Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 278

0511785 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Arazim, Pavel
Henri Bergson a analytická filosofie.
[Henri Bergson and analytical philosophy.]
Filosofie dnes. Roč. 11, č. 1 (2019), s. 97-115. ISSN 1804-0969
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: vitalism * question * meaning * movement and dynamics * Bergson * Wittgenstein * Brandom
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/299
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302032

0511795 - FLÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Arazim, Pavel
Is Logic Exceptional?
The Logica Yearbook 2018. London: College Publications, 2019 - (Sedlár, I.; Blicha, M.), s. 13-30. ISBN 978-1-84890-307-4.
[Logica 2018. Hejnice (CZ), 18.06.2018-22.06.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-15645S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: exceptionalism * holism * meaning * logical expressions * Quine
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302043

0520737 - FLÚ 2020 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Azeri, Siyaves
Activity, Labour, and Praxis: An Outline for a Critique of Epistemology.
Critique: a journal of socialist theory. Roč. 47, č. 4 (2019), s. 585-602. ISSN 0301-7605
AV ČR(CZ) FJD3-0009-1702
Fellowship Josefa Dobrovského
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Labour * activity * knowledge * relations of production * capital
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305408

0511123 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Balon, Jan
Mezi idejemi a institucemi: rámce sociologického vědění.
[Between Ideas and Institutions: Frameworks of Sociological Knowledge.]
Sociologie, veřejnost, politika. Praha: Filosofia, 2019 - (Holmwood, J.), s. 7-24. ISBN 978-80-7007-577-7
Grant CEP: GA ČR GP401/09/P428
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: sociology * knowledge economy * neoliberalism * research * higher education
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301443

0508708 - FLÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Balon, Jan - Holmwood, John
The impossibility of sociology as a science: arguments from within the discipline.
Journal for the Theory of Social Behaviour. Roč. 49, č. 3 (2019), s. 334-347. ISSN 0021-8308
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ideology * interpretive understanding * positivism * scientific sociology * social criticism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 1.814, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jtsb.12208
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299542

0504323 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bažant, Jan
Antická Afrodita a “bohyně lásky a krásy”.
[Ancient Aphrodite and the “goddess of love and beauty”.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 33-53. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aphrodite Urania * Aphrodite Pandemos * Venus * Classical Tradition * Interpretatio Christiana
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295981

0508024 - FLÚ 2020 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bažant, Jan
Medusa, ancient gems, and the Holy Roman Emperor Charles IV.
Anodos: Studies of the Ancient World, 13/2013. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, 2019, s. 35-50. Anodos. ISSN 1338-5410.
[Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe - Mediterranean - Black Sea). Trnava (SK), 06.10.2017-08.10.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Medusa * gem * crown * Holy Roman Empire * Charles IV * Prague
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301294

0510896 - FLÚ 2020 RIV IT ita M - Část monografie knihy
Bažant, Jan - Schulz, A. M.
Stella, Paolo.
[Stella, Paolo.]
Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 94. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2019, s. 195-198. ISBN 978-88-12-00032-6
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Paolo della Stella * Renaissance sculpture * Classical tradition * Holy Roman Empire
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-stella_%28Dizionario-Biografico%29/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301263

0520632 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bažant, Vojtěch
Funkce a formy narativu o českých dějinách v 15. století.
[The functions and forms of the narrative of Czech history in the fifteenth century.]
Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století. Praha: NLN, 2019 - (Cermanová, P.; Soukup, P.), s. 226-251. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: narrative of Czech history * historiography * cultural transformation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306006

0519552 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bednář, Miloslav (ed.)
Idea dějin a Palacký jako myslitel: soubor textů.
[The Idea of History, and Palacký as a Thinker.]
Praha: Filosofia, 2019. 191 s. ISBN 978-80-7007-557-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Idea of History * Palacký * Philosophy of History * Czech history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304549

0505399 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Palackého idea dějin jako stálá provokace.
[Palacký’s Idea of History as a Permanent Provocation.]
Idea dějin a Palacký jako myslitel. Praha: Filosofia, 2019 - (Bednář, M.), s. 37-46. ISBN 978-80-7007-557-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Palacký * philosophy of History * Hussitism * reformation
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296868

0510749 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bednář, Miloslav
Symbol v pojetí Martina Heideggera.
[Symbol in Martin Heidegger’s Interpretation.]
Symboly doby. Historické eseje. Praha: Historický ústav, 2019 - (Hlavačka, M.; Raška, J.), s. 15-19. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. Řada A - Monographia, 89. ISBN 978-80-7286-335-8
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: symbol * Heidegger * Aristotle * philosophy * history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301149

0504584 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Beneš, Jiří
Ternarius per omnia sparsus? Duo cum faciunt idem, non est idem.
[Ternary spread throughout the universe?]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 261-275. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Triadism * J. A. Comenius * Cyprian Kinner * Hartlib Papers
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296180

0524304 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bierhanzl, Jan
Marxova ontologie smyslového.
[Marx’s Ontology of the Sensible.]
Svět literatury. Roč. 29, č. 59 (2019), s. 174-180. ISSN 0862-8440
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ontology * the young Marx * the sensible * communism * nature * history
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://svetliteratury.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/14/2019/04/Jan_Bierhanzl_174-180.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308675

0509754 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bierhanzl, Jan
Slabé jednání: od etiky k politice a zase zpátky.
[Weak Action: From Ethics to Politics and Back Again.]
Reflexe : Filosofický časopis. -, č. 56 (2019), s. 175-179. ISSN 0862-6901
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Ethics * Politics * Levinas * Butler * Weak action
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Ethics (except ethics related to specific subfields)
https://www.reflexe.cz/Reflexe_56/Slabe_jednani._Od_etiky_k_politice_a_zase_zpatky.html
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300387

0524306 - FLÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bierhanzl, Jan
Tvář a její politické rámy: Emmanuel Lévinas a Judith Butlerová.
[The face and its Political Frames: Emmanuel Levinas and Judith Butler.]
Lévinas v konfrontaci. Praha: OIKOYMENH, 2019 - (Sikora, O.; Sirovátka, J.), s. 246-257. Mathésis, 15. ISBN 978-80-7298-268-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-20498S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: address * precariousness * vulnerability * ethics * politics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308702

0524307 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bierhanzl, Jan
Zranitelnost a performativita: Judith Butlerová hovoří s Hannah Arendtovou.
[Vulnerability and Performativity: Judith Butler in Discussion with Hannah Arendt.]
ArteActa. Roč. 2, č. 3 (2019), s. 99-110. ISSN 2571-1695
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-20498S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Vulnerability * Action * Appearing * Arendt * Butler * Body * Matter
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308696

0517921 - FLÚ 2020 IT ita M - Část monografie knihy
Blažek, Pavel
Catari e sesso.
[Cathars and Sex.]
Dizionario su sesso, amore e fecondità. Siena: Cantagalli, 2019 - (Noriega, J.; Ecochard, R.; Ecochard, I.), s. 111-113. ISBN 978-88-6879-702-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Cathars * Sexuality * Body * Marriage
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303158

0517345 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Aristotelova první filosofie a první filosofové.
[Aristotle’s First Philosophy and the First Philosophers.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 837-860. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Aristotle * metaphysics * presocratics * Patočka * first philosophy * non-metaphysical philosophy
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0304330
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304330

0502722 - FLÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Boháček, Kryštof
Filosofie mezi perspektivami dialogu a dialogem perspektiv.
[Philosophy between the perspectives of dialogue and the dialogue of perspectives.]
Energein: Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám. Praha: Rubato, 2019, s. 50-65. ISBN 978-80-87705-74-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plato * reading order of the dialogues * early Socratic dialogue * transitive dialogue * polemical dialogue * the top dialogue * formal dialogue * dialogue without partners
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302566

0508419 - FLÚ 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Moudrost Odysseova: Jak dospět v muže pod nadvládou žen?
[The Wisdom of Odysseus: How to Become a Man Under the Domination of Women?]
Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy. Roč. 15, č. 3 (2019). E-ISSN 1336-6556
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: acme * archaic wisdom * Homer * the Iliad * the Odyssey
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://ostium.sk/language/sk/moudrost-odysseova-jak-dospet-v-muze-pod-nadvladou-zen/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299331

0517347 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháček, Kryštof
Tradiční metafyzika a metafyzická tradice v perspektivách současného bádání.
[Traditional metaphysics and the metaphysical tradition in the perspectives of contemporary scholarship.]
Filosofický časopis. Roč. 67, č. 6 (2019), s. 825-836. ISSN 0015-1831
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: metaphysics * first philosophy * presocratics * Aristotle * natural substances * Categories * ontology * onto-theology * ideas * triadic metaphysics * Comenius * German metaphysics * metaphysics in mathematics * Patočka * metaphysics of science
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
http://hdl.handle.net/11104/0304329
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304329

0519834 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Boháček, Kryštof
Zbožnost, právo a tradice.
[Piety, law and tradition.]
Platónův dialog Euthyfrón. Praha: OIKOYMENH, 2019 - (Jinek, J.; Jirsa, J.), s. 11-28. Mathésis, 14. ISBN 978-80-7298-283-7
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Plato * Euthyphro * formal analysis * exetasis * elenchos * miasma * piety * ancient religion * Greek legal system * Socratic dialogue * Homeric dialogue
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304817

0518024 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Böhler, D. - Drozenová, Wendy - Gluchman, V. - Jabůrek, M. - Knaup, M. - Kuře, J. - Palovičová, Z. - Smolková, E. - Šimek, V. - Šolcová, Kateřina - Vácha, J.
Filosofie Hanse Jonase.
[Philosophy of Hans Jonas.]
Praha: Filosofia, 2019. 275 s. ISBN 978-80-7007-601-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hans Jonas * principle of responsibility * ethics * ethics of technology * progress * evil * concept of nature
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303467

0509444 - FLÚ 2020 FR fre M - Část monografie knihy
Bonneau, Lara
De l’évidence à l’abstraction.
[From Evidence to Abstraction.]
Logiques de la forme: Hommage à Fernando Gil. Paris: Classiques Garnier, 2019 - (Beauron, É.; Capparos, O.), s. 173-186. ISBN 978-2-406-07906-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Abstraction * Distance * Evidence * Forms * Morphology * Science of Art * Symbol
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306662

0504646 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Martin
Interconnection of Class and Race with Capitalism.
Perspectives on Global Development and Technology. Roč. 18, 1/2 (2019), s. 36-46. ISSN 1569-1500
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: capitalism * exploitation * oppression * race * social class
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://brill.com/view/journals/pgdt/18/1-2/article-p36_5.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296223

0520311 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Cermanová, Pavlína (ed.) - Soukup, Pavel (ed.)
Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století.
[The Hussite re-formations: the transformation of cultural codes in the fifteenth century.]
Praha: NLN, 2019. 378 s. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * cultural code * religious transformation * social transformation * Utraquism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306010

0520604 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Jiná Apokalypsa: prorocké texty v husitství.
[A different Apocalypse: prophetic texts in Hussitism.]
Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století. Praha: NLN, 2019 - (Cermanová, P.; Soukup, P.), s. 144-172. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * prophecies * apocalyptic thinking * Vade mecum in tribulatione
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306007

0519231 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína
Křesťanské vyprávění o arabském tajemství.
[The Christian relation of the Arab mystery.]
Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku.. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 171-189. ISBN 978-80-7422-729-5
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-19808S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Secretum secretorum * medieval literature * Czech vernacular * pseudo-Aristotle
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304249

0520603 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Cermanová, Pavlína - Soukup, Pavel
Valde notabilis in hominibus mutacio? Úvodní zamyšlení.
[Valde notabilis in hominibus mutacio? Some introductory observations.]
Husitské re-formace: proměna kulturního kódu v 15. století. Praha: NLN, 2019 - (Cermanová, P.; Soukup, P.), s. 7-21. Středověk, 4. ISBN 978-80-7422-730-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Hussitism * cultural code * religious transformation * social transformation * Utraquism
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306008

0510020 - FLÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Crippa, Davide - Milici, P.
A Relationship between the Tractrix and Logarithmic Curves with Mechanical Applications.
Mathematical Intelligencer. Roč. 41, č. 4 (2019), s. 29-34. ISSN 0343-6993
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ19-03125Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Descartes * Leibniz * geometry * curves * logarithm
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 0.125, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007/s00283-019-09895-7
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301497

0519429 - FLÚ 2020 RIV DE eng M - Část monografie knihy
Crippa, Davide
One String Attached: Geometrical Exactness in Leibniz’s Parisian Manuscripts.
Leibniz and the Structure of Sciences: modern perspectives on the history of logic, mathematics, epistemology. Heidelberg: Springer, 2019 - (De Risi, V.), s. 203-252. Boston Studies in the Philosophy and History of Science, 337. ISBN 978-3-030-25571-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ19-03125Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Leibniz * Descartes * curves * geometry * construction * exactness * cycloid
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304410

0507016 - FLÚ 2020 RIV CH eng B - Monografie kniha jako celek
Crippa, Davide
The Impossibility of Squaring the Circle in the 17th Century: A Debate among Gregory, Huygens and Leibniz.
Cham: Birkhäuser, 2019. 184 s. Frontiers in the history of science. ISBN 978-3-030-01637-1
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: quadrature of the circle * infinitesimal analysis * Leibniz * impossibility * geometry
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298154

Citace, recenze▾
Recenze:
LÜTZEN, Jesper. Historia mathematica [online]. [Citováno 2020-02-19]. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.hm.2020.01.004 [HODNOCENÍ]
KNOBLOCH, Eberhard. zbMATH [online]. [Citováno 2020-02-19]. Dostupné z: https://zbmath.org/?q=an:1411.01003 [HODNOCENÍ]
HUNACEK, Mark. MAA mathematical Association of America [online]. [Citováno 2020-02-19]. Dostupné z: https://www.maa.org/press/maa-reviews/the-impossibility-of-squaring-the-circle-in-the-17th-century [HODNOCENÍ]
FIX, Adam. The British Journal for the History of Science. 2019, 52(4), 709-711. ISSN 0007-0874. https://doi.org/10.1017/S0007087419000700 [HODNOCENÍ]

0517531 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čechvala, Jakub
Fragmenty antických tragédií v souvislostech textové tradice a textové kritiky.
[Fragments of Ancient Tragedies in the Context of Textual Tradition and Textual Criticism.]
Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého. Praha: Filosofia, 2019 - (Čechvala, J.), s. 37-133. ISBN 978-80-7007-593-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments * Zdeněk K. Vysoký
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302913

0517529 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Čechvala, Jakub (ed.)
Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého.
[Fragments of Greek Tragedians in Translations and Studies of Zdeněk K. Vysoký.]
Praha: Filosofia, 2019. 367 s. ISBN 978-80-7007-593-7
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Zdeněk K. Vysoký * Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: General literature studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302866

0505373 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, Julie
Exempla Valeria Maxima v traktátu Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic o správě státu.
[The Exempla of Valerius Maximus in the Treatise on State Administration by Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 221-244. ISBN 978-80-7007-562-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein * Valerius Maximus * exemplum
Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
Obor OECD: Specific literatures
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296818

0504720 - FLÚ 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Čížek, Jan
From Pansophia to panorthosia: The evolution of Comenius’s pansophic conception.
Erudition and the Republic of Letters. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 199-227. ISSN 2405-5050
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Early Modern philosophy * Jan Amos Comenius * Pansophia * Reform of knowledge * Samuel Hartlib * The Republic of Letters
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://brill.com/view/journals/erl/4/2/article-p199_199.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296998

0520269 - FLÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dittmann, Robert
Protetické v ve Smolné knize velkobítešské (1556–1636).
[Prothetic v in the Book of Testimonies of Velká Bíteš (1556–1636).]
Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 369-406. ISSN 0024-4457
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Czech Book of Testimonies * Velká Bíteš * prothetic v * spoken language
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Specific languages
http://hdl.handle.net/11104/0306614
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306614

0518026 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Drozenová, Wendy
Jonasova etika techniky a její metafyzické ukotvení.
[Jonas’ ethics of technology and its metaphysical foundations.]
Filosofie Hanse Jonase. Praha: Filosofia, 2019 - (Drozenová, W.; Šimek, V.), s. 61-79. ISBN 978-80-7007-601-9
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: imperative of responsibility * ethics of technology * values * metaphysical foundations of ethics
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303468

0509011 - HÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořáčková-Malá, Dana - Sterneck, Tomáš - Holý, Martin - Zelenka, Jan - Čechura, J. - Slavíčková, P. - Blechová-Čelebić, Lenka - Velková, Alice - Mašková, Pavlína - Pilná, V. - Šimůnek, Robert - Bravermanová, M. - Doležalová, Eva - Valentová-Bobková, Kateřina
Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství.
[Children and childhood. From the Middle Ages to the threshold of the Enlightenment.]
Praha: Historický ústav, 2019. 693 s. ISBN 978-80-7286-333-4
Grant CEP: GA ČR GA15-02196S
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985955
Klíčová slova: child * children * childhood * Middle Ages * Modern Period * family * upbringing * education * law * literature * bastards * orphans * clothing * church * diet * toys
Kód oboru RIV: AB - Dějiny; AB - Dějiny (FLU-F)
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299826

0519331 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Dvořák, Petr
Frassenova třetí cesta v otázce slučitelnosti svobody vůle s Božím předvěděním a předurčením.
[Frassen’s Middle of the Road Approach to the Problem of the Compatibility of Free Will with Divine Foreknowledge and Antecedent Determination.]
Proměny františkánské tradice: od teologie a filosofie ke kultuře a umění. Praha: Filozofická fakulta UK a nakladatelství Filosofia, 2019 - (Hlaváček, P.), s. 93-110. Europeana Pragensia 11. - Historia Franciscana, 7. ISBN 978-80-7308-947-4; ISBN 978-80-7007-602-6
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: foreknowledge * scholasticism * Scotism * molinism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304326

0504699 - FLÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Dvořák, Petr
Vásquez’s Anselmian Response to Wycliffian Deterministic Arguments.
American Catholic Philosophical Quarterly. Roč. 93, č. 2 (2019), s. 251-270. ISSN 1051-3558
Grant CEP: GA ČR(CZ) GB14-37038G
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: determinism * free will * divine foreknowledge * scholasticism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.pdcnet.org/acpq/content/acpq_2019_0093_0002_0251_0270
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296299

0524327 - FLÚ 2021 RIV DE fre B - Monografie kniha jako celek
Fazakas, Istvan
Le clignotement du soi Genèse et institutions de l’ipséité.
[The Blinking of the Self: Birth and Institutions of Ipseity.]
Wuppertal: Association Internationale de Phénoménologie, 2020. 272 s. Mémoires des Annales de Phénoménologie, 12. ISBN 978-2-916484-12-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GJ16-00994Y
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ipseity * self * imagination * phantasía * symbolic institution
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308937

0519683 - FLÚ 2020 GB eng M - Část monografie knihy
Feinberg, Joseph Grim - Solařík, B.
Devětsil.
The International Encyclopedia of Surrealism. Vol. 1, Movements. London: Bloomsbury, 2019 - (Richardson, M.; Ades, D.; Fijałkowski, K.), s. 510-512. ISBN 978-1-4742-2686-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: avant-garde * Devětsil * Czechoslovakia * Vítězslav Nezval * Karel Teige * the Group of Surrealists of Czechoslovakia
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304677

0511360 - FLÚ 2020 DE ger M - Část monografie knihy
Feinberg, Joseph Grim
Europas neue Rechte.
[Europe’s new right.]
Atlas der Globalisierung: Welt in Bewegung. Berlin: Le Monde diplomatique, 2019 - (Mahlke, S.), s. 158-161. ISBN 978-3-937683-74-4
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Migration * the new right * right-wing populism * the European Union
Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
Obor OECD: Political science
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302471

0511351 - FLÚ 2020 GB eng M - Část monografie knihy
Feinberg, Joseph Grim
Soviet Union and Eastern Europe.
The Bloomsbury Companion to Marx. London: Bloomsbury Academic, 2019 - (Diamanti, J.; Pendakis, A.; Szeman, I.), s. 445-450. ISBN 978-1-4742-7871-3
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: History of Marxism * Eastern Europe * Soviet Union
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302470

0511344 - FLÚ 2020 GB eng M - Část monografie knihy
Feinberg, Joseph Grim
The College of Sociology.
The International Encyclopedia of Surrealism. Vol. 1, Movements. London: Bloomsbury, 2019 - (Richardson, M.; Ades, D.; Fijałkowski, K.), s. 498-501. ISBN 978-1-4742-2686-8
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: College of Sociology (Collège de sociologie) * surrealism * Georges Bataille * Roger Caillois * Acéphale * the sacred * myth
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Obor OECD: Sociology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301665

0524352 - FLÚ 2021 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Feinberg, Joseph Grim
Understanding Anti-performance: The performative division of experience and the standpoint of the non-performer.
Performance Philosophy. Roč. 5, č. 2 (2020), s. 332-348. ISSN 2057-7176
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-23955S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: ontology * anti-theatricality * spectacle * Augusto Boal * Rousseau
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
https://www.performancephilosophy.org/journal/article/view/279
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308715

0511382 - FLÚ 2020 CZ cze, eng M - Část monografie knihy
Feinberg, Joseph Grim
Úvodem/Introduction.
Otázky z historie. Vol. 3. Rakovník: Státní okresní archiv, 2019 - (Mayerová, R.; Krško, J.), s. 7-9. ISBN 978-80-88148-30-2
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Tramping * back-to-nature movements * subculture
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301658

0509063 - FLÚ 2020 NL eng J - Článek v odborném periodiku
Filomeno, Aldo
Are non-accidental regularities a cosmic coincidence? Revisiting a central threat to Humean laws.
Synthese. Online first, 26 September 2019 (2019). ISSN 0039-7857
AV ČR(CZ) AP1602
Akademická prémie - Praemium Academiae
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Humean account of laws * Best system account of laws * Ignorance * Principle of indifference * Suspension of judgment * Coincidences
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Impakt faktor: 1.262, rok: 2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299858