Orientální ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 43

0483402 - OU-W 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Alivernini, Sergio
Nine Unpublished Texts in the Collection of the British Museum.
Cuneiform Digital Library Bulletin. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1540-8760
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Sumerian * Ur III * administrative texts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://cdli.ucla.edu/files/publications/cdlb2017_001.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280096

0483586 - OU-W 2018 RIV GB eng B - Monografie kniha jako celek
Alsford, Niki
Transitions to modernity in Taiwan: the spirit of 1895 and the cession of Formosa to Japan.
London: Routledge, 2017. 230 s. Routledge research on Taiwan, 21. ISBN 978-11-382-4207-4
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: history * politics and government * Taiwan * 1895-1945
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280090

0483592 - OU-W 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Beránek, Ondřej - Müller, D.M.
Die staatliche Verfolgung von »Magiern« in Brunei Darussalam und Saudi-Arabien.
[The State’s Persecution of Sorcerers in Brunei Darussalam and Saudi Arabia.]
Normenkonflikte in pluralistischen Gesellschaften. Frankfurt am Main: Campus, 2017 - (Schröter, S.), s. 291-324. Normative Orders, 21. ISBN 978-3-593-50791-0
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: magic * witch-hunts * sorcery * Saudi Arabia * Brunei Darussalam
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280087

0483689 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beránek, Ondřej (ed.) - Cermanová, Pavlína (ed.) - Hrubý, Jakub (ed.)
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století.
[One sun in the sky, one ruler on earth. Legitimate power in the world of the 14th century.]
Praha: Academia, 2017. 823 s. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
Klíčová slova: Middle Ages * politic philosophy * legitimity of power * ruler
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (OU-W)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279746

0483591 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beránek, Ondřej
Středověký Blízký východ: ve jménu víry, předků a expanze.
[Medieval Middle East: In the Name of Faith, Ancestors and Expansion.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 199-221. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Middle East * medieval history * power * legitimacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280089

0483691 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Beránek, Ondřej - Cermanová, Pavlína - Hrubý, Jakub
Úvod.
[Introduction.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 11-19. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378009
Klíčová slova: legitimity of power * medieval ruler * political philosophy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279748

0487667 - OU-W 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Dluhošová, Táňa
Literatúra či propaganda? Zeng Jinke a údel intelektuálov v 30. a 40. rokoch.
[Literature or Propaganda? Zeng Jinke and the Fate of Intellectuals in the 1930s and 1940s.]
Nový Orient. Roč. 72, č. 3 (2017), s. 58-68. ISSN 0029-5302
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Zeng Jinke * ideology * Taiwan * conservativism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282310

0483381 - OU-W 2018 RIV AU eng J - Článek v odborném periodiku
Exnerová, Věra
Introducing transnationalism studies to the field of public diplomacy.
Journal of International Communication. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 186-199. ISSN 1321-6597
Grant CEP: GA ČR GA15-21829S
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: China * domestic structure * Public diplomacy * transnational societal space * transnationalism studies
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280097

0483742 - OU-W 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Exnerová, Věra
Radical Islam from Below: The Mujaddidiya and Hizb-ut-Tahrir in the Ferghana Valley.
Islam, Society and Politics in Central Asia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017, s. 55-76. ISBN 978-08-229-6427-8
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Islam * Muslims * Asia, Central * Islam and politics
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279915

0488079 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Filipský, Jan
Zdroje legitimity sinhalského buddhistického státu na Šrí Lance v pozdním středověku.
[The Sources of Legitimacy of the Sinhalese Buddhist State in Sri Lanka in the Late Middle Ages.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 383-409. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: legitimacy * power * South Asia * Southeast Asia * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282704

0483756 - OU-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hrubý, Jakub
Čínské vidění světa – ideologické pozadí tributárních vztahů.
[The Rhetoric of Cultural Superiority and the Reality of Inter-State Relations in the History of Imperial China.]
Nový Orient. Roč. 72, č. 2 (2017), s. 27-36. ISSN 0029-5302
Grant CEP: GA ČR GA15-21829S
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Imperial China * diplomacy * tributary relations * Chinese world order
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279912

0483755 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubý, Jakub
Legitimita moci v rámci císařské vize zakladatele dynastie Ming.
[Legitimization of Power in the Imperial Vision of Ming Taizu.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 635-663. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: legitimacy of power * emperorship * Ming dynasty * Zhu Yuanzhang
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279913

0483757 - OU-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hrubý, Jakub
Rétorika kulturní nadřazenosti a realita zahraničních vztahů v dějinách císařské Číny.
[Chinese World Order – the Ideology behind Tributary Relations.]
Nový Orient. Roč. 72, č. 3 (2017), s. 18-37. ISSN 0029-5302
Grant CEP: GA ČR GA15-21829S
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Imperial China * diplomacy * tributary relations * Chinese world order
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279911

0484963 - OU-W 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Klimeš, Ondřej
China’s cultural soft power: the central concept in the early Xi Jinping era (2012–2017).
Acta Universitatis Carolinae. -, č. 4 (2017), s. 127-150. ISBN 978-80-246-2029-9. ISSN 0474-6635
Grant CEP: GA ČR GA15-21829S
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: cultural soft power * China * Xi Jinping
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280416

0481024 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Liščák, Vladimír
Alani a jiní křesťané na dvoře Velikého chána v popisu středověkých evropských pramenů.
[Alans and other Christians in the court of the Great Khan in the description of medieval European sources.]
Proměny a setkání. Studie z dálněvýchodní kultury. 1. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017 - (Suchomelová, M.; Lomová, O.; Pejčochová, M.), s. 114-129. ISBN 978-80-7308-738-8
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Medieval China * Christianity * Alans
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280453

0481025 - OU-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Liščák, Vladimír
Mezi tolerancí a intolerancí. První dvě století novověkých katolických misií v Číně.
[Between tolerance and intolerance. Chapters from the Early Modern History of Catholic Missions in China.]
1. - Praha: Academia, 2017. 479 s. Orient, 30. ISBN 978-80-200-2680-4
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: China * Christian missions * Catholic missionaries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280452

0475962 - OU-W 2018 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
Liščák, Vladimír
The Christian Nobles at the Court of Great Khan, as Described in Mediaeval European Sources.
Zolotoordynskoe Obozrenie / Golden Horde Review. Roč. 5, č. 2 (2017), s. 276-289. ISSN 2308-152X
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: religion in mediaeval China * Yuan Dynasty China * Christianity in the Great Khan court * Franciscan missions * Christian Alan nobility * Western mediaeval sources
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280466

0479750 - OU-W 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Madaio, James
Rethinking Neo-Vedānta: Swami Vivekananda and the Selective Historiography of Advaita Vedānta.
Religions. Roč. 8, č. 101 (2017). E-ISSN 2077-1444
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Swami Vivekananda * Neo-Vedanta * Advaita Vedanta * modern Hinduism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
http://www.mdpi.com/2077-1444/8/6/101
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280102

0483379 - OU-W 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Melčák, Miroslav - Beránek, Ondřej
ISIS's Destruction of Mosul's Historical Monuments: Between Media Spectacle and Religious Doctrine.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ARCHITECTURE. Roč. 6, č. 2 (2017), s. 389-415. ISSN 2045-5895
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: taswiyat al-qubur * levelling of graves * Islamic State * isis * Islamic architecture * heritage destruction
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280098

0483549 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Ostřanský, Bronislav
Islám a nemuslimové: Náboženské menšiny a jejich islámská reflexe.
[Islam and non-Muslims: Religious minorities and their Islamic reflection.]
Ve stínu islámu: Menšinová náboženství na Blízkém východě. Praha: Vyšehrad, 2017 - (Gebelt, J.), s. 30-38. ISBN 978-80-7429-692-5
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: non-Muslims * Islam * minorities
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280419

0486377 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Ostřanský, Bronislav
Islamofobie jako koncept i kolbiště.
[Islamophobia as a concept and battlefield.]
Islamofobie po česku. Praha: Vyšehrad, 2017, s. 33-104. ISBN 978-80-7429-903-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Islamophobia * Islam * Muslims
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282399

0486171 - OU-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Ostřanský, Bronislav (ed.)
Islamofobie po česku.
[Islamophobia in a Czech Way.]
Praha: Vyšehrad, 2017. 296 s. ISBN 978-80-7429-903-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Islamophobia * Czech Republic * Islam
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282398

0486378 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Ostřanský, Bronislav
Islám se vkrádá do našich obýváků.
[Islam is entering our living rooms...]
Islamofobie po česku. Praha: Vyšehrad, 2017, s. 15-32. ISBN 978-80-7429-903-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Islamophobia * Islam * Muslims
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281426

0479771 - OU-W 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Petrů, Tomáš
A curious trajectory of interrace relations: the transformation of cosmopolitan Malay port polities into the multiethnic divisions of modern Malaysia.
Asian Ethnicity. Roč. 18, č. 040417 (2017), s. 59-80. ISSN 1463-1369
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: acculturation * racialization * ethnicization * ethnic paradigm
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280101

0483758 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Petrů, Tomáš
Legitimita královské moci největší javánské říše Majapahitu (1293–1478).
[Legitimacy of royal power of the greatest Javanese empire of Majapahit (1293-1478).]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 410-438. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Majapahit * middle ages * Java Island
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280088

0489185 - OU-W 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Prosecký, Jiří
Předchůdce archy Noemovy.
[The Forerunner of the Noah's Ark.]
Nový Orient. Roč. 72, č. 4 (2017), s. 32-37. ISSN 0029-5302
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Mesopotamia * mythology * deluge story
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292897

0483796 - OU-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Prosecký, Jiří
Sargonova osmá výprava proti Urartu.
[Sargon's eighth campaign against Urartu.]
Nový Orient. Roč. 72, č. 2 (2017), s. 61-72. ISSN 0029-5302
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Ancient Near East * Assyria * Urartu
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280418

0483820 - OU-W 2018 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Pruša, Igor
Mediating Scandal in Contemporary Japan.
French Journal for Media Research. -, č. 7 (2017). E-ISSN 2264-4733
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Japanese media * journalistic practices * media scandal * media ritual * scandal mediation process
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
http://frenchjournalformediaresearch.com/docannexe/file/1145/prusa_pdf.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279910

0488697 - OU-W 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Ptáčková, Jarmila - Sulek, R.E.
Mapping Amdo: People and Places in an Ongoing Transition.
Mapping Amdo: Dynamics of Change. Prague: Oriental Institute, the Czech Academy of Sciences, 2017 - (Ptáčková, J.; Zenz, A.), s. 9-21. Archiv orientální. Supplementa, 10. ISBN 978-80-85425-66-6
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: socioeconomic geography * transition * Amdo
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283241

0488699 - OU-W 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Ptáčková, Jarmila
Orchestrated environmental migration in Western China.
Routledge Handbook of Environmental Policy in China,. London: Routledge, 2017 - (Sternfeld, E.), s. 224-236. ISBN 978-1-317-56801-8
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: environmental migration * Western China
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283244

0488702 - OU-W 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Ptáčková, Jarmila
The Enclosure Movement in Eastern Tibetan Pastoralist Areas - An Analysis of Objectives and Realities.
Tibetan pastoralists and development : negotiating the future of grassland livelihoods. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2017 - (Gruschke, A.; Breuer, I.), s. 121-130. ISBN 9783954902422
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Pastoral systems * Tibet
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283246

0486496 - OU-W 2018 RIV EG fre B - Monografie kniha jako celek
Steuer, Clément (ed.)
L'État égyptien en quête de stabilité.
[The Quest for Stability of the Egyptian State.]
Caire: Cedej, 2017. 168 s. ISBN 2-905838-95-7
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: ­political life * Egypt * Abdel Fattah al-Sissi
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281298

0486177 - OU-W 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Steuer, Clément
The Role of the Intellectuals and Political Process of the Wasaṭiyya Current in pre-2011 Egypt.
Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 85, č. 3 (2017), s. 389-407. ISSN 0044-8699
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Wasaṭiyya * al-Wasaṭ * politics * intellectuals * Islamism * Egypt
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281032

0488693 - OU-W 2018 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Strnad, Jaroslav
Kabīr in the Gurū Granth.
Brill's Encyclopedia of Sikhism. Vol. 1. Leiden – Boston: Brill, 2017, s. 310-317. ISBN 978-90-04-29745-6
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Kabir * Gurū Granth * Sikhism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283242

0487754 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Strnad, Jaroslav - Filipský, Jan
Představy o zásadách správné vlády ve středověké jižní a jihovychodní Asii.
[Ideas relating to principles of right government in medieval South and Southeast Asia.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 395-411. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: legitimacy * power * South Asia * Southeast Asia * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282387

0487746 - OU-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Strnad, Jaroslav
Vidžajanagar: budování legitimity státní moci ve středověkém multikulturním světě.
[Vijayanagar: state building and legitimacy in medieval multicultural world.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017 - (Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J.), s. 412-451. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: legitimacy * state power * Middle Ages * India * Vijayanagar
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282400

0476275 - OU-W 2018 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Třísková, Hana
Acquiring and teaching Chinese pronunciation.
Explorations into Chinese as a Second Language. Cham: Springer, 2017 - (Kecskes, I.), s. 3-30. ISBN 978-3-319-54026-9
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Standard Chinese * Mandarin * phonetics and phonology * learning pronunciation * teaching pronunciation * textbooks and methodology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280460

0476412 - OU-W 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Třísková, Hana
De-stress in Mandarin: clitics, cliticoids and phonetic chunks.
Key Issues in Chinese as a Second Language Research. New York, London: Routledge, 2017 - (Kecskes, I.; Sun, C.), s. 29-56. ISBN 978-1-138-96052-7
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Standard Chinese * Mandarin * phonetics and phonology * learning pronunciation * teaching pronunciation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280458

0476267 - OU-W 2018 RIV CN chi M - Část monografie knihy
Třísková, Hana
Putonghua yuyin jiaoxue tanjiu.
[A Journey through the teaching of the sounds of Standard Chinese.]
Yanjing luntan 2014. Beijing: Social sciences academic press, 2017 - (Song, S.), s. 1-402. ISBN 978-7-5201-0005-2
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: standard Chinese * Mandarin * phonetics and phonology * teaching pronunciation * learning pronunciation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AI - Jazykověda (OU-W)
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280464

0476687 - OU-W 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Weingarten, Oliver
Chunyu Kun: Motifs, Narratives, and Personas in Early Chinese Anecdotal Literature.
JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY. Roč. 27, č. 3 (2017), s. 501-521. ISSN 1356-1863
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Chinese Literature * Chunyu Kun
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280103

0488690 - OU-W 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Weingarten, Oliver
The Unorthodox Master: The Serious and the Playful in Depictions of Confucius.
A Concise Companion to Confucius. Hoboken: Wiley, 2017 - (Goldin, P.), s. 52-74. ISBN 978-1-118-78387-0
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Apocrypha ( chenwei) * Dunhuang manuscripts * Primers * Divination * Confucianism ‐ Anecdotes
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283243

0489213 - OU-W 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Zouplna, Jan
Izrael a Západ v první polovině 50. let 20. století – synergie zájmů na Blízkém východě?
[Israel and the West during the first half of the 1950s: a synergy of interests in the Middle East?]
Nový Orient. Roč. 72, č. 4 (2017), s. 2-12. ISSN 0029-5302
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Israel * Middle East * Western Powers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292896

0483815 - OU-W 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Zouplna, Jan
The Revisionist Union and Britain: From declarations of “loyalty” to the employment of “methods of bullying”.
Journal of Israeli History. Roč. 36, č. 1 (2017), s. 23-45. ISSN 1353-1042
Institucionální podpora: RVO:68378009
Klíčová slova: Palestine Mandate * Israeli right * British Empire
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.263, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280417