Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 281

0520647 - FLÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, David - Sousedík, Prokop
The Emergence of (Instrumental) Formalism and a New Conception of Science.
Studia Neoaristotelica. Roč. 16, č. 2 (2019), s. 307-329. ISSN 1214-8407
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05838S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: formalism * mathematics * science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305300

0506603 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svoboda, David - Šprunk, K. - Sousedík, Prokop
Tomáš Akvinský. O Trojici v Teologické sumě.
[Thomas Aquinas. Trinity in the Summa Theologiae.]
Praha: Krystal OP, 2019. 330 s. Summa theologiae. ISBN 978-80-7575-046-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05838S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aquinas * Trinity * relation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298116

0509054 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, David - Sousedík, Prokop
Tomáš Akvinský a vědecký status matematiky.
[Thomas Aquinas and the Scientific Status of Mathematics.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 4 (2019), s. 521-539. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05838S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thomas Aquinas * mathematics * abstraction
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0299852
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299852

0504570 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svoboda, Jan
Platónské východisko Palackého pojmu “božnost”.
[The Platonic Basis of Palacký’s Concept of “Divine Element”.]
Idea dějin a Palacký jako myslitel. Praha: Filosofia, 2019 - (Bednář, M.), s. 97-104. ISBN 978-80-7007-557-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Divine Element (božnost) * Freedom * Limits of Possible Experience * The Platonic Receptacle (Hypodoché) * Processual Ontology (A. N. Whitehead)
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296172

0518356 - FLÚ 2020 NL eng B - Monografie kniha jako celek
Swain, Daniel
None so Fit to Break the Chains: Marx’s Ethics of Self-Emancipation.
Leiden: Brill, 2019. 224 s. Historical Materialism Book Series, 194. ISBN 978-90-04-31577-8. ISSN 1570-1522
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-20031S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * emancipation * ethics * politics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303511

0504962 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šedinová, Hana
Diptam a peredixion aneb jak některé rostliny prospívají zvířatům.
[Dittany and Peredixion, or How Some Plants Are Beneficial to Animals.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 71-89. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: animal self-healing * dictamnus * peredixion * Aristotle * Pliny the Elder * Thomas Cantimpratensis * Physiologus
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296492

0504928 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František - Nodl, Martin
Čechy a české země ve 14. a 15. století.
[Bohemia and the Czech Lands in the 14th and 15th Centuries.]
Dějiny Česka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Klápště, J.; Šedivý, I.), s. 70-99. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-338-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Czech Lands * Late Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296462

0509713 - FLÚ 2020 RIV DE ger, lat B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František
Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436): Untersuchung und Edition.
[The Concordat (Compactata) of the Council of Basle and Hussites (1436): Study an Edition.]
Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2019. 226 s. Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, 65. ISBN 978-3-447-11179-9. ISSN 0938-6432
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Council of Basel * Hussites * Jihlava * Sigismund of Luxembourg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300377

0504922 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Hledej v knihovně Rečkovy koleje! Průhled do studovny mistra Václava z Chrudimě.
[Search in Reček College Library! A View Through to the Study of Master Wenceslas of Chrudim.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 207-220. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague University * medieval book catalogues * studying in the Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296458

0509717 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Král Václav IV. a pražské studium generale do vydání Dekretu Kutnohorského v roce 1409.
[Wenceslas IV and Studium generale Pragense till the Decree of Kutná Hora (1409).]
Římský a český král Václav IV. a počátky husitské revoluce. Praha: NLN, 2019 - (Kuthan, J.; Šenovský, J.), s. 207-225. ISBN 978-80-7422-722-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Wenceslas IV * University of Prague * Theology * Colleges
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304310

0498385 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Špelda, Daniel
The role of the Telescope and the Microscope in Constitution of the Idea of Scientific Progress.
The Seventeenth Century. Roč. 34, č. 1 (2019), s. 107-126. ISSN 0268-117X
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: telescope * microscope * idea of scientific progress * early modern natural philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0268117X.2017.1356743
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296182

0520801 - FLÚ 2020 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Trnka, Jakub
The Crisis of Western Sciences and Husserl’s Critique in the Vienna Lecture.
Sophia. Online first, 07 January (2019). ISSN 0038-1527
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11707S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * historicity * science * life-world * rationality * nature * spirit
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305466

0517942 - FLÚ 2020 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír
Individual Itineraries.
Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Göttingen: Göttingen University Press, 2019 - (Hotson, H.; Wallnig, T.), s. 325-332. ISBN 978-3-86395-403-1
COST (European Cooperation in Science and Technology)(BE) COST Action IS1310
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * mobility * correspondence networks * itinerary * matrix-map model * visualization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303451

0517953 - FLÚ 2020 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír - Storchová, Lucie - Trausan-Matu, S. - Dascalu, M.
Natural Language Processing: Shifting Rhetorical Strategies in Comenius’s Correspondence with Three Separate Communitites.
Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Göttingen: Göttingen University Press, 2019 - (Hotson, H.; Wallnig, T.), s. 428-432. ISBN 978-3-86395-403-1
COST (European Cooperation in Science and Technology)(BE) COST Action IS1310
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * correspondence * rhetorical analysis * Natural language processing * qualitative analysis * quantitative analysis
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303452

0510807 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Urbanová, D. - Poláčková, Eliška - Weissar, T. - Černoch, R.
Titus Maccius Plautus. Curculio aneb Darmojed.
[Titus Maccius Plautus. Curculio or Darmojed.]
Praha: Jednota klasických filologů, 2019. 282 s. Bilingua, 4. ISBN 978-80-904945-6-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Titus Maccius Plautus * Curculio * palliate * Roman Comedy * drama translation
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301323

0519309 - FLÚ 2020 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
Urban, Petr - Koubová, Alice
Beyond the Individualistic Paradigm of the Self with Donald Winnicott and Carol Gilligan.
Humana Mente: journal of philosophical studies. Roč. 12, č. 36 (2019), s. 170-188. ISSN 1972-1293
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y; GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: care ethics * Carol Gilligan * Donald Winnicott * relationality * dependency * play * negative emotions * object relations * well-being
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.humanamente.eu/index.php/HM/article/view/300
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304311

0509437 - FLÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta - Daněk, Petr
Amicus immusicus: A study on the tradition of the idea of Jan Campanus as a composer.
Hudební věda. Roč. 56, č. 2 (2019), s. 165-185. ISSN 0018-7003
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Neo-Latin Poetry * Jan Campanus Vodňanský * music print * humanism and music * odae sacrae
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UDU-I)
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy); Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy) (UDU-I)
http://hudebniveda.cz/2019/02/article-2en.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300376

0507807 - FLÚ 2020 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Descriptio monstri: Ovidrezeption im Handschriftlichen Gedicht von Georg Bartholdus Pontanus (1550-1614).
[Descriptio monstri: The Reception of Ovid in the Manuscript Poem by Georg Bartholdus Pontanus (1550-1614).]
Listy filologické. Roč. 142, 1/2 (2019), s. 161-181. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Neo-Latin Poetry * Georg Bartholdus Pontanus * Monsters * Reception of Ovid * Parody
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298775

0517918 - FLÚ 2020 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Humanistennetzwerke in Prag zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
[The Humanist Network in Prague at the Beginning of the 17th Century.]
Krakau - Nürnberg - Prag: Stadt und Reformation: Krakau, Nürnberg und Prag (1500-1618). Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2019 - (Diefenbacher, M.; Fejtová, O.; Noga, Z.), s. 113-125. Documenta Pragensia. Monographia, 33/2. ISBN 978-80-86852-83-6; ISBN 978-80-7465-385-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: communication networks * Rudolfinian Prague * correspondence * Renaissance education
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303449

0504406 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Jak si objednat epithalamium: o přípravě sborníku k svatbě císařského rady Ludwiga Schwartzmaiera ze Schwarzenau v roce 1596.
[How to Order an Epithalamium: About the Creation of the Collection of Poems for the Wedding of the Court Counsellor Ludwig Schwartzmaier of Schwarzenau in 1596.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 245-260. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ludwig Schwartzmaier of Schwarzenau (+1605) * Neo-Latin poetry * Justus Lipsius * Paulus Melissus * wedding poems
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296042

0511452 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vlasáková, Marta
Ars obligatoria.
[Ars obligatoria.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 753-766. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval logic * obligationes * positio * consequences and consistency * Aristotle * “Topics”
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0301720
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301720

0524665 - FLÚ 2021 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Vlasáková, Marta
Logic and Sets.
Logic and Logical Philosophy. Roč. 29, č. 1 (2020), s. 71-95. ISSN 1425-3305
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: extensions * sets * Gottlob Frege * unsaturated functions * extensional thesis * set theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LLP/article/view/LLP.2019.023
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308999

0518654 - MÚA 2020 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Vlhová-Wörner, Hana - Kolár, J. - Nejedlý, Petr - Frei, Jan - Holeton, D. R. - Baťová, E.
Jistebnický kancionál. MS. Praha, Knihovna Národní muzea, II C 7. Kritická edice. 2. svazek. Cantionale.
[The Jistebnice Kancionál. MS. Prague, National Museum Library, II C 7. Critical Edition. Volume 2. Cantionale.]
Chomutov: L. Marek, 2019. 341 s. Monumenta liturgica bohemica, 3. ISBN 978-80-87127-98-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28306X
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985955 ; RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * hussite songs * Jan Hus
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AI - Jazykověda (UCL-M); AI - Jazykověda (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; Specific languages (UCL-M); Specific languages (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305173

0505988 - FLÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Vostal, Filip
Acceleration Approximating Science and Technology Studies: On Judy Wajcman’s Recent Oeuvre.
Science Technology & Human Values. Roč. 44, č. 4 (2019), s. 686-706. ISSN 0162-2439
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-15511S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: time * temporality * acceleration * speed * Judy Wajcman * STS
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 3.160, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0162243919845140
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298187

0511062 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Vostal, Filip - Benda, Libor - Virtová, Tereza
Against Reductionism: On the Complexity of Scientific Temporality.
Time & Society. Roč. 28, č. 2 (2019), s. 783-803. ISSN 0961-463X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-18371Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Science * slow academia * sociology of time * temporal dynamics * temporality
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social sciences, interdisciplinary
Impakt faktor: 1.727, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961463X17752281
Vostal, Filip
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301541

0474356 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Vostal, Filip
Slowing down modernity: a critique.
Time & Society. Roč. 28, č. 3 (2019), s. 1039-1060. ISSN 0961-463X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-18371Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critique * modernity * slowdown * social acceleration * time
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 1.727, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0961463X17702163
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300614

0510890 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vršecká, Kateřina
Komický Kristus ve velikonočním a pašijovém dramatu středověkých Čech.
[Comical Jesus Christ in Easter and Passion Drama of Medieval Bohemia.]
Hranice smíchu: komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha: NLN, 2019 - (Bažant, V.; Šorm, M.), s. 137-171. ISBN 978-80-7422-716-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech-Latin Easter play * Passion play * Christ as a gardener * the comic * humor
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301257

0504901 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vršecká, Kateřina
Theatrica a její recepce ve středověkých bohemikálních pramenech.
[Theatrica and its reception in medieval Bohemian sources.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 163-185. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Theatrics * mechanical arts * Hugh of St. Victor * medieval Latin manuscripts of Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296441

0511099 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Žalud, Zdeněk
Husitství v díle irského františkána Anthonyho Bruodina Propugnaculum Catholicae Veritatis.
[The Hussite movement in the work “Defence of the Catholic Truth” (Propugnaculum catholicae veritatis) of Irish Franciscan monk Anthony Bruodin.]
Husitský Tábor. -, č. 23/24 (2019), s. 124-137. ISSN 0231-6080
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Anthony Bruodin * Hussite movement * heresy * reformation * Aeneas Silvius * Petr of Mladoňovic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0301559
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301559

0511098 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Žalud, Zdeněk
Stýkání a potýkání piva a vína očima laiků a lékařů ve 12. - 16. století.
[Contacts and conflicts between Beer and Wine from the point of view laymen and physicians in 12th - 16th Century.]
Orosené dějiny. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2019 - (Veselý, M.), s. 15-42. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae, Studia historica, 22. ISBN 978-80-7561-168-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: beer * wine * spirits * physician * monastery * competition * Bierbücher
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301560

0519376 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Křesťanské ctnosti pohanských mudrců a hrdinů v Knížkách o hře šachové.
[The Christian virtues of the pagan wisemen and heroes in the Books on the Game of Chess.]
Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 121-138. ISBN 978-80-7422-729-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Seneca * Chess * Thomas of Štítné * Alexander the Great
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304369