Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 298

0489771 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Almeida, A.F. - Borge, G.I.A. - Piskula, M. - Tudose, A. - Tudoreanu, L. - Valentová, Kateřina - Williamson, G. - Santos, C.N.
Bioavailability of Quercetin in Humans with a Focus on Interindividual Variation.
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Roč. 17, č. 3 (2018), s. 714-731. ISSN 1541-4337
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LD15082
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: ADME * interindividual * metabolism
Kód oboru RIV: FP - Ostatní lékařské obory
Obor OECD: Nutrition, Dietetics
Impakt faktor: 8.738, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284132

0494878 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Amman, F. - D'Halluin, A. - Antoine, R. - Huot, L. - Bíbová, Ilona - Keidel, Kristina - Slupek, S. - Bouquet, P. - Coutte, L. - Caboche, S. - Locht, C. - Večerek, Branislav - Hot, D.
Primary transcriptome analysis reveals importance of IS elements for the shaping of the transcriptional landscape of Bordetella pertussis.
RNA biology. Roč. 15, č. 7 (2018), s. 967-975. ISSN 1547-6286
Grant CEP: GA ČR(CZ) GF16-34825L; GA MZd(CZ) NV16-30782A; GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0055; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0003
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: bordetella pertussis * insertion sequence * transcriptome
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 5.477, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287937

0491211 - BC-A 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Angst, Šárka - Baldrian, Petr - Harantová, Lenka - Cajthaml, Tomáš - Frouz, Jan
Different twig litter (Salix caprea) diameter does affect microbial community activity and composition but not decay rate.
FEMS Microbiology Ecology. Roč. 94, č. 9 (2018), č. článku fiy126. ISSN 0168-6496
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001782; GA ČR(CZ) GA18-24138S; GA MŠk(CZ) LM2015075
Institucionální podpora: RVO:60077344 ; RVO:61388971
Klíčová slova: DNA * fungi * bacteria * litter decomposition * enzyme activity * forest soil
Kód oboru RIV: DF - Pedologie; EE - Mikrobiologie, virologie (MBU-M)
Obor OECD: Soil science; Microbiology (MBU-M)
Impakt faktor: 4.098, rok: 2018
Angst, Šárka
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288213

0499460 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Aouacheria, A. - Cunningham, K.W. - Hardwick, J.M. - Palková, Z. - Powers, T. - Severin, F.F. - Váchová, Libuše
Comment on 'Sterilizing immunity in the lung relies on targeting fungal apoptosis-like programmed cell death'.
Science. Roč. 360, č. 6395 (2018), č. článku eaar6910. ISSN 0036-8075
Grant CEP: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: structural basis * inhibition * growth
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 41.037, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291670

0498742 - MBU-M 2019 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Aslan, S. - Nilsson, R.H. - Wurzbacher, Ch. - Baldrian, Petr - Tedersoo, L. - Bahram, M.
Great differences in performance and outcome of high-throughput sequencing data analysis platforms for fungal metabarcoding.
MycoKeys. Roč. 39, SEP 10 (2018), s. 29-40. ISSN 1314-4057
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Microbial communities * microbiome * fungal biodiversity
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 2.435, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291010

0489795 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bahnmann, Barbara Doreen - Mašínová, Tereza - Halvorsen, R. - Davey, M.L. - Sedlák, P. - Tomšovský, M. - Baldrian, Petr
Effects of oak, beech and spruce on the distribution and community structure of fungi in litter and soils across a temperate forest.
Soil Biology and Biochemistry. Roč. 119, APR 2018 (2018), s. 162-173. ISSN 0038-0717
Grant CEP: GA ČR GA13-06763S
GRANT EU: European Commission(CZ) EU FP7/2007-2013 TRAINBIODIVERSE; European Commission(CZ) FP7 – Marie Curie ITN 289949 /TRAINBIODIVERSE/
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Fungal community * Dominant tree species * Ectomycorrhiza
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 5.290, rok: 2018
Bahnmann, Barbara Doreen
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284147

0490196 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bednařík, A. - Kuta, J. - Vu, Dai Long - Ranglová, Karolína - Hrouzek, Pavel - Kanický, V. - Preisler, J.
Thin-layer chromatography combined with diode laser thermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry for the determination of selenomethionine and selenocysteine in algae and yeast.
Journal of Chromatography A. Roč. 1533, JAN 19 (2018), s. 199-207. ISSN 0021-9673
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1416
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Diode laser thermal vaporization (DLTV) * Thin-layer chromatography (TLC) * Liquid chromatography (LC)
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 3.858, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284476

0488826 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Belgio, Erica - Trsková, Eliška - Kotabová, Eva - Ewe, Daniela - Prášil, Ondřej - Kaňa, Radek
High light acclimation of Chromera velia points to photoprotective NPQ.
Photosynthesis Research. Roč. 135, 1-3 SI (2018), s. 263-274. ISSN 0166-8595
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1416; GA ČR(CZ) GA16-10088S; GA ČR(CZ) GJ17-02363Y
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Nonphotochemical quenching * Photoinhibition * Chromera velia alga
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 3.057, rok: 2018
Belgio, Erica
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283357

0499815 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Benson, Veronika - Neuhoferová, Eva
Nanodiamonds as Effective Vectors for Micro RNA-Based Drug Delivery.
Drug Designing & Intellectual Properties International Journal. Roč. 1, č. 4 (2018), s. 112-117. ISSN 2637-4706
Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-33094A
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Micro-RNA * RNA interference * Nano Diamond
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Benson, Veronika
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292005

0488994 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bernardo-Garcia, N. - Mahasenan, K.V. - Batuecas, M.T. - Lee, M. - Hesek, D. - Petráčková, Denisa - Doubravová, Linda - Branny, Pavel - Mobashery, S. - Hermoso, J. A.
Allostery, Recognition of Nascent Peptidoglycan, and Cross-linking of the Cell Wall by the Essential Penicillin-Binding Protein 2x of Streptococcus pneumoniae.
ACS Chemical Biology. Roč. 13, č. 3 (2018), s. 694-702. ISSN 1554-8929
Grant CEP: GA ČR GAP207/12/1568
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: RESISTANT STAPHYLOCOCCUS-AUREUS * BETA-LACTAM-BINDING * KINASE STKP
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.374, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283492

0490106 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Bernát, Gábor - Steinbach, Gabor - Kaňa, Radek - Govindjee, A. - Misra, A.N. - Prášil, Ondřej
On the origin of the slow M-T chlorophyll a fluorescence decline in cyanobacteria: interplay of short-term light-responses.
Photosynthesis Research. Roč. 136, č. 2 (2018), s. 183-198. ISSN 0166-8595
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0203; GA ČR(CZ) GA16-10088S; GA MŠk(CZ) LO1416; GA MŠk(CZ) ED2.1.00/19.0392
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Synechocystis * Fluorescence quenching * Kautsky effect
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 3.057, rok: 2018
Bernát, Gábor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284400

0495179 - MBU-M 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bilej, Martin - Procházková, Petra - Roubalová, Radka - Škanta, František - Dvořák, Jiří
Annelida: Recognition of Nonself in Earthworms.
Advances in Comparative Immunology. New York: Springer International Publishing, 2018 - (Cooper, E.), s. 161-172. ISBN 978-3-319-76767-3
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Annelids * Coelomic fluid * Earthworms * Eisenia andrei
Kód oboru RIV: EC - Imunologie
Obor OECD: Immunology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288196

0499421 - MBU-M 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bitti, G. - Abate, M. - Neuhoferová, Eva - Kindermann, Marek - Petráková, V. - Boccellino, M. - Quagliuolo, L. - Filová, Eva - Benson, Veronika - Caraglia, M. - Amler, Evžen
Nanodiamonds as an innovative system for intracellular delivery of mirna-34a inprostatic cancer therapy.
Nanodiamonds as an innovative system for intracellular delivery of mirna-34a inprostatic cancer therapy. Ostrava: Tanger Ltd, 2018, s. 449-454. ISBN 978-80-87294-81-9.
[9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application (NANOCON). Brno (CZ), 18.10.2017-20.10.2017]
Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-33094A
Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:68378041
Klíčová slova: miR-34a * nanodiamonds * prostate cancer
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291696

0496863 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bojarová, Pavla - Tavares, Marina - Laaf, D. - Bumba, Ladislav - Petrásková, Lucie - Konefal, Rafal - Bláhová, Markéta - Pelantová, Helena - Elling, L. - Etrych, Tomáš - Chytil, Petr - Křen, Vladimír
Biocompatible glyconanomaterials based on HPMA-copolymer for specific targeting of galectin-3.
Journal of Nanobiotechnology. Roč. 16, SEP 20 (2018), č. článku 73. ISSN 1477-3155
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-13721S; GA ČR(CZ) GA18-01163S; GA MZd(CZ) NV16-28594A; GA MŠk(CZ) LO1507; GA MŠk(CZ) LTC17005; GA MŠk(CZ) LM2015064
Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013
Klíčová slova: Carbohydrate * ELISA * Galectin-3
Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika; CD - Makromolekulární chemie (UMCH-V)
Obor OECD: Microbiology; Polymer science (UMCH-V)
Impakt faktor: 5.345, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289498

0496312 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Borthakur, P. - Borthakur, P.K. - Das, M. R. - Kulik, Natalia - Minofar, Babak
Adsorption of 17 alpha-ethynyl estradiol and beta-estradiol on graphene oxide surface: An experimental and computational study.
Journal of Molecular Liquids. Roč. 269, NOV 1 (2018), s. 160-168. ISSN 0167-7322
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015055
GA MŠk(CZ) LM2015042
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Adsorption * Graphene oxide * 17 alpha-Ethynyl estradiol
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.561, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289120

0490160 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brabcová, Vendula - Štursová, Martina - Baldrian, Petr
Nutrient content affects the turnover of fungal biomass in forest topsoil and the composition of associated microbial communities.
Soil Biology and Biochemistry. Roč. 118, MAR 2018 (2018), s. 187-198. ISSN 0038-0717
Grant CEP: GA ČR GPP504/12/P107; GA ČR(CZ) GA17-20110S
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Bacteria * Decomposition * Enzyme activity
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 5.290, rok: 2018
Brabcová, Vendula
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284451

0486471 - UJF-V 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Braeuer, S. - Gössler, W. - Kameník, Jan - Konvalinková, Tereza - Žigová, A. - Borovička, Jan
Arsenic hyperaccumulation and speciation in the edible ink stain bolete (Cyanoboletus pulverulentus).
Food Chemistry. Roč. 242, č. 3 (2018), s. 225-231. ISSN 0308-8146
Grant CEP: GA ČR GF16-34839L; GA MŠk LM2015056
Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Edible mushrooms * Dimethylarsinic acid * Soil * Health risk * HPLC-ICPMS
Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace; EE - Mikrobiologie, virologie (MBU-M)
Obor OECD: Analytical chemistry; Mycology (MBU-M)
Impakt faktor: 5.399, rok: 2018
Borovička, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281353

0493879 - MBU-M 2019 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Breitenbach, M. - Rinnerthaler, M. - Weber, M. - Breitenbach-Koller, H. - Karl, T. - Cullen, P. - Basu, S. - Hašková, Danuša - Hašek, Jiří
The defense and signaling role of NADPH oxidases in eukaryotic cells.
Wiener Medizinische Wochenschrift. Roč. 168, 11-12 (2018), s. 286-299. ISSN 0043-5341
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Chronic granulomatous disease * Saccharomyces cerevisiae * Actin cytoskeleton
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287164

0493125 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brinkmann, H. - Goker, M. - Koblížek, Michal - Wagner-Döbler, I. - Petersen, J.
Horizontal operon transfer, plasmids, and the evolution of photosynthesis in Rhodobacteraceae.
The ISME Journal. Roč. 12, č. 8 (2018), s. 1994-2010. ISSN 1751-7362
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: AEROBIC ANOXYGENIC PHOTOTROPHS * PHYLOGENETIC TREE SELECTION * FRESH-WATER CYANOBACTERIUM
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 9.493, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286558

0489387 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bučinská, Lenka - Kiss, Eva - Koník, Peter - Knoppová, Jana - Komenda, Josef - Sobotka, Roman
The Ribosome-Bound Protein Pam68 Promotes Insertion of Chlorophyll into the CP47 Subunit of Photosystem II.
Plant Physiology. Roč. 176, č. 4 (2018), s. 2931-2942. ISSN 0032-0889
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1416; GA MŠk(CZ) ED2.1.00/19.0392
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: SYNECHOCYSTIS SP PCC-6803 * SP PCC 6803 * ESCHERICHIA-COLI
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 6.305, rok: 2018
Sobotka, Roman
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283817

0489043 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Bukovská, Petra - Bonkowski, M. - Konvalinková, Tereza - Beskid, Olena - Hujslová, Martina - Püschel, David - Řezáčová, Veronika - Gutierrez-Nunez, M.S. - Gryndler, Milan - Jansa, Jan
Utilization of organic nitrogen by arbuscular mycorrhizal fungi-is there a specific role for protists and ammonia oxidizers?
Mycorrhiza. Roč. 28, č. 3 (2018), s. 269-283. ISSN 0940-6360
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-04892S; GA MŠk(CZ) LK11224
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: N-15-labeling * Metatranscriptomics * Organic nitrogen (N)
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 3.114, rok: 2018
Jansa, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283531

0491750 - MBU-M 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Bumba, Ladislav - Mašín, Jiří - Osičková, Adriana - Osička, Radim - Šebo, Peter
Bordetella Pertussis Adenylate Cyclase Toxin Does Not Possess a Phospholipase A Activity, Serine 606 and Aspartate 1079 Residues Are Not Involved in Target Cell Delivery of the Adenylyl Cyclase Enzyme Domain.
Toxins. Roč. 10, č. 6 (2018), č. článku 245. E-ISSN 2072-6651
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-05919S; GA ČR(CZ) GA18-20621S; GA MŠk(CZ) LM2015064; GA MZd(CZ) NV16-28126A
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: adenylate cyclase toxin * phospholipase A activity * AC domain translocation
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 3.895, rok: 2018
Šebo, Peter
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285407

0488926 - MBU-M 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Bumba, Ladislav - Laaf, D. - Spiwok, V. - Elling, L. - Křen, Vladimír - Bojarová, Pavla
Poly-N-Acetyllactosamine Neo-Glycoproteins as Nanomolar Ligands of Human Galectin-3: Binding Kinetics and Modeling.
International Journal of Molecular Sciences. Roč. 19, č. 2 (2018), č. článku 372. E-ISSN 1422-0067
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC17005; GA MŠk(CZ) LM2015047; GA MŠk(CZ) LM2015064; GA ČR GC15-02578J
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: carbohydrate * galectin-3 * galectins in diagnosis
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.183, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283439

0490169 - MBU-M 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bystrianský, L. - Štofik, M. - Gryndler, Milan
Soil-derived organic particles and their effects on the community of culturable microorganisms.
Folia Microbiologica. Roč. 63, č. 1 (2018), s. 69-72. ISSN 0015-5632
Grant CEP: GA ČR GA17-09946S
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: soil microbial community * acids
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 1.448, rok: 2018
Gryndler, Milan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284457

0490249 - MBU-M 2019 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Caboň, M. - Jančovičová, S. - Trendel, J.M. - Moreau, P.-A. - Hampe, F. - Kolařík, Miroslav - Verbeken, A. - Adamčík, S.
Blum versus Romagnesi: testing possible synonymies of some European russulas (Russulaceae, Basidiomycota).
Plant Systematics and Evolution. Roč. 304, č. 6 (2018), s. 747-756. ISSN 0378-2697
AV ČR(CZ) SAV-16-06
Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Multi-locus phylogeny * Russula blumiana * Russula decipiens var. ochrospora
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 1.585, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284514

0494094 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Cafiero, J.H. - Lamberti, Y.A. - Surmann, K. - Večerek, Branislav - Rodriguez, E.M.
A Bordetella pertussis MgtC homolog plays a role in the intracellular survival.
PLoS ONE. Roč. 13, č. 8 (2018), č. článku e0203204. E-ISSN 1932-6203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GF16-34825L
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: HUMAN MACROPHAGES * INTRAMACROPHAGE SURVIVAL * EPITHELIAL-CELLS
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 2.776, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287323

0501481 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Crous, P.W. - Hubka, Vít - Kubátová, A. - Čmoková, Adéla - Kolařík, Miroslav - Nováková, Alena - Řehulka, J.
Fungal Planet description sheets: 716-784.
Persoonia. Roč. 40, June 2018 (2018), s. 240-393. ISSN 0031-5850
Grant CEP: GA MZd(CZ) NV17-31269A; GA MŠk(CZ) LO1509
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: ITS nrDNA barcodes * LSU * new taxa
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 6.860, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293510

0498201 - UFP-V 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Čížek, Jan - Brožek, Vlastimil - Chráska, Tomáš - Lukáč, František - Medřický, Jan - Mušálek, Radek - Tesař, Tomáš - Šiška, Filip - Antos, Z. - Čupera, J. - Matejková, M. - Spotz, Z. - Houdková, Š. - Kverka, Miloslav
Silver-doped hydroxyapatite coatings deposited by suspension plasma spraying.
Journal of Thermal Spray Technology. Roč. 27, č. 8 (2018), s. 1333-1343. ISSN 1059-9630
Grant CEP: GA ČR GB14-36566G
Institucionální podpora: RVO:61389021 ; RVO:68081723 ; RVO:61388971
Klíčová slova: antibacterial property * HA * hybrid water-stabilized plasma * liquid feedstock * Silver compounds
Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů; JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů (UFM-A); EE - Mikrobiologie, virologie (MBU-M)
Obor OECD: Coating and films; Coating and films (UFM-A); Microbiology (MBU-M)
Impakt faktor: 2.129, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007/s11666-018-0767-2
Čížek, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290598

0496286 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Darebná, Petra - Špička, J. - Kučera, R. - Topolčan, O. - Navrátilová, E. - Růžička, V. - Volný, Michael - Novák, Petr - Pompach, Petr
Detection and Quantification of Carbohydrate-Deficient Transferrin by MALDI-Compatible Protein Chips Prepared by Ambient Ion Soft Landing.
Clinical Chemistry. Roč. 64, č. 9 (2018), s. 1319-1326. ISSN 0009-9147
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015043; GA MŠk(CZ) LH15010; GA MŠk(CZ) LD15089; GA MŠk(CZ) LQ1604; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: MASS-SPECTROMETRY * ALCOHOL-CONSUMPTION * SERUM TRANSFERRIN
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 6.891, rok: 2018
Pompach, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289108

0497620 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Dienstbier, Ana - Pouchnik, D. - Wildung, M. - Amman, F. - Hofacker, I.L. - Parkhill, J. - Holubová, Jana - Šebo, Peter - Večerek, Branislav
Comparative genomics of Czech vaccine strains of Bordetella pertussis.
Pathogens and Disease. Roč. 76, č. 7 (2018), č. článku fty071. ISSN 2049-632X
Grant CEP: GA MZd(CZ) NV16-30782A
AV ČR(CZ) MSM200201702
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Bordetella pertussis * genome rearrangement * vaccine pressure
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 2.182, rok: 2018
Večerek, Branislav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290168

0493016 - MBU-M 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
D'Oronzo, E. - Secundo, F. - Minofar, Babak - Kulik, Natalia - Pometun, A.A. - Tishkov, V.I.
Activation/Inactivation Role of Ionic Liquids on Formate Dehydrogenase from Pseudomonas sp 101 and Its Mutated Thermostable Form.
ChemCatChem. Roč. 10, č. 15 (2018), s. 3247-3259. ISSN 1867-3880
GA MŠk(CZ) LM2015042
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: enzymes * fluorescence spectroscopy * ionic liquids
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.495, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286486

0489327 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Duchoslavová, J. - Jansa, Jan
The direction of carbon and nitrogen fluxes between ramets in Agrostis stolonifera changes during ontogeny under simulated competition for light.
Journal of Experimental Botany. Roč. 69, č. 8 (2018), s. 2149-2158. ISSN 0022-0957
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Carbon * clonal plant * nitrogen
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 5.360, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283769

0499451 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Ewe, Daniela - Tachibana, M. - Kikutani, S. - Gruber, Ansgar - Bártulos, C.R. - Konert, Grzegorz - Kaplan, A. - Matsuda, Y. - Kroth, P. G.
The intracellular distribution of inorganic carbon fixing enzymes does not support the presence of a C4 pathway in the diatom Phaeodactylum tricornutum.
Photosynthesis Research. Roč. 137, č. 2 (2018), s. 263-280. ISSN 0166-8595
Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:60077344
Klíčová slova: C4 photosynthesis * Chloroplast * Green fluorescent protein (GFP)
Kód oboru RIV: EF - Botanika; EF - Botanika (BC-A)
Obor OECD: Plant sciences, botany; Plant sciences, botany (BC-A)
Impakt faktor: 3.057, rok: 2018
Ewe, Daniela
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291660

0496199 - MBU-M 2019 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
Ezechiáš, Martin - Cajthaml, Tomáš
New insight into isobolographic analysis for combinations of a full and partial agonist: Curved isoboles.
Toxicology. 402-403, JUN 1 (2018), s. 9-16. ISSN 0300-483X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-02328S; GA TA ČR TE01020218
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Receptor theory * Partial agonist * Mixture toxicology
Obor OECD: Toxicology
Impakt faktor: 3.547, rok: 2018
Ezechiáš, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289026

0490187 - MBU-M 2019 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
Ezechiáš, Martin - Cajthaml, Tomáš
Receptor partial agonism and method to express receptor partial activation with respect to novel Full Logistic Model of mixture toxicology.
Toxicology. Roč. 393, JAN 15 (2018), s. 26-33. ISSN 0300-483X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-02328S
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Receptor theory * Partial agonist * Mixture toxicology
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 3.547, rok: 2018
Cajthaml, Tomáš
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284470

0488991 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Fabryová, Anna - Kostovčík, Martin - Diez-Mendez, A. - Jimenez-Gomez, A. - Celador-Lera, L. - Saati-Santamaria, Z. - Sechovcová, Hana - Menéndez, E. - Kolařík, Miroslav - García-Fraile, Paula
On the bright side of a forest pest-the metabolic potential of bark beetles' bacterial associates.
Science of the Total Environment. Roč. 619, APR 1 2018 (2018), s. 9-17. ISSN 0048-9697
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-15293Y
Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:67985904
Klíčová slova: Lignocellulolytic enzymes * Biomass hydrolysis * Genome sequence
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 5.589, rok: 2018
García-Fraile, Paula
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283487

0489833 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Fahrner, M. - Pandey, Saurabh Kumar - Muik, M. - Traxler, L. - Butorac, C. - Stadlbauer, M. - Zayats, Vasilina - Křížová, A. - Plenk, P. - Frischauf, I. - Schindl, R. - Gruber, H.J. - Hinterdorfer, P. - Ettrich, Rüdiger - Romanin, C. - Derler, I.
Communication between N terminus and loop2 tunes Orai activation.
Journal of Biological Chemistry. Roč. 293, č. 4 (2018), s. 1271-1285. ISSN 0021-9258
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTC17069
GRANT EU: European Commission(CZ) COST Action BM1406
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: atomic force microscopy (AFM) * calcium release-activated calcium channel protein 1 (ORAI1) * electrophysiology
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 4.010, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284168

0493321 - MBU-M 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fojtík, R. - Lokaj, A. - Gabriel, Jiří
Dřevěné mosty a lávky.
[Wooden bridges and walkways.]
Praha: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2018. 156 s. ISBN 978-80-88265-04-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05497S
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: wooden bridges * wooden walkways * detrioration * fungi
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286698

0489545 - MBU-M 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Funda, David P. - Goliáš, Jaroslav - Hudcovic, Tomáš - Kozáková, Hana - Špíšek, R. - Palová-Jelínková, L.
Antigen Loading (e.g., Glutamic Acid Decarboxylase 65) of Tolerogenic DCs (toIDCs) Reduces Their Capacity to Prevent Diabetes in the Non-Obese Diabetes (NOD)-Severe Combined Immunodeficiency Model of Adoptive Cotransfer of Diabetes As Well As in NOD Mice.
Frontiers in Immunology. Roč. 9, FEB 16 (2018), č. článku 290. ISSN 1664-3224
Grant CEP: GA ČR GA15-24487S
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: type 1 diabetes * cell therapy * autoantigen
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 4.716, rok: 2018
Funda, David P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283938

0499860 - MBU-M 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gabriel, Jiří
Devadesáté výročí založení Československé společnosti mikrobiologické.
Živa. Č. 6 (2018), s. 149-157. ISSN 0044-4812
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Československá společnost mikrobiologická * výročí založení
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292051

0494047 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Gabrielová, Alena - Mencl, K. - Suchánek, M. - Klimeš, R. - Hubka, Vít - Kolařík, Miroslav
The Oomycete Pythium oligandrum Can Suppress and Kill the Causative Agents of Dermatophytoses.
Mycopathologia. Roč. 183, č. 5 (2018), s. 751-764. ISSN 0301-486X
Grant CEP: GA MZd(CZ) NV17-31269A
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Pythium oligandrum * Dermatophytes * Mycoparasitism
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 2.278, rok: 2018
Kolařík, Miroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287288

0495924 - MBU-M 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Gabriel, P. - Sigler, Karel
A device monitoring turbidity and color changes of beverages directly in bottled samples.
Kvasný průmysl. Roč. 64, č. 5 (2018), s. 224-232. ISSN 0023-5830
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: beer * turbidity * non-intrusive sample measurement
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288786

0489207 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
García-Fraile, Paula
Roles of bacteria in the bark beetle holobiont - how do they shape this forest pest?
Annals of Applied Biology. Roč. 172, č. 2 (2018), s. 111-125. ISSN 0003-4746
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-15293Y
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Bacterial pathogens * bacterial symbionts * beetle nutrition
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 1.611, rok: 2018
García-Fraile, Paula
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283971

0506449 - MBU-M 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ghose, Avisek - Amaro, M. - Kovaříček, P. - Hof, M. - Sýkora, J.
6,7-dimethoxy-coumarin as a probe of hydration dynamics in biologically relevant systems.
Methods and Applications in Fluorescence. Roč. 6, č. 2 (2018), č. článku 025005. ISSN 2050-6120
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: time dependent fluorescence shift * 6,7-dimethoxy-coumarin * hydration
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 2.940, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297690

0489044 - MBU-M 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Giang, P.T. - Sakali, S. - Fedorova, G. - Tilami, S.K. - Bakal, Tomáš - Najmanová, Lucie - Grabicová, K. - Kolářová, J. - Samples, S. - Zamaratskaia, G. - Grabic, R. - Randák, T. - Žlábek, V. - Burkina, V.
Biomarker response, health indicators, and intestinal microbiome composition in wild brown trout (Salmo trutta m. fario L.) exposed to a sewage treatment plant effluent-dominated stream.
Science of the Total Environment. Roč. 625, JUN 1 2018 (2018), s. 1494-1509. ISSN 0048-9697
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-04258S
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Bacterial consortia * Fatty acid composition * Vitellogenin
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 5.589, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283532

0493903 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Giordano, Mario - Olivieri, C. - Ratti, S. - Norici, A. - Raven, J. A. - Knoll, A.H.
A tale of two eras: Phytoplankton composition influenced by oceanic paleochemistry.
Geobiology. Roč. 16, č. 5 (2018), s. 498-506. ISSN 1472-4677
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-18917S
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: biomass quality * CO2 * FTIR
Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
Impakt faktor: 4.100, rok: 2018
Giordano, Mario
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287176

0499373 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Grinkevich, Pavel - Sinha, Dhiraj - Iermak, Iuliia - Guzanová, Alena - Weiserová, Marie - Ludwig, Jost - Mesters, J. R. - Ettrich, Horst Rüdiger
Crystal structure of a novel domain of the motor subunit of the Type I restriction enzyme EcoR124 involved in complex assembly and DNA binding.
Journal of Biological Chemistry. Roč. 293, č. 39 (2018), s. 15043-15054. ISSN 0021-9258
Grant CEP: GA ČR GAP207/12/2323; GA MŠk(CZ) LM2015055
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: crystal structure * X-ray crystallography * DNA endonuclease
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Impakt faktor: 4.010, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291582

0506443 - MBU-M 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Groušl, Tomáš - Ungelenk, S. - Miller, S. - Ho, CT. - Khokhrina, M. - Mayer, M.P. - Bukau, B. - Mogk, A.
A prion-like domain in Hsp42 drives chaperone-facilitated aggregation of misfolded proteins.
Journal of Cell Biology. Roč. 217, č. 4 (2018), s. 1269-1285. ISSN 0021-9525
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: heat-shock proteins * saccharomyces-cerevisiae * molecular chaperones
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 8.891, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297683

0497178 - MBU-M 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Gryndler, Milan - Šmilauer, P. - Püschel, David - Bukovská, Petra - Hršelová, Hana - Hujslová, Martina - Gryndlerová, Hana - Beskid, Olena - Konvalinková, Tereza - Jansa, Jan
Appropriate nonmycorrhizal controls in arbuscular mycorrhiza research: a microbiome perspective.
Mycorrhiza. Roč. 28, 5-6 (2018), s. 435-450. ISSN 0940-6360
Grant CEP: GA ČR GAP504/12/1665; GA MŠk(CZ) LK11224
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: Appropriate nonmycorrhizal control * Microbiome * Pot experiment
Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
Obor OECD: Microbiology
Impakt faktor: 3.114, rok: 2018
Gryndler, Milan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289759

0488819 - MBU-M 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Gunišová, Stanislava - Hronová, Vladislava - Mohammad, Mahabub Pasha - Hinnebusch, A.G. - Valášek, Leoš Shivaya
Please do not recycle! Translation reinitiation in microbes and higher eukaryotes.
FEMS Microbiology Reviews. Roč. 42, č. 2 (2018), s. 165-192. E-ISSN 1574-6976
Grant CEP: GA ČR GA15-10116S
GRANT EU: Wellcome Trust(GB) 090812/B/09/Z
Institucionální podpora: RVO:61388971
Klíčová slova: translation reinitiation * termination-reinitiation * uORF
Kód oboru RIV: CE - Biochemie
Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
Valášek, Leoš Shivaya
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283354