Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 87

0497151 - MSUA-W 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Na cestách s Marií Gebauerovou.
[Travelling with Marie Gebauerová.]
Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 9-29. ISSN 1804-5367
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Marie Gebauerová * Austria-Hungary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289736

0481401 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bahenská, Marie - Heczková, L. - Musilová, D.
Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci.
[Necessary, Emancipative, Defamed. On Women’s Labour.]
Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové: České Budějovice: Němec - Veduta, 2017. 299 s. ISBN 978-80-88030-21-8
Grant CEP: GA ČR GA13-29729S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: women’s labour * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276971

Citace, recenze
Recenze:
Raška, J. [Recenze]. .i.Dějiny a současnost. ./i. 2018, Roč. 40, č. 1, s. 55. ISSN 0418-5129.
Krutílková, H. [Recenze]. Časopis Matice moravské. 2018, roč. 137, č. 1, s. 221-224. ISSN 0323-052X.

0481419 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie - Jůnová Macková, Adéla
Střípky dějin – brněnské pracoviště Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v korespondenci Karla Vetterla s Jiřím Horákem.
[Shards of history – the Brno branch of the CSAS Institute for Ethnography and Folklore Studies in correspondence between Karel Vetterl and Jiří Horák.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 63-106. ISSN 1803-9448
Grant CEP: GA ČR GA15-03754S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Karel Vetterl * Jiří Horák * history of ethnology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276986

0481910 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Brodský, Pavel - Šumová, Martina
Iluminované rukopisy v archivech na území Čech.
[Illuminated manuscripts in archives on the territory of Bohemia.]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 383 s. Studie o rukopisech. Monographia, 21. ISBN 978-80-87782-79-8
Grant CEP: GA ČR GA15-00941S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: codicology * illuminated manuscripts * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278709

0478681 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Brodský, Pavel - Šumová, Martina
K podílu iluminátorů v Bibli Petra Zmrzlíka ze Svojšína.
[The Participation of Illuminators of the Bible of Petr Zmrzlík of Svojšín.]
Umění = Art. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 150-160. ISSN 0049-5123
Grant CEP: GA ČR GA15-00941S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: codicology * Petr Zmrzlík of Svojšín
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274738

0473226 - MSUA-W 2017 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čížek, M. (ed.) - Kudláč, A. K. K. (ed.) - Velek, Luboš (ed.) - Vlnas, V. (ed.) - Vykoukal, J. (ed.)
Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka.
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017. 281 s. Ad honorem eruditorum, 4. ISBN 978-80-87782-67-5; ISBN 978-80-87404-63-8
Institucionální podpora: RVO:67985921
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270387

0496224 - MSUA-W 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáčková, Věra
Bohuslav Havránek očima svých současníků.
[Bohuslav Havránek from his Contemporaries’ Perspective.]
Didaktické studie. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 22-38. ISSN 1804-1221
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22085S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Bohuslav Havránek * history of linguistics * Czechoslovakia, 1940s-1950s
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289041

0489020 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáčková, Věra
Bohuslav Havránek očima svých současníků.
[Bohuslav Havránek from his Contemporaries’ Perspective.]
Didaktické studie. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 22-38. ISSN 1804-1221
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22085S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: structuralism * Bohuslav Havránek
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283509

0484113 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáčková, Věra
Technické obory a jejich začleňování do vznikající Československé akademie věd.
[Technical disciplines and their ongoing inclusion in the emerging Czechoslovak Academy of Sciences.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 1-18. ISSN 1803-9448
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences, 1950s * scientific and technical development
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283508

0489021 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáčková, Věra
„Bez Havránka si nikdo ani neškrtl.” Poválečné vztahy katedry českého jazyka pražské filozofické fakulty a akademického Ústavu pro jazyk český.
[“Without Havránek, no one could do anything.” Post-war Relations between the Department of Czech Language of the Faculty of Arts in Prague and the Institute for Czech language of the Academy of Sciences.]
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 105-122. ISSN 0323-0562
Grant CEP: GA ČR GA13-09541S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences * Faculty of Arts, Charles University * Bohuslav Havránek
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283510

0474923 - MSUA-W 2018 RIV PL pol, cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Dziurzyńska, E. - Šumová, Martina
Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem.
[Correspondence between Adam Vetulani and Miroslav Boháček.]
Kraków: Polska Akademia Umiejętności: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 230 s. ISBN 978-83-7676-103-9
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Vetulani, Adam * Boháček, Miroslav * correspondence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273669

0478976 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fasora, L. - Hanuš, J. - Pavlíček, Tomáš W. - Svoboda, R. - Novotný, M. - Zouzal, Tomáš - Veber, T. - Kaiserová, Kristina - Jonová, Jitka - Skořepová, Markéta - Husák, P. - Šebek, J. - Kunštát, Miroslav
Kněžské identity v českých zemích (1820–1938).
[Priestly Identity in the Czech Lands (1820–1938).]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 318 s. ISBN 978-80-7422-567-3
Grant CEP: GA ČR GA15-17092S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: priest * identity * religious culture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275009

0481557 - MSUA-W 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Franc, Martin
Auf der Suche nach einer Position. Die Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1952–1962.
[Looking for a position. The Czechoslovak Academy of Sciences in the years 1952–1962.]
Wissenschaft, Technologie und industrielle Entwicklung in Zentraleuropa im Kalten Krieg. Berlin: LIT, 2017 - (Reiter, W.; Mikoletzky, J.; Matis, H.; Ash, M.), s. 117-138. Ignaz-Lieben-Gesellschaft: Studien zu Wissenschaftsgeschichte, 1. ISBN 978-3-643-50840-9
Grant CEP: GA ČR GA13-09541S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences, 1952–1962 * science policy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277093

0475157 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Franc, Martin
Zpráva o české vědě z bodu nula? Materiál Mojmíra Vaňka Organizace vědy z archivního fondu dr. Edvarda Beneše.
[A report on Czech science from zero? Document by Mojmír Vaněk ‘Organisation of science’ from the archive collection of Dr Edvard Beneš.]
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 85-99. ISSN 1803-9448
Grant CEP: GA ČR GA13-09541S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czech Academy of Sciences and Arts * Czechoslovakia, 1945 * history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272420

0496677 - MSUA-W 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Frankl, Michal
Free of Controversy? Recent Research on the Holocaust in the Bohemian Lands.
Dapim: Studies on the Holocaust. Roč. 31, č. 3 (2017), s. 262-270. ISSN 2325-6249
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Bohemian Lands * Holocaust Research * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289338

0496685 - MSUA-W 2019 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
Frankl, Michal
Wreszcie w kalendarzu? Tereziński obóz rodzinny w Auschwitz-Birkenau.
[Finally in the calendar? The Terezín Family Camp in Auschwitz-Birkenau in the Czech historical consciousness.]
Zagłada Żydów. Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Roč. 13, č. 0 (2017), s. 734-746. ISSN 1895-247X
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Terezín Family Camp * Auschwitz-Birkenau * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289347

0481647 - MSUA-W 2018 DE ger M - Část monografie knihy
Hájková, Dagmara
Der Tod im Hotel Metropol. Hätte der Zusammenbruch Österreich-Ungarns durch den Tod von Masaryk abgewendet werden können?
[A Murder in Hotel Metropol. Could Masaryk´s Death Have Prevented the Break-up of the Habsburg Monarchy? A Murder in Hotel Metropol. Could Masaryk´s Death Have Prevented the Break-up of the Habsburg Monarchy?]
Was wäre wenn? Alternative Gegenwarten und Zukunftsprojektionen um 1914. Paderborn: Wilhelm Fink, 2017 - (Kranz, I.), s. 161-176. ISBN 973-3-7705-5881-0
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Masaryk, T. G. * Beneš, Edvard * contrafactual history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277172

0475187 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hálek, Jan
Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie.
[Bedřich Štěpánek. Uncomfortable man of Czechoslovak diplomacy.]
Praha: Vyšehrad, 2017. 259 s. Velké postavy českých dějin, 24. ISBN 978-80-7429-800-4
Grant CEP: GA ČR GA16-11252S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Štěpánek, Bedřich * Czechoslovakia, 1918-1938
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272041

0484735 - MSUA-W 2018 SI eng J - Článek v odborném periodiku
Hálek, Jan - Mosković, Boris
“The Milada Paulová’s Syndrome” – The Life’s Work of the Czech Scholar and its Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia.
Acta Histriae. Roč. 25, č. 4 (2017), s. 1071-1092. ISSN 1318-0185
Grant CEP: GA ČR GA16-11252S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Milada Paulová * First World War * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 0.523, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279881

0477310 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Herc, Svatopluk
Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života.
[Cyril Horáček: Recollections from my life.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 406 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 12. ISBN 978-80-7422-577-2
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Horáček, Cyril * memoirs
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279980

0481672 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Hradilová, Marta - Pátková, H.
Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350.
[Scriptores. Written Culture and Its Creators in Late Medieval Bohemia in 1300–1350.]
Praha: Scriptorium, 2017. 232 s. ISBN 978-80-88013-54-9
Grant CEP: GA ČR GA14-00994S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: codicology * palaeography * Bohemia, 1300-1350
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277196

0486040 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hradilová, Marta
„Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch“ – knižní dar Petra II. z Rožmberka českokrumlovskému klášteru.
[“Liber monasterii de Chrumpnaw comparatus per honorabilem dominum Petrum de Rosenberch.” Peter II of Rosenberg´s Book Gift to the Český Krumlov Double Monastery.]
Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Rywiková, D.; Lavička, R.), s. 219-228. ISBN 978-80-7464-936-3
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Český Krumlov, Czech Republic * Peter II. of Rosenberg * codicology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280930

0482794 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hubený, D. - Voráček, Emil - Dufek, P. - Fabini, Pavel - Hasil, Jan - Hasilová, P. - Trefný, M. - Velička, T.
Libkovice pod Řípem v běhu času.
[Libkovice under Říp in the Course of Time.]
Hostivice: Petr Prášil - BARON, 2017. 372 s. ISBN 978-80-88121-29-9
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985921 ; RVO:67985912
Klíčová slova: village * protestantism * civil society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (MSUA-W); AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (MSUA-W); Archaeology (ARU-G)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278178

0481645 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze, pol B - Monografie kniha jako celek
Chodějovský, Jan
Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace.
[Paris 1919. Peace conference as seen by expert advisors of Czechoslovak and Polish delegations.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 472 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 15. ISBN 978-80-7422-270-2
Grant CEP: GA ČR GAP410/10/1598
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Paris Peace Conference 1919 * Czechoslovakia, 1919 * Poland, 1919
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279977

0488683 - MSUA-W 2019 PL pol B - Monografie kniha jako celek
Jarząbek, Marcin
Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego.
Kraków: Universitas, 2017. 312 s. ISBN 97883-242-3164-5
AV ČR(CZ) FJD3-0077-1522
Fellowship Josefa Dobrovského
Klíčová slova: Poland, 1918-1939 * Czechoslovakia, 1918-1938
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283235

0482018 - MSUA-W 2018 RIV SI eng J - Článek v odborném periodiku
Jemelka, Martin
Being a Modern Christian and Worker in the Czechoslovak National State (1918–1938).
Prispevki za novejšo zgodovino. Roč. 57, č. 3 (2017), s. 97-113. ISSN 0353-0329
Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovak Church, 1918-1938 * workers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277444

0481137 - MSUA-W 2018 RIV NL ger J - Článek v odborném periodiku
Jemelka, Martin
„Brüderliche Treffen zum Lesen des Evangeliums“: die erste Generation des schlesischen Spiritismus (1897–1919).
[“Brotherly Gospel Reading Meetings”: the first generation of Silesian spiritualism (1897–1919).]
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Roč. 69, č. 4 (2017), s. 323-347. ISSN 0044-3441
Grant CEP: GA ČR GA16-04364S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: working class * religion * spiritism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276735

0478881 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Josefovičová, Milena
Německá vysoká škola technická v Praze (1938–1945). Struktura, správa, lidé.
[German Technical University in Prague (1938–1945). Structure, Administration, People.]
Praha: Karolinum, 2017. 223 s. ISBN 978-80-246-3505-7
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: German Technical University in Prague, 1938-1945 * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274936

0481424 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jůnová Macková, Adéla - Navrátilová, Hana
Československá egyptologie ve světě studené války – doba Zbyňka Žáby.
[Czechoslovak Egyptology in the Cold War – the Žába era.]
Pražské egyptologické studie. Roč. 18, [0] (2017), s. 12-23. ISSN 1214-3189
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-22085S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Zbyněk Žába * Czechoslovak egyptology * history of egyptology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276988

0491919 - MSUA-W 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Jůnová Macková, Adéla
State Institutes and the Czechoslovak Academy of Sciences, 1948–1953.
Studia historiae scientiarum. Roč. 16, [0] (2017), s. 241-267. ISSN 2451-3202
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences * Czechoslovakia, 1948–1953
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285516

0491920 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jůnová Macková, Adéla
Vznik Československého egyptologického ústavu. Střet mezi ČSAV a FF UK.
[Foundation of the Czechoslovak Institute of Egyptology. Conflict between the Czechoslovak Academy of Sciences and the Faculty of Arts of the Charles University.]
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 123-134. ISSN 0323-0562
Grant CEP: GA ČR GA13-09541S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovak Institute of Egyptology * Czechoslovak Academy of Sciences * Faculty of Arts of the Charles University
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285517

0484123 - MSUA-W 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jůnová Macková, Adéla
Zpráva o Mezinárodním kongresu pro dějiny vědy a techniky v Rio de Janeiro.
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 129-130. ISSN 1803-9448
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: International Congress of History of Science and Technology, 2017
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281836

0480597 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kábová, Hana
František Kutnar: Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika.
[František Kutnar: Thanking My Life. Notes and Memories of the Czech Historian.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 223 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 14. ISBN 978-80-7422-432-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: František Kutnar * memoirs
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278784

Citace, recenze
Recenze:
Pánek, T. [Recenze]. Časopis Matice moravské. 2018, roč. 137, č. 1, s. 173-177. ISSN 0323-052X.

0478326 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kábová, Hana
Josef Vítězslav Šimák a rukopisná komise ČAVU. Fakta a souvislosti.
[Josef Vítězslav Šimák and the manuscript commission of the Czech Academy of Sciences and Arts.]
Studie o rukopisech. Roč. 47, č. [0] (2017), s. 159-180. ISSN 0585-5691
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Šimák, Josef Vítězslav * Czech Academy of Sciences and Arts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277090

0484120 - MSUA-W 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kábová, Hana
Oldřich Leška a jeho osobní fond v Archivu Akademie věd ČR aneb Archiválie mají své osudy.
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 107-114. ISSN 1803-9448
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Oldřich Leška * personal papers * history of Slavonic studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281838

0491925 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kábová, Hana
P. Václav Ešner. Jeho (umělecko)historické zájmy a péče o kostel sv. Bartoloměje v Kyjích.
[Priest Václav Ešner. His interests in arts and history, specially his care of church of Saint Bartholomeus in parish Kyje.]
Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017 - (Ryantová, M.; Uhlíková, K.; Formánek, J.; Císařová, J.), s. 235-245. ISBN 978-80-7415-167-5
Grant CEP: GA ČR GA15-17092S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Václav Ešner * history of arts * Praha-Kyje, Czech Republic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285526

0483666 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kábová, Hana
Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění.
[Complicated and extensive personal papers and family archives in the Czech Republik. Their protection and publication.]
Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2017. Bratislava: Spoločnosť slovenských archivárov, 2017 - (Hrivňák, Š.; Žažová, H.), s. 121-131. ISBN 978-80-971356-3-8.
[Archívne dni v Slovenskej republike v Martine /21./ Osobné fondy (od akvizície po digitalizáciu) s osobitým dôrazom na osobné fondy archivárov alebo Čo nám zostalo po našich predkoch a čo zostane po nás?! Martin (SK), 23.05.2017-25.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: personal papers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278882

0484124 - MSUA-W 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kábová, Hana
XX. archívne dni v Slovenskej republike.
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 130-131. ISSN 1803-9448
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: personal papers
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281835

0480090 - MSUA-W 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Kaiserová, K. - Kunštát, Miroslav
Deutsche und Tschechen im Museum. Neue Wege der Institutionalisierung der öffentlichen Erinnerungen im deutsch-tschechischen Verhältnis: das Collegium Bohemicum (Ústí nad Labem) und das Sudetendeutsche Museum (München).
[Czechs and Germans in the Museum. New ways of institutionalizing public memories in Czech-German relations: Collegium Bohemicum (Ústí nad Labem) and Sudeten German Museum (Munich).]
Erinnern – Ausstellen – Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum. Essen: Klartext, 2017 - (Kováč, D.; Řezník, M.; Schulze Wessel, M.), s. 137-149. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, 21. ISBN 978-3-8375-1689-0
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czech-German relations * Sudeten German Museum Munich * Collegium Carolinum Ústí nad Labem
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275995

0481680 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Klečacký, Martin
Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany.
[The Czech Minister in Vienna. Serving the Emperor, Nation and Political Party.]
Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 303 s. České moderní dějiny, 3. ISBN 978-80-200-2793-1; ISBN 978-80-87782-74-3
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Austria-Hungary, 1867-1914 * Czech Lands, 1867-1914
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278892

Citace, recenze
Recenze:
Cibulka, P. [Recenze]. .i.Časopis Matice moravské. ./i. 2018, Roč. 137, č. 1, s. 212-215. ISSN 0323-052X.
Kahuda, J. [Recenze]. Paginae historiae. 2018, roč. 26, č. 1, s. 384-386. ISSN 1211-9768.

0478903 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Klečacký, Martin
Český „konzul“ ve Vídni. II. Politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem.
[The Czech “Consul” in Vienna, II. Political Correspondence between Imperial-Royal Minister-Countryman Antonín Rezek and Young Czech Politicians Václav Škarda and Karel Kramář.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 327 s. Ego. Paměti, deníky, korespondence, 13. ISBN 978-80-7422-492-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Rezek, Antonín * Kramář, Karel * Škarda, Václav
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279978

Citace, recenze
Recenze:
Kahuda, J. [Recenze]. Paginae historiae. 2018, roč. 26, č. 1, s. 387-389. ISSN 1211-9768.

0481545 - MSUA-W 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Koeltzsch, Ines
Utopia as Everyday Practice. Jewish Intellectuals and Cultural Translation in Prague before and after 1933.
Catastrophe and Utopia. Jewish Intellectuals in Central and Eastern Europe in the 1930s and 1940s. München: De Gruyter Oldenbourg, 2017 - (Laczó, F.; von Puttkamer, J.), s. 15-44. Europas Osten im 20. Jahrhundert, 7. ISBN 978-3-11-055543-1
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Jewish intellectuals, 1930s * translation * nationalism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277081

0474759 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kokešová, Helena - Kotyk, P. - Kraitlová, Irena - Doubek, Vratislav - Merhautová, Lucie
Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Svazek I. (1893–1895).
[Correspondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar. Volume I. (1893–1895).]
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 453 s. Korespondence TGM. ISBN 978-80-87782-68-2
Grant CEP: GA ČR GA14-29050S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Masaryk, T. G. * Machar, Josef Svatopluk * correspondence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272263

Citace, recenze
Recenze:
Vojáček, M. [Recenze]. Paginae historiae. 2018, roč. 26, č. 1, s. 392-393. ISSN 1211-9768.

0481247 - MSUA-W 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Konrád, Ota
Die tschechoslowakisch-österreichischen Beziehungen vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zu Beginn der Dreißigerjahre: Grundzüge der Entwicklung.
[Czechoslovak-Austrian Relationship from the End of the WWI till the 1930s. The Main Features of its Development.]
Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933–1948. Münster: LIT, 2017 - (Kunštát, M.; Šebek, J.; Schmoller, H.), s. 7-22. Schriftenreihe der Ständigen Konferenz österreicher und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe, 2. ISBN 978-3-643-50766-2
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1930s * Austria, 1918-1930s
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276841

0480086 - MSUA-W 2018 DE ger B - Monografie kniha jako celek
Kunštát, Miroslav (ed.) - Šebek, Jaroslav (ed.) - Schmoller, H. (ed.)
Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933–1948.
Münster: LIT, 2017. 281 s. Schriftenreihe der Ständigen Konferenz österreicher und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe, 2. ISBN 978-3-643-50766-2
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985963
Klíčová slova: Czechoslovakia, 1933–1948 * Austria, 1933–1948
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275993

0481540 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kvaček, R. - Tomeš, Josef - Vašek, Richard - Horák, Pavel - Klečacký, Martin
Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy.
[Vlastimil Klíma: The Second Resistance (1939–1945). A Personal Testimony and Considerations.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017. 394 s. Ego. Paměti, deník, korespondence, 11. ISBN 978-80-7422-494-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/12/0468
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Vlastimil Klíma * World War II * Czech resistance, 1939–1945
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277075

0481618 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Květová, Miroslava - Tomsová, Petra
Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.
[Digitization of Photographs from the Funds of the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences.]
Archivum Trebonense 14/2017. Digitalizace v paměťových institucích. Třeboň: Státní oblastní archiv v Třeboni, 2017 - (Plávek, A.), s. 268-279. ISBN 978-80-906860-1-4.
[Digitalizace v paměťových institucích 2017. Třeboň (CZ), 18.09.2017-20.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: archive collections * Czech Academy of Sciences * digitization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277150

0484121 - MSUA-W 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Květová, Miroslava
Fond Ústav dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium a fond Společnost Edvarda Beneše v archivním souboru Ústavu T. G. Masaryka.
Práce z dějin Akademie věd. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 115-128. ISSN 1803-9448
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: Edvard Beneš Society * archival fonds
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281837

0476799 - MSUA-W 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Květová, Miroslava
Kroniky Jana Jiřího Millauera a Jana Eichlera a jeho syna Jana Antonína Eichlera – analýza dvou kronik měšťanů Českých Budějovic z druhé poloviny 18. století.
[Chronicles of Jan Jiří Millauer and Jan Eichler and his son Jan Antonín Eichler – Analysis of two chronicles of burghers from České Budějovice from the second half of 18th century.]
Jihočeský sborník historický. Roč. 85/2016, [0] (2017), s. 403-433. ISSN 0323-004X
Grant CEP: GA ČR GA16-12145S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: České Budějovice, Czech Republic * burgher chronicles
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273213

0478324 - MSUA-W 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Květová, Miroslava
Lukáš Bernard Schneider a jeho kronikářská činnost. Obraz města Českých Budějovic pohledem měšťana druhé poloviny 18. století.
[Lukas Bernard Schneider and his chronicling .Vista of the town of České Budějovice from the vantage point of a burgher in the second half of the 18th century.]
Studie o rukopisech. Roč. 47, č. [0] (2017), s. 93-123. ISSN 0585-5691
Grant CEP: GA ČR GA16-12145S
Institucionální podpora: RVO:67985921
Klíčová slova: České Budějovice, Czech Republic * historiography * chronicle
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276713