Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 284

0510029 - FLÚ 2020 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Hříbek, Tomáš
Mach and Panqualityism.
Ernst Mach - Life, Work, Influence. Cham: Springer, 2019 - (Stadler, F.), s. 165-176. 742. ISBN 978-3-030-04377-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ernst Mach * Russellian Monism * Hard and Easy Problems * Neutral Monism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300621

0519836 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hudek, A. (ed.) - Kopeček, Michal (ed.) - Mervart, Jan (ed.)
Čecho/slovakismus.
[Czecho/slovakism.]
Praha: NLN, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7422-679-3; ISBN 978-80-7285-229-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakism * analytical tool * mid-19. Century * split of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304819

0519004 - FLÚ 2020 RIV SK slo C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hvorecký, Juraj
Komponentná analýza vedomých stavov.
[Componential analysis of conscious states.]
Kognícia a umelý život 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019 - (Farkaš, I.; Takáč, M.; Gergeľ, P.; Tomko, M.), s. 41-44. ISBN 978-80-223-4720-4.
[Kognícia a umelý život 2019. Bratislava (SK), 29.05.2019-31.05.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-15621S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: conscious states * unconsciousness * componential analysis * multimodal integration
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/program
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304005

0523331 - ÚDU 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chlíbec, Jan (ed.) - Benešovská, Klára (ed.) - Bukovinská, Beket - Bydžovská, Lenka - Dienstbier, Jan - Hlobil, Ivo - Konečný, Lubomír - Kubínová, Kateřina - Panušková, Lenka - Pešina, J. - Spunar, Pavel - Studničková, Milada - Švácha, Rostislav - Všetečková, Zuzana - Wittlich, P.
Více Krásy.
[More of Krása.]
Praha: Artefactum, 2019. 263 s. ISBN 978-80-88283-29-4
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Josef Krása * history and theory of art * historiography * medieval art
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; Arts, Art history (FLU-F)

Chlíbec, Jan Benešovská, Klára
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307864

0508516 - FLÚ 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Chotaš, Jiří
Justification of the State: Kant and Hegel.
Concepts of Normativity: Kant or Hegel? Leiden: Brill, 2019 - (Krijnen, C.), s. 157-176. Critical Studies in German Idealism, 24. ISBN 978-90-04-40970-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Georg Wilhelm Friedrich Hegel * German Idealism * Immanuel Kant * the State * Social Contract
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299545

0511429 - FLÚ 2020 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Janoušek, Hynek - Zahavi, D.
Husserl on Hume.
British Journal for the History of Philosophy. Online first, 12 Nov 2019 (2019). ISSN 0960-8788
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-06904S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hume * Husserl * Kant * History of Philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09608788.2019.1678457
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302463

0510699 - FLÚ 2020 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Jindráček, Efrem
L’Actus Essendi selon quelques thomistes majeurs du 15ème au 17ème siècle: Jean Capréolus, Dominique de Flandres, Thomas De Vio Cajétan, François Silvestre de Ferrare, Dominique Bañez et Jean de Saint-Thomas.
[The Actus Essendi (Act of Being) According to some Major Thomists between the 15th to 17th Century: John Capreolus, Dominic of Flanders, Thomas De Vio Cajetan, Francis Silvestre of Ferrara, Dominic Bañez and John of Saint Thomas.]
Actus Essendi: Saint Thomas d’Aquin et ses interpretes. Paris: Parole et Silence, 2019 - (Raffray, M.), s. 127-174. Sagesse et cultures. ISBN 978-2-88959-020-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thomas Aquinas * Thomism * Philosophy * Metaphysics * History of Philosophy, * Scholastic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301133

0519101 - FLÚ 2020 BR eng J - Článek v odborném periodiku
Kasanda, Albert
African Political Philosophy and Ethnophilosophy.
Revista Reflexôes de Filosofia. Roč. 8, č. 15 (2019). ISSN 2238-6408
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Democracy * emancipation * ethnophilosophy * philosophy * African socialism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://revistareflexoes.com.br/artigos/african-political-philosophy-and-ethnophilosophy/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304123

0518575 - FLÚ 2020 RIV ES spa J - Článek v odborném periodiku
Kasanda, Albert
Filosofía política y etnofilosofía africana.
[African political philosophy and ethnophilosophy.]
Nerter: Una revista dedicada a la Literatura, el Arte y el Conocimiento. -, 30/31 (2019), s. 11-21. ISSN 1575-8621
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ethnophilosophy * philosophy * African socialism * African humanism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://mbrito.webs.ull.es/NERTER/BACK%20ISSUE-30-31.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303691

0509130 - FLÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kasanda, Albert
The African Youth Civic Movements and the Struggle for Peace: The Case of Balai Citoyen and Filimbi.
Critical Sociology. Roč. 45, č. 6 (2019), s. 859-870. ISSN 0896-9205
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Africa * civic movements * civil society * conflicts * peace * social cohesion * youth
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 1.481, rok: 2018
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920518796165
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303457

0520275 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kitzler, Petr
Bibliografie Evy Stehlíkové za léta 2010–2019.
Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 485-495. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Eva Stehlíková (1941–2019) * bibliography * Czech classical philology * Czech theatrology
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306608

0504583 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kitzler, Petr
Co je člověk? Na okraj Tertullianovy teologické antropologie.
[What Is a Man? On the Margins of Tertullian’s Theological Anthropology.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 55-70. ISBN 978-80-7007-562-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Church fathers * Tertullian * anthropology * soul * body * traducianism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296179

0509403 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kitzler, Petr
Tertullianus. Mučedníkům.
[Tertullian. To the Martyrs.]
Praha: OIKOYMENH, Filosofický ústav AV ČR, 2019. 56 s. Oikúmené, Malá řada, 24. ISBN 978-80-7298-372-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early Christian literature * apologetics * Tertullian * Ad martyras * martyrs
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302839

0511657 - FLÚ 2020 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Klev, Ansten
A comparison of type theory with set theory.
Reflections on the Foundations of Mathematics. Cham: Springer, 2019 - (Centrone, S.; Kant, D.; Sarikaya, D.), s. 271-292. Synthese Library, 407. ISBN 978-3-030-15654-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: type theory * set theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301885

0510497 - FLÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Eta-rules in Martin-Löf type theory.
Bulletin of Symbolic Logic. Roč. 25, č. 3 (2019), s. 333-359. ISSN 1079-8986
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: type theory * definitional identity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.742, rok: 2018
https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-symbolic-logic/article/etarules-in-martinlof-type-theory/CA10751125AABA4B36BEDC30EC729B74
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300973

0518896 - FLÚ 2021 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Symbol and number.
Meta: research in hermeneutics, phenomenology and practical philosophy. Roč. 11, č. 2 (2019), s. 640-658. ISSN 2067-3655
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy of arithmetic * Husserl * meaningful formalism * calculation * mathematical ontology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.metajournal.org//articles_pdf/640-658-klev-meta-2019-no2-rev.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303907

0510490 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
The harmony of identity.
Journal of Philosophical Logic. Roč. 48, č. 5 (2019), s. 867-884. ISSN 0022-3611
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: identity * natural deduction * definition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10992-018-09499-0
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300953

0508058 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
The Justification of Identity Elimination in Martin-Lof’s Type Theory.
Topoi: an international review of philosophy. Roč. 38, č. 3 (2019), s. 577-590. ISSN 0167-7411
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Justification of logical laws * Type theory * Identity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11245-017-9509-1
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299265

0508816 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klev, Ansten
The Name of the Sinus Function.
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 149-159. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ17-18344Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Functions * Mathematical notation * Type theory * Gottlob Frege
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299626

0520682 - ÚDU 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Klípa, Jan - Poláčková, Eliška
Tabulae cum portis, vela, cortinae and sudaria. Remarks on the liminal zones in the liturgical and para-liturgical contexts in the Late Middle Ages.
Convivium: exchanges and interactions in the arts of medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean. Roč. 6, Supplementum (2019), s. 112-133. ISSN 2336-3452
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Utraqiust * Lutheran * liminal zone * altarpiece * retable * Eucharist * transubstantiation * Officium visitationis sepulchrum * Visitation of the Holy Sepulchre * liturgical textiles * liturgical cloths * liturgical performances
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Arts, Art history; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
http://hdl.handle.net/11222.digilib/141744
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305317

0518252 - FLÚ 2020 RIV HU eng M - Část monografie knihy
Klosová, Markéta
How to get Diogenes on the Stage.
Theory and Practice in 17th-19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage. Eger: Kiadó, 2019 - (Czibula, K.; Demeter, J.; Pintér, M.), s. 33-40. ISBN 978-963-496-129-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: theatre * history * staging * 17th century
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303436

0520637 - FLÚ 2020 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš - Krásová, E.
Émile Benveniste et le Cercle linguistique de Prague.
[Émile Benveniste and the Prague Linguistic Circle.]
Emile Benveniste, 50 ans après les Problèmes de linguistique générale. Paris: Éditions Rue d’Ulm, 2019 - (D’Ottavi, G.; Fenoglio, I.), s. 163-193. ISBN 978-2-7288-0597-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Benveniste * Prague Linguistic Circle * linguistic norm * linguistic sign
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305275

0511637 - FLÚ 2020 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Lecture littéraire de la poésie visuelle.
[Literary Reading of Concrete Poetry.]
La Lecture littéraire dans tous ses états. Paris: Éditions l’Improviste, 2019 - (Trouvé, A.; Chollier, C.; Gladieu, M.; Pottier, J.), s. 95-101. ISBN 978-2-913764-66-8
AV ČR(CZ) MSM300091601
Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: literature * theory of interpretation * meaning of text * concrete poetry
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302022

0504902 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kocánová, Barbora
Jde to i bez rosniček: rostliny v antických a středověkých představách o počasí.
[It Goes Without the Tree Frogs: Plants in Ancient and Medieval Notions of Weather Forecasting.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 91-110. ISBN 978-80-7007-562-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-03834S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plants * weather signs * weather forecasting * history of meteorology * Middle Ages * Antiquity
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296443

0511708 - FLÚ 2020 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Kolman, Vojtěch
The Truth of Proof: A Hegelian Perspective on Constructivism.
Constructive Semantics: Meaning in Between Phenomenology and Constructivism. Cham: Springer, 2019 - (Weiss, C.), s. 149-172. Logic, epistemology, and the unity of science, 44. ISBN 978-3-030-21312-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Intuition * Brouwer * Diagonalization * Truth * Proof * Constructivism * Self-consciousness * Hilbert * Hegel * Lorenzen * Gödel theorems
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301930

0518378 - FLÚ 2020 RIV SK eng M - Část monografie knihy
Kouba, Petr
Life without Subjectivity: Deleuze, Guattari and Patočka’s Asubjective Phenomenology.
Demos vs. Polis: Essays on Civic Responsibility and Participation. Bratislava: Kritika & Kontext, 2019 - (Griffith, J.; Kusá, D.), s. 16-25. ISBN 978-80-972340-2-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * subjectivity * life consistency * Deleuze * Patočka * Guattari
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://philarchive.org/rec/GRIDPV-2
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307756

0518374 - FLÚ 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Kouba, Petr
Phenomenology of Religious Experience 3: Visuality, Imagination, and the Lifeworld. Phenomenology of Sacrifice in Marion, Patočka and Nancy.
Open Theology. Roč. 5, č. 1 (2019), s. 377-385. ISSN 2300-6579
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: the unsacrificeable * coexistence * terrorism * politics * religion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.degruyter.com/view/j/opth.2019.5.issue-1/opth-2019-0027/opth-2019-0027.xml?format=INT
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303530

0504507 - FLÚ 2020 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Le jeu: entre art, humain, inhumain.
[Ple play: between art, human and inhuman.]
La notion d’humanité dans la pensée contemporaine. Paris: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019 - (Alombert, A.; Chamois, C.), s. 259-274. Humanités-Hominités. ISBN 978-2-84016-332-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: play * human * inhuman * art
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296139

0511845 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Koubová, Alice
Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie.
[To think from the second position: towards the questions of performance philosophy.]
Praha: AMU, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7331-511-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performance philosophy * performativity * expressivity * play
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302094

0517575 - FLÚ 2020 CZ cze, eng M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Národní divadlo jako národní kulturní instituce.
[National theatre as a national cultural institution.]
Činohra Národního divadla 2019/2020. Praha: Národní divadlo, 2019, s. 16-26. ISBN 978-80-7258-697-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: nation * national * populism * institutional turn
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302901

0524598 - FLÚ 2021 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Koubová, Alice
Play in Performance Philosophy.
The Routledge Companion to Performance Philosophy. London: Routledge, 2020 - (Cull, L.; Lagaay, A.), s. 245-252. Routledge Theatre and Performance Companions. ISBN 978-1-138-49562-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: play * performance * performance philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308940

0520326 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kozler, David
Jan Hus a hrad Krakovec: k historicitě pobytu a počátkům místní husovské tradice.
[Jan Hus and the Krakovec Castle: On the historicity of his stay and the beginnings of local Hus tradition.]
Husitský Tábor. -, 23/24 (2019), s. 29-87. ISSN 0231-6080
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * Jindřich Lefl of Lažany * Krakovec * Prague * Constance * year 1414 * Old Bohemian Chronicles * Václav Hájek of Libočany * Václav Rosa * František Palacký * Petr Čornej * Jan Krško
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.academia.edu/41654837/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305704

0520338 - FLÚ 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Kreuzzieger, Milan
Genderové hnutí v globální aréně: dočasný manuál.
[The Gender Movement on the Global Arena: A Temporary Manual.]
Profil súčasného výtvarného umenia. -, č. 4 (2019), s. 150-157. ISSN 1335-9770
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: cosmopolitan turn * multiple modernities * entangled modernities * gender * art * global feminisms
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.profilart.sk/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305024

0520347 - FLÚ 2020 RIV SK eng M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
News from the Land of Enduring Freedom: Čerevka’s Home Made (Media) Reality.
Radovan Čerevka 2007-2018. Bratislava: Moncolova Editions, 2019 - (Moncol’ová, I.), s. 54-61. ISBN 978-80-972938-2-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: contemporary art * post-truth * media * conflicts
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305562

0520346 - FLÚ 2020 SK cze M - Část monografie knihy
Kreuzzieger, Milan
Zprávy ze Země trvalé svobody: Čerevkova home made (mediální) realita.
[News from the Land of Enduring Freedom: Čerevka’s Home Made (Media) Reality.]
Radovan Čerevka 2007-2018. Bratislava: Moncolova Editions, 2019 - (Moncol’ová, I.), s. 48-53. ISBN 978-80-972938-2-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: contemporary art * post-truth * media * conflicts
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Arts, Art history
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305561

0518859 - FLÚ 2020 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Kurzová, Helena
Defining the Central European convergence area.
Slavic on the Language Map of Europe. Historical and Areal-Typological Dimensions. Berlin: De Gruyter, 2019 - (Danylenko, A.; Nomachi, M.), s. 261-289. Trends in Linguistics, Studies and Monographs, 333. ISBN 978-3-11-063497-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Central European convergence area * Balkan Sprachbund * Standard Average European
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303878

0517329 - FLÚ 2020 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kvasz, Ladislav
Cognitive Unity of Thales’ Mathematics.
Foundations of Science. Online first, 4 September 2019 (2019). ISSN 1233-1821
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thales * Proof * Idealization * Emergence of mathematics * Compositional synthesis * Deductive synthesis
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 1.065, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007/s10699-019-09622-7
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304392

0511564 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kvasz, Ladislav
How Can Abstract Objects of Mathematics Be Known?
Philosophia Mathematica. Roč. 27, č. 3 (2019), s. 316-334. ISSN 0031-8019
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Philosophy of matehmatics * Michael Resnik * structural realism * abstract objects
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.419, rok: 2018
https://academic.oup.com/philmat/article-abstract/27/3/316/5544672?redirectedFrom=fulltext
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304393

0517331 - FLÚ 2020 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Kvasz, Ladislav
Problém objektivity vedeckého poznania od empirizmu k inštrumentálnemu realizmu.
[The problem of the objectivity of scientific knowledge -- from empiricism to instrumental realism.]
Veda, spoločnosť, hodnoty. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019 - (Szapuová, M.; Nuhlíček, M.; Chabada, M.), s. 115-127. ISBN 978-80-223-4749-5
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Objectivity of knowledge * empiricism * instrumental realism * measurement
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302842

0507519 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kyselý, René - Meduna, Petr
The early history of the turkey (Meleagris gallopavo) in the Czech Republic.
Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 11, č. 12 (2019), s. 6431-6449. ISSN 1866-9557
GA MŠk(CZ) EF16_018/0002686
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985955
Klíčová slova: turkey (Meleagris gallopavo) * peafowl (Pavo cristatus) * pheasant (Phasianus colchicus) * bone finds * osteometry * archaeozoology * diet
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: Archaeology; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Impakt faktor: 1.978, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-019-00891-8
Kyselý, René
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298511

0504425 - FLÚ 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Landa, Ivan
Historical Bloc and Revolution: The Radical Democratic Interpretation of the Prague Spring of 1968.
The Prague Spring as a Laboratory: Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019 - (Schulze Wessel, M.), s. 117-141. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, 40. ISBN 978-3-525-35598-5.
[Eine Gesellschaft im Umbruch: Der Prager Frühling und seine Akteure. Bad Wiessee (DE), 26.10.2017-29.10.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-26686S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: 1968 * radical democracy * social revolution * historical bloc * Kosík * Gramsci
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297006

0509410 - FLÚ 2020 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Lička, Lukáš
What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great and Peter Auriol.
The Senses and the History of Philosophy. London: Routledge, 2019 - (Glenney, B.; Silva, J.), s. 131-148. ISBN 978-1-138-73899-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval philosophy * philosophy of perception * mirror images * Albertus Magnus * Peter Auriol
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300287

0522802 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Máchalová, J. - Chvatík, Ivan
Příběhy slavných vil renesančního Říma.
[The Illustrious Villas of Renaissance Rome.]
Praha: Filosofia, 2019. 605 s. ISBN 978-80-7007-595-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Raphael Santi * Giulio Romano * Baldassarre Peruzzi * Giovanni da Udine * Sebastiano del Piombo * Il Sodoma * Jacopo Zucchi * Pirro Ligorio * Federico Zuccari
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307232

0511107 - FLÚ 2020 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Machleidt, Petr - Mráček, Karel
Industry 4.0 in the Czech Republic: Conditions, Expectations and Challenges of the Fourth Industrial Revolution in the Czech Republic.
Industrie 4.0 zwischen Idee und Realität: ein Ländervergleich. Berlin: Trafo, 2019 - (Banse, G.; Thelen, J.; Lingner, S.), s. 45-100. ISBN 978-3-86464-187-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Industry 4.0 * Fourth Industrial Revolution * Vision Assessment * Technology Impacts * Robotics * Digitization
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301539

0519508 - FLÚ 2020 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
Makovský, Jan
Entre la nature et l’analyse: essai sur l’histoire de la loi de continuité au XVIIIe siècle.
[Between Nature and Analysis: On the History of the Law of Continuity in the 18th Century.]
Filosofický časopis. Roč. 67, mimořádné číslo (2019), s. 105-127. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ19-03125Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Nature * analysis * mechanics * continuity * Leibniz
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0305826
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305826

0519625 - FLÚ 2020 CZ fre B - Monografie kniha jako celek
Makovský, Jan (ed.)
Leibniz et leibnizianismes.
[Leibniz and Leibnizianisms.]
Praha: Filosofický ústav, 2019. 218 s. ISBN 978-80-7007-603-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Leibniz * Leibnizianisms * Nature * logic * continuity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306175

0519808 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Malura, J. - Vaculínová, Marta
Oslava Matyáše Habsburského v bohemikální literatuře pozdního humanismu.
[The Celebration of Matthias Habsburg in the Late Humanist Literature in Bohemia and Moravia.]
Česká literatura. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 792-826. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-09064S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Matthias Habsburg * Matthias of Austria * Coronation * Festivities * Panegyrics * Descriptions * Neo-Latin Literature * older Czech and German Literature * Late Humanism * Jiří Závěta of Závětice
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
http://hdl.handle.net/11104/0306460
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306460

0502819 - FLÚ 2020 RIV AU eng J - Článek v odborném periodiku
Maršálek, Jan
When Memory Flows into Reason: Outline of an Epistemology Symmtried.
Parrhesia: a journal of critical philosophy. -, č. 31 (2019), s. 136-153. ISSN 1834-3287
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bachelard * Epistemological Obstacle * Survivals in Science * Historical Epistemology * Symmetry
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.parrhesiajournal.org/parrhesia31/parrhesia31_marsalek.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296067

0509503 - ARÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Maříková-Kubková, Jana (ed.) - Bartlová, M. - Blažková, Gabriela - Eben, D. - Foltýn, Dušan - Herichová, Iva - Hnídková, Vendula - Chotěbor, P. - Kapsa, Václav - Mašterová, Katarína - Měchura, P. - Petrasová, Taťána - Slavický, Tomáš - Suchý, M. - Šebek, Jaroslav - Šindelková, M. - Vácha, Štěpán
Katedrála viditelná a neviditelná. Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě.
[The visible and invisible cathedral: A guide through the millennial history of the Cathedral of Saints Vitus, Wenceslas, Adalbert and the Virgin Mary at Prague Castle.]
Praha: Hilbertinum - Společnost Kamila Hilberta, z. s.: Praha: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019. 925 s. ISBN 978-80-905659-0-6; ISBN 978-80-7581-010-6
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985955 ; RVO:68378033 ; RVO:68378076 ; RVO:67985963
Klíčová slova: Prague Castle * Cathedral of Saints Vitus, Wenceslas, Adalbert and the Virgin Mary * architecture * history * art * liturgy
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AB - Dějiny (FLU-F); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UDU-I); AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UEF-S); AB - Dějiny (HIU-Y)
Obor OECD: Arts, Art history; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F); Arts, Art history (UDU-I); Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy) (UEF-S); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (HIU-Y)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300423

0504566 - FLÚ 2020 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Mašková, Pavlína - Wojtucki, D.
An archaeological approach to modern justice in the Czech Republic, Lower Silesia and Upper Lusatia.
(Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne. Bordeaux: Ausonius Éditions, 2019 - (Vivas, M.), s. 41-53. Scripta Mediaevalia, 35. ISBN 978-2-35613-243-7. ISSN 1962-1744.
[(Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne. Bordeaux (FR), 08.02.2017-10.02.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: execution sites * gallows * Rabenstein * pillory * executioner * burials of the executed criminals
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296170