Knihovna AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 30

0496129 - KNAV-K 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Baďurová, Anežka
Oděv účastníků svatebního obřadu per procuratorem 4. května 1570 v Praze v chrámu sv. Víta (Anna Habsburská a Fiilip II. Španělský).
[Clothing of participants of the wedding ceremony per procuratorem 4 May, 1570 in Prague´s St. Vitus Cathedral (Ana of Habsburg and Philipp II of Spain).]
Móda a oděv doby renesance. Praha: Národní památkový ústav, 2018 - (Nachtmannová, A.; Klapetková, O.), s. 79-84. ISBN 978-80-86516-93-6.
[Móda a oděv v době renesance. Praha (CZ), 19.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: royal wedding * ceremonies in Prag * Spain * Ana of Habsburg * Philipp II of Spain * Prag
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288972

0498248 - KNAV-K 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Baďurová, Anežka
Zlatá Bula Karla IV. (Aurea bulla Caroli IV. Romanorum Imperatoris).
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316-2016). Katalog výstavy. Praha: Academia, 2018 - (Musílek, K.), s. 56. ISBN 978-80-200-2779-5
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291370

0499402 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burešová, Iva
Elektronické informační zdroje v Knihovně AV ČR v roce 2018.
Informace. -, č. 1 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: bibliographic databases * electronic books * electronic information resources * fulltext databases
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/eiz-v-knav-2018/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291699

0499634 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Grillová, Jana
Reportáž z Pražské muzejní noci v Knihovně AV ČR.
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Czech Academy of Sciences * Library * Prazska muzejni noc
https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/reportaz-z-pmn-2018/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291878

0499573 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Grillová, Jana
Více místa ke studiu – nové individuální studovny.
Informace. -, č. 1 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: library services * Library of Czech Academy of Sciences
https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/individualni-studovny/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291767

0486899 - KNAV-K 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Chmelařová, Zdeňka - Doleželová, Jana
Data deposit into the ASEP repository.
Grey journal. Roč. 14, Special winter issue (2018), s. 44-49. ISSN 1574-1796
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: data repositories * ASEP * Library of the Czech Academy of Sciences * Czech Academy of Sciences
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Obor OECD: Library science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281608

0495293 - KNAV-K 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chmelařová, Zdeňka - Doleželová, Jana - Podloucká, Karolina
Datový repozitář ASEP.
Informace. -, č. 1 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: data repository * metadata * ASEP * archivation
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/datovy-repozitar-asep/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288287

0495210 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jandera, Tomáš
Samoobslužná počítačová studovna.
[Self-service computer study room.]
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: information technologies * Linux * operating system
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/samoobsluzna-pocitacova-studovna/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288501

0495204 - KNAV-K 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Jelínková, Andrea
Erstlich gedruckt zu Prag - k přetiskování bohemikálních zpravodajských tisků 16. a začátku 17. století.
[Erstlich gedruckt zu Prag - reprinting of Bohemical leaflets in the 16th and beginning of the 17th centuries.]
Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018 - (Hradilová, M.; Tošnerová, M.), s. 169-189. ISBN 978-80-87782-83-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: printed leaflets * printing * news
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288330

0498592 - KNAV-K 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jelínková, Andrea
Žánry a témata v produkci českých tiskáren 16. století - nové možnosti zkoumání.
[The Genres and Themes in the Production of Czech Printing Workshops of the 16th Century - New Research Possibilities.]
Knihy a dějiny. Roč. 25, 1-2 (2018), s. 23-46. ISSN 1210-8510
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H015
Klíčová slova: genres * themes * Czech literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Library science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291330

0502808 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krahulcová, Marina - Křížová, Jana
Online nebo osobně? Knihovna Akademie věd ČR se představuje.
Živa. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 40-41. ISSN 0044-4812
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294718

0499579 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Křížová, Jana
10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích.
Informace. -, č. 1 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: conference * repositories * NUSL * grey literature
https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/konference-o-sede-literature-a-repozitarich/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291771

0498051 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Křížová, Jana
Webové stránky časopisu Knihy a dějiny.
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Books and History * open access * search
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/webove-stranky-casopisu-knihy-a-dejiny/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290469

0497634 - KNAV-K 2019 CZ J - Článek v odborném periodiku
Laiblová Kadlecová, Ivana
O zvycích a tradicích – rozhovor s doc. PhDr. Lýdií Petráňovou, CSc.
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: ethnology
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/o-zvycich-a-tradicich-rozhovor-s-doc-phdr-lydii-petranovou-csc/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290174

0499559 - KNAV-K 2019 CZ J - Článek v odborném periodiku
Laiblová Kadlecová, Ivana
Padesát let s Komenským – rozhovor s dr. Martinem Steinerem.
Informace. -, č. 1 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: interview * Komensky Jan Amos 1592–1670 * Steiner Martin 1946–
https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/padesat-let-s-komenskym-rozhovor-s-dr-martinem-steinerem/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291756

0501502 - KNAV-K 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lhoták, Martin - Indrák, M.
Digitální knihovny v ČR a vývoj systémů pro vytváření, archivaci a zpřístupnění digitálních dokumentů – ProArc, ARCLib a Kramerius.
[Digital Libraries in the Czech Republic and development of systems for production, dissemination and archiving of digital documents – ProArc, ARCLib and Kramerius.]
Knihovny současnosti 2018. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018, s. 356-364. ISBN 978-80-86249-86-5.
[Knihovny současnosti 2018. Olomouc (CZ), 11.09.2018-13.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: digital libraries * digitization * open source
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Obor OECD: Library science
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293525

0495292 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lhoták, Martin - Podloucká, Karolina
Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe.
Informace. -, č. 1 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: data * Open Access * repository * workshop
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/open-data-in-science/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288286

0499406 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Meixner, Jaroslav
Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR.
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: open access * electronic information resources * CzechElib * GDPR
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Obor OECD: 6. Humanities and the Arts
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/seminar-pro-vedouci-knihoven-a-svi-ustavu-av-cr/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291697

0495308 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podloucká, Karolina
Národní workshop OpenAIRE.
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Open Access * repository * scientific information
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/narodni-workshop-openaire/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288305

0495790 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Polomská, Kateřina
Veletrh vědy 2018.
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: innovation * science and research * Czech Academy of Sciences
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/veletrh-vedy-2018/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288702

0500231 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Stoklasová, Bohdana - Žabička, P.
Portál Knihovny.cz střídá Jednotnou informační bránu.
[The Portal Knihovny.cz is replacing the portal the Uniform Information Gateway.]
Informace. -, č. 3 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Portals * Knihovny.cz * Uniform Information Gateway
https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/portal-knihovny-cz-strida-jednotnou-informacni-branu
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292426

0500234 - KNAV-K 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Stoklasová, Bohdana
Portál Knihovny.cz v závěru roku 2017.
[Portal Knihovny.cz at the end of the year 2017.]
Sdružení knihoven České republiky v roce 2017. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018, s. 17-18. ISBN 978-80-86249-84-1
Klíčová slova: Portals * Knihovny.cz
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20SDRUK%202017%20LR%20DPS.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292428

0498582 - KNAV-K 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šícha, Vojtěch
Jazyková skladba pražské tiskařské produkce 16. století - přehledová studie.
[The Languages of the Prague Printed Production of the 16th Century. A Synoptic Study.]
Knihy a dějiny. Roč. 25, 1-2 (2018), s. 47-67. ISSN 1210-8510
Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02H015
Klíčová slova: Prague * book printing * 16th century * Bohemica * language * national retrospective bibliography * Knihopis * Bibliography of Foreign-Language Printed Bohemica 1501-1800 * Knihověda.cz
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Library science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291673

0499557 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vecková, Magdaléna - Madarová, Tereza
GDPR.
Informace. -, č. 1 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: GDPR * data collection * data protection * personal data
https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/gdpr/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291763

0491077 - FLU-F 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka - Vaculínová, Marta
Die Bibliothek des Theodor Beza: verloren oder zerstreut?
[The Library of Theodor Beza: lost or scattered?]
Festschrift zum 550. Todestag Johannes Gutenbergs. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018 - (Füssel, S.), s. 208-227. Gutenberg-Jahrbuch 2018. ISBN 978-3-447-11056-3
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:67985971
Klíčová slova: Theodor Beza * historical libraries * Zástřizl family * Franz of Dietrichstein
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize (KNAV-K)
Obor OECD: Library science; Library science (KNAV-K)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286394

0499238 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Veselá, Lenka
Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646-1648: bibliograficko-informační portál.
[Books Taken from Bohemia and Moravia by the Swedish Army as War Booty in 1646-1648: Bibliographic-Information Portal.]
Knihy a dějiny. Roč. 25, 1-2 (2018), s. 82-84. ISSN 1210-8510
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: war booty * Sweden * library history * Bohemia
Obor OECD: 6. Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291709

0502567 - KNAV-K 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Veselá, Lenka
Užitečné, či nepotřebné? Knihy z Čech a Moravy jako dar královny Kristiny švédským vzdělávacím institucím v polovině 17. století.
[Useful or Unnecessary? Books from Bohemia and Moravia as a Gift of the Queen Kristina to the Swedish Educational Institutions in the Middle of the 17th Century.]
Knihovny a jejich majitelé. Odraz zájmu a touhy po poznání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 63-73. ISBN 978-80-7051-259-3
Institucionální podpora: RVO:67985971
Klíčová slova: Sweden * war booty * book culture * history of libraries * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295548

0496876 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vitouchová, Veronika
Christian Doppler.
Informace. -, č. 1 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Christian Doppler * biography
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/christian-doppler/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290059

0496878 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vitouchová, Veronika
Josef Jungmann.
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: Josef Jungmann * biography
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/josef-jungmann/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290058

0497389 - KNAV-K 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Weissová, Kateřina
Knižní veletrhy a knihovny.
[Book fairs and libraries.]
Informace. -, č. 2 (2018). E-ISSN 1805-2800
Klíčová slova: book fairs * cooperation * acquisition * publishers * book culture
https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knizni-veletrhy-a-knihovny/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290056

Citace, recenze

Citace:
Weissová, Kateřina. Knižní veletrhy a knihovny. Informace [online]. 2018, č. 2 [cit. 2018-12-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knizni-veletrhy-a-knihovny/