Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 255

0498611 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dvořák, Petr
Kauzalita v narativní struktuře vybraných Foglarových děl.
[Causation in the Narrative Structure of Selected works by Foglar.]
Duchovní rozměr fenoménu Foglar. Praha: Dingir, 2018 - (Hošek, P.), s. 65-87. ISBN 978-80-86779-48-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: causation * narrative * structuralism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290921

0490493 - FLU-F 2019 RIV HU hun J - Článek v odborném periodiku
Fazakas, Istvan
Marc Richir és a fenomenológia új megalapozása.
[Marc Richir and the refoundation of phenomenology.]
ELPIS. Roč. 11, č. 1 (2018), s. 69-82. ISSN 1788-8298
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phantasy * imagination * Richir * phenomenology of perception
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://elpis.hu/issues/18/Elpis18_fazakas.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290543

0500592 - FLU-F 2019 CZ cze, slo, eng B - Monografie kniha jako celek
Feinberg, Joseph Grim (ed.) - Růžička, Jiří (ed.)
Kontradikce: časopis pro kritické myšlení.
[Contradictions: A Journal for Critical Thought.]
Praha: Filosofia, 2018. 517 s. ISBN 978-80-7007-558-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: East-Central Europe * critical theory * socialism * post-Communism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292703

0489230 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Feinberg, Joseph Grim
Lid jako filosof: folklór a masový intelektualismus v socialistickém hnutí.
[The Folk as Philosopher: Folklore and Mass Intellectualism in the Socialist Movement.]
Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 231-238. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Folklore * philosophy * avant-garde * intellectuals * socialist movement
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283809

0494946 - FLU-F 2019 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Feinberg, Joseph Grim
The paradox of authenticity: folklore performance in post-communist Slovakia.
Madison: University of Wisconsin Press, 2018. 234 s. ISBN 978-0-299-31660-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: East-Central Europe * post-Communism * authenticity * performance * poetics * the people * folklore
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292664

0494956 - FLU-F 2019 SK slo B - Monografie kniha jako celek
Feinberg, Joseph Grim
Vrátiť folklór ľuďom: dialektika autentickosti na súčasnom Slovensku.
[Returning Folklore to the People: The Dialectics of Authenticity in Contemporary Slovakia.]
Bratislava: AKAmedia, 2018. 270 s. ISBN 978-80-972769-1-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: East-Central Europe * post-Communism * authenticity * performance * poetics * the people * folklore
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292665

0499600 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Fialová, Radka
Justin Mučedník a jeho Bible.
[Justin Martyr and his Bible.]
Praha: Vyšehrad, 2018. 230 s. Teologie. ISBN 978-80-7601-081-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Justin Martyr * Early Christian Apologetics * 2nd Century Christianity * reception of Bible * Septuagint
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Theology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291824

0494574 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Förster, Josef (ed.)
Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem.
[Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! The Correspondence from Nicolaus Adauct Voigt to Gelasius Dobner.]
Praha: Scriptorium, 2018. 143 s. ISBN 978-80-88013-68-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enlightenment * scholar correspondence * 18th century * The Piarist Order * Czech Lands
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288489

0489896 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Fořtová, Hana
Benjamin Constant and the Ideas of Republicanism.
Acta politologica. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 33-46. E-ISSN 1803-8220
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: B. Constant * Mme de Staël * A. De Tocqueville * political theory * liberalism * liberty * French revolution * civic republicanism * virtue * patriotism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/001560.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285463

0496875 - FLU-F 2019 RIV FR fre M - Část monografie knihy
Fulka, Josef
La surdité et la langue des signes dans l’histoire de la philosophie.
[Deafness and sign language in the history of philosophy.]
Tous à l’école! Bonheurs, malentendus et paradoxes de l’éducation inclusive. Pessac: Presses universitaires de Bordeaux, 2018 - (Kohout-Diaz, M.), s. 81-90. Études sur l’éducation (Talence). ISBN 979-10-300-0224-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: deafness * sign language * history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290255

0493126 - FLU-F 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Lomený pohled: povaha a úloha fikce ve francouzské osvícenské filozofii.
[A broken view: nature and role of fiction in the French Enlightenment philosophy.]
World Literature Studies. Roč. 10, č. 2 (2018), s. 14-23. ISSN 1337-9275
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enlightenment * education * perception * French philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286587

0484565 - FLU-F 2019 NL eng B - Monografie kniha jako celek
Gvoždiak, Vít (ed.) - Švantner, M. (ed.)
How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics.
Leiden: Brill Rodopi, 2018. 163 s. Value Inquiry Book Series, 305. ISBN 978-90-04-34777-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: semiotics * C.S.Peirce
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281735

0494441 - FLU-F 2019 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Gvoždiak, Vít
Integracionistická sémiologie a teorie textu.
[Integrationist semiology and text theory.]
Jazykovedný časopis. Roč. 69, č. 1 (2018), s. 39-49. ISSN 0021-5597
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: communication * methodology * philosophy of language * semantics * sign
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: General language studies
http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/2018/1/jc18-01.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287629

0493379 - FLU-F 2019 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Gvoždiak, Vít
Jakobson and Peirce: Deep Misunderstanding, or Creative Innovation?
How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics. Leiden: Brill Rodopi, 2018 - (Gvoždiak, V.; Švantner, M.), s. 106-118. Value Inquiry Book Series, 305. ISBN 978-90-04-34777-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: C. S. Peirce * semiotics * R. Jakobson
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286792

0502759 - FLU-F 2019 RIV SK cze M - Část monografie knihy
Hála, Vlastimil
Problém (spolu) odpovědnosti a ideová východiska ekologické filosofie.
[Problem of (Co-) Responsibility and Ideological Starting Points of the Environmental Philosophy.]
Podoby zodpovednosti: filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch. Bratislava: IRIS, 2018 - (Smreková, D.), s. 61-97. ISBN 978-80-8200-030-9
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ecology * ethics * globalization * sustainability
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294655

0498273 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hála, Vlastimil
Univerzalismus v pluralitním světě: k etické koncepci Ágnes Hellerové.
[Universalism in the Pluralistic World: On the Ethical Conception of Agnes Heller.]
Praha: Filosofia, 2018. 153 s. Filosofie a sociální vědy, 61. ISBN 978-80-7007-543-2
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ethics * responsibility * universalism * plurality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290665

0507329 - FLU-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Scholastická logika „vědění“ I.: Axiomy introspekce a iterované modality v logice 14. století.
[Scholastic Logic of „Knowledge“ Part I: The Axioms of Introspection and Iterated Modalities in Fourteenth-Century Epistemic Logic.]
Studia Neoaristotelica: series Bohemoslovaca. Roč. 15, č. 5 (2018), s. 127-205. E-ISSN 1804-6843
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: scholastic logic * doxastic and epistemic logic * iterated modalities * axioms of introspection * distributive properties of knowledge
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fp=studneoar&fq=studneoar%2fVolume%2f8985%7c15%2f8995%7cIssue%3a+5%2f
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298336

0507331 - FLU-F 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Scholastická logika „vědění“ II.: Axiomy introspekce a iterované modality mezi 15. a 16. stoletím.
[Scholastic Logic of „Knowledge“ II.: The Axioms of Introspection and Iterated Modalities in the Fifteenth and Sixteenth Centuries.]
Studia Neoaristotelica: series Bohemoslovaca. Roč. 15, č. 6 (2018), s. 209-262. E-ISSN 1804-6843
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: scholastic logic * doxastic and epistemic logic * iterated modalities * axioms of introspection * distributive properties of knowledge
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/852577E000563C54/file/251CB954E26840378525843A00642EE6/$FILE/studneoar_2018_0015_0006_0001_0056.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298338

0489592 - FLU-F 2019 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Hanke, Miroslav
What the Tortoise Said to Jesuits.
Topics in Spanish Philosophy. Pardubice: University of Pardubice, 2018 - (Bečková, A.; Stejskalová, J.), s. 32-56. ISBN 978-80-7560-109-4
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jesuit logic * Jesuit scholasticism * logical omniscience * infinite regress * epistemic logic * epistemology of logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283976

0493817 - FLU-F 2019 RIV ES spa J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
El centro vacío del populismo actual: la constitución antinómica del líder populista.
[The void centre of the contemporary populism: the antinomical constitution of the populist leader.]
Revista CIDOB d’Afers Internacionals. -, č. 119 (2018), s. 63-84. ISSN 1133-6595
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: populism * neoliberalism * fragmentation * multitude * Trump * Putin
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.cidob.org/en/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/119/the_void_centre_of_the_contemporary_populism_the_antinomical_constitution_of_the_populist_leader
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287150

0489410 - FLU-F 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
Metapopulism in-between democracy and populism: Tranformations of Laclau’s concept of populism with Trump and Putin.
Distinktion: Journal of Social Theory. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 68-87. ISSN 1600-910X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: populism * Laclau * Trump * Putin * Lyotard * metamodernism * paralogy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1600910X.2018.1455599
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283858

0510205 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Po konci lidských práv. Aporie lidskoprávního myšlení a politika rovnosti.
[After the End of the Human Rights. Aporia in human rights thought and the politics of equality.]
Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2018 - (Agha, P.), s. 121-137. ISBN 978-80-200-2958-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Human rights * equality * Badiou * Ranciere * Balibar * Žižek
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301327

0496925 - FLU-F 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Hauser, Michael
The Politics of Unification in a Fragmented World: Metapopulism and the Precariat.
Open Culture Studies. Roč. 2, č. 1 (2018), s. 307-318. ISSN 2451-3474
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: fragmentation * unification * metapopulism * precariat * sublimation * Lukacs
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.degruyter.com/view/j/culture.2018.2.issue-1/culture-2018-0028/culture-2018-0028.xml?format=INT
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290117

0497629 - FLU-F 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Havlík, Vladimír
The naturalness of artificial intelligence from the evolutionary perspective.
AI & Society. -, 19 February (2018). E-ISSN 1435-5655
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-16370S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Artifact * Artificial * Evolution * Intelligence * Intentionality * Natural
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290300

0497940 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havrda, Matyáš
Duše jako forma podle Alexandra z Afrodisiady.
[Soul as Form according to Alexander of Aphrodisias.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 54 (2018), s. 3-18. ISSN 0862-6901
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-05919S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: soul * form * mixture * Galen
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.reflexe.cz/Reflexe_54/Duse_jako_forma_podle_Alexandra_z_Afrodisiady.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290393

0490649 - FLU-F 2019 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hladík, Radim
Exploring Textual and Social Hierarchies in Czech Sociological Articles.
Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Paris: European Language Resources Association (ELRA), 2018, s. 1-3. ISBN 979-10-95546-20-7.
[International Conference on Language Resources and Evaluation /11./. Miyazaki (JP), 07.05.2018-12.05.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: sociology * literature * scientific writing * classification
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
http://lrec-conf.org/workshops/lrec2018/W24/summaries/3_W24.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290634

0501428 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Církevně-politický a spirituální profil Jana Hasištejnského z Lobkowicz.
[The Church-Political and Spiritual Profile of Jan Hasištejnský of Lobkowicz.]
Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu. Kadaň: Město Kadaň, 2018 - (Hlaváček, P.), s. 11-27. ISBN 978-80-87884-10-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristocratic family Lobkowicz * Late Middle Ages * Spirituality * Ecclesiastical politics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293464

0501423 - FLU-F 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Čarovná zahrada aneb Karel Čapek a české evropanství.
[The Magic Garden, or Karel Čapek and Czech Europeanism.]
Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -, č. 56 (2018), s. 12-17. ISSN 1805-7527
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Karel Čapek * Czechoslovakia * Europe * 20th century * Europeanism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293460

0497999 - FLU-F 2019 RIV FR eng M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Extra muros: The Bohemian Franciscans in their Mental and Economic Relations with the Countryside.
Ľéconomie des couvents mendiants en Europe centrale: Bohême, Hongrie, Pologne, v. 1220-v. 1550. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018 - (Cevins de, M.; Viallet, L.), s. 175-182. ISBN 978-2-7535-7326-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscans * Middle Ages * Christianity * Mentality
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290791

0501427 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Františkánský klášter v Kadani jako křižovatka mezinárodní komunikace.
[Franciscan Monastery in Kadaň as the crossroads of international communication.]
Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu. Kadaň: Město Kadaň, 2018 - (Hlaváček, P.), s. 29-39. ISBN 978-80-87884-10-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohemia * Royal town Kadaň * International communication * Diplomacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293463

0501405 - FLU-F 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hlaváček, Petr
Heinrich Institoris (d. 1505): The Papal Inquisition versus the Bohemian Reformation.
Filosofický časopis. Suppl., č. 1 (2018), s. 98-110. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Heinrich Institoris * Inquisition * Reformation * Bohemia * Moravia * Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293435

0497232 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hlaváček, Petr
Profesorská republika: osobnosti FF UK v meziválečném Československu.
[The Republic of Professors: The Personalities of the Faculty of Arts of the Charles University in the Interwar Czechoslovakia.]
Praha: Filozofická fakulta UK, 2018. 137 s. ISBN 978-80-7308-879-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Charles University * Czechoslovakia * History
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289807

0501425 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
Vitzthumové jako hádanka z nejstarších dějin františkánského kláštera v Kadani.
[The Vitzthum family as a riddle of the oldest history of the Franciscan monastery in Kadaň.]
Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu. Kadaň: Město Kadaň, 2018 - (Hlaváček, P.), s. 41-87. ISBN 978-80-87884-10-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franciscans * Bohemia * Cultural History * Middle Ages * Family Vitzthum
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293462

0501424 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
“Řecký argument” Jeronýma Pražského v českém církevně-politickém kontextu.
[The “Greek Argument” of Jerome of Prague in Czech Church‑Political Context.]
Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Filosofia, 2018 - (Pavlíček, O.), s. 48-57. Europaeana Pragensia, 10. ISBN 978-80-7308-759-3; ISBN 978-80-7007-512-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jerome of Prague * Bohemia * Czech Reformation * Intellectual history
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293461

0501430 - FLU-F 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Hlaváček, Petr
„Patriae meae“: Poohří ve spisech humanisty Caspara Bruschia.
[Patriae meae: Region Ohře in the writings of the humanist Caspar Bruschius.]
Jdi svou cestou a nech lidi mluvit: variety sociálních a kulturních dějin. Praha: NLN, 2018 - (Chládek, O.; Petráček, T.; Síč, J.), s. 251-258. ISBN 978-80-7422-629-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Caspar Bruschius * Humanistic literature * Bohemia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293483

0501752 - FLU-F 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Hoblík, Jiří
Ein Weg aus der Ausweglosigkeit.
[A Way from Hopelessness.]
Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext: zur Perikopenreihe 1: Plus: Jüdische Theologinnen und Theologen legen die Bibel aus: die neuen alttestamentlichen Texte der Reihe 1. Berlin: Studium in Israel e.V., 2018, s. 146-154. Studium in Israel. ISBN 978-3-9816903-4-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: prophet * Jeremiah * hopelessness * prophetic conflicts
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Theology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293749

0500308 - FLU-F 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Holmwood, John
Race and the Neoliberal University: Lessons from the Public University.
Decolonizing the University? London: Pluto Press, 2018 - (Bhambra, G.; Gebrial, D.; Nişancıoğlu, K.), s. 37-53. ISBN 978-0-7453-3821-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: public university * decolonization * privatization of education
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293285

0497243 - FLU-F 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Horáková, J. (ed.) - Kreuzzieger, Milan (ed.)
momentUM: umění a kosmopolitní modernita.
[momentUM of the cosmopolitan modernity.]
Brno: Spolek přátel Domu umění města Brna: Masarykova univerzita, 2018. 143 s. ISBN 978-80-210-8995-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: modernity * cosmopolitanism * art * sociology * new media
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290666

0497247 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Horáková, J. - Kreuzzieger, Milan
momentUM kosmopolitní modernity.
[momentUM of the cosmopolitan modernity.]
momentUM: umění a kosmopolitní modernita. Brno: Spolek přátel Domu umění města Brna: Masarykova univerzita, 2018 - (Horáková, J.; Kreuzzieger, M.), s. 7-19. ISBN 978-80-210-8995-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: modernity * cosmopolitanism * art * sociology * new media
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290667

0505409 - FLU-F 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek
Lidská práva mezi inkluzí a exkluzí: dynamika vývoje západní právní sféry a její meze v éře globálního kapitalismu.
[Human rights between inclusion and exclusion: the dynamics of development of the Western legal sphere and its limits in an era of global capitalism.]
Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2018 - (Agha, P.), s. 77-95. ISBN 978-80-200-2958-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human rights * inclusion * exclusion * law
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297000

0497589 - FLU-F 2019 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek
Towards Justice in the World War: Moral, Political, and Legal Disputes.
From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law, and Ethics. Prague: Filosofia. Porto Alegre: PUCRS, 2018 - (De Oliveira, N.; Hrubec, M.; Sobottka, E.), s. 313-331. ISBN 978-80-7007-515-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: justice * recognition * world war * global
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290139

0489844 - FLU-F 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Childers, Timothy - Majer, Ondrej
Eliciting Uncertainties: A Two Structure Approach.
Studia Logica. Roč. 106, č. 3 (2018), s. 615-636. ISSN 0039-3215
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-15621S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Subjective probability * Elicitation * Foundations of probability * Partial probability functions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.467, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284177

0497182 - FLU-F 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chotaš, Jiří
Ursprünglicher Kontrakt und Ablehnung des Widerstandsrechts: Über ein Problem in Kants Rechtsphilosophie.
[The Original Contract and Rejection of the Right to Resistance: On an Issue in Kant’s Philosophy of Law.]
Natur und Freiheit: Akten des XII. Internationalen Kant-Kongresses. Band 3. Berlin: De Gruyter, 2018 - (Waibel, V.; Ruffing, M.; Wagner, D.), s. 2291-2296. ISBN 978-3-11-046754-3.
[Natur und Freiheit: Internationaler Kongress der Kant-Gesellschaft und der Universität Wien /12./. Wien (AT), 21.05.2015-25.05.2015]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Kant * Natural Right * Philosophy of Law * State * Right to Revolution
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/468781?rskey=uBS3IR&result=2
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289827

0499676 - FLU-F 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvatík, Ivan (ed.)
Jan Patočka. Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové.
[Jan Patočka. Aristotle, his Predecessors and Heritors.]
Praha: OIKOYMENH: Filosofický ústav AV ČR, 2018. 635 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 15. ISBN 978-80-7298-523-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mathematization of movement * nature * grammata * stoicheia * space * kosmos
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291903

0499683 - FLU-F 2019 RIV IT ita M - Část monografie knihy
Chvatík, Ivan
La cura dell’anima in un’epoca misera.
[Care for the Soul in the Distressful Time.]
Jan Patočka. Europa e post-Europa. Roma: Gangemi, 2018 - (Chvatík, I.; Mori, V.; Patočka, J.), s. 7-17. ISBN 978-88-492-3549-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: polis * living in problematicity * life in upswing * Plato
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.gangemieditore.com/dettaglio/europa-post-europa/7816/8
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292398

0497875 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janoušek, Hynek
Brentano, jeho přístup k Aristotelovi a nemožnost ontologického důkazu Boží existence.
[Brentano, his Approach to Aristotle and the Impossibility of the Ontological Proof of God’s Existence.]
Studia Neoaristotelica: series Bohemoslovaca. Roč. 15, č. 3 (2018), s. 3-30. E-ISSN 1804-6843
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franz Brentano * Aristotle * Franz Clemens * Immanuel Kant * David Hume * ontological proof
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/studneoar/content/studneoar_2018_0015_0003_0001_0061
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290819

0491245 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jindráček, Efrem
David Svoboda. Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského.
[David Svoboda. The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 419-432. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: metaphysics * Thomas Aquinas * participation * essence * being * transcendentals * unity * plurality * mereology * quantity * whole * part
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285316

0502918 - FLU-F 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kanda, Roman
Ivan Sviták a pražské jaro 1968.
[Ivan Svitak and the 1968 Prague Spring.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 4 (2018), s. 543-565. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: political thinking * Marxism * Prague Spring * post-Stalinism * avant-garde
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294762

0509078 - FLU-F 2020 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kanda, Roman
Marx and Freud.
Kontradikce/Contradiction. Roč. 2, č. 2 (2018), s. 135-136. ISSN 2570-7485
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Marxist philosophy * psychoanalysis * Freudism * basis and superstructure
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299871

0496321 - FLU-F 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kasanda, Albert
Afropolitanism as a Critique of Conventional Narratives of African Identity and Emancipation.
Human Affairs. Roč. 28, č. 4 (2018), s. 379-394. ISSN 1210-3055
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Afropolitanism * difference * Pan-Africanism * Negritude * singularity * universalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290362