Knihovna AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 42

0487055 - KNAV-K 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Baďurová, Anežka
Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. Názorná kosmologická pomůcka v díle Orbis pictus J. A. Komenského.
[Coelum non quiescere, sed moveri asserimus. An illustrative cosmological aid in Comenius's Orbis pictus.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 103-126. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Early modern knowledge * encyclopaedism * cosmology * textbooks * Orbis pictus * heliocentrism * geocentrism * Martin Steiner * J. A. Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282390

0486801 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beránková, Hana
Knižní kultura 19. století (Jindřichův Hradec, 20.-21. 9. 2017).
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 147-148. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: conferences * book culture
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281527

0482031 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burešová, Iva
13th Berlin Open Access Conference.
[13th Berlin Open Access Conference.]
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Berlin conference * open access
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/13th-berlin-open-access-conference/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278253

0482029 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burešová, Iva
IFLA World Library and Information Congress, Wroclaw.
Informace. -, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: IFLA congress * libraries
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ifla-world-library-and-information-congress-wroclaw/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278257

0482030 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burešová, Iva
Liber 2017 Annual Conference (Patras, Řecko).
[Liber 2017 Annual Conference (Patras, Greek).]
Informace. -, č. 2 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: LIBER congress * research libraries
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/liber-2017/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278255

0482032 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burešová, Iva - Vecková, Magdaléna
Seminář Registr smluv a praxe v knihovně.
[Register of agreements in libraries.]
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: register of agreements * libraries
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-registr-smluv-a-praxe-v-knihovne/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278251

0483542 - KNAV-K 2018 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chmelařová, Zdeňka - Doleželová, Jana
Data deposit into the ASEP repository.
Conference on grey literature and repositories. Proceedings. Praha: Národní technická knihovna, 2017 - (Vyčítalová, H.), s. 67-76. ISSN 2336-5021.
[Conference on grey literature repositories /10./. Praha (CZ), 19.10.2017-19.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: data repositories * ASEP * Czech Academy of Sciences * Library of the Czech Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
http://repozitar.techlib.cz/record/1218/files/idr-1218_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278804

0481415 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jandera, Tomáš
Absenční půjčování z volně přístupného oborového fondu KNAV.
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: library loan services * Academy of Sciences Library * library collections
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/absencni-pujcovani-z-volne-pristupneho-oboroveho-fondu-knav/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276983

0481728 - KNAV-K 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Jelínková, Andrea
Knihovědná bibliografie.
[Bibliological bibliography.]
České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Holanová, M.), s. 126-134. Bibliographica, 2. ISBN 978-80-88069-46-1.
[České oborové bibliografie (seminář). Praha (CZ), 20.0..19.1-20.0..19.1]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: bibliological bibliography * databases * book history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278263

0483414 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Má a umí bibliograf pracovat s knihami? Několik poznámek ke kurzu Teaching bibliography (Institut de l´historie du livre, Lyon 26.-29.6.2017).
[Should and can a bibliographer work with the books? Some remarks to the course Teaching bibliography (Institut de l´historie du livre, Lyon, June 26 - 29, 2017).]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 148-150. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: bibliology * reports * book history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279036

0481852 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Za balony do knihovny.
[To the library for balloons.]
Čtenář. Roč. 69, č. 5 (2017), s. 192-192. ISSN 0011-2321
Klíčová slova: ballooning * historical book collections * scientific literature
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2017-roc-69/5-2017/poklady-knihoven-za-balony-do-knihovny-170-2496.htm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278261

0483064 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Křížová, Jana
Webové stránky pro Open Access časopisy.
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Open Access * metadata * journals
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/webove-stranky-pro-open-access-casopisy/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278602

0483446 - KNAV-K 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kučerová, Markéta
Sbírka kvakerské literatury ve fondu Knihovny AV ČR.
[The collection of Quaker literature in the Library of the Czech Academy of Sciences.]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 67-121. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Quakers * book collections * Vejchoda-Ambros Miloš * Ambrosová Libuše * theology * religious studies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279443

0481412 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Laiblová Kadlecová, Ivana - Papík, R.
Rozhovor s doc. PhDr. Richardem Papíkem, Ph.D.
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: interviews * Papík Richard
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-richardem-papikem/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276981

0481351 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Laiblová Kadlecová, Ivana - Vecková, Magdaléna
Rozhovor s Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou Knihovny AV ČR.
Informace. -, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Academy of Science of the Czech Republic * Academy of Sciences Library * interviews
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-ing-magdalenou-veckovou/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276925

0481400 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Laiblová Kadlecová, Ivana - Lhoták, Martin
Rozhovor s Ing. Martinem Lhotákem.
Informace. -, č. 2 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Academy of Sciences Library * interviews * Lhoták Martin
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/rozhovor-s-ing-martinem-lhotakem/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276970

0488845 - KNAV-K 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lhoták, Martin
Projekt ArcLib – příprava metodik a vývoj open source řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentu.
CDA 2017 : výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017 - (Strnisko, J.), s. 60-74. ISBN 978-80-89303-58-8. ISSN 2453-9406.
[CDA 2017: výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov /2./. Bratislava (SK), 09.11.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R044
Klíčová slova: digital archiving * digital preservation * long term preservation * open source
Obor OECD: Library science
https://cloud.ulib.sk/index.php/s/3lKu5ZLUDFegVYm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283367

0489793 - KNAV-K 2019 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lhoták, Martin
Systém Kramerius - nové uživatelské rozhraní a přechod na repozitář Fedora 4.
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017. Praha: SKIP, 2017.
[Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017 /18./. Praha (CZ), 29.11.2017-30.11.2017]
http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2017/Lhotak.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284148

0483454 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Meixner, Jaroslav
Setkání uživatelů EDS 2017.
Informace. -, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: central indexes * discovery systems * electronic information resources
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/setkani-uzivatelu-eds-2017/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279047

0487084 - KNAV-K 2018 RIV LV eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Miranda, Andrea - Hruška, Z.
Developing ARCLib - an open-source solution for a bit-level and logical long-term preservation.
Archiving 2017: Proceedings. Riga: IS&T, 2017, s. 74-77. ISBN 978-0-89208-326-8.
[Archiving 2017. IS&T Archiving Conference 2017 /14./. Riga (LV), 15.05.2017-18.05.2017]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02R044
Klíčová slova: digital archiving * digital preservation * long term preservation * open source
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Obor OECD: Library science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281785

0482935 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podloucká, Karolina
Seminář Open Access – nové trendy ve vědeckém publikování.
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Open Access * conference * seminar
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-open-access-nove-trendy-ve-vedeckem-publikovani/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278319

0482921 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podloucká, Karolina - Šimáček, Marek
Výroční konference IGeLU 2017.
Informace. -, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Aleph * library systems * conference * IGELU * Ex Libris
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/vyrocni-konference-igelu-2017/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278312

0481550 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Polomská, Kateřina
Studium knihovnictví v zahraničí: Švédsko – University of Borås.
Informace. -, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: study * librarianship * University of Borås
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/studium-knihovnictvi-v-zahranici-svedsko-university-of-boras/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277086

0482035 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Skoček, Jakub
Elektronické informační zdroje v KNAV v roce 2017.
[Electronic information resources in CAS Library in 2017.]
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: electronic resources * CAS Library
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/eiz-v-knav-v-roce-2017/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278249

0482033 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Skoček, Jakub
Seminář „Pod pokličkou Beallových seznamů".
[Inside Beall´s lists.]
Informace. -, č. 2 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Beall´s lists * open access * predatory journals
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-pod-poklickou-beallovych-seznamu/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278250

0483445 - KNAV-K 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sladká, Veronika
Augustiniánská knihovna u sv. Tomáše v Praze. II. část: Období reformace a protireformace (do konce 17. století).
[The Augustinian Library at Saint Thomas in Prague. Part 2: The Reformation and counter-reformation periods (until the end of the 17th century).]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 29-66. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: the Augustinian monastery at St Thomas in Prague * monastic libraries * provenance research * early modern period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279442

0483468 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sladká, Veronika
Nález unikátních exemplářů z bratrské produkce - příspěvek k poznání korektorské a ediční praxe Jednoty bratrské v 16. století.
[The discovery of unique exemplars from Brethren´s printing production – contribution to recognition of correctors and editorial practices within the Unity of Brethren in 16th century.]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 122-128. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: the Unity of Brethren * proof reading * editing strategies * Cibulka Izaiáš
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279444

0483533 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Dvě polské konference na sklonku roku 2016.
[Two Polish conferences at the end of 2016.]
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 150-153. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: conferences * old prints * Poland
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279032

0483531 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Ohlasy z konference ADHO 2017.
[Reflections from the Conference ADHO 2017.]
Informace. -, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: digital humanities * science and research * international conferences
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ohlasy-z-konference-adho-2017/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279038

0483065 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šlapáková, Ivana - Křížová, Jana
Česká digitální knihovna.
[Czech Digital Library.]
U nás. Roč. 27, č. 2 (2017). ISSN 0862-9366
Klíčová slova: Czech Digital Library * Europeana
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170204.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278600

0481402 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šlapáková, Ivana
Digitální knihovna Akademie věd ČR.
Informace. -, č. 2 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: The Digital Library of the Czech Academy of Sciences * Kramerius * ProArc
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/digitalni-knihovna-akademie-ved-cr/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276972

0481410 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šlapáková, Ivana
ILIDE 2017 (Jasná, Slovensko).
Informace. -, č. 2 (2017). E-ISSN 1805-2800
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: digitization * digital repositories * conferences
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ilide-2017-jasna-slovensko/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276976

0481330 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šlosar, David Jiří
International Conference on Science and Technology Indicators – STI 2017, Paris.
Informace. -, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: bibliometrics * evaluation * conferences
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/sti-2017-paris/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276910

0487886 - KNAV-K 2018 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Die Rezeption von Luthers Werken in den böhmischen und österreichischen Adelsbibliotheken der Frühen Neuzeit (1550–1620).
[Reception of Luther’s books in Bohemian and Austrian libraries of nobility during Early Modern Age (1550–1620).]
Opera historica. Roč. 18, č. 2 (2017), s. 206-220. ISSN 1805-790X
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Martin Luther * history of libraries * book culture * 1550-1620
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283052

0474153 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Granty a projekty Knihovědného oddělení v roce 2016.
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: grant projects * Department of Historical Bibliography * Academy of Sciences Library
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/granty-a-projekty-knihovedneho-oddeleni-v-roce-2016/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271984

0484010 - KNAV-K 2018 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Knihovna jako uspořádaný obraz světa. Oborové třídění rakouských a českých šlechtických knihoven (1550 - 1650).
[Library as a structured picture of the world. Subject arrangement of Austrian and Czech aristocratic libraries (1550 - 1650).]
Knižnice ako fenomén kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017 - (Augustínová, E.), s. 164-181. Vedecké monografie. ISBN 978-80-554-1331-0
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: aristocratic libraries * catalogues * Austria * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279572

0483349 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulosti. Konference "K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven" (Brno, 17.-20.10.2017).
Knihy a dějiny. Roč. 24, 1/2 (2017), s. 153-155. ISSN 1210-8510
Klíčová slova: book history * conferences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279042

0483340 - KNAV-K 2018 DE ger B - Monografie kniha jako celek
Veselá, Lenka
Ritter und Intellektueller - Hieronymus Beck von Leopoldsdorf (1525-1596) und seine Bibliothek.
[A knight and intellectual. Hieronymus Beck of Leopoldsdorf (1525-1596) and his library.]
Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2017. 464 s. ISBN 978-3-631-72592-4; ISBN E-ISBN 978-3-631-72591-7 (E-PDF); ISBN ISBN 978-3-631-72359-3 (Hardback); ISBN E-ISBN 978-3-631-72593-1 (MOBI)
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Beck von Leopoldsdorf, Hieronym * Austria * reconstruction of libraries * book history * Sweden * war booty
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278823

0483314 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vitouchová, Veronika
Blaise Pascal.
Informace. -, č. 2 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Blaise Pascal * biographies
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/blaise-pascal/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279045

0483315 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vitouchová, Veronika
Ernest Rutherford.
Informace. -, č. 3 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Ernest Rutherford * biographies
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/ernest-rutherford/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279044

0483313 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vitouchová, Veronika
Samuel Morse.
Informace. -, č. 1 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Samuel Morse * biographies
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/samuel-morse/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279046

0482925 - KNAV-K 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Weissová, Kateřina
Akvizice a spolupráce.
[Acquisition and cooperation.]
Informace. -, č. 2 (2017). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: acquisition * cooperation * seminars
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/akvizice-a-spoluprace/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278605