Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 82

0502631 - SLÚ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blažek, David
Slovinská počítačová terminologie a její odraz ve Slovinsko-českém slovníku.
[Slovenian IT Terminology and its Reflection in the Slovenian-Czech Dictionary.]
Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha 20. – 22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Niševa, B.; Blažek, D.; Krejčířová, I.; Skwarska, K.; Šlaufová, E.; Vašíček, M.), s. 113-120. ISBN 978-80-86420-65-3
Klíčová slova: dictionary * vocabulary * terminology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295863

0496010 - SLÚ 2019 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Brankatschk, Katja
Äquivalente zu lateinisch ante-, prae- und deutsch vor- im Sorbischen und Tschechischen aus diachronischer Sicht. Unter besonderer Berücksichtigung des Niedersorbischen.
[Equivalents of Latin ante-, prae- and German vor- in Sorbian and Czech from a Diachronic Viewpoint.]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 1-29. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA ČR GA16-10866S
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Sorbian * Czech * Calques * Development of the lexicon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289030

0496013 - SLÚ 2019 eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brankatschk, Katja
The prefix nad- in Czech, Upper- and Lower Sorbian: The case of ‚to attack‘.
2018.
[SlaviCorp 2018. Praha (CZ), 24.09.2018-26.09.2018]
Grant CEP: GA ČR GA16-10866S
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Sorbian * Czech * Prefix * Language contact * Development of the lexicon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
https://slavicorp.ff.cuni.cz/programme/presentations/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289278

0497008 - SLÚ 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Brankatschk, Katja - Nedoluzhko, Anna
The Valency of Sorbian and Czech verbs with the meanings ‘to teach’, ‘to learn’ and ‘to get used to’ in the Diakorp, Hotko and Dotko corpora.
Zeszyty Łużyckie. Roč. 52, č. 1 (2018), s. 9-23. ISSN 0867-6364
Grant CEP: GA ČR GA16-10866S
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Valency * Standardisation * Sorbian * Czech * Language contact
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290155

0504496 - SLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čajka, František
Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii (rukopis Jegor 279).
[Church Slavonic legend of St Anastasia according to manuscript Jegor 279.]
Bohemica Olomucensia. Roč. 2018, č. 1 (2018), s. 100-114. ISSN 1803-876X
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: hagiography * St Anastasia * St Chrysogonus * Old Church Slavonic * Church Slavonic * manuscript
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
https://kb.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kbh/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia/BO_2018_1_final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296123

0492197 - SLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čajka, František
Glosa v rukopise Chil 442 (fol. 565a) a její vztah k Besědám Řehoře Velikého.
[Gloss in the manuscript Chil 442 (fol. 565a) and its relation to Czech Church Slavonic translation of XL homiliarum in evangelia libri duo by Pope Gregory the Great (Besědy na evangelije).]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 87-96. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: gloss * manuscript Chil 442 * Czech Church Slavonic * Besědy na evangelie * XL homiliarum in Evangelia libri duo by Pope Gregory the Great
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285786

0492134 - SLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čajka, František
Latinský rukopis IV.D.7 břevnovského původu a jeho význam pro studium českocírkevněslovanského překladu Čtyřiceti homilií na evangelia (Besědy na evangelije).
[Latin Manuscript IV.D.7 from Břevnov and its Importance for the analysis of the Czech Church Slavonic Translation of Forty Gospel Homilies (Besědy na evangelije).]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 30-44. ISSN 0037-6736
Grant CEP: GA MK DG16P02H024
Klíčová slova: Latin manuscripts * Church Slavonic in Bohemia * Czech Church Slavonic translation from Latin * Forty Gospel Homilies by Pope Gregory the Great * Scriptorium of benedictine abbey Břevnov
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285710

0492719 - SLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, Marcel
České kontury první generace bulharské moderny.
[Czech Contours of the First Generation of Bulgarian Literary Modernism.]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 45-108. ISSN 0037-6736
AV ČR(CZ) BAS-17-22
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Czech-Bulgarian relations * literary reception * modernism * literary circle „Misăl“ * Koška, Ján * Mikhaylovski, Stoyan * Slaveykov, Pencho * Krăstev-Mirolyubov, Krăstyo * Todorov, Petko * Yavorov, Peyo * Khristov, Kiril * Šak, Vladislav * Tichý, František Rut = Broman, Zdeněk * Handzel, Karel * Urban, Jaroslav * Páta, Josef * Balan, Aleksandăr Teodorov
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286340

0485839 - SLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dynda, Jiří
České a moravské pohanství.
[Bohemian and Moravian Paganism.]
Kostel Panny Marie na Pražském hradě: Dialog nad počátky křesťanství v Čechách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Štefan, I.; Wihoda, M.), s. 29-55. Prameny české historie, 3. ISBN 978-80-7422-625-0
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: paganism * Christianization * medieval Bohemia * Great Moravia * syncretism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283902

0498086 - SLÚ 2019 RIV CZ cze, eng, rus M - Část monografie knihy
Hašková, Dana
Emigrantská technická inteligence v Československu.
[The technical intelligentsia in exile in Czechoslovaia.]
Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Českslovensku.. Praha: Památník národního písemnictví, 2018 - (Hauser, J.; Velemanová, V.), s. 180-203. ISBN 978-80-87376-49-2
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Russian exiles * technical intelligentsia * interwar Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290957

0497734 - SLÚ 2019 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Höllwerth, Alexander
Der „Chronotop des permanent schlechten Gewissens“: Der polnische Blick auf das Warschauer Ghetto in Wielki Tydzien von Jerzy Andrzejewski.
[The „Chronotop of Guilty Conscience“: The Polish View on the Warsaw Ghetto in Wielki Tydzien (Holy Week) by Jerzy Andrzejewski.]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 126-148. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Chronotop of Guilty Conscience * Warsaw Ghetto Uprising * Wielki Tydzien * Holy Week * Andrzejewski, Jerzy * state of exception * Ausnahmezustand * Polish cultural memory of the Holocaust * collective trauma of Poles
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290439

0497740 - SLÚ 2019 CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Höllwerth, Alexander
„Kontaminierte Landschaften“ - „Mitteleuropa“ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Internationale Konferenz vom 6. bis 7. Juni 2016 in Prag.
[„Contaminated Landscapes“ - „Central Europe“ in the midst of war and totalitarianism. International conference from the 6th to the 7th of June 2016 in Prague.]
Germanoslavica. Roč. 29, č. 1 (2018), s. 125-129. ISSN 1210-9029
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: International conference * Contaminated Landescapes * Pollack, Martin * June 2016 * literary science
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290438

0507638 - SLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Chromá, Martina
Novočeské překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu.
[Czech Translations of the First Old Church Slavonic Legend of St. Wenceslas.]
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Malčík, P.), s. 97-104. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Old Church Slavonic * First Old Church Slavonic Legend of St. Wenceslas
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298629

0497237 - SLÚ 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Chromá, Martina
Slavonic Translation of the Apocryphal Questions of Bartholomew.
Scrinium. Journal of Patrology and Critical Hagiography. Roč. 14, č. 1 (2018), s. 197-205. ISSN 1817-7530
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP406/12/1790
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Questions of Bartholomew * Old Church Slavonic * apocrypha
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://booksandjournals.brillonline.com/docserver/journals/18177565/14/1/18177565_014_01_s013_text.pdf?expires=1543481309&id=id&accname=guest&checksum=CFD279B369363A9DD9689485EFC56468
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289812

0507162 - SLÚ 2020 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jančárková, Julie
Fantazija i realnost. Vozvraščenije v SSSR chudožnika Romana Sirotskogo (22.09.1905, Kovno, Litva – 09.03.1981, Kaunas, Litva).
[Dreams and Realities. A Return in USSR of the Painter Roman Sirotskij (22.09.1905, Kovno, Lithuania – 09.03.1981, Kaunas, Lithuania).]
978-5-905042-67-6. In: Nansenovskije čtenija 2016. Sankt-Peterburg: Severnaja zvezda, 2018 - (Černjajev, V.), s. 403-412. ISBN 978-5-905042-67-6.
[Nansenovskije čtenija /7./. Sankt-Peterburg (RU), 09.11.2016-11.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Sirotskij, Roman Leontjevich * Russian Emigration * KGB
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298435

0502689 - SLÚ 2019 RIV CZ cze, eng, rus M - Část monografie knihy
Jančárková, Julie
Nikolaj Okuněv a výstava ruského umění v dobovém kontextu.
[Nikolay Okunyev and his exhibition of Russian art in its contemporary context.]
Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Českslovensku.. Praha: Památník národního písemnictví, 2018 - (Hauser, J.; Velemanová, V.), s. 242-257. ISBN 978-80-87376-49-2
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Okunyev, Nikolay * exhibition * Slavonic Institute in Prague * Goncharova, Natalia * Larionoff, Micael * Russian emigrant paining
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294631

0499082 - SLÚ 2019 PL pol, eng, let M - Část monografie knihy
Jankowiak, Mirosław
Gustaw Manteuffel 1832–1916.
[Gustaw Manteuffel 1832–1916.]
100 Polaków zasłużonych dla Łotwy. Warszawa: Fundacja Bałtycka; Embassy of the Republic of Poland in Riga, 2018 - (Popławski, K.; Otocki, T.), s. 151-153. ISBN 978-83-950577-0-0
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: History of Latvia * Polish-Latvian relations * Poles in history of Latvia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291374

0498423 - SLÚ 2019 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
Jankowiak, Mirosław
Jabłonna przełomu XIX i XX wieku w Księgach pamiątkowych.
[Jabłonna at the turn of the 19th and 20th centuries in the Pamiatnyje knizki.]
Rocznik Legionowski. Roč. 11, č. 1 (2018), s. 107-119. ISSN 1732-758X
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Jabłonna
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290833

0499081 - SLÚ 2019 PL pol, eng, let M - Část monografie knihy
Jankowiak, Mirosław
Lucjan Grzybowski 1891–1971.
[Lucjan Grzybowski 1891–1971.]
100 Polaków zasłużonych dla Łotwy. Warszawa: Fundacja Bałtycka; Embassy of the Republic of Poland in Riga, 2018 - (Popławski, K.; Otocki, T.), s. 78-79. ISBN 978-83-950577-0-0
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: History of Latvia * Polish-Latvian relations * Poles in history of Latvia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291371

0498001 - SLÚ 2019 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
Jankowiak, Mirosław
Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich na Litwie (rejon orański).
[Lexical borrowings from Polish in Belarusian dialects of Lithuania (the Varėna District).]
LingVaria. Roč. 13, č. 1 (2018), s. 143-160. ISSN 1896-2122
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Slavic dialectology * Belarusian dialects * Polish dialect in Lithuania * borrowings * Vocabulary * dialectal zones
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290440

0504948 - SLÚ 2020 RIV CZ pol, cze B - Monografie kniha jako celek
Jankowiak, Mirosław
Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. Charakteristika. Výběr textů = Współczesne gwary białoruskie na Łotwie. Charakterystyka. Wybór tekstów.
[The Contemporary Belarusian Subdialects in Latvia. Characteristic. The Selection of Texts.]
Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. 467 s. Práce Slovanského ústavu, 50. ISBN 978-80-86420-70-7
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Belarusian dialectology * Belarusian sub-dialects in Latvia * Baltic-Slavic linguistic borderland * Belarusians in Latvia * Oral history
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296481

0499086 - SLÚ 2019 RIV BY bel J - Článek v odborném periodiku
Jankowiak, Mirosław
Teksty z havorak Zilupskaha rajena Latvii.
[Texts of Belarusian sub-dialects from Latvian Zilupes novads.]
Belaruskaja dyjalektalohija: Materyjaly i dasledavanni. Roč. 6, č. 1 (2018), s. 346-360. ISSN 2219-9675
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Belarusian dialectology * Belarusian sub-dialects in Latvia * Belarusian-Baltic linguistic borderland
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291369

0500527 - SLÚ 2019 RIV LV eng J - Článek v odborném periodiku
Jankowiak, Mirosław
Vocabulary of Belarusian Subdialects as an Example of Language Contacts in the Baltic-Slavic Borderland: a Project Concept.
Linguistica Lettica. -, č. 26 (2018), s. 138-153. ISSN 1407-1932
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Belarusian dialects * Baltic-Slavic borderland * lexis * borrowings
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292980

0498011 - SLÚ 2019 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
Jankowiak, Mirosław
Współczesne gwary białoruskie na południowej Litwie (rejon orański).
[The Contemporary Belarusian Sub-Dialects in Southern Lithuania
(Varėna District).]
Acta Albaruthenica. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 201-211. ISSN 1898-8091
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Dialectology * Belarusian dialects * Baltic-Slavic linguistic borderland
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290441

0498414 - SLÚ 2019 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Jankowiak, Mirosław
Zakres i zróżnicowanie leksykalnych wpływów polskich we współczesnych gwarach białoruskich na pograniczach (Podlasie – Wileńszczyzna – Łatgalia – Pskowszczyzna).
[The Range and Variation of Polish Influence on the Lexis in Contemporary Belarusian Dialects in Borderlands (Podlachia – Vilnius Region – Latgale –
Southern Pskov Oblast).]
Z Polskich Studiów Slawistycznych. Vol. 13/2. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2018 - (Greń, Z.), s. 105-113. ISBN 978-83-232-3311-4
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Belarusian dialects * Polish language of the north-east borderland * Polish-Belarusian linguistic contacts * lexical borrowings * Baltic-Slavic borderland
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290874

0492114 - SLÚ 2019 RIV CZ rus J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Fragmentacija polabsko-pomorskogo jazykovogo kontinuuma.
[Fragmentation of the Polabian-Pomeranian Language Continuum.]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 158-188. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Polabian * Kashubian * historical grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285708

0503916 - SLÚ 2020 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
La 2e journée byzantologique à Prague.
[The 2nd Day of Byzantine Studies in Prague.]
Byzantinoslavica. Roč. 76, 1-2 (2018), s. 323-325. ISSN 0007 - 7712
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Byzantine Studies * Conference * Czech Byzantine Studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295731

0496015 - SLÚ 2019 RIV RO rum J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Limbă slavonă şi slavonismele în context românesc.
[Church Slavonic Language and Church Slavonic Loanwords in the Romanian Context.]
Romanoslavica. Roč. 53, č. 4 (2018), s. 61-78. ISSN 0557-272X
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Church Slavonic * Romanian Church Slavonic * Church Slavonic Loanwords
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289040

0493518 - SLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Knoll, Vladislav
Literární dialekt nebo mikrojazyk?
[Literary Dialect or a Microlanguage?]
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III.. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018 - (Holub, Z.), s. 177-190. ISBN 978-80-7510-279-9
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: regional language * microlanguage * literary dialect
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286876

0492838 - SLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Knoll, Vladislav
Metodologická a terminologická úskalí grafizace dialektů v současné Evropě.
[Methodological and Terminological Difficulties of the Dialect Graphization in Today's Europe.]
Area Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle termínu. Vol. I. Ostrava: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, 2018 - (Bogoczová, I.; Nedomová, Z.), s. 79-90. Area Slavica, 2. ISBN 978-80-7599-008-2
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Literary Dialect * Regional Language * Microlanguage
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286330

0502490 - SLÚ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Knoll, Vladislav
Slovanské souznění či konflikty.
[Slavonic harmony or conflicts.]
Slavia. Roč. 87, č. 4 (2018), s. 480-484. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Conference of Young Slavists * Slavic Languages * Slavic Literatures
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294434

0497632 - SLÚ 2019 DE rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kocková, Jana
Suščestvitel'nyje na -nije/-tije (-ní/-tí) v russko-češskom sopostavlenii.
[Nouns ending in -nie/-tie (-ní/-tí) in Czech-Russian comparison.]
Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 2018 - (Gutiérrez Rubio, E.; Grischenko, A.; Kislova, E.; Kruk, D.; Speed, T.; Týrová, Z.), s. 90-99. Die Welt der Slaven, Sammelbände/Sborniki, 64. ISBN 978-3-447-11070-9. ISSN 2363-8605.
[Polyslav /21./. Novi Sad (RS), 11.09.2017-13.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: equivalents * deverbative * language corpus * Czech * Russian
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290172

0497980 - SLÚ 2019 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
Kolkovska, S. - Blagoeva, D. - Niševa, Božana
Sinonimni otnošenija pri novata leksika v bǎlgarski i češki ezik.
[Synonym relations in the new lexis in Bulgarian and Czech.]
Bălgarski ezik. Roč. 65, č. 3 (2018), s. 17-33. ISSN 0005-4283
AV ČR(CZ) BAS-17-23
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: neologisms * synonyms * Bulgarian language * Czech language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290484

0497916 - SLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Martincová, O. - Niševa, Božana
Univerbizace v konkurenci (na českém a bulharském jazykovém materiálu).
[Univerbization Viewed in Contrast (Based on Czech and Bulgarian Language Material).]
Slavia. Roč. 87, 1-3 (2018), s. 239-262. ISSN 0037-6736
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: univerbization * neologisms * lexical variants * lexical competition * typologically relevant dynamic tendencies * Czech * Bulgaria
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290481

0484266 - SLÚ 2019 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Melichar, Petra
Adolescent Behavior in Byzantine Sources? Some Observations on Young Byzantine Women Pursuing their Goals.
Coming of Age in Byzantium: Adolescence and Society. Berlin: de Gruyter, 2018 - (Ariantzi, D.), s. 105-115. Millennium Studies in the culture and history of the first millennium C.E., 69. ISBN 978-3-11-057646-7. ISSN 1862-1139.
[Coming of Age: Adolescence and Society in Medieval Byzantium. Vienna (AT), 03.02.2014-04.02.2014]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-08304P
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: adolescence * Byzantine * women
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279451

0502532 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Anna Komnena: Alexias.
[Anna Comnene: Alexias.]
Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 2. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 172. ISBN 978-80-7358-293-7
Klíčová slova: Anna Comnene * Byzantine primary source * Alexias
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294589

0502529 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Byzantská říše a Balkán ve vrcholném středověku.
[Byzantium and the Balkan in High Middle Ages.]
Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 2. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 25-27. ISBN 978-80-7358-293-7
Klíčová slova: 11th century * Latin Empire * Serbia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294593

0502538 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Byzantská říše a Balkán ve vrcholném středověku.
[Byzantium and the Balkan in High Middle Ages.]
Starší dějiny pro střední školy: Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2018 - (Bartůněk, J.), s. 114-116. ISBN 978-80-7358-291-3
Klíčová slova: Byzantium * the Balkan * High Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294768

0502521 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Byzantská říše a Balkán v raném středověku.
[Byzantine Empire and the Balkans in Early Middle Ages.]
Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 1. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 104-107. ISBN 978-80-7358-290-6
Klíčová slova: Early Middle Ages * Byzantium * History
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294598

0502535 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Byzantská říše a Balkán v raném středověku.
[Byzantine Empire and the Balkan in Early Middle Ages.]
Starší dějiny pro střední školy: Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2018 - (Bartůněk, J.), s. 70-73. ISBN 978-80-7358-291-3
Klíčová slova: Byzantium * Balkan * Justinian I
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294588

0502530 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Expanze Osmanské říše a pád Byzance.
[Ottoman expansion and the fall of Byzantium.]
Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 2. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 57-59. ISBN 978-80-7358-293-7
Klíčová slova: Ottoman Empire * Union of Lyons * Fall of Constantinople
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294592

0502539 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Expanze Osmanské říše a pád Byzance.
[Expansion of the Ottoman Empire and the fall of Byzantium.]
Starší dějiny pro střední školy: Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2018 - (Bartůněk, J.), s. 139-141. ISBN 978-80-7358-291-3
Klíčová slova: Ottoman Empire * Byzantium * Conquest of Constantinople
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294769

0502524 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Kyjevská Rus a počátky polského a uherského státu.
[Kievan Rus and the beginnings of the Polish and Hungarian State.]
Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 1. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 124-126. ISBN 978-80-7358-290-6
Klíčová slova: Kievan Rus * Polish Kingdom * Hungarian Kingdom
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294597

0502536 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Kyjevská Rus a počátky polského a uherského státu.
[Kievan Rus and the beginnings of the Polish and Hungarian state.]
Starší dějiny pro střední školy: Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2018 - (Bartůněk, J.), s. 90-92. ISBN 978-80-7358-291-3
Klíčová slova: Rus * Medieval Poland * Medieval Hungary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294590

0502531 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Rus, Polsko a Uhry ve vrcholném a pozdním středověku.
[Rus, Poland and Hungary in High and Late Middle Ages.]
Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 2. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 60-62. ISBN 978-80-7358-293-7
Klíčová slova: Medieval Rus * Medieval Poland * Medieval Hungary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294591

0502540 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Rus, Polsko a Uhry ve vrcholném a pozdním středověku.
[Rus, Poland and Hungary in High and Late Middle Ages.]
Starší dějiny pro střední školy: Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2018 - (Bartůněk, J.), s. 142-144. ISBN 978-80-7358-291-3
Klíčová slova: Rus * medieval Poland * medieval Hungary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294770

0502527 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Vyprávění o minulých letech (tzv. Nestorův letopis ruský).
[Primary chronicle.]
Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 1. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 147. ISBN 978-80-7358-290-6
Klíčová slova: Rus primary source * Early history of Rus * Princess Olga
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294595

0502526 - SLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Melichar, Petra
Život Konstantinův.
[Vita Constantini.]
Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vol. 1. Brno: Didaktis, 2018 - (Antonín, R.), s. 143. ISBN 978-80-7358-290-6
Klíčová slova: Vita Constantini * Great Moravia * primary source
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294596

0511993 - SLÚ 2020 RIV BG cze J - Článek v odborném periodiku
Mikulecký, Jakub
Egon Bondy: básník a filosof. Filosofické paradigma českého literárního undergroundu.
[Egon Bondy: Poet and Philosopher. A Philosophical Paradigm of Czech Literary Underground.]
Homo bohemicus. -, 3-4 (2018), s. 68-87. ISSN 1312-9252
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: Bondy, Egon * Czech underground literature * Counterculture
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302276

0497931 - SLÚ 2019 RIV BG bul J - Článek v odborném periodiku
Niševa, Božana
Kǎm vǎprosa za univerbizacijata v bǎlgarskija i češkija ezik (ot gledna točka na tipologičnite osobenosti na dvata ezika).
[On the Questions of Univerbation in the Bulgarian and Czech Languages (Considering the Typological Characteristics of Both Languages).]
Balkanistic forum. Roč. 27, č. 3 (2018), s. 101-114. ISSN 1310-3970
AV ČR(CZ) BAS-17-23
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68378017
Klíčová slova: univerbation * confrontation * Bulgarian language * Czech language * typological differences
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290482