Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 144

0481064 - HIU-Y 2018 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Baron, Roman
Jaroslav Pánek - przedstawiciel czeskiej historiografii w Polsce.
[Jaroslav Pánek- the Representative of Czech Historiography in Poland.]
Na obrzeżach polityki. Część jedenasta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2017 - (Kosman, M.), s. 93-119. ISBN 978-83-65817-03-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: historiography * Czech Polish history studies * Jaroslav Pánek
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276671

0471694 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Baron, Roman
Jaroslav Pánek - představitel české historiografie v Polsku.
[Jaroslav Pánek - the Representative of Czech Historiography in Poland.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 1 (2017), s. 47-78 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: historiography * Czech-Polish Relations * Polish-Czech history studies * Jaroslav Pánek
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269042

0481065 - HIU-Y 2018 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Baron, Roman
Od stereotypów narodowych do misji polsko-czeskiego zbliżenia. Fragment przebytej drogi Mariana Szyjkowskiego.
[From national stereotypes to the mission of Czech-Polish rapprochement. Part of Szyjkowski´s way of life.]
Na obrzeżach polityki. Część jedenasta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2017 - (Kosman, M.), s. 133-140. ISBN 978-83-65817-03-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Marian Szyjkowski * Czech-Polish relations * national stereotypes
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276675

0474410 - HIU-Y 2018 PL pol J - Článek v odborném periodiku
Baron, Roman
Od Szczecina do Cieszyna, czyli I Kongres Czechoznawstwa Polskiego.
Przegląd Uniwersytecki. Roč. 23, 2(217) (2017), s. 34-36 ISSN 1425-798X
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271472

0480696 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beran, Z. - Bičík, I. - Burda, T. - Chodějovská, Eva - Kabrda, J. - Kohout, J. - Kuča, K. - Musil, F. - Prokop, J. - Semotanová, Eva - Šimůnek, Robert - Štych, P. - Tůmová, M. - Woitschová, K.
Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 29 – Nový Bydžov.
[Historic Towns Atlas of the Czech Republic. Vol. 29 - Nový Bydžov.]
Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 81 s. ISBN 978-80-7286-302-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP410/12/G113
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: towns * cartography * iconography * historical geography * Nový Bydžov
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276406

0477348 - HIU-Y 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blechová, Lenka
Reception of the Florentine Union (1439) in the Venetian Territories by the Majority of Orthodox Inhabitants. The Case of Dalmatia, Montenegro and Albania.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 181-192. ISBN 978-80-7286-305-1.
[Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století. Praha (CZ), 05.11.2014-07.11.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273717

0483013 - HIU-Y 2018 CZ lat B - Monografie kniha jako celek
Blechová, Lenka
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Tomus. VIII. 1364-1378. Fasciculus 2. 1367-1369.
[Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Tomus. VIII. 1364-1378. Fasciculus 2. 1367-1369.]
Praha: Historický ústav, 2017. 367 s. ISBN 978-80-7286-311-2
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Charles IV * Middle Ages * Editorial series * Charters
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278437

0483002 - HIU-Y 2018 RIV CZ ita J - Článek v odborném periodiku
Bobková, Kateřina
Il latino come lingua di comunicazione tra le case religiose nelle Terre Ceche.
[Latin as the Language of Communication in the 17th–18th Century Bohemian Religious Order’s Communities.]
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. Roč. 32, č. 2 (2017), s. 321-331 ISSN 0515-3190
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-05167S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: religious orders * narrative sources * communication * spoken Latin * vernacular languages * 17th–18th century * Czech Lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278421

0483008 - HIU-Y 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bobková, Kateřina - Kuchařová, Hedvika
Problémy standardizace historických biografických pramenů při jejich databázovém zpracování.
[Problems of standardization of historical biographical sources in their database processing.]
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Vol. 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 73-82. ISBN 978-80-7464-353-8.
[X. sjezd českých historiků. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: religious orders * biographical sources * biographical databasis * digitalisation of historical sources * standards of biographical data
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278431

0477790 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
Jiskry v temnu.
[Sparkles in the Dark.]
Tajemství české minulosti. Roč. 8, č. 61 (2017), s. 66-67 ISSN 1804-2260
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Protestant society * Counter-Reformation * Literacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274014

0479937 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bolom-Kotari, Sixtus
Karel IV. v popkultuře „dlouhého“ 19. století.
[Emperor Charles IV in the pop culture of the "long" 19th century.]
Karel IV. stále živý. Odkaz státníka v historiografii a historické paměti. Praha: Historický ústav, 2017 - (Šebek, J.; Jedličková, B.), s. 81-89. ISBN 978-80-7286-295-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Karel IV. * 19th century * popular culture/pop culture * mass media
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275849

0477779 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bolom-Kotari, Sixtus
Roznícená nenávist jako odlišná moderna.
[The Inflamed Hatred as Another Modernity.]
Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav, 2017 - (Loewenstein, B.; Hlavačka, M.; Šístek, F.), s. 273-285. Práce Historického ústavu AV ČR, A - Monographia, 79. ISBN 978-80-7286-306-8
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Oldřich Bolom-Kotari * 20th century * art
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274002

0477793 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
Svět magických studánek a bosorek.
Tajemství české minulosti. Roč. 8, č. 63 (2017), s. 52-54 ISSN 1804-2260
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274016

0477797 - HIU-Y 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bolom-Kotari, Sixtus
„Jiskry v temnu?“ Evangeličtí venkovští písmáci jako nositelé české vzdělanosti v pobělohorském období.
[The Sparkles in the Dark? Evangelic Rural Writers as the Bearers of Czech Literacy after Battle of White Mountain.]
Studia historica Nitriensia. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 170-183 ISSN 1338-7219
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: writers (písmáci) * Protestant society * Counter-Reformation * literacy * Czech lands
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274018

0482146 - HIU-Y 2018 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Boubín, Jaroslav
Die Interpretation und kritische Beurteilung von Gewalt im Werk des religiösen Denkers Petr Chelčický.
[The interpretation and critical assessment of violence in the works of the religious thinker Petr Chelčický.]
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 315-324. ISBN 978-80-7286-305-1.
[Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století. Praha (CZ), 05.11.2014-07.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GA13-31248S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Petr Chelčický * Hussites * violence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277549

0482894 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bůžek, V. - Smíšek, R. - Bastl, B. - Binková, S. - Bobková, L. - Cerman, I. - Coufalová, I. - Černušák, Tomáš - Čornejová, I. - David, J. - Dibelka, J. - Fidler, P. - Gerstmeier, M. - Hausenblasová, J. - Hengerer, M. - Holá, M. - Hrbek, Jiří - Hrdlička, J. - Jakubec, O. - Král, P. - Křížová, M. - Kubeš, J. - Ledvinka, V. - Marek, P. - Maur, E. - Mikulec, Jiří - Pálffy, G. - Polleross, F. - Prchal Pavlíčková, R. - Rauscher, P. - Pražáková, K. - Rauchová, J. - Schindling, A. - Urbánek, V. - Veselá, I. - Vlnas, V. - Vokáčová, P. - Wagner, M. - Žitný, M.
Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. 1526-1740.
[Habsburgs. Lands of the Czech Crown in the Central European Monarchy. 1526-1740.]
Praha: NLN, 2017. 911 s. ISBN 978-80-7422-572-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278280

0482952 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Holásky.
[Holásky.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 539-550. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Holásky * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278409

0482954 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Husovice.
[Husovice.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 563-582. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Husovice * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278408

0482955 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Maloměřice.
[Maloměřice.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 747-758. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Maloměřice * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278407

0482956 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Obřany.
[Obřany.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 787-800. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Obřany * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278406

0482958 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cibulka, Pavel
Soběšice.
[Soběšice.]
Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 857-872. ISBN 978-80-86736-54-9
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Soběšice * suburban municipalities of Brno * the history of Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278404

0482998 - HIU-Y 2018 PL cze J - Článek v odborném periodiku
Cibulka, Pavel
Zpráva z konference: Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy. Poznań, 12.-13.X.2016.
[Report of the conference: Scientific cooperation between Poznań and Brno - survey, outlooks. Poznań, 12th - 13 th October 2016.]
Historia Slavorum Occidentis. 1 (12) (2017), s. 129-132 ISSN 2084-1213.
[Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy. Poznań, 12.10.2016-13.10.2016]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Poznań * Brno * scientific cooperation
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278439

0480283 - HIU-Y 2018 CZ ita, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
Černušák, Tomáš (ed.)
Epistulae et acta Antonii Caetani 1607-1611, Pars V., Julius 1609-Februarius 1611.
Praha: Academia, 2017. 674 s. Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628, Tomus IV. ISBN 978-80-200-2655-2
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: edition * nunciature * papacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276111

0472128 - HIU-Y 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Relace papežské kurie k českým zemím v době předbělohorské (1526-1620).
[Relations the papacy to the Czech Lands during the era preceding the battle of White mountain (1526-1620).]
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 187-234. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Papacy * Czech Lands * Relations
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269477

0472130 - HIU-Y 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Úvod.
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 9-11. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269478

0472131 - HIU-Y 2017 CZ cze M - Část monografie knihy
Černušák, Tomáš
Závěr.
Papežství a české země v tisíciletých dějinách. Praha: Academia, 2017 - (Černušák, T.), s. 403-408. ISBN 978-80-200-2638-5
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0269479

0482477 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležalová, A. - Hlavačka, Milan
První světový kongres Business History v Bergenu.
[First World Congress of Business History in Bergen.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 3 (2017), s. 889-894 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: business history * world congress * Bergen 2016
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277909

0482655 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáčková-Malá, Dana
Angažované vyprávění. Narativní strategie literárně-historických děl na přelomu 13. a 14. století.
[Engaged narration. Narrative strategies of the literary-historical works at the turn of the 14th century.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 23-38 ISSN 0862-979X
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Literary sources * narrative sources * Wenceslas II * German literature * Peter of Zittau * Zbraslav Chronicle (Chronicon Aulae Regiae) * Chronicle of the so-called Dalimil, * Alexandreis * Wilhelm von Wenden
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278071

0479932 - HIU-Y 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fajnorová, Ivana - Vyskočil, Aleš
Starý Jundrov.
[Old Jundrov.]
Brno: Městská část Brno-Jundrov, 2017. 376 s. ISBN 978-80-270-2635-7
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Brno * Jundrov * regional history * historical photos
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275966

0471105 - HIU-Y 2017 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fejtová, O. - Hlavačka, Milan
For You Always Have the Poor With You...: From Charity to Municipal Social Policy.
Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017 - (Fejtová, O.; Hlavačka, M.; Horčáková, V.; Knotková, V.), s. 6-21. ISBN 978-1-4438-4497-0.
[Chudé budete mít mezi sebou stále. Od charity k sociální politice ve městech 18.-20. století. Praha (CZ), 08.10.2013-09.10.2013]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: poverty * Central European cities * social welfare
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268557

0478062 - HIU-Y 2018 RIV IL eng J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Before the Exodus: Czechoslovakia as a Transit Country for Jewish Refugees from Poland Until the Pogrom in Kielce, 1945-1946.
Yad Vashem Studies. Roč. 45, č. 1 (2017), s. 129-154 ISSN 0084-3296
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01233S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Jewish refugees * Czechoslovakia * Poland * Bricha
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274272

0478996 - HIU-Y 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Friedl, Jiří - Jurek, Tomasz - Řezník, Miloš - Wihoda, Martin
Dějiny Polska.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 690 s. ISBN 978-80-7422-306-8
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: History * Poland
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275022

0480829 - HIU-Y 2018 RIV IL heb J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Li-fnej ha-jeci’a. Čekoslovaḳija ke-ʼereṣ maʻavar le-fliṭim jehudijim me-folin ʻad pogrom Ḳelṣe, 1945-1946.
[Before the Exodus: Czechoslovakia as a Transit Country for Jewish Refugees from Poland Until the Pogrom in Kielce, 1945-1946.]
Jad wa-šem ḳoveṣ meḥḳarim. Roč. 45, č. 1 (2017), s. 107-127 ISSN 1565-9968
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01233S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Jewish refugees * Czechoslovakia * Poland * Bricha
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276505

0482334 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Polská repatriační mise v Československu 1945-1947.
[Polish Repatriation Mission in Czechoslovakia 1945-1947.]
Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Roč. 10, č. 1 (2017), s. 221-238 ISSN 1803-411X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01233S
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Czechoslovakia * Displaced Persons * repatriation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277749

0475293 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Před „Bouří“ i poté. Polský domácí odboj za druhé světové války.
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 3 (2017), s. 36-38 ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Poland * the Second World War * home resistance
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272131

0475869 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Friedl, Jiří
Za Mečislavem Borákem.
Slovanský přehled. Roč. 103, č. 1 (2017), s. 210-212 ISSN 0037-6922
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Mečislav Borák * obituary
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272477

0474991 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanelová, Věra
Setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS.
Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 41-41 ISSN 1214-1836
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: software * libraries * cataloguing
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271877

0474992 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanelová, Věra
Výběrová bibliografie Historického ústavu za rok 2016 (s doplňky za rok 2015).
[Selected bibliography of Institute of History 2016 (with supplements for the year 2015).]
Bulletin Historického ústavu AV ČR. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 67-75 ISSN 1214-1836
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Institute of History * Bibliography * Historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271879

0482547 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hladký, Ladislav
Sedmé mezinárodní balkanistické sympozium v Brně.
[The Seventh International Balkan Studies Symposium in Brno.]
Slovanský přehled. Roč. 103, č. 1 (2017), s. 221-223 ISSN 0037-6922
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: international symposium * Balkan studies * Brno
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278160

0482552 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hladký, Ladislav
Současný vývoj české historické balkanistiky. Bilance knižní produkce za léta 2005-2016.
[The contemporary development of Czech historical Balkan Studies. Review of books betwen 2005-2016.]
Slovanský přehled. Roč. 103, č. 2 (2017), s. 455-468 ISSN 0037-6922
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Balkan studies * historiography * monographs * Czech republic * 2005-2016
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278159

0482580 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hladký, Ladislav
Tradice a současnost historické balkanistiky v Brně.
[The Traditions and Present Time of Historical Balkan Studies in Brno.]
Klíčové problémy současné slavistiky. Brno: Česká asociace slavistů, 2017 - (Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Paučová, L.), s. 37-46. ISBN 978-80-270-2561-9
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Balkan studies * historiography * Masaryk university in Brno * Academy of sciences of the Czech republic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278155

0482474 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlavačka, Milan
Bedřich Loewenstein (29. června 1929 – 11. května 2017).
Český časopis historický. Roč. 115, č. 3 (2017), s. 925-927 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Bedřich Loewenstein * Czech historian and philosoph
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277906

0482142 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlavačka, Milan
Family business history - nová disciplína na hraně hospodářských a sociálních dějin?.
[Family Business History - New Discipline on the Threshold of Economic and Social History?.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 3 (2017), s. 661-683 ISSN 0862-6111
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Family Business History * Economic and Social History * Historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277546

0481581 - HIU-Y 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlavačka, Milan
Sen o jednotném (evropském) právu.
Gender history - to přece není nic pro feministky : kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017 - (Jiránek, T.; Rýdl, K.; Vorel, P.), s. 139-145. ISBN 978-80-7560-088-2
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Klíčová slova: law * Europe * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277113

0475516 - HIU-Y 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Holý, Martin
Iter Britannicum: Noble Visitors from the Bohemian Lands and Their Perception of the British Isles in the Second Half of 16th and Early 17th Century.
COMENIUS: Journal of Euro-American Civilization. Roč. 4, č. 1 (2017), s. 121-133 ISSN 2333-4142
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Nobility * Travelling * British Isles * Early Modern Period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272205

0476630 - HIU-Y 2018 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Holý, Martin
La noblesse des pays de la Couronne de Bohême et l´académie de Strasbourg dans la seconde moitié du XVIe et les premières décennies du XVIIe siècle.
[The nobility of the Bohemian crown lands and the academy of Strasbourg in the second half of the 16th and first decades of 17th century.]
La naissance des académies protestantes (Lausanne, 1537 - Strasbourg, 1538) et la diffusion du modèle. Clermont-Ferrant: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2017 - (Vénuat, M.; Vulcan, R.), s. 49-64. IHRIM Clermont-Ferrand. ISBN 978-2-84516-745-2
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: nobility * Bohemian Crown Lands * Strasbourg * education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273095

0475519 - HIU-Y 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Holý, Martin
Studienstiftungen in der Oberlausitz im 16. und frühen 17. Jahrhundert.
[Study foundations in Upper Lusatia in 16th and early 17th century

.]
Neues Lausitzisches Magazin. Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften e. V.. Roč. 139, č. 1 (2017), s. 63-74 ISSN 1439-2712
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: educational patronage * study foundations * Upper Lusatia * Early Modern Period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272213

0480455 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Horčáková, Václava
Bibliografie dějin Českých zemí.
[Bibliography of the History of the Czech lands.]
Mezníky bibliografie : u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Moravská zemská knihovna: Brno, 2017, s. 69-80. ISBN 978-80-7051-228-9
Klíčová slova: Historical bibliography * Czech history * Historiography
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276233

0476293 - HIU-Y 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Horčáková, Václava
Bibliografie dějin Českých zemí.
České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Holanová, M.), s. 47-57. Bibliographica, 2. ISBN 978-80-88069-46-1.
[České oborové bibliografie (seminář). Praha (CZ), 20.0..19.1-20.0..19.1]
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272821

0474127 - HIU-Y 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hrachovec, Petr
Die Auflösung des Zittauer Franziskanerklosters während der Reformation. Eine Spurensuche.
[The Dissolution of the Franciscan Monastery in Zittau during the Reformation. A Search for Traces.]
Die Bettelorden in den beiden Lausitzen : Geschichte - Architektur - Kunst. Berlin: Lukas Verlag, 2017 - (Gehrmann, A.; Schumann, D.; Winzeler, M.), s. 398-448. ISBN 978-3-86732-216-4
Institucionální podpora: RVO:67985963
Klíčová slova: Reformation * Zittau * Upper Lusatia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271240