Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 293

0482443 - FLU-F 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Parusniková, Zuzana
Horror Dogmatis.
Encouraging Openness. Essays for Joseph Agassi on the Occasion of His 90th Birthday. Cham: Springer, 2017 - (Bar-Am, N.; Gattei, S.), s. 27-39. Boston Studies in the Philosophy and History of Science, 325. ISBN 978-3-319-57668-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Popper * critical rationalism * dogmatism * open society
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277913

0482439 - FLU-F 2018 SK eng J - Článek v odborném periodiku
Parusniková, Zuzana - Agassi, J.
Reason, Science, Criticism. Joseph Agassi interviewed on his 90th birthday by Zuzana Parusniková.
Organon F. Roč. 24, č. 4 (2017), s. 526-545. ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Joseph Agassi * interview
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/reason-science-criticism
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277875

0489380 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pavlas, Petr
Slovo jako definice: Komenského logický purismus.
[Word as a Definition: Comenius' Logical Purism.]
Studia Comeniana et historica. Roč. 47, 97/98 (2017), s. 55-72. ISSN 0323-2220
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * universal language * perfect language * definition * language planning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283811

0484164 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlas, Petr
Trojnost jako řád i metoda. Příspěvek k triadologické komeniologii.
[Triadism as an Order and Method: A Contribution to Triadic Comeniology.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 289-299. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: triadism * trinitarianism * Comenius * Cusa * Patočka
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280638

0490556 - FLU-F 2019 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota
Stephen of Páleč’s Quaestio de esse aeterno: a study and critical edition.
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge. Roč. 84, č. 1 (2017), s. 349-378. ISSN 0373-5478
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Stephen of Páleč * Jerome of Prague * Stanislaus of Znojmo * John Wyclif * University of Prague * medieval philosophy * medieval theology * Ovid * colligantia intellectualis * universals
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284744

0474551 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Wyclif’s Early Reception in Bohemia and His Influence on the Thought Jerome of Prague.
Europe after Wyclif. New York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 89-114. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Nicolas Biceps * John Wyclif * Prague University * philosophy * theology * methodology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276698

0483439 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pechar, Jiří
Imaginace a myšlení ve hře dějin.
[Imagination and Thinkinking in the Play of History.]
Praha: Pulchra, 2017. 330 s. Testis, 11. ISBN 978-80-7564-012-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mythology * philosophy * literature * psychoanalysis
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278835

0487138 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pechar, Jiří
K Masarykovu pojetí smyslu české historie.
[Masaryk's Conception of the Meaning of the Czech History.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 473-488. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: meaning of history * liberalism * suicide * T. G. Masaryk
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281801

0483431 - FLU-F 2018 RIV SK fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pechar, Jiří
Le rapport à la vie naissante.
[The relationship to the nascent life.]
L'enfant. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017 - (Drengubiak, J.), s. 123-129. ISBN 978-80-555-1921-0.
[L'enfant. Kokošovce (SK), 28.06.2016-01.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mythology * Proust * Deleuze * Heidegger * childhood * cinema
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278836

0477370 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pechar, Jiří
Marxismus a křesťanství dnes.
[Marxism and Christianity today.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 299-311. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marx * Christianity * Gospels
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274260

0477548 - FLU-F 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Peliš, Michal
Erotetic epistemic logic.
Logic and Logical Philosophy. Roč. 26, č. 3 (2017), s. 357-381. ISSN 1425-3305
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: epistemic logic * erotetic implication * erotetic logic * logic of questions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LLP/article/view/LLP.2017.007
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273874

0483331 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Peregrin, Jaroslav
Diagonal Arguments.
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. -, č. 2 (2017), s. 33-43. ISSN 0567-8293
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: diagonalization * cardinality * Russell’s paradox * incompleteness of arithmetic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278685

0479269 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Peregrin, Jaroslav - Vlasáková, Marta
Filosofie logiky.
[Philosophy of logic.]
Praha: Filosofia, 2017. 401 s. ISBN 978-80-7007-493-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy of logic * reasoning * logical form * logical calculus * logical language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275283

0474199 - FLU-F 2018 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Peregrin, Jaroslav - Svoboda, Vladimír
Reflective Equilibrium and the Principles of Logical Analysis. Understanding the Laws of Logic.
New York: Routledge, 2017. 177 s. Routledge Studies in Contemporary Philosophy, 90. ISBN 978-1-138-21096-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logic * philosophy of logic * reflective equilibrium * logical analysis * laws of logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271309

0479279 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Peregrin, Jaroslav
Trápení může být kultivací. Ale přestává tak být trápením?
[Vexing can be Cultivation. But does it then Cease to be Vexing?]
Filozofia. Roč. 72, č. 7 (2017), s. 581-585. ISSN 0046-385X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: metaphysical realism * science * truth * correspondence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/7/581-585.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275399

0496474 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej
Ediční řada Bibliotheca Tessinensis a edice rukopisů Leopolda Jana Šeršníka.
[The Bibliotheca Tessinensis series and edition of manuscripts by Leopold Johann Scherschnik.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 32, 1/2 (2017), s. 35-42. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Leopold Johann Scherschnik * Cieszyn * edition * correspondence * manuscripts
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289984

0496475 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej - Svatoš, Martin
Kritická edice Scriptores Regni Bohemiae Johanna Petera Cerroniho.
[Critical edition of Scriptores Regni Bohemiae by Johann Peter Cerroni.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 32, 1/2 (2017), s. 43-54. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litterarias * the Czech Lands * turn of the 18th and 19th century * principles for edition of early modern texts
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289983

0486207 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Podavka, Ondřej
Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest.
[Zdeněk Brtnický of Waldstein. Learned nobleman and his travel diary.]
Praha: Vyšehrad, 2017. 265 s. Velké postavy českých dějin, 25. ISBN 978-80-7429-900-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zdeněk Brtnický of Waldstein * ego-documents * travelling * grand tours * education * aristocracy * 1582-1623
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281107

0484874 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pokorný, Martin Z.
Pojem a vědomí (a nevědomí) v Kritice čistého rozumu. Formální vymezení pojmu vědomí v kontextu Kantových úvah o souzení a nevědomých syntézách obrazotvornosti.
[Concept and Consciousness (and the Unconscious) in the Critique of Pure Reason. A formal definition of the concept of consciousness in the context of Kant’s reflections on judgment, and on the unconscious syntheses of the imagination.]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 37-62. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * Critique of Pure Reason * consciousness * unconscious acts of consciousness * unconscious representations
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282434

0486833 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Profant, Martin
Český národ v Masarykově České otázce.
[The Czech Nation in Masaryk's Czech Question.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 427-443. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: etical concept of Nation * Masaryk * Schauer * philosophy of Czech history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281547

0488927 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Profant, Martin
Herbert Marcuse. Příslib štěstí [Překlad].
[Herbert Marcuse. The Promise of Happiness [Translation].]
Praha: Epocha, 2017. 372 s. ISBN 978-80-7557-102-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marcuse Herbert * Frankfurt School * Critical Theory * Heideggerian-Marxism * Revolts of sixties * Western Marxism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283459

0474963 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Puc, Jan
Jak vzniká něco nového? Založení a transcendence.
[How does Novelty Arise? Institution and Transcendence.]
Filozofia. Roč. 72, č. 4 (2017), s. 259-270. ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: institution * transcendence * creativity * temporality * emergence * novelty * Husserl * Patočka * Merleau-Ponty * Bergson * phenomenology * expressivity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/259-270.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271856

0483438 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Puc, Jan
Řečí poznávat a řečí tvořit. K fenomenologii jazykových výrazů.
[Speech as cognition and speech as creation. Toward a phenomenology of linguistic expressions.]
Kultura, umění a výchova. Roč. 5, č. 1 (2017). ISSN 2336-1824
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * speech * expression * language * Husserl * Merleau-Ponty
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=12&clanek=156
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278750

0479305 - FLU-F 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Punčochář, Vít
A general framework for logics of questions.
The Logica Yearbook 2016. London: College Publications, 2017 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 223-238. ISBN 978-1-84890-243-5.
[Logica 2016. Hejnice (CZ), 20.06.2016-24.06.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inquisitive semantics * logic of questions * substructural logics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275513

0476819 - FLU-F 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Punčochář, Vít
Algebras of Information States.
Journal of Logic and Computation. Roč. 27, č. 5 (2017), s. 1643-1675. ISSN 0955-792X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: information states * relational semantics * algebraic semantics * intuitionistic logic * inquisitive disjunction
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.740, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273322

0477325 - FLU-F 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Punčochář, Vít
Knowledge is a Diamond.
Logic, Language, Information, and Computation. Berlin: Springer, 2017 - (Kennedy, J.; de Queiroz, R.), s. 304-320. Lecture Notes in Computer Science, 10388. ISBN 978-3-662-55385-5. ISSN 0302-9743.
[International Workshop, WoLLIC 2017 /24./. London (GB), 18.07.2017-21.07.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: epistemic logic * substructural logic * knowledge
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273700

0483696 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ritter, Martin
Průniky absolutna. Vztah konečna a nekonečna v Patočkově filosofii.
[Intersections of the Absolute.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 911-923. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: absolute * being * finiteness * love * the infinite * Jan Patočka * movement * reflection * appearing
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279678

0497990 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Ritter, Martin
The Life of Inwardness: Asubjectivity in Patočka’s War Manuscripts.
Acta Universitatis Carolinae. Interpretationes: Studia Philosophica Europeanea. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 47-59. ISSN 1804-624X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inwardness * life * movement of existence * nature * world
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=114780
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290424

0481979 - FLU-F 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Rollinger, Robin
Abstraction and Similarity. Edition and Translation of the Correspondence between Marty and Cornelius.
Mind and Language – On the Philosophy of Anton Marty. Berlin: De Gruyter, 2017 - (Fréchette, G.; Taieb, H.), s. 105-146. Phenomenology & Mind, 19. ISBN 978-3-11-052977-7
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franz Brentano * Anton Marty * Hans Cornelius * Abstraction * Nominalism * Conceptualism * Attention
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277398

0484481 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka
Eruditi censores, salvete per Christum! J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury.
[Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 77-102. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: censorship * literary regulation * early modern literature * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280643

0483747 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
[Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
Praha: Filosofia, 2017. 360 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280635

0489377 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Řezníková, Lenka
Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku.
[Borders as a Social Institution and Cartographic Category in the Early Modern Conception of Space: On the Contemporary Research of the Space and Border in the Early Modern Ages.]
Studia Comeniana et historica. Roč. 47, 97/98 (2017), s. 115-131. ISSN 0323-2220
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Borders * Cartography * Forensic Cartography * Early Modern Period
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283803

0486180 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka - Urbánek, Vladimír
Slova a věci. Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen.
[Words and Things. Comenius’s Lexicon reale pansophicum as a Source.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 13-31. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early modern knowledge * encyclopaedism * lexicography * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281040

0480982 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sarkissian, Alena
Být hercem. Řečtí thespidové od 5. století před Kristem do nástupu helénismu.
[Being an actor. Greek Thespis' from the 5th Century BC until the onset of Hellenism.]
Divadelní revue. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 7-26. ISSN 0862-5409
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient Greek Theatre * Greek Actor
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276622

0480985 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Sarkissian, Alena
Návštěva z minulosti aneb Iásón. Drama - mýtus.
[Visit from the Past or Iason. Drama - Myth.]
Roland Schimmelpfennig. Žena z dřívějška. Třetí inscnace sedmdesáté třetí sezony 2017/2018: premiéra 4. listopadu 2017. Brno: Městské divadlo Brno, 2017, s. 115-134. ISBN 978-80-270-3104-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Roland Schimmelpfennig * Medeia * Euripides * Seneca * Greek Drama * Roman Drama * Reception Studies
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276628

0474165 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Sarkissian, Alena
The Case of the Oresteia. Classical Drama on Czech Stage, 1889-2012.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 146-158. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aeschylus * classical reception * classical tradition * Czech lands * Greek tragedy * historicism * national revival * Oresteia * political theater * radio play
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274410

0478934 - FLU-F 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sedlár, Igor - Punčochář, Vít
Substructural logics for pooling information.
Logic, Rationality, and Interaction. Berlin: Springer, 2017 - (Baltag, A.; Yamada, T.; Seligman, J.), s. 407-421. Lecture Notes in Computer Science, 10455. ISBN 978-3-662-55664-1. ISSN 0302-9743.
[LORI 2017. International Workshop on Logic, Rationality, and Interaction /6./. Sapporo (JP), 11.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: distributed knowledge * information pooling * substrucural logics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275400

0477326 - FLU-F 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Sedlár, Igor
Substructural logics with a reflexive transitive closure modality.
Logic, Language, Information, and Computation. Berlin: Springer, 2017 - (Kennedy, J.; de Queiroz, R.), s. 349-357. Lecture Notes in Computer Science, 10388. ISBN 978-3-662-55385-5. ISSN 0302-9743.
[International Workshop, WoLLIC 2017 /24./. London (GB), 18.07.2017-21.07.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: substructural logics * modal logic * reflexive transitive closure * intuitionistic modal logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273701

0482875 - FLU-F 2018 RIV RU rus C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Schifferová, Věra
Interpretacija Komenskogo J. Patočkoj v kontekste ego filosofii istorii.
[Interpretation of Comenius by Jan Patočka in the context of his philosophy of history.]
Nasledie Jana Amosa Komenskogo vzgljad iz 21 veka. Materialy meždunarodnogo naučno-praktičeskogo foruma. St. Petersburg: Peterschule, 2017, s. 44-52. ISBN 978-5-85902-151-2.
[Nasledie Jana Amosa Komenskogo vzgljad iz 21 veka. St. Petersburg (RU), 07.06.2017-08.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * Patočka * crisis of the modern civilisation * Post-European Period * pedagogy of the turn * open soul
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279824

0481066 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat M - Část monografie knihy
Silagiová, Zuzana
Křišťan z Prachatic, Novum chirometrale.
[Cristannus de Prachaticz, Novum chirometrale.]
Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017 - (Doležalová, L.; Dragoun, M.; Ctibor, J.), s. 244-263. ISBN 978-80-88013-50-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval textbooks * medieval chronology * computistics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276676

0484276 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Slavíková, Marcela
Komenského myšlenky o hudbě.
[Comenius’s thoughts on music.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 211-232. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * lexicography * early modern knowledge
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280639

0499398 - FLU-F 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Sommer, Petr
Moderní technologie a historická metoda.
[Modern technology and historical method.]
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Vol. 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 9-14. ISBN 978-80-7464-353-8.
[X. sjezd českých historiků. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: methods * computer * history * sources
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291610

0476099 - FLU-F 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Crusading against Christians in the Fifteenth Century. Doubts and Debates.
Reconfiguring the Fifteenth-Century Crusade. London: Palgrave Macmillan, 2017 - (Housley, N.), s. 85-122. ISBN 978-1-137-46280-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Later Crusades * Hussite wars * Indulgence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272664

0492135 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Soukup, Pavel
Jan Hus po 600 letech: úroda jednoho výročí.
[Jan Hus 600 Years Later: the Fruits of an Anniversary.]
Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 71-85. ISSN 1804-0977
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * 600th anniversary * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285688

0476109 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Jan Hus und der Prager Ablassstreit von 1412.
[Jan Hus and the Prague Indulgence Controversy of 1412.]
Ablasskampagnen des Spätmittelalters. Luthers Thesen von 1517 im Kontext. Berlin: De Gruyter, 2017 - (Rehberg, A.), s. 485-500. Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 132. ISBN 978-3-11-050162-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * Hussitism * Indulgences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272662

0492847 - FLU-F 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Kazatelský provoz v Betlémské kapli v době Husově.
[Preaching in the Bethlehem Chapel in the times of Hus.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 193-217. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Bethlehem Chapel * Medieval Preaching
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286274

0484985 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Problematika odpustků v pražských univerzitních kvestiích.
[The Issue of Indulgences in the quaestiones at Prague University.]
Středověká univerzitní vzdělanost. Praha: Filosofia, 2017 - (Nodl, M.), s. 177-187. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Indulgences * medieval university * Hussitismus
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280114

0476113 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
The Waning of the “Wycliffites”. Giving Names to Hussite Heresy.
Europe after Wyclif. New York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 196-226. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * polemic * heresy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272661

0483927 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského. Několik poznámek k charakteru edice.
[J. A. Comenii Opera omnia – the Work of J. A. Comenius. Several comments on the nature of the edition.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 32, č. 1/2 (2017), s. 63-75. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius – work * J. A. Comenius – comprehensive edition * critical editions of early modern texts * editorial principles
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281044

0489385 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Steiner, Martin
K antickým kořenům pojetí humanity (Humanitas před Komenským).
[On understanding of humanity between the ancient world and Comenius.]
Historia scholastica. Mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělání. Roč. 3, č. 2 (2017), s. 3-16. ISSN 1804-4913
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: humanity in the early modern culture * humanity in the ancient tradition * conceptions of humanity * dictionaries, florilegia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://historiascholastica.com/sites/www.historiascholastica.com/files/HS/2-2017/HS-2-2017-1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283839