Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 281

0519810 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pelc, Vojtěch
Vícejazyčnost raného novověku: téma současného výzkumu v neolatinistice.
[Multilingualism of the Early Modern Period: a Topic for the Current Research in Neo-Latin Studies.]
Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 911-924. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: multilingualism * Neo-Latin studies * literature
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
http://hdl.handle.net/11104/0306462
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306462

0511623 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peregrin, Jaroslav
Logic as a (natural) science.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 177-196. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logical laws * excluded middle * modus ponens * nature of logic * logical validity * reasoning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301865

0511418 - FLÚ 2021 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Peregrin, Jaroslav
Philosophy of Logical Systems.
New York: Routledge, 2020. ix, 197. Routledge Studies in Contemporary Philosophy. ISBN 978-0-367-40563-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logic * logical formalization * formal language * formalized language * logical system * philosophy of logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301688

0508538 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pezlar, Ivo
Non-Constructive Procedural Theory of Propositional Problems and the Equivalence of Solutions.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 197-210. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Transparent Intensional Logic * procedural semantics * logic of problems * procedural isomorphism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299549

0504567 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Pezlar, Ivo
On Two Notions of Computation in Transparent Intensional Logic.
Axiomathes. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 189-205. ISSN 1122-1151
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Transparent intensional logic * Procedural semantics * Lambda calculus * Term rewriting * Term interpretation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10516-018-9401-7
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296171

0508521 - FLÚ 2020 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pezlar, Ivo
Translating a Fragment of Natural Deduction System for Natural Language into Modern Type Theory.
IWCS 2019 Workshop on Computing Semantics with Types, Frames and Related Structures: Proceedings of the Workshop. Stroudsburg (PA): Association for Computational Linguistics, 2019 - (Osswald, R.; Retoré, C.; Sutton, P.), s. 10-18. ISBN 978-1-950737-25-3.
[Workshop on Computing Semantics with Types, Frames and Related Structures. Gothenburg (SE), 23.05.2019-27.05.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-12420S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: proof theoretic semantics * modern type theory * natural language semantics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.aclweb.org/anthology/W19-1002/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299547

0507855 - FLÚ 2020 SK eng J - Článek v odborném periodiku
Pinzani, Alessandro
Introductory.
Human Affairs. Roč. 29, č. 3 (2019), s. 271-272. ISSN 1210-3055
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human rights * Brazilian * European * philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298838

0507856 - FLÚ 2020 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Pinzani, Alessandro
The grammar of rights and the grammar of needs.
Human Affairs. Roč. 29, č. 3 (2019), s. 328-338. ISSN 1210-3055
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: individual rights * human rights * human needs * society * justificatory discourses
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2019.29.issue-3/humaff-2019-0027/humaff-2019-0027.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298839

0504903 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Podavka, Ondřej
Johann Peter Cerroni a jeho encyklopedie moravských učenců.
[Johann Peter Cerroni and His Encyclopaedia of Moravian Scholars.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 309-322. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * historia litteraria * encyclopaedias * scholars * Moravia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296444

0509012 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pokorný, Martin Z.
Zlo v Berlíně.
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 4 (2019), s. 648-655. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: evil * Kant * Hegel * Schelling * Fichte * Schleiermacher * Enlightenment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299827

0510781 - FLÚ 2020 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Poláčková, Eliška - Weissar, T.
Translating Curculio for Stage.
Personaggi in scena: il parasitus. Roma: Carocci, 2019 - (Bandini, G.; Pentericci, K.), s. 87-102. ISBN 978-88-430-9637-4.
[Ludi Plautini Sarsinates: il Parasitus. Sarsina (IT), 29.09.2018-29.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Titus Maccius Plautus * Curculio * drama translation
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303471

0510777 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Poláčková, Eliška
Verbum caro factum est: performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy.
[Verbum caro factum est: Performative Aspects of High-Medieval Bohemian Literature.]
Praha: Filosofia, 2019. 472 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 19. ISBN 978-80-7007-575-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performance of literature * medieval literature * literature of Medieval Bohemia * Latin literature * Old Czech literature * Marian Planct
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303470

0518304 - FLÚ 2020 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Polák, M. - Marvan, Tomáš
How to Mitigate the Hard Problem by Adopting the Dual Theory of Phenomenal Consciousness.
Frontiers in Psychology. Roč. 10, 17 December (2019), s. 1-7, č. článku 2837. ISSN 1664-1078
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: hard problem * consciousness * phenomenality * phenomenal consciousness * unconscious phenomenality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 2.129, rok: 2018
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02837/full
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303466

0508077 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Profant, Martin
Na okraj Patočkova čtení Palackého filosofie dějin.
[On the Margin to Patočka’s Interpretation of Palacky’s Philosophy of History.]
Idea dějin a Palacký jako myslitel. Praha: Filosofia, 2019 - (Bednář, M.), s. 47-72. ISBN 978-80-7007-557-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Palacký * Patočka * Philosophy of History * Czech History * Nationalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299072

0512062 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Profant, Martin
O jednom vyústění české otázky neboli Švejk a duchovní člověk.
[About One Conclusion of Czech Question or Švejk and Spiritual Man.]
Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019 - (Hanyš, M.; Pavlíček, T.), s. 63-79. ISBN 978-80-88304-09-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Question * Central Europe * Karel Kosík * Jan Patočka * non-national concept of the Nation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302359

0507399 - FLÚ 2020 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
Puc, Jan
Bad Habit and Bad Faith: The Ambiguity of the Unconscious in the Early Merleau-Ponty.
Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia. Roč. 64, č. 1 (2019), s. 7-20. E-ISSN 2065-9407
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Unconscious * Phenomenology * Habit * Bad Faith * Corporeity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=PHILOSOPHIA&nr=1&an=2019&id_art=16655
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298391

0508090 - FLÚ 2020 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Puc, Jan
Embodied Symbolism and Self-Awareness in Merleau-Ponty’s Interpretation of the Unconscious.
Metodo: International Studies in Phenomenology and Philosophy. Roč. 7, č. 1 (2019), s. 15-35. ISSN 2281-9177
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The unconscious * Embodiment * Intersubjectivity * Self-awareness
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://metodo-rivista.eu/pub-228326
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299081

0508092 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Puc, Jan
In Defence of Bare Attention: A Phenomenological Interpretation of Mindfulness.
Journal of Consciousness Studies. Roč. 26, 5/6 (2019), s. 170-190. ISSN 1355-8250
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Mindfulness * mindfulness meditation * attention * phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.671, rok: 2018
https://www.ingentaconnect.com/contentone/imp/jcs/2019/00000026/f0020005/art00007
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299083

0524303 - FLÚ 2021 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Puc, Jan
Nevědomí jako dvojznačné vědomí: Merleau-Ponty o psychoanalýze.
[The unconscious as ambiguous consciousness: Merleau-Ponty on psychoanalysis.]
Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Roč. 16, č. 1 (2020), s. 1-13. E-ISSN 1336-6556
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: bad faith * body schema * psychoanalysis * the unconscious
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://ostium.sk/language/sk/nevedomi-jako-dvojznacne-vedomi-merleau-ponty-o-psychoanalyze/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308673

0517948 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Punčochář, Vít
Paradoxy klasické logiky: filosofie a logika hypotetických vět.
[Paradoxes of Classical Logic: Philosophy and Logic of Hypothetical Sentences.]
Praha: Filosofia, 2019. 303 s. ISBN 978-80-7007-561-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logic * logical analysis * conditionals * philosophy of language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303199

0505202 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Punčochář, Vít
Substructural inquisitive logics.
Review of Symbolic Logic. Roč. 12, č. 2 (2019), s. 296-330. ISSN 1755-0203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inquisitive semantics * logic of questions * substructural logic * classical logic * intuitionistic logic * fuzzy logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.731, rok: 2018
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-symbolic-logic/article/substructural-inquisitive-logics/81285524FFC11723B452B2D8434FEF79
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296698

Citace, recenze▾
Citace:
LEITGEB, Hannes. HYPE: A System of Hyperintensional Logics (with an Application to Semantic Paradoxes). Journal of Philosophical Logic. 2018, (48), 305-405. https://doi.org/10.1007/s10992-018-9467-0 [HODNOCENÍ]
CIARDELLI, Ivano, IMENHOFF, Rosalie, YANG, Fan. Questions and Dependency in Intuitionistic Logic. Notre Dame Journal of Formal Logic. 2020, 61(1), 75-115. https://doi.org/10.1215/00294527-2019-0033 [HODNOCENÍ]
CIARDELLI, Ivano, GROENENDIJK, J.A.G., ROELOFSEN, Floris. Inquisitive Semantics. Oxford: Oxford University Press, 2019, p. 211-212 [HODNOCENÍ]

0517527 - FLÚ 2020 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Ritter, Martin
Die Unmittelbarkeit des Mediums: Zur Aktualität der Medienphilosophie Walter Benjamins.
[The Immediacy of Medium: On Walter Benjamin’s Media Philosophy.]
Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie. Roč. 5, č. 1 (2019), s. 87-104. ISSN 2194-7554
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Walter Benjamin * Medium * Mediality * Immediacy * Masses * Technology * Perception
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://doi.org/10.1515/jbmp-2019-050108
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302865

0517488 - FLÚ 2020 RIV CH eng B - Monografie kniha jako celek
Ritter, Martin
Into the World: The Movement of Patočka’s Phenomenology.
Cham: Springer, 2019. 183 s. Contributions to phenomenology, In Cooperation with The Center for Advanced Research in Phenomenology, 104. ISBN 978-3-030-23656-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Patočka * Heidegger * Husserl * Intersubjectivity * Body * Soul * Movement of Existence * Temporality * Civilization * Philosophy of History * Inwardness * Natural World
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302815

0504711 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ritter, Martin
Nezjevnost řeči.
[The Non-Appearing of Language.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 2 (2019), s. 281-290. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Martin Heidegger * mediality * normative pragmatism * Pavel Kouba * philosophy of language * speech * temporality * understanding * thing
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0302356
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302356

0504576 - FLÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Rollinger, Robin - Janoušek, Hynek
Anton Marty.
Stanford Encyclopedia of Philosophy. -, Jan 22 (2019). ISSN 1095-5054
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Anton Marty * Franz Brentano * Descriptive psychology * Linguistics * Semantics * Intentionality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://plato.stanford.edu/entries/marty/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297223

0519786 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Růžička, Jiří (ed.) - Sochor, L. (ed.)
Karl Korsch. Marxismus a filosofie.
[Karl Korsch. Marxism and philosophy.]
Praha: Filosofia, 2019. 249 s. Emancipace a kritika, 3. ISBN 978-80-7007-591-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karl Korsch * Marxism * philosophy * dialectics * materialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304776

0519791 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Růžička, Jiří
Karl Korsch. Marxista mimo hlavní proudy.
[Karl Korsch. A Marxist beyond main currents.]
Karl Korsch. Marxismus a filosofie. Praha: Filosofia, 2019 - (Sochor, L.; Růžička, J.), s. 11-73. Emancipace a kritika, 3. ISBN 978-80-7007-591-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karl Korsch * Marxism * philosophy * dialectics * materialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304780

0518600 - FLÚ 2020 RIV IT eng M - Část monografie knihy
Rychterová, Pavlína - Cermanová, Pavlína - Lerner, R. E.
Prague, Library of the Metropolitan Chapter, O 35.
John of Rupescissa. Vade mecum in tribulatione: translated into Medieval Vernaculars. Milano: Vita e Pensiero, 2019, s. 439-461. ISBN 978-88-343-3762-2
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval prophecy * Vademecum in tribulatione-medieval apocalypsicism * vernacular translation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303880

0518599 - FLÚ 2020 RIV IT eng M - Část monografie knihy
Rychterová, Pavlína - Cermanová, Pavlína - Lerner, R. E.
The Czech Translation in the Manuscript Wroclaw, Biblioteca Ossolineum, 1172/1.
John of Rupescissa. Vade mecum in tribulatione: translated into Medieval Vernaculars. Milano: Vita e Pensiero, 2019, s. 405-437. ISBN 978-88-343-3762-2
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval prophecy * Vademecum in tribulatione-medieval apocalypsicism * vernacular translation
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303879

0517264 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Řezníková, Lenka - Řezník, M.
Klamavé praxe a jejich reflexe ve společnosti 19. století: podmínky - zdroje - formy.
[Deceiptive practices and their reflection in the 19th-century society: conditions - sources - forms.]
Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019 - (Hanyš, M.; Pavlíček, T.), s. 175-194. ISBN 978-80-88304-09-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: deceiptive practices * mystification * fraud * performance society * 19th century * romantic epistemology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302740

0501719 - FLÚ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Řezníková, Lenka
Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace - diferenciace.
[Social time and its representation in the performance-oriented society of the 19th century: liberalization - monetization - pluralization.]
Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019 - (Hrdina, M.; Piorecká, K.; Bendová, E.), s. 24-37. ISBN 978-80-200-2932-4.
[Plzeňské sympozium k problematice 19. století /38/: Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 22.02.2018-23.02.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: monetisation of time * liberalism * meritocracy * metapher * social ascent
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293717

0520274 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sarkissian, Alena
Jít vstříc poznání a kráse, inspirovat. In memoriam Eva Stehlíková.
Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 473-483. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Eva Stehlíková (1941–2019) * obituary * Ancient Greek Theatre * Roman Theatre * classical studies * reception studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306609

0505161 - ÚI 2020 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Sedlár, Igor - Majer, Ondrej
Modelling sources of inconsistent information in paraconsistent modal logic.
New Essays on Belnap-Dunn Logic. Cham: Springer, 2019 - (Omori, H.; Wansing, H.), s. 293-310. Synthese Library. Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science, 418. ISBN 978-3-030-31135-3
Grant CEP: GA ČR GBP202/12/G061; GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985807 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Compatibility * Ex falso quodlibet * First degree entailment * Inconsistent information * Modal logic * Paraconsistent logic * Paraconsistent modal logic * Sources of information
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika; AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
Obor OECD: Pure mathematics; Philosophy, History and Philosophy of science and technology (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296660

0517528 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Schifferová, Věra - Balík, Vojtěch
Aristotelské kořeny Komenského metafyziky.
[The Aristotelian Roots of Comenius’ Metaphysics.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 933-953. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Aristotle * metaphysics * Protestant scholasticism * Neoplatonism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0304328
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304328

0511251 - FLÚ 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Sirovátka, Jakub
Leben in Verantwortung: Extremer Humanismus von Emmanuel Levinas – mit einem Seitenblick auf Jan Patočka und Václav Havel.
[Living responsibility: Extreme Humanism by Emmanuel Levinas - with a sideways glance at Jan Patočka and Václav Havel.]
Das Antlitz des Anderen: Zum Denken von Emmanuel Levinas. Freiburg: Karl Alber, 2019 - (Fischer, N.; Reifenberg, P.; Sirovátka, J.), s. 77-93. ISBN 978-3-495-49058-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: E. Levinas * J. Patočka * V. Havel * Humanism * Responsibility
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301571

0504579 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Slavíková, Marcela
Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius v díle Erasma Rotterdamského.
[Recte enim a Nasone tuo scriptum est: Ovid in the Works of Erasmus.]
Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Roč. 61, č. 1 (2019), s. 111-131. ISSN 1211-3379
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ovid * Reception of Ovid * Erasmus of Rotterdam * Ovid and Erasmus * Quotations
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific languages
http://jkf.ff.cuni.cz/images/files/papers/2019_1/6_slavikova.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296216

0524663 - FLÚ 2021 US eng B - Monografie kniha jako celek
Soukup, Pavel
Jan Hus: The Life and Death of a Preacher.
West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2020. 223 s. Central European Studies. ISBN 978-1-55753-876-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * biography * church reform * heresy * late middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308998

0519477 - FLÚ 2020 RIV BE eng M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
The ‘Puncta’ of Jan Hus: The Latin Transmission of Vernacular Preaching.
Pursuing a New Order. Volume 2, Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, 2019 - (Rychterová, P.; Ecker, J.), s. 91-126. The medieval translator, 17.2. ISBN 978-2-503-58182-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Medieval Preaching * Sermon Collections
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304452

0519480 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Úsvit křesťanství v Čechách očima husitských kazatelů.
[The Dawn of Christianity in Bohemia in the Eyes of the Hussite Preachers.]
Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 151-170. ISBN 978-80-7422-729-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval sermons * Utraquist preaching * Hussites * christianization * St Wenceslas * St Ludmila
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304455

0520314 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Soukup, Pavel
Výklad biblických norem v postilách husitské doby.
[The interpretation of biblical norms in Hussite postils.]
Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století. Praha: NLN, 2019 - (Cermanová, P.; Soukup, P.), s. 69-100. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval sermons * Hussite preaching * religious reform * cultural transformation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306009

0522588 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Sousedík, Prokop
Dvojí pohled na Tomášův traktát o Trojici.
[Double view of Thomas tract on The Trinity.]
Studia Neoaristotelica. Roč. 16, č. 5 (2019), s. 79-108. ISSN 1214-8407
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05838S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Economic Trinity * Immanent Trinity * God of the philosophers * Grundaxiom
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/studneoar/content/studneoar_2019_0016_0005_0079_0108
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307060

0511184 - FLÚ 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Sousedík, Prokop
Strukturalismus a jeho problémy.
[Structuralism and its problems.]
Studia Aloisiana. Roč. 10, č. 3 (2019), s. 5-19. ISSN 1338-0508
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-05838S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ante rem structuralism * arithmetic * number * identity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://studiaaloisiana.tftu.sk/wp-content/uploads/2020/01/Sousedik-SA-3-2019.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302764

0518919 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Storchová, Lucie
Adaptace pověsti o dívčí válce v české humanistické literatuře.
[Adaptations of the legend of the Maidens’ War in Bohemian humanist literature.]
Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 849-875. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: humanism * gender * Amazons * historiography * poetry
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Literary theory
http://hdl.handle.net/11104/0306461
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306461

0522580 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Storchová, Lucie
Humanismus v diskuzi.
[Humanism under discussion.]
Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 791. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: humanism * discussion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307054

0507647 - FLÚ 2020 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Suša, Oleg
Global dynamics of socio-environmental crisis: dangers on the way to a sustainable future.
Civitas - Revista de Ciências Sociais. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 315-336. ISSN 1519-6089
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Socio-environmental crisis * Sustainable future * Globalization * Capitalist transnational power
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/31969
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298627

0509129 - FLÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Suša, Oleg
Global Risks and Conflicts: The Social, Environmental, and Political Consequences.
Critical Sociology. Roč. 45, č. 6 (2019), s. 829-843. ISSN 0896-9205
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: global risks and conflicts * global studies * crisis transformations * global capitalism * social * environmental * political consequences
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 1.481, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920518792299
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302748

0518567 - FLÚ 2020 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
Svátek, Jaroslav
Les manuscrits de l’Elucidarium originaires de Bohême: un nouveau recensement.
[Elucidarium manuscripts of Bohemian origin: a new inventory.]
Scriptorium. Roč. 73, č. 1 (2019), s. 126-143. ISSN 0036-9772
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Elucidarium * Honorius Augustodunensis * Later Middle Ages * Bohemia * manuscripts * literacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7213591
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306343

0520758 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svátek, Jaroslav
Zbožné cestování: katolické a utrakvistické poutnictví.
[The interpretation of biblical norms in Hussite postils.]
Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století. Praha: NLN, 2019 - (Cermanová, P.; Soukup, P.), s. 201-225. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: pilgrimage * 15th century * Hussitism * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306003

0509070 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Svatoš, Martin
Jsou ženy lidé? Jsou andělé? Variace kazatele Caspara Knittela SJ na biblické nova et vetera.
[Are Women Humans? Are They Angels? Preacher Caspar Knittel’s Variations on the Biblical nova et vetera.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 277-307. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Casparus Knittel SJ * Baroque rhetoric * Neo-Latin preaching * gender stereotypes
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299865

0520273 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svatoš, Martin
Loučíme se s Josefem Hejnicem, a přece se neloučíme.
[Farewall to Joseph Hejnic, and yet we don’t say goodbye.]
Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 465-471. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: obituary * Josef Hejnic (1924–2019) * Neo-Latin studies
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://hdl.handle.net/11104/0306610
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306610