Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 293

0480606 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Steiner, Martin
Martin Luther pohledem Jana Amose Komenského.
[Martin Luther in point of view of Johan Amos Comenius.]
500 let Lutherovy reformace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, s. 33-51
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Martin Luther * Protestant churches of the 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276340

0478376 - SOU-Z 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip
Academic stratospheres-cum-underworlds: When highs and lows of publication cultures meet.
Aslib Journal of Information Management. Roč. 69, č. 5 (2017), s. 516-528. ISSN 2050-3806
Grant CEP: GA ČR GA15-16452S; GA ČR(CZ) GJ16-18371Y
Institucionální podpora: RVO:68378025 ; RVO:67985955
Klíčová slova: predatory publishing * publication cultures * Web of Science * Elsevier * publishing oligopoly
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie; AO - Sociologie, demografie (FLU-F)
Obor OECD: Sociology; Sociology (FLU-F)
Impakt faktor: 1.461, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274476

0484155 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Storchová, Lucie
Bezženství kněské? Polemika o manželství kněží mezi Adamem Klementem Plzeňským a Vojtěchem Scipionem Berličkou (1615–1617).
[Bezženství kněské? A Polemic on the Marriage of Priests between Adam Klemens Plzeňský and Vojtěch Scipio Berlička (1615–1617).]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 181-210. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: celibacy * early modern * Bohemian Lands * confessional struggle * Jesuits * Utraquism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280637

0482542 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Suša, Oleg (ed.) - Hrubec, Marek (ed.)
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka.
[Risk Society and Global Threats.]
Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 372 s. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277969

0481354 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Suša, Oleg
Ulrich Beck k tématizaci globální rizikové společnosti a civilizace.
[Ulrich Beck and Thematization of Global Risk Society and Civilization.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 79-94. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical theory * Ulrich Beck * risk * globalization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280193

0477613 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svátek, Jaroslav
Traktát o zemi svaté (1498). Staročeská adaptace cestopisu norimberského měšťana Hanse Tuchera.
[Treatise on the Holy Land (1498). The Old Czech Adaptation of the Travelogue written by Hans Tucher, Burgher of Nuremberg.]
Listy filologické. Roč. 140, č. 1/2 (2017), s. 91-141. ISSN 0024-4457
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: pilgrimage * travelogues * Holy Land * incunables * Hans Tucher * Mikuláš Bakalář * 15th century * translation * Old Czech
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273910

0483040 - FLU-F 2018 RIV HU fre M - Část monografie knihy
Svatoš, Martin
La Bibliotheca Bohemica et la Nova collectio scriptorum rerum Bohemicarum de Magnoald Ziegelbauer OSB. Un regard extérieur sur l’histoire et l’historiographie du royaume de Bohême.
[The Bibliotheca Bohemica and the Nova collectio scriptorum rerum Bohemicarum by Magnoald Ziegelbauer OSB. An exterior view of the history and historiography of the Kingdom of Bohemia.]
Ex oriente amicitia: mélanges offerts à Frédéric Barbier à l’occasion de son 65e anniversaire. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, 2017 - (Madl, C.; Monok, I.), s. 127-156. L'Europe en réseaux: Contribution à l’histoire de la culture écrite 1650–1918, 7. ISBN 978-963-7451-31-7
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history and historiography of the Kingdom of Bohemia * Magnoald Ziegelbauer OSB * the 18th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278480

0486829 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svoboda, Jan (ed.) - Prázný, A. (ed.)
Česká otázka a dnešní doba.
[The Czech Question and Modern Times.]
Praha: Filosofia, 2017. 629 s. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Masaryk's work The Czech Question * present time * individuality and order * humanism * domocracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281545

0486828 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svoboda, Jan
Ideová východiska Masarykovy České otázky a jejich aktualizace.
[The Idea Origins of Masaryk’s Czech Questions and their Actualization.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 289-313. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Masaryk’s original ideological sources * Plato * traditional positivism * Masaryk’s realism * “real ethic” * positive practice
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281543

0476084 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Svoboda, Jan
Masarykův realismus a filosofie pozitivizmu.
[Masaryk's Realism and Philosophy of Positivism.]
Praha: Filosofia, 2017. 319 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 13. ISBN 978-80-7007-484-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Masaryk's realism * philosophy of positivism * classification and the system of sciences * scientific metaphysics * sense and value
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272638

Citace, recenze
Recenze:
ZUMR, Josef. Nová kniha o Masarykově filosofii. Filosofický časopis. Roč. 65, č. 5 (2017), s. 809-810 ISSN 0015-1831

0483943 - FLU-F 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan - Svoboda, Jan
The Platonic Receptacle (Hypodoché), Whitehead’s Philosophy, and Genome Evolution.
Viruses. Roč. 9, č. 12 (2017), s. 1-3, č. článku 381. ISSN 1999-4915
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378050
Klíčová slova: Platonic receptacle * Whitehead’s argument * realization of ideas * present day genetics * genetic code * evolution changes
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství; EB - Genetika a molekulární biologie (UMG-J)
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology; Virology (UMG-J)
Impakt faktor: 3.761, rok: 2017
http://www.mdpi.com/1999-4915/9/12/381
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279117

0486827 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Svoboda, Jan - Prázný, A.
Úvod.
[Preface.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 17-30. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Czech Question and Modern Times * Masaryk’s legacy * contemporary relevance
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281542

0483436 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jan
Whiteheadova interpretace Platónovy “schránky” a paralely s pojmem “nadčasové skutečnosti”.
[Whitehead's interpretation of Plato's “receptacle” and the parallels with the concept of “eternal objects”.]
Studia philosophica. Roč. 64, č. 2 (2017), s. 21-42. ISSN 1803-7445
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Platonian “receptacle” (hypodoché) * process and reality * Whitehead's “eternal objects” * concretism * General Systems Theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/137299
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278749

0477039 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Vladimír
Fyzické objekty a individua v limbu.
[Physical objects and individuals in limbo.]
Organon F. Roč. 24, Suppl. 1 (2017), s. 109-122. ISSN 1335-0668
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: bare individuals * logical individuals * possible worlds * transparent intensional logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273437

0474296 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Vladimír
Logické výrazivo v přirozeném jazyce.
[Logical Expressions in Natural Language.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 35-57. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logical expressions * expressive vocabulary * analytical truths * logical constants
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271404

0485848 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
From the Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands. Gracocenderius.
Listy filologické. Roč. 140, č. 3/4 (2017), s. 455-470. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ravens * ancient and medieval zoology * Latin names of birds * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Aristotle * Aristoteles Latinus * Michael Scotus * Thomas of Cantimpré
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280778

0480638 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šedinová, Hana
Lidská monstra, drahokamy a živočichové v pozdněstředověkém „Vokabuláři zvaném Lactifer“.
[Human Monsters, Precious Stones and Animals in the Late-Medieval „Vocabularius dictus Lactifer“.]
Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017 - (Doležalová, L.; Dragoun, M.; Ctibor, J.), s. 204-227. ISBN 978-80-88013-50-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Vocabularius dictus Lactifer * human monsters * ancient and medieval mineralogy * ancient and medieval zoology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276674

0477367 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedinová, Hana
Ze Slovníku středověké latiny: sporcia.
[From the Dictionary of Medieval Latin in Czech Lands: sporcia.]
Listy filologické. Roč. 140, č. 1/2 (2017), s. 233-245. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: porcus marinus * Latin lexicography * ancient and medieval zoology * Latin names of marine animals * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Pliny the Elder * Isidorus of Sevilla * Thomas of Cantimpré
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273732

0493087 - FLU-F 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Šmahel, František
Jan Hus před sądem soboru i w ocenie historików.
[Jan Hus before the Council and in the Opinion of Historians.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 53-70. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * heresy * reformation * traditions
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286530

0476074 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Šmahel, František
Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů.
[A Look at the Middle Ages. The Language of Writing and Reading Images.]
Praha: Karolinum, 2017. 390 s. ISBN 978-80-246-3629-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval reading * audiovisualmedia * wild men * staged devotions * ribbons with inscription * signatures of painters
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273296

0484091 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šolcová, Kateřina
Prudentia - virtus cardinalis. Uvážlivost jako základ Morálního světa J. A. Komenského.
[Prudentia – Virtus Cardinalis. Prudence as the Basis of Comenius' Moral World.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 253-265. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * Aquinas * cardinal virtues * Mundus moralis * Aristotle
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280636

0482974 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Šorm, Martin
Apolón z Tyru. Moudrost pod tíhou zoufalství.
[Apollonius of Tyre. Wisdom under the weight of despair.]
Eseje o poezii a době Karla IV.. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Jaluška, M.), s. 89-94. ISBN 978-80-88069-44-7; ISBN 978-80-87530-85-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Apollonius of Tyre * medieval literature
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278386

0482979 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Šorm, Martin
Artuš, Tandariáš a Floribella. Obtíže pravých rytířů.
[Arthur, Tandarias and Floribella. Difficulties of the true knights.]
Eseje o poezii a době Karla IV.. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Jaluška, M.), s. 41-47. ISBN 978-80-88069-44-7; ISBN 978-80-87530-85-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval poetry * New Council
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278389

0482978 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Šorm, Martin
Zvířecí polyfonie v Nové radě Smila Flašky.
[Animal polyphony in the New Council by Smil Flaška.]
Eseje o poezii a době Karla IV.. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Jaluška, M.), s. 74-83. ISBN 978-80-88069-44-7; ISBN 978-80-87530-85-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval poetry * New Council
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278388

0489477 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Špelda, Daniel
Huygens a Fontenelle o mimozemšťanech a lidech.
[Huygens and Fontenelle on Aliens and Humans.]
Teorie vědy. Roč. 39, č. 2 (2017), s. 141-165. ISSN 1210-0250
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early modern cosmology * Fontenelle * Huygens * extraterrestrial life * the infinite universe * cognitive passions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/385
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283886

0482459 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Špelda, Daniel
Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky.
[Pluralizations of suns in the 17th century and its consequences.]
Dějiny věd a techniky. Roč. 50, č. 2 (2017), s. 83-105. ISSN 0300-4414
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 17th-century astronomy * heliocentrism * geocentrism * Riccioli * Gassendi * Kircher
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278177

0481829 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Trnka, Jakub
Dějinnost a racionalita v Husserlově pozdním myšlení.
[Historicity and Rationality in Husserl’s Later Thought.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 5 (2017), s. 721-738. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11707S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * Husserl * historicity * science * life-world * rationality * nature * spirit * Europe
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277294

0484781 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Trnka, Jakub
Kant a Husserl o zkušenosti.
[Kant and Husserl on Experience.]
Praha: Filosofia, 2017. 348 s. ISBN 978-80-7007-511-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-11707S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * Husserl * phenomenology * criticism * theory of experience * theory of knowledge * German philosophy * synthesis * intentionality * a priori * transcendentalism * idealism * realism * sensibility * understanding * category * intuition * concept * essence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282254

0484115 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Urbánek, Vladimír
Jan Amos Komenský.
[Jan Amos Comenius.]
Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. 1526-1740. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Bůžek, V.; Smíšek, R.), s. 335-337. ISBN 978-80-7422-572-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * the Habsburgs * religious and political propaganda
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279290

0482904 - FLU-F 2018 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Urbánek, Vladimír
Meždu gumanizmom i barokko. Ja. A. Komenskij kak kanoničeskij avtor v diskussijach češskich istorikov literatury 30-70godov 20 veka.
[Between Humanism and Baroque. Jan Amos Comenius as a Canonical Author in the Discussions of Czech Literary Historians, 1930s–1970s.]
Nasledie Jana Amosa Komenskogo vzgljad iz 21 veka. Materialy meždunarodnogo naučno-praktičeskogo foruma. St. Petersburg: Peterschule, 2017, s. 23-33. ISBN 978-5-85902-151-2.
[Nasledie Jana Amosa Komenskogo vzgljad iz 21 veka. St. Petersburg (RU), 07.06.2017-08.06.2017]
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Literary canon * Czech literary history * Baroque * Humanism * Comenius studies * J. A. Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278833

0477990 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Urban, Petr
Zmeškané setkání. Několik poznámek k recenzi Jiřího Pechara.
[A missed encounter. Several remarks concerning Jiří Pechar's review.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 633-636. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: social cognition * intersubjectivity * anthropological difference
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/2017_4/Zmeskane%20setkani.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279071

0483148 - FLU-F 2018 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Exhortatory poems against the Turks in the Latin poetry of the Czech Lands.
Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 9. Western and Southern Europe (1600-1700). Leiden: Brill, 2017 - (Thomas, D.; Chesworth, J.), s. 1008-1019. Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, 31. ISBN 978-90-04-34567-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Neo-Latin Poetry * Muslims * Christians * Turks
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278627

0481380 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Vaculínová, Marta
Humanistické záliby Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic ve světle jeho knihovny.
[The humanist interests of Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein enlighted by his library.]
Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (Ottová, M.; Mudra, A.), s. 54-59. ISBN 978-80-87784-29-7; ISBN 978-80-7308-734-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein * Humanist Libraries * Italian Renaissance * Latin Inscriptions
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Library science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277023

0481363 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Mol v drahém rouše. Sbírka přísloví Jakuba Srnovce z Varvažova a její latinské prameny.
[A Moth Clad in Goodly Apparel. A Collection of Proverbs by Jakub Srnec of Varvažov and its Latin Sources.]
Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. Roč. 62, č. 1/2 (2017), s. 19-25. ISSN 2570-6861
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jakub Srnec of Varvažov * proverbs * Adagia * commonplace books * Neo-Latin literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277024

0485525 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vaculínová, Marta
Ze života Knihovny Národního muzea za protektorátu.
[From the Life of the National Museum Library in the Protectorate of Bohemia and Moravia.]
Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum. Roč. 62, č. 3/4 (2017), s. 5-16. ISSN 2570-6861
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: National Museum Library * culture in the Protectorate of Bohemia and Moravia * Carl Wehmer * Emil Franzel
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280509

0477021 - FLU-F 2018 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
Vítek, Tomáš
Allegorical dreams in antiquity. Their character and interpretation.
Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition. -, č. 130 (2017), s. 127-152. ISSN 0084-005X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: dreams * symbols * divination * Greek religion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273426

0483736 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Voit, Petr
Humanismus v novém konceptu literatury českých zemí (1. pol. 16. století).
[Humanism in the new approach to literature in the Czech lands (in the first half of the 16th century).]
Česká literatura. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 181-212. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: humanism * Czech lands * reformation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278975

0486276 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vostal, Filip
Happy Together? On Satisfaction in Czech Academia - A Response to Zábrodská et al.
Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 53, č. 6 (2017), s. 935-944. ISSN 0038-0288
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-18371Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: higher education * critique * satisfaction * neoliberal ideology
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Impakt faktor: 0.432, rok: 2017
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/192-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-6-2017/3766
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281259

0484681 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Znoj, Milan
Česká otázka a politická idea federace.
[The Czech Question and the Political Idea of Federation.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 409-426. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Masaryk * Czech question * unpolitical politics, * federalismus
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281572

0474312 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Der Weise auf dem Thron. Zu einem wichtigen Aspekt des Herrschaftsstils Karls IV.
[The Wise on the Throne. An Important Aspect of the Ruling Style of Charles IV.]
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 325-339. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Charles IV. of Luxembourg * Medieval politics * Royal court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273520

0480278 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Žůrek, Václav (ed.)
Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes.
[Charles IV and the Burgundy wine. The Tradition of Cultivation and Drinking of Burgundy Wine in Czech Lands from the Middle Ages to the Present Day.]
Praha: Univerzita Karlova, 2017. 146 s. ISBN 978-80-87489-13-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Luxembourg dynasty * wine * Medieval economy * Charles IV * Burgundy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276153

0480281 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Karel IV. jako mecenáš pěstování vína v Čechách.
[Charles IV as the Patron of the Wine Production in Bohemia.]
Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes. Praha: Univerzita Karlova, 2017 - (Žůrek, V.), s. 19-30. ISBN 978-80-87489-13-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Luxembourg dynasty * wine * Medieval economy * Charles IV * Burgundy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276154

0483693 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Žůrek, Václav
Svatá říše římská a České království. Karel IV. na dvojím trůně.
[Holy Roman Empire and Kingdom of Bohemia. Charles IV on double throne.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 45-63. ISBN 978-80-200-2738-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Emperor Charles IV * Holy Roman Empire * Medieval Politics * Coronation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279742