Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 63

0506240 - PSÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Adámek, P. - Grygarová, D. - Lukavský, Jiří - Kesner, L.
Tracking artistic transformations: comparing paintings and their source photographs.
Československá psychologie. Roč. 63, č. 3 (2019), s. 337-353. ISSN 0009-062X
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: psychology of art * eye movements * photography * paintings * artist’s intention
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0297815
Adámek, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297815

0511177 - PSÚ 2021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Au, A. - Lai, S. - Wu, W. - Hofer, J. - Busch, H. - Poláčková Šolcová, Iva - Tavel, P. - Cheng, T.S.
Generativity and Positive Emotion in Older Adults: Mediation of Achievement and Altruism Goal Attainment Across Three Cultures.
Journal of Happiness Studies. Roč. 21, č. 2 (2020), s. 677-692. ISSN 1389-4978
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Agentic * Communal * Successful aging * Well-being * Achievement * Altruism * Goal attainment * Positive emotion
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.511, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10902-019-00101-1
Au, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301551

0523209 - PSÚ 2021 US eng J - Článek v odborném periodiku
Bezdíček, O. - Michalec, J. - Kališová, L. - Kufa, T. - Děchtěrenko, Filip - Chlebovcová, M. - Havlík, F. - Green, M.F. - Nuechterlein, K.H.
Profile of cognitive deficits in schizophrenia and factor structure of the Czech MATRICS Consensus Cognitive Battery.
Schizophrenia Research. únor (2020), s. 1-8. ISSN 0920-9964
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: cognition * MCCB * reliability * schizophrenia * validity
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 4.569, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920996420300803?via%3Dihub
Bezdíček, O.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307705

0512014 - PSÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Blatný, Marek - Millová, Katarína - Jelínek, Martin - Romaňáková, Marta
Personality Predictors of Midlife Generativity: A Longitudinal Study.
Journal of Adult Development. Roč. 26, č. 3 (2019), s. 219-231. ISSN 1068-0667
Grant CEP: GA ČR GA15-22474S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: personality traits * self-concept * generativity * longitudinal study
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.608, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10804-018-9323-z
Blatný, Marek
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302233

0494630 - PSÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Brom, C. - Stárková, T. - Bromová, E. - Děchtěrenko, Filip
Gamifying a Simulation: Do a Game Goal, Choice, Points, and Praise Enhance Learning?
Journal of Educational Computing Research. Roč. 57, č. 6 (2019), s. 1575-1613. ISSN 0735-6331
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: gamification * serious games * simulations * multimedia learning * motivation * learning outcomes
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.543, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0735633118797330
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287796

0509457 - PSÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Brom, C. - Dobrovolný, V. - Děchtěrenko, Filip - Stárková, T. - Bromová, E.
It’s Better to Enjoy Learning than Playing: Motivational Effects of an Educational Live Action Role-playing Game.
Frontline Learning Research. Roč. 7, č. 3 (2019), s. 64-90. ISSN 2295-3159
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: game-based learning * autonomous motivation * learning-outcomes * developed interest * live action role-playing games * edu-LARPs
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
https://journals.sfu.ca/flr/index.php/journal/article/view/459
Brom, C.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300197

0509364 - PSÚ 2020 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Czekóová, Kristína - Shaw, D. J. - Saxunová, K. - Dufek, M. - Mareček, R. - Vaníček, J. - Brázdil, M.
Impaired Self-Other Distinction and Subcortical Gray-Matter Alterations Characterize Socio-Cognitive Disturbances in Multiple Sclerosis.
Frontiers in Neurology. Roč. 10, květen (2019), s. 1-12, č. článku 525. ISSN 1664-2295
Grant CEP: GA ČR GA15-16738S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: multiple sclerosis * social cognition * self-other distinction * automatic imitation * visual perspective taking * voxel-based morphometry * gray-matter volume
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.635, rok: 2018
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2019.00525/full
Shaw, D. J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300123

0501359 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čeněk, J. - Urbánek, Tomáš
Adaptace a ekvivalence testových metod: inspirace pro psychologické testování minorit v ČR.
[The adaptation and equivalence of test methods: An inspiration for psychological assessment of minorities in the Czech Republic.]
Československá psychologie. Roč. 63, č. 1 (2019), s. 42-54. ISSN 0009-062X
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: bias * culture * equivalence * psychological assessment * test adaptation
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0293346
Čeněk, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293346

0517994 - PSÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čermák, Ivo
Pavel Machotka: Život a dílo.
[Pavel Machotka: His life and work.]
Československá psychologie. Roč. 63, č. 6 (2019), s. 691-705. ISSN 0009-062X
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: biography * perception of fine arts * psychodynamics of creativity * ways of fine arts creation * artistic and cognitive style
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303213

0520791 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dubovská, E. - Chrz, Vladimír
Konflikt a změna ve skupinové psychoterapii: narativní případová studie.
[Conflict and change in group psychotherapy: A narrative case study.]
Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace. Roč. 13, č. 2 (2019), s. 138-152, č. článku 11593. ISSN 1802-3983
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: case study * group psychotherapy * daily treatment centre * narrative analysis
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/11593
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305467

0501784 - PSÚ 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Filip, Miroslav - Lukavská, Kateřina - Poláčková Šolcová, Iva
Dialogical and integrated self in late adulthood: Examining two adaptive ways of growing old.
International Journal of Aging & Human Development. Roč. 90, č. 4 (2020), s. 337-362. ISSN 0091-4150
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: well-being * ego integrity * future time perspective * meaningfulness of life * older adults * dialogical self theory * subjective health * late adulthood * life review * reminiscence
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.175, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0091415019831445
Filip, Miroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293782

0524006 - PSÚ 2021 US eng J - Článek v odborném periodiku
Filip, Miroslav - Poláčková Šolcová, Iva - Kovářová, Marie - Lukavská, Kateřina - Hofer, J. - Čermák, Ivo
Dialogical Integration of Life Experiences and Successful Aging.
International Journal of Aging & Human Development. Roč. 88, duben (2020), s. 1-29. ISSN 0091-4150
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: successful aging * older adults * meaning making * reminiscence * dialogical self * well-being * future time perspective * life review * life story interview * narrative analysis
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.175, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0091415020917685
Filip, Miroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308321

0501007 - PSÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Filip, Miroslav - Kovářová, Marie
Will bootstrap clustering resuscitate repertory grid assessment of cognitive complexity? Convergence with integrative and dialogical complexity suggests it could.
Journal of Constructivist Psychology. Roč. 33, č. 2 (2020), s. 153-171. ISSN 1521-0650
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Repertory Grid Technique * cognitive complexity * bootstrap cluster analysis
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.909, rok: 2018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10720537.2018.1557575?scroll=top&needAccess=true
Filip, Miroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293056

0503639 - PSÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Gardiner, G. - Guillaume, E. - Stauner, N. - Bae, J. - Han, G. - Moon, J. - Bronin, I. - Ivanova, C. - Cheng, J. T. - de Kock, F. S. - Graf, Sylvie - Hřebíčková, Martina - Halama, P. - Hong, R. Y. - Izdebski, P. - Kulich, C. - Lorenzi-Cioldi, F. - Penke, L. - Szarota, P. - Tracy, J. L. - Yang, Y. - Funder, D.
Assessing personality across 13 countries using the California Adult Q-set.
International Journal of Personality Psychology. Roč. 5, únor (2019), s. 1-17. ISSN 2451-9243
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: personality * cross-cultural personality * personality traits * cross-cultural assessment
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
https://www.researchgate.net/publication/331101725_Assessing_personality_across_13_countries_using_the_California_Adult_Q-set
Gardiner, G.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295453

0523496 - PSÚ 2020 RIV EE eng M - Část monografie knihy
Gardiner, G. - Sauerberger, K. - Funder, D. - Hřebíčková, Martina - Graf, Sylvie
Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural studies.
In praise of an inquisitive mind: a Festschrift in honor of Jüri Allik on the occasion of his 70th birthday. Estonia: University of Tartu Press, 2019 - (Realo, A.), s. 123-139. ISBN 978-9949-779-97-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Big Five * cross-cultural comparison * personality traits * BFI-2 * International Situations Project
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)

Gardiner, G. Sauerberger, K.
- Funder, D.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307859

0523678 - PSÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Graf, Sylvie - Paolini, S. - Rubin, M.
Does intimacy counteract or amplify the detrimental effects of negative intergroup contact on attitudes?
Group Processes & Intergroup Relations. Roč. 23, č. 2 (2020), s. 214-225. ISSN 1368-4302
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: ambivalent intergroup contact * interpersonal relationships * intimacy * intimate intergroup relationships * negative intergroup contact * outgroup attitudes
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.641, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1368430218767026
Graf, Sylvie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307991

Citace, recenze▾
Citace:
FUOCHI, Giulia, Alberto VOCI, Jessica BOIN a Miles HEWSTONE. Close to me: The importance of closeness versus superficiality in explaining the positive‐negative contact asymmetry. European Journal of Social Psychology [online]. 2020 [cit. 2020-03-11]. DOI: 10.1002/ejsp.2667. ISSN 0046-2772. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejsp.2667 [HODNOCENÍ]
FUOCHI, Giulia, Alberto VOCI, Chiara A. VENEZIANI, Jessica BOIN, Benjamin FELL a Miles HEWSTONE. Is negative mass media news always associated with outgroup prejudice? The buffering role of direct contact. Group Processes & Intergroup Relations [online]. 2020, 23(2), 195-213 [cit. 2020-03-11]. DOI: 10.1177/1368430219837347. ISSN 1368-4302. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1368430219837347 [HODNOCENÍ]
PRATI, Gabriele, Elvira CICOGNANI a Davide MAZZONI. Cross-border friendships and collective European identity: A longitudinal study. European Union Politics [online]. 2019, 20(4), 649-669 [cit. 2020-03-11]. DOI: 10.1177/1465116519857158. ISSN 1465-1165. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1465116519857158 [HODNOCENÍ]

0517986 - PSÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Graf, Sylvie
Sociální psychologie meziskupinových konfliktů.
[Social psychology of intergroup conflicts.]
Sociální psychologie. Praha: Grada, 2019 - (Výrost, J.; Slaměník, I.; Sollárová, E.), s. 668-679. Psyché. ISBN 978-80-247-5775-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: intergroup conflict * intergroup contact * reconciliation
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303203

0523679 - PSÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Graf, Sylvie - Linhartová, P. - Sczesny, S.
The effects of news report valence and linguistic labels on prejudice against social minorities.
Media Psychology. Roč. 23, č. 2 (2020), s. 215-243. ISSN 1521-3269
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: intergroup contact * intentional control * attitudes * television * impact * overrepresentation * lawbreakers * portrayals * attention * implicit
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.736, rok: 2018
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15213269.2019.1584571?needAccess=true&
Graf, Sylvie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307990

Citace, recenze▾
Citace:
LIU, Yanqin, Jiun-Yi TSAI a Yashu CHEN. Beyond Altruism: Framing Organ Donation in a 19-year Review of Chinese News Coverage. Journal of Health Communication [online]. 2019, 24(12), 878-888 [cit. 2020-03-11]. DOI: 10.1080/10810730.2019.1681564. ISSN 1081-0730. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10810730.2019.1681564 [HODNOCENÍ]

0511955 - PSÚ 2021 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Graf, Sylvie - Linhartová, P. - Sczesny, S.
The effects of news report valence and linguistic labels on prejudice against social minorities.
Media Psychology. duben (2019), s. 1-29. ISSN 1521-3269
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: intergroup contact * intentional control * attitudes * television * impact * overrepresentation * lawbreakers * portrayals * attention * implicit
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.736, rok: 2018
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15213269.2019.1584571?needAccess=true&
Graf, Sylvie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302211

Citace, recenze▾
Citace:
LIU, Yanqin, Jiun-Yi TSAI a Yashu CHEN. Beyond Altruism: Framing Organ Donation in a 19-year Review of Chinese News Coverage. Journal of Health Communication [online]. 2019, 24(12), 878-888 [cit. 2020-03-11]. DOI: 10.1080/10810730.2019.1681564. ISSN 1081-0730. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10810730.2019.1681564 [HODNOCENÍ]

0510958 - PSÚ 2021 US eng J - Článek v odborném periodiku
Grygarová, D. - Adámek, P. - Lukavský, Jiří - Kesner, L.
Illuminating Smiles and Frowns: Visual-Affective Cueing Influences Viewer Perceptions of Page Layout Images.
Perceptual and Motor Skills. Roč. 127, č. 1 (2020), s. 75-97, č. článku UNSP 0031512519876742. ISSN 0031-5125
GA MŠk(CZ) LO1611
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: media design * viewer perceptions * affective evaluation * eye tracking * visual attention
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.049, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0031512519876742
Grygarová, D.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301486

0509356 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hrabec, Ondřej - Chrz, Vladimír - Poláčková Šolcová, Iva
Hravá ritualizace zkušenosti jako ideál ego integrity.
[Playful ritualization of experience as an ideal of ego integrity.]
Československá psychologie. Roč. 63, č. 5 (2019), s. 497-509. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: playfulness * ritualization * ego integrity * life cycle * old age
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0300108
Hrabec, Ondřej
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300108

0509362 - PSÚ 2020 RIV NZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hrdlička, M. - Šanda, J. - Urbánek, Tomáš - Kudr, M. - Dudová, I. - Kickova, Š. - Pospíšilová, L. - Mohaplova, M. - Maulisová, A. - Kršek, P. - Kyncl, M. - Blatný, Marek - Komárek, V.
Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children.
Neuropsychiatric Disease and Treatment. Roč. 15, říjen (2019), s. 2843-2852. ISSN 1178-2021
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: autism * developmental dysphasia * magnetic resonance imaging * diffusion tensor imaging * tractography
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.228, rok: 2018
https://www.dovepress.com/diffusion-tensor-imaging-and-tractography-in-autistic-dysphasic-and-he-peer-reviewed-fulltext-article-NDT
Hrdlička, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300114

0499781 - PSÚ 2020 RIV US eng M - Část monografie knihy
Hřebíčková, Martina - Graf, Sylvie
National stereotypes in Central Europe: Their accuracy, convergence and mirroring.
Bridging Disciplinary Perspectives of Country Image Reputation, Brand, and Identity. New York: Routledge, 2019 - (Ingenhoff, D.; White, C.; Buhmann, A.; Kiousis, S.), s. 125-149. ISBN 978-1-138-28134-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: national sterotypes * accuracy * convergence * mirroring
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292023

0504037 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hřebíčková, Martina - Jelínek, Martin
NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3.
[The NEO Personality Inventory 3: Basic psychometric properties of the Czech version of the NEO-PI-3.]
Československá psychologie. Roč. 63, č. 2 (2019), s. 160-176. ISSN 0009-062X
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: five factor model * NEO Personality Inventory * NEO-PI-3 * psychometric characteristics
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0295755
Hřebíčková, Martina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295755

0510099 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chládková, Kateřina
Jazyk nemluvňat — výzkum osvojování hlásek mateřského jazyka.
[Baby language - research group focusing on early speech acquisition.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 10, č. 1 (2019), s. 112-117. ISSN 2336-6702
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-01799S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: language acquisition * early cognitive development * newborn and infant speech perception
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2019/10/Katerina_Chladkova_112-117.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300907

0509823 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chrz, Vladimír - Čermák, Ivo - Štěpánek, Petr - Schmidtová, Jana
Metaforizace jako reautorizace zkušenosti.
[Metaphorization as a reauthorization of experience.]
Československá psychologie. Roč. 63, č. 6 (2019), s. 617-626. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR GA16-17529S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: metaphor * expression * trauma * reauthorization
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0300480
Chrz, Vladimír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300480

0523606 - PSÚ 2021 US eng M - Část monografie knihy
Klicperová-Baker, Martina
Coping with Violence and Adversity: General Typology and Concrete Illustration on Czech Case.
War or Peaceful Transformation: Multidisciplinary and International Perspectives. New York: Nova Science Publisher, 2020 - (Celinski, M.; Gow, K.), s. 363-384. ISBN 978-1-53616-594-4
Grant CEP: GA ČR GA15-11062S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: coping * typology * conflict * resistance * compliance * conformity * non-violence * peace * Czechoslovakia * Czech Republic
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307930

0517998 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Klicperová-Baker, Martina
Psychologie demokracie a politická korektnost: role slušnosti a centrismu při řešení dilematu mezi svobodou a rovností.
[Psychology of democracy and political correctness (PC): The role of civility and centrism in solving the dilemma between freedom and equality.]
Československá psychologie. Roč. 63, č. 6 (2019), s. 722-732. ISSN 0009-062X
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: political correctness * freedom * equality * democracy * psychology of democracy
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0303217
Klicperová-Baker, Martina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303217

0507198 - PSÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Klicperová-Baker, Martina - Hoskovcová, S. - Heller, D.
Psychology in the Czech lands: Bohemia, Czechoslovakia, and the Czech Republic.
International Journal of Psychology. Roč. 55, č. 2 (2020), s. 133-143. ISSN 0020-7594
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-11117S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: history of psychology * Czech Republic * Czechoslovakia * Bohemia * Czech psychology
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.608, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijop.12607
Klicperová-Baker, Martina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300252

0517968 - PSÚ 2021 RIV US eng M - Část monografie knihy
Klicperová-Baker, Martina
Show Trials in Communist Countries: Psychology of the Ultimate Cases of Character Assassination.
Routledge Handbook of Character Assassination and Reputation Management. New York: Routledge, 2020 - (Samoilenko, S.; Icks, M.; Keohane, J.; Shiraev, E.), s. 320-334. ISBN 978-1-138-55658-4
Grant CEP: GA ČR GA15-11062S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: show trials * character assassination * communism * Czech * Milada Horakova
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303185

0523603 - PSÚ 2021 US eng M - Část monografie knihy
Klicperová-Baker, Martina
The Central European Experience of War and Peace: The Nonviolent Czech Case.
War or Peaceful Transformation: Multidisciplinary and International Perspectives. New York: Nova Science Publisher, 2020 - (Celinski, M.; Gow, K.), s. 225-249. ISBN 978-1-53616-594-4
Grant CEP: GA ČR GA15-11062S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: conflict * war * peace * conflict resolution * conflict management * nonviolence * Czech * Czechoslovakia * humanism
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307929

0522388 - PSÚ 2021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Ko, A. - Pick, C.M. - Kwon, J.Y. - Barlev, M. - Krems, J.A. - Varnum, M.E.W. - Neel, R. - Peysha, M. - Boonyasiriwat, W. - Brandstätter, E. - Crispim, A.C. - Cruz, J.E. - David, D. - David, O.A. - de Felipe, R.P. - Fetvadjiev, V.H. - Fischer, R. - Galdi, S. - Galindo, O. - Golovina, G. - Gomez-Jacinto, L. - Graf, Sylvie - Grossmann, I. - Gul, P. - Hamamura, T. - Han, S. - Hitokoto, H. - Hřebíčková, Martina - Johnson, J.L. - Karl, J.A. - Malanchuk, O. - Murata, A. - Na, J. - Jiaqing, O. - Rizwan, M. - Roth, E. - Salgado, S.A.S. - Samoylenko, E. - Savchenko, T. - Sevincer, A.T. - Stanciu, A. - Suh, E.M. - Talhelm, T. - Uskul, A.K. - Uz, I. - Zambrano, D. - Kenrick, D.T.
Family matters: Rethinking the psychology of human social motivation.
Perspectives on Psychological Science. Roč. 15, č. 1 (2020), s. 173-201, č. článku 1745691619872986. ISSN 1745-6916
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S; GA ČR(CZ) GA20-01214S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: interpersonal relations * family * evolutionary psychology * motivation * goals * reward
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 8.190, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1745691619872986
Kenrick, D.T.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306909

0510773 - PSÚ 2021 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Květon, Petr - Jelínek, Martin
Frustration and Violence in Mobile Video Games: An Experimental Evaluation of Their Effect on Implicit Aggression.
Swiss Journal of Psychology. listopad (2019), s. 1-8, č. článku 236. ISSN 1421-0185
Grant CEP: GA ČR GA15-03875S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: mobile video games * aggression * frustration * video game violence * experiment
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.457, rok: 2018
https://econtent.hogrefe.com/doi/pdf/10.1024/1421-0185/a000236
Květon, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301155

0510955 - PSÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Lukavský, Jiří
Scene categorization in the presence of a distractor.
Journal of Vision. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 1-11, č. článku 6. ISSN 1534-7362
Grant CEP: GA ČR GA16-07983S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: scene perception * gist * peripheral vision * attention * evidence accumulation
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 2.089, rok: 2018
http://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2724715
Lukavský, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301389

0489113 - PSÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Machovcová, Kateřina - Zábrodská, Kateřina - Mudrák, Jiří
Department heads negotiating emerging managerialism: The Central Eastern European context
.
Educational Management, Administration & Leadership. Roč. 47, č. 5 (2019), s. 712-729. ISSN 1741-1432
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-20856S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: higher education * middle managers * neo-liberal reforms in academia * academic leadership * manager-academic
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.804, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1741143217753193
Machovcová, Kateřina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283611

0504039 - PSÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Maliňáková, K. - Černá, A. - Fürstová, J. - Čermák, Ivo - Trnka, R. - Tavel, P.
Psychometric analysis of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES).
Československá psychologie. Roč. 63, č. 2 (2019), s. 177-192. ISSN 0009-062X
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: GSES * guilt * shame * Czech Republic * psychometric evaluation
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0295757
Maliňáková, K.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295757

0512001 - PSÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
McCrae, R.R. - Mottus, R. - Hřebíčková, Martina - Realo, A. - Allik, J.
Source method biases as implicit personality theory at the domain and facet levels
.
Journal of Personality. Roč. 87, č. 4 (2019), s. 813-826. ISSN 0022-3506
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S; GA ČR GA406/01/1507
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: cross-cultural * measurement error * multimethod assessment * personality structure
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 3.084, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jopy.12435
McCrae, R.R.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302228

0518261 - PSÚ 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Millová, Katarína - Blatný, Marek
Osobnostní charakteristiky mladých lidí ve vývojové tranzici.
[Personality characteristics among young adults in developmental tranistion.]
Sociálne procesy a osobnosť 2018. Zborník príspevkov. Košice: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, Košice, 2019 - (Piterová, I.; Výrost, J.), s. 225-233. ISBN 978-80-89524-40-2.
[Sociálne procesy a osobnosť 2018. Stará Lesná (SK), 17.09.2018-19.09.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-11996S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: young adulthood * developmental transition * well-being
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
http://www.spao.eu/files/spo-proceedings18.pdf
Millová, Katarína
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303454

0518265 - PSÚ 2020 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Millová, Katarína - Blatný, Marek
Psychosociální fungování lidí prožívajících vývojovou tranzici v mladé dospělosti.
[Psychosocial functioning among people experiencing developmental transition in young adulthood.]
Psychologické dny 2018: Hodnoty a psychologie. Praha: ČMPS, 2019 - (Georgi, H.; Slezáčková, A.; Heller, D.), s. 56-64. ISBN 978-80-270-5597-5.
[Psychologické dny 2018 /36./ Hodnoty a psychologie: reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti. Olomouc (CZ), 12.09.2018-14.09.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-11996S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: psychosocial functioning * emerging adulthood * developmental transition
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
https://cmps.ecn.cz/pd/Psychologicke_dny_2018.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303456

0511563 - PSÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Mõttus, R. - Sinick, J. - Terracciano, A. - Hřebíčková, Martina - Kandler, Ch. - Ando, J. - Mortensen, E. L. - Colodro-Conde, L. - Kerry, L.J.
Personality Characteristics Below Facets: A Replication and Meta-Analysis of Cross-Rater Agreement, Rank-Order Stability, Heritability, and Utility of Personality Nuances.
Journal of Personality and Social Psychology. Roč. 117, č. 4 (2019), e35-e50. ISSN 0022-3514
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Big Five * Five-Factor Model * items * personality nuances * trait hierarchy
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 5.919, rok: 2018
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspp0000202
Mõttus, R.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301799

Citace, recenze▾
Citace:
COSTANTINI, Giulio, Daniele SARAULLI, Marco PERUGINI a EJP GUEST EDITOR. Uncovering the Motivational Core of Traits: The Case of Conscientiousness. European Journal of Personality [online]. 2020 [cit. 2020-03-12]. DOI: 10.1002/per.2237. ISSN 0890-2070. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/per.2237 [HODNOCENÍ]
LANDAY, Karen, Dustin WOOD, P.D. HARMS, Brandon FERRELL a Shashi NAMBISAN. Relationships between personality facets and accident involvement among truck drivers. Journal of Research in Personality [online]. 2020, 84 [cit. 2020-03-12]. DOI: 10.1016/j.jrp.2019.103889. ISSN 00926566. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092656619301102 [HODNOCENÍ]
PAPAGEORGIOU, Kostas A., Elena BENINI, Delfina BILELLO, Foteini‐Maria GIANNIOU, Peter J. CLOUGH a Giulio COSTANTINI. Bridging the gap: A network approach to Dark Triad, Mental Toughness, the Big Five, and perceived stress. Journal of Personality [online]. 2019, 87(6), 1250-1263 [cit. 2020-03-12]. DOI: 10.1111/jopy.12472. ISSN 0022-3506. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jopy.12472 [HODNOCENÍ]
KANDLER, Christian, Trine WAAKTAAR, René MÕTTUS, Rainer RIEMANN, Svenn TORGERSEN a Cornelia WRZUS. Unravelling the Interplay Between Genetic and Environmental Contributions in the Unfolding of Personality Differences from Early Adolescence to Young Adulthood. European Journal of Personality [online]. 2019, 33(3), 221-244 [cit. 2020-03-12]. DOI: 10.1002/per.2189. ISSN 0890-2070. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/per.2189 [HODNOCENÍ]
OLARU, Gabriel, Ulrich SCHROEDERS, Oliver WILHELM, Fritz OSTENDORF a Cornelia WRZUS. ‘Grandpa, Do You Like Roller Coasters?’: Identifying Age‐Appropriate Personality Indicators. European Journal of Personality [online]. 2019, 33(3), 264-278 [cit. 2020-03-12]. DOI: 10.1002/per.2185. ISSN 0890-2070. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/per.2185 [HODNOCENÍ]

0507798 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mudrák, Jiří - Zábrodská, Kateřina - Machovcová, Kateřina
Kumulace výhod nebo utváření práce? Organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u výzkumníků na začátku kariéry.
[Cumulative advantage or job crafting? Organizational and psychological conditions of the development of research excellence in early career researchers.]
Československá psychologie. Roč. 63, č. 4 (2019), s. 445-465, č. článku 21. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-20856S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: research * excellence * high achievement * early career researchers * systemic model * academic governance * higher education * work environment * motivation * cumulative advantage * job crafting
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0298769
Zábrodská, Kateřina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298769

0511990 - PSÚ 2020 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Mudrák, Jiří - Zábrodská, Kateřina - Machovcová, Kateřina
Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence.
High Ability Studies. duben (2019). ISSN 1359-8139
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-20856S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: motivation * giftedness * deliberate practice * systemic * development * critical psychology * constructionism * higher education * academic careers
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.480, rok: 2018
Zábrodská, Kateřina
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302221

0517228 - PSÚ 2020 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
Nicolas, S. - Vobořil, Dalibor
Suppliers of Precision Instruments for the Early Psychology Laboratories. On the Reputation of the Zimmermann and Verdin Firms Around 1900.
European Yearbook of the History of Psychology. Roč. 5, listopad (2019), s. 11-49. ISSN 2295-5267
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: history of psychology * scientific instruments * Zimmermann firm * Verdin firm * Hugo Münsterberg * Edward B. Titchener
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
https://www.brepolsonline.net/doi/10.1484/J.EYHP.5.118910
Nicolas, S.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302507

0509105 - PSÚ 2020 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Nicolas, S. - Vobořil, Dalibor
Weber’s Compass and Aesthesiometers: History of the technical evolution of devices for tactile discrimination.
Annee Psychologique. Roč. 119, č. 1 (2019), s. 97-170. ISSN 0003-5033
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: aesthesiometers * tactile acuity * scientific instruments * history of psychology
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.343, rok: 2018
https://www.cairn.info/revue-l-annee-psychologique-2019-1-page-97.htm#
Nicolas, S.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299979

0510472 - PSÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Paillereau, Nikola - Chládková, Kateřina
Spectral and temporal characteristics of Czech vowels in spontaneous speech.
Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. Roč. 2, říjen (2019), s. 77-95. ISSN 0567-8269
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-01799S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: vowels * Czech * vowel formants * vowel duration * spontaneous speech * phonological transcription
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
https://karolinum.cz/data/clanek/7245/Phil_2019_2_0077.pdf
Paillereau, Nikola
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300945

0510027 - PSÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Podlipský, V.J. - Chládková, Kateřina - Šimáčková, Š.
Spectrum as a perceptual cue to vowel length in Czech, a quantity language.
Journal of the Acoustical Society of America. Roč. 146, č. 4 (2019), EL352-EL357. ISSN 0001-4966
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-01799S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: speech perception * perceptual cue-weighting * vowel length
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.819, rok: 2018
https://asa.scitation.org/doi/pdf/10.1121/1.5128223
Podlipský, V.J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300598

0507796 - PSÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Poláčková Šolcová, Iva - Chrz, Vladimír - Dubovská, Eva - Šolcová, Iva
Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.
[Ego integrity and despair in Erikson’s conception of old age.]
Československá psychologie. Roč. 63, č. 4 (2019), s. 369-385. ISSN 0009-062X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-02634S
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: aging * acceptance of the past * life review * fear of death
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 0.333, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0298768
Chrz, Vladimír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298768

0510173 - PSÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Ptáček, R. - Weissenberger, S. - Braaten, E. - Klicperová-Baker, Martina - Goetz, M. - Raboch, J. - Vnuková, M. - Stefano, G.B.
Clinical Implications of the Perception of Time in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Review.
Medical Science Monitor. Roč. 25, květen (2019), s. 3918-3924. ISSN 1643-3750
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: Adult * Attention Deficit Disorder with Hyperactivity * Child * Time Perception
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.980, rok: 2018
https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/914225
Ptáček, R.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300704

0517647 - PSÚ 2020 US eng J - Článek v odborném periodiku
Różycka-Tran, J. - Piotrowski, J.P. - Żemojtel-Piotrowska, M. - Jurek, P. - Osin, E.N. - Adams, B.G. - Ardi, R. - Bălțătescu, S. - Bhomi, A.L. - Bogomaz, S.A. - Cieciuch, J. - Clinton, A. - de Clunie, G.T. - Czarna, A.Z. - Esteves, C.S. - Gouveia, V. - Halik, M.H.J. - Kachatryan, N. - Kamble, S.V. - Kawula, A. - Klicperová-Baker, Martina - Kospakov, A. - Letovancova, E. - Lun, V.M-C. - Cerrato, S.M. - Muehlbacher, S. - Nikolic, M. - Pankratova, A.A. - Park, J. - Paspalanova, E. - Pék, G. - de León, P.P. - Poláčková Šolcová, Iva - Shahbaz, W. - Ha, T.T.K. - Tiliouine, H. - Van Hiel, A. - Vauclair, C.-M. - Wills-Herrera, E. - Włodarczyk, A. - Yahiiaiev, I.I. - Maltby, J.
Belief in a zero-sum game and subjective well-being across 35 countries.
Current Psychology. květen (2019), s. 1-10, č. článku 759. ISSN 1046-1310
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: belief in a zero-sum game * subjective well-being * SWLS * MML
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.468, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12144-019-00291-0
Różycka-Tran, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302984

0501934 - PSÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Rupar, Mirjana - Graf, Sylvie
Different forms of intergroup contact with former adversary are linked to distinct reconciliatory acts through symbolic and realistic threat.
Journal of Applied Social Psychology. Roč. 49, č. 2 (2019), s. 63-74. ISSN 0021-9029
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-14387S
Institucionální podpora: RVO:68081740
Klíčová slova: cross-group friendship * group-based shame * extended contact * negative contanct * moderating role * forgiveness * impact * members * level * prejudice * contact * positive intergroup
Kód oboru RIV: AN - Psychologie
Obor OECD: Psychology (including human - machine relations)
Impakt faktor: 1.553, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jasp.12565
Rupar, Mirjana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293906

Citace, recenze▾
Citace:
CAO, Chun a Qian MENG. Functional roles of mediated and extended mediated contact in promoting intergroup attitudes and post-conflict forgiveness: Mediating effects of cultural affinity. Current Psychology [online]. [cit. 2020-03-11]. DOI: 10.1007/s12144-020-00612-8. ISSN 1046-1310. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s12144-020-00612-8 [HODNOCENÍ]