Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 255

0503315 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Michálek, J. - Chvojka, O. - John, J. - Jiřík, J. - Fröhlich, J. - Militký, Jiří
Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách, dokumentované v letech 2014–2017.
[Finds of Hallstatt and La Tène metal objects in South Bohemia documented in 2014–2017.]
Archeologické výzkumy v jižních Čechách. -, č. 31 (2018), s. 133-218. ISSN 0231-8237
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: South Bohemia * Hallstatt and La Tène periods * bronze and iron artefacts * coins * RFA/XRF-analyses * metal detectors
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295144

0498539 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Aby království kvetlo pokojem: zakladatelské úsilí Lucemburků.
[Let us the Kingdom grows up: the founding effort of the House of Luxemburg.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 51-54. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290878

0498956 - FLU-F 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Der Dreißigjährige Krieg: Macht der Politik oder Politik der Macht? = Třicetiletá válka: moc politiky nebo politika moci?
[Thirty Years’ War: Power of Politic or Politic of Power?]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 317-325. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Towns * Middle Ages * Thirty Years' War * Theatrum Europaneum
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291237

0498955 - FLU-F 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Die Juden in Böhmen und Sachsen im Mittelalter = Židé v Čechách a Sasku ve středověku.
[The Jews in Bohemia and Saxony in Middle Ages.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 220-224. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Middle Ages * Jews * Jewish settlement * Loans
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291238

0498540 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Měšťanská domácnost a její výbava.
[The Burghers household and hers equipment.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 123-130. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290880

0498594 - FLU-F 2019 RIV CZ cze, ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Musílek, Martin
Obchodní kontakty pražských měšťanů na přelomu 14. a 15. století = Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400.
[The Trade Contacts of Prague Burghers at the Turn of the 14th and 15th Century.]
Pražská pieta v Bernu: předmět obchodu - modla - muzejní exponát. Praha: Národní galerie, 2018 - (Marti, S.; Němec, R.; Winzeler, M.), s. 115-125. ISBN 978-80-7035-692-0; ISBN 978-3-9524783-2-5.
[“Berner” oder die “Prager” Pietà? Kunst und Kulturpolitik in einer spätmittelalterlichen Stadt. Bern (CH), 23.11.2017-24.11.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Prague’s Old Town * Luxembourgs * urban elite * trade * Pietà
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291242

0498541 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Pražské Židovské Město ve středověku a jeho obyvatelé.
[The Prague’s Jewish Town in the Middle Ages and his inhabitants.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 153-165. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * New Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology * Jews
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290881

0498463 - FLU-F 2019 CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Musílek, Martin (ed.)
Sedm věží: Karel IV. pohledem akademiků: (1316-2016).
[Seven Towers: Charles IV. through the eyes of scholars: (1316–2016).]
Praha: Academia, 2018. 262 s. ISBN 978-80-200-2779-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Old Town Prague * Charles IV * Medieval Art * Medieval Archeology
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290826

0498953 - FLU-F 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
Städtegründung und Städtewesen in Nordwestböhmen und Sachsen im Mittelalter = Zakládání měst a města v severovýchodních Čechách a v Sasku ve středověku.
[The foundations for Towns and Cities in Northwestern Bohemia and Saxony in the Middle Ages.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 165-173. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Towns * Middle Ages * Most * Zwickau
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291240

0498954 - FLU-F 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Musílek, Martin
„Eine aus den Fugen geratene Zeit“: Böhmen und Sachsen während der Hussitenkriege = „Doba vymknutá z kloubů“: Čechy a Sasko v době husitských válek.
[„Time out of Joint“: Bohemia and Saxony in the Hussite Periode.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 210-219. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Middle Ages * Hussite * Hussite Wars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291239

0489636 - FLU-F 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Nagel, Mechthild
Policing Families: The Many-Headed Hydra of Surveillance.
APA Newsletters. Roč. 17, č. 2 (2018), s. 2-11. ISSN 2155-9708
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: social performance * performativity of Child Protective Services * elitism * racism * parenting
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://cdn.ymaws.com/www.apaonline.org/resource/collection/D03EBDAB-82D7-4B28-B897-C050FDC1ACB4/FeminismV17n2.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284027

0503380 - FLU-F 2019 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Nagel, Mechthild
Ubuntu, Gender and Spirituality: Transformative Justice Considerations.
Kalagatos: revista de filosofia. Roč. 15, č. 2 (2018), s. 56-70. E-ISSN 1984-9206
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Gender * Transformative Justice * Ubuntu
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://kalagatos.com.br/index.php/kalagatos/article/view/718/630
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295198

0499397 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Němec, Václav
Jaspersova Otázka viny ve světle Ricoeurovy kritiky.
[Jaspers’s Question of Guilt in the Light of Ricoeur’s Critique.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 54 (2018), s. 127-139. ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jaspers * Ricoeur * Question of Guilt
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.reflexe.cz/Reflexe_54/Jaspersova_Otazka_viny_ve_svetle_Ricoeurovy_kritiky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291609

0497238 - FLU-F 2019 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Nitsche, Martin
Methodical Precedence of Intertwining: an Introduction to a Transitive - Topological Phenomenology.
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2018. 84 s. Orbis Phaenomenologicus, 44. ISBN 978-3-8260-6219-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Phenomenology * Transitive-topological phenomenology * Husserl * Intertwining * Place
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289853

0497808 - FLU-F 2019 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Corporative Interests Versus Nationalism: Prague University at the Turn of the 15th Century.
Imagined Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe. Leiden: Brill, 2018 - (Pleszczyński, A.; Sobiesiak, J.; Tomaszek, M.; Tyszka, P.), s. 335-363. Explorations in Medieval Culture, 8. ISBN 978-90-04-35247-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague University * Middle Ages * Nationalism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290292

0501131 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Nodl, Martin
Konfessionalisierung und religiöse (In)Toleranz in Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
[Confessionalization and Religious (In)tolerance in Prague in the Second Half of the 15th Century.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 286-309. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague * Confession * Hussite Revolution
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/4348
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294746

0497810 - FLU-F 2019 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Náboženská tolerance z nutnosti v jagellonských monarchiích: Čechy a Polsko.
[Religious Tolerance “Perforce” in Jagiellonian Monarchies: Bohemia and Poland.]
Jagiellonowie i ich swiat: centrum i peryferie w systemie wladzy Jagiellonow. Krakow: Towarzysztwo Naukowe Societas Vistulana, 2018 - (Czwojdrak, B.; Sperka, J.; Węcowski, P.), s. 199-210. ISBN 978-83-65548-30-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: religious tolerance * Poland * Hussite Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290293

0497804 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Na hradech a v podhradí: vnímání dětství ve středověku a jeho proměny.
[In castles and under the castles: perception of childhood in the Middle Ages and its transformation.]
Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016). Praha: Academia, 2018 - (Musílek, M.), s. 107-112. ISBN 978-80-200-2779-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles IV * childhood * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290291

0497802 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Nodl, Martin
Puri Bohemi Jeronýma Pražského: k podobám českého národního vědomí a nacionalismu.
[Puri Bohemi of Jerome of Prague: On the Forms of Czech National Awareness and Nationalism.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 35-47. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * nationalism * university
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290290

0509293 - FLU-F 2020 CL spa J - Článek v odborném periodiku
Novotný, Karel
El mundo y el cuerpo. El movimento de la existencia humana según Jan Patočka.
[The World and the Body. The movement of the Human Existence according to Jan Patočka.]
Aporía: reivista internacional de investigaciones filosóficas. -, č. 15 (2018), s. 4-19. ISSN 0718-9788
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Body * Movement * World * Manifestation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301360

0509359 - FLU-F 2020 DE ger J - Článek v odborném periodiku
Novotný, Karel
Phänomenologie und Metaphysik der Welt.
[Phenomenology and metaphysics of the world.]
Annales de phénoménologie. -, č. 17 (2018), s. 71-82. ISSN 1632-0808
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: world * horizon * infinity * phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://annales.eu/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/Annales-de-Ph%C3%A9nom%C3%A9nologie-N%C2%B0-17-2018.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301363

0492817 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Novotný, Matěj
Česká recepce antiky a mýtus slovanské demokracie.
[The Czech Reception of Classical Antiquity and the Myth of Slavonic Democracy.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 301-331. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Slavonic Democracy * František Palacký * the Philosophy of Czech History * Negative Reception of Classical Antiquity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286238

0503641 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Novotný, Robert (ed.) - Sommer, Petr (ed.)
Centrum medievistických studií 2008–2018.
[Centre for Medieval Studies 2008-2018.]
Praha: Filosofia, 2018. 93 s. ISBN 978-80-7007-545-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Centre for Medieval Studies * medieval studies * retrospective publication
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295454

0501621 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Novotný, Robert
Konversionen böhmischer und mährischer Adeliger in der hussitischen Epoche.
[Conversions of Bohemian and Moravian Nobles during the Hussite Era.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 225-245. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: conversion * Bohemian reformation * nobillity * hussitism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/4345
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293912

0491244 - FLU-F 2019 RIV SK eng M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Discrepancies in Thucydides.
Antica slavica. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018 - (Fraňo, P.; Habaj, M.), s. 61-76. ISBN 978-80-8105-929-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thucydides * ancient Greek historiography * Pericles
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288460

0495477 - HIU-Y 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pánek, Jaroslav - Tůma, Oldřich - Boubín, Jaroslav - Cibulka, Pavel - Gebhart, Jan - Ondo-Grečenková, Martina - Hájek, Jan - Harna, Josef - Hlavačka, Milan - Kocian, Jiří - Kučera, Martin - Mikulec, Jiří - Pernes, Jiří - Polívka, Miloslav - Semotanová, Eva - Suk, Jiří - Šmahel, František - Třeštík, Dušan - Zahradníček, Tomáš - Žemlička, Josef
Dějiny českých zemí.
2. doplněné vydánní. - Praha: Karolinum, 2018. 675 s. ISBN 978-80-246-3994-9
Institucionální podpora: RVO:67985963
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288450

0500974 - UDU-I 2019 RIV NL eng B - Monografie kniha jako celek
Panušková, Lenka (ed.) - Kernbach, A. - Doležalová, L. - Cermanová, Pavlína - Horníčková, K. - Bartlová, M.
The Velislav Bible, the Finest Picture Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. 335 s. Central European Medieval Studies. ISBN 978-94-6298-044-0
Grant CEP: GA ČR GA13-39192S; GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985955
Klíčová slova: picture bible * illuminated manuscripts * mnemonics * Antichrist * medieval devotion
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293009

0500859 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Pauza, Miroslav
Světový válečný konflikt a Československá republika v obnovené Evropě Fakta, souvislosti, ideje.
[World War and the Czechoslovak Republic in a Renewed Europe.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 5 (2018), s. 659-678. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democracy * theocracy * humanity * nation * state * monarchy * republic * union * legitimacy * František Palacký * Hubert Gordon Schauer * T. G. Masaryk * Edvard Beneš * Karel Kramář * the West * the East
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292910

0502357 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pavlas, Petr
Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka.
[Define and combine: Comenius’s Project of a Final Language.]
Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. 177 s. ISBN 978-80-7465-365-0
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * Mersenne * Bisterfeld * van Helmont * Cardano * Clavius * Guldin * Schwenter * universal language * perfect language * final language * combination * definition * combinatorics * eschatology * apocalypticism * millenialism * millenarianism * millenarism * chiliasm * onomatopoeia * language planning
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294305

0493070 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota - Hanke, Miroslav
Argumenta sophistica: disputace Jeronýma Pražského a Blažeje Vlka v kontextu řešení sofismat na pražské univerzitě.
[Argumenta sophistica: The Disputation of Jerome of Prague and Blasius Lupus in the Context of Sophisms Solutions at the University of Prague.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 58-80. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Blasius Lupus * scholastic logic * sophisms * Bohemian Wycliffism * University of Prague
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286533

0501849 - FLU-F 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Pavlíček, Ota
Jan Hus as a Philosopher: The Topic of Universals in Two Theological Contexts of His Sentences Commentary (Super IV Sententiarum I, dist. 19 and 33).
Przegląd Tomistyczny. -, č. 24 (2018), s. 547-569. ISSN 0860-0015
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * universals * John Wyclif * Sentences commentaries * philosophical theology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.it.dominikanie.pl/przeglad/index.php?f=tom24
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293847

0497868 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Pavlíček, Ota (ed.)
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice.
Praha: Filozofická fakulta UK: Filosofia, 2018. 217 s. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Bohemian Reformation * Hussites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290357

0496324 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Jeroným Pražský jako čistý filosof? K myšlenkovému vlivu Jeronýmova akademického díla a k teologické dimenzi myšlení.
[Jerome of Prague as a Pure Philosopher? On the Doctrinal Influence of Jerome’s Scholastic Writings and the Theological Dimension of His Thought.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 11-34. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * philosophical theology * authority of scripture * shield of faith * universals
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289990

0501851 - FLU-F 2019 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Parisian and Prague Quodlibeta Compared: The Transfer of the Quodlibetal Disputation between the Faculties and Jerome of Prague’s Struggle against the Thematic Limitations Imposed on the Faculty of Arts.
What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in the Late Middle Ages (1340-1500). Warszawa: Wydavnictwo IFiS PAN, 2018 - (Jung, E.), s. 325-356. Studia z Dziejów Filozofii, 4. ISBN 978-83-7683-171-8
Grant CEP: GA AV ČR KJB900090903
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: quodlibeta * Jerome of Prague * John Buridan * Pierre d’Ailly * limitation of disciplines * disputatio de quolibet
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293846

0496323 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Pavlíček, Ota
Příspěvek k 600 letům od smrti Jeronýma Pražského.
[A Contribution to the 600 Years from the Time of the Death of Jerome of Prague.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 7-10. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * commemoration * martyr * Bohemian Reformation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289995

0489313 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Peregrin, Jaroslav
Co je nového v logice.
[What is new in logic.]
Praha: Nová Beseda, 2018. 97 s. ISBN 978-80-906751-5-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: argumentation * logic * logical laws * reasoning * recent development of logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283754

0489504 - FLU-F 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Peregrin, Jaroslav
Inferentialism: Where do we go from here?
From Rules to Meanings. New Essays on Inferentialism. New York: Routledge, 2018 - (Beran, O.; Kolman, V.; Koreň, L.), s. 249-260. Routledge Studies in Contemporary Philosophy, 103. ISBN 978-1-138-10261-3
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inferentialism * naturalism * normativity * rule
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283962

0496697 - FLU-F 2019 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Peregrin, Jaroslav
Intensionality in Mathematics.
Truth, Existence and Explanation: FilMat 2016 Studies in the Philosophy of Mathematics. Cham: Springer, 2018 - (Piazza, M.; Pulcini, G.), s. 57-70. Boston Studies in the Philosophy and History of Science, 334. ISBN 978-3-319-93341-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: intensionality * mathematical logic * Gödel’s theorems * possible worlds
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289834

0495917 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Peregrin, Jaroslav
Interpretace z pohledu filosofa: co to hledáme, když hledáme smysl.
[Interpretation from a philosopher’s point of view: what we are looking for when looking for meaning.]
Revue psychoanalytická psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Roč. 20, č. 1 (2018), s. 8-17. ISSN 1212-7280
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: interpretation * meaning * hermeneutics * normativity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288782

0493725 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Peregrin, Jaroslav
Ještě o vědomí, behaviorismu a zdravém rozumu.
[More about consciousness, behaviourism and common sense.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 4 (2018), s. 589-593. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mind * behaviourism * theory of mind * reasons vs. causes
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC_4_2018/FC%202018-4%20589-593%20peregrin%20polemika.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290907

0497454 - FLU-F 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Peregrin, Jaroslav - Svoboda, Vladimír
Laws of logic - where to they all come from?
The logica yearbook 2017. London: College Publications, 2018 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 209-221. ISBN 978-1-84890-281-7.
[Logica 2017. Hejnice (CZ), 19.06.2017-23.06.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Logic * Logical laws * Logical forms * Reflective equilibrium
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290111

0491219 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Peregrin, Jaroslav
Vědomí ve světle "zdravého rozumu".
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 442-446. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: consciousness * mind * behaviorism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285315

0498507 - FLU-F 2019 RIV DE ger B - Monografie kniha jako celek
Petrášek, Jiří
“Meide die Häretiker”: die antihussitische Reaktion des Heidelberger Professors Nikolaus von Jauer (1355-1435) auf das taboritische Manifest aus dem Jahr 1430.
[“Beware of the Heretics”: the anti-hussite reaction of Nicholas of Jawor (1355-1435) to the Tabor manifesto from 1430.]
Münster: Aschendorff Verlag, 2018. 335 s. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 82. ISBN 978-3-402-10293-0. ISSN 0067-5024
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Nicholas of Javor * Taborite Manifesto * Husite Movement * Catholic Reaktion * Heresy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290914

0497828 - FLU-F 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej
Leopold Jan Szersznik’s Encyclopaedia of Teschen Scholars.
Wieki Stare i Nowe. Roč. 13, č. 18 (2018), s. 67-84. ISSN 1899-1556
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Leopold Jan Szersznik * historia litteraria * encyclopedias * Cieszyn Silesia * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292976

0507806 - FLU-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Podavka, Ondřej
Soužití šlechtice na studiích a jeho vychovatele v době předbělohorské na příkladu Šimona Proxena ze Sudetu a Julia Šlika z Holíče a Pasounu.
[Co-existence of a Studying Nobleman and his Tutor in the period Before the Battle of White Mountain on the Example of Simon Proxenus a Sudetis and Julius Šlik of Holíč and Pasoun.]
Folia Historica Bohemica. Roč. 33, č. 2 (2018), s. 397-421. ISSN 0231-7494
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: tutors * Simon Proxenus a Sudetis * Julius Šlik of Holíč and Pasoun * Paris * Grand Tours * travel journals
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298773

0503240 - FLU-F 2019 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Pokorný, Martin Z.
Die Entstehung der Idee der Erschaffung der Welt durch den Menschen: Leibniz - Haller - Klopstock - Goethe - Kant.
[The Origin of the Idea of Man as the Creator of the World: Leibniz - Haller - Klopstock - Goethe - Kant.]
Germanoslavica. Roč. 29, Sondernummer (2018), s. 47-62. ISSN 1210-9029
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: German literature * German philosophy * 18th century * creation of the world * creative power of the man * imagination * Leibniz * Haller * Klopstock * Goethe * Kant
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295065

0489318 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pokorný, Martin Z.
Dvojí tvář přírody v Schellingově “Kláře” a Máchově “Máji”.
[The Two Faces of Nature in Schelling’s “Clara” and Mácha’s “May”.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 27-49. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling * Karel Hynek Mácha * Romanticism * nature * perfection * transience * melancholy * ideal world * Platonism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283757

0497241 - FLU-F 2019 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Pokorný, Vít
Psychonauticon: A Transdisciplinary Interpretation of Psychedelic Experiences.
Nordhausen: Traugott Bautz, 2018. 203 s. Libri nigri, 71. ISBN 978-3-95948-375-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-22586S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: psychedelics * phenomenology * cognitive anthropology * enactivism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291902

0503245 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Poláčková, Eliška
Divadlo v Senekově době.
[Theatre in the time of Seneca.]
L. A. Seneca. Tragédie II: Faidra. Šílený Herkules. Foiničanky aneb Thebais. Brno: Větrné mlýny, 2018, s. 15-24. ISBN 978-80-7443-280-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Seneca * Roman theatre * Roman tragedy
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295068

0491836 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Poláčková, Eliška
“Manželské skutky radostně plodiechu”: Médeia ve staročeské Kronice trójanské.
[“Merrily Perpetrating Marital Deeds”: Medea in the Old Bohemian Trojan Chronicle.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 85-109. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medea * Trojan Chronicle
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285450