Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 293

0474289 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Duží, M. - Materna, Pavel
Několik poznámek k Peregrinovu hodnocení TIL.
[Some notes to Peregrine's evaluation of TIL.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 113-116. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: function * construction * set * Transparent Intensional Logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281157

0488903 - FLU-F 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Duží, M. - Materna, Pavel
Validity and Applicability of Leibniz's Law of Substitution of Identicals.
The Logica Yearbook 2016. London: College Publications, 2017 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 17-35. ISBN 978-1-84890-243-5.
[Logica 2016. Hejnice (CZ), 20.06.2016-24.06.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Leibniz * Substitution of identicals * Three kinds of context * Transparent Intensional Logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283421

0484523 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořák, Tomáš
Hieroglyfické písmo.
[Hieroglyphic Writing.]
Teorie vědy. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 83-107. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Carlo Ginzburg * indexical paradigm * script * self-registering instruments
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279739

0484596 - FLU-F 2018 RIV DE fre J - Článek v odborném periodiku
Fazakas, Istvan
Les structures imaginaires et phantastiques de l’intersubjectivité.
[The imaginary and phantastic structures of intersubjectivity.]
Annales de phénoménologie. -, č. 16 (2017), s. 125-143. ISSN 1632-0808
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: imagination * perceptive phantasy * intersubjectivity * Winnicott * Richir
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://annales.eu/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/Annales-de-Ph%C3%A9nom%C3%A9nologie-N%C2%B0-16-2017.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279763

0485652 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Feinberg, Joseph Grim
Básník a lid. Bedřich Václavek mezi literaturou a folklorem.
[The Poet and the People. Bedřich Václavek between Literature and Folklore.]
Česká literatura. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 823-845. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * interwar literary criticism * literary criticism * folklore studies * avant-garde
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281042

0494942 - FLU-F 2019 CZ cze, slo, eng B - Monografie kniha jako celek
Feinberg, Joseph Grim (ed.)
Kontradikce: časopis pro kritické myšlení.
[Contradictions: A Journal for Critical Thought.]
Praha: Filosofia, 2017. 358 s. ISBN 978-80-7007-503-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: East-Central Europe * critical theory * socialism * post-Communism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288035

0485800 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Feinberg, Joseph Grim
The uncivilized society of Czechoslovak tramps. An exploration in proletarian fantasy.
Studia Ethnologica Pragensia. Roč. 3, č. 2 (2017), s. 30-50. E-ISSN 2336-6699
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: back-to-nature movements * civil society * anti-politics * Czech tramping * Czech tramps * Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Antropology, ethnology
https://sites.ff.cuni.cz/studiaethnologicapragensia/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/Joseph_Grim_Feinberg_30-50.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280744

0481067 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Florianová, Hana
Anonymní Liber medicinalis z univerzitního prostředí.
[Anonymous Liber Medicinalis from the Environment of the Medieval University.]
Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017 - (Doležalová, L.; Dragoun, M.; Ctibor, J.), s. 264-285. ISBN 978-80-88013-50-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval medicine * medieval medical literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276679

0486970 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat, ger B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef - Matl, J. - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Svatoš, Martin - Smyčka, Václav - Žůrek, Jiří - Hádek, K. (ed.)
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 3., E-F.
[Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 3, E-F.]
Praha: Filosofia, 2017. 243 s. ISBN 978-80-7007-507-4
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyklopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281676

0481297 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Förster, Josef
K Rybově kritice Karla Kolčavy SJ a jeho znalostí teorie dramatu.
[Ryba´s criticism of Carolus Kolczawa S. J. and his knowledge of the theory of drama reconsidered.]
Listy filologické. Roč. 140, č. 3/4 (2017), s. 429-447. ISSN 0024-4457
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Carolus Kolczawa S. J. * Neo-Latin drama in Bohemia * theory of drama
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Literary theory
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280584

0487283 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Fořtová, Hana
“Stát je spravedlivá správa více domácností…” K pojmu suverenity u Jeana Bodina.
[“Commonwealth is a just government of several households…” To the Notion of Sovereignty in Bodin’s Political Thought.]
Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2017 - (Belling, V.; Kollert, L.), s. 13-35. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia Philosophica, 15. ISBN 978-80-7561-064-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bodin * political theory * sovereignty
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281939

0484225 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frei, Jan
Distance od jsoucna, poslání ke jsoucnu. K Patočkovu negativnímu platonismu a některým jeho interpretacím.
[Distance from a Being, A Calling to a Being. Towards Patočka's Negative Platonism and its Interpretations.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 6 (2017), s. 873-886. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Patočka * Negative Platonism * contradictory nature of the conception * Petr Rezek * Ladislav Hejdánek * Pavel Kouba
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279677

0481731 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frei, Jan
K recenzi R. Kandy na český překlad Adornova „Žargonu autenticity".
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 5 (2017), s. 789-792. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Adorno * jargon * Jargon of Authenticity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277966

0484396 - FLU-F 2018 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Frei, Jan
Zerstreuung, Verschließung, Hingabe. Zur Figur des Transzendierens bei Jan Patočka.
[To get distracted, to enclose and to give oneself. The Gesture of Transcendence in Jan Patočka.]
Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 48-70. E-ISSN 1561-8927
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: transcendence * person * objectivity * otherness * Christianity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/issue/view/8
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279718

0481960 - FLU-F 2018 RIV SK fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fulka, Josef
La seconde vie de certaines idées françaises.
[Second Life of Certain French Thoughts.]
La culture française a-t-elle encore une influence dans le monde d'aujourd'hui? Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Vojtek, D.), s. 99-111. ISBN 978-80-555-1824-4.
[La culture francaise a-t-elle encore une influence dans le monde d'aoujour'hui. Prešov (SK), 20.10.2016-21.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: French philosophy * feminism * psychoanalysis
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277394

0483518 - FLU-F 2018 RIV SK fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fulka, Josef
L'enfant-monstre, l'enfant-fantsme.
[Infant-monster, Infant-phantasy.]
L'enfant. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017 - (Drengubiak, J.), s. 116-122. ISBN 978-80-555-1921-0.
[L'enfant. Kokošovce (SK), 28.06.2016-01.07.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: infant * psychology * film studies
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Studies on Film, Radio and Television
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278797

0482132 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Ruce a svět. Merleau-Ponty, gesto a znakový jazyk.
[Hands and World. Merleau-Ponty, Gesture and Sign Language.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 43-52. ISSN 1804-3240
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * sign language linguistics * gesture
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: General language studies
https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2017/11/Josef_Fulka_43-52.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277539

0480322 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Serialismus revisited. K seriální technice Alaina Robbe-Grilleta ve filmu Eden a potom.
[Serialism revisited. On Alain Robbe-Grillet’s Serial Technique in Eden and After.]
Kino-ikon. -, č. 1 (2017), s. 5-24. ISSN 1335-1893
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: serialism * film studies * 20th century music
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Studies on Film, Radio and Television
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276131

0490223 - FLU-F 2019 RIV NL ger J - Článek v odborném periodiku
Gutschmidt, Holger
Das Menschenbild des Kallikles im platonischen Gorgias: Der anthropologische Hintergrund einer sophistischen These.
[Callicles‘ Idea of Man in the Platonic Gorgias: The Anthropological Background of a Sophistic Thesis.]
Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 1-17. ISSN 1384-6663
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plato * Gorgias * Callicles * Anthropology * Hedonism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/bpjam.00001.gut
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284701

0487066 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hála, Vlastimil
Masaryk a morální význam sekularismu.
[Masaryk and the Moral Significance of Secularism.]
Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 213-228. ISBN 978-80-7007-505-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: values * secularism * liberalism * religion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281746

0479501 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Analogia entis v nominalistické tradici. Poznámky na okraj sémantiky 14. století.
[Analogia Entis in the Nominalist Tradition. Marginal Notes on Fourteenth-Century Semantics.]
Aithér. Roč. 9, č. 17 (2017), s. 48-73. ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: semantics * ontology * nominalism * philosophy of the 14th century
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/08/A17-1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275484

0481965 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Jan Dullaert of Ghent on the Foundations of Propositional Logic.
Vivarium. Roč. 55, č. 4 (2017), s. 273-306. ISSN 0042-7543
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Dullaert of Ghent * the circle of John Mair * scholastic logic * propositional logic * Bradwardine’s principle * infinite expressions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277389

0481494 - FLU-F 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Paul of Venice and Realist Developments of Roger Swyneshed's Treatment of Semantic Paradoxes.
History and Philosophy of Logic. Roč. 38, č. 4 (2017), s. 299-315. ISSN 0144-5340
Grant CEP: GA ČR GP13-08389P
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logic * Cambridge
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.294, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277041

0481846 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
The Closure Principle for Signification. (An Outline of a Dynamic Version).
Studia Neoaristotelica. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 59-84. ISSN 1214-8407
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thomas Bradwardine * Stephen Read * semantic paradoxes * closure principle for signification * dynamic semantics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277362

0483521 - FLU-F 2018 SK cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael - Dinka, P.
Láska k moci a moc lásky.
[Love for Power and Power of Love.]
Láska k moci a moc lásky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017 - (Dinka, P.), s. 70-97. ISBN 978-80-8061-984-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prague Spring 1968 * Badiou * event * post-modernism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278825

0481831 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Traumatické jádro marxisticko-křesťanského dialogu.
[The Traumatic Core of the Marxist-Christian Dialogue.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 313-332. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Christianity * concept of man * universalism * Milan Machovec
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277296

0477951 - FLU-F 2018 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Havelka, Tomáš
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 165-178. ISBN 978-80-7286-305-1
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: homiletics * Sunday Postils * Early Modern Culture * preacher
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274249

0486179 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Havelka, Tomáš
Jan Amos Komenský jako vypravěč.
[Johannes Amos Comenius as narrator.]
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 233-251. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Homiletics * narration * early modern literature * biblical quotations * Jan Amos Comenius
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281035

0481358 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
K biblickým citacím v Historii o umučení a Kázání XXI Jana Amose Komenského.
[On biblical quotations in the cycle Sermons XXI and History of the Sufferings by Johann Amos Comenius.]
Česká literatura. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 507-539. ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Amos Komenský * Sermon XXI * History of the Sufferings * Gospel harmony * homiletics * biblical quotations * frequency analysis
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276932

0486415 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havrda, Jan - Kovář, Miroslav - Žďárská, A.
Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě.
[St. Clement Dominican Monastery in the Old Town of Prague.]
Staletá Praha. Roč. 33, č. 2 (2017), s. 2-71. ISSN 0231-6056
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mendicants * Dominican monastery * Prague * archaeological excavation * building history survey * Romanesque architecture * Gothic architecture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282319

0474589 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Havrda, Matyáš
Body and Cosmos in Galen's Account of the Soul.
Phronesis: a journal for Ancient philosophy. Roč. 62, č. 1 (2017), s. 69-89. ISSN 0031-8868
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: capacities * embryology * mixtures * soul substance * teleology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271607

0481976 - FLU-F 2018 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Havrda, Matyáš
Clement's Exegetical Interest in Stromateis VIII.
Clement's Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria. Leiden: Brill, 2017 - (Černušková, V.; Kovacs, J.; Plátová, J.; Hušek, V.), s. 162-178. ISBN 978-90-04-33123-5.
[Colloquium on Clement of Alexandria /2./. Olomouc (CZ), 29.05.2014-31.05.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: exegesis * demonstration * categories * causation * Galen
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277542

0481049 - FLU-F 2018 RIV CZ grk, cze B - Monografie kniha jako celek
Havrda, Matyáš - Černušková, V. - Plátová, J. - Šedina, M.
Klement Alexandrijský. Stromata VIII (Liber logicus). Rejstříky ke Stromatům I-VII.
[Clement of Alexandria. Stromata VIII (Liber logicus). Indexes to Strom I-VII.]
Praha: Oikoymenh, 2017. 212 s. Knihovna raně křesťanské tradice, 21. ISBN 978-80-7298-472-5
AV ČR(CZ) Fellowship J. E. Purkyně
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Christian philosophy * epistemology * scepticism * categories * causation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276695

0482962 - FLU-F 2018 AR spa J - Článek v odborném periodiku
Heider, Daniel
El concepto de ser en Suárez. ?Unívoco o análogo?
[Suárez on the Concept of Being. Is Suárez’s Concept of Being Analogical or Univocal?]
Studium. Filosofía y Teología. Roč. 20, č. 40 (2017), s. 99-120. ISSN 0329-8930
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Suárez * concept of being * analogy * univocity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://studium.unsta.edu.ar/ojs/index.php/Studium/article/view/141/120
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278454

0487973 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hill, James
Dvě složky vědomí u George Berkeleyho.
[Two constituents of consciousness in George Berkeley.]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 25-36. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Berkeley * consciousness * idea * notion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282673

0487980 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hill, James - Karásek, Jindřich
Předmluva.
[Preface.]
Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017 - (Hill, J.; Karásek, J.), s. 7-10. ISBN 978-80-246-3747-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Descartes * Wolff * Kant * Berkeley * Russell * consciousness * self-reflexion
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282611

0483726 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hladík, Radim
Zdrojový kód jako literární technologie? O vytváření faktů v digitálním výzkumu.
[Source Code as a Literary Technology? On the Production of Facts in Digital Research.]
Teorie vědy. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 31-56. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: literary technology * source code * e-research * scientific knowledge * digital humanites
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Information science (social aspects)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278926

0483843 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Církevně-politický a spirituální profil Jana Hasištejnského z Lobkowicz.
[Church-political and spiritual profile of Jan Hassensteiner of Lobkowicz.]
Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (Ottová, M.; Mudra, A.), s. 48-53. ISBN 978-80-87784-29-7; ISBN 978-80-7308-734-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Middle Ages * Aristocracy * Spirituality
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279049

0501403 - FLU-F 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Die Familie von Lobkowicz als Vermittler der kulturellen Wechselwirkungen im böhmisch-sächsischen Grenzraum um 1500.
[The family of Lobkowicz as a mediator of cultural interactions in the Bohemian-Saxon border area around 1500.]
Neues Archiv für sächsische Geschichte. Roč. 88, č. 1 (2017), s. 225-233. ISSN 0944-8195
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Family of Lobkowicz * Bohemia * Saxony * Borderland * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293433

0498006 - FLU-F 2019 RIV CN chi M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Jieke dui Ouzhou yu Ouzhou Dalu bianqian de rentong.
[A Land od Many Names: An Essay on Czech Context of Europe.]
Lengzhan hou Deguo yu zhong dong Ou de guanxi. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2017, s. 59-70. ISBN 978-7-5201-0179-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechia * Europe * identity * intellectual history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290799

0483844 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Kadaňská sakrální topografie lobkowiczkých časů.
[The sacral topography of Kadaň in the Lobkowicz periode.]
Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517). Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2017 - (Ottová, M.; Mudra, A.), s. 28-47. ISBN 978-80-87784-29-7; ISBN 978-80-7308-734-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * City of Kadaň * Sacral Topography * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279051

0481966 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr - Fesenko, M.
Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu.
[Russians in Prague. Russian intellectuals between the World Wars in Czechoslovakia.]
Praha: Filozofická fakulta UK, 2017. 155 s. ISBN 978-80-7308-748-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovakia * Russians * Exile * Intellectuals * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278977

0483800 - FLU-F 2018 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
„Apostolus, sed non Christi“. Der Dominikanerinquisitor Heinrich Institoris (†1505) und seine Tätigkeit in den böhmischen Ländern.
[„Apostolus, sed non Christi“. The Dominican inquisitor Heinrich Institoris (†1505) and his activities in the Bohemian lands.]
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 39-52. ISBN 978-80-7286-305-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Inquisition * Bohemian Reformation * Religious Violence * Tolerance
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278983

0496396 - FLU-F 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hoblík, Jiří
Wahre Authorität.
[The True Authority.]
Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: zur Perikopenreihe IV, plus Nun gehe hin und lerne! Weihenzell: Studium in Israel e.V., 2017, s. 244-249. ISBN 978-3-9816903-3-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: transcendence * Solomon's temple
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Theology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289900

0483748 - FLU-F 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
Future Legacy of the Russian Revolution. Participatory Political Economies.
International Critical Thought. Roč. 7, č. 4 (2017), s. 565-580. ISSN 2159-8282
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: revolution * participation * political economy * Russian revolution
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278946

0476056 - FLU-F 2018 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
The Conference from the Prague Perspective.
Philosophy & Social Criticism. Roč. 43, č. 3 (2017), s. 256-257. ISSN 0191-4537
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Critical Theory * Conference Philosophy and Social Science * Prague
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272616

0476871 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek - Suša, Oleg
Úvod. Riziková společnost a globální ohrožení.
[Introduction. Risk Society and Global Threats.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 9-15. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273287

0474694 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Empirismus, naturalismus a ideje. Humovy vlivné doktríny ve 20. století.
[Empiricism, Naturalism and Ideas. Hume's Influential Doctrines in the 20th Century.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 297-315. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: David Hume * W. V. O. Quine * Jerry Fodor * empiricism * naturalism * ideas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271743

0480273 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Filip Tvrdý o naturalizaci filosofie.
[Filip Tvrdý on Naturalizing Philosophy.]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 71-79. ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Filip Tvrdý * naturalism * introspection * morality * free will
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276109

0476853 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hříbek, Tomáš
Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.
[What it's like, or what it's about? The place of consciousness in a material world.]
Praha: Filosofia, 2017. 345 s. ISBN 978-80-7007-487-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * qualia * zombie and knowledge arguments * materialism * naturalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273252