Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 133

0481649 - FLU-F 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Arazim, Pavel
Expressivist Perspective on Logicality.
Logica Universalis. Roč. 11, č. 4 (2017), s. 409-419 ISSN 1661-8297
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logical constant * expressivism * topic-neutrality * proof-theory * conservativity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277174

0481510 - FLU-F 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Badesa, C. - Bertran-San Millán, Joan
Function and Argument in Begriffsschrift.
History and Philosophy of Logic. Roč. 38, č. 4 (2017), s. 316-341 ISSN 0144-5340
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: identity * Frege * logic * function * argument
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 0.286, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277050

0480372 - FLU-F 2018 RIV CZ cze, lat B - Monografie kniha jako celek
Balík, Vojtěch - Schifferová, Věra
Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii.
[Jan Amos Comenius: Writings on First Philosophy.]
Praha: Oikoymenh, 2017. 765 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, 66. ISBN 978-80-7298-204-2
Grant CEP: GA ČR GA13-08740S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * metaphysics * critical edition * translation * study and commentary
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276225

0478270 - FLU-F 2018 CH eng J - Článek v odborném periodiku
Bantegnie, Brice
Commentary. Integrative Modeling and the Role of Neural Constraints.
Frontiers in Psychology. Roč. 8, SEP 5 (2017), s. 1-2, č. článku 1531. ISSN 1664-1078
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mechanistic explanation * functional analysis * mechanistic integration * reverse inference * neural plasticity * neural networks
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 2.323, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274392

0474311 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Bauch, M. - Burkhardt, J. - Gaudek, Tomáš - Töbelmann, P. - Žůrek, Václav
Heilige, Helden, Wüteriche. Eine konzeptionelle Skizze zu "Herrschaftsstilen" im langen Jahrhundert der Luxemburger.
[Saints, Heroes, Furious. The Conceptual Sketch about Styles of Government during the long Century of Luxembourgs.]
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln ; Weimar ; Wien: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 11-27. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Charles IV. of Luxembourg * John of Luxembourg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273519

0474308 - FLU-F 2018 DE ger B - Monografie kniha jako celek
Bauch, M. (ed.) - Burkhardt, J. (ed.) - Gaudek, Tomáš (ed.) - Žůrek, Václav (ed.)
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437).
[Saints, Heroes, Furious. Styles of Government in the house of Luxembourg (1308-1437).]
Köln ; Weimar ; Wien: Böhlau Verlag, 2017. 449 s. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Luxembourg dynasty * Charles IV. * Medieval politics * Royal court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273421

0478300 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Classical Reception in the Czech Republic. An Introduction.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 115-120. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical reception * Czech Republic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274419

0478283 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan
Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška.
[Perseus & Medusa. Representations of the myth from the beginning up today.]
Praha: Academia, 2017. 509 s. ISBN 978-80-200-2658-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Perseus * Medusa * art * myth
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274418

0480976 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Jan
The Allegory of Dynastic Succession on the Facade of the Prague Belvedere (1538-1550).
Acta Universitatis Carolinae. Philologica.. -, č. 2 (2017), s. 269-282 ISSN 0567-8269
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Renaissance art * Ferdinand I * Prague * allegory
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276618

0478301 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
The Classical Tradition and Nationalism. The Art and Architecture of Prague, 1860-1900.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 133-145. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical archeology * Bohemia * Prague * neo-Renaissance * the national awakening
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274412

0482797 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bažant, Vojtěch
Kronikář ve svém díle. Problematika autora a vypravěče.
[The chronicler in his work. Issues of the author and narrator.]
Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 141-157 ISSN 0862-979X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval Historiography * 14th Century * 15th Century * Narratology * Author * Narrator * Dalimil * Johannes de Marignola * Laurentius of Březová
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278191

0483053 - FLU-F 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bednář, Miloslav
Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru.
[Democratic Civilization and Disinforming propaganda in Central European Geopolitical Space.]
Média a moc. Praha: Medias res, 2017 - (Žantovský, P.), s. 48-57. ISBN 978-80-87957-12-7.
[Média a moc. Praha (CZ), 02.03.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democratic civilization * disinforming * geopolitics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
http://www.mediasres.cz/publikace-medias-res/3014-media-a-moc.htm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278492

0481323 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Beran, Ondřej
Misunderstanding the Talk(s) of the Divine. Theodicy in the Wittgensteinian Tradition.
Sophia. Roč. 56, č. 2 (2017), s. 183-205 ISSN 0038-1527
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Theodicy * Wittgensteinianphilosophyof religion * Evil * Firstpersonaccount * D. Z. Phillips
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276902

0474272 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bierhanzl, Jan
Práce a dílo. Levinas, Arendtová a Marxismus.
[Labor and Work. Levinas, Arendt and Marxism.]
Filozofia. Roč. 72, č. 1 (2017), s. 46-53 ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: labor * work * fabrication * action * speech * Levinas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/46-53.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271390

0482545 - FLU-F 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Bittar, E. - Hrubec, Marek
The Era of Global Disputes and Mass Media Distortions. Dialogue on Recognition, Justice and Democracy.
Communication Today. Roč. 8, č. 2 (2017), s. 146-154 ISSN 1338-130X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: global conflicts * international law * justice * mass media * recognition * democracy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
https://www.communicationtoday.sk/era-global-disputes-mass-media-distortions-dialogue-recognition-justice-democracy-interview-marek-hrubec/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277973

0474549 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Constructing the Apocalypse. Connections between English and Bohemian Apocalyptic Thinking.
Europe after Wyclif. Nerw York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 66-88. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Bohemia * apocalyptic thinking * manuscript transmission * Hussite radical ideology * Opus arduum valde
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275525

0483063 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Doslov. Panovník eschatologického času z rodu českých králů.
[Epilogue. The Ruler of the eschatological time from the Family of Czech Kings.]
Poslední mesiáš: proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku. Praha: Argo, 2017 - (Potestà, G.), s. 213-220. Každodenní život, 70. ISBN 978-80-257-2156-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Eschatology * theory of power * prophecies
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278539

0474319 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Classical Antiquity in Czech Literature between the National Revival and the Avant-Garde.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 121-132. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical tradition * Jaroslav Vrchlický * Jiří Karásek ze Lvovic * Josef Svatopluk Machar * nineteenth-century culture
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271431

0480294 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čadková, Daniela
Poznámky k žánru ochotnické parodistické operety.
[Notes on the Genre of Amateur Parodic Operettas.]
Divadelní revue. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 27-36 ISSN 0862-5409
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: parody * operetta * Czech amateur theatre
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276115

0481262 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Úvod.
[Introduction.]
Lucius Annaeus Seneca. Tragédie 1: Oidipus, Thyestes, Octavia (Pseudo Seneca). Brno: Větrné mlýny, 2017, s. 172-186. ISBN 978-80-7443-233-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Octavia praetexta * translation * commentary
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276903

0476017 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čapský, Martin
K postavení Vratislavi v českých korunních zemích v pozdním středověku.
[On the Status of Wroclaw in the Czech Crown Lands in the Late Middle Ages.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 2 (2017), s. 346-383 ISSN 0862-6111
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: political communication * the Late Middle Ages * Lands of the Bohemian Crown * Prague * Wroclaw/Vratislav/Breslau
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272600

0480930 - UJC-A 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černá, Alena M. - Šmahel, František
Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452.
[The oldest town book of Tábor, dating to 1432–1452.]
Praha: FILOSOFIA, 2017. 376 s. Archiv český. ISBN 978-80-7007-497-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092 ; RVO:67985955
Klíčová slova: Tábor * medieval towns * Old Czech philology * municipal registers * critical edition
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda; AB - Dějiny (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278452

0482319 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černý, Jan
Idea transcendence jako prostředek revize marxistického myšlení.
[The Idea of Transcendence as a Means of the Revision of the Marxist Thought.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 175-202. ISBN 978-80-7007-481-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Christianity * Czech philosophy * transcendence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277889

0481067 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Florianová, Hana
Anonymní Liber medicinalis z univerzitního prostředí.
[Anonymous Liber Medicinalis from the Environment of the Medieval University.]
Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Praha: Scriptorium, 2017 - (Doležalová, L.; Dragoun, M.; Ctibor, J.), s. 264-285. ISBN 978-80-88013-50-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval medicine * medieval medical literature
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276679

0481731 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frei, Jan
K recenzi R. Kandy na český překlad Adornova „Žargonu autenticity".
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 5 (2017), s. 789-792 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Adorno * jargon * Jargon of Authenticity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277966

0481960 - FLU-F 2018 RIV SK fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Fulka, Josef
La seconde vie de certaines idées françaises.
[Second Life of Certain French Thoughts.]
La culture française a-t-elle encore une influence dans le monde d'aujourd'hui?. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017 - (Vojtek, D.), s. 99-111. ISBN 978-80-555-1824-4.
[La culture francaise a-t-elle encore une influence dans le monde d'aoujour'hui. Prešov (SK), 20.10.2016-21.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: French philosophy * feminism * psychoanalysis
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277394

0482132 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Ruce a svět. Merleau-Ponty, gesto a znakový jazyk.
[Hands and World. Merleau-Ponty, Gesture and Sign Language.]
Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 43-52 E-ISSN 2336-6702
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * sign language linguistics * gesture
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277539

0480322 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Fulka, Josef
Serialismus revisited. K seriální technice Alaina Robbe-Grilleta ve filmu Eden a potom.
[Serialism revisited. On Alain Robbe-Grillet’s Serial Technique in Eden and After.]
Kino-ikon. -, č. 1 (2017), s. 5-24 ISSN 1335-1893
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-10832S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: serialism * film studies * 20th century music
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276131

0479501 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Analogia entis v nominalistické tradici. Poznámky na okraj sémantiky 14. století.
[Analogia Entis in the Nominalist Tradition. Marginal Notes on Fourteenth-Century Semantics.]
Aithér. Roč. 9, č. 17 (2017), s. 48-73 ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: semantics * ontology * nominalism * philosophy of the 14th century
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/08/A17-1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275484

0481965 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Jan Dullaert of Ghent on the Foundations of Propositional Logic.
Vivarium. Roč. 55, č. 4 (2017), s. 273-306 ISSN 0042-7543
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Dullaert of Ghent * the circle of John Mair * scholastic logic * propositional logic * Bradwardine’s principle * infinite expressions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277389

0481494 - FLU-F 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Paul of Venice and Realist Developments of Roger Swyneshed's Treatment of Semantic Paradoxes.
History and Philosophy of Logic. Roč. 38, č. 4 (2017), s. 299-315 ISSN 0144-5340
Grant CEP: GA ČR GP13-08389P
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logic * Cambridge
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 0.286, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277041

0481846 - FLU-F 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
The Closure Principle for Signification. (An Outline of a Dynamic Version).
Studia Neoaristotelica. Roč. 14, č. 1 (2017), s. 59-84 ISSN 1214-8407
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Thomas Bradwardine * Stephen Read * semantic paradoxes * closure principle for signification * dynamic semantics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277362

0481831 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hauser, Michael
Traumatické jádro marxisticko-křesťanského dialogu.
[The Traumatic Core of the Marxist-Christian Dialogue.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 313-332. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marxism * Christianity * concept of man * universalism * Milan Machovec
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277296

0477951 - FLU-F 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Havelka, Tomáš
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 165-178. ISBN 978-80-7286-305-1.
[Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století. Praha (CZ), 05.11.2014-07.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: homiletics * Sunday Postils * Early Modern Culture * preacher
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274249

0481358 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Havelka, Tomáš
K biblickým citacím v Historii o umučení a Kázání XXI Jana Amose Komenského.
[A few notes on biblical quotations in the cycle Sermons XXI and History of the Sufferings by Johann Amos Comenius.]
Česká literatura. Roč. 7, č. 4 (2017), s. 507-539 ISSN 0009-0468
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Jan Amos Komenský * Sermon XXI * History of the Sufferings * Gospel harmony * homiletics * biblical quotations * frequency analysis
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276932

0474589 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Havrda, Matyáš
Body and Cosmos in Galen's Account of the Soul.
Phronesis: a journal for Ancient philosophy. Roč. 62, č. 1 (2017), s. 69-89 ISSN 0031-8868
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: capacities * embryology * mixtures * soul substance * teleology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271607

0481976 - FLU-F 2018 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Havrda, Matyáš
Clement's Exegetical Interest in Stromateis VIII.
Clement's Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria. Leiden: Brill, 2017 - (Černušková, V.; Kovacs, J.; Plátová, J.; Hušek, V.), s. 162-178. ISBN 978-90-04-33123-5.
[Colloquium on Clement of Alexandria /2./. Olomouc (CZ), 29.05.2014-31.05.2014]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: exegesis * demonstration * categories * causation * Galen
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277542

0481049 - FLU-F 2018 RIV CZ grk, cze B - Monografie kniha jako celek
Havrda, Matyáš - Černušková, V. - Plátová, J. - Šedina, M.
Klement Alexandrijský. Stromata VIII (Liber logicus). Rejstříky ke Stromatům I-VII.
[Clement of Alexandria. Stromata VIII (Liber logicus). Indexes to Strom I-VII.]
Praha: Oikoymenh, 2017. 212 s. Knihovna raně křesťanské tradice, 21. ISBN 978-80-7298-472-5
AV ČR(CZ) Fellowship J. E. Purkyně
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Christian philosophy * epistemology * scepticism * categories * causation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276695

0482962 - FLU-F 2018 AR spa J - Článek v odborném periodiku
Heider, Daniel
El concepto de ser en Suárez. ¿Unívoco o análogo?.
[Suárez on the Concept of Being. Is Suárez’s Concept of Being Analogical or Univocal?.]
Studium. Filosofía y Teología. Roč. 20, č. 40 (2017), s. 99-120 ISSN 0329-8930
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Suárez * concept of being * analogy * univocity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://studium.unsta.edu.ar/ojs/index.php/Studium/article/view/141/120
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278454

0476056 - FLU-F 2018 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
The Conference from the Prague Perspective.
Philosophy & Social Criticism. Roč. 43, č. 3 (2017), s. 256-257 ISSN 0191-4537
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Critical Theory * Conference Philosophy and Social Science * Prague
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272616

0476871 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek - Suša, Oleg
Úvod. Riziková společnost a globální ohrožení.
[Introduction. Risk Society and Global Threats.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 9-15. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273287

0474694 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Empirismus, naturalismus a ideje. Humovy vlivné doktríny ve 20. století.
[Empiricism, Naturalism and Ideas. Hume's Influential Doctrines in the 20th Century.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 297-315 ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: David Hume * W. V. O. Quine * Jerry Fodor * empiricism * naturalism * ideas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271743

0480273 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Filip Tvrdý o naturalizaci filosofie.
[Filip Tvrdý on Naturalizing Philosophy.]
Filosofie dnes. Roč. 9, č. 1 (2017), s. 71-79 ISSN 1804-0969
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Filip Tvrdý * naturalism * introspection * morality * free will
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276109

0476853 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hříbek, Tomáš
Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.
[What it's like, or what it's about? The place of consciousness in a material world.]
Praha: Filosofia, 2017. 345 s. ISBN 978-80-7007-487-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * qualia * zombie and knowledge arguments * materialism * naturalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273252

0479191 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janoušek, Hynek
Brentanova teorie času a časového vědomí.
[Brentano's Theory of Time and Time Consciousness.]
ProFil. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 21-35 ISSN 1212-9097
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Brentano * Marty * time * time consciousness * continuum * reism * intentionality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275190

0481733 - FLU-F 2018 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Janoušek, Hynek
Consciousness of Judging. Katkov’s Critique of Marty’s State of Affairs and Brentano’s Description of Judgement.
Mind and Language – On the Philosophy of Anton Marty. Berlin: De Gruyter, 2017 - (Fréchette, G.; Taieb, H.), s. 241-259. Phenomenology & Mind, 19. ISBN 978-3-11-052977-7
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Franz Brentano * Anton Marty * Georg Katkov * The Prague School of Brentano * Reism * Theory of Judgment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277237

0474698 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Janoušek, Hynek - Rollinger, Robin
The Prague School.
The Routledge handbook of Franz Brentano and the Brentano school. New York ; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 - (Kriegel, U.), s. 313-322. Routledge handbooks in philosophy. ISBN 978-1-138-02344-4
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Brentano * The Prague School of Brentano * Reism * Mind * Consciousness
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274812

0480511 - FLU-F 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Dedekind’s logicism.
Philosophia Mathematica. Roč. 25, č. 3 (2017), s. 341-368 ISSN 0031-8019
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Philosophy of mathematics * logicism * Richard Dedekind
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 0.419, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276284

0480514 - FLU-F 2018 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Klev, Ansten
Husserl and Carnap on regions and formal categories.
Essays on Husserl’s Logic and Philosophy of Mathematics. Dordrecht: Springer, 2017 - (Centrone, S.), s. 409-429. Synthese Library. Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science, 384. ISBN 978-94-024-1130-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Edmund Husserl * Rudolf Carnap * categories
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276286

0473533 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Identity and sortals (and Caesar).
Erkenntnis. Roč. 82, č. 1 (2017), s. 1-16 ISSN 0165-0106
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: identity * neo-logicism * type theory * Julius Caesar problem
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271304