Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 58

0471694 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Baron, Roman
Jaroslav Pánek - představitel české historiografie v Polsku.
[Jaroslav Pánek - the Representative of Czech Historiography in Poland.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 1 (2017), s. 47-78 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: historiography * Czech-Polish Relations * Polish-Czech history studies * Jaroslav Pánek
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269042

0474410 - HIU-Y 2018 PL pol J - Článek v odborném periodiku
Baron, Roman
Od Szczecina do Cieszyna, czyli I Kongres Czechoznawstwa Polskiego.
Przegląd Uniwersytecki. Roč. 23, 2(217) (2017), s. 34-36 ISSN 1425-798X
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271472

0477348 - HIU-Y 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blechová, Lenka
Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 181-192. ISBN 978-80-7286-305-1.
[Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století. Praha (CZ), 05.11.2014-07.11.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273717

0477790 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
Jiskry v temnu.
[Sparkles in the Dark.]
Tajemství české minulosti. Roč. 8, č. 61 (2017), s. 66-67 ISSN 1804-2260
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Protestant society * Counter-Reformation * Literacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274014

0477779 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bolom-Kotari, Sixtus
Roznícená nenávist jako odlišná moderna.
[The Inflamed Hatred as Another Modernity.]
Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav, 2017 - (Loewenstein, B.; Hlavačka, M.; Šístek, F.), s. 273-285. Práce Historického ústavu AV ČR, A - Monographia, 79. ISBN 978-80-7286-306-8
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Oldřich Bolom-Kotari * 20th century * art
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274002

0477793 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
Svět magických studánek a bosorek.
Tajemství české minulosti. Roč. 8, č. 63 (2017), s. 52-54 ISSN 1804-2260
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274016

0477797 - HIU-Y 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
„Jiskry v temnu?“ Evangeličtí venkovští písmáci jako nositelé české vzdělanosti v pobělohorském období.
[The Sparkles in the Dark? Evangelic Rural Writers as the Bearers of Czech Literacy after Battle of White Mountain.]
Studia historica Nitriensia. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 170-183 ISSN 1338-7219
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: writers (písmáci) * Protestant society * Counter-Reformation * literacy * Czech lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274018

0472128 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Relace papežské kurie k českým zemím v době předbělohorské (1526-1620).
[Relations the papacy to the Czech Lands during the era preceding the battle of White mountain (1526-1620).]
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 187-234. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Papacy * Czech Lands * Relations
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269477

0472130 - HIU-Y 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Úvod.
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 9-11. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269478

0472131 - HIU-Y 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Závěr.
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 403-408. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269479

0471105 - HIU-Y 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fejtová, O. - Hlavačka, Milan
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy.
Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017 - (Fejtová, O.; Hlavačka, M.; Horčáková, V.; Knotková, V.), s. 6-21. ISBN 978-1-4438-4497-0.
[Chudé budete mít mezi sebou stále. Od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století. Praha (CZ), 08.10.2013-09.10.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: poverty * Central European cities * social welfare
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268557

0478062 - HIU-Y 2018 RIV IL eng J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Before the Exodus: Czechoslovakia as a Transit Country for Jewish Refugees from Poland Until the Pogrom in Kielce, 1945-1946.
Yad Vashem Studies. Roč. 45, č. 1 (2017), s. 129-154 ISSN 0084-3296
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01233S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Jewish refugees * Czechoslovakia * Poland * Bricha
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274272

0478996 - HIU-Y 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Friedl, Jiří - Jurek, Tomasz - Řezník, Miloš - Wihoda, Martin
Dějiny Polska.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 690 s. ISBN 978-80-7422-306-8
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: History * Poland
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275022

0475293 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Před „Bouří“ i poté. Polský domácí odboj za druhé světové války.
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 3 (2017), s. 36-38 ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Poland * the Second World War * home resistance
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272131

0475869 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Za Mečislavem Borákem.
Slovanský přehled. Roč. 103, č. 1 (2017), s. 210-212 ISSN 0037-6922
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Mečislav Borák * obituary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272477

0474991 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanelová, Věra
Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS.
Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 41-41 ISSN 1214-1836
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: software * libraries * cataloguing
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271877

0474992 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanelová, Věra
Výběrová bibliografie Historického ústavu za rok 2016 (s doplňky za rok 2015).
[Selected bibliography of Institute of History 2016 (with supplements for the year 2015).]
Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 67-75 ISSN 1214-1836
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Institute of History * Bibliography * Historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271879

0475516 - HIU-Y 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Holý, Martin
Iter Britannicum: Noble Visitors from the Bohemian Lands and Their Perception of the British Isles in the Second Half of 16th and Early 17th Century.
COMENIUS: Journal of Euro-American Civilization. Roč. 4, č. 1 (2017), s. 121-133 ISSN 2333-4142
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Nobility * Travelling * British Isles * Early Modern Period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272205

0476630 - HIU-Y 2018 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Holý, Martin
La noblesse des pays de la Couronne de Bohême et l´académie de Strasbourg dans la seconde moitié du XVIe et les premières décennies du XVIIe siècle.
[The nobility of the Bohemian crown lands and the academy of Strasbourg in the second half of the 16th and first decades of 17th century.]
La naissance des académies protestantes (Lausanne, 1537 - Strasbourg, 1538) et la diffusion du modèle. Clermont-Ferrant: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2017 - (Vénuat, M.; Vulcan, R.), s. 49-64. IHRIM Clermont-Ferrand. ISBN 978-2-84516-745-2
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: nobility * Bohemian Crown Lands * Strasbourg * education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273095

0475519 - HIU-Y 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Holý, Martin
Studienstiftungen in der Oberlausitz im 16. und frühen 17. Jahrhundert.
[Study foundations in Upper Lusatia in 16th and early 17th century

.]
Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e. V.. Roč. 139, č. 1 (2017), s. 63-74 ISSN 1439-2712
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: educational patronage * study foundations * Upper Lusatia * Early Modern Period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272213

0476293 - HIU-Y 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Horčáková, Václava
Bibliografie dějin Českých zemí.
České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Ř. Holanová, M.), s. 47-57. ISBN 978-80-88069-46-1.
[České oborové bibliografie. Praha (CZ), 19.10.2016-19.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272821

0474127 - HIU-Y 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hrachovec, Petr
Die Auflösung des Zittauer Franziskanerklosters während der Reformation. Eine Spurensuche.
[The Dissolution of the Franciscan Monastery in Zittau during the Reformation. A Search for Traces.]
Die Bettelorden in den beiden Lausitzen : Geschichte - Architektur - Kunst. Berlin: Lukas Verlag, 2017 - (Gehrmann, A.; Schumann, D.; Winzeler, M.), s. 398-448. ISBN 978-3-86732-216-4
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Reformation * Zittau * Upper Lusatia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271240

0476295 - HIU-Y 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hrachovec, Petr
Johann Tetzel und die Verbreitung des Livlandblasses in den Oberlausitzer Sechsstädten.
[Johann Tetzel and the Impetration of the Livonia Indulgence in the Six Towns of Upper Lusatia.]
Johann Tetzel und der Ablass : Begleitband zur Ausstellung "Tetzel – Ablass – Fegefeuer" in Mönchenkloster und Nikolaikirche Jüterbog. Berlin: Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte, 2017 - (Kühne, H.; Bünz, E.; Wiegand, P.), s. 178-194. ISBN 978-3-86732-262-1
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Johann Tetzel * Indulgence * Upper Lusatia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272823

0476282 - HIU-Y 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hrachovec, Petr
Tetzel als Mitglied und Prior des Glogauer Dominikanerkonvents.
[Tetzel as Member and Prior of the Dominican monastery in Głogów.]
Johann Tetzel und der Ablass : Begleitband zur Ausstellung "Tetzel – Ablass – Fegefeuer" in Mönchenkloster und Nikolaikirche Jüterbog. Berlin: Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte, 2017 - (Kühne, H.; Bünz, E.; Wiegand, P.), s. 313-320. ISBN 978-3-86732-262-1
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Johann Tetzel * Głogów * Dominicans
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272817

0476283 - HIU-Y 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hrachovec, Petr - Kühne, H.
Tetzel als Subkommissar in Straßburg 1509/10.
[Tetzel as Subcommissioner in Strasbourg 1509/10.]
Johann Tetzel und der Ablass : Begleitband zur Ausstellung "Tetzel – Ablass – Fegefeuer" in Mönchenkloster und Nikolaikirche Jüterbog. Berlin: Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte, 2017 - (Kühne, H.; Bünz, E.; Wiegand, P.), s. 341-344. ISBN 978-3-86732-262-1
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Johann Tetzel * Indulgence * Strasbourg * Bautzen * Görlitz
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272818

0476284 - HIU-Y 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hrachovec, Petr
Tetzels Tätigkeit in Görlitz und der Oberlausitz 1508/10.
[Tetzel's Activity in Görlitz and Upper Lusatia 1508/10.]
Johann Tetzel und der Ablass : Begleitband zur Ausstellung "Tetzel – Ablass – Fegefeuer" in Mönchenkloster und Nikolaikirche Jüterbog. Berlin: Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte, 2017 - (Kühne, H.; Bünz, E.; Wiegand, P.), s. 338-340. ISBN 978-3-86732-262-1
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Johann Tetzel * Indulgence * Görlitz * Upper Lusatia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272819

0476262 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Irmanová, Eva
Jednání československé a maďarské vlády o výměně obyvatelstva v Praze v prosinci 1945 a v únoru 1946.
Hungarobohemica Pragensia, studie k 60. narozeninám Evžena Gála, tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Univerzita Karlova, 2017 - (Januška, J.; Berkes, T.), s. 219-227. Varia, 60. ISBN 978-80-7308-715-9
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272806

0476258 - HIU-Y 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Irmanová, Eva
Maďarská menšinová politika ve světle tzv. krajanského zákona.
Višegradská paměť či višegradské paměti?: paměť většiny a paměti menšin: čítanka textů II. Ústí nad Labem: Ústav slovansko-germánských studií FF UP, 2017 - (Kaiserová, K.; Najman, V.), s. 26-37. ISBN 978-80-7561-050-8
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://ff.ujep.cz/files/usgs/aktuality/visegrad_citanka.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272803

0478711 - HIU-Y 2018 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Just, Jiří
Die Schrift Weshalb die Menschen nicht durch Gewalt zum Glauben gezwungen werden sollen des Prokop aus Neuhaus. Ein Plädoyer der Böhmischen Brüder für die Glaubensfreiheit von 1474/1508.
[The treatise Why Authorities Shall Not Compel People to Faith by Prokop of Jindřichův Hradec. The Czech Brethren’s plea for religious freedom in 1474/1508.]
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 325-334. ISBN 978-80-7286-305-1.
[Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století. Praha (CZ), 05.11.2014-07.11.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: The Bohemian Brethren * Religious Violence * Prokop of Jindřichův Hradec * religious freedom
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274778

0476586 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kessler, Vojtěch
Paměť v kameni. Druhý život válečných pomníků.
[Memory in Stone. Second Life of War Memorials.]
Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 336 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 80. ISBN 978-80-7286-308-2
Grant CEP: GA AV ČR(CZ) GA17-11309S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: historical memory * war * army * reception * monument
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273065

0475213 - HIU-Y 2018 PL cze M - Část monografie knihy
Kofránková, Václava
Český kněz - kronikář o Polsku a Polácích (Kronika česká Václava Hájka z Libočan).
[Czech priest/chronicler about Poland and Poles (Czech Chronicle by Václav Hájek of Libočany).]
Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017 - (Stroynowski, A.), s. 385-394. ISBN 978-83-7455-528-9
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Václav Hájek of Libočany * Czech historiography * Czech-Polish relationships * historical memory * 16th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272058

0472066 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kofránková, Václava
Sopky v české odborné produkci a publicistice 19. století.
[Volcanoes in 19th century Czech specialist output and journalism.]
Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha: Academia, 2017 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 267-279. ISBN 978-80-200-2652-1.
[Plzeňské sympozium k problematice 19. století /36/: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Plzeň (CZ), 25.02.2016-27.02.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: volcanoes * popularization of science * Czech research into volcanic activity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269407

0477832 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Krafl, Pavel Otmar
Privilegium Arnošta z Pardubic z roku 1357 pro klášter Panny Marie v Kladsku.
[Privilege of Ernst of Pardubice from 1357 for Virgin Mary Monastery in Kłodzko.]
Revue církevního práva. Roč. 23, 3 (68) (2017), s. 29-33 ISSN 1211-1635
Grant CEP: GA ČR(CZ) 17-16153S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Canons Regular of St. Augustine * canonry * Bohemia * Kłodzko * document * Middle Ages * jurisdiction * provost * prior
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274058

0476316 - HIU-Y 2018 cze B - Monografie kniha jako celek
Loewenstein, B. (ed.) - Hlavačka, Milan (ed.) - Šístek, František (ed.)
Násilí: jiná moderna.
Praha: Historický ústav, 2017. 323 s. Práce Historického ústavu AV ČR, 79. ISBN 978-80-7286-306-8
Institucionální podpora: RVO:67985963
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272840

0477045 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Makariusová, Marie - Doskočil, Zdeněk - Kučera, Martin - Martínek, Jiří - Novotný, Gustav - Procházková, Lenka - Szajkó, Vojtěch - Vošahlíková, Pavla
Biografický slovník českých zemí. Sešit 20. Go-Gz.
[Biographical Dictionary of the Lands of Bohemia. Vol. 20. Go-Gz.]
Praha: Historický ústav AV ČR: Praha: Academia, 2017. 176 s. ISBN 978-80-200-2734-4; ISBN 978-80-7286-307-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: history * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273438

0479536 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Martínek, Jiří
Geograf a cestovatel Jiří Daneš.
[Geographer and Traveller Jiří Daneš.]
Praha: Historický ústav, 2017. 291 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, 75. ISBN 978-80-7286-287-0
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Jiří Daneš (1880–1928) * History of Czechoslovakia 1918-38 * History of geography * Czech-Australian relations * Balkans
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275521

0479533 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Martínek, Jiří
Geografická výročí.
[Geographic anniversaries.]
Informace České geografické společnosti. Roč. 36, č. 2 (2017), s. 69-72 ISSN 1213-1075
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Czech geography * personalities * anniversaries
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275520

0474305 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Martínek, Jiří
Kazachstán – velká země s krátkými dějinami.
[Kazakhstan – Large Country with a Short History.]
Geografické rozhledy. Roč. 26, č. 17 (2017), s. 4-5 ISSN 1210-3004
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Kazakhstan * history * 20th and 21st centuries * ethnic composition
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271412

0476317 - HIU-Y 2018 CZ J - Článek v odborném periodiku
Martínek, Jiří
Lékárník z Manily.
Živá historie. červen (2017), s. 66-68 ISSN 1803-3326
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Czech travellers * Jiří Josef Kamel * * the Philippines
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272841

0479537 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Martínek, Jiří
První láska Františka Palackého.
[First love of František Palacký.]
Tajemství české minulosti. -, č. 64 (2017), s. 36-38 ISSN 1804-2260
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: František Palacký * Nina Zerdahélyi * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275523

0476938 - HIU-Y 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Mikulec, Jiří
Kostel sv. Jana Křtitele a karmelská zbožnost v Bystrém.
Bystré: Římskokatolická farnost Bystré u Poličky, 2017. 32 s. ISBN 978-80-270-2149-9
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273338

0476301 - HIU-Y 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pánek, Jaroslav
Historický ústav AV ČR.
Praha: Středisko společných činností AV ČR,, 2017. 23 s. Věda kolem nás. Prostory společné paměti, 61. ISBN 978-80-270-2050-8. ISSN 2464-6245
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272824

0476302 - HIU-Y 2018 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Pánek, Jaroslav
Institute of History, CAS.
Praha: Středisko společných činností AV ČR,, 2017. 24 s. Science around us. Shared memory spaces, 63. ISSN 2464-6245
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272829

0476308 - HIU-Y 2018 CZ ita J - Článek v odborném periodiku
Pánek, Jaroslav
La disputa relativa al diverso approccio verso la storia del Papato nella Cecoslovacchia interbellica (il liberale Karel Stloukal contro il clericale Augustin Neumann).
Bollettino dell'Istituto storico ceco di Roma. Roč. 10 (2017), s. 143-159 ISSN 1214-9438
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272835

0471829 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pánek, Jaroslav
Vztahy mezi papežstvím a českými zeměmi jako badatelské téma.
[Relations between the Papacy and the Czech Lands as a Research Subject.]
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 13-28. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Papacy * Czech Lands * Historiography * Church history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269150

0475823 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Prokš, Petr
Velmocenská politika carského Ruska a Osmanská říše za Velké války (1914-1916).
[The Great Power Politics of Tsarist Russia and the Ottoman Empire during the Great War (1914-1916).]
Moderní dějiny. Roč. 25, č. 1 (2017), s. 41-70 ISSN 1210-6860
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: History * World War I * Russia * Ottoman Empire * International Relations
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272449

0475630 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Raková, Svatava
Město na hoře: sen a svět Johna Winthropa (1630 -1640).
[City upon the Hill: Deam and World of John Winthrop (1630-1640).]
Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2017. 296 s. ISBN 978-80-7286-303-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Puritanism * New England * 17th century * John Winthrop * Journal
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272301

0477834 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze, lat J - Článek v odborném periodiku
Sedláček, Petr
Listiny (údajně) z počátku 15. století z rodinného archivu Kinských. Pramenná edice.
[Documents (allegedly) from beginning of 15th century from Kinský´s family archive. Source edition.]
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Roč. 31, č. 1 (2017), s. 122-129 ISSN 1211-6068
Grant CEP: GA ČR(CZ) 17-16153S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: documents * Kinský family * 15th century * Jodok of Moravia * Wenceslaus IV * edition * false document * Tetours of Tetov * Middle Ages * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274059

0471033 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Semotanová, Eva
Jaroslav Pánek a Český historický ústav v Římě.
[Jaroslav Pánek and the Czech Historical Institute in Rome.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 1 (2017), s. 91-97 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Jaroslav Pánek * Czech Historical Institute in Rome * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268505

0474949 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Szajkó, Vojtěch
Využití železnic c. k. armádou na Moravě v letech 1848–1849. 1. část.
[The use of the railways by the Imperial-Royal Army in Moravia in the years 1848–1849. Part 1.]
Vlastivědný věstník moravský. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 138-148 ISSN 0323-2581
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Moravia * railways * the Imperial-Royal Army
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271845