Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 48

0489097 - PSU-E 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Allik, J. - Hřebíčková, Martina - Realo, A.
Unusual configurations of personality traits indicate multiple patterns of their coalescence.
Frontiers in Psychology. Roč. 9, únor (2018), s. 1-14, č. článku 187. ISSN 1664-1078
Grant CEP: GA ČR GA406/01/1507; GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: personality traits * five-factor model * trait configurations * NEO PI-R/3 * personality mutants
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.129, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283576

0499574 - PSU-E 2019 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Blatný, Marek - Šolcová, Iva - Květon, Petr - Jelínek, Martin - Zábrodská, Kateřina - Mudrák, Jiří - Machovcová, Kateřina
The Influence of Personality Traits on Life Satisfaction Through Work Engagement and Job Satisfaction among Academic Faculty Members.
Studia Psychologica. Roč. 60, č. 4 (2018), s. 274-286. ISSN 0039-3320
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-20856S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: personality traits * characteristic adaptations * life satisfaction * job satisfaction * work engagement
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.644, rok: 2018
Blatný, Marek
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291764

0497210 - PSU-E 2019 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brom, C. - Děchtěrenko, Filip - Šisler, V. - Hlávka, Z. - Lukavský, Jiří
Does Motivation Enhance Knowledge Acquisition in Digital Game-Based and Multimedia Learning? A Review of Studies from One Lab.
Serious Games. JCSG 2018. Lecture Notes in Computer Science. 4th Joint International Conference. Proceedings. Vol. 11243. Cham: Springer, 2018 - (Göbel, S.), s. 120-132. ISBN 978-3-030-02761-2.
[Joint International Conference, JCSG 2018 /4./. Darmstadt (DE), 07.11.2018-08.11.2018]
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: digital game-based learning * multimedia learning * motivation * flow * learning outcomes
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290020

0490072 - PSU-E 2019 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
Busch, H. - Hofer, J. - Poláčková Šolcová, Iva - Tavel, P.
Generativity affects fear of death through ego integrity in German, Czech, and Cameroonian older adults.
Archives of Gerontology and Geriatrics. Roč. 77, 7/8 (2018), s. 89-95. ISSN 0167-4943
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Generativity * Ego integrity * Fear of death * Culture
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.611, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284367

0496152 - PSU-E 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Czekóová, Kristína - Shaw, D. J. - Urbánek, Tomáš
Personality systems, spirituality, and existential well-being: A person-centered perspective.
Psychology of Religion and Spirituality. Roč. 10, č. 4 (2018), s. 307-317. ISSN 1941-1022
Grant CEP: GA ČR GA15-16738S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: cognitive style * existential well-being * latent profile analysis * personality * spirituality
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.831, rok: 2018
Czekóová, Kristína
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288962

0494754 - PSU-E 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Čeněk, J. - Urbánek, Tomáš
Psychological testing of minorities: Inspiration from methodology of cross-cultural psychology.
Sociální procesy a osobnost, 2017 LOOKING BACK, LOOKING FOR. Sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Blatný, M.; Jelínek, M.; Květon, P.; Vobořil, D.), s. 43-48. ISBN 978-80-86174-22-8.
[Sociální procesy a osobnost 2017. Brno (CZ), 18.09.2017-20.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: adaptation of psychological methods * cultural bias * emic/etic * equivalence
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287828

0494628 - PSU-E 2019 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Děchtěrenko, Filip - Lukavský, Jiří
Robustness of metrics used for scanpath comparison.
Proceedings of the 2018 ACM Symposium on Eye Tracking Research & Applications. Warsawa: SWPS University of Social Sciences and Humanities, 2018 - (Spencer, S.), č. článku 63. ISBN 978-1-4503-5706-7.
[ETRA 2018 ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications /10./. Warsawa (PL), 14.06.2018-17.06.2018]
Grant CEP: GA ČR GA16-07983S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: scanpath * robustness * Correlation distance * Levenshtein distance * Fréchet distance
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287789

0499027 - PSU-E 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
De Raad, B. - Barelds, D.P.H. - Mlačić, B. - Di Blas, L. - Hřebíčková, Martina - Ostendorf, F. - Szirmák, Z. - Szarota, P.
Take 2 personality factors: A study of two fundamental ways of trait differentiation in eleven trait taxonomies.
International Journal of Personality Psychology. Roč. 4, č. 1 (2018), s. 39-55. ISSN 2451-9243
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: psycho-lexical approach * trait structure * cross-cultural * big two
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291319

0490080 - PSU-E 2019 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Dimitrova, R. - Musso, P. - Poláčková Šolcová, Iva - Stefenel, D. - Uka, F. - Zahaj, S. - Tavel, P. - Jordanov, V. - Jordanov, E.
Multiple Social Identities in Relation to Self-Esteem of Adolescents in Post-communist Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Kosovo, and Romania.
Changing Values and Identities in the Post-Communist World. Cham: Springer, 2018 - (Lebedeva, N.; Dimitrova, R.; Berry, J.), s. 225-241. ISBN 978-3-319-72615-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: identity * cross-cultural * totality
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284374

0495799 - PSU-E 2019 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Dimitrova, R. - Musso, P. - Poláčková Šolcová, Iva - Stefenel, D. - Uka, F. - Zahaj, S. - Tavel, P. - Jordanov, V. - Jordanov, E.
Understanding Factors Affecting Well-Being of Marginalized Populations in Different Cultural Contexts: Ethnic and National Identity of Roma Minority Youth in Europe.
Developmental Science and Sustainable Development Goals for Children and Youth. Cham: Springer International Publishing, 2018 - (Verma, S.; Petersen, A.), s. 169-185. ISBN 978-3-319-96591-8
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: SDGs * Roma youth * ethnic identity * national identity * self-esteem * Eastern European countries * positive youth development * marginalization * psychological functioning * positive adaptation * well-being * stigmatization * social exclusion
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288708

0497739 - PSU-E 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Filip, Miroslav - Poláčková Šolcová, Iva
What accounts for successful aging? – A dialogical self view.
Stárnutí 2018. Sborník příspěvků 4. gerontologické mezioborové konference. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018 - (Georgi, H.; Šlamberová, R.), s. 17-25. ISBN 978-80-87878-36-1.
[Stárnutí 2018. Mezioborová gerontologická studentská vědecká konference /4./. Praha (CZ), 19.10.2018-20.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: successful aging * dialogical self theory * narrative analysis * life review * reminiscence
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
http://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2018_sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290245

0495228 - PSU-E 2019 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Graf, Sylvie - Paolini, S. - Rubin, M.
Does intimacy counteract or amplify the detrimental effects of negative intergroup contact on attitudes?
Group Processes & Intergroup Relations. Roč. 21, květen (2018), s. 1-12. ISSN 1368-4302
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: ambivalent intergroup contact * interpersonal relationships * intimacy * intimate intergroup relationships * negative intergroup contact * outgroup attitudes
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.641, rok: 2018
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1368430218767026
Graf, Sylvie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288232

0502785 - PSU-E 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Graf, Sylvie
Posílený předsudek. Jak jazyk ovlivňuje naše vnímání druhých lidí.
[Enhanced prejudice. How language influences our perception of others.]
Vesmír. Roč. 97, č. 6 (2018), s. 2-3. E-ISSN 1214-4029
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: language * prejudice * intergroup relations
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294713

0497502 - PSU-E 2019 RIV IN eng J - Článek v odborném periodiku
Holešta, M. - Weichet, J. - Grilli Wagnerová, M. - Lukavský, Jiří - Malíková, H.
Gadoxetate disodium, a modern hepatospecific MRI contrast agent: Indirect signs for gadolinium deposition in the brain structures with signal intensity increase after intravenous application.
Neurology India. Roč. 66, č. 6 (2018), s. 1771-1775. ISSN 0028-3886
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: dentate nucleus * globus pallidus * intact blood–brain barrier * gadolinium
Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Obor OECD: Neurosciences (including psychophysiology
Impakt faktor: 2.708, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290231

0493392 - PSU-E 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hřebíčková, Martina - Klicperová-Baker, Martina
Češi v nebi a v pekle.
[Czechs in heaven and hell.]
Vesmír. Roč. 97, září (2018), s. 510-513. E-ISSN 1214-4029
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S; GA ČR GA15-11062S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Czechs * stereotypes * political mentalities
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286749

0489099 - PSU-E 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hřebíčková, Martina - Mõttus, R. - Graf, Sylvie - Jelínek, Martin - Realo, A.
How accurate are national stereotypes? A test of different methodological approaches.
European Journal of Personality. Roč. 32, č. 2 (2018), s. 87-99. ISSN 0890-2070
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: national stereotypes * stereotype accuracy * intraclass correlations * rank-order correlations
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 3.329, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283578

0497742 - PSU-E 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chrz, Vladimír - Dubovská, Eva - Poláčková Šolcová, Iva - Hrabec, Ondřej
Zdařilé stárnutí potřebuje „dobrý silný příběh“: perspektiva narativní gerontologie.
[Growing old needs „good strong story“: perspective of narrative gerontology.]
Stárnutí 2018. Sborník příspěvků 4. gerontologické mezioborové konference. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018 - (Georgi, H.; Šlamberová, R.), s. 107-114. ISBN 978-80-87878-36-1.
[Stárnutí 2018. Mezioborová gerontologická studentská vědecká konference /4./. Praha (CZ), 19.10.2018-20.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: narrative gerontology * aging * narrative * story * resilience * genre
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
http://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2018_sbornik.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290246

0489146 - PSU-E 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chvojková, P. - Hřebíčková, Martina
Psychologická akulturace: teoretické přístupy a metody měření.
[Psychological acculturation: theoretical approaches and methods for measurement.]
Československá psychologie. Roč. 62, č. 2 (2018), s. 153-172. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: acculturation theory * measurement of acculturation * models of acculturation * acculturation strategies
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283619

0494782 - PSU-E 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chvojková, Petra - Hřebíčková, Martina
Kulturní orientace českých Vietnamců s odlišným generačním statusem.
[Cultural orientation of Czech Vietnamese with different generation status.]
Sociální procesy a osobnost, 2017 LOOKING BACK, LOOKING FOR. Sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Blatný, M.; Jelínek, M.; Květon, P.; Vobořil, D.), s. 129-140. ISBN 978-80-86174-22-8.
[Sociální procesy a osobnost 2017. Brno (CZ), 18.09.2017-20.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: cultural orientation * General Ethnicity Questionnaire * Czech Vietnamese * generational status
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287846

0494821 - PSU-E 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Janošová, Pavlína - Kollerová, Lenka - Soukup, P.
Personality traits and defending victims of bullying: agreeableness, neuroticism and extraversion matter.
Československá psychologie. Roč. 62, č. 5 (2018), s. 432-446. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00682S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Big Five * bullying * defending * multilevel analyses * personality
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287881

0502624 - PSU-E 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janošová, Pavlína - Pospíšilová, A.
Zastánci šikanovaných žáků pomáhají zastavovat šikanu a zmírňovat její následky.
[Defenders of victims help to stop bullying and mitigate its consequences.]
Prevence. Roč. 15, č. 10 (2018), s. 13-16. ISSN 1214-8717
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: classroom bullying * defenders of victims * strategy of defending * teacher’s classroom management
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294520

0494904 - PSU-E 2019 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Kaščáková, N. - Fürstová, J. - Poláčková Šolcová, Iva - Heveriová, M. - Heveri, M. - Hašto, J. - Tavel, P.
Dotazník životních stresorů (LSC-R): výskyt stresorov u dospelých obyvateľov ČR a súvis so zdravím.
[The Life Stressor Checklist (LSC-R): The occurrence of stressors in adult Czech population and the association with health.]
Československá psychologie. Roč. 62, Suppl. 1 (2018), s. 80-99. ISSN 0009-062X
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Life Stressor Checklist-Revised (LSC-R) * representative sample * problematic use of alcohol and nicotine * mental and physical health * pain
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287947

0490377 - PSU-E 2019 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Kaščáková, N. - Furstová, J. - Poláčková Šolcová, Iva - Bieščad, M. - Hašto, J. - Tavel, P.
Psychometrická analýza českej verzie dotazníka Trauma z dětství (CTQ) so sociodemografickými rozdielmi v traumatizácii dospelých obyvateĺov Českej republiky.
[Psychometric analysis of the Czech version of Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) with the sociodemografic differences in traumatization of Czech adults.]
Československá psychologie. Roč. 62, č. 3 (2018), s. 212-230. ISSN 0009-062X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: emotional abuse * physical abuse * sexual abuse * emotional neglect * physical neglect
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284619

0496264 - PSU-E 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kesner, L. - Grygarová, D. - Fajnerová, I. - Lukavský, Jiří - Nekovářová, T. - Tintěra, J. - Zaytseva, Y. - Horáček, J.
Perception of direct vs. averted gaze in portrait paintings: An fMRI and eye-tracking study.
Brain and Cognition. Roč. 125, srpen (2018), s. 88-99. ISSN 0278-2626
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: direct gaze * averted gaze * artistic portraits * perception * eye-tracking * fMRI
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Cognitive sciences
Impakt faktor: 2.619, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289079

0498013 - PSU-E 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Klicperová-Baker, Martina
Americký volební poločas.
[American election half-time.]
Vesmír. Roč. 97, č. 12 (2018), s. 724-725. ISSN 0042-4544
Grant CEP: GA ČR GA15-11062S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: election behavior * U.S.A. * personality * political culture
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290442

0490055 - PSU-E 2019 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Klicperová-Baker, Martina - Košťál, Jaroslav
Democratic Values in the Post-Communist Region: The Incidence of Traditionalists, Skeptics, Democrats, and Radicals.
Changing Values and Identities in the Post-Communist World. Cham: Springer, 2018 - (Lebedeva, N.; Dimitrova, R.; Berry, J.), s. 27-51. ISBN 978-3-319-72615-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: post-communism * democracy * skepticism * European Values Study * EVS * post-communist syndrome
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287063

0486319 - PSU-E 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kollerová, Lenka - Soukup, P. - Gini, G.
Classroom Collective Moral Disengagement Scale: Validation in Czech adolescents.
European Journal of Developmental Psychology. Roč. 15, č. 2 (2018), s. 184-191. ISSN 1740-5629
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00682S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: aggressive behavior * bullying * defending * moral disengagement * victimization
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.667, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281486

0495026 - PSU-E 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kollerová, Lenka - Yanagida, T. - Mazzone, A. - Soukup, P. - Strohmeier, D.
”They Think that I Should Defend”: Effects of Peer and Teacher Injunctive Norms on Defending Victimized Classmates in Early Adolescents.
Journal of Youth and Adolescence. Roč. 47, č. 11 (2018), s. 2424-2439. ISSN 0047-2891
Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7AMB17AT034; GA ČR(CZ) GA15-00682S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: defending * peer victimization * peer injunctive norms * peer relations * teacher injunctive norms * bullying * crime victims * traditional bullying
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 3.259, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288060

0497209 - PSU-E 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Krámská, L. - Lukavský, Jiří - Vojtěch, Z.
A neuropsychologist’s view: Outcome after RF-ablation for mTLE.
Epilepsy Research. Roč. 142, květen (2018), s. 167-169. ISSN 0920-1211
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: neuropsychological assessment * stereotactic amygdalohippocampectomy * WADA test * memory * intelligence
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.178, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920121117302413
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289845

0494785 - PSU-E 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Květon, Petr - Jelínek, Martin
Vliv sdílené videoherní zkušenosti na kvalitu transgeneračních vztahů.
[The impact of shared video game experience on the quality of transgenerational relationships.]
Sociální procesy a osobnost, 2017 LOOKING BACK, LOOKING FOR. Sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Blatný, M.; Jelínek, M.; Květon, P.; Vobořil, D.), s. 194-198. ISBN 978-80-86174-22-8.
[Sociální procesy a osobnost 2017. Brno (CZ), 18.09.2017-20.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-03875S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: videogames * transgenerational relationships * older adulthood
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287849

0510761 - PSU-E 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Květon, Petr - Jelínek, Martin
Závislost na hraní videoher a osamělost: nerekurzivní model vzájemného vztahu.
[Videogame addiction and loneliness: non‑recursive model of mutual relationship.]
Psychologie a její kontexty. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 15-25. ISSN 1803-9278
Grant CEP: GA ČR GA15-03875S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: videogame addiction * loneliness * non-recursive model
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Květon, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301153

0486724 - PSU-E 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Löfving‑Gupta, S. - Willebrand, M. - Koposov, R. - Blatný, Marek - Hrdlička, M. - Schwab‑Stone, M. - Ruchkin, V.
Community violence exposure and substance use: cross‑cultural and gender perspectives.
European Child & Adolescent Psychiatry. Roč. 27, č. 4 (2018), s. 493-500. ISSN 1018-8827
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: community violence exposure * substance use * gender * adolescents
Kód oboru RIV: FL - Psychiatrie, sexuologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 3.740, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00787-017-1097-5
Ruchkin, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281475

0489113 - PSU-E 2019 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Machovcová, Kateřina - Zábrodská, Kateřina - Mudrák, Jiří
Department heads negotiating emerging managerialism: The Central Eastern European context
.
Educational Management, Administration & Leadership. -, leden (2018), s. 1-18. ISSN 1741-1432
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-20856S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: higher education * middle managers * neo-liberal reforms in academia * academic leadership * manager-academic
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.804, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283611

0493759 - PSU-E 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Millová, Katarína
Generativita a stagnace u lidí ve střední dospělosti v souvislosti s charakteristikami rodiny původu.
[Generativity and stagnation in middle adults in the relation to characteristics of family of origin.]
Sociální procesy a osobnost, 2017 LOOKING BACK, LOOKING FOR. Sborník příspěvků. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., 2018 - (Blatný, M.; Jelínek, M.; Květon, P.; Vobořil, D.), s. 254-259. ISBN 978-80-86174-22-8.
[Sociální procesy a osobnost 2017. Brno (CZ), 18.09.2017-20.09.2017]
Grant CEP: GA ČR GA15-22474S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: generativity * stagnation * family of origin * longitudinal research
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287076

0493741 - PSU-E 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Millová, Katarína - Blatný, Marek
Objective and subjective work characteristics and their relation to successful development of adults in a society after macrosocial transition.
Studia paedagogica. Roč. 23, č. 2 (2018), s. 59-75. ISSN 1803-7437
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: generativity * longitudinal study * macrosocial transition * successful development * work domain
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287070

0489143 - PSU-E 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Millová, Katarína - Blatný, Marek - Poláčková Šolcová, Iva - Jelínek, Martin
Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků generativity: vnitřní konzistence a faktorová struktura.
[Psychometric characteristics of the Czech versions of selected generativity measures: internal consistency and factor structure.]
Československá psychologie. Roč. 62, č. 2 (2018), s. 119-142. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR GA15-22474S; GA ČR(CZ) GA17-02634S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: generativity * LGS * GBC * Gen-Current * Gen-Life * Gen-Parental
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283617

0477531 - PSU-E 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Mudrák, Jiří - Zábrodská, Kateřina - Květon, Petr - Jelínek, Martin - Blatný, Marek - Šolcová, Iva - Machovcová, Kateřina
Occupational Well-being Among University Faculty: A Job Demands-Resources Model.
Research in Higher Education. Roč. 59, č. 3 (2018), s. 325-348. ISSN 0361-0365
Grant CEP: GA ČR GA14-02098S; GA ČR(CZ) GA17-20856S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Academic staff * Job satisfaction * Job stress * Work engagement * Work environment * Czech Republic
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.961, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281813

0499053 - PSU-E 2019 US eng M - Část monografie knihy
Oreg, S. - Bayazıt, M. - Vakola, M. - Arciniega, L. - Armenakis, A. - Barkauskiene, R. - Bozionelos, N. - Fujimoto, Y. - González, L. - Han, J. - Hřebíčková, Martina
Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change Scale.
Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications. Second Edition. New York: Routledge, 2018 - (Davidov, E.; Schmidt, P.; Billiet, J.; Meuleman, B.), s. 215-244. ISBN 978-1-134-99122-8
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: resistence to change * cross-cultural comparison * factor analysis * measurement * factorial invariance
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291769

0488823 - PSU-E 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Poláčková Šolcová, Iva
Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života.
[Emotion: Regulation and development across the lifespan.]
Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. 237 s. Psyché. ISBN 978-80-247-5128-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GP14-02889P
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: affective science * emotion theory * psychophysiology * contruction
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283358

0495474 - PSU-E 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Shaw, D. J. - Czekóová, K. - Staněk, R. - Mareček, R. - Urbánek, Tomáš - Špalek, J. - Kopečková, L. - Řezáč, J. - Brázdil, M.
A dual-fMRI investigation of the iterated Ultimatum Game reveals that reciprocal behaviour is associated with neural alignment.
Scientific Reports. Roč. 8, July (2018), s. 1-13, č. článku 10896. ISSN 2045-2322
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: social interactions * economic exchange * cingulate cortex * fair behavior * brain * empathy * metaanalysis * choice
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 4.011, rok: 2018
https://www.nature.com/articles/s41598-018-29233-9.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288447

0494936 - PSU-E 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Shaw, D. J. - Czekóová, Kristína - Pennington, C. R. - Qureshi, A. W. - Špiláková, B. - Salazar, M. - Brázdil, M. - Urbánek, Tomáš
You ≠ me: individual differences in the structure of social cognition.
Psychological Research-Psychologische Forschung. říjen (2018), s. 1-18. ISSN 0340-0727
Grant CEP: GA ČR GA15-16738S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: social cognition * individual differences * personality * self-other distinction * egocentrism
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.855, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287983

0498302 - PSU-E 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šolcová, Iva
Gerotranscendence: jiný pohled na stáří.
[Gerotranscendence: a diffierent view of old age.]
Československá psychologie. Roč. 62, č. 6 (2018), s. 616-621. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: gerotrancendence * theories of aging * oldest old
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290696

0495158 - PSU-E 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Tingstedt, O. - Lindblad, F. - Koposov, R. - Blatný, Marek - Hrdlička, M. - Stickley, A. - Ruchkin, V.
Somatic symptoms and internalizing problems in urban youth: a cross-cultural comparison of Czech and Russian adolescents.
European Journal of Public Health. Roč. 28, č. 3 (2018), s. 480-484. ISSN 1101-1262
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: mental-health * primary-care * anxiety * children * depression * complaints * psychopathology * somatization * disorders * prevalence
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.234, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288170

0490076 - PSU-E 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Trnka, R. - Poláčková Šolcová, Iva - Tavel, P.
Components of cultural complexity relating to emotions: A conceptual framework.
New Ideas in Psychology. Roč. 51, č. 12 (2018), s. 27-33. ISSN 0732-118X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Emotion * Affect * Complexity * Cultural variation * Dynamic systems * Cultural psychology
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.353, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284371

0489621 - PSU-E 2019 RIV AL eng J - Článek v odborném periodiku
Voca, S. - Graf, Sylvie
The effects of indirect intergroup contact on willingness to engage in direct contact with former adversary.
Social Studies. Roč. 12, č. 1 (2018), s. 47-57. ISSN 2309-3455
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: positive intergroup contact * negative intergroup contact * extended intergroup contact * mass-mediated intergroup contact * willingness to engage in intergroup contact * empathy * outgroup trust
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284003

0485276 - PSU-E 2019 RIV NZ eng J - Článek v odborném periodiku
Weissenberger, S. - Ptáček, R. - Vnuková, M. - Raboch, J. - Klicperová-Baker, Martina - Domkářová, L. - Goetz, M.
ADHD and lifestyle habits in Czech adults, a national sample.
Neuropsychiatric Disease and Treatment. Roč. 14, leden (2018), s. 293-299, č. článku 14. ISSN 1178-2021
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: ADHD * lifestyle * diet * adulthood * ASRS * obesity
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.228, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280345

0477535 - PSU-E 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Zábrodská, Kateřina - Mudrák, Jiří - Šolcová, Iva - Květon, Petr - Blatný, Marek - Machovcová, Kateřina
Burnout among university faculty: the central role of work–family conflict.
Educational Psychology. Roč. 38, č. 6 (2018), s. 800-819. ISSN 0144-3410
Grant CEP: GA ČR GA14-02098S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Academic staff * Burnout * Job demands-resources model (JD-R) * Psychosocial work environment * COPSOQII * Higher education
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.254, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281812

0489118 - PSU-E 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Żemojtel-Piotrowska, M. - Piotrowski, J. - Osin, E. - Cieciuch, J. - Adams, B.G. - Ardi, R. - Baltatescu, S. - Bogomaz, S. - Bhomi, A.L. - Clinton, A. - de Clunie, G.T. - Czarna, A.Z. - Esteves, C. - Gouveia, V. - Halik, M.H. - Hosseini, A. - Khachatryan, N. - Kamble, S. - Kawula, A. - Lun, V.M-C. - Ilisko, D. - Klicperová-Baker, Martina - Liik, K. - Letovancova, E. - Cerrato, S.M. - Michałowski, J. - Malysheva, N. - Marganski, A. - Nikolic, M. - Park, J. - Paspalanova, E. - de Leon, P.P. - Pék, G. - Róźycka-Tran, J. - Samekin, A. - Shahbaz, W. - Khanh Ha, T.T. - Tiliouine, H. - Van Hiel, A. - Vauclair, M. - Wills-Herrera, E. - Wlodarczyk, A. - Yahiiaev, I. - Maltby, J.
The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies-A 38 nation study.
Journal of Clinical Psychology. Roč. 74, č. 6 (2018), s. 1034-1052. ISSN 0021-9762
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Mental Health Continuum-Short Form * cross-cultural study * measurement invariance
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.059, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286747