.), č. článku C-22. ISBN 987-80-263-1400-4.
[NMR Valtice /33./. Valtice (CZ), 23.04.2018-25.04.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00089S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: arylpropanoic acids * metabolism * nmr spectroscopy
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284656

0490484 - ÚCHP 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cuřínová, Petra - Dračínský, Martin - Jakubec, Martin - Tlustý, M. - Janků, K. - Izák, Pavel - Holakovský, R.
Enantioselective Complexation of 1‐Phenylethanol with Chiral Compounds Bearing Urea Moiety.
Chirality. Roč. 30, č. 6 (2018), s. 798-806. ISSN 0899-0042
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00089S; GA ČR(CZ) GA18-11851S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388963
Klíčová slova: enantioselective complexation * binaphthalene * urea
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry; Organic chemistry (UOCHB-X)
Impakt faktor: 1.927, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284712

0494758 - ÚCHP 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Cuřínová, Petra - Krupková, Alena - Červenková Šťastná, Lucie - Müllerová, Monika - Čermák, Jan - Strašák, Tomáš
ESI-TOF Mass Spectrometry of Cationic Carbosilane Dendrimers: a Potent Tool for Characterization of Structural Defects.
Journal of Mass Spectrometry. Roč. 53, č. 10 (2018), s. 986-996. ISSN 1076-5174
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-05903S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: carbosilane dendrimers * ESI mass spectrometry * defect analysis
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
Obor OECD: Analytical chemistry
Impakt faktor: 2.267, rok: 2018
Krupková, Alena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287833

0494077 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cvetinović, D. - Jovanovic, R. - Vejražka, Jiří - Tihon, Jaroslav - Nakabe, K. - Tatsumi, K.
Sound Control of the Turbulent Axisymmetric Air Jet Suitable for Application.
Program. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2018, s. 37, č. článku E4.7. ISBN N.
[International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018 /23./. Prague (CZ), 25.08.2018-29.08.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: turbulent axisymmetric jet * mathematical modeling * numerical simulations
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical engineering (plants, products)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287306

0494924 - ÚCHP 2019 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Čanji, Maja
Analyzing the Experimental Thermodynamic Data for Ionic Liquids and their Study as Thermal Energy Storage Materials.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2018 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 16-17. ISBN 978-80-86186-94-8.
[Bažant Postgraduate Conference 2018. Prague (CZ), 18.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: ionic liquids * experimental thermodynamic data * modelling
Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Obor OECD: Physical chemistry
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287963

0496727 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dřínek, Vladislav - Dytrych, Pavel - Fajgar, Radek - Jandová, Věra - Kupčík, Jaroslav - Klementová, Mariana
TiO2 Protected Silicon Nanowires for Water Splitting.
Abstract. Prague: -, 2018, s. 27. ISBN N.
[EMN Prague Meeting 2018. Prague (CZ), 11.06.2018-15.06.2018]
Grant CEP: GA ČR GA15-14228S
Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:68378271
Klíčová slova: SiNWs * TiO2 * water splitting
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství; CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie (FZU-D)
Obor OECD: Chemical process engineering; Physical chemistry (FZU-D)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289382

0496332 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dvořáková, M. - Balabánová, Jana - Topka, Pavel - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
Co-Mn Mixed Oxide Catalysts Supported on Stainless Steel Meshes Prepared by Hydrothermal Method.
Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i., 2018 - (Žilková, N.; Horáček, M.), č. článku Po20. ISBN 978-80-87351-53-6.
[Symposium on Catalysis /50./. Prague (CZ), 05.11.2018-06.11.2018]
Grant CEP: GA ČR GA17-08389S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: CoMn catalysts * stainless steel * oxidation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289143

0493317 - ÚCHP 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dytrych, Pavel - Vajglová, Zuzana - Morávková, Lenka - Jandová, Věra - Izák, Pavel - Petrusová, Zuzana
Minimization of Theoretical Error of Input Parameters for Vapor Permeation Apparatus.
Chemical Engineering & Technology. Roč. 41, č. 9 (2018), s. 1727-1736. ISSN 0930-7516
Grant CEP: GA ČR GJ17-03367Y
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: error identification * membrane flux * hexane vapour permation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 2.418, rok: 2018
Petrusová, Zuzana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286695

0497723 - ÚCHP 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Dytrych, Pavel - Dřínek, Vladislav - Bumba, Jakub - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
Silicon Nanowires´ Based Photoanode for Efficient Hydrogen Evolution.
International Journal of Hydrogen Energy. Roč. 43, č. 39 (2018), s. 18136-18141. ISSN 0360-3199
Grant CEP: GA ČR GA15-14228S; GA MŠk(CZ) EF16_027/0007931
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: hydrogen storage * hydrogen evolution reaction * metal nanoparticles
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 4.084, rok: 2018
Šolcová, Olga
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290233

0494928 - ÚCHP 2019 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Ezeji, Kingsley
Hydrodynamic Behavior of Large Bubbles in Slot Channels.
Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, v. v. i., 2018 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 22-23. ISBN 978-80-86186-94-8.
[Bažant Postgraduate Conference 2018. Prague (CZ), 18.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: hydrodynamic behavior * air bubble rising * experimental investigation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287967

0491070 - ÚCHP 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Farták, J. - Jiříček, I. - Pohořelý, Michael - Jeremiáš, Michal
Comparison of Instrumental Methods for Biomass Ash Analysis.
Proceedings of Abstracts. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering STU, 2018 - (Macho, O.), s. 23. ISBN 978-80-8106-073-1.
[International Conference of Young Researchers and Ph.D. Students /12./. Častá-Papiernička (SK), 02.05.2018-04.05.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: biomass * unburned carbon * boudouard reaction
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285152

0499731 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Farták, J. - Jiříček, I. - Pohořelý, Michael
Srovnání instrumentálních metod pro technickou analýzu popelů z biomasy.
[Comparison of Instrumental Techniques for Analysis of Ashes from Biomass.]
Sborník přednášek konference CHEO 12. Praha: Ústav energetiky, VŠCHT Praha, 2018 - (Juklíčková, H.). ISBN 978-80-7592-028-7.
[Sborník přednášek konference CHEO 12. Praha (CZ), 04.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: biomass * analysis * unburned carbon
Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
Obor OECD: Energy and fuels
http://hdl.handle.net/11104/0291933
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291933

0493318 - ÚCHP 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Fraga, S. - Monteleone, M. - Lanč, M. - Esposito, E. - Fuoco, A. - Giorno, L. - Pilnáček, K. - Friess, K. - Carta, M. - McKeown, N.B. - Izák, Pavel - Petrusová, Zuzana - Crespo, J. - Braziniha, C. - Jansen, J.C.
A Novel Time Lag Method for the Analysis of Mixed Gas Diffusion in Polymeric Membranes by On-Line Mass Spectrometry: Method Development and Validation.
Journal of Membrane Science. Roč. 561, SEP 1 (2018), s. 39-58. ISSN 0376-7388
GRANT EU: European Commission(XE) 608490
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: gas separation membrane * mixed gas diffusion * time lag method
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 7.015, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286696

0507033 - ÚCHP 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Gaálová, Jana - Krystyník, Pavel - Dytrych, Pavel - Klusoň, Petr
Elimination of Dissolved Fe3+ Ions from Water by Electrocoagulation.
Journal of Sol-Gel Science and Technology. Roč. 88, č. 1 (2018), s. 49-56. ISSN 0928-0707
Grant CEP: GA TA ČR TA04020130; GA MŠk(CZ) LM2015073
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: water treatment * iron * electrocoagulation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Impakt faktor: 1.986, rok: 2018
Gaálová, Jana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298125

0497354 - ÚCHP 2019 US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Gaálová, Jana - Cuřínová, Petra - Stibor, Ivan - Izák, Pavel
Chiral Membranes for Racemic Mixture Separation.
NAMS 2018 Program Guide. -: North American Membrane Society, 2018, s. 32, č. článku 30a. ISBN N.
[NAMS Annual Meeting /27./. Lexington, KY (US), 09.06.2018-13.06.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: chiral membranes * racemic mixture * separation
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289925

0494930 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Gaálová, Jana - Cuřínová, Petra - Stibor, Ivan - Izák, Pavel
New Membranes with Immobilizing Chiral Selector for Racemic Micture Separation.
Book of Abstracts. Prague: Czech Membrane Platform, 2018, s. 47, č. článku T1 / SL 04. ISBN 978-80-906831-2-9.
[International Conference on Membrane Processes. Prague (CZ), 13.05.2018-16.05.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-00089S
Institucionální podpora: RVO:67985858
Klíčová slova: petraction * racemic mixture * chiral selector membrane
Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Obor OECD: Chemical process engineering
Gaálová, Jana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287968