Masarykův ústav AV ČR (od r. 2006 pod Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 763

0106658 - MSU-R 20043012 CZ cze M - Část monografie knihy
Bílek, Jan - Šťovíček, Ivan
Alice Masaryková. Několik vzpomínek.
[Alice Masaryková. Several Memories.]
Masarykův sborník 11-12. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004, s. 432-434. ISBN 80-86495-21-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Masaryková, Alice * memories
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0013832

0106656 - MSU-R 20043010 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Benešův fotoarchiv zpřístupněn na webu.
[Beneš´s Photoarchive Made Available on a Web.]
Dějiny a současnost. Roč. 26, č. 6 (2004), s. 55. ISSN 0418-5129
Grant CEP: GA AV ČR KSK8002119
Klíčová slova: Beneš, Edvard * archiving
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0013830

0151321 - MSU-R 20033003 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Bořivoj Dvořák a Jarmila Glazarová.
[Bořivoj Dvořák and Jarmila Glazarová.]
Vodňany a Vodňansko. č. 5 (2002), s. 151-156
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Glazarová, Jarmila * Czech literature of the 20th century * Vodňany
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048844

0151189 - MSU-R 20010024 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Cenzura vzpomínek Františka Kubky.
[The Censorship of the Memories of František Kubka.]
Tvar. Roč. 12, č. 17 (2001), s. 14-15. ISSN 0862-657X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048716

0151072 - MSU-R 20013028 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Člověk a jeho podoby.
[A Man and his Reflexes.]
Češtinář. Roč. 10, č. 4 (2000), s. 128-129. ISSN 1211-6874
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048599

0151328 - MSU-R 20033010 CZ cze R - Recenze
Bílek, Jan
Deníky Josefa Pekaře (1916-1933).
[Diaries of Josef Pekař (1916-1933).]
[Hanzal, J. (ed.).: Deníky Josefa Pekaře. - Praha, 2001. 197 s.]. Z Českého ráje a Podkrkonoší. č. 15 (2002), s. 335-336. ISSN 1211-975X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Pekař, Josef * Czech history of the 20th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048851

0151079 - MSU-R 20013035 CZ cze R - Recenze
Bílek, Jan
Dílo Fráni Šrámka v České knižnici.
[Writing's of Fráňa Šrámek in the Czech Library.]
[Šrámek, F. (ed.).: Modrý a rudý, Stříbrný vítr, Léto, Splav. - Praha, 2000. 597 s.]. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. č. 5 (2000), s. 13-14. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048606

0151193 - MSU-R 20010028 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Domov Jarmily Glazarové.
[Home of Jarmila Glazarová.]
Listy starohradské kroniky. Roč. 24, č. 2 (2001), s. 41-43. ISSN 1210-6194
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048720

0025765 - MSU-R 2006 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan - Sekerová, M. - Bílek, K.
Edice dopisu Marie Hejnové Milce Hrdličkové z 19. ledna 1958.
[Edition from Letters of Marie Hejnová Adressed to Milka Hrdličková 19.1.1958.]
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. Roč. 42, č. 3 (2005), s. 4-6. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
Klíčová slova: Hrdličková, Miloslava * Hejnová, Marie * Sobotka
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0116123

0106657 - MSU-R 20043011 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Fotografie Benešova archivu on-line.
[Photographs of the Beneš´s Archive on line.]
Akademický bulletin AV ČR. č. 11 (2004), s. 10. ISSN 1210-9525
Klíčová slova: Beneš, Edvard * archiving
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0013831

0025753 - MSU-R 2006 CR cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Fotografie Benešova archivu zpřístupněny na internetu.
[Photographs of the Beneš´s Archive Made Available on a internet.]
Národní Osvobození. -, č. 1 (2005), s. 6. ISSN 0231-8164
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
Klíčová slova: Beneš, Edvard * archiving * Czech modern history
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0116112

0025822 - MSU-R 2006 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan - Šťovíček, Ivan - Maršoun, E.
Fotografie v archivním fondu Edvard Beneš.
[Photographs from Edvard Beneš Estate Archives.]
Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Roč. 5, - (2005), s. 5-15. ISBN 80-86712-30-3. ISSN 1213-399X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
Klíčová slova: Beneš, Edvard * archiving * Czech modern history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0116160

0025749 - MSU-R 2006 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Fotografie z Benešova archivu.
[Photographs from Edvard Beneš Archives.]
Bulletin Společnosti Edvarda Beneše. -, č. 18 (2005), s. 32-33
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
Klíčová slova: Beneš, Edvard * archiving * Czech modern archiving
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0116109

0151184 - MSU-R 20010019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílek, Jan (ed.)
Glazarová, Jarmila: Milý a milostný český jazyk. Projevy a pozdravy při festivalech Šrámkova Sobotka.
[The Nice Czech Language. The Harangues and Greetings in the Festival Šrámkova Sobotka.]
Sobotka: Středisko městské kultury Sobotka, 2001. 67 s. ISBN 80-238-7262-1
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Czech literature of the 20th century * Glazarová, Jarmila * Šrámkova Sobotka
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048711

0151066 - MSU-R 20000022 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Charlotta G. Masaryková.
[Charlotta G. Masaryk.]
Tvar. Roč. 11, č. 16 (2000), s. 14-15. ISSN 0862-657X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048593

0151195 - MSU-R 20010030 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Chateau Dětenice.
[Chateau Dětenice.]
Dějiny a současnost. Roč. 22, č. 6 (2001), s. 55-56. ISSN 0418-5129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048722

0151197 - MSU-R 20010032 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Jarmila Glazarová a Drahomíra Bílková.
[Jarmila Glazarová and Drahomíra Bílková.]
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. Roč. 38, č. 5 (2001), s. 4-8. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048724

0151320 - MSU-R 20033002 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bílek, Jan
Jarmila Glazarová a Drahomíra Bílková.
[Jarmila Glazarová and Drahomíra Bílková.]
Jarmila Glazarová 1901-2001. Staré Hrady: Osvětová beseda Staré Hrady, 2002, s. 71-77. ISBN 80-238-8640-1.
[Jarmila Glazarová, literární tvorba - recepce díla - životní příběh. Staré Hrady (CZ), 20.09.2001]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Glazarová, Jarmila * Czech literature of the 20th century * Sobotka
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048843

0151183 - MSU-R 20010018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílek, Jan
Jarmila Glazarová a Sobotka.
[Jarmila Glazarová and Sobotka.]
Sobotka: Občanské sdružení Šrámkova Sobotka, 2001. 47 s. ISBN 80-238-7261-3
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Czech literature of the 20th century * Glazarová, Jarmila * Sobotka
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048710

0151255 - MSU-R 20025012 CZ cze R - Recenze
Bílek, Jan
Jeden zaskočený, druhý mládí mužného.
[One Surprised, the other of the Manly Youth.]
[Fetters, A. (ed.).: Přátelé Karel Čapek a Fráňa Šrámek. - Sobotka, 2002. 31 s.]. Tvar. Roč. 13, č. 15 (2002), s. 20. ISSN 0862-657X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Čapek, Karel * Šrámek, Fráňa
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048782

0151074 - MSU-R 20013030 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Jiřímu Žáčkovi k pětapadesátinám.
[To Jiří Žáček for 55th Birthday.]
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. č. 6 (2000), s. 9-10. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048601

0151047 - MSU-R 20000003 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
K historii ženského hnutí.
Tvar. Roč. 11, č. 7 (2000), s. 14-15. ISSN 0862-657X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048574

0151075 - MSU-R 20013031 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Konference o osobnostech v Olomouci.
[The Conference about Personalities in Olomouc.]
Východočeské listy historické. 15-16 (2000), s. 331-332. ISSN 1211-8184
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048602

0151244 - MSU-R 20025001 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Konference o Zdeňku Kalistovi.
[The Conference about Zdeněk Kalista.]
Východočeské listy historické. č. 17 (2001), s. 463-465. ISSN 1211-8184
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: conference * Kalista, Zdeněk
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048771

0031480 - MSU-R 2006 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bílek, Jan - Kokešová, Helena - Quagliatová, Vlasta - Swierczeková, L.
Korespondence T.G. Masaryk - Karel Kramář.
[Correspondence T.G. Masaryk - Karel Kramář.]
Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. 520 s. ISBN 80-86495-33-7
Grant CEP: GA ČR GA409/03/1036
Klíčová slova: Masaryk, T.G. * Kramář, Karel * correspondence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0132195

0151330 - MSU-R 20033012 CZ cze R - Recenze
Bílek, Jan
Krškův filmový kolotoč pro Jana Ratkina.
[Krška's film whirligig for Jan Ratkin.]
[Dvořák, J. (ed.).: Stříbrný vítr - kniha a film. - Sobotka, 2003.]. Tvar. č. 15 (2003), s. 20. ISSN 0862-657X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Šrámek, Fráňa * Czech literature of the 20th century * Czech film
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048853

0151073 - MSU-R 20013029 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
K tématu 44. ročníku Šrámkovy Sobotky.
[On the Topic of 44th Volume of Šrámkova Sobotka.]
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. č. 3 (2000), s. 4-5. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048600

0151081 - MSU-R 20013037 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
K tématu 44. ročníku Šrámkovy Sobotky.
[On the Topic of 44th Volume of Šrámkova Sobotka.]
Noviny Jičínska. - (2000), s. 18. ISSN 1210-6062
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048608

0151245 - MSU-R 20025002 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Kubkova necenzurovaná vzpomínka na Fráňu Šrámka.
[Frantisek Kubka's Uncensored Memory of Fráňa Šrámek.]
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. Roč. 39, č. 1 (2002), s. 6-9. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Kubka, František * Šrámek, Fráňa
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048772

0151199 - MSU-R 20010034 CZ cze R - Recenze
Bílek, Jan
Legionáři okresu Jičín.
[Legionaries of the District Jičín.]
[Janků, R. (ed.).: Legionáři Jičínska.]. Národní Osvobození. č. 13 (2001), s. 6. ISSN 0231-8164
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048726

0151071 - MSU-R 20013027 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Masarykovské výstavy.
[Masaryk's Expositions.]
Dějiny a současnost. Roč. 22, č. 6 (2000), s. 57-58. ISSN 0418-5129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048598

0151185 - MSU-R 20010020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Met peyen owe de weerelt 1567.
[Met peyen owe de weerelt 1567.]
Bulletin Společnosti E. Beneše. Roč. 2001, č. 14 (2001), s. 25-26
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048712

0151329 - MSU-R 20033011 CZ cze R - Recenze
Bílek, Jan
Milá mama / Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915-1916.
[Correspondence between Alice and Charlotta Masaryk 1915-1916.]
[Hájková, D. (ed.); Soukup, J. (ed.).: Milá mama / Dear Alice. - Praha, 2001. 244 s.]. Odkaz. Listy Masarykovy společnosti. 18-19 (2003), s. 57-58
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Masaryková, Alice * Masaryková, Charlotta * Czech history of the 20th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048852

0151254 - MSU-R 20025011 CZ cze R - Recenze
Bílek, Jan
Monografie o první světové válce.
[Monograph about World War One.]
[Šedivý, I. (ed.).: Češi, české země a velká válka 1914. - Praha, 2001. 492 s.]. Tvar. Roč. 13, č. 5 (2002), s. 23. ISSN 0862-657X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: review
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048781

0151252 - MSU-R 20025009 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Návštěva Masarykova ústavu.
[Visit of Masaryk Institute.]
Učitelské noviny. č. 34 (2002), s. 22. ISSN 0139-5718
Grant CEP: GA AV ČR IBS7090001
Klíčová slova: Masaryk Institute * visit
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048779

0151200 - MSU-R 20010035 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bílek, Jan
Návštěva pátečníků v Lánech v roce 1926.
[The Visit of Friday Men in Lány in the Year 1926.]
Pátečníci a Karel Poláček. Boskovice: Albert, 2001, s. 23-38. ISBN 80-7326-003-4.
[Pátečníci a Karel Poláček. Rychnov nad Kněžnou (CZ), 23.05.2001-26.05.2001]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Czech history of the 20th century * Friday Man * TGM * Čapek, Karel
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048727

0151188 - MSU-R 20010023 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Nedokončený román Jarmily Glazarové.
[The Unfinished Novel of Jarmila Glazarová.]
Tvar. Roč. 12, č. 14 (2001), s. 14. ISSN 0862-657X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048715

0151319 - MSU-R 20033001 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bílek, Jan - Bártová, J.
Nedokončený román Jarmily Glazarové.
[The Unfinished Novel of Jarmila Glazarová.]
Jarmila Glazarová 1901-2001. Staré Hrady: Osvětová beseda Staré Hrady, 2002, s. 43-47. ISBN 80-238-8640-1.
[Jarmila Glazarová, literární tvorba - recepce díla - životní příběh. Staré Hrady (CZ), 20.09.2001]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Glazarová, Jarmila * Czech literature of the 20th century
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048842

0151192 - MSU-R 20010027 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Nerušte víceletá gymnázia!
[Don't Liquidate Eight-Year Secondary Schools!]
Lidové noviny. Roč. 14, č. 92 (2001), s. 1a10. ISSN 0862-5921
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048719

0151190 - MSU-R 20010025 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Novinky z valné hromady Pekařovy společnosti Českého ráje.
[News from the General Meeting of Pekařova společnost Českého ráje.]
Noviny Jičínska. Roč. 11, - (2001), s. 14. ISSN 1210-6062
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048717

0106652 - MSU-R 20043006 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
O akreditaci pro učitelskou dílnu Šrámkovy Sobotky.
[To Acreditation for the Teacher´s Workshop of Šrámkova Sobotka.]
Splav. č. 1 (2004), s. 9-10
Klíčová slova: Šrámkova Sobotka
Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0013826

0151324 - MSU-R 20033006 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Odevzdejte Národní listy! Potlačení vlivu aktivistické frakce mladočeské strany ve stranickém tiskovém orgánu v roce 1917.
[Deliver Národní listy over! Supression of the influence of the Young Czech Party in partial press in the year 1917.]
Historie a vojenství. č. 1 (2003), s. 59-70. ISSN 0018-2583
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Kramář, Karel * Maštálka, Jindřich G. * Národní listy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048847

0151187 - MSU-R 20010022 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
O Dykovi.
[About Dyk.]
Tvar. Roč. 12, č. 11 (2001), s. 2. ISSN 0862-657X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048714

0151323 - MSU-R 20033005 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
O J. Glazarové na Starých Hradech.
[About J. Glazarová in Staré Hrady.]
Východočeské listy historické. 19-20 (2002), s. 361-362. ISSN 1211-8184
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Glazarová, Jarmila * Czech literature of the 20th century * report about conference
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048846

0151196 - MSU-R 20010031 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
O pátečníku F. Šrámkovi v Rychnově n. K.
[About the Friday Man F. Šrámek in Rychnov n. K.]
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. Roč. 38, č. 4 (2001), s. 28. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048723

0151250 - MSU-R 20025007 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
O Šrámkově Sobotce.
[About Šrámkova Sobotka.]
Splav. Roč. 4, č. 2 (2002), s. 12-13
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Šrámkova Sobotka
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048777

0151326 - MSU-R 20033008 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Padesát let od úmrtí Fráni Šrámka.
[Fifty years from the death of Fráňa Šrámek.]
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. č. 3 (2003), s. 1-2. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Šrámek, Fráňa * Czech literature of 20th century
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048849

0151386 - MSU-R 20033068 CZ cze N - Článek v novinách
Bílek, Jan
Pamětní deska Jarmile Glazarové.
[Memorial plaque of Jarmila Glazarová.]
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. č. 6 (2003), s. 13. ISSN 1212-7906
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Klíčová slova: Czech literature of 20th century * Glazarová, Jarmila * Malá Skála
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048909

0106659 - MSU-R 20043013 CZ cze M - Část monografie knihy
Bílek, Jan
Pátečníci a Karel Poláček.
[Friday Men and Karel Poláček.]
Masarykův sborník 11-12. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004, s. 554-556. ISBN 80-86495-21-3
Klíčová slova: Friday Men * Masaryk, T.G. * Čapek, Karel
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0013833

0151194 - MSU-R 20010029 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bílek, Jan
Pátečníci tématem sympózia.
[Friday Men - the Topic of the Symposium.]
Dějiny a současnost. Roč. 22, č. 4 (2001), s. 56. ISSN 0418-5129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0048721