Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 281

0507594 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Filomeno, Aldo
Stable regularities without governing laws?
Studies in History and Philosophy of Modern Physics. -, č. 66 (2019), s. 186-197. ISSN 1355-2198
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Laws of nature * Physical necessity * Non-accidental regularities * Dynamical systems * Complex systems * Method of arbitrary functions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.986, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1355219818300297?via%3Dihub
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298597

0507409 - FLÚ 2020 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Filomeno, Aldo
The Relation Between Scientific Models and Their Targets: Report on the “Representation in Science” Workshop.
Journal for General Philosophy of Science. Roč. 50, č. 2 (2019), s. 307-310. ISSN 0925-4560
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: scientific models * targets
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://link.springer.com/article/10.1007/s10838-019-09457-7
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298582

0511220 - FLÚ 2020 DE ger B - Monografie kniha jako celek
Fischer, N. (ed.) - Reifenberg, P. (ed.) - Sirovátka, Jakub (ed.)
Das Antlitz des Anderen: Zum Denken von Emmanuel Levinas.
[The Face of the Other: On the thinking of Emmnanuel Levinas.]
Freiburg: Verlag Karl Alber, 2019. 118 s. ISBN 978-3-495-49058-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Emmanuel Levinas * Ethics * Other * Face
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301548

0505258 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Florianová, Hana
Klaretův výraz blesia, zubní červ a léčení zubů ve středověkých pramenech.
[Claretus’ Word blesia, Tooth Worm and Healing Toothache in Medieval Sources.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 145-161. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Latin lexicography * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Albicus de Uniczow * medieval medicine * history of dental medicine
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296740

0521714 - FLÚ 2020 RIV CZ cze, lat, ger, yid B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef - Kvapil, Jan - Matl, Jiří - Pelc, Vojtěch - Petrbok, Václav - Podavka, Ondřej - Polakovič, Daniel - Pumprla, Václav - Smyčka, Václav - Svatoš, Martin - Vaculínová, Marta - Žůrek, Jiří - Hádek, Karel
Joannes Petrus Cerroni. Spisovatelé Království českého. Díl 2., C-D.
[Johann Peter Cerroni. Writers of the Kingdom of Bohemia. Volume 2, C-D.]
Praha: Filosofia, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7007-514-2
Grant CEP: GA ČR GAP406/12/2254
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Peter Cerroni * encyclopedies * scholars
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306312

0511014 - FLÚ 2020 RIV HU eng M - Část monografie knihy
Förster, Josef
Sources and influences of the dramatic work of Johann Christian Alois Mickl.
Theory and Practice in 17th-19th Century Theatre: Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways towards Professional Stage. Eger: Kiadó, 2019 - (Czibula, K.; Demeter, J.; Pintér, M.), s. 105-110. ISBN 978-963-496-129-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Neo-Latin drama * Early Modern Period * Czech Lands
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303435

0518005 - MÚA 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Franc, Martin - Dvořáčková, Věra - Kunštát, Miroslav - Jůnová Macková, Adéla - Kábová, Hana - Šoukal, Jiří - Gecko, Tomáš - Hudek, A. - Míšková, Alena - Brádlerová, Daniela - Boháček, Jan - Josefovičová, Milena - Těšínská, Emilie - Hermann, Tomáš - Sommer, Vítězslav - Mervart, Jan - Kmochová, Nataša
Dějiny Československé akademie věd I. 1952–1962.
[History of the Czechoslovak Academy of Sciences. Volume I. (1952–1962).]
Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 831 s. ISBN 978-80-200-3053-5; ISBN 978-80-88304-17-3
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:68378114 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences, 1952-1962 * history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304724

0506668 - FLÚ 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Franek, Juraj
The Reception of Socrates in Tertullian.
Brill's Companion to the Reception of Socrates. Leiden: Brill, 2019 - (Moore, C.), s. 435-452. Brill’s companion to classical reception, 18. ISBN 978-90-04-39674-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Socrates * Tertullian * Reception * Early Christianity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298118

0506674 - FLÚ 2021 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
Franek, Juraj - Urbanová, D.
“May Their Limbs Melt, Just as This Lead Shall Melt…”: Sympathetic Magic and Similia Similibus Formulae in Greek and Latin Curse Tablets (Part 1).
Philologia Classica. Roč. 14, č. 1 (2019), s. 27-55. ISSN 0202-2532
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Curse Tablets * Defixiones * Ancient Magic * Sympathetic Magic * Similia Similibus * Greek and Latin Epigraphy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
http://hdl.handle.net/11701/15906
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298117

0518873 - FLÚ 2020 CZ eng M - Část monografie knihy
Frei, Jan
Melodies of the Songs of the Jistebnice Kancionál.
Jistebnický kancionál: Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7. Sv. 2, Cantionale. Kritická edice. Chomutov: Luboš Marek, 2019 - (Vlhová-Wörner, H.), s. 41-56. ISBN 978-80-87127-98-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Jistebnice Kancionál * Songs * Hussitism * History * Musical Structures
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306473

0518874 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Frei, Jan
Nápěvy písní Jistebnického kancionálu.
[Melodies of the Songs of the Jistebnice Kancionál.]
Jistebnický kancionál: Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7. Sv. 2, Cantionale. Kritická edice. Chomutov: Luboš Marek, 2019 - (Vlhová-Wörner, H.), s. 22-40. ISBN 978-80-87127-98-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: The Jistebnice Kancionál * Songs * Hussitism * History * Musical Structures
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306474

0510051 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Afekt a exteriorita: Robbe-Grilletova sartrovská inspirace.
[Affect and Exteriority: Robbe-Grillet’s Sartrian Inspiration.]
Svět literatury. Roč. 29, č. 59 (2019), s. 135-146. ISSN 0862-8440
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-20498S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Affectivity * phenomenology * the French new novel
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Literary theory
https://svetliteratury.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/14/2019/04/Josef_Fulka_135-146.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300617

0510751 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Fulka, Josef
Dětství podle Bohumila Hrabala.
[Childhood According to Bohumil Hrabal.]
Schizofrenická historiografie: literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století. Dolní Břežany: Scriptorium, 2019 - (Češka, J.; Ďurčanský, M.; James, P.), s. 103-114. ISBN 978-80-88013-79-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-20498S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohumil Hrabal * psychoanalysis * childhood
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302478

0511897 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Glombíček, Petr
Původ zájmu o common sense: vznik Shaftesburyho eseje “Sensus Communis”.
[The Origin of the Concern for Common Sense: The Genesis of Shaftesbury’s Essay “Sensus Communis”.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 735-752. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-06904S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: common sense * ridicule * Mary Astell * Jonathan Swift
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0302136
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302136

0505802 - FLÚ 2020 RIV NL ger M - Část monografie knihy
Gutschmidt, Holger
Hegel gegen Spinoza. und gegen Hegel: Hegels späte Kritik an der Substanzphilosophie und sein eigener Übergang von der “Substanz” zum “Subjekt”.
[Hegel against Spinoza … and against Hegel. Hegel’s late criticism of the metaphysics of substance and his own transition from “substance” to “subject”.]
Übergänge in der klassischen deutschen Philosophie. Leiden: Wilhelm Fink, 2019 - (Karásek, J.; Kollert, L.; Matějčková, T.), s. 169-192. Jena-Sophia: Studien und Editionen zum deutschen Idealismus und zur Frühromantik, 18. ISBN 978-3-7705-6402-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Georg Wilhelm Friedrich Hegel * metaphysics * Baruch Spinoza * subject * substance * German Idealism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297879

0524299 - FLÚ 2021 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Gutschmidt, Holger
Rationalismus (I): René Descartes.
[Rationalism (I): René Descartes.]
Handbuch Ontologie. Stuttgart: J.B. Metzler, 2020 - (Urbich, J.; Zimmer, J.), s. 66-70. ISBN 978-3-476-04637-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ontology * René Descartes * Substance * Idea * Development
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308987

0519685 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hála, Vlastimil
„Napsala jsem to já, nikoli ‚historické okolnosti‘.“ Za Ágnes Hellerovou.
[„I wrote it, not the ´historical circumstances´“ To Ágnes Heller.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 813-815. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * universalism * responsibility
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC%205_2019/813-815-fc5_19-HALA.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304678

0508404 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Jesuit Probabilistic Logic between Scholastic and Academic Philosophy.
History and Philosophy of Logic. Roč. 40, č. 4 (2019), s. 355-373. ISSN 0144-5340
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12408S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: probabilistic logic * logical validity * epistemic logic * Jesuits * second scholasticism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.359, rok: 2018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01445340.2019.1615363
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299319

0524384 - FLÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Seventeenth-Century Scholastic Syllogistics: Between Logic and Mathematics?
Review of Symbolic Logic. Roč. 13, č. 2 (2020), s. 219-248. ISSN 1755-0203
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: scholastic logic * mathematisation * second scholasticism * syllogistic reasoning * substructural logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.731, rok: 2018
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-symbolic-logic/article/seventeenthcentury-scholastic-syllogistics-between-logic-and-mathematics/48DBB78BCC052CB35FC73405EB078266
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308737

0507326 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
The Probabilistic Logic of Eusebius Amort (1692-1775).
Early Science and Medicine. Roč. 24, č. 2 (2019), s. 186-211. ISSN 1383-7427
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12408S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Eusebius Amort * Jacob Bernoulli * probability * probabilistic logic * Second Scholasticism * Catholic Enlightenment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.450, rok: 2018
https://brill.com/view/journals/esm/24/2/article-p186_3.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298333

0522745 - FLÚ 2021 RIV RO eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
The Scholastic Logic of Statistical Hypotheses: proprietates terminorum, consequentiae, necessitas moralis, and probabilitas.
Journal of Early Modern Studies. Roč. 8, č. 1 (2019), s. 61-82. ISSN 2285-6382
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12408S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: second scholasticism * scholastic logic * probability theory * statistical quantification * modal logic * theories of suppositio
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.zetabooks.com/journals/journal-of-early-modern-studies/journal-of-early-modern-studies-volume-8-issue-1-spring-2019-common-notions-in-early-modern-thought.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307188

0510994 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Adornova filosofie nové hudby po konci postmodernismu.
[Adorno’s Philosophy of New Music After the End of Postmodernism.]
Theodor W. Adorno. Filosofie nové hudby. Praha: AMU, 2019, s. 221-246. ISBN 978-80-7331-512-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Adorno * the theory of music * Schönberg * Stravinskij
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301748

0510196 - FLÚ 2020 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Althusser, Feuerbach and the Non-Identical Concept of the Body.
Critical Horizons: a journal of philosophy and social theory. Online first, 15 Oct (2019). E-ISSN 1568-5160
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Body * nature * non-identity * death * Feuerbach * Althusser
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301325

0510241 - FLÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Dantovo “Peklo” a současná situace přechodu.
[Dante’s Inferno and the Present Situation of Transition.]
Tvar. Roč. 30, č. 13 (2019), s. 10-11. ISSN 0862-657X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Dante * postmodernism * post-humanism * the situation of transition
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301335

0520954 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Halucinační demokracie 1989-2019.
[Hallucinatory Democracy 1989-2019.]
Sametová budoucnost? Praha: Masarykova demokratická akademie, z. s., 2019 - (Drulák, P.; Agha, P.), s. 13-28. ISBN 978-80-87348-66-6; ISBN 978-80-87274-54-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Non-political politics * Havel * lustration * Agamben
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305624

0517450 - FLÚ 2020 SK slo M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Mysli v tisícročiach, jednaj práve teraz! Rozhovor.
Dav dva: kultúrno-politická revue. Košice: Dav dva, O.Z., 2019, s. 44-49. ISBN 978-80-8202-116-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: emancipační politika * interregnum * neoliberální racionalita
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302778

0510235 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Patočkova (a Pithartova) ideologie české semiperiferie.
[Patočka’s (and Pithart’s) Ideology of the Czech Semi-periphery.]
Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989-2019. Praha: Academia, 2019 - (Hlaváček, P.), s. 249-264. Společnost, 32. ISBN 978-80-200-3038-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: November 1989 * semi-periphery * Patočka * Pithart
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302979

0520864 - FLÚ 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hauser, Michael
Populismus jako hlas Reálna: Ideologie sjednocení v éře radikální mnohosti.
[Populism as a Voice of the Real: Ideology of Unification in the Era of Radical Multiplicity.]
Slavoj Žižek a kritika ideológie. [Bratislava]: POLE, 2019 - (Takáč, P.; Ruman, J.), s. 7-18. ISBN 978-80-973504-1-3.
[Slavoj Žižek a kritika ideológie. Košice (SK), 24.09.2019-25.09.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: New populism * paralogy * Žižek * Lyotard
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305559

0511501 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
Revenanti v exemplech českojazyčné literatury 17. a 18. století: pokus o typologii exemplových narativů s tématy návratu mrtvých.
[Revenants in Exempla in Bohemical literature of the 17th and 18th centuries: An attempted Typology of Exempla Narratives with topic of return of the dead.]
Historie - Otázky - Problémy. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 81-96. ISSN 1804-1132
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Exempla * Early Modern culture * Bohemical spiritual literature * Purgatory * catechism * typology of narratives * revenants * homiletic
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Religious studies
https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/11/2019/11/Tomas_Havelka_81-96.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304395

0517244 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Havelka, Tomáš
Skrytý tajemství Božích poklad: Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského.
[The hidden secret of God’s treasure: Biblical Quotes in Czech Writings by Jan Amos Comenius.]
Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2019. 383 s. ISBN 978-80-7422-719-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bible quotations * Johann Amos Comenius * Czech writings * exegesis * digital humanities * visualisation
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302545

0510889 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Havelka, Tomáš
“Krize” raněnovověké komiky.
[The “Crisis” of the Early Modern comic.]
Hranice smíchu: komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha: NLN, 2019 - (Bažant, V.; Šorm, M.), s. 361-377. ISBN 978-80-7422-716-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: comic * Early modern culture * humour * taste
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: 6.5 Other Humanities and the Arts
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301256

0511737 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
Fyzikalismus a status zákonů speciálních věd.
[Physicalism and the Status of Special Science Laws.]
Teorie vědy. Roč. 41, č. 2 (2019), s. 201-227. ISSN 1210-0250
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: physicalism * reductionism * emergence * autonomy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/483
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306927

0511728 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
Redukcionistický program fyziky a proměna fundamentální ontologie.
[The Reductionist Program of Physics and the Transformation of Fundamental Ontology.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 695-712. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-16370S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reductionism * physicalism * emergence * fundamental ontology * explanation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0302058
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302058

0497629 - FLÚ 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
The naturalness of artificial intelligence from the evolutionary perspective.
AI & Society. Roč. 34, č. 4 (2019), s. 889-898. ISSN 0951-5666
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-16370S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Artifact * Artificial * Evolution * Intelligence * Intentionality * Natural
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290300

Citace, recenze▾
Citace:
BLOOM, Peter. Identity, Institutions and Governance in an AI World: Transhuman Relations. Cham: Palgrave, 2020. ISBN 978-3-030-36180-8. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36181-5_1 [HODNOCENÍ]

0521935 - FLÚ 2021 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Havrda, Matyáš
Does Aristotle Distinguish Between Common and Specific Topoi in the Rhetoric?
Eirene. Roč. 55, č. 1/2 (2019), s. 179-197. ISSN 0046-1628
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: enthymemes * topoi * definitions * premisses
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.ics.cas.cz/upload/__files/Havrda_Eirene.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306709

0505404 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Havrda, Matyáš
Two Projects of Christian Ethics: Clement, Paed. I 1 and Strom. II 2, 4-6.
Vigiliae Christianae: a review of early Christian life and languages. Roč. 73, č. 2 (2019), s. 121-137. ISSN 0042-6032
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05919S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Clement of Alexandria * ethical doxography * Seneca * Posidonius * paraenesis * theoretical ethics * partition of philosophy * Christian doctrine
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://brill.com/view/journals/vc/73/2/article-p121_1.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296898

0510655 - FLÚ 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Heider, Daniel
Jesuit Psychology and the Theory of Knowledge.
Jesuit Philosophy on the Eve of Modernity. Leiden: Brill, 2019 - (Casalini, C.), s. 115-134. Jesuit studies. Modernity through the prism of Jesuit history, 20. ISBN 978-90-04-39439-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Francisco Suárez * Pedro Hurtado de Mendoza * vital powers * sensibles species * external senses
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301130

0518572 - FLÚ 2021 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hesová, Zora
Secular, Islamic or Muslim feminism? The Place of Religion in Women’s Perspectives on Equality in Islam.
Gender a výzkum / Gender and Research. Roč. 20, č. 2 (2019), s. 26-46. ISSN 2570-6578
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Islamic feminism * Islam * secular feminism * secularity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2019.20.2.482
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305636

0510884 - FLÚ 2020 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hladík, Radim
Why Sociologists Should not Bother with Theory: The Effect of Topics on Citations.
17th International Conference on Scientometrics and Informetrics: ISSI 2019, Proceedings. Vol. 2. Rome: Sapienza University, 2019 - (Catalano, G.; Daraio, C.; Gregori, M.; Moed, H.; Ruocco, G.), s. 2341-2346. Efesto. ISBN 978-88-3381-118-5.
[International Conference on Scientometrics and Informetrics: ISSI 2019 /17./. Rome (IT), 02.09.2019-05.09.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bibliometrics * Topic Modeling * Network-based * Odds ratios * Stochastic block models * Sociology * Czech
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
https://www.issi2019.org/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301260

0518334 - FLÚ 2020 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Ein Sprachenkonflikt unter den Franziskanern? Das Observantenvikariat „Bohemia“ vor 1500 und seine „nationalen“ Streitigkeiten.
[Language conflict between Franciscans? The Observant Vicariate „Bohemia“ before 1500 and its national disputes.]
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. Roč. 99, č. 1 (2019), s. 27-49. ISSN 0079-9068
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Franciscans * Middle Ages * National conflicts
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.degruyter.com/view/j/qufiab.2019.99.issue-1/qufiab-2019-0005/qufiab-2019-0005.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303497

0518322 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Jan Hasištejnský z Lobkowicz aneb františkánství mezi Kadaní a Jeruzalémem.
[John Hassenstein of Lobkowicz, or the Franciscanism between Kadaň and Jerusalem.]
Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění. Praha: Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019 - (Hlaváček, P.), s. 247-262. Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana, 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscanism * Theology * Holy Land * Pilgrimage
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303482

0518321 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Lobkowiczové a františkáni v Kadani za časů evropských reformací a konfesionalizace.
[The Aristocratic House Lobkowicz and the Franciscans in Kadan during the European Reformations and Confessionalization.]
Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění. Praha: Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019 - (Hlaváček, P.), s. 296-318. Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana, 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscanism * European Reformation * Bohemia
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303481

0518343 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr (ed.)
Nesamozřejmý národ? Reflexe českého třicetiletí 1989-2019.
[Non-obvious Nation? Reflection of the Czech Thirty Years 1989–2019.]
Praha: Academia, 2019. 371 s. ISBN 978-80-200-3038-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechia * Europe * Velvet revolution * Transition 1989-2019
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303502

0518315 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr (ed.)
Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění.
[Transformations of the Franciscan tradition: From theology and philosophy to culture and art.]
Praha: Filosofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019. 370 s. Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana, 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscanism * History * Philosophy * Theology * Arts
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303477

0505419 - FLÚ 2020 RIV BR eng M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek
Direito, Justiça Social e Reconhecimento.
[Law, Social Justice and Recognition.]
Filosofia do Direito: diálogos globais, temas polémicos e desafios da justiça. Sao Paulo: Quartier Latin, 2019 - (Bittar, E.), s. 299-317. ISBN 978-8576749899
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Philosophy of Law * Recognition * Critical * Rights * Social Justice * Global
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297002

0507589 - FLÚ 2020 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
Od sociálních a environmentálních konfliktů k pozitivnímu alarmismu.
[From Social and Environmental Conflicts to Positive Alarmism.]
Filozofia. Roč. 74, č. 5 (2019), s. 366-377. ISSN 0046-385X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Civilization * Conflicts * Critical * Environmental * Global * Positive alarmism * Social
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/filozofia.2019.74.5.2
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298626

0507612 - FLÚ 2020 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
Social and environmental conflicts or sustainable development? Positive alarmism.
Civitas - Revista de Ciências Sociais. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 281-295. ISSN 1519-6089
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Environment * Ecological conflict * Social conflict * Alarmism * Global capitalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/33782
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298625

0510035 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Asistovaná smrt, profesní etika a svědomí.
[Assisted Death, Professional Ethics and Conscience.]
Časopis zdravotnického práva a bioetiky. Roč. 9, č. 1 (2019), s. 27-38. ISSN 1804-8137
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: euthanasia * professional ethics * personal integrity * conscience
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/179
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300622

0510029 - FLÚ 2020 RIV CH eng M - Část monografie knihy
Hříbek, Tomáš
Mach and Panqualityism.
Ernst Mach - Life, Work, Influence. Cham: Springer, 2019 - (Stadler, F.), s. 165-176. 742. ISBN 978-3-030-04377-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ernst Mach * Russellian Monism * Hard and Easy Problems * Neutral Monism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300621

0519836 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hudek, A. (ed.) - Kopeček, Michal (ed.) - Mervart, Jan (ed.)
Čecho/slovakismus.
[Czecho/slovakism.]
Praha: NLN, 2019. 478 s. ISBN 978-80-7422-679-3; ISBN 978-80-7285-229-1
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378114
Klíčová slova: Czechoslovakism * analytical tool * mid-19. Century * split of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304819