Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 118

0494784 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Anýžová, Petra
Liší se vzdělanostní skupiny v hodnotových orientacích?
[Do educational groups differ in their values?]
Na vzdělání záleží. Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: CDK, 2018 - (Hamplová, D.; Katrňák, T.), s. 137-152. ISBN 978-80-7325-457-5
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: education * values * value differences
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287848

0497815 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Anýžová, Petra
Vztah mezi individuálními charakteristikami a vysokoškolským vzděláním: role osobnosti, fyzické atraktivity a sebehodnocení.
[The Relationship Between Personal Characteristics and Tertiary Education: The Role of Personality, Physical Attractiveness and Self-esteem.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 54, č. 5 (2018), s. 667-697. ISSN 0038-0288
MŠMT(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: tertiary education * physical attractiveness * personality traits
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.554, rok: 2018
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/41922eea14d389a9cb2c48d5d125f176cf04399c_18-5-02Anyzova19.pdf
Anýžová, Petra
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290296

0499787 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bašná, Kristýna
Tři generace metod měření korupce v Evropě.
[Three Generations of Methods for Measuring Corruption in Europe.]
Naše společnost. Roč. 16, č. 1 (2018), s. 9-34. ISSN 1214-438X
Grant CEP: GA MŠk LM2015066
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: corruption * surveys * quantitative methods
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2017.2.15.xxx.
Bašná, Kristýna
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291975

0489056 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beláňová, Andrea
Být kaplanem v Česku: Zdroje nejistoty a nacházení opory.
[Being a Chaplain in Czechia: Sources of Uncertainty and Finding Support.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 105, č. 1 (2018), s. 25-43. ISSN 0009-0794
Grant CEP: GA ČR GA17-02917S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Chaplaincy * uncertainty * strategies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Beláňová, Andrea
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283542

0503283 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bernard, Josef
Dodatek: Jak jsme zkoumali periferie? Metodologické postupy využité při výzkumu.
[Appendix: How Did We Investigate Peripheries? Research Methods.]
Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Bernard, J.), s. 227-234. ISBN 978-80-7419-274-6
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: periphery * rural * disadvantage * methods
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295102

0503131 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bernard, Josef (ed.) - Kostelecký, Tomáš - Mikešová, Renáta - Šafr, Jiří - Šimon, Martin - Trlifajová, L. - Hurle, J.
Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově.
[Nothing Happens Here…Living Conditions in Rural Peripheries.]
1. - Praha: Sociologické nakladatelství (SLON): Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 243 s. ISBN 978-80-7419-274-6; ISBN 978-80-7330-328-0
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: periphery * rural * inequalities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294993

0503279 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bernard, Josef
Příjmy v periferiích.
[Income in the Periphery.]
Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Bernard, J.), s. 75-91. ISBN 978-80-7419-274-6
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: periphery * rural * income * inequality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295105

0503278 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bernard, Josef
Rezidenční kontext a různé formy nerovností – sociologické perspektivy.
[Residential Context and Forms of Inequality - Sociological Perspectives.]
Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Bernard, J.), s. 23-49. ISBN 978-80-7419-274-6
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: periphery * rural * disadvantage * theory
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295106

0492262 - SOU-Z 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef
Rural Quality of Life – Poverty, Satisfaction and Opportunity Deprivation in Different Types of Rural Territories.
European Countryside. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 191-209. ISSN 1803-8417
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: quality of life * rural * periphery
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://content.sciendo.com/view/journals/euco/10/2/article-p191.xml
Bernard, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285794

0503282 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bernard, Josef
Shrnutí a výhledy.
[Conclusion and Outlooks.]
Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Bernard, J.), s. 222-226. ISBN 978-80-7419-274-6
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: periphery * rural * disadvantage
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295103

0499474 - SOU-Z 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Daňková, Hana - Vašát, Petr
Ties, sites and irregularities: pitfalls and benefits in using respondent-driven sampling for surveying a homeless population.
International Journal of Social Research Methodology. Roč. 21, č. 5 (2018), s. 603-618. ISSN 1364-5579
Grant CEP: GA ČR GA15-17540S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: respondent-driven sampling * homeless * referral effectiveness
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.990, rok: 2018
https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1454640
Bernard, Josef
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291675

0503277 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bernard, Josef
Úvod.
[Introduction.]
Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Bernard, J.), s. 10-22. ISBN 978-80-7419-274-6
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: periphery * rural * disadvantage
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295092

0503280 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bernard, Josef
„Vlastně dělám toho taxikáře, musím ty děti rozvážet“: Rodiny, péče o děti a problém skloubení péče a zaměstnání v periferiích.
[„Actually, I'm a taxi driver, I have to drive these kids“: Families, childcare and the problem of work-care reconciliation in the periphery.]
Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Bernard, J.), s. 182-203. ISBN 978-80-7419-274-6
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: periphery * rural * care * children * work-care reconciliation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295104

0496177 - SOU-Z 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza
The culture of orphaned texts: Academic books in a performance-based evaluation system.
Aslib Journal of Information Management. Roč. 70, č. 6 (2018), s. 623-642. ISSN 2050-3806
Grant CEP: GA ČR GA15-16452S
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:68378076
Klíčová slova: Czech Republic * Research evaluation * Classification
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UEF-S)
Obor OECD: Sociology; Antropology, ethnology (UEF-S)
Impakt faktor: 1.702, rok: 2018
Brož, Luděk
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290720

0497627 - UEF-S 2019 GB eng M - Část monografie knihy
Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip
Vampires in Academic Publishing - On the case of Wadim Strielkowski.
Predatory Publishing. Coventry: Post Office Press, 2018 - (Joy, E.). ISBN N
Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025 ; RVO:67985955
Klíčová slova: predatory publishing * evaluation of science * open access
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z); AO - Sociologie, demografie (FLU-F)
Obor OECD: Antropology, ethnology; Sociology (SOU-Z); Sociology (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295292

0500741 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čadová, Naděžda
Subjektivní vnímání životní spokojenosti u ekonomicky aktivní populace České republiky.
[The Subjective Perception of Life Satisfaction in Economically Active Population of the Czech Republic.]
Časopis JOSRA. Roč. 11, Kvalita pracovního života 2018 (2018). ISSN 1803-3687
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: quality of life * quality of working life * job satisfaction
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://www.bozpinfo.cz/josra/subjektivni-vnimani-zivotni-spokojenosti-u-ekonomicky-aktivni-populace-ceske-republiky
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292804

0498637 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čermák, Daniel - Ďurďovič, Martin - Patočková, Věra
Rozhodovaní o hlubinném úložišti jaderného odpadu v Česku – několik postřehů.
[Decision making about the deep geological repository of nuclear waste in the Czech Republic – several observations.]
Interakce vědy s politickým a správním rozhodováním v environmentální oblasti. Praha: Academia, 2018 - (Angst, Š.; Moldan, B.; Miko, L.; Frouz, J.), s. 33-34. ISBN 978-80-200-2828-0.
[Seminář o využití výsledků badatelské komunity k podpoře politických rozhodnutí. Praha (CZ), 19.05.2018]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: decision making * nuclear waste repository
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://www.academia.cz/edice/kniha/interakce-vedy-s-politickym-a-spravnim-rozhodovanim-v-environmentalni-oblasti
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290933

0497195 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čermák, Daniel - Mikešová, Renáta
Starostové, starostky a jejich priority.
[Mayors and their priorities.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 54, č. 4 (2018), s. 561-592. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GA16-01331S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political leadership * mayor * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.554, rok: 2018
Čermák, Daniel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289770

0500305 - SOU-Z 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Däubler, T. - Christensen, L. - Linek, Lukáš
Parliamentary Activity, Re-Selection and the Personal Vote. Evidence from Flexible-List Systems.
Parliamentary Affairs. Roč. 71, č. 4 (2018), s. 930-949. ISSN 0031-2290
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: candidate selection * personal vote * flexible-list system
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Impakt faktor: 1.798, rok: 2018
https://academic.oup.com/pa/article-abstract/71/4/930/4831463
Däubler, T.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292403

0486918 - SOU-Z 2019 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Denters, B. - Steyvers, K. - Klok, P. - Čermák, Daniel
Political Leadership in Issue Networks: How Mayors Rule Their World?
Political Leaders and Changing Local Democracy : The European Mayor. Cham: Palgrave Macmillan, 2018 - (Heinelt, H.; Magnier, A.; Cabria, M.; Reynaert, H.), s. 273-296. ISBN 978-3-319-67409-4
Grant CEP: GA ČR GA16-01331S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Local Government * Political Leadership * Networks
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Political science
https://doi.org/10.1007/978-3-319-67410-0
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281898

0506855 - SOU-Z 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Dlouhá, J. - Pospíšilová, Marie
Education for Sustainable Development Goals in public debate: The importance of participatory research in reflecting and supporting the consultation process in developing a vision for Czech education.
Journal of Cleaner Production. Roč. 172 (2018), s. 4314-4327. ISSN 0959-6526
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Education for Sustainable Development * Participatory research * Sustainable Development Goals
Impakt faktor: 6.395, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298159

0493553 - SOU-Z 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Dudová, Radka
Discourses on Abortion and their Impact on Institutions in Czechoslovakia and the Czech Republic in the Second Half of the 20th Century (1950–2003).
Children by Choice? Changing Values, Reproduction, and Family Planning in the 20th Century. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018 - (Gembries, A.; Theuke, T.; Heinemann, I.), s. 163-188. ISBN 978-3-11-052202-0
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: abortion * reproductive policies * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286897

0491314 - SOU-Z 2019 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
Dudová, Radka
Doing gender and age: The case of informal elderly care in the Czech Republic.
International Journal of Ageing and Later Life. Roč. 12, č. 1 (2018), s. 41-73. ISSN 1652-8670
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: age * elderly care * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://www.ep.liu.se/ej/ijal/ijal_article.asp?DOI=10.3384/ijal.1652-8670.17325#
Dudová, Radka
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288944

0491044 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dudová, Radka - Vohlídalová, Marta
Muži a ženy pečující o seniory v rodině.
[Men and women caring for elderly family members.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 54, č. 2 (2018), s. 219-251. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elderly care * gender * family
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.554, rok: 2018
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/194-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2018/3796

Dudová, Radka Vohlídalová, Marta
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285124

0493375 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dudová, Radka
Příspěvek na péči jako „zvláštní peníze“: chápání a užívání příspěvku na péči v blízkých vztazích.
[Care Allowance as ‘Special Money’: The Meanings and Uses of the Care Allowance in Close Relationships.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 58-81. ISSN 2570-6578
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: cash for care * long term care * family
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://www.genderonline.cz/en/issue/45-volume-19-number-1-2018/534
Dudová, Radka
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286730

0498430 - SOU-Z 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Generative hermeneutics: proposal for an alliance with critical realism.
Journal of Critical Realism. Roč. 17, č. 3 (2018), s. 244-261. ISSN 1476-7430
Grant CEP: GA ČR GA15-03295S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: hermeneutics, critical realism, emergence * critical realism * emergence
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Ďurďovič, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290801

0502577 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Schützova koncepce sociální intersubjektivity.
[Schutz‘s Conception of Social Intersubjectivity.]
ProFil. Roč. 19, č. 2 (2018), s. 12-27. ISSN 1212-9097
Grant CEP: GA ČR GA15-03295S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: A. Schütz * hermeneutics * intersubjectivity * social interaction * theory of action
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1850
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294480

0493380 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fárová, Nina
Muži do škol? Ano! Ale…: Potřeba mužů v primárním vzdělávání.
[Men in Schools? Yes! But …: The Need for Male Teachers in Primary Education.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 82-104. ISSN 2570-6578
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: male teachers * feminisation * role models
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://www.genderonline.cz/cs/issue/45-rocnik-19-cislo-1-2018/535
Fárová, Nina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286733

0493386 - SOU-Z 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fárová, Nina - Pařízková, A.
Na okraji propasti: situace migrantek v českém zdravotnictví.
[On the Edge of a Cliff: The Situation of Women Migrants in the Czech Health Care System.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 146-149. ISSN 2570-6578
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: women's health * migration * vulnerability
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://www.genderonline.cz/cs/issue/45-rocnik-19-cislo-1-2018/541
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286739

0500204 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Ferenčuhová, Slavomíra
Městský veřejný prostor a klimatická změna – příležitost nebo ohrožení?
[Urban public space and climate change – opportunity or threat?]
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018 - (Kratochvíl, P.), s. 11-19. ISBN 978-80-88283-18-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05263S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: climate change * theory of public space * urban sociology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295197

0499879 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fialová, Kamila - Nešpor, Zdeněk
Nevěřící, apatheisté nebo skrytí věřící? Charakteristika osob, které se v rámci sčítání lidu nepřihlásily k žádné denominaci.
[Non-believers, apatheists or hidden believers? The socio-demographic characteristics of persons refusing to declare their religious affiliation in the national census.]
Religio: Revue pro religionistiku. Roč. 26, č. 2 (2018), s. 205-230. ISSN 1210-3640
Grant CEP: GA ČR GA17-02917S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: religion * atheism * Czech Republic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292070

0497754 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Formánková, Lenka - Lopatková, Marta
Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce.
[Unequal Start? Intersectional Analysis of the Professional Life of Young Vietnamese in the Czech Labour Market.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 19, č. 2 (2018), s. 135-162. ISSN 2570-6578
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S; GA ČR(CZ) GA17-21259S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Integration * intersectionality * ethnicity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Formánková, Lenka
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290944

0500890 - SOU-Z 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Gibas, Petr
Rytmy budování a péče / Geografie ‚zahrádkářů a zahrádkářek‘.
[Rhythms of building and caring / Geography of 'allotment gardeners'.]
Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. Praha: Karolinum, 2018 - (Pospíšilová, L.; Osman, R.). ISBN 978-80-2464-255-0
Grant CEP: GA ČR GA16-06077S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: allotments * urban gardening * rhythmanalysis
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295568

0500891 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Gibas, Petr
Zahrádkové osady jako prostor soukromý, veřejný, nebo jiný? O neoliberalizaci správy městského prostoru.
[Allotments as private, publice or different space? On neoliberalization of urban space governance.]
Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018 - (Kratochvíl, P.), s. 123-135. ISBN 978-80-88283-18-8
Grant CEP: GA ČR GA16-06077S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: allotments * urban nature * actually existing neoliberalism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295196

0490337 - SOU-Z 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka
Czech Republic: weak governments and divided opposition in times of crisis.
Opposition Parties in European Legislatures: Conflict or Consensus? Abingdon, New York: Routledge, 2018 - (De Giorgi, E.; Ilonszki, G.), s. 133-149. ISBN 978-1-138-67487-5
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: coalition * opposition * crisis
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284580

0498935 - SOU-Z 2019 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka
Democracy in Crisis? The Czech Republic in Post-Accession and Economic Turmoil.
Democracy under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Guasti, P.; Mansfeldová, Z.), s. 71-94. ISBN 978-80-7330-307-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * crisis * Czech Republic
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291224

0498937 - SOU-Z 2019 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Guasti, Petra
Democracy under Stress: Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement.
Democracy under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Guasti, P.; Mansfeldová, Z.), s. 9-27. ISBN 978-80-7330-307-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * crisis * Czech Republic
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291227

0498939 - SOU-Z 2019 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Guasti, Petra (ed.) - Mansfeldová, Zdenka (ed.)
Editorship of the book Democracy under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement.
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 185 s. ISBN 978-80-7330-307-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: crisis of democracy * liberal pluralism * Central and Eastern Europe
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291230

0490372 - SOU-Z 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka
Fragmented Politics. Divided Opposition and Weak Governments in the Czech Republic.
Politikwissenschaft als Beruf. Perspektiven aus Wissenschaft und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer VS, 2018 - (Meißelbach, C.; Lempp, J.; Dreischer, S.), s. 53-74. ISBN 978-3-658-21556-9
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: opposition * coalition government * parliament
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284622

0484373 - SOU-Z 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Guasti, Petra
The EU and Russia in the Pan-European Human Rights Regime.
EU-Russia Relations in Crisis: Understanding Diverging Perceptions. London, New York: Routledge, 2018 - (Casier, T.; DeBardeleben, J.), s. 178-198. ISBN 978-1-138-21506-1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Human rights * EU * Russia
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279538

0494826 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hamplová, Dana - Trusinová, Romana
Konflikty v rodině původu, osobní pohoda a duševní zdraví v dospělosti.
[Conflict in the Family of Origin, Subjective Wellbeing, and Mental Health in Adulthood.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 54, č. 2 (2018), s. 199-218. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA MŠk LM2015066
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: wellbeing * depression * childhood
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.554, rok: 2018
https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.2.399
Hamplová, Dana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287885

0500780 - SOU-Z 2019 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Hamplová, Dana
Marital Status, Smoking and Binge Drinking in Comparative Perspective.
Sociológia. Roč. 50, č. 6 (2018), s. 647-671. ISSN 0049-1225
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: health * marital status * comparative
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.471, rok: 2018
Hamplová, Dana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292815

0494827 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hamplová, Dana (ed.) - Katrňák, T. (ed.) - Anýžová, Petra - Doseděl, T. - Fučík, P. - Chromková Manea, B. - Kudrnáč, Aleš - Linek, Lukáš - Mysíková, Martina - Plecitá, Klára - Šafr, Jiří
Na vzdělání záleží. Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti.
[Education Matters. How Educational Differences Affect Individual Lives.]
Brno: CDK, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7325-457-5
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: education * political behavior * family
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287886

0494822 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hamplová, Dana
Rodinné chování a hodnoty a vzdělání.
[Family Behavior and Values and Education.]
Na vzdělání záleží. Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. Brno: CDK, 2018 - (Hamplová, D.; Katrňák, T.), s. 75-88. ISBN 978-80-7325-457-5
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family * values * education
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287883

0491046 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana - Křížková, Alena - Pospíšilová, Kristýna
Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti.
[An intersectional approach to research on unemployment.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 54, č. 2 (2018), s. 171-197. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: intersectionality * unemployment * inequalities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.554, rok: 2018
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/194-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2018/3794

Hašková, Hana Křížková, Alena
- Pospíšilová, Kristýna
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285128

0498317 - SOU-Z 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana - Sloboda, Zdeněk
Negotiating Access to Assisted Reproduction Technologies in a Post-Socialist Heteronormative Context.
Journal of International Women's Studies. Roč. 20, č. 1 (2018), s. 53-67. ISSN 1539-8706
Grant CEP: GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: heteronormativity * LGBTQ+ families * post-socialist context
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://vc.bridgew.edu/jiws/vol20/iss1/5/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290707

0479968 - SOU-Z 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Hegedüs, J. - Horváth, V. - Lux, Martin
Central and East European housing regimes in the light of private renting.
Private rental housing in transition countries: an alternative to owner occupation? 1. Londýn: Palgrave Macmillan, 2018 - (Hegedüs, J.; Lux, M.; Horváth, V.), s. 387-411. ISBN 978-1-137-50709-9
Grant CEP: GA ČR GA16-06335S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: private renting * transition countries * housing policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275875

0479885 - SOU-Z 2019 RIV GB eng B - Monografie kniha jako celek
Hegedüs, J. (ed.) - Lux, Martin (ed.) - Horváth, V. (ed.)
Editorship of the book Private rental housing in transition countries: an alternative to owner occupation?.
Londýn: Palgrave Macmillan, 2018. 418 s. ISBN 978-1-137-50709-9
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: private renting * transition countries * housing policy
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275802

0493580 - SOU-Z 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chylíková, Johana
Velká data jako alternativa výběrových šetření v kvantitativním sociálněvědním výzkumu.
[Big Data as an Alternative to Surveys in Quantitative Social Research.]
Naše společnost. Roč. 16, č. 1 (2018), s. 57-79. ISSN 1214-438X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015060
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: big data * Survey * data quality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://cvvm.soc.cas.cz/cz/casopis-nase-spolecnost/prehled-clanku/146-2018/4702-velka-data-jako-alternativa-vyberovych-setreni-v-kvantitativnim-socialnevednim-vyzkumu
Chylíková, Johana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286922

0491311 - SOU-Z 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Klepal, Jaroslav - Stöckelová, Tereza
Exploring Biomedicalization Through Complementary and Alternative Medicine in a Postsocialist Context.
Medical Anthropology. Roč. 37, č. 5 (2018), s. 412-425. ISSN 0145-9740
Grant CEP: GA ČR GA15-16452S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech Republic * biomedicalization * biomedicine
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.457, rok: 2018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01459740.2018.1473395
Stöckelová, Tereza
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290709