Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 2209

0443185 - MSUA-W 2017 AT ger, eng G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
Adlgasser, F. (ed.) - Malínská, Jana (ed.) - Rumpler, H. (ed.) - Velek, Luboš (ed.)
Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext.
[Esteemed House! 150 years of modern parliamentarianism in Austria, Bohemia, Czechoslovakia and the Czech Republic in the Central European context.]
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015. 436 s. Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 35. ISBN 978-3-7001-7564-3.
[150 let moderního parlamentarismu ve střední Evropě. Praha (CZ), 07.04.2011-08.04.2011]
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: parliamentarianism * Central Europe * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0245936

Citace, recenze
Recenze:
Raffeiner, A. [Rezension]. .i.Osteuropa-Recht./i. 2016, Roč. 62, č. 2, s. 254-256. ISSN 0030-6444.
Wangermann, E. [Rezension]. .i.H-Soc-Kult./i. 2015, -, 18.11.2015.
Marek, P. [Rezension]. .i.Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung./i. 2017, Roč. 66, č. 2, s. 267-269. ISSN 0948-8294.
Howe, P. [Review]. Austrian History Yearbook. 2019, 50([0]), 199-200. ISSN 0067-2378. DOI 10.1017/S006723781900016X. Dostupné z: doi: 10.1017/S006723781900016X

0089130 - MSUA-W 2008 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
(Ne)zájem žen o účast v politice na stránkách českého ženského tisku ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století.
[Interest and lack of interest of women in participation in politics according to Czech women's magazines from the second half of the nineteenth and beginning of the 20th centuries.]
Historický časopis. Roč. 55, č. 2 (2007), s. 267-288. ISSN 0018-2575
Klíčová slova: Czech lands, history * political activities of women * women's magazines
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0150455

0307849 - MSUA-W 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bahenská, Marie
Bohuslava Rajská a její podíl na vzdělávání dívek v první polovině 19. století.
[Bohuslava Rajská and her part in the girl´s education in first half of 19th centur.]
Život pro historii. K významným životním jubileím doc. PhDr. Marty Kohárové, CSc., a doc. PhDr. Františka Nesejta, CSc. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007 - (Středová, V.; Štěpán, J.), s. 33-44. ISBN 978-80-86845-89-0
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Czech history * 19th century * girl’s schools
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0160492

0089526 - MSUA-W 2008 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie - Mojsejová, Kateřina
Česká společnost pro estetiku při ČSAV. Inventář (1969-1996).
[Czechoslovak Society for Aesthetics with the ČSAV. Inventory (1969-1996).]
Praha: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2007. 17 s. Archivní pomůcky, 531.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0150714

0317062 - MSUA-W 2009 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Československá pedagogická společnost při ČSAV. Dodatek č. 1 [k inventáři archivního fondu] 1968-1987.
[Czechoslovak Pedagogical Society with the ČSAV. Appendix Nr. 1 [to the Inventory of the Archive Fond] 1968-1987.]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i, 2008. 3 s. Archivní pomůcky, 539/1.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0166811

0089523 - MSUA-W 2008 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Československá pedagogická společnost při ČSAV. Inventář (1964-1990).
[Czechoslovak Pedagogical Society with the ČSAV. Inventory (1964-1990).]
Praha: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2007. 36 s. Archivní pomůcky, 539.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0150711

0317063 - MSUA-W 2009 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Československá společnost archeologická při ČSAV. Inventář archivního fondu 1910-1992.
[Czechoslovak Archaeological Society with the ČSAV. Inventory of the Archive Fond 1910-1992.]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i, 2008. 62 s. Archivní pomůcky, 547.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: archaeology * Czechoslovak Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0166812

0441612 - MSUA-W 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bahenská, Marie - Barvíková, Hana
Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945.
[Josef Charvát's diaries from 1945.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 239 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 4. ISBN 978-80-7422-284-9
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Charvát, Jaroslav * diaries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0244598

Citace, recenze
Recenze:
Cajthaml, P. [Recenze]. .i.Práce z dějin Akademie věd./i. 2015, Roč. 7, č. 2, s. 288-291. ISSN 1803-9448.
Kolář, P. Marie Bahenská a Hana Barvíková (eds.): Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945 a Jan Drábek: Dva životy Vladimíra Krajiny. Živa. 2016, 64 (6), "CLXI"-"CLXII". ISSN 0044-4812.
Jakl, T. [Recenze]. Historie a vojenství. 2015, 64(4), 148. ISSN 0018-2583.

0043874 - MSUA-W 2007 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
Emil Utitz 1883-1956.
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 10 (2006), s. 25. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Utitz, Emil * history of philosophy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0136770

0365550 - MSUA-W 2012 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
Ferdinand Stiebitz (1894-1961).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 10 (2011), s. 31. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Stiebitz, Ferdinand * history of filology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0200770

0392570 - MSUA-W 2014 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
Frank Wollman (1888-1969).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 5 (2013), s. 28. ISSN 1210-9525
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Frank Wollman * biography * Slavonic studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0221405

0451461 - MSUA-W 2016 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
František Groh (1863-1940).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 11 (2015), s. 17. ISSN 1210-9525
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Groh, František * biography * philology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252634

0451460 - MSUA-W 2016 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Frauengeschichtsschreibung in Tschechien.
[Women historiography in Czech Republic.]
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften. Roč. 26, č. 2 (2015), s. 190-200. ISSN 1016-765X
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czech Republic * historiography * women
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0252633

0383372 - MSUA-W 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bahenská, Marie - Heczková, L. - Musilová, D.
Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století.
[Illusion of Salvation. Czech Feminist Thinking of the 19th and the 20th Century.]
České Budějovice: Němec - Veduta, 2011. 282 s. ISBN 978-80-86829-79-1
Grant CEP: GA ČR GA409/09/1173
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Czech feminism * Czech lands, 19th - 20th centuries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0215868

Citace, recenze

Citace:
Dudeková, G. V ženskom, alebo národnom záujme? Božena Viková-Kunětická a jej bojkot kongresu medzinárodnej aliancie za volebné právo žien v roku 1913. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). .i.Ženy a politika (1890–1938)./i. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, S. 91-127. ISBN 978-80-87782-24-8. [HODNOCENÍ]
Malínská, J. Žena v politice: (ne)žádoucí. Olga Stránská-Absolonová. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). .i.Ženy a politika (1890–1938)./i. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, S. 144-167. ISBN 978-80-87782-24-8. [HODNOCENÍ]
Musilová, D. "Zrození" političky v Předlitavsku. In Bahenská, M.; Malínská, J. (ed.). .i.Ženy a politika (1890–1938)./i. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, S. 189-202. ISBN 978-80-87782-24-8.
Kučera, R. .i.Život na příděl. Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 1914–1918./i. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 213. Knižnice Dějin a současnosti, 49. ISBN 978-80-7422-232-0.

Recenze:
Lenderová, M. [Recenze]. .i.Český časopis historický./i. 2013, Roč. 111, č. 4, s. 880-882. ISSN 0862-6111. [HODNOCENÍ]
Středová, V. [Recenze]. Dějiny - teorie - kritika. 2015, 12(1), 167-177. ISSN 1214-7249.

0342564 - MSUA-W 2011 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
Jan Eisner.
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 4 (2010), s. 33. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Eisner, Jan * archaeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0185269

0055160 - MSUA-W 2007 SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Jan Eisner. Inventář osobního fondu (1933-1955).
Praha: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2006. 8 s. Archivní pomůcky, 528.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Eisner, Jan * history of archaeology * personal papers
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0142982

0331242 - MSUA-W 2010 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 10 (2009), s. 34. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Jahn, Jaroslav Jiljí * geology * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0176813

0376465 - MSUA-W 2013 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
Jindřich Matiegka (1862-1941).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 4 (2012), s. 28. ISSN 1210-9525
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Matiegka, Jindřich * history of anthropology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0208853

0343606 - MSUA-W 2011 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie - Bílek, Jan - Doubek, Vratislav - Kostrbová, Lucie - Pehr, Michal - Tichý, Josef - Tomeš, Josef
Jiří Brabec očima kolegů.
mua.cas.cz. Roč. 2009, - (2010), s. 26-29. ISSN 1803-8743
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509; CEZ:AV0Z70900502
Klíčová slova: Brabec, Jiří * literary history * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0186050

0491747 - MSUA-W 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bahenská, Marie - Barvíková, Hana
Josef Charvát v dobách naděje a zmaru. Deníky z let 1946–1949.
[Josef Charvát in times of hope and frustration. Diaries 1946–1949.]
Praha: Nakladatelský Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. 438 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 18. ISBN 978-80-7422-635-9
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Josef Charvát * Czechoslovakia, 1946-1949
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288905

Citace, recenze
Recenze:
Kovář, P. [Recenze]. .i.Živa. ./i. 2019, .b.67./b.(3), "LXIX". ISSN 0044-4812.

0078753 - MSUA-W 2007 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
Josef Klvaňa 1857-1919.
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 1 (2007), s. 19. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Klvaňa, Josef * history of mineralogy * history of ethnography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0143735

0092261 - UEF-S 2008 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bahenská, Marie (ed.) - Woitsch, Jiří (ed.)
Josef Vařeka české etnologii (Výbor studií vydaných k 80. narozeninám).
[Josef Vařeka for the Czech Ethnology (Selected papers published on the occasion of the 80th birthday).]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v .i, 2007. 624 s. ISBN 978-80-85010-98-5
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513; CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Josef Vařeka * vernacular architecture * ethnocartography * miners and workers culture * traditional culture * Czechs abroad
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0152630

0365553 - MSUA-W 2012 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Jubileum České akademie věd a umění.
[The jubilee of the Czech Academy of Sciences and Arts.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 3, č. 2 (2011), s. 293-294. ISSN 1803-9448
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: history of science * Czech Academy of Sciences a Arts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0200773

0335510 - MSUA-W 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie - Janko, Jan
Karel Domin. Inventář osobního fondu (1905-1953).
[Karel Domin. Inventory of personal papers (1905-1953).]
Praha, 2009. 28 s. Archivní pomůcky, 562.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Domin, Karel * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0179956

0335514 - MSUA-W 2010 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Karel Hrdina. Inventář osobního fondu (1885-1956).
[Karel Hrdina. Inventory of personal papers (1885-1956).]
Praha, 2009. 32 s. Archivní pomůcky, 561.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Hrdina, Karel (1882-1949) * classical philology * history of literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0179959

0348204 - MSUA-W 2011 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Karel Wenig. Inventář osobního fondu [1930]-1959.
[Karel Wenig. Inventory of personal papers [1930]-1959.]
Praha, 2010. 8 s. Archivní pomůcky, 569.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Wenig, Karel * classical philology * personal papers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0188793

0425578 - MSUA-W 2014 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
Karel Wenig (1878-1964).
Akademický bulletin AV ČR. -, č. 2 (2014), s. 17. ISSN 1210-9525
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Wenig, Karel * classical philology * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0231465

0382551 - MSUA-W 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Liberální matka Božena Němcová?
[A liberal mother Božena Němcová?]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 99, č. 3 (2012), s. 307-318. ISSN 0009-0794
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Němcová, Božena * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 0.094, rok: 2012
http://www.jstor.org/stable/42640493
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0212746

0048203 - MSUA-W 2007 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bahenská, Marie
Marie Gebauerová - nejen spisovatelka.
[Marie Gebauerová – not only writer.]
Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října 2005. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2005 - (Šášinková, M.), s. 175-186. ISBN 80-239-5958-1.
[Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Roztoky u Prahy (CZ), 11.10.2005-12.10.2005]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: women's school * Prague * 19th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0138897

0307782 - MSUA-W 2008 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bahenská, Marie
MUDr. Anna Bayerová: "...plavete proti proudu...".
[MUDr. Anna Bayerová: "…you swim against trend…".]
Mezi Hradcem Králové a Plzní. Východočech na českých univerzitách. Sborník in memoriam prof. PhDr. Zdeňku Mackovi, CSc. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2007 - (Felcman, O.; Středová, V.; Štěpán, J.), s. 17-23. ISBN 80-86845-62-1
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Bayerová, Anna * girl's education * women's question
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0160438

0330173 - MSUA-W 2010 CZ cze M - Část monografie knihy
Bahenská, Marie - Mádlová, Vlasta
Muži října 1918. Mezinárodní vědecká konference - Praha, 23. a 24. 10. 2008.
Masarykův sborník XIV 2006-2008. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009 - (Gebhart, J.; Kuklík, J.; Tomeš, J.), s. 497-501. ISBN 978-80-86495-55-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Czechoslovakia (1918) * history * conference
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0176021

0497151 - MSUA-W 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Na cestách s Marií Gebauerovou.
[Travelling with Marie Gebauerová.]
Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 9-29. ISSN 1804-5367
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Marie Gebauerová * Austria-Hungary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289736

0481401 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bahenská, Marie - Heczková, L. - Musilová, D.
Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci.
[Necessary, Emancipative, Defamed. On Women’s Labour.]
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové: České Budějovice: Němec - Veduta, 2017. 299 s. ISBN 978-80-88030-21-8
Grant CEP: GA ČR GA13-29729S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: women’s labour * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276971

Citace, recenze
Recenze:
Raška, J. [Recenze]. .i.Dějiny a současnost. ./i. 2018, Roč. 40, č. 1, s. 55. ISSN 0418-5129.
Krutílková, H. [Recenze]. Časopis Matice moravské. 2018, roč. 137, č. 1, s. 221-224. ISSN 0323-052X.

0089488 - MSUA-W 2008 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bahenská, Marie
Obraz dívčího penzionátu v korespondenci Marie Riegrové-Palacké a její dcery Libuše.
[The image of girl´s boarding school in the correspondence between Marie Riegrová-Palacká and her daughter Libuše.]
Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006 - (Čadková, K.; Lenderová, M.; Stráníková, J.), s. 557-572. ISBN 80-7194-920-5.
[Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie. Pardubice (CZ), 27.04.2006-28.04.2006]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Czech lands, history, 19th century * girl's schools
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0150686

0089527 - MSUA-W 2008 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV. Inventář (1955-1969).
[Department for Internal Administration of the Office of the Presidium of the Czechoslovak Academy of Sciences. Inventory (1955-1969).]
Praha: Masarykův ústav - Archiv AV ČR, 2007. 29 s. Archivní pomůcky, 530.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0150715

0448422 - MSUA-W 2016 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Osobní fond František Šamalík.
[Personal Papers of František Šamalík.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 7, č. 1 (2015), s. 151-154. ISSN 1803-9448
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Šamalík, František * personal papers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0250115

0428083 - MSUA-W 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Osobní fond Josef Kurz.
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 6, č. 1 (2014), s. 121-128. ISSN 1803-9448
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Kurz, Josef * personal papers * Slavonic Studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0233493

0337784 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie - Janko, Jan
Osobní fond Karel Domin.
[Personal papers of Karel Domin.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 125-136. ISSN 1803-9448
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Domin, Karel * botany * Charles University in Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0181706

0048196 - MSUA-W 2007 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Osobnosti české minulosti: Vojta Náprstek (1826-1894).
[Personalities of the Czech past: Vojta Náprstek (1826-1894).]
Historický obzor. Roč. 17, 9/10 (2006), s. 228-234. ISSN 1210-6097
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Náprstek, Vojta
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0138891

0438992 - MSUA-W 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bahenská, Marie - Heczková, L. - Musilová, D.
O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky.
[On the Women’s Labour. Period (Self)Reflections and Disputes.]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 243 s. ISBN 978-80-87782-34-7
Grant CEP: GA ČR GA13-29729S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czech lands * women's labour * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0242392

Citace, recenze
Recenze:
Mareš, J. Světy ženské práce. .i.Gender, rovné příležitosti, výzkum./i. 2016, Roč. 17, č. 2, s. 104-107 ISBN 1213-0028.

0437082 - MSUA-W 2015 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Paní doktorová, ošetřovatelka, slečna doktorka. Obraz ženy ve zdravotnických profesích na stránkách Ženských listů.
[Mrs Doctor, a Nurse, Miss Doctor. Woman in Medical Professions on Pages of the Magazine "Women´s Letters".]
Studia historica Nitriensia. Roč. 18, č. 1 (2014), s. 3-14. ISSN 1338-7219
Grant CEP: GA ČR GA13-29729S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: image of woman * women in medicine
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0240661

0454509 - MSUA-W 2016 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Bahenská, Marie
Pan učitel a slečna učitelka. Genderové aspekty učitelské profese v českých zemích v 19. století.
[Mister Teacher and Miss Teacher : gender aspects of the teacher´s profession in the Czech lands in the 19th century.]
Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 - (Hajdučeková, I.), s. 83-97. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 78. ISBN 978-80-8152-377-9
Grant CEP: GA ČR GA13-29729S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czech lands * 19th century * female teachers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-publikacia/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0255183

0325531 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Pomalu, pozvolna, po špičkách. K chápání a reflexi pojmu emancipace v českých zemích v 19. a 20. století.
[Slowly, Gradually, on Tiptoes. To Understand and Reflect the Emancipation as a Term in the Bohemian Lands in the 19th and 20th Centuries.]
Moderní dějiny. Supl. 1, - (2008), s. 444-457. ISSN 1210-6860
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Bohemian Lands * history * women's movement
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0172902

0361326 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Postavení českých učitelek a jeho proměna po 28. říjnu 1918. "Jest to práce nejnevděčnější a nejbídněji placená.".
[The Position of Czech Women Teachers and its Transformation after October 28th, 1918. "It is the most ungrateful and poorly paid work.".]
Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. Roč. 3, Suppl. 1 (2011), s. 159-168. ISSN 1803-9243
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: World War I * Czech lands * teachers's associations
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0198664

Citace, recenze

Citace:
Bahenská, M.; Heczková, L.; Musilová, D. .i.Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století./i. České Budějovice: Bohumír Němec – Veduta, 2011. 282. ISBN 978-80-86829-79-1.

0325564 - MSUA-W 2009 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bahenská, Marie
Povolání: žena. K otázce vzdělávání lékařek a učitelek v českých zemích v 19. století.
[The career: woman. To the question of doctresses and teachers education in the Bohemian Lands in the 19th century.]
Ženy ve spektru civilizací. (K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009 - (Tomeš, J.), s. 53-62. ISBN 978-80-7419-009-4
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: history * women's education * Bohemian Lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0172926

0470751 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bahenská, Marie
Proměna ženského světa.
[Women's World Metamorphosis.]
Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Cerman, I.), s. 690-705, 773-774. ISBN 978-80-7422-483-6
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Bohemian lands, 19th century * women
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268318

0474467 - MSUA-W 2018 CZ cze N - Článek v novinách
Bahenská, Marie
První česká poslankyně.
Lidové noviny. Roč. 29, 12. 12. (2016), s. 18. ISSN 0862-5921
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Viková-Kunětická, Božena * women's movement
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271516

0047780 - MSUA-W 2007 CZ cze R - Recenze
Bahenská, Marie
[Recenze].
[[Review].]
[Malínská, Jana.: Žena do politiky nesmí - proč? - Praha, 2005. 173 s]. Dějiny a současnost. Roč. 28, č. 5 (2006), s. 45-46. ISSN 0418-5129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0138585

0089133 - MSUA-W 2008 CZ cze R - Recenze
Bahenská, Marie
[Recenze].
[[Review].]
[Lenderová, M.; Rýdl, K.: Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. - Praha, 2006. 384 s]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 105, č. 3 (2007), s. 702-705. ISSN 0862-6111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0150458

0089352 - MSUA-W 2008 CZ cze R - Recenze
Bahenská, Marie
[Recenze].
[[Review].]
[Fukala, R.: Slezsko. Neznámá země Koruny české. - České Budějovice, 2007. 348 s]. Dějiny a současnost. Roč. 29, č. 11 (2007), s. 47-48. ISSN 0418-5129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0150590