Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 293

0493273 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Odpovědi přátelům.
[Replies to My Friends.]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 91-110. ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: consciousness * phenomenal character * russellian monism * eliminativism * illusionism * reductionism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/265
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286663

0493245 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Précis knihy Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.
[Précis of What It’s Like, or What It’s About? The Place of Consciousness in the Material World.]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 2 (2017), s. 4-22. ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: consciousness * phenomenal character * dualism * representationalism * naturalistic materialism * the hardest problem
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/261
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286657

0486141 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Chorvátová, Hana
Niekoľko poznámok k datovaniu devínskych pohrebísk z 9. storočia v polohe Za kostolom a na hradnom kopci.
[Some notes on the dating of ninth-century cemeteries at Devín, sites Za kostolom and on the castle hill.]
Devín Veroniky Plachej. Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017 - (Harmadyová, K.), s. 115-123. ISBN 978-80-89636-21-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Devín * chronology * earrings * Danubian jewellery * spurs * cemetery * church * tudun * Charles the Great
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281938

0489272 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chotaš, Jiří
Kant o sebepoznání člověka.
[Self-Knowledge of Man in Kant.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 53 (2017), s. 57-80. ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * Self-knowledge * German Idealism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.reflexe.cz/Reflexe_53/Kant_o_sebepoznani_cloveka.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283870

0487715 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Chotaš, Jiří
Pojem “vědomí sebe sama” v Kantově spise Antropologie v pragmatickém ohledu.
[The Notion of “consciousness of oneself” in Kant’s Anthropology from a pragmatic point of view.]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 63-76. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: anthropology * consciousness * Kant * Plato
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282378

0500620 - FLU-F 2019 IT eng M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Concept of πόλεμος in Jan Patočka’s Philosophy of History.
Le dimensioni della politica. Roma: Aracne editrice, 2017 - (Cesolini, A.; Graziani, E.), s. 19-30. Teoria politica, 15. ISBN 978-88-255-0899-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy of history * polis * living in problematicity * life in upswing
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825508994
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292699

0483883 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Dějiny archivu Jana Patočky v Praze a co jim předcházelo.
[The History and Pre-History of the Jan Patočka Archives in Prague.]
Jan Patočka v jubilejním roce 2017. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, s. 47-78. ISBN 978-80-7464-906-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Samizdat * Secret Police * Complete Works
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279137

0499679 - FLU-F 2019 RIV IT ita M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
Il concetto di Polemos nella filosofia della storia di Jan Patočka.
[Concept of πόλεμος in Jan Patočka’s Philosophy of History.]
Le dimensioni della politica. Roma: Aracne editrice, 2017 - (Cesolini, A.; Graziani, E.), s. 31-46. Teoria politica, 15. ISBN 978-88-255-0899-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy of history * polis * living in problematicity * life in upswing
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazione.html?item=9788825508994
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292396

0483514 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Ierna, Carlo
Einflüsse auf Husserl.
[Influences on Husserl.]
Husserl-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Stuttgart: J.B. Metzler, 2017 - (Luft, S.; Wehrle, M.), s. 22-32. ISBN 978-3-476-02601-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Edmund Husserl * descriptive psychology * history of Phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278787

0483403 - FLU-F 2018 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Ierna, Carlo
The Brentanist Philosophy of Mathematics in Edmund Husserl’s Early Works.
Essays on Husserl’s Logic and Philosophy of Mathematics. Dordrecht: Springer, 2017 - (Centrone, S.), s. 147-168. Synthese Library. Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science, 384. ISBN 978-94-024-1130-0
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Philosophy of Mathematics * Edmund Husserl * Franz Brentano * Carl Stumpf
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278748

0479191 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janoušek, Hynek
Brentanova teorie času a časového vědomí.
[Brentano's Theory of Time and Time Consciousness.]
ProFil. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 21-35. ISSN 1212-9097
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Brentano * Marty * time * time consciousness * continuum * reism * intentionality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275190

0481733 - FLU-F 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Janoušek, Hynek
Consciousness of Judging. Katkov’s Critique of Marty’s State of Affairs and Brentano’s Description of Judgement.
Mind and Language – On the Philosophy of Anton Marty. Berlin: De Gruyter, 2017 - (Fréchette, G.; Taieb, H.), s. 241-259. Phenomenology & Mind, 19. ISBN 978-3-11-052977-7
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franz Brentano * Anton Marty * Georg Katkov * The Prague School of Brentano * Reism * Theory of Judgment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277237

0483730 - FLU-F 2018 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
Janoušek, Hynek
Husserl's Early Reception of Bolzano's Theory of the Proposition in Itself.
Horizon. Studies in Phenomenology. Roč. 6, č. 2 (2017), s. 100-120. ISSN 2226-5260
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Husserl * Bolzano * Brentano * Erdmann * proposition in itself * judgment * state of affairs * psychologism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://horizon.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1398&lang=en
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278929

0474698 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Janoušek, Hynek - Rollinger, Robin
The Prague School.
The Routledge handbook of Franz Brentano and the Brentano school. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 - (Kriegel, U.), s. 313-322. Routledge handbooks in philosophy. ISBN 978-1-138-02344-4
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Brentano * The Prague School of Brentano * Reism * Mind * Consciousness
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274812

0491147 - FLU-F 2019 RIV CZ cze, ger, ita C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Jindráček, Efrem
Dominikáni v Klatovech a duchovní atmosféra na sklonku středověku.
[The Dominicans in Klatovy and the Spiritual Atmosphere in the Late Middle Ages.]
Česko-německé vztahy v období 1200-1500: Klatovy, 25.-26.11.2016. Klatovy: Město Klatovy, 2017, s. 113-139. Klatovy v prostoru a čase, 10. ISBN 978-80-906037-6-9.
[Setkávání - Encounters - Begegnungen. Klatovy (CZ), 25.11.2016-26.11.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Dominican Order * Late Middle Ages * Bohemia * Religious Orders * Mendicants * Klatovy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285320

0491144 - FLU-F 2019 RIV IT ita J - Článek v odborném periodiku
Jindráček, Efrem
Ľ insegnamento domenicano a Roma (1909-2009).
[The Dominican Teaching in Rome (1909-2009).]
Angelicum. Roč. 94, č. 3 (2017), s. 529-550. ISSN 1123-5772
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Dominican Order * Pontifical University St. Thomas Aquinas * Thomism * Rome * University La Sapienza in Rome * Teaching * Religious Orders * Master of Sacred Palace * Casanatense Library
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286605

0482122 - FLU-F 2018 RIV IT ita, fre, lat B - Monografie kniha jako celek
Jindráček, Efrem (ed.)
Paolo Barbò da Soncino. Questioni di Metafisica: Introduzione alla vita ed al pensiero di un tomista rinascimentale con l’edizione critica del IV libro delle sue Acutissimae Quaestiones Metaphysicales.
[Paul Barbò of Soncino. Metaphysical Questions. Introduction to the Life and Thought of a Renaissance Thomist with the Critical Latin Edition of the 4th book of his Acutissimae Quaestiones Metaphysicales.]
Roma: Angelicum University Press, 2017. 355 s. ISBN 978-88-99616-08-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Paul Barbò of Soncino * Metaphysics * Aristotle * Renaissance Philosophy * Thomism * Dominicans * Critical Edition * Biography * Aristotle Commentators
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280541

0488104 - UCL-M 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kanda, Roman - Mervart, Jan - Zumr, Josef
Navázat na pozitivní tradici šedesátých let: S Josefem Zumrem o marxismu, filozofii a literatuře.
[Let’s take up the best traditions of the sixties: An Interview with Josef Zumr on Marxism, philosophy and literature.]
Česká literatura. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 902-920. ISSN 0009-0468
Institucionální podpora: RVO:68378068 ; RVO:67985955
Klíčová slova: literature * marxism
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize; AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
Obor OECD: Specific literatures; Philosophy, History and Philosophy of science and technology (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282723

0499442 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Karásek, Jindřich
Myšlení a sebevědomí: ke vztahu mezi myšlením a vědomím o existenci myslícího u Wolffa, Descarta a Kanta.
[Thinking and Self-Conscioussnes: On the relationship between the thinking and the conscioussnes of the thinking being by Wolff, Descartes and Kant.]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 11-24. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: thinking * self-conscioussnes * cogito * existence * subjectivity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291646

0480511 - FLU-F 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Dedekind’s logicism.
Philosophia Mathematica. Roč. 25, č. 3 (2017), s. 341-368. ISSN 0031-8019
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Philosophy of mathematics * logicism * Richard Dedekind
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.438, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276284

0480514 - FLU-F 2018 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Klev, Ansten
Husserl and Carnap on regions and formal categories.
Essays on Husserl’s Logic and Philosophy of Mathematics. Dordrecht: Springer, 2017 - (Centrone, S.), s. 409-429. Synthese Library. Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science, 384. ISBN 978-94-024-1130-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Edmund Husserl * Rudolf Carnap * categories
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276286

0473533 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Identity and sortals (and Caesar).
Erkenntnis. Roč. 82, č. 1 (2017), s. 1-16. ISSN 0165-0106
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: identity * neo-logicism * type theory * Julius Caesar problem
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271304

0480515 - FLU-F 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Klev, Ansten
Truthmaker semantics. Fine versus Martin-Löf.
The Logica Yearbook 2016. London: College Publications, 2017 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 87-108. ISBN 978-1-84890-243-5.
[Logica 2016. Hejnice (CZ), 20.06.2016-24.06.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: truthmaker semantics * intuitionistic logic * type theory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276285

0484448 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Klosová, Markéta
Komenského představa gestikulace v jeho dramatických dílech. Realismus, nebo stylizace?
[Gesticulation in Dramatic Works by Comenius: Realism or Stylization?]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 127-145. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Comenius * pansophia * concepts * gesticulation * drama * stylization
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280642

0476776 - FLU-F 2018 GB eng M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Introduction.
The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. London: Bloomsbury Academic, 2017 - (Koblížek, T.), s. 1-25. ISBN 978-1-3500-3258-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: illusion * philosophy of art
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273962

0477544 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Lucien Goldmann. Světový názor jako pojem a analytický nástroj.
[Lucien Goldmann. Worldview as a notion and an analytical tool.]
“Světový názor” od Humboldta k Eagletonovi. Komentovaná antologie textů k dějinám pojmu. Praha: Academia, 2017 - (Borovička, L.), s. 115-120. Společnost, 19. ISBN 978-80-200-2682-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: interpretation * marxism * literature * objective meaning * L. Goldmann
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273957

0477539 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Pohled na svět. Ke klíčovému pojmu Humboldtova jazykového idealismu.
[Worldview. On the central notion of Humboldt's linguistic idealism.]
“Světový názor” od Humboldta k Eagletonovi. Komentovaná antologie textů k dějinám pojmu. Praha: Academia, 2017 - (Borovička, L.), s. 19-24. Společnost, 19. ISBN 978-80-200-2682-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Humboldt * worldview * language * mind
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273959

0476770 - FLU-F 2018 GB eng B - Monografie kniha jako celek
Koblížek, Tomáš (ed.)
The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts.
London: Bloomsbury Academic, 2017. 305 s. ISBN 978-1-3500-3258-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: illusion * immersion * mimesis * deception * philosophy of art
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273961

0477534 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Tradice jako fakt a tradice jako pojem. K základní kategorii dějin umění.
[Tradition as a Fact, Tradition as a Concept. On the Basic Category of History of Art.]
Umění a tradice. Praha: Artefactum, 2017 - (Machalíková, P.; Winter, T.), s. 6-17. ISBN 978-80-86890-97-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: art * tradition * interpretation * universal * historic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273860

0474357 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kocánová, Barbora
The Sublunary Phaenomena as a Subject of Medieval Academic Discussion. Meteorology and the Prague University Disputationes de Quolibet.
Early Science and Medicine. Roč. 22, č. 1 (2017), s. 72-102. ISSN 1383-7427
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of meteorology * Middle Ages * Prague University * Aristotle * disputationes de quolibet
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Impakt faktor: 0.452, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271434

0484686 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kolman, Vojtěch
O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám života.
[Whereof we cannot speak, thereof we must sing.]
Praha: Filosofia, 2017. 296 s. ISBN 978-80-7007-498-5
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reflexion * philosophy of music * philosophy of language * Wittgenstein * Wagner
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279830

0484695 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kolman, Vojtěch
Proč Láokoón nekřičí. K diskontinuitám v poznání.
[Why does not Laocoön scream? On discontinuities in knowledge.]
Svět literatury. Roč. 27, č. 56 (2017), s. 9-21. ISSN 0862-8440
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lessing * Hegel * selfconsciousness * reflexion * discontinuity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://svetliteratury.ff.cuni.cz/en/magazin/2017-xxvii-56-2/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279845

0474297 - FLU-F 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Koreň, Ladislav
Peregrinova inferencialistická koncepcia jazyka a logiky (1. část).
[Peregrin’s Inferencialist Conception of Language and Logic (Part 1).]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 97-111. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inferencialism * language * rules * meaning * logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271405

0476119 - FLU-F 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Koreň, Ladislav
Peregrinova inferencialistická koncepcia jazyka a logiky (2. část).
[Peregrin’s Inferencialist Conception of Language and Logic (Part 2).]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 3 (2017), s. 421-436. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inferencialism * rules * meaning * logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275528

0481472 - FLU-F 2018 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Koťátko, Petr
Fiction, Illusion, Reality, and Radical Narration.
The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. London: Bloomsbury Academic, 2017 - (Koblížek, T.), s. 193-208. ISBN 978-1-3500-3258-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: narration * fictional name * fictional character * fictional world
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277026

0478869 - FLU-F 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Koťátko, Petr
Fictional Names, Fictional Characters and Persons Referred to in Narrative Fiction.
Organon F. Roč. 24, č. 3 (2017), s. 308-338. ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: fictional name * literary character * fictional world * pretense
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274923

0476058 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koťátko, Petr
Filosofie a literatura. Čtení přes překážky.
[Philosophy and Literature. Reading across Obstacles.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 3 (2017), s. 341-360. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: subject-predicate distinction * externalism * personal identity * intentional semantics * text-work relation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273201

0474281 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Koťátko, Petr
Nemožný mravenec a konfúzní fikce.
[An impossible ant and confused fiction.]
Organon F. Roč. 24, Supplementary Issue 1 (2017), s. 50-63. ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: contradiction * definite description * fictional character * fictional world * possibility * pretense
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/nemozny-mravenec-konfuzni-fikce
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273204

0483723 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kouba, Pavel
Řeč a zjevnost.
[Speech and Dis-closure.]
Praha: OIKOYMENH, 2017. 77 s. Oikúmené. Malá řada, 22. ISBN 978-80-7298-526-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: language * speech * understanding * phenomenology * normative pragmatism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278924

0482196 - FLU-F 2018 RIV FR fre J - Článek v odborném periodiku
Kouba, Petr
Etre visible, devenir invisible et la capacité de voir. Ľ migration rom comme événement politique.
[Being visible, becoming invisible and a capacity to see. Roma emigration as a political event.]
L' Homme et la Societe. -, č. 203/204 (2017), s. 139-159. ISSN 0018-4306
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: visibility * invisibility * event * power of the powerless
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277578

0476033 - FLU-F 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
The Sacrifice and the Ludic Stances Reflected Through the Theatre Practice of the 20th Century.
Filozofia. Roč. 72, č. 6 (2017), s. 451-462. ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performative turn * performance * sacrifice * ludic stance * play * postmodern condition * Brecht * Benjamin * Grotowski
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/6/451-462.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272710

0486416 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kovář, Miroslav
Marginálie k diskusi o počátcích dominikánského kláštera v Sezimově Ústí.
[Notes for discussion on the beginnings of the Dominican monastery in Sezimovo Ústí.]
Časopis Společnosti přátel starožitností. Roč. 125, č. 3 (2017), s. 145-158. ISSN 1803-1382
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: South Bohemia * Sezimovo Ústí * Dominican * monastery * Early Gothic * architectural element * vault corbels
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281252

0486418 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Kovář, Miroslav - Žemlička, Josef
Zpráva o probíhajícím průzkumu kláštera minoritů v Litoměřicích a jeho předběžných výsledcích.
[Report of the ongoing research of the minorite monastery in Litomerice and its preliminary results.]
Porta Bohemica: sborník historických prací 8. Litoměřice: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2017, s. 225-238. ISBN 978-80-904381-7-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: minorites * middle ages * Litoměřice * monastery * church * nave
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282314

0497801 - FLU-F 2019 PL pol, cze B - Monografie kniha jako celek
Kras, P. (ed.) - Nodl, Martin (ed.)
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo.
[Jan Hus: Life, thoughts, heritage.]
Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017. 337 s. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: John Hus * historiography * religious practice
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290289

0497798 - FLU-F 2019 RIV PL pol M - Část monografie knihy
Kras, P. - Nodl, Martin
Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa - próba bilansu.
[Between authority and obedience: ecclesiology versus religious practice.]
Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2017 - (Kras, P.; Nodl, M.), s. 13-52. ISBN 978-83-65880-09-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Hus * church history * historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290286

0495921 - FLU-F 2019 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Kuneš, Jan
Základné problémy fenomenológie - dokončenie Bytia a času.
[The Basic Problems of Phenomenology – The Completion of Being and Time.]
Heidegger a novoveká metafyzika. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2017 - (Leško, V.; Sobotka, M.), s. 167-192. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 105. ISBN 978-80-8152-580-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Heidegger * being * time * ontology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289862

0485871 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kurzová, Helena
Za odkazem Jaromíra Jedličky.
[On the Legacy of Jaromír Jedlička.]
Listy filologické. Roč. 140, č. 3/4 (2017), s. 471-482. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jaromír Jedlička * Josef Zubatý * Karl Brugmann * Indo-European derivation * Caland system
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280811

0483564 - FLU-F 2018 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kužel, Petr (ed.)
Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty.
[Egon Bondy. Working Analysis and Other Texts.]
Praha: Filosofia, 2017. 410 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 15. ISBN 978-80-7007-486-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Political Thoughts * Marxism * State Capitalism * State Socialism * Workers' Councils
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278840

0483537 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kužel, Petr - Svěrák, Š. - Rakowski, R. - Hauser, Michael
Ideologie.
[Ideology.]
Kontradikce/Contradiction. Roč. 1, č. 1 (2017), s. 113-130. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ideology * Marx * Lenin * Althusser * Jameson * Žižek
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278838

0483556 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Politické myšlení Egona Bondyho.
[Political Thoughts of Egon Bondy.]
Egon Bondy. Pracovní analýza a jiné texty. Praha: Filosofia, 2017 - (Kužel, P.), s. 13-59. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 15. ISBN 978-80-7007-486-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Political Thoughts * Marxism * State Capitalism * State Socialism * Workers' Councils
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278805