Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 255

0497869 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vítek, Tomáš
Aristotelés a fysiognómonika.
[Aristotle and Physiognomonics.]
Aithér. Roč. 10, č. 19 (2018), s. 46-83. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: physiognomy * Aristotle * moral philosophy * biological determinism * cultural prejudices in Antiquity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://aither.eu/wp-content/uploads/2018/12/A19_new_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291241

0497173 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vršecká, Kateřina
Ze Slovníku středověké latiny: balatro.
[From the Dictionary of Medieval Latin: balatro.]
Listy filologické. Roč. 141, 1/2 (2018), s. 201-219. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: balatro * jester * buffoon * Latin lexicography * acting Latin terminology * medieval theatre
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289755

0497267 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Žalud, Zdeněk
Elekční horoskop pro korunovaci Jiřího z Poděbrad.
[A Horoscope of Election for the Coronation of George of Poděbrady.]
Jiří z Poděbrad: král český. Velké Přílepy: Olympia, 2018 - (Liška, V.), s. 93-113. ISBN 978-80-7376-525-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: court astrology * Central Europe * horoscope of election * coronation * George of Poděbrady * Bohemian Kingdom * Frederick III of Habsburg * Matthias Corvinus of Hungary * Antonio Marini of Grenoble
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289854

0494645 - FLU-F 2019 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Žonca, Milan
The ‘Imagined Communities’ of Yom Tov Lipman Mühlhausen: Heresy and Communal Boundaries in Sefer Nizzahon.
The Jews of Europe Around 1400: Disruption, Crisis, and Resilience. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2018 - (Clemens, L.; Cluse, C.), s. 119-143. Forschungen zur Geschichte der Juden. Abteilung A, Abhandlungen, Band 27. ISBN 978-3-447-11121-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Yom Tov Lipman Mühlhausen * Jewish philosophy * dogma
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290116

0497701 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Žůrek, Václav
Karel IV.: portrét středověkého vládce.
[Charles IV.: A Portrait of a Medieval Ruler.]
Praha: NLN, 2018. 265 s. Česká historie, 36. ISBN 978-80-7422-497-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV of Luxembourg (1316-1378) * Medieval Bohemia * Holy Roman Empire * 14th Century * Medieval Historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290212