Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 69

0478270 - FLU-F 2018 CH eng J - Článek v odborném periodiku
Bantegnie, Brice
Commentary. Integrative Modeling and the Role of Neural Constraints.
Frontiers in Psychology. Roč. 8, SEP 5 (2017), s. 1-2, č. článku 1531. ISSN 1664-1078
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: mechanistic explanation * functional analysis * mechanistic integration * reverse inference * neural plasticity * neural networks
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Impakt faktor: 2.323, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274392

0474311 - FLU-F 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Bauch, M. - Burkhardt, J. - Gaudek, Tomáš - Töbelmann, P. - Žůrek, Václav
Heilige, Helden, Wüteriche. Eine konzeptionelle Skizze zu "Herrschaftsstilen" im langen Jahrhundert der Luxemburger.
[Saints, Heroes, Furious. The Conceptual Sketch about Styles of Government during the long Century of Luxembourgs.]
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437). Köln ; Weimar ; Wien: Böhlau Verlag, 2017 - (Bauch, M.; Burkhardt, J.; Gaudek, T.; Žůrek, V.), s. 11-27. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Kingdom of Bohemia * Charles IV. of Luxembourg * John of Luxembourg
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273519

0474308 - FLU-F 2018 DE ger B - Monografie kniha jako celek
Bauch, M. (ed.) - Burkhardt, J. (ed.) - Gaudek, Tomáš (ed.) - Žůrek, Václav (ed.)
Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437).
[Saints, Heroes, Furious. Styles of Government in the house of Luxembourg (1308-1437).]
Köln ; Weimar ; Wien: Böhlau Verlag, 2017. 449 s. Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, 41. ISBN 978-3-412-50164-8
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955 ; RVO:68378033
Klíčová slova: Luxembourg dynasty * Charles IV. * Medieval politics * Royal court
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273421

0478300 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Classical Reception in the Czech Republic. An Introduction.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 115-120. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical reception * Czech Republic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274419

0478283 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bažant, Jan
Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška.
[Perseus & Medusa. Representations of the myth from the beginning up today.]
Praha: Academia, 2017. 509 s. ISBN 978-80-200-2658-3
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Perseus * Medusa * art * myth
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274418

0478301 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
The Classical Tradition and Nationalism. The Art and Architecture of Prague, 1860-1900.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 133-145. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical archeology * Bohemia * Prague * neo-Renaissance * the national awakening
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274412

0474272 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Bierhanzl, Jan
Práce a dílo. Levinas, Arendtová a Marxismus.
[Labor and Work. Levinas, Arendt and Marxism.]
Filozofia. Roč. 72, č. 1 (2017), s. 46-53 ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: labor * work * fabrication * action * speech * Levinas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/46-53.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271390

0474549 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Constructing the Apocalypse. Connections between English and Bohemian Apocalyptic Thinking.
Europe after Wyclif. Nerw York: Fordham University Press, 2017 - (Hornbeck, J.; Van Dussen, M.), s. 66-88. Fordham series in medieval studies. ISBN 978-0-8232-7442-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * Bohemia * apocalyptic thinking * manuscript transmission * Hussite radical ideology * Opus arduum valde
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275525

0474319 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Classical Antiquity in Czech Literature between the National Revival and the Avant-Garde.
A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 121-132. ISBN 978-1-118-83271-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: classical tradition * Jaroslav Vrchlický * Jiří Karásek ze Lvovic * Josef Svatopluk Machar * nineteenth-century culture
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271431

0476017 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čapský, Martin
K postavení Vratislavi v českých korunních zemích v pozdním středověku.
[On the Status of Wroclaw in the Czech Crown Lands in the Late Middle Ages.]
Český časopis historický. Roč. 115, č. 2 (2017), s. 346-383 ISSN 0862-6111
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: political communication * the Late Middle Ages * Lands of the Bohemian Crown * Prague * Wroclaw/Vratislav/Breslau
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272600

0479501 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hanke, Miroslav
Analogia entis v nominalistické tradici. Poznámky na okraj sémantiky 14. století.
[Analogia Entis in the Nominalist Tradition. Marginal Notes on Fourteenth-Century Semantics.]
Aithér. Roč. 9, č. 17 (2017), s. 48-73 ISSN 1803-7860
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: semantics * ontology * nominalism * philosophy of the 14th century
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/08/A17-1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275484

0477951 - FLU-F 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Havelka, Tomáš
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils.
Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017 - (Bahlcke, J.; Bobková-Valentová, K.; Mikulec, J.), s. 165-178. ISBN 978-80-7286-305-1.
[Náboženské střety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století. Praha (CZ), 05.11.2014-07.11.2014]
Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: homiletics * Sunday Postils * Early Modern Culture * preacher
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274249

0474589 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Havrda, Matyáš
Body and Cosmos in Galen's Account of the Soul.
Phronesis: a journal for Ancient philosophy. Roč. 62, č. 1 (2017), s. 69-89 ISSN 0031-8868
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: capacities * embryology * mixtures * soul substance * teleology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271607

0476056 - FLU-F 2018 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hrubec, Marek
The Conference from the Prague Perspective.
Philosophy & Social Criticism. Roč. 43, č. 3 (2017), s. 256-257 ISSN 0191-4537
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Critical Theory * Conference Philosophy and Social Science * Prague
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272616

0476871 - FLU-F 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Hrubec, Marek - Suša, Oleg
Úvod. Riziková společnost a globální ohrožení.
[Introduction. Risk Society and Global Threats.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 9-15. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: risk society * global * threat
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273287

0474694 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hříbek, Tomáš
Empirismus, naturalismus a ideje. Humovy vlivné doktríny ve 20. století.
[Empiricism, Naturalism and Ideas. Hume's Influential Doctrines in the 20th Century.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 297-315 ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: David Hume * W. V. O. Quine * Jerry Fodor * empiricism * naturalism * ideas
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271743

0476853 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hříbek, Tomáš
Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě.
[What it's like, or what it's about? The place of consciousness in a material world.]
Praha: Filosofia, 2017. 345 s. ISBN 978-80-7007-487-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/12/0833
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenal consciousness * qualia * zombie and knowledge arguments * materialism * naturalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273252

0479191 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Janoušek, Hynek
Brentanova teorie času a časového vědomí.
[Brentano's Theory of Time and Time Consciousness.]
ProFil. Roč. 18, č. 1 (2017), s. 21-35 ISSN 1212-9097
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Brentano * Marty * time * time consciousness * continuum * reism * intentionality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275190

0474698 - FLU-F 2018 RIV US eng M - Část monografie knihy
Janoušek, Hynek - Rollinger, Robin
The Prague School.
The Routledge handbook of Franz Brentano and the Brentano school. New York ; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 - (Kriegel, U.), s. 313-322. Routledge handbooks in philosophy. ISBN 978-1-138-02344-4
Grant CEP: GA ČR GA15-18149S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Brentano * The Prague School of Brentano * Reism * Mind * Consciousness
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274812

0473533 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Klev, Ansten
Identity and sortals (and Caesar).
Erkenntnis. Roč. 82, č. 1 (2017), s. 1-16 ISSN 0165-0106
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: identity * neo-logicism * type theory * Julius Caesar problem
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271304

0476776 - FLU-F 2018 GB eng M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Introduction.
The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. London: Bloomsbury Academic, 2017 - (Koblížek, T.), s. 1-25. ISBN 978-1-3500-3258-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: illusion * philosophy of art
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273962

0477544 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Lucien Goldmann. Světový názor jako pojem a analytický nástroj.
[Lucien Goldmann. Worldview as a notion and an analytical tool.]
"Světový názor" od Humboldta k Eagletonovi. Komentovaná antologie textů k dějinám pojmu. Praha: Academia, 2017 - (Borovička, L.), s. 115-120. Společnost, 19. ISBN 978-80-200-2682-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: interpretation * marxism * literature * objective meaning * L. Goldmann
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273957

0477539 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Pohled na svět. Ke klíčovému pojmu Humboldtova jazykového idealismu.
[Worldview. On the central notion of Humboldt's linguistic idealism.]
"Světový názor" od Humboldta k Eagletonovi. Komentovaná antologie textů k dějinám pojmu. Praha: Academia, 2017 - (Borovička, L.), s. 19-24. Společnost, 19. ISBN 978-80-200-2682-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Humboldt * worldview * language * mind
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273959

0476770 - FLU-F 2018 GB eng B - Monografie kniha jako celek
Koblížek, Tomáš (ed.)
The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts.
London: Bloomsbury Academic, 2017. 305 s. ISBN 978-1-3500-3258-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: illusion * immersion * mimesis * deception * philosophy of art
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273961

0477534 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Koblížek, Tomáš
Tradice jako fakt a tradice jako pojem. K základní kategorii dějin umění.
[Tradition as a Fact, Tradition as a Concept. On the Basic Category of History of Art.]
Umění a tradice. Praha: Artefactum, 2017 - (Machalíková, P.; Winter, T.), s. 6-17. ISBN 978-80-86890-97-5
AV ČR(CZ) StrategieAV21/14
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: art * tradition * interpretation * universal * historic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273860

0474357 - FLU-F 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Kocánová, Barbora
The Sublunary Phaenomena as a Subject of Medieval Academic Discussion. Meteorology and the Prague University Disputationes de Quolibet.
Early Science and Medicine. Roč. 22, č. 1 (2017), s. 72-102 ISSN 1383-7427
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of meteorology * Middle Ages * Prague University * Aristotle * disputationes de quolibet
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 0.317, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271434

0474297 - FLU-F 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Koreň, Ladislav
Peregrinova inferencialistická koncepcia jazyka a logiky (1. část).
[Peregrin’s Inferencialist Conception of Language and Logic (Part 1).]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 97-111 ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inferencialism * language * rules * meaning * logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271405

0476119 - FLU-F 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Koreň, Ladislav
Peregrinova inferencialistická koncepcia jazyka a logiky (2. část).
[Peregrin’s Inferencialist Conception of Language and Logic (Part 2).]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 3 (2017), s. 421-436 ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inferencialism * rules * meaning * logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275528

0478869 - FLU-F 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Koťátko, Petr
Fictional Names, Fictional Characters and Persons Referred to in Narrative Fiction.
Organon F. Roč. 24, č. 3 (2017), s. 308-338 ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: fictional name * literary character * fictional world * pretense
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274923

0476058 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Koťátko, Petr
Filosofie a literatura. Čtení přes překážky.
[Philosophy and Literature. Reading across Obstacles.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 3 (2017), s. 341-360 ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: subject-predicate distinction * externalism * personal identity * intentional semantics * text-work relation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273201

0474281 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Koťátko, Petr
Nemožný mravenec a konfúzní fikce.
[An impossible ant and confused fiction.]
Organon F. Roč. 24, Supplementary Issue 1 (2017), s. 50-63 ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: contradiction * definite description * fictional character * fictional world * possibility * pretense
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/nemozny-mravenec-konfuzni-fikce
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273204

0476033 - FLU-F 2018 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Koubová, Alice
The Sacrifice and the Ludic Stances Reflected Through the Theatre Practice of the 20th Century.
Filozofia. Roč. 72, č. 6 (2017), s. 451-462 ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: performative turn * performance * sacrifice * ludic stance * play * postmodern condition * Brecht * Benjamin * Grotowski
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/6/451-462.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272710

0477612 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kužel, Petr
Teismus v rámci nesubstanční ontologie Egona Bondyho.
[Theism within the Framework of Egon Bondy's Non-Substantial Ontology.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 203-229. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Egon Bondy * Non-Substantial Ontology * Non-Substantial Theism * Eschatology * Acausal Processes * Theo-morphism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273909

0478072 - FLU-F 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Kvasz, Ladislav
Pythagorejská matematika vo svetle karteziánskej fyziky.
[Pythagorean Mathematics in the Light of Cartesian Physics.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 4 (2017), s. 513-541 ISSN 0015-1831
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: history of mathematics * Pythagoras * proof * Walter Burkert
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274276

0477341 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Loudín, Jiří
Individualizace podle Ulricha Becka.
[Individualization According to Ulrich Beck.]
Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017 - (Suša, O.; Hrubec, M.), s. 31-52. Post, 15. ISBN 978-80-7419-251-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: individualization * individuation * social inequlity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273712

0474337 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Marvan, Tomáš
Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti.
[Hume on Necessity, Liberty and Responsibility.]
Filosofický časopis. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 221-235 ISSN 0015-1831
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: David Hume * necessity * liberty * responsibility * punishment
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271427

0477871 - FLU-F 2018 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Mašková, Pavlína
Pohřby na místech popravišť jako zrcadlo vztahu společnosti k lidem na okraji.
[Burials at execution sites as a reflection of society's attitude towards people in the dregs of society.]
Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w.. Łódź: Księży Młyn, 2017 - (Klint, P.; Wojtucki, D.), s. 11-23. ISBN 978-83-7729-351-5
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: denial of ecclesiastical burial * burials of the executed criminals * execution sites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274137

0473524 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Materna, Pavel
Cmorejovy dialogy. (80 let Pala Cmoreje).
[Cmorej's dialogues.]
Organon F. Roč. 24, Suppl. 1 (2017), s. 64-73 ISSN 1335-0668
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Analytic philosophy * complex (construction) * concept * logic * Tichý
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271269

0477783 - FLU-F 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Materna, Pavel
Pavel Materna vzpomíná na Luboše Nového.
[Pavel Materna reminisces about Lubomír Nový.]
Studia philosophica. Roč. 64, č. 1 (2017), s. 79-80 ISSN 1803-7445
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Lubomír Nový * memory
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136566
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274051

0474229 - FLU-F 2018 RIV eng J - Článek v odborném periodiku
Mervart, Jan
Czechoslovak Marxist humanism and the revolution.
Studies in East European Thought. Roč. 69, č. 1 (2017), s. 111-126 ISSN 0925-9392
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23584S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czechoslovakia * Marxist humanism * Revolution * Karel Kosík * Robert Kalivoda
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Impakt faktor: 0.059, rok: 2016
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271344

0478670 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Dekelejská vojna.
[The Decelean War.]
Sparta vs. Athény: dějiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017 - (Habaj, M.), s. 128-175. ISBN 978-80-8105-855-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient Greek history * Thucydides * the Peloponnesian War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274734

0478673 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Najdôležitejšie osobnosti na strane Athén.
[The most important Athenian personalities.]
Sparta vs. Athény: dějiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017 - (Habaj, M.), s. 185-215. ISBN 978-80-8105-855-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient Greek history * the Peloponnesian War * Thucydides * Pericles * Alcibiades * Thucydides
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274732

0478669 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Obdobie Nikiovho mieru. Jedna či dve vojny?.
[Times of the Peace of Nicias. One War, or Two?.]
Sparta vs. Athény: dějiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017 - (Habaj, M.), s. 99-112. ISBN 978-80-8105-855-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient Greek history * Thucydides * the Peloponnesian War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274735

0478671 - FLU-F 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Nývlt, Pavel
Vláda tridsiatich tyranov a občianska vojna v Athénach.
[The Rule of the Thirty Tyrants and the Civil War in Athens.]
Sparta vs. Athény: dějiny peloponézskej vojny. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017 - (Habaj, M.), s. 176-184. ISBN 978-80-8105-855-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ancient Greek history * history of Athens * the Peloponnesian War
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274733

0477370 - FLU-F 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Pechar, Jiří
Marxismus a křesťanství dnes.
[Marxism and Christianity today.]
Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia, 2017 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 299-311. ISBN 978-80-7007-481-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marx * Christianity * Gospels
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274260

0477548 - FLU-F 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Peliš, Michal
Erotetic epistemic logic.
Logic and Logical Philosophy. Roč. 26, č. 3 (2017), s. 357-381 ISSN 1425-3305
Grant CEP: GA ČR(CZ) GC16-07954J
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: epistemic logic * erotetic implication * erotetic logic * logic of questions
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LLP/article/view/LLP.2017.007
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273874

0479269 - FLU-F 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Peregrin, Jaroslav - Vlasáková, Marta
Filosofie logiky.
[Philosophy of logic.]
Praha: Filosofia, 2017. 401 s. ISBN 978-80-7007-493-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: philosophy of logic * reasoning * logical form * logical calculus * logical language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275283

0474199 - FLU-F 2018 RIV US eng B - Monografie kniha jako celek
Peregrin, Jaroslav - Svoboda, Vladimír
Reflective Equilibrium and the Principles of Logical Analysis. Understanding the Laws of Logic.
New York: Routledge, 2017. 177 s. Routledge Studies in Contemporary Philosophy, 90. ISBN 978-1-138-21096-7
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: logic * philosophy of logic * reflective equilibrium * logical analysis * laws of logic
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271309

0479279 - FLU-F 2018 SK cze J - Článek v odborném periodiku
Peregrin, Jaroslav
Trápení může být kultivací. Ale přestává tak být trápením?.
[Vexing can be Cultivation. But does it then Cease to be Vexing?.]
Filozofia. Roč. 72, č. 7 (2017), s. 581-585 ISSN 0046-385X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: metaphysical realism * science * truth * correspondence
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275399

0474963 - FLU-F 2018 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Puc, Jan
Jak vzniká něco nového? Založení a transcendence.
[How does Novelty Arise? Institution and Transcendence.]
Filozofia. Roč. 72, č. 4 (2017), s. 259-270 ISSN 0046-385X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/1747
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: institution * transcendence * creativity * temporality * emergence * novelty * Husserl * Patočka * Merleau-Ponty * Bergson * phenomenology * expressivity
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/4/259-270.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271856