Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 83

0474354 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bernard, Josef - Šimon, Martin
Vnitřní periferie v Česku: Multidimenzionalita sociálního vyloučení ve venkovských oblastech.
[Inner Peripheries in the Czech Republic: The Multidimensional Nature of Social Exclusion in Rural Areas.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 1 (2017), s. 3-28. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GA15-10602S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: peripheries * disadvantage * area deprivation
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.432, rok: 2017
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/187-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2017/3690
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271433

0484047 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Buštíková, L. - Guasti, Petra
The Illiberal Turn or Swerve in Central Europe?
Politics and Governance. Roč. 5, č. 4 (2017), s. 166-176. ISSN 2183-2463
Grant CEP: GA ČR GA16-04885S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech Republic * democracy * democratic consolidation
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/1156
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279206

0488645 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Cidlinská, Kateřina - Vohlídalová, Marta
Gloomy Prospects in Czech Academia: Who Gets Lost and Why?
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 314-344. ISBN 978-80-7419-256-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Early career researchers * drop out from academic path
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283202

0486989 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoring: beyond the manuals.
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 135 s. ISBN 978-80-7330-312-9
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * academic paths * early career researchers
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/web_mentor_ang_def.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281712

0488919 - SOU-Z 2019 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoring: career development of early career researchers.
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 47 s. ISBN 978-80-7330-316-7; ISBN 978-80-7330-317-4
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTI17013
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/01/mentoring_handbook_2017_EN_online.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283431

0486988 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoring: co v příručkách nenajdete.
[Mentoring: beyond the manuals.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 135 s. ISBN 978-80-7330-303-7
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/web_mentor_cz_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281711

0488917 - SOU-Z 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoring: kariérní rozvoj začínajících vědkyň a vědců.
[Mentoring: career development of early career researchers.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 47 s. ISBN 978-80-7330-314-3; ISBN 978-80-7330-315-0
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/01/mentoring_p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_2017_CZ_online.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283430

0488918 - SOU-Z 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cidlinská, Kateřina - Fucimanová, Martina
Mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce.
[Mentoring for early career researchers.]
1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 47 s. ISBN 978-80-7330-314-3; ISBN 978-80-7330-315-0
Grant CEP: GA MŠk LE14021
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: mentoring * early career researchers * career development
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283443

0488931 - SOU-Z 2019 HU eng M - Část monografie knihy
Cidlinská, Kateřina - Linková, Marcela
The Czech Academy of Sciences.
The Situation and Reform Opportunities of the Hungarian Academy of Sciences. Historical and Comparative Outlooks.. Budapešť: Osiris Kiadó, 2017 - ( Jakab, A.; Körtvélyesi, Z.), s. 171-179. ISBN 978 963 276 292 0
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: czech Academy of Scinces * history and current state
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283442

0484380 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Čermáková, Dita - Leontiyeva, Yana
„I do not mind immigrants; it is immigration that bothers me.“ The inconsistency of immigration attitudes in Europe.
Geografie. Roč. 122, č. 4 (2017), s. 500-525. ISSN 1212-0014
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: immigration * attitudes towards immigrants in Europe * personalized and general attitudes
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.745, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279551

0479795 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Dudová, Radka
Rodiče samoživitelé.
[Single parents.]
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima, 2017, s. 54-64
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: parenthood
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275727

0474114 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ďurďovič, Martin
Kruh sociologické racionality: pozice sociologa v hermeneutické perspektivě.
[The Circle of Sociological Rationality: The Position of the Sociologist from a Hermeneutical Perspective.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 1 (2017), s. 29-49. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GA15-03295S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: hermeneutics * social action * rationality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.432, rok: 2017
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/187-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2017/3691
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271242

0478462 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Fialová, Kamila
Part-time Employment and Business Cycle in Central and Eastern Europe.
Národohospodářský obzor. Roč. 17, č. 2 (2017), s. 179-203. ISSN 1213-2446
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: business cycle * part-time employment * working time
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/revecp.2017.17.issue-2/revecp-2017-0009/revecp-2017-0009.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274580

0478379 - SOU-Z 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Fialová, Kamila
Why don’t Eastern Europeans Work Part-time?
Ekonomický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 125-142. ISSN 0013-3035
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-15008S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: part-time employment * business cycle * labour market institutions
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
Impakt faktor: 0.327, rok: 2017
https://www.sav.sk/journals/uploads/0410121902%2017%20Fialov%C3%A1%20+%20RS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274477

0479352 - SOU-Z 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Fox, M. - Whittington, K. B. - Linková, Marcela
Gender, In(equity), and the Scientific Workforce.
Handbook of Science and Technology Studies (4th Edition). Cambridge, London: The MIT Press, 2017 - (Felt, U.; Fouché, R.; Miller, C.; Smith-Doerr, L.), s. 701-731. ISBN 978-0-262-03568-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Gender * Science * Performance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275331

0483714 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gibas, Petr
Domov jako konceptuální rámec, téma i výzkumný terén: vývoj i současná podoba studií domova.
[Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and Current Developments in the Study of Home.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 2 (2017), s. 241-268. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: home * house and home * phenomenology of home
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.432, rok: 2017
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/188-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2017/3706?culture=en
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278916

0475934 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Gibas, Petr - Nyklová, Blanka
Socialistické průmyslové město ve fotografii: dva pohledy na proměny ideologické konstrukce.
[The Socialist Industrial City in Photographs: Two Perspectives on the Transformation of Ideological Construction.]
Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017 - (Bartlová, M.), s. 171-182. ISBN 978-80-87989-23-4
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: visual analysis * socialism * industrialization
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272512

0484030 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Guasti, Petra
Evropská integrace jako kosmopolitní výzva.
[European integratin as cosmopolitan challenge.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 245-271. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: risk society * social threat * social theory
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279188

0473886 - SOU-Z 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka
Schicksalswende? Prozesse und Profile demokratischer Konsolidierung in Tschechien und der Slowakei.
[A Reversal of Fortunes? Processes and Profiles of Democratic Consolidation in the Czech Republic and Slovakia.]
Demokratie, Diktatur, Gerechtigkeit. Festschrift für Wolfgang Merkel. Wiesbaden: Springer VS, 2017 - (Croissant, A.; Kneip, S.; Petring, A.), s. 199-219. ISBN 978-3-658-16089-0
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: democracy * transformation
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270999

0484541 - SOU-Z 2018 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hamplová, Dana
Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot.
[Family as a value and as a source of values.]
Jak mohou přežít hodnoty. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2017 - (Hanuš, J.), s. 39-47. ISBN 978-80-7325-426-1
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: family * values
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279707

0478434 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana - Dudová, Radka
Institutions and Discourses on Childcare for Children Under the Age of Three in a Comparative French-Czech Perspective.
Sociological Research Online. Roč. 22, č. 3 (2017), s. 120-142. ISSN 1360-7804
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S; GA ČR GA17-04465S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: childcare * discourse * expert knowledge
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.575, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274552

0467714 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Hana - Dudová, Radka
Precarious work and care responsibilities in the economic crisis.
European Journal of Industrial Relations. Roč. 27, č. 1 (2017), s. 47-63. ISSN 0959-6801
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S; GA ČR GA15-13766S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Czech Republic * economic crisis * precarious work
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.870, rok: 2017
http://ejd.sagepub.com/content/early/2016/10/13/0959680116672279.full.pdf+html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265758

0479797 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hašková, Hana
Rizika spojená s návratem na trh práce po rodičovské dovolené.
[The risks associated with returning to the labor market after parental leave.]
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima, 2017, s. 41-53
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: parental leave * women´s employment * gender
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275729

0486964 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hesová, Nela
Knihovna Sociologického ústavu AV ČR.
[Library of Institute of Sociology.]
Informace. Roč. 7, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: library
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281662

0482529 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek
Od hegemonie k válce. Eskalace světové rizikové společnosti a globální stát.
[From Hegemony to War. An Escalation of World Risk Society and Global State.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 95-112. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277952

0479779 - SOU-Z 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Chábová, Kristýna
Corruption in European Countries: A Cross-national Comparison.
Values and Identities in Europe: Evidence from the European Social Survey. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 - (Breen, M.), s. 143-159. ISBN 978-1-138-22666-1
Grant CEP: GA MŠk LM2010012
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: corruption * quantitative * Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275712

0479777 - SOU-Z 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Chábová, Kristýna
Measuring corruption in Europe: Public opinion surveys and composite indices.
Quality & Quantity. Roč. 51, č. 4 (2017), s. 1877-1900. ISSN 0033-5177
Grant CEP: GA MŠk LM2015066
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Corruption * Surveys * Quantitative * Europe
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.072, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275711

0484008 - SOU-Z 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Kostelecký, Tomáš - Vobecká, Jana
Socio-Spatial Inequalities in the Czech Metropolitan Areas: The Case of Prague Metro.
Inequality and Governance in the Metropolis. Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries.. London: Palgrave Macmillan UK, 2017 - (Sellers, J.; Arretche, M.; Kübler, D.; Razin, E.), s. 221-236. ISBN 978-1-137-57377-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1442
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Metropolitan Areas * Inequality * Governance
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279173

0485309 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Křížková, Alena
Multidisciplinární a intersekcionální výzvy. Zpráva ze Sedmé mezinárodní konference Community, work and family.
[Multidisciplinary and Intersectional Challenges. Report from the Seventh International Conference Community, Work and Family.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 2 (2017), s. 175-178. ISSN 2570-6578
Grant CEP: GA ČR GA15-13766S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: intersectional approach * Community * work and family conference
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderonline.cz/cs/issue/44-rocnik-18-cislo-2-2017-postkolonialni-a-dekolonialni-mysleni-ve-feminismu/531
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280374

0479798 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Křížková, Alena
Nejisté vyhlídky: nedobrovolnost, nepodpora a nejistota samostatné výdělečné činnosti matek po rodičovské dovolené.
[Uncertain prospects: involuntary, unsupported and insecure mothers' self-employment after parental leave.]
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima, 2017, s. 65-73
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: self-employment * mothers after parental leave * Czech Republic * family and tax policy for mothers entrepreneurs
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275730

0479800 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Křížková, Alena - Hašková, Hana - Dudová, Radka - Marková Volejníčková, Romana - Dospivová, K.
Závěry a doporučení.
[Conclusions and recommendations.]
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima, 2017, s. 75-79
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: parenthood
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275733

0469854 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kudrnáč, Aleš
Gender differences among Czech youth in prejudice towards minorities.
Journal of Youth Studies. Roč. 20, č. 5 (2017), s. 583-604. ISSN 1367-6261
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: prejudice * youth * attitudes towards minorities
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.724, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270842

0463925 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kudrnáč, Aleš - Lyons, Pat
Parental Example as a Motivation for Turnout among Youths.
Political Studies. Roč. 65, Supplement 1 (2017), s. 43-63. ISSN 0032-3217
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: turnout * youth * socialization
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Impakt faktor: 1.706, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262995

0475949 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kudrnáč, Aleš
Vliv klimatu školní třídy a jejího socioekonomického složení na občanské znalosti a postoj k volební účasti.
[The impact of open classroom climate and classroom socio-economic composition on civic knowledge and attitudes towards voting.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 2 (2017), s. 209-240. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GB14-36154G
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: inequality * open classroom climate * civic knowledge
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Impakt faktor: 0.432, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272537

0485494 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Linek, Lukáš - Císař, Ondřej - Petrúšek, Ivan - Vráblíková, Kateřina
Občanství a politická participace v České republice.
[Citizenship and political participation in the Czech Republic.]
1. - Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 254 s. ISBN 978-80-7419-262-3
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: political participation * political attitudes * citizenship
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282045

0477269 - SOU-Z 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Linek, Lukáš - Voženílková, M.
Strany na ústupu, lídři na vzestupu? Personalizace volebního chování v České republice.
[The Decline of the Party and the Rise of Party Leaders? The Personalisation of Voting Behaviour in the Czech Republic
.]
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 2 (2017), s. 147-180. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR GA13-29032S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: leader effects * party identification * personalization of politics
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Impakt faktor: 0.432, rok: 2017
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/188-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2017/3703
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274650

0485823 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Linková, Marcela
Academic Excellence and Gender Bias in the Practices and Perceptions of Scientists in Leadership and Decision-making Positions.
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 42-66. ISSN 2570-6578
Grant CEP: GA MŠk LE14016
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender bias * excellence * care ceiling
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/504
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280762

0488642 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Linková, Marcela
Excellence and Its Others: Gendered Notions of What it Takes to Succeed in Science.
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 159-197. ISBN 978-80-7419-256-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * excellence * gender bias
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283199

0488636 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Linková, Marcela - Vohlídalová, Marta
Introduction.
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 13-25. ISBN 978-80-7419-256-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: gender * neoliberalism * academia
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283195

0488640 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Linková, Marcela
The Czech Research Landscape: Shifts in Research Organization After 1989.
Gender and Neoliberalism in Czech Academia. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Vohlídalová, M.; Linková, M.), s. 69-92. ISBN 978-80-7419-256-2
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LE12003
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: neoliberalism * research assessment * competition
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283197

0478461 - SOU-Z 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Lutherová, S. - Maříková, Hana - Válková, J.
Childcare Preferences of Parents in the Czech Republic and the Slovak Republic.
Sociológia. Roč. 49, č. 3 (2017), s. 285-308. ISSN 0049-1225
Grant CEP: GA ČR GA15-07898S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: childcare * family policies * gender equality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)
Impakt faktor: 0.500, rok: 2017
http://www.sav.sk/journals/uploads/06231002Lutherova%20-%20zalomena%20OK.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274578

0479989 - SOU-Z 2018 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
Lux, Martin - Hájek, Martin - Kážmér, Ladislav
Application of Agent-based Modelling for Estimation of Norm-based Dynamics of Housing Systems.
Housing, Theory and Society. Roč. 34, č. 4 (2017), s. 379-398. ISSN 1403-6096
Grant CEP: GA ČR GA16-06335S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing market * social norms * housing system
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.167, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275892

0480006 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Lux, Martin - Cirman, A. - Sunega, Petr
Housing restitution policies among post-socialist countries: explaining divergence.
International Journal of Housing Policy. Roč. 17, č. 1 (2017), s. 145-156. ISSN 1461-6718
Grant CEP: GA ČR GA16-06335S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing privatisation * property restitution * post-socialist countries
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275912

0479984 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Lux, Martin - Gibas, Petr - Boumová, Irena - Hájek, Martin - Sunega, Petr
Reasoning behind choices: rationality and social norms in the housing market behaviour of first-time buyers in the Czech Republic.
Housing Studies. Roč. 32, č. 4 (2017), s. 517-539. ISSN 0267-3037
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP404/12/1446
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: housing market * social norms * housing system
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.639, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275886

0479999 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Lux, Martin - Sunega, Petr
Social housing in the Czech Republic: the change of a trend?
Critical Housing Analysis. Roč. 4, č. 1 (2017), s. 81-89. ISSN 2336-2839
Grant CEP: GA ČR GA16-06335S
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Eastern European housing * social housing * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275895

0484747 - SOU-Z 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Lyons, Pat
Political Knowledge in the Czech Republic.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 490 s. ISBN 978-80-7330-296-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP408/12/1474
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: Political knowledge
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279893

0479782 - SOU-Z 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Marková Volejníčková, Romana
Návrat matek na trh práce v historické perspektivě a v mezigeneračním srovnání.
[Return of mothers to the labor market in the historical perspective and in intergenerational comparison.]
Rodičovství a/nebo práce? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Praha: Trexima, 2017, s. 9-15
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: labor market * motherhood * work-life balance
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275713

0479017 - SOU-Z 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Marková Volejníčková, Romana - Pospíšilová, Marie
Udržitelný rozvoj a genderové nerovnosti. Zpráva z konference Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje.
[Sustainable Development and Gender Inequlities. Report from the Conference Women as Agents of Sustainable Development.]
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 221-224. ISSN 2570-6578
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: sustainable development * gender * globalization
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/517
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275035

0480489 - SOU-Z 2018 SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Maříková, Hana
Where is elderly care in the Czech Republic heading? Historical and gender perspectives in relation to informal carers.
Soočanje z demografskimi izzivi. Ljubljana: Institut Jožef Stefan Ljubljana, 2017, s. 16-19.
[Informacijska družba – IS 2017. Ljubljana (SI), 09.10.2017-13.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: elderly car * gender welfare regimes * Czech Republic
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20F.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276266

0472296 - SOU-Z 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mikeszová, Martina - Boumová, Irena
Identifikace potřebnosti sociálního bydlení v jednotlivých obcích ČR.
[Identification of social housing needs in Czech municipalities.]
Urbanismus a územní rozvoj. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 6-12. ISSN 1212-0855
Grant CEP: GA TA ČR TD03000050
Institucionální podpora: RVO:68378025
Klíčová slova: social housing need * market failure * methodology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269629