Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 53

0498694 - SLU-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Blažek, David
Neologismy ve slovinské terminologii výpočetní techniky.
[Neologisms in Slovenian IT Terminology.]
Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017 - (Niševa, B.; Skwarska, K.; Blažek, D.), s. 229-234. Nová řada, 44. ISBN 978-80-86420-63-9
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: slavic languages * lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292476

0481261 - SLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Brankatschk, Katja - Martínek, František - Futtera, Ladislav
Jazykový purismus v Čechách a v Lužici v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století.
[Language purism in Bohemia and Lusatia in the last third of 19th century and the first third of the 20th century.]
Naše řeč. Roč. 100, č. 4 (2017), s. 243-257. ISSN 0027-8203
Grant CEP: GA ČR GA16-10866S
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Czech * Sorbian * national revival * purism * standardisation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276923

0489039 - SLU-S 2019 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brankatschk, Katja - Martínek, František
Lehnübersetzungen lateinischer Wörter mit dem Präfix super- ins Alttschechische.
[Loan translations of Latin words with the prefix super- into Old Czech.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 59-73. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA16-10866S
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: word-formation * prefix * valency * space conceptualisation * calque * Latin * Old Czech * translations of the Bible
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283530

0481254 - SLU-S 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Brankatschk, Katja
Valenční vazby ekvivalentů německého (sich) an etw. gewöhnen v korpusech Diakorp, Hotko a Dotko (ČNK).
[The Valency of the Equivalents of German (sich) an etw. gewöhnen 'to get used to sth' in the Corpora Diakorp, Hotko and Dotko of the Czech National Corpus.]
Prace Filologiczne. Roč. 70, č. 1 (2017), s. 105-127. ISSN 0138-0567
Grant CEP: GA ČR GA16-10866S
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Sorbian * Czech * language contact * variability of written languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276908

0490751 - SLU-S 2019 RIV CZ rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čajka, František
K zamenam leksem amin' i pravo v Besedach na Jevangelija Grigorija Velikogo.
[Substitution of Lexemes amin' and pravo in Czech Church Slavonic translation of St Gregory the Great's Forty Gospel Homilies.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 75-92. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: preslavisms * christian terminology * Church Slavonic in Bohemia * Forty Gospel Homilies * St Gregory the Great
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284925

0497555 - SLU-S 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čermák, Václav
Ke kořenům církevněslovanského písemnictví kláštera Na Slovanech.
[On the Roots of Church Slavonic Literature in the Slavonic Monastery in Prague.]
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 14-27. ISBN 978-80-86890-92-0.
[Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
Grant CEP: GA ČR GA16-22085S
Institucionální podpora: RVO:68378017
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290497

0497687 - SLU-S 2019 RIV HU bul C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Černý, Marcel
Češki sjužeti v biografijata na Jana Jazova (1912-1974).
[Czech Topics in the Biography of Yana Yazova (1912-1974).]
Bălgaristični četenija - Seged 2017. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2017 - (Balázs, L.; Farkas Baráthi, M.; Majoros, H.), s. 371-379. ISBN 978-963-315-365-9.
[Bălgaristični četenija - Seged 2017. Szeged (HU), 08.06.2017-09.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Bulgarian-Czech literary relations * Yazova, Yana * Prague * literary reception
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290228

0483257 - SLU-S 2018 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
Černý, Marcel
František Rut Tichi (Zdenek Broman) - părvijat prevodač i propagandator na Javorovoto tvorčestvo v Čechija.
[František Rut Tichý (Zdeněk Broman) - the First Translator and Popularizer of Yavorov's Works in Bohemia.]
Naučni trudove. Roč. 54, 1, A, 2016 (2017), s. 417-439. ISSN 0861-0029
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Czech-Bulgarian literary contacts * translatology * literary reception * Bulgarian poetry * Yavorov, Peyo K. * Karavelova, Lora * Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278960

0489182 - SLU-S 2019 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
Černý, Marcel
Kiril Christov - pevec neudovletvoren, no neizpadašt v otčajanie. Kăm văprosa za rannata recepcija na tvorčestvoto mu v Čechija (do 1918 g.).
[Kiril Khristov – A Bard Unsatisfied, Yet Never Desperate. On the Early Reception of his Literary Work in Bohemia (up to 1918).]
Dzjalo. E-spisanie v oblastta na chumanitaristikata za bălgarsitični izsledvanija v perioda 10-21 vek. Roč. 5, č. 10 (2017). ISSN 1314-9067
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Khristov, Kiril * Prague * artistic translation * literary reception * Czech-Bulgarian cultural relations * Bulgarian opera * literary adaptation of folklore * eroticism * Šak, Vladislav * Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk * Macháň, Karel * Páta, Josef
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
http://www.abcdar.com/magazine/X/%C4%8Cern%C3%BD_1314-9067_X.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283646

0497692 - SLU-S 2019 RIV BG bul M - Část monografie knihy
Černý, Marcel
Penčo Slavejkov i Čechija (štrichi kăm recepcijata mu prez perioda 1897-1929 g.).
[Pencho Slaveykov and the Czech Lands (Outlines of the Reception of his Work between 1897 and 1929).]
Penčo Slavejkov. 150 godini ot roždenieto mu. Sofija: Institut za literatura - Izdatelski centăr „Bojan Penev“, 2017 - (Antonova, A.; Trajkova, E.; Janakieva, M.; Vatova, P.), s. 404-420. ISBN 978-619-7372-02-1
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Bulgarian poetry * literary reception * Bulgarian modernity * Czech-Bulgarian cultural relations * Slaveykov, Pencho * Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290483

0483254 - SLU-S 2018 BG cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, Marcel
Vladimír Sís a Makedonie.
[Vladimír Sís and Macedonia.]
Homo bohemicus. -, č. 1 (2017), s. 66-78. ISSN 1312-9252
Institucionální podpora: RVO:68378017
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278967

0489036 - SLU-S 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hašková, Dana
Jiří Vacek: Slovanská knihovna – můj osud. Mozaika vzpomínek. Národní knihovna
České republiky – Slovanská knihovna, Praha 2016, 174 s., ISBN 978-80-7050-671-4.
[Jiri Vacek. The Slavonic Library - My Destiny. Mosaic of Memories. National Library of Czech Republic - The Slavonic Library, Prague 2016, 174 p., ISBN 978-80-7050-671-4.]
Slavia. Roč. 86, č. 4 (2017), s. 523-525. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Vacek, Jiří * The Slavonic Library * Memories
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283525

0483768 - SLU-S 2018 RIV CZ cze, eng, rus B - Monografie kniha jako celek
Hašková, Dana - Jančárková, Julie - Hauser, J. (ed.)
Zkušenost exilu. Katalog výstavy. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu.
[The Experience of Exile. Catalogue of the exhibition. The destinies of exiles from the territory of the former Russian empire in interwar Czechoslovakia.]
Praha: Památník národního písemnictví, 2017. 303 s. ISBN 978-80-87376-41-6
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Russian * exiles * interwar * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279031

0481878 - SLU-S 2018 RIV AT ger M - Část monografie knihy
Höllwerth, Alexander
Russland und die „Leere”. Grenzaufhebung, Grenzüberschreitung und Entgrenzung in literarischen und ideologischen Diskursen des postsowjetischen Russlands.
[Russia and the „Emptiness”. The process of crossing and lifting borders and the dissolution in literary and ideological discourses of Postsoviet Russia.]
Grenzen im Denken Europas. Mittel- und osteuropäische Ansichten. Wien: new academic press, 2017 - (Diaconu, M.; Boteva-Richter, B.), s. 175-199. ISBN 978-3-7003-2065-4
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Ideocracy in Russian literature and culture * Russian literature * Russian imperialism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277588

0481871 - SLU-S 2018 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Höllwerth, Alexander
Zachar Prilepins Roman Sankya - ein Abgesang auf die Wende in Russland?
[The novel Sankya - a swan song of democratic transformation in Russia?]
Die Wende von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mittelosteuropas. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017 - (Krauze-Olejniczak, A.; Piontek, S.), s. 157-170. ISBN 978-3-631-66399-8. ISSN 2194-1521.
[Die Wende von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mittelosteuropas. Poznan (PL), 27.11.2014-29.11.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: transformation of 1989 * literatures of East-Central Europe
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278025

0477281 - SLU-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chromá, Martina
Emilie Bláhová (13. 6. 1931 - 9. 10. 2016).
[Emilie Bláhová (13. 6. 1931 - 9. 10. 2016).]
Listy filologické. Roč. 140, 1-2 (2017), s. 275-277. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Bláhová, Emilie * obituary * paleoslavistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273678

0483096 - SLU-S 2018 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chromá, Martina
Projekt „GORAZD: Virtual'nyj portal staroslavjanskogo jazyka” i buduščeje češskoj staroslavjanskoj leksikografii.
[Project „GORAZD: An Old Church Slavonic Digital Hub” and the Future of the Old Church Slavonic Lexicography in the Czech Republic.]
I. I. Sreznevskij i russkoje istoričeskoje jazykoznanije: opyt i perspektivy. K 205-letiju so dnja roždenija I. I. Sreznevskogo. Sbornik statej Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 21-23 sentjabrja 2017 g.. Rjazan': Rjazanskij gosudarstvennyj universitet imeni S. A. Jesenina, 2017, s. 177-182. ISBN 978-5-906987-27-3.
[I. I. Sreznevskij i russkoje istoričeskoje jazykoznanije: opyt i perspektivy. K 205-letiju so dnja roždenija I. I. Sreznevskogo (1812-1870). Rjazan' (RU), 21.09.2017-23.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Old Church Slavonic * lexicography * digitization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278657

0469112 - SLU-S 2017 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Knoll, Vladislav
Istoriko-jazykovyje svjazi serbolužickogo jazyka s polabskim.
[Historical-Linguistical Relations of Sorbian and Polabian Languages.]
Minoritarnyje i regional'nyje jazyki i kul'tury Slavii. Moskva: Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija. Izdatel'stvo MIK., 2017 - (Skorvid, S.), s. 137-151. ISBN 978-5-87902-356-5.
[Lužickije serby v prošlom i v načale XXI veka: jazyk, kul'tura, istorija. Moskva (RU), 14.10.2014-15.10.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Sorbian * Polabian * Historical Grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267123

0487023 - SLU-S 2018 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Knoll, Vladislav
Jevropejskije jazyki v otkrytom obrazovanii: resursy, podchody i organizacija.
[European Languages in Open Education: Resources, Approaches and Organization.]
Russkij jazyk i otkrytoje obrazovanije v kontekste mnogojazyčija v Rossii i za rubežom. Materialy kruglych stolov.. Moskva: Mežregional'nyj centr bibliotečnogo sotrudničestva, 2017 - (Kuz'min, J.; Paršakova, A.), s. 158-179. ISBN 978-5-91515-075-4.
[Problemy i perspektivy razvitija obrazovanija na russkom i obučenije russkomu jazyku v sistemach otkrytogo obrazovanija. Almaty (KZ), 13.11.2017-16.11.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Educational Linguistics * Open Education * Language Teaching
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281899

0487162 - SLU-S 2018 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
La journée byzantologique à Prague.
[The Day of Byzantine Studies in Prague.]
Byzantinoslavica. Roč. 75, 1-2 (2017), s. 336-338. ISSN 0007-7712
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Byzantine Studies * Conference * Institute of Slavonic Studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281891

0469111 - SLU-S 2017 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Knoll, Vladislav
Ot literaturnych idiolektov k regional'nym literaturnym jazykam (ne tol'ko) v slavjanskom mire.
[From Literary Idiolects to Regional Literary Languages (not only) in the Slavonic world.]
Minoritarnyje i regional'nyje jazyki i kul'tury Slavii. Moskva: Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija. Izdatel'stvo MIK., 2017 - (Skorvid, S.), s. 11-43. ISBN 978-5-87902-356-5.
[Lužickije serby v prošlom i v načale XXI veka: jazyk, kul'tura, istorija. Moskva (RU), 14.10.2014-15.10.2014]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Literary Dialect * Microlanguage * Literary Idiolect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267124

0472234 - SLU-S 2018 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Pómórzanie ë pómórsczi jazëk w Brazylëji.
[The Pomeranians and the Pomeranian language in Brazil.]
Pomerania. -, č. 3 (2017), s. 38-41. ISSN 0238-9045
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Pomeranian * Brazil * Low German
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269930

0492152 - SLU-S 2019 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Sociolingvistická situace psaných slovanských jazyků v 1. polovině 18. století.
[The sociolinguistic situation of written Slavic languages in the first half of the 18th century.]
Slavia Occidentalis. Roč. 74, č. 1 (2017), s. 7-40. ISSN 0081-0002
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: historical sociolinguistics * 18th century * Slavonic languages
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285729

0488857 - SLU-S 2019 RIV CZ rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Knoll, Vladislav
Tipologija češsko-rumynskich leksičeskich parallelej.
[The typology of Czech-Romanian lexical parallels.]
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 215-227. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: contact linguistics * Latin loanwords * Slavonic loanwords
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283524

0478002 - SLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Trendy v elektronické diachronní lexikografii a jejich využitelnost ve slavistice.
[Trends in electronic diachronic lexicography and its application in Slavistics.]
Slavia. Roč. 86, 2-3 (2017), s. 301-334. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: diachronic lexicography * electronic lexicography * Slavonic lexicography
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274356

0476851 - SLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kocková, Jana
Substantiva mezi slovesem a jménem
Substantiva na -ní (-tí) / -nije (-tije) v češtině a ruštině ve světle paralelního korpusu.
[Nouns between verbs and nominals
Nouns in -ní (-tí) / -nije (-tije) in light of the parallel corpus.]
Časopis pro moderní filologii. Roč. 99, č. 1 (2017), s. 55-64. ISSN 2336-6591
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: verbal nouns * event nominals * Czech * Russian
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273297

0495021 - SLU-S 2019 RIV RU rus M - Část monografie knihy
Krejčířová, Iveta
Češsko-russkije i russko-češskije slovari: istorija i sovremennost'.
[Czech-Russian and Russian-Czech Dictionaries: History and the Present.]
Leksikologija i leksikografija slavjanskich jazykov. Moskva: LEKSRUS, 2017 - (Černyševa, M.), s. 79-93. ISBN 978-5-9909698-2-7
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Dictionary * Czech * Russian
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288154

0490163 - SLU-S 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Melichar, Petra
Eternal be the Memory of our Lady: the Synodikon of Orthodoxy and the Piety of the Late Byzantine Empresses.
Brno: Moravské zemské muzeum, 2017. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca, VII. ISBN 978-80-7028-492-6. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. Vol. 7. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017 - (Štěpánek, V.; Mitáček, J.), s. 177-189. ISBN 978-80-7028-492-6.
[Mezinárodní balkanistické sympozium /7./. Brno (CZ), 28.11.2016-29.11.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-08304P
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: empress * late Byzantium * Synodikon of Orthodoxy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284462

0494274 - SLU-S 2019 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Melichar, Petra
Imperial Women as Emissaries, Intermediaries, and Conciliators in the Palaiologan Era.
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. Roč. 67, č. 1 (2017), s. 103-128. ISSN 0378-8660
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-08304P
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: empress * negotiations * Late Byzantine Empire
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287539

0483775 - SLU-S 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Podivný uzurpátor: Jan Kantakuzenos a legitimita císařské moci v pozdní Byzanci.
[A Strange Usurper: John Kantakouzenos and the Legitimacy of
Imperial Power in Late Byzantium.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 64-85. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Kantakouzenos, John * late Byzantine Empire * legitimacy * imperial power * usurpation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279208

0481641 - SLU-S 2018 BG bul, cze B - Monografie kniha jako celek
Nisheva, Bozhana (ed.) - Kuzmova, M. (ed.)
Ad multos annos. Specialen broj, posveten na jubileja na Vladimir Penčev.
[Ad multos annos. Special issue in honour of jubilee of Vladimir Penčev.]
Sofie: Paradigma, 2017. 91 s. Homo Bohemicus, 1. ISSN 1312-9252
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Penčev, Vladimir * Jubilee * Special issue
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277240

0481639 - SLU-S 2018 RIV BG bul C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nisheva, Bozhana - Blagoeva, D. - Kolkovska, S.
Koncepcija za izgraždane na elektronen resurs za bălgarskata i češkata neologija – văveždašti beležki.
[Conception for Creation of Electronic Resource for Bulgarian and Czech Neology – Introductory Remarks.]
Dokladi ot Meždunarodnata jubilejna konferencija na Instituta za bǎlgarski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin”. Vol. 1. Sofie: Institut za bǎlgarski ezik, 2017 - (Aleksandrova, T.; Blagoeva, D.), s. 96-107. ISBN 978-954-92489-9-9.
[Meždunarodna jubilejna konferencija na Instituta za bǎlgarski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin“. Sofie (BG), 15.05.2017-16.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: neologisms * new-word lexicography * electronic resources * Bulgarian language * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://ibl.bas.bg/Proceedings_IBL_Conference_2017_Volume_I.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277241

0487550 - SLU-S 2019 CZ cze, bul, eng B - Monografie kniha jako celek
Niševa, Božana (ed.) - Skwarska, Karolína (ed.) - Blažek, David (ed.)
Moderní slovanská lexikografie.
[Modern Slavic Lexicography.]
Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 317 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR, 44. ISBN 978-80-86420-63-9
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: synchronic and diachronic lexicography * lexicographic methods * lexicographical parameters * Slavic languages * Earliest Old Church Slavonic Relics * Old Church Slavonic Dictionaries * Church Slavonic * Bulgarian * Czech * Slovenian * monolingual dictionaries of contemporary literary languages * special monolingual and bilingual dictionaries * multilingual lexikography * corpus-based approach * digitization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292389

0497969 - SLU-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Niševa, Božana
Víceslovná pojmenování v bulharských a českých slovnících neologizmů.
[Multiword Expressions in Bulgarian and Czech Dictionaries of Neologisms.]
Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017 - (Niševa, B.; Skwarska, K.; Blažek, D.), s. 235-250. Nová řada, 44. ISBN 978-80-86420-63-9
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: multiword expressions * neography * lexical dynamics * confrontation analysis * Bulgarian * Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292391

0474876 - SLU-S 2018 BG rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Nykl, Hanuš
Kontrtezisy k kruglomu stolu „Rusistika, rossijevedenije, emigrantologija”.
[Counter-thesis to round table „Rusistika, rossijevedenije, emigrantologija”.]
1917 god: Literator i literaturoved: inžener, svidetel', žertva istoričeskogo rubeža / social'nogo sloma. Sofia: Izdatelski centăr „Bojan Penev”, 2017 - (Ljuckanov, J.), s. 30-32. ISBN 978-619-7372-03-8.
[1917 god: Literator i literaturoved: inžener, svidetel', žertva istoričeskogo rubeža / social'nogo sloma. Institut na literatura BAN (BG), 11.05.2017-14.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Russian studies * methodology * theory of science
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272957

0484938 - SLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nykl, Hanuš
Zkoumání ruské filosofie v českém prostředí po roce 1990.
[Research in Russian Philosophy in the Czech Environment After 1990.]
Slovanský přehled. Roč. 103, č. 3 (2017), s. 621-642. ISSN 0037-6922
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Russian Philosophy * Historiography * Czech scholars * history of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280080

0477285 - SLU-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Olšovský, Miroslav
Dnes mě to mluvení namáhá. Moderní literatura mezi pokračováním a rozpadem.
[Today I am tired of talking. Modern literature between continuation and disintegration.]
A2. Roč. 13, č. 14 (2017), s. 18-19. ISSN 1803-6635
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: modern literature * writing * evidence
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273680

0477284 - SLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Olšovský, Miroslav
Panoptikon ruské literatury. Nad románem Andreje Bitova Puškinův dům.
[Panopticon of Russian literature. On the Novel Pushkin House by Andrei Bitov.]
Slavia. Roč. 86, č. 1 (2017), s. 15-24. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: postmodern literature * Russian novel * museum * imperialism * Panopticon
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273679

0492150 - SLU-S 2019 CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Pilát, Štefan - Knoll, Vladislav
Bericht vom Projekt GORAZD: Digitales Portal des Altkirchenslawischen.
[Report on the GORAZD Project: An Old Chruch Slavonic Digital Hub.]
Byzantinoslavica. Roč. 75, 1-2 (2017), s. 338-340. ISSN 0007-7712
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Old Church Slavonic * lexicography * digitalization
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285707

0498269 - SLU-S 2019 RIV HR scr J - Článek v odborném periodiku
Ribarova, Zdenka
In memoriam Emilie Bláhová (13. lipnja 1931. - 9. listopada 2016).
[In memoriam Emilie Bláhová (June 13, 1931 - October 9, 2016).]
Slovo. Roč. 67, č. 1 (2017), s. 143-150. ISSN 0583-6255
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Bláhová, Emilie * in memoriam * paleoslavistics * obituary
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290681

0484486 - SLU-S 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Ribarova, Zdenka
Ke kořenům makedonského písemnictví.
[On the roots of the Macedonian literacy.]
Rocznik Slawistyczny. Roč. 66, č. 1 (2017), s. 65-77. ISSN 0080-3588
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Macedonian Church Slavonic * Ohrid literary center * orthography * phonology * morpho-syntax
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279700

0484557 - SLU-S 2018 RIV HR cze M - Část monografie knihy
Ribarova, Zdenka
K mezinárodním kontaktům v charvátskohlaholském písemnictví.
[On the Contacts among Redactions in the Croatian Glagolitic Literacy.]
Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar.. Zagreb: Disput, 2017 - (Kovačević, Z.; Vidović Bolt, I.), s. 297-306. Biblioteka četvrti zid, 73. ISBN 978-953-260-280-7
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: mutual contacs * Croatian Glagolitic literatury * Croatian Church Slavonic
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279774

0480335 - SLU-S 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
Skwarska, Karolína - Stranz-Nikitina, Veronika - Vaculová, Katarzyna
Rozdíly ve valenčních vlastnostech vybraných českých, ruských a polských lexikálních jednotek.
[Differences in Valency Properties of Selected Czech, Russian and Polish Lexical Units.]
Prace Filologiczne. Roč. 70, č. 1 (2017), s. 397-410. ISSN 0138-0567
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: valency * valency lexicon * comparative syntax
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276155

0477037 - SLU-S 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ulbrechtová, Helena
Nekrolog. Danuše Kšicová (26. 4. 1932 - 31. 1. 2017).
[Obituary. Danuše Kšicová (26. 4. 1932 - 31. 1. 2017).]
Slavia. Roč. 86, č. 1 (2017), s. 113-114. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: obituary * Kšicová, Danuše * Russian literature * literary scholars
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273432

0482358 - SLU-S 2018 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vašíček, Michal
Dynamika vývoje rusínských nářečí na území Slovenska a Ukrajiny na příkladě předložek.
[The dynamics of the development of Ruthenian dialects in Slovakia and Ukraine as exemplified by prepositions.]
Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017 - (Rembiszewska, K.), s. 59-80. Dialektologia Słowiańska, Tom II. ISBN 978-83-64031-68-7.
[Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego. Warszawa (PL), 11.06.2015-12.06.2015]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Ruthenian dialects * prepositions * dialect divergence * dialect corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278024

0471916 - SLU-S 2018 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vašíček, Michal
K probleme prinjatija kodificirovannogo rusinskogo jazyka nositeljami karpatorusinskich dialektov v Slovakii.
[On the problem of adoption of the codified Rusyn language by native Carpathorusyn dialect speakers in Slovakia.]
Minoritarnyje i regional'nyje jazyki i kul'tury Slavii. Moskva: Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija. Izdatel'stvo MIK., 2017 - (Skorvid, S.), s. 98-115. ISBN 978-5-87902-356-5.
[Minoritarnyje i regional'nyje slavjanskije jazyki: kriterii vydelenija i parametry opisanija. Moskva (RU), 07.12.2012-08.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Rusyn language * Rusyn dialects * language management * regional languages * Ubľa
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269432

0471911 - SLU-S 2018 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Vašíček, Michal
Ljašskij literaturnyj jazyk Undry Lysogorskogo v tvorčestve drugich pisatelej kružka Lašsko perspektywa
.
[Lachian literary language of Óndra Łysohorsky in the works of other writers of the circle Lašsko perspektywa.]
Minoritarnyje i regional'nyje jazyki i kul'tury Slavii. Moskva: Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija. Izdatel'stvo MIK., 2017 - (Skorvid, S.), s. 59-76. ISBN 978-5-87902-356-5.
[Minoritarnyje i regional'nyje slavjanskije jazyki: kriterii vydelenija i parametry opisanija. Moskva (RU), 07.12.2012-08.12.2012]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Lachian language * Łysohorsky, Óndra * Šinovsky, Jozef * Marek, Bohumil * Stunavsky, Jan * Silesian literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269430

0498502 - SLU-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vašíček, Michal
Materiály Ivana Paňkevyče pro slovník jihokarpatských ukrajinských nářečí.
[Ivan Pankevych's Materials for The Dictionary of Southern Carpathian Ukrainian dialects.]
Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017 - (Niševa, B.; Skwarska, K.; Blažek, D.), s. 77-86. Nová řada, 44. ISBN 978-80-86420-63-9
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: dialectology * lexicology * Ivan Pankevych * lexical database
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292392

0483876 - SLU-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Zelenková, Anna
Frank Wollman v kontextu strukturální teorie a terénních výzkumů slovesného folkloru (Příspěvek k nálezu tzv. wollmanovského moravského sběru).
[Frank Wollman's Connection to the Structural Theory and Field Research on Literary Folklore (A Contribution Related to the Find of Wollman's Moravian Collection).]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 104, č. 4 (2017), s. 493-509. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Wollman, Frank * Czech and Slovak folklore studies * the structural theory of folklore * Moravian collection of folk verbal art
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279100

0480854 - SLU-S 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Zelenková, Anna
K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava.
[On the Finding of Pavol Országh Hviezdoslav's Poetic Manuscripts.]
Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč. 20, č. 2 (2017), s. 49-57. ISSN 1212-1509
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Albert Pražák's family inheritance * unpublished manuscripts by P. O. Hviezdoslav * Czech-Slovak literary relations
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276609