Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 233

0481064 - HIU-Y 2018 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Baron, Roman
Jaroslav Pánek - przedstawiciel czeskiej historiografii w Polsce.
[Jaroslav Pánek- the Representative of Czech Historiography in Poland.]
Na obrzeżach polityki. Część jedenasta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2017 - (Kosman, M.), s. 93-119. ISBN 978-83-65817-03-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: historiography * Czech Polish history studies * Jaroslav Pánek
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276671

0471694 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Baron, Roman
Jaroslav Pánek - představitel české historiografie v Polsku.
[Jaroslav Pánek - the Representative of Czech Historiography in Poland.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 1 (2017), s. 47-78. ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: historiography * Czech-Polish Relations * Polish-Czech history studies * Jaroslav Pánek
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269042

0481065 - HIU-Y 2018 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Baron, Roman
Od stereotypów narodowych do misji polsko-czeskiego zbliżenia. Fragment przebytej drogi Mariana Szyjkowskiego.
[From national stereotypes to the mission of Czech-Polish rapprochement. Part of Szyjkowski´s way of life.]
Na obrzeżach polityki. Część jedenasta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2017 - (Kosman, M.), s. 133-140. ISBN 978-83-65817-03-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Marian Szyjkowski * Czech-Polish relations * national stereotypes
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276675

0474410 - HIU-Y 2018 PL pol J - Článek v odborném periodiku
Baron, Roman
Od Szczecina do Cieszyna, czyli I Kongres Czechoznawstwa Polskiego.
Przegląd Uniwersytecki. Roč. 23, 2(217) (2017), s. 34-36. ISSN 1425-798X
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271472

0484801 - HIU-Y 2018 CZ pol B - Monografie kniha jako celek
Baron, Roman (ed.) - Michalska, M. (ed.)
Śladami Polaków w Pradze: XIX-XXI wiek. Szkice i portrety historyczno-literackie.
Praga: Klub Polski w Pradze, 2017. 403 s.
Institucionální podpora: RVO:67985963
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279952

0480696 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beran, Z. - Bičík, I. - Burda, T. - Chodějovská, Eva - Kabrda, J. - Kohout, J. - Kuča, K. - Musil, F. - Prokop, J. - Semotanová, Eva - Šimůnek, Robert - Štych, P. - Tůmová, M. - Woitschová, K.
Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 29 – Nový Bydžov.
[Historic Towns Atlas of the Czech Republic. Vol. 29 - Nový Bydžov.]
Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 81 s. ISBN 978-80-7286-302-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP410/12/G113
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: towns * cartography * iconography * historical geography * Nový Bydžov
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276406

0477348 - HIU-Y 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Blechová, Lenka
Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 181-192. ISBN 978-80-7286-305-1
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Montenegro * Albania * Croatia * Western church * Eastern church * Florentine Union * Ottoman Empire
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273717

0483013 - HIU-Y 2018 RIV CZ lat B - Monografie kniha jako celek
Blechová, Lenka
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Tomus. VIII. 1364-1378. Fasciculus 2. 1367-1369.
[Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Tomus. VIII. 1364-1378. Fasciculus 2. 1367-1369.]
Praha: Historický ústav, 2017. 367 s. ISBN 978-80-7286-311-2
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Charles IV * Middle Ages * Editorial series * Charters
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278437

0483002 - HIU-Y 2018 RIV CZ ita J - Článek v odborném periodiku
Bobková, Kateřina
Il latino come lingua di comunicazione tra le case religiose nelle Terre Ceche.
[Latin as the Language of Communication in the 17th–18th Century Bohemian Religious Order`s Communities.]
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. Roč. 32, č. 2 (2017), s. 321-331. ISSN 0515-3190
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05167S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: religious orders * narrative sources * communication * spoken Latin * vernacular languages * 17th–18th century * Czech Lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278421

0483008 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bobková, Kateřina - Kuchařová, Hedvika
Problémy standardizace historických biografických pramenů při jejich databázovém zpracování.
[Problems of standardization of historical biographical sources in their database processing.]
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Vol. 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 73-82. ISBN 978-80-7464-353-8.
[X. sjezd českých historiků. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: religious orders * biographical sources * biographical databasis * digitalisation of historical sources * standards of biographical data
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278431

0477790 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
Jiskry v temnu.
[Sparkles in the Dark.]
Tajemství české minulosti. Roč. 8, č. 61 (2017), s. 66-67. ISSN 1804-2260
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Protestant society * Counter-Reformation * Literacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274014

0479937 - HIU-Y 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Bolom-Kotari, Sixtus
Karel IV. v popkultuře “dlouhého” 19. století.
[Emperor Charles IV in the pop culture of the “long” 19th century.]
Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti. Praha: Historický ústav, 2017 - (Šebek, J.; Jedličková, B.), s. 81-89. ISBN 978-80-7286-295-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Karel IV. * 19th century * popular culture/pop culture * mass media
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275849

0477779 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bolom-Kotari, Sixtus
Roznícená nenávist jako odlišná moderna.
[The Inflamed Hatred as Another Modernity.]
Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav, 2017 - (Loewenstein, B.; Hlavačka, M.; Šístek, F.), s. 273-285. Práce Historického ústavu AV ČR, A - Monographia, 79. ISBN 978-80-7286-306-8
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Oldřich Bolom-Kotari * 20th century * art
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274002

0477793 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
Svět magických studánek a bosorek.
Tajemství české minulosti. Roč. 8, č. 63 (2017), s. 52-54. ISSN 1804-2260
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274016

0477797 - HIU-Y 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
„Jiskry v temnu?“ Evangeličtí venkovští písmáci jako nositelé české vzdělanosti v pobělohorském období.
[The Sparkles in the Dark? Evangelic Rural Writers as the Bearers of Czech Literacy after Battle of White Mountain.]
Studia historica Nitriensia. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 170-183. ISSN 1338-7219
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: writers (písmáci) * Protestant society * Counter-Reformation * literacy * Czech lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274018

0482146 - HIU-Y 2018 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Boubín, Jaroslav
Die Interpretation und kritische Beurteilung von Gewalt im Werk des religiösen Denkers Petr Chelčický.
[The interpretation and critical assessment of violence in the works of the religious thinker Petr Chelčický.]
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 315-324. ISBN 978-80-7286-305-1
Grant CEP: GA ČR GA13-31248S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Petr Chelčický * Hussites * violence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277549

0491282 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Boubín, Jaroslav
Kritika dvora v díle Petra Chelčického.
[Criticism of the Court in the Work of Petr Chelčický.]
Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha: Historický ústav, 2017 - (Dvořáčková, D.), s. 51-57. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia, 83. ISBN 978-80-7286-314-3
Grant CEP: GA ČR GA13-31248S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Court * Petr Chelčický * Hussites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285292

0482894 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bůžek, V. - Smíšek, R. - Bastl, B. - Binková, S. - Bobková, L. - Cerman, I. - Coufalová, I. - Černušák, Tomáš - Čornejová, I. - David, J. - Dibelka, J. - Fidler, P. - Gerstmeier, M. - Hausenblasová, J. - Hengerer, M. - Holá, M. - Hrbek, Jiří - Hrdlička, J. - Jakubec, O. - Král, P. - Křížová, M. - Kubeš, J. - Ledvinka, V. - Marek, P. - Maur, E. - Mikulec, Jiří - Pálffy, G. - Polleross, F. - Prchal Pavlíčková, R. - Rauscher, P. - Pražáková, K. - Rauchová, J. - Schindling, A. - Urbánek, V. - Veselá, I. - Vlnas, V. - Vokáčová, P. - Wagner, M. - Žitný, M.
Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. 1526-1740.
[Habsburgs. Lands of the Czech Crown in the Central European Monarchy. 1526-1740.]
Praha: NLN, 2017. 911 s. ISBN 978-80-7422-572-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Habsburg dynasty * Czech lands * Central Europe
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278280

0482952 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Holásky.
[Holásky.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 539-550. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Holásky * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278409

0482954 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Husovice.
[Husovice.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 563-582. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Husovice * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278408

0482955 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Maloměřice.
[Maloměřice.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 747-758. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Maloměřice * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278407

0482956 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Obřany.
[Obřany.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 787-800. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Obřany * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278406

0482958 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Soběšice.
[Soběšice.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 857-872. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Soběšice * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278404

0497775 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cibulka, Pavel
Systémy politických stran v českých zemích a Bavorsku v letech 1861 - 1914. Podobnosti a odlišnosti.
[The system of political parties in Czech Lands and in Bavaria between 1861 and 1914. Similarities and differences.]
České země a Bavorsko : konfrontace a paralely. Praha: Historický ústav, 2017 - (Luft, R.; Hlavačka, M.; Pokorná, M.; Lunow, U.), s. 165-179. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. ISBN 978-80-7286-320-4.
[Tschechien und Bayern. Gegenüberstellungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Praha (CZ), 03.06.2015-05.06.2015]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Czech Lands * Bavaria * political systems
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290304

0482998 - HIU-Y 2018 PL cze J - Článek v odborném periodiku
Cibulka, Pavel
Zpráva z konference: Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy. Poznań, 12.-13.X.2016.
[Report of the conference: Scientific cooperation between Poznań and Brno - survey, outlooks. Poznań, 12th - 13 th October 2016.]
Historia Slavorum Occidentis. Roč. 7, 1 (12) (2017), s. 129-132. ISSN 2084-1213.
[Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy. Poznań, 12.10.2016-13.10.2016]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Poznań * Brno * scientific cooperation
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278439

0480283 - HIU-Y 2018 CZ ita, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
Černušák, Tomáš (ed.)
Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611, Pars V., Julius 1609-Februarius 1611.
Praha: Academia, 2017. 674 s. Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628, Tomus IV. ISBN 978-80-200-2655-2
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: edition * nunciature * papacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276111

0484795 - HIU-Y 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černušák, Tomáš (ed.)
Papežství a české země v tisíciletých dějinách.
Praha: Academia, 2017. 450 stran. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279936

Citace, recenze
Recenze:
Novák, M. Recenze. Revue církevního práva 2017, Roč. 23, č. 69-4, s. 103-107. ISSN 1211-1635

0472128 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Relace papežské kurie k českým zemím v době předbělohorské (1526-1620).
[Relations the papacy to the Czech Lands during the era preceding the battle of White mountain (1526-1620).]
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 187-234. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Papacy * Czech Lands * Relations
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269477

0485781 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černušák, Tomáš
Služba papeži versus služba vlastní rodině. Příklad pražského nuncia Antonia Caetaniho.
[Service to the Pope versus Service to the Family: Example of the Prague Nuncio Antonio Caetani.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 32, č. 1 (2017), s. 129-141. ISSN 0231-7494
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-06049S
Klíčová slova: client-based strategy * nunciature * imperial court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280722

0472130 - HIU-Y 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Úvod.
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 9-11. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269478

0485784 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černušák, Tomáš - Marek, P.
Vztahové sítě španělských a papežských diplomatů u císařského dvora na pozadí krize z let 1608-1609.
[Relationship Networks of Spanish and Papal Diplomats at the Imperial Court set against a Background of the Hapsburg Monarchy Crisis (1608–1609).]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 4 (2017), s. 1075-1097. ISSN 0862-6111
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-06049S
Klíčová slova: papal diplomacy * Spanish envoys * imperial court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280725

0472131 - HIU-Y 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Závěr.
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 403-408. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269479

0489674 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dejmek, Jindřich
První poválečné volby v západní a severní Evropě 1945-1946: kořeny a výsledky.
[The first postwar elections in Western and Northern Europe, 1945-1946: the roots and results.]
Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky. Praha: Historický ústav, 2017 - (Friedl, J.; Jedličková, B.; Škerlová, J.), s. 61-85. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-310-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284043

0489679 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dejmek, Jindřich - Němeček, Jan
Volby 26. května 1946 v českých zemích.
[The 26 May 1946 elections of in the Czech Lands.]
Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky. Praha: Historický ústav, 2017 - (Friedl, J.; Jedličková, B.; Škerlová, J.), s. 209-242. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. ISBN 978-80-7286-310-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284049

0482477 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležalová, A. - Hlavačka, Milan
První světový kongres Business History v Bergenu.
[First World Congress of Business History in Bergen.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 3 (2017), s. 889-894. ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: business history * world congress * Bergen 2016
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277909

0496853 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Doležalová, Eva
Klérus na dvorech lucemburských králů ve 14. století.
[Clergy at the courts of the kings of the House of Luxembourg.]
Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha: Historický ústav, 2017 - (Dvořáčková, D.), s. 91-99. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia, 83. ISBN 978-80-7286-314-3
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Charles IV of Luxembourg * John of Luxembourg * Wenceslaus IV of Luxembourg * clergy * royal courts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289474

0485182 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doskočil, Zdeněk
Básník Ladislav Novomeský v hledáčku Státní bezpečnosti (1948–1950).
[Poet Ladislav Novomeský in the viewfinder of the State Security (1948–1950).]
Východočeské listy historické. Roč. 20, č. 37 (2017), s. 37-63. ISSN 1211-8184
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-02046S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Ladislav Novomeský * State Security * Slovak Bourgeois Nationalism * Czech-Slovak relations * Communist Party of Slovakia * Political Trials
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280259

0485186 - HIU-Y 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Doskočil, Zdeněk
Ladislav Novomeský v čele Slovenské akademie věd a umění (1950–1951).
[Ladislav Novomeský as the Head of the Slovak Academy of Sciences and
Arts (1950–1951).]
Studia historica Nitriensia. Roč. 21, č. 2 (2017), s. 348-365. ISSN 1338-7219
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-02046S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Ladislav Novomeský * Slovakia * science * Slovak Academy of Sciences and Arts * Communist Party of Slovakia * Stalinism * Slovak Bourgeois Nationalism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280264

0485184 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doskočil, Zdeněk
Obvinění Ladislava Novomeského z tzv. slovenského buržoazního nacionalismu a jeho sebekritika na jaře 1950.
[Charges of Slovak bourgeois nationalism against Ladislav Novomeský and his self-criticism in spring 1950.]
Moderní dějiny. Roč. 25, č. 2 (2017), s. 189-238. ISSN 1210-6860
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-02046S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: History * Czechoslovakia * Czech-Slovak relations * Ladislav Novomeský * Slovak Bourgeois Nationalism * Communist Party of Slovakia * Political Trials
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280260

0482655 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáčková-Malá, Dana
Angažované vyprávění. Narativní strategie literárně-historických děl na přelomu 13. a 14. století.
[Engaged narration. Narrative strategies of the literary-historical works at the turn of the 14th century.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 23-38. ISSN 0862-979X
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Literary sources * narrative sources * Wenceslas II * German literature * Peter of Zittau * Zbraslav Chronicle (Chronicon Aulae Regiae) * Chronicle of the so-called Dalimil, * Alexandreis * Wilhelm von Wenden
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278071

0497567 - HIU-Y 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Dvořáčková-Malá, Dana
Das Forschungszentrum Höfe uns Residenzen im Mittelalter. Ein „böhmisches“ Thema im europäischen Kontext.
[The research center Court and Residences in the Middle Ages. A "bohemian" topic in the European context.]
Mitteilungen der Residenzen-Kommision der Akademie der Wissenschaft zu Göttingen. Roč. 6 (2017), s. 17-25. ISSN 0941-0937
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Court * Residences * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290119

0487727 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dvořáčková-Malá, Dana
Křesťanství a víra ve dvorské literatuře 13. věku.
[Christianity and Religion of the Courtly literature in the 13th century.]
Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha: Historický ústav, 2017 - (Dvořáčková, D.), s. 41-50. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia, 83. ISBN 978-80-7286-314-3
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Christianity * Religion * Courtly literature * Court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282361

0487725 - HIU-Y 2018 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Dvořáčková-Malá, Dana
Strava technologie vaření (nejen) na středověkých hradech.
[Cooking technology (not only) in medieval castles.]
Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnost. Bratislava: Veda, 2017 - (Dvořáková, D.), s. 151-165. ISBN 978-80-224-1608-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Cooking * Middle Ages * Castle
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282360

0479932 - HIU-Y 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fajnorová, I. - Vyskočil, Aleš
Starý Jundrov.
[Old Jundrov.]
Brno: Městská část Brno-Jundrov, 2017. 376 s. ISBN 978-80-270-2635-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Brno * Jundrov * regional history * historical photos
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275966

0471105 - HIU-Y 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fejtová, O. - Hlavačka, Milan
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy.
Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017 - (Fejtová, O.; Hlavačka, M.; Horčáková, V.; Knotková, V.), s. 6-21. ISBN 978-1-4438-4497-0.
[Chudé budete mít mezi sebou stále. Od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století. Praha (CZ), 08.10.2013-09.10.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: poverty * Central European cities * social welfare
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268557

0478062 - HIU-Y 2018 RIV IL eng J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Before the Exodus: Czechoslovakia as a Transit Country for Jewish Refugees from Poland Until the Pogrom in Kielce, 1945-1946.
Yad Vashem Studies. Roč. 45, č. 1 (2017), s. 129-154. ISSN 0084-3296
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01233S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Jewish refugees * Czechoslovakia * Poland * Bricha
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274272

0478996 - HIU-Y 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Friedl, Jiří - Jurek, T. - Řezník, M. - Wihoda, M.
Dějiny Polska.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 690 s. ISBN 978-80-7422-306-8
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: History * Poland
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275022

0480829 - HIU-Y 2018 RIV IL heb J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Li-fnej ha-jecia. Čekoslovakija ke-eres maavar le-flitim jehudijim me-folin ad pogrom Kelse, 1945-1946.
[Before the Exodus: Czechoslovakia as a Transit Country for Jewish Refugees from Poland Until the Pogrom in Kielce, 1945-1946.]
Jad wa-šem koves mehkarim. Roč. 45, č. 1 (2017), s. 107-127. ISSN 1565-9968
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01233S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Jewish refugees * Czechoslovakia * Poland * Bricha
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276505

0482334 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Polská repatriační mise v Československu 1945-1947.
[Polish Repatriation Mission in Czechoslovakia 1945-1947.]
Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Roč. 10, č. 1 (2017), s. 221-238. ISSN 1803-411X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01233S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Czechoslovakia * Displaced Persons * repatriation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277749

0484281 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
První polský maršál. 150 let od narození Józefa Piłsudského.
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 10 (2017), s. 38-41. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Józef Piłsudski * Poland * biography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279424