Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 264

0505375 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Balík, Vojtěch
Úloha knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského.
[The role of the book in Jan Amos Comenius’s concept of universal improvement of human affairs.]
Sunt libri mei. : knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018 - (Heilandová, L.; Pavelková, J.), s. 7-17. ISBN 978-80-7051-262-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * universal improvement of society * book printing * reading * regulation of the book printing
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Media and socio-cultural communication
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296819

0490634 - FLÚ 2019 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Balon, Jan - Holmwood, J.
Monstrous Markets – Neo-Liberalism, Populism and the Demise of Public University.
Science and the politics of openness: here be monsters. Manchester: Manchester University Press, 2018 - (Nerlich, B.; Hartley, S.; Raman, S.), s. 303-321. ISBN 978-1-5261-0646-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: neo-liberalism * populism * public university * market
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284880

0499671 - FLÚ 2019 RIV CZ cze, grk, lat, old B - Monografie kniha jako celek
Bartoň, Josef - Dittmann, Robert
Český obrozenec překládá Písmo: překladatelské dílo Františka Novotného z Luže: edice Janova evangelia.
[A Czech Revivalist Translates the Scriptures: The Translation Undertaking of František Novotný of Luže: An Edition of John’s Gospel.]
Praha: Scriptorium, 2018. 158 s. ISBN 978-80-88013-72-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: František Novotný of Luže * Czech biblical translation * Czech National Revival * Czech biblical style
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291898

0492111 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Antické gemy, Medusa a Karel IV.
[Ancient gems, Medusa, and Charles IV.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 27-84. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Classical mythology * Classical tradition * Holy Roman Empire
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286348

0505523 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Lidská práva, Evropská unie, demokracie a mezikulturnost.
[Human Rights, the European Union, Democracy and Interculturalism.]
Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2018 - (Agha, P.), s. 97-119. ISBN 978-80-200-2958-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: human rights * European Union * democracy * multiculturalism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297010

0490655 - FLÚ 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bednář, Miloslav
Pohyb a řád: pokus o fenomenologickou ontologii.
[Movement and Order: an Attempt at Phenomenological Ontology.]
Praha: Togga, 2018. 336 s. ISBN 978-80-7476-127-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenological ontology * movement * order * appearing * time
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284852

0497136 - FLÚ 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bednář, Miloslav
Smysl české existence: česká státní idea a Masarykova česká otázka.
[Meaning of the Czech Existence.]
Praha: Academia, 2018. 176 s. Společnost, 26. ISBN 978-80-200-2889-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Idea of Czech state * T. G. Masaryk * Czech question
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289724

0500283 - FLÚ 2019 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Benda, Libor
Re-thinking the university project: Academia’s auto-immune disease and the prospect of a cure‪.
Revue Europeenne des Sciences Sociales. Roč. 56, č. 2 (2018), s. 261-274. ISSN 0048-8046
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-18371Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: critical university studies * technological acceleration * speed-elitism * academic capitalism * neoliberalism
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293029

0503414 - FLÚ 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Jiří
Die Bedeutung des “Manuálník” für das Leben der Brüdergemeine.
[The Significance of the “Manuálník” for Survival of the Unity of Brethren.]
Comenius-Jahrbuch. -, č. 26 (2018), s. 173-180. ISSN 0945-313X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: J. A. Comenius * Manualník * Unity of Brethren * Kralice-Bible
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295256

0489506 - FLÚ 2019 US eng B - Monografie kniha jako celek
Beran, O. (ed.) - Kolman, V. (ed.) - Koreň, Ladislav (ed.)
From Rules to Meanings: New Essays on Inferentialism.
New York: Routledge, 2018. 357 s. Routledge Studies in Contemporary Philosophy, 103. ISBN 978-1-138-10261-3
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: inferentialism * philosophy of language * philosophy of logic * rules * norms
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285362

0489325 - FLÚ 2019 RIV DE eng B - Monografie kniha jako celek
Beran, Ondřej
Living with Rules: Wittgensteinian Reflections on Normativity.
Berlin: Peter Lang Edition, 2018. 232 s. ISBN 978-3-631-73592-3
Grant CEP: GA ČR GA13-20785S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: rules * normativity * forms of life * attitude
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283767

0502057 - FLÚ 2019 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bertran-San Millán, Joan
Frege’s adoption of the distinction between concept and object.
Actas del IX Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Madrid: UNED, 2018 - (Saborido, C.; Oms, S.; de Prado, J.), s. 16-18. ISBN 978-84-09-06054-2.
[Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España /9./. Madrid (ES), 13.10.2018-16.10.2018]
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Frege * Begriffsschrift * Grundlagen * function * concept * concept-script
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://cristiansaborido.weebly.com/news/actas-del-ix-congreso-de-la-sociedad-de-logica-metodologia-y-filosofia-de-la-ciencia-en-espana-proceedings-of-the-ix-conference-of-the-spanish-society-of-logic-methodology-and-philosophy-of-science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294012

0502056 - FLÚ 2019 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bertran-San Millán, Joan
Frege’s Begriffsschrift and Logicism.
The logica yearbook 2017. London: College Publications, 2018 - (Arazim, P.; Lávička, T.), s. 239-253. ISBN 978-1-84890-281-7.
[Logica 2017. Hejnice (CZ), 19.06.2017-23.06.2017]
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Frege * Logicism * Logistic * Begriffsschrift * Concept-script
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294011

0493952 - FLÚ 2019 RIV FR fre B - Monografie kniha jako celek
Bierhanzl, Jan
L´action faible: de l´éthique à la politique.
[Weak Action: from Ethics to Politics.]
Paris: Hermann, 2018. 154 s. Le bel aujourd´hui. ISBN 978-2-7056-9747-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: action * decision * exclusion * ethics * politics * vulnerability
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287560

Citace, recenze
Recenze:
COLIN, Yoann. Prolonger la pensée levinassienne. Nonfiction.fr [online]. 2019, 09 janvier. Dostupné z https://www.nonfiction.fr/article-9711-prolonger-la-pensee-levinassienne.htm

0490166 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bierhanzl, Jan
Ontologie a ideologie ženství: Levinas a feminismus.
[The Ontology and Ideology of Femininity: Levinas and Feminism.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 285-298. ISSN 0015-1831
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-23046S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Emmanuel Levinas * sociality * femininity * ideology * ontology * ethics * feminism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284455

0497394 - FLÚ 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Blažek, Pavel
Die Falsche geheiratet? Gratians Lehre vom Irrtum über den Heiratspartner und ihre Rezeption in Sentenzenkommentaren des 13. und frühen 14. Jahrhunderts.
[Married the Wrong One? Gratian's Doctrine of Error about the Marriage Partner and its Reception in Sentences Commentaries of the 13th and early 14th centuries.]
Irrtum – Error – Erreur. Berlin: De Gruyter, 2018 - (Speer, A.; Mauriège, M.), s. 477-506. Miscellanea Mediaevalia, 40. ISBN 978-3-11-059219-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marriage * error * Gratian * Sentences commentaries * Middle Ages
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.degruyter.com/view/books/9783110592191/9783110592191-027/9783110592191-027.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289979

0496858 - FLÚ 2019 DE ger, eng, fre, ita, lat B - Monografie kniha jako celek
Blažek, Pavel (ed.)
Sacramentum Magnum: Die Ehe in der mittelalterlichen Theologie.
[Sacramentum Magnum: Marriage in medieval theology.]
Münster: Aschendorff Verlag, 2018. 529 s. ISBN 978-3-402-10225-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/2022
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: marriage * medieval * Middle Ages * sexuality
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289952

0503492 - FLÚ 2019 RIV BE eng M - Část monografie knihy
Blažek, Pavel
Thomas of Štítné’s On the Householder (O Hospodářovi) and its Latin Model.
Pursuing a New Order. Vol. 1, Religious Education in Late Medieval Central and Eastern Central Europe. Turnhout: Brepols, 2018 - (Richterová, P.), s. 91-119. ISBN 978-2-503-58180-4
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval preaching * household treatises * vernacular literature
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295306

0497374 - FLÚ 2019 DE ger M - Část monografie knihy
Blažek, Pavel
Vorwort.
[Preface.]
Sacramentum Magnum: Die Ehe in der mittelalterlichen Theologie. Münster: Aschendorff Verlag, 2018 - (Blažek, P.), s. 1-6. ISBN 978-3-402-10225-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marriage * Preaching * Household * Middle Ages
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289957

0497375 - FLÚ 2019 RIV DE ger, lat M - Část monografie knihy
Blažek, Pavel
Zwei unedierte Predigten Bertholds von Regensburg (†1272) für den christlichen Hausstand.
[Two unedited sermons by Berthold of Regensburg (†1272) for the Christian household.]
Sacramentum Magnum: Die Ehe in der mittelalterlichen Theologie. Münster: Aschendorff Verlag, 2018 - (Blažek, P.), s. 477-515. ISBN 978-3-402-10225-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/11/2022
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Marriage * Preaching * Household * Middle Ages
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289956

0498193 - FLÚ 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Boháček, Kryštof
Between Socrates and Stranger: How Dialogic Are Plato’s Dialogues?
Inspired by Bakhtin: Dialogic Methods in the Humanities. Brighton, MA: Academic Studies Press, 2018 - (Freise, M.), s. 7-24. Studies in comparative literature and intellectual history. ISBN 978-1-61811-738-0
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plato * genres of dialogue * formal analysis * reading order of the dialogues
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290589

0498297 - FLÚ 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Brabec, Martin
Logos liberální demokracie?
[Logos liberal democracy?]
Logos ve výchově, umění a sportu. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018 - (Pelcová, N.; Hogenová, A.), s. 265-270. ISBN 978-80-7290-974-2.
[Logos ve výchově, umění a sportu. Praha (CZ), 04.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: democracy * liberalism * political philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290686

0497627 - EÚ 2019 GB eng M - Část monografie knihy
Brož, Luděk - Stöckelová, Tereza - Vostal, Filip
Vampires in Academic Publishing - On the case of Wadim Strielkowski.
Predatory Publishing. Coventry: Post Office Press, 2018 - (Joy, E.). ISBN N
Institucionální podpora: RVO:68378076 ; RVO:68378025 ; RVO:67985955
Klíčová slova: predatory publishing * evaluation of science * open access
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AO - Sociologie, demografie (SOU-Z); AO - Sociologie, demografie (FLU-F)
Obor OECD: Antropology, ethnology; Sociology (SOU-Z); Sociology (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295292

0501713 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Břicháček, Pavel - Hereit, P.
Archeologický výzkum kláštera augustiniánů v Domažlicích.
[Archaeological survey of the Augustinian house in Domažlice.]
Archeologie západních Čech. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 79-89. ISSN 1804-2953
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: excavation * Augustinians * Domažlice
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293928

0501714 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Břicháček, Pavel
Archeologický výzkum kláštera v Pivoni (okr. Domažlice).
[Archaeological survey of the Pivoň monastery (Domažlice district).]
Archeologie západních Čech. Roč. 9, č. 1 (2018), s. 90-112. ISSN 1804-2953
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-06083S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Pivoň * Middle Ages * monastery * walls * stratas * cemetery
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293927

0501667 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Cermanová, Pavlína
Biblické výklady a biblická paměť v táborském apokalyptickém myšlení.
[Bible Interpretation and Biblical Memory in Tábor Apocalyptic Thinking.]
Husitský Tábor. -, č. 22 (2018), s. 9-33. ISSN 0231-6080
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * medieval exegesis * concept of authority * apocalyptic thinking * chilliasm
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293660

0501199 - FLÚ 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Cermanová, Pavlína
Geschichten der Läuterung: Prophetische Literatur als Trost und Waffe katholischer Hussitengegner.
[Stories of purification: Prophetic literature as a consolation and a weapon of Catholic opponents of Hussites.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 267-285. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medieval prophetic literature * Hussitentum * Vademecum in tribulation * Reform oriented polemic
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/4347
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293194

0496741 - FLÚ 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Cermanová, Pavlína
Jakoubek of Stříbro’s Czech Výklad na Zjevenie and its Latin Reception in Hussite Exegetical Texts.
Listy filologické. Roč. 141, 1/2 (2018), s. 45-73. ISSN 0024-4457
GRANT EU: European Commission(XE) 263672 - OVERMODE
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: vernacular theology * Hussite exegesis * apocalyptic concepts * the Eucharist
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289753

0493402 - FLÚ 2019 RIV IT fre M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Le pouvoir des images apocalyptiques: Les prophéties et leur force argumentative entre hussites et catholiques.
[The power of apocalyptic images: Prophecies and their argumentative force between Hussites and Catholics.]
Concezione e valore della profezia fra riflessione antropologica e funzione politica (XII-XV secolo). Canterano: Aracne, 2018 - (Ingegno, M.), s. 133-157. Percorsi di esegesi antica e medievale, 3. ISBN 978-88-255-1089-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: medieval prophetic literature * Hussitism * joachinism * images of reform
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289987

0501274 - FLÚ 2019 NL eng M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
The Life of Antichrist in the Velislav Bible.
The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages: Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018 - (Panušková, L.), s. 141-161. Central European Medieval Studies. ISBN 978-94-6298-044-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Prophetic texts * Medieval iconography * Velislav bible * medieval literacy
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293263

0501108 - FLÚ 2019 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Coufal, Dušan
Nikolaus von Kues und der Hussitenkelch in den Anfängen des Basler Konzils.
[Nicholas of Cusa and the Hussite Chalice in the Early Phase of the Council of Basel.]
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 58, č. 2 (2018), s. 343-362. ISSN 0523-8587
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-17351S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Nicholas of Cusa * Utraquism * Council of Basel * Heimeric de Campo * Heinrich Toke * Hussites
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
https://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/4351
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293113

0500369 - FLÚ 2019 RIV ES eng J - Článek v odborném periodiku
Crippa, Davide
On Leibniz’s theorem about the impossibility of squaring the circle and its relation with James Gregory’s Vera Circuli Quadratura.
Quaderns d’Historia de l’Ingenyeria. -, č. 16 (2018), s. 209-232. E-ISSN 1885-4516
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: James Gregory * impossibility * infinitesimal analysis * Leibniz * quadrature of the circle
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/118726
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292454

0492771 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Parodie antických mýtů v operetě v 2. polovině 19. století.
[The Parodies of Ancient Myths in 19th Century Operetta.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 147-194. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reception studies * parody * operetta * Czech amateur theatre * Jacques Offenbach * Orpheus * Oedipus * Orestes * Iphigenia
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286145

0502642 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čadková, Daniela
Theer, Otakar: Faëthón.
[Theer, Otakar: Phaëthon.]
Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Roč. 21, Suppl. 1 (2018), s. 48-54. ISSN 1803-845X
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Otakar Theer * Phaëthon * Czech 20th century theatre
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294537

0502600 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čadková, Daniela
Theerův Faëthón a jeho inscenační tradice.
[Otakar Theer’s Faëthón and its Production History.]
Divadelní revue. Roč. 29, č. 2 (2018), s. 7-30. ISSN 0862-5409
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Otakar Theer * Phaëthon * Czech 20th century theatre * Jaroslav Kvapil
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294538

0499662 - FLÚ 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Čadková, Daniela
Úvod [k tragédii Šílený Herkules].
[Introduction [to Hercules furens].]
L. A. Seneca. Tragédie II: Faidra. Šílený Herkules. Foiničanky aneb Thebais. Brno: Větrné mlýny, 2018, s. 105-115. ISBN 978-80-7443-280-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hercules furens * translation * commentary
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291985

0492821 - FLÚ 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čechvala, Jakub (ed.) - Poláčková, Eliška (ed.)
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře.
[Imaginary Ithaca: Reception of Classical Mythology in Czech Culture.]
Praha: Filosofia, 2018. 400 s. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: reception of myhology * Czech Medieval art * Czech medieval literature * 19th-century Czech school education * 19th-century Czech parodic operettas * Karel Dostal * 20th-century Czech catholic literature * Classical reception in Czech historiography
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288488

0496895 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čechvala, Jakub
“Proměnlivý jako Próteus”: antický mýtus mezi teorií a recepcí.
[“Changeable as Proteus”: ancient myth between theory and reception.]
Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře. Praha: Filosofia, 2018 - (Čechvala, J.; Poláčková, E.), s. 9-26. ISBN 978-80-7007-521-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ancient myth * theory * reception
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289996

0489742 - ÚSP 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Černý, David - Doležal, Adam - Doležal, Tomáš - Hříbek, Tomáš - Klener, P. - Koutecký, J. - Pafko, P. - Sláma, O. - Ševčík, P.
Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva.
[Medical, Philosophical and Legal Aspects of Euthanasia.]
Praha: Academia, 2018. 54 s. ISBN 978-80-200-2862-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/13
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68378122 ; RVO:67985955
Klíčová slova: euthanasia * assisted suicide * ethical and moral aspects * medical ethics * palliative medicine
Kód oboru RIV: AG - Právní vědy; AA - Filosofie a náboženství (FLU-F)
Obor OECD: Law; Ethics (except ethics related to specific subfields) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284111

0520724 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čížek, Jan
Encyklopedismus J. H. Alsteda jako jedna z inspirací Komenského pansofismu?
[The Encyclopaedism of J. H. Alsted: An inspiration of Comenius’s Pansophism?]
Studia Neoaristotelica: series Bohemoslovaca. Roč. 15, č. 7 (2018), s. 265-295. E-ISSN 1804-6843
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Johann Heinrich Alsted * Jan Amos Comenius * encyclopaedism * pansophism * metaphysics * philosophy of nature * universal reform
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/studneoar/content/studneoar_2018_0015_0007_0263_0295
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305382

0490016 - FLÚ 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dennett, D. - Hill, James - Hříbek, Tomáš
O vědomí, náboženství a svobodě vůle: rozhovor s Danielem Dennettem.
[About consciousness, religion and freedom of will Interview with Daniel Dennett.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 2 (2018), s. 171-183. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: D. Dennett * interview
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/FC_2_2018/FC%202018-2%20171-183%20Rozhovor%20Dennett.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284309

0494183 - FLÚ 2019 BR eng B - Monografie kniha jako celek
De Oliveira, N. (ed.) - Hrubec, Marek (ed.) - Sobottka, E. (ed.)
From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law and Ethics.
Prague: Filosofia; Porto Alegre: PUCRS, 2018. 435 s. ISBN 978-80-7007-515-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Justice * Law * Ethics * Global * Conflicts * War
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290135

0497588 - FLÚ 2019 CZ eng M - Část monografie knihy
De Oliveira, N. - Hrubec, Marek - Sobottka, E.
Introduction.
From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law, and Ethics. Prague: Filosofia. Porto Alegre: PUCRS, 2018 - (De Oliveira, N.; Hrubec, M.; Sobottka, E.), s. 11-20. ISBN 978-80-7007-515-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: justice * ethics * law * global
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290137

0492937 - FLÚ 2019 RIV BR eng J - Článek v odborném periodiku
Dierckxsens, Geoffrey
Imagination, narrativity and embodied cognition: exploring the possibilities of Paul Ricoeur's hermeneutical phenomenology for enactivism.
Filosofia Unisinos. Roč. 19, č. 1 (2018), s. 41-49. E-ISSN 1984-8234
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: phenomenology * hermeneutics * philosophy of mind * embodied cognition * ethico-political world
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://revistas.unisinos.br/index.php/filosofia/article/view/fsu.2018.191.05
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287482

0501509 - FLÚ 2019 RIV US eng M - Část monografie knihy
Dierckxsens, Geoffrey
Ricœur’s Take on Embodied Cognition: Enactivism in Light of Freedom and Nature.
A Companion to Ricoeur’s Freedom and Nature. Lanham: Lexington Book, 2018 - (Davidson, S.), s. 191-206. Studies in the thought of Paul Ricoeur. ISBN 978-1-4985-7888-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Enactivism * Imagination * Hermeneutics * Narrativity * Phenomenology
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293591

0501516 - FLÚ 2019 RIV NL dut M - Část monografie knihy
Dierckxsens, Geoffrey
Verantwoordelijkheid en lichamelijkheid: een analyse van Ricoeurs discussie met de analytische filosofie en de taak van de fenomenologie.
[Responsibility and Embodiment: An analysis of Ricoeur’s discussion of analytical philosophy and the task of phenomenology.]
Fenomenologie als houding: bijdragen aan een fenomenologische wijsbegeerte. Brussel: VUB Press, 2018 - (Bremmers, C.; van der Heiden, G.; Reynaert, P.), s. 187-200. ISBN 978-90-5718-706-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Responsibility * Embodiment * Hermeneutics * Phenomenology * Language
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293661

0504910 - FLÚ 2020 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Dittmann, Robert
Czech Reformational biblical translation: the case of pericopes in the Unity of the Brethren in the 1550s‒1570s.
Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Językoznawcza. Roč. 25, č. 2 (2018), s. 11-29. E-ISSN 2450-4939
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Pericopes * Middle Czech * biblical translation * Jan Augusta
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/18734
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296495

0504904 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dittmann, Robert
Konsonantismus Bible kralické šestidílné.
[The Consonantism of the Six-Volume Kralice Bible.]
Listy filologické. Roč. 141, 3/4 (2018), s. 409-448. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Six-Volume Kralice Bible * consonantism * Jan Blahoslav * Unity of the Brethren
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296496

0497455 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dittmann, Robert
Vokalismus Bible kralické šestidílné II: uplatnění změn proběhlých od konce 14. století.
[Vowel Changes in the Six-Volume Kralice Bible. Part 2, the Scope of Changes since the End of the Fourteenth Century.]
Listy filologické. Roč. 141, 1/2 (2018), s. 95-130. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Six-Volume Kralice Bible * vowel changes * Old Czech * Modern Standard Czech * Jan Blahoslav
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293018

0498318 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Drozenová, Wendy
Virginia Held. Etika péče: osobní, politická a globální.
[Virginia Held. The Ethics of Care: Personal, Political, and Global.]
Filosofický časopis. Roč. 66, č. 6 (2018), s. 951-960. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Virginia Held * ethics of care * feminism * globalisation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293283