Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 293

0483559 - FLU-F 2018 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Uhl, P.
Social Self-Government Is a Dream I Haven't Given Up On. Interview with Petr Uhl, by Petr Kužel.
Kontradikce/Contradiction. Roč. 1, č. 2 (2017), s. 169-184. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Petr Uhl * May 68 * Intellectual Association of the Left * Revolutionary Youth Movement * Charter 77
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278839

0477612 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Teismus v rámci nesubstanční ontologie Egona Bondyho.
[Theism within the Framework of Egon Bondy's Non-Substantial Ontology.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 203-229. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Non-Substantial Ontology * Non-Substantial Theism * Eschatology * Acausal Processes * Theo-morphism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273909

0478072 - FLU-F 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Kvasz, Ladislav
Pythagorejská matematika vo svetle karteziánskej fyziky.
[Pythagorean Mathematics in the Light of Cartesian Physics.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 513-541. ISSN 0015-1831
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of mathematics * Pythagoras * proof * Walter Burkert
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274276

0487822 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan
György Lukács, otázky marxistické ortodoxie a český marxismus.
[György Lukács, the Problem of Marxist Orthodoxy, and Czech Marxism.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 39-48. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lukács * Dialetical Method * Totality * Kosík * Sochor * Dubský
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282528

0490007 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan
Hegelova metafyzika božího vtělení a její kritika.
[Hegel’s Metaphysics of God Incarnate and its Critique.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 53 (2017), s. 113-138. ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hegel * D.F.Strauss * God * Incarnation * Metaphysics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.reflexe.cz/Reflexe_53/Hegelova_metafyzika_boziho_vteleni_a_jeji_kritika.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284814

0487820 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan - Mervart, Jan
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu.
[Tracing the Marxist Christian Dialogue.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 11-30. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Dialogue * Marxism * Christianity * Czechoslovakia * 1960s
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282529

0481836 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Landa, Ivan - Mervart, Jan
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu.
[Tracing the Marxist-Christian Dialogue in Czechoslovakia.]
Praha: Filosofia, 2017. 491 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 14. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Christianity * Dialogue * Czechoslovakia * Bondy * Gardavský * Hejdánek * Machovec * Němec
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277361

0481835 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Landa, Ivan
Struktury významu. Karel Kosík a problém kultury.
[The Structures of Meaning. Karel Kosík and the Question of Culture.]
Dějiny - teorie - kritika. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 7-42. ISSN 1214-7249
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26686S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kosík * Lukács * Marx * Goldmann * Materialism * Politics * Culture
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277360

0481833 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Landa, Ivan
Teologie smrti Boha a marxistický ateismus.
[The Death-of-God Theology and Marxist Atheism.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 245-274. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Atheism * Death of God * Religion * Bonhoeffer * Altizer * Gardavský
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Theology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277298

0484784 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Lánský, Ondřej - Trčka, M.
Refeudalizace práva a práce. (Pozdně) kapitalistická dynamika proměny státu.
[Refeudalization of Law and Labour. (Late-)Capitalist Dynamics of the Transformation of State.]
Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017 - (Agha, P.), s. 131-151. ISBN 978-80-200-2681-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: capitalism * labour * law * refeudalization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279928

0477341 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Loudín, Jiří
Individualizace podle Ulricha Becka.
[Individualization According to Ulrich Beck.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 31-52. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: individualization * individuation * social inequlity
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273712

0483602 - FLU-F 2018 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Machleidt, Petr - Mráček, K.
Die Entwicklung der Technikbewertung in der Tschechischen Republik. Barrieren und Chancen.
[The Development in the Czech Republic. Barriers and Opportunities.]
Die Zukunft von Medien-Räumen. Zwischen Freiheit und Zwängen. Berlin: Trafo, 2017 - (Banse, G.; Stępień, T.; Sułkowska-Janowska, M.; Wojewoda, M.), s. 193-199. e-Culture, 23. ISBN 978-3-86464-150-3.
[Die Zukunft von Medien-Räume – Zwischen Freiheit und Zwängen. Wrocław (PL), 23.09.2015-25.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Technology Assessment * TA Practice * Industry 4.0 * Innovation Policy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278834

0483743 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Maršálek, Jan
Hobbesova literární technologie závaznosti rozumu.
[Hobbes’s Literary Technology of the Commitment to Reason.]
Teorie vědy. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 7-29. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hobbes * Leviathan * Literary technology * Shapin * Schaffer * Skinner
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281038

0493004 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš
Explanandum teorie vědomí: marné hledání konsenzu?
[Explanandum of the theory of consciousness: no consensus in sight?]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 60-73. ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * phenomenal character * qualia * illusionism * Daniel Dennett
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/260
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286478

0474337 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš
Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti.
[Hume on Necessity, Liberty and Responsibility.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 221-235. ISSN 0015-1831
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: David Hume * necessity * liberty * responsibility * punishment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271427

0488067 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Marvan, Tomáš - Polák, M.
Neurální koreláty vědomí a teorie identity.
[Neural correlates of consciousness and the theory of identity.]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 99-112. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: neural correlates of consciousness * phenomenal states * theory of identity * consciousness science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282692

0481000 - FLU-F 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš - Polák, M.
Unitary and Dual Models of Phenomenal Consciousness.
Consciousness and Cognition. -, č. 56 (2017), s. 1-12. ISSN 1053-8100
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * David Rosenthal * what it is like * unconscious mind * theories fo consciousness
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 2.272, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276654

0477871 - FLU-F 2018 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Mašková, Pavlína
Pohřby na místech popravišť jako zrcadlo vztahu společnosti k lidem na okraji.
[Burials at execution sites as a reflection of society's attitude towards people in the dregs of society.]
Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w.. Łódź: Księży Młyn, 2017 - (Klint, P.; Wojtucki, D.), s. 11-23. ISBN 978-83-7729-351-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: denial of ecclesiastical burial * burials of the executed criminals * execution sites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274137

0473524 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Materna, Pavel
Cmorejovy dialogy. (80 let Pala Cmoreje).
[Cmorej's dialogues.]
Organon F. Roč. 24, Suppl. 1 (2017), s. 64-73. ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Analytic philosophy * complex (construction) * concept * logic * Tichý
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271269

0477783 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Materna, Pavel
Pavel Materna vzpomíná na Luboše Nového.
[Pavel Materna reminisces about Lubomír Nový.]
Studia philosophica. Roč. 64, č. 1 (2017), s. 79-80. ISSN 1803-7445
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lubomír Nový * memory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136566
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274051

0483884 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Matoušek, Alexander
Myslet a jednat tváří v tvář životní naléhavosti.
[Think and Act in the Face of Life Urgency.]
Jan Patočka v jubilejním roce 2017. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, s. 33-38. ISBN 978-80-7464-906-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy * morals * politics * J. Patočka
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279140

0483978 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Matoušek, Alexander
Smysl a místo lidového umění.
[The Folk Art - Its Sense and Its Place.]
Proměny a setkání. Studie z dálněvýchodní kultury. 1. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017 - (Suchomelová, M.; Lomová, O.; Pejčochová, M.), s. 170-185. ISBN 978-80-7308-738-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: folk art * popular culture * religion * human condition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Folklore studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280827

0481775 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Mervart, Jan
Biografický slovník českých zemí. Sešit 20. Go-Gz.
[Biographical Encyclopedia of Czech Lands.]
Biografický slovník českých zemí. Sešit 20. Go-Gz. Praha: Academia; Historický ústav AV ČR, 2017, s. 672-674. ISBN 978-80-200-2734-4, 978-80-7286-307-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Eduard Goldstücker * biographical entry
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277261

0474229 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Mervart, Jan
Czechoslovak Marxist humanism and the revolution.
Studies in East European Thought. Roč. 69, č. 1 (2017), s. 111-126. ISSN 0925-9392
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovakia * Marxist humanism * Revolution * Karel Kosík * Robert Kalivoda
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.075, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271344

0481753 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mervart, Jan
Historické perspektivy křesťansko-marxistického dialogu a konference v Mariánských Lázních 1967.
[Historical Perspectives of Marxist-Christian Dialogue and the Conference in Mariánské Lázně in 1967.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 61-86. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxist-Christian dialogue * Czechoslovakia * 1967 * Mariánské Lázně
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277253

0481752 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mervart, Jan
Tvůrčí svazy a Národní fronta. Od politické emancipace k efektivní normalizaci.
[Artist Unions and the National Front. From the political emancipation to efficient normalization.]
Paginae historiae. Roč. 25, č. 2 (2017), s. 140-153. ISSN 1211-9768
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Artist unions * National Front * Prague Spring 1968 * normalization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277252

0487716 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Mihálik, Jakub
Co nám odhalují naše fenomenální pojmy?
[What do Our Phenomenal Concepts Reveal to Us?]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 113-146. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * phenomenal concept strategy * essence * revelation thesis
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282436

0493066 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mihálik, Jakub
Russelliánský monismus jako svébytné metafyzické stanovisko.
[Russellian Monism as a Self-Standing Metaphysical Position.]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 23-43. ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Russellian monism * consciousness * hard problem * physicalism * causal closure
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/259
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286529

0498524 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Musílek, Martin
Z měšťanského domu na panovnický dvůr: potomci Jana z Kamenice a Olbramovici ve službách Lucemburků a církve.
[From a burgher home to the sovereign court: the offspring of Jan of Kamenice and Olbramovice in the services of the Luxembourgs and Church.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 2 (2017), s. 85-115. ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Prague’s Old Town * Luxembourgs * urban elite * archbishop
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292978

0486788 - FLU-F 2018 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Němec, Václav
Zum Problem der Gattung des Seienden bei Marius Victorinus und im antiken Neuplatonismus.
[The Problem of Genus of Being in Marius Victorinus and in the Ancient Neo-Platonism.]
Rheinisches Museum für Philologie. Roč. 160, č. 2 (2017), s. 161-193. ISSN 0035-449X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-35803S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Neo-Platonism * Marius Victorinus * genus of being
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281570

0482310 - FLU-F 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Nitsche, Martin
A Place of Encounter with a Divine. Heidegger on the Spatiality of Religious Experience.
Open Theology. Roč. 3, č. 1 (2017), s. 338-344. ISSN 2300-6579
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Phenomenology of religious experience * Sacred Place * Phenomenology of Space * Phenomenological Topology * Heidegger
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.degruyter.com/view/j/opth.2017.3.issue-1/opth-2017-0026/opth-2017-0026.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277724

0483616 - FLU-F 2018 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin
Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen.
[The Decree of Kutna Hora 1409. From Concord to the Conflict of the Prague University Nations.]
Köln: Bohlau, 2017. 404 s. Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 51. ISBN 978-3-412-50565-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: the Kutná Hora Decree * Czech Reform movement * Prague University * Prague * colleges
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279005

Citace, recenze
Recenze:
KRZENCK, Thomas. Český časopis historický. roč. 115, č. 4, 2017. S. 1125-1129. ISSN 0862-6111

0483635 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Doslov. Živá a mrtvá minulost Františka Grause.
[Epilogue. The living and dead past of František Graus.]
Živá minulost: středověké tradice a představy o středověku. Praha: Argo, 2017, s. 408-417. Historické myšlení, 48. ISBN 978-80-257-2015-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: František Graus * medieval traditions * middle ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279022

0483612 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nodl, Martin
Kolik je Husa v Lutherovi.
[How much is John Hus in Martin Luther.]
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 9 (2017), s. 10-13. ISSN 0418-5129
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * Martin Luther * Reformation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279003

0497799 - FLU-F 2019 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Mezi autoritou a poslušností: eklesiologie versus praktické náboženství.
[Between authority and obedience: ecclesiology versus religious practice.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 111-127. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * ecclesiology * religious practice
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290287

0483628 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Praga mater arcium. Translacio studii a pražská univerzita.
[Praga mater arcium. Translacio studii and Prague University.]
Středověká univerzitní vzdělanost. Praha: Filosofia, 2017 - (Nodl, M.), s. 119-133. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * Prague * medieval education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279007

0483620 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nodl, Martin (ed.)
Středověká univerzitní vzdělanost.
[Medieval university education.]
Praha: Filosofia, 2017. 217 s. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Middle Ages * University * Jerome of Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279006

0483636 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Uprázdněný polský trůn a jeho cizí dědicové. Legitimizace vlády Ludvíka z Anjou a Vladislava Jagellonského.
[The empty Polish throne and its foreign heirs. The legitimation of the government of Louis of Anjou and Vladislav Jagello.]
Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě 14. století. Praha: Academia, 2017, s. 172-195. ISBN 978-80-200-2738-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Royal Power * Kingdom * Legitimacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279743

0483630 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Úvodní zamyšlení. Středověká univerzitní vzdělanost.
[Initial reflection. Medieval university education.]
Středověká univerzitní vzdělanost. Praha: Filosofia, 2017 - (Nodl, M.), s. 7-10. Colloquia mediaevalia Pragensia, 18. ISBN 978-80-7007-506-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * Prague * medieval education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279009

0484154 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Novotný, Karel
Koncept hlubší korelace životní v raných rukopisech Jana Patočky.
[The Concept of the Deeper Living Correlation in the Early Manuscripts of Jan Patočka.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 833-853. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Patočka * phenomenology * world * life * nature * interiority
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279312

0487302 - FLU-F 2018 CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Novotný, Karel
Leben und Natur zur frühen Phänomenologie der natürlichen Welt bei Jan Patočka.
Acta Universitatis Carolinae. Interpretationes: Studia Philosophica Europeanea. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 11-29. ISSN 1804-624X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: world * body * life * nature
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282975

0487482 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Novotný, Karel
Pohyb života a svět: o fenomenologii a metafyzice světa u Jana Patočky.
[Movement of Life and World: On Phenomenology and Metaphysics of the World in Jan Patočka.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 53 (2017), s. 139-155. ISSN 0862-6901
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: world * body * historicity * life * nature
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.reflexe.cz/Reflexe_53/Pohyb_zivota_a_svet.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284269

0483595 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Novotný, Robert
Der niedere Adel um Wenzel IV. Ein Sonderfall?
[The lower nobility at the court of Wenceslas IV. A special case?]
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 193-208. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Wenceslas IV. * lower nobility * court * favourites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278832

0478670 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Dekelejská vojna.
[The Decelean War.]
Sparta vs. Athény: dějiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017 - (Habaj, M.), s. 128-175. ISBN 978-80-8105-855-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient Greek history * Thucydides * the Peloponnesian War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274734

0480507 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Nývlt, Pavel
Leaders of the Four Hundred in the Works of Cicero and his Roman Contemporaries.
Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. -, č. 2 (2017), s. 29-39. ISSN 0567-8269
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Cicero * Cornelius Nepos * Roman literature * reception of Greek culture in Rome * ancient Greek history * ancient Greek historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276279

0478673 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Najdôležitejšie osobnosti na strane Athén.
[The most important Athenian personalities.]
Sparta vs. Athény: dějiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017 - (Habaj, M.), s. 185-215. ISBN 978-80-8105-855-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient Greek history * the Peloponnesian War * Thucydides * Pericles * Alcibiades * Thucydides
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274732

0478669 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Obdobie Nikiovho mieru. Jedna či dve vojny?
[Times of the Peace of Nicias. One War, or Two?]
Sparta vs. Athény: dějiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017 - (Habaj, M.), s. 99-112. ISBN 978-80-8105-855-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient Greek history * Thucydides * the Peloponnesian War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274735

0483892 - FLU-F 2018 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
Nývlt, Pavel
Two Misunderstood Statements in [Arist.] Ath. 32.3 and Their Bearing on the History of the Four Hundred.
Athenaeum. Roč. 105, č. 2 (2017), s. 717-723. ISSN 0004-6574
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristotelian On the Constitution of the Athenians * ancient Athens * ancient Greek history * ancient Greek historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281754

0478671 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Vláda tridsiatich tyranov a občianska vojna v Athénach.
[The Rule of the Thirty Tyrants and the Civil War in Athens.]
Sparta vs. Athény: dějiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017 - (Habaj, M.), s. 176-184. ISBN 978-80-8105-855-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient Greek history * history of Athens * the Peloponnesian War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274733

0497983 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ort, Jakub
Křesťanská metafyzika jako lék na nicotu? Radikální ortodoxie a její kritika postmoderní filozofie.
[Christian metaphysics as a cure for nothingness? Radical Orthodoxy and its critique of postmodern philosophy.]
Teologická reflexe. Roč. 23, č. 2 (2017), s. 169-182. ISSN 1211-1872
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: radical orthodoxy * John Milbank * postmodernism * nihilism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290437