Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 52

0484267 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Abraham, V. - Divišová, M. - Horáček, I. - Ivanov, M. - Jurkovičová, L. - Juřičková, L. - Kozáková, R. - Lõugas, L. - Novák, J. - Novák, Martin - Pokorný, P. - Prachařová, M. - Sázelová, Sandra - Svoboda, Jiří - Šída, P. - Trinkaus, E. - Willman, J. C.
Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003-2015.
[Mesolithic of Northern Bohemia II. Complex excavation of rockshelters in the Česká Lípa and Děčín areas, 2003-2015.]
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017. 247 s. The Dolní Věstonice Studies, 22. ISBN 978-80-7524-005-7. ISSN 1801-7002
Grant CEP: GA ČR GA13-08169S
Klíčová slova: Mesolithic * Holocene * environment * settlement archaeology * paleoanthropology * Česká Lípa * Děčín
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Svoboda, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279414

0477135 - ARUB-Q 2018 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
Balcárková, A. - Kalhous, David - Eichert, S.
Zur Entwicklung der Grenze im mährisch-österreichischen Grenzgebiet während des 11.–12. Jahrhunderts und zur Rolle der Befestigung von Nikolsburg/Mikulov.
[On the developement of the frontier in the border region between Moravia and Austria during the 11th and 12th centuries and the role of the Nikolsburg castle.]
Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Roč. 32, č. 2016 (2017), s. 37-72. ISSN 1011-0062
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: Late Hillford period * pottery * borders * dendrochronology * castles
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273514

0488984 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bartík, J. - Šebela, Lubomír - Přichystal, A.
Pozdně eneolitické silicitové dýky z Mistřic.
[Late Eneolithic Daggers from Mistřice.]
Slovácko. Roč. 58, č. 2016 (2017), s. 119-130. ISSN 0583-5569
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Eneolithic * flint daggers
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283481

0486684 - ARUB-Q 2018 RIV UA rus J - Článek v odborném periodiku
Demidenko, Ju. E. - Škrdla, Petr - Ríos-Garaizar, J.
Epi-or in'jak s sagajdaksko –muralovskimi mikrolitami na juge Vostočnoj Jevropy i jego jevropejskije perspektivy.
[Epi-Aurignacian with Sagaidak-Muralovka-type microliths in the south of Eastern Europe and its European perspectives.]
Archeolohija i davnja istorija Ukrajiny. Roč. 2017, č. 3 (2017), s. 38-52. ISSN 2227-4952
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Late Upper Paleolithic * Epi-Aurignacian with Sagaidak-Muralovka microliths * Last Glacial Maximum time period
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281431

0484261 - ARUB-Q 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Demidenko, Y. E. - Škrdla, Petr - Nejman, L.
Aurignacian in Moravia. New geochronological, lithic and settlement data.
Památky archeologické. Roč. 108, prosinec (2017), s. 5-38. ISSN 0031-0506
Grant CEP: GA AV ČR IAA800010801; GA ČR GA15-19170S
Klíčová slova: Central Europe * Moravia * in situ new sites * Middle and Evolved Aurignacian * settlement pattern peculiarities
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Demidenko, Y. E.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279481

0486392 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Doležel, Jiří
K nejstarším dějinám rytířů z Lulče.
[The Earliest History of the Knights of Luleč.]
Vlastivědný věstník moravský. Roč. 69, č. 1 (2017), s. 12-19. ISSN 0323-2581
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * relations between the nobility and towns during the Late Middle Ages * lower nobility * Knights of Luleč
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281217

0477134 - ARUB-Q 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hložek, M. - Trojek, T. - Komoróczy, Balázs - Prokeš, R.
Enamel paint techniques in archaeology and their identification using XRF and micro-XRF.
Radiation Physics and Chemistry. Roč. 137, August (2017), s. 243-247. ISSN 0969-806X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Klíčová slova: X-ray fluorescence * Scanning * Enamel * Microanalysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.435, rok: 2017
Trojek, T.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273551

0486858 - ARUB-Q 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Horáček, I. - Sázelová, Sandra
Vývoj fauny obratlovců v severočeských pískovcových územích během holocénu.
[Vertebrate fauna development in North Bohemian sandstone areas during the Holocene.]
Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003-2015. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017 - (Svoboda, J.), s. 39-48. The Dolní Věstonice Studies, 22. ISBN 978-80-7524-005-7
Grant CEP: GA ČR GA13-08169S
Klíčová slova: Late Pleistocene * Early Holocene * landscape dynamic * Northern Bohemia * vertebrates
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283053

0485452 - ARUB-Q 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Chmielewski, T. J. - Sady, A. - Goslar, T. - Furmanek, M. - Juchelka, Jiří
Separating the wheat from the chaff: Dating charred plant remains extracted from Daub (with reference to the 14C chronology of the Epi-Lengyel culture in Upper Silesia).
Radiocarbon. Roč. 59, č. 1 (2017), s. 251-268. ISSN 0033-8222
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: food residue * dates * pottery * bones * ams * radiocarbon AMS dating * chaff temper dating * Eneolithic * epi-Lengyel * Upper Silesia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.807, rok: 2017
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280486

0479185 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ibrová, A. - Dupej, J. - Stránská, Petra - Velemínský, P. - Poláček, Lumír - Velemínská, J.
Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th-10th century).
Archives of Oral Biology. Roč. 84, December (2017), s. 64-73. ISSN 0003-9969
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: mandible * teeth * dental wear * diet * geometric morphometrics
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARUB-Q)
Impakt faktor: 2.050, rok: 2017
Ibrová, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275204

0488969 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Jurkovičová, L. - Mrázková, R. - Komoróczy, Balázs
Osteologická analýza lidských a zvířecích pozůstatků z polykulturní lokality Jevišovka – Nová.
[Osteological analysis of human and animal remains from polycultural site Jevišovka – Nová.]
Česká antropologie. Roč. 67, č. 1 (2017), s. 24-29. ISSN 1804-1876
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: anthropological analysis * archaeozoological analysis * Linear pottery culture * Moravian painted pottery culture * Únětice culture * La Tène culture * Roman Age * Migration Period
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://anthropology.cz/wp-content/uploads/2018/02/24-29_Jurkovicova_L_2017_67_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283490

0496369 - ARUB-Q 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kaminská, Ľ. - Kozłowski, J. K. - Moskal-del Hoyo, M. - Nemergut, A. - Škrdla, Petr
Moravany-Dlhá: a phenomenon of the Poplar-leaf shape points.
Eurasian Prehistory. Roč. 14, 1/2 (2017), s. 41-54. ISSN 1730-8518
Grant CEP: GA ČR GA15-19170S
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Slovakia * Váh valley * Szeletian * Moravany-Dlhá-type leaf point
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292561

0488951 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kočár, Petr - Kočárová, R.
Archeobotanické analýzy raně středověkých vrstev z Olomouce, Denisovy ulice, před kostelem P. Marie Sněžné.
[Archaeobotanical analyses of early medieval layers from Olomouc, Denisova Street, in front of the Church of Our Lady of the Snows.]
Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 2 (2017), s. 129-140. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: Early Middle Ages * Slavic period * archaeobotany * anthracology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-2_Kocar_Kocarova_.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283458

0486407 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek
Archeologická stopa (vel)moci na nepřátelském území.
[Archaeological traces of a (super)power on the enemy territory.]
Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 19, prosinec (2017), s. 35-41. ISSN 1213-1628
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Klíčová slova: Roman army * Germanic tribes * Roman Period * Marcomannic wars * Middle Danube region * Power politics * Mušov * temporary camps
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281230

0477178 - ARUB-Q 2018 RIV GB ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Komoróczy, Balázs
Bemerkungen zu den Formen des Zustroms der Importgüter in das germanische Siedlungsmilieu während der Römischen Kaiserzeit im mittleren Donauraum.
[Remarks on the forms of the inflow of imported goods into the Germanic settlement environment during the Roman period in the middle Danube region.]
Roman frontier studies 2009. Proceedings of the XXI International Congress of Roman Frontier Studies (Limes Congress) held at Newcastle-upon-Tyne in August 2009. Oxford: Archaeopress, 2017 - (Hodgson, N.; Bidwell, P.; Schachtmann, J.), s. 284-291. Archaeopress Roman Archaeology, 25. ISBN 978-1-78491-590-2.
[International Congress of Roman Frontier Studies /21./. Newcastle upon Tyne (GB), 16.08.2009-26.08.2009]
Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
Klíčová slova: Roman period * import * Germans * settlement * trade * Marcomannic wars
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278793

0488953 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek - Zelíková, Michaela
Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F.
[Documentation, publication and interpretation of metal-detector finds as exemplified by Jobst type F4 brooches.]
Římské a germánské spony ve střední Evropě. (Archeologie barbarů 2012). Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017 - (Droberjar, E.; Komoróczy, B.), s. 31-61. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 53. ISBN 978-80-86023-63-2.
[Protohistorická konference /8./. Olomouc (CZ), 02.10.2012-05.10.2012]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201
M
Klíčová slova: Roman Period * Middle Danube region * Metal-detector * Jobst F4 brooch
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283461

0477175 - ARUB-Q 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek
GIS application in Roman military invasion survey within barbarian territories during the Marcomannic wars - introduction into problems and perspectives.
Roman frontier studies 2009. Proceedings of the XXI International Congress of Roman Frontier Studies (Limes Congress) held at Newcastle-upon-Tyne in August 2009. Oxford: Archaeopress, 2017 - (Hodgson, N.; Bidwell, P.; Schachtmann, J.), s. 545-551. Archaeopress Roman Archaeology, 25. ISBN 978-1-78491-590-2.
[International Congress of Roman Frontier Studies /21./. Newcastle upon Tyne (GB), 16.08.2009-26.08.2009]
Grant CEP: GA ČR GA404/09/1054
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
Klíčová slova: Roman Period * Roman military * Middle Danube region * Marcomannic wars * Roman-barbarian confrontation * GIS * spatial analyses * least-cost path
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278775

0488950 - ARUB-Q 2018 RIV SK ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kouřil, Pavel
Metallfunde aus dem Burgwall Víno bei Slezské Rudoltice (Schlesien) und ihre Bedeutung.
[Metallic artifacts from the Víno stronghold near Slezské Rudoltice (Silesia) and their significance.]
Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Internationale Konferenz Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2017 - (Fusek, G.), s. 53-80. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 19. ISBN 978-80-8196-009-3.
[Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Nitra (SK), 18.10.2016-20.10.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: Czech Silesia * Early Middle Ages * stronghold * metallic artifacts
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283457

0486405 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kouřil, Pavel
Středověké opevnění v poloze Štandl.
[Middle Ages fortification in position Štandl.]
Sviadnov. Sviadnov: Obec Sviadnov, 2017 - (Adamec, T.; Kouřil, P.; Pokludová, A.; Řeha, T.), s. 9-15. ISBN 978-80-270-2293-9
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Sviadnov * Middle Ages * fortification * archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283045

0477133 - ARUB-Q 2018 CZ cze, ger J - Článek v odborném periodiku
Kouřil, Pavel
Vzpomínka na Zdeňka Měřínského (16.1.1948–9.9.2016).
[Memory of Zdeněk Měřínský (16.1.1948–9.9.2016).]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 1 (2017), s. 345-349. ISSN 0231-5823
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Zdeněk Měřínský * archaeologist * obituary
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136551
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273513

0475073 - ARUB-Q 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Látková, Michaela
The archaeobotany of Mikulčice. Food supply to the Early Medieval stronghold.
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2017. 244 s. Studien zum Burgwall von Mikulčice, 11. ISBN 978-80-7524-007-1
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: archaeobotany * Mikulčice * Early Middle Ages * food supply * environment
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271952

0486409 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Mazuch, Marian - Hladík, Marek - Skopal, Rostislav
Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy. (Sociální, duchovní a chronologický fenomén).
[Burial Pit Arrangements and Wooden Structures in Graves at Great Moravian Necropolises. (Social, Spiritual and Chronological Phenomenon).]
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2017. 336 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 56. ISBN 978-80-7524-009-5. ISSN 1804-1345
Grant CEP: GA ČR GP13-20936P
Klíčová slova: Great Moravia * early Middle Ages * burial grounds * skeleton graves * grave pits * wooden structures * funeral habits * archaeological methods * statistical analysis * structural equation modeling * description system * social structure
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281232

0481033 - GLU-S 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Nejman, L. - Wood, R. - Wright, D. - Lisá, Lenka - Nerudová, Z. - Neruda, P. - Přichystal, A. - Svoboda, Jiří
Hominid visitation of the Moravian Karst during the Middle-Upper Paleolithic transition: New results from Pod Hradem Cave (Czech Republic).
Journal of Human Evolution. Roč. 108, JUL 2017 (2017), s. 131-146. ISSN 0047-2484
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:68081758
Klíčová slova: Middle-Upper Paleolithic transition * chronology * AMH * Neanderthal * Pod Hradem Cave * Moravia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Archaeology (ARUB-Q)
Impakt faktor: 3.992, rok: 2017
Nejman, L.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276653

0485803 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Novák, R. - Šída, P. - Kubálek, P. - Nývltová Fišáková, Miriam
Sídliště a pohřeb kultury s vypíchanou keramikou v Dětenicích, okr. Jičín.
[A settlement and a burial of the Stroked pottery culture in Dětenice, Jičín District.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 2 (2017), s. 529-554. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: neolithic * stroked pottery culture * settlement area * burial
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280748

0484243 - ARUB-Q 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Poláček, Lumír
Die Suche nach kultureller Identität. Architektur und Kunsthandwerk im Großmährischen Reich.
[The search for cultural identity. Architecture and handicrafts in the Great Moravian Empire.]
400-1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik. Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2017 - (Lübke, C.; Hardt, M.), s. 202-213. Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, 1. ISBN 978-3-422-06958-9
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Great Moravia * 9th century * art * architecture * handicrafts * identity * cultural influences
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282959

0486857 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Procházka, Rudolf - Gregerová, Miroslava - Hložek, Martin - Hošek, Jiří - Janová, Drahomíra - Kočár, Petr - Kočárová, Romana - Nývltová Fišáková, Miriam - Opravil, Emanuel - Shromáždilová, I. - Stránský, K. - Sůvová, Z. - Škojec, Jaroslav - Ustohal, V. - Weiter, Libor
Hrad Přerov v raném středověku (9.-11. století) a počátky mladohradištní hmotné kultury. (Archeologický výzkum na Horním náměstí, č. p. 8, 9 a 21).
[Castle Přerov in the Early Middle Ages (9th-11th century) and the beginning of the Young Hillfort material culture. Archeological excavation in the Horní square No 8, 9 and 21.]
Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., 2017. 547 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 54. ISBN 978-80-7524-002-6. ISSN 1804-1345
Grant CEP: GA ČR GA404/03/0722; GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: Early Middle Ages * Central Moravia * Přerov castle * urban archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283470

0488948 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Procházka, Rudolf
Modřice v raném středověku.
[Modřice in the Early Middle Age.]
Modřice : dějiny města. 1. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Muzejní spolek Modřice, Město Modřice, 2017 - (Mitáček, J.; Procházka, R.), s. 125-144. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 101. ISBN 978-80-7275-103-7
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Early Middle Age * Moravia * Modřice * settlement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283455

0488949 - ARUB-Q 2018 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Procházka, Rudolf
Socio-economic aspects of the 11th and 12th century material culture of Přerov Castle in a contemporary context.
Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Internationale Konferenz Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2017 - (Fusek, G.), s. 115-146. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 19. ISBN 978-80-8196-009-3.
[Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Nitra (SK), 18.10.2016-20.10.2016]
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: Early Middle Age * Moravia * Přerov castle * material culture * economy
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283456

0485512 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Roblíčková, M. - Káňa, V. - Nývltová Fišáková, Miriam
Savčí společenstvo posledního glaciálu z jeskyně Barové - nové poznatky.
[Last Glacial mammalian assemblage from Barová Cave - new findings.]
Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické. Roč. 102, 1-2 (2017), s. 119-142. ISSN 1211-8796
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Quaternary palaeontology * Late Pleistocene * Moravian Karst * Barová Cave * animal assemblage * Ursus ex gr. spelaeus * wintering site * gnawing marks * hunting and scavenging activity * seasonality
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Paleontology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280503

0485486 - ARUB-Q 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Roblíčková, M. - Káňa, V. - Nývltová Fišáková, Miriam
The mammalian fauna of Barová Cave (Moravian Karst, the Czech Republic).
Fossil Imprint. Roč. 73, 3-4 (2017), s. 515-532. ISSN 2533-4050
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Quaternary palaeontology * Late Pleistocene * Moravian Karst * Barová Cave * animal assemblage * Ursus ex gr. spelaeus * wintering site * gnawing marks * hunting and scavenging * seasonality * dental age
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Paleontology
http://fi.nm.cz/wp-content/uploads/2017/12/15_Roblickova_et-al_2017.pdf
Roblíčková, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280496

0489002 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Rychtaříková, Tereza - Škrdla, Petr - Novák, J. - Mlejnek, O. - Nejman, L. - Záhorák, V. - Hanzelková, A.
Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město). Hrubé podsedky, Líšeň/Podolí I. Bohunicien. Sídliště. Systematický výzkum.
[(Brno (Líšeň Cadastre, Brno-město District). Hrubé podsedky, Líšeň/Podolí I. Bohunician. Site. Systematic excavations.]
Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 1 (2017), s. 141-142. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA15-19170S
Klíčová slova: Moravia * Bohunician * archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283495

0470055 - ARUB-Q 2018 NL eng M - Část monografie knihy
Svoboda, Jiří
Dolní Věstonice, Pavlov, Milovice.
[Dolní Věstonice, Pavlov, Milovice.]
Encyclopedia of Geoarchaeology. Dordrecht: Springer, 2017 - (Gilbert, A.), s. 198-199. Encyclopedia of Earth Sciences Series. ISBN 978-94-007-4827-9
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: geoarchaeology * Upper Paleolithic * Gravettian * Dolní Věstonice * Pavlov * Milovice
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0267818

0483575 - ARUB-Q 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jiří - Havlíček, P. - Novák, Martin - Sázelová, Sandra
Dolní Věstonice (okr. Břeclav). Lokality II a III. Dozor nad stavebními pracemi, laboratorní výzkum.
[Dolní Věstonice (Břeclav District). Sites II and III.]
Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 1 (2017), s. 142-143. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Dolní Věstonice * Paleolithic * Gravettian
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-1-paleolit.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278828

0483582 - ARUB-Q 2018 ES eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jiří
On landscapes, maps and Upper Paleolithic lifestyles in the Central European corridor: The images of Pavlov and Předmostí.
Veleia. Roč. 34, jaro (2017), s. 67-74. ISSN 0213-2095
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Central Europe * knowledge of the landscape * planning * Gravettian
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia/article/view/18074
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280487

0486410 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šedo, Ondrej - Knápek, Radka
Mocní a jejich hry: hrací kostky v rukách příslušníků elit doby římské.
[Mighty Ones and their Games: Dice in the hands of Roman period elite members.]
Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 19, prosinec (2017), s. 25-34. ISSN 1213-1628
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: astragals * dice * game stones * board games * antics * roman period * barbaricum
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281233

0488985 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šída, Petr
Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sonda 2/05.
[Archaeological Excavations on mesolithic Site Švarcenberk 7, trench 2/05.]
Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 30, prosinec (2017), s. 61-95. ISSN 0231-8237
Grant CEP: GA ČR GA13-08169S
Klíčová slova: Lower Mesolithic * Epipalaeolithic * South Bohemia * Lake Švarcenberk
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283489

0477136 - ARUB-Q 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Škrdla, Petr
Middle to Upper Paleolithic transition in Moravia: New sites, new dates, new ideas.
Quaternary International. Roč. 450, 2 September 2017 (2017), s. 116-125. ISSN 1040-6182
Grant CEP: GA ČR GA15-19170S; GA AV ČR IAA800010801
Klíčová slova: Moravia * Bohunician * Szeletian * Aurignacian * Dating * Middle to Upper Paleolithic transition
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 2.163, rok: 2017
Škrdla, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273515

0484257 - ARUB-Q 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Škrdla, Petr
Moravia at the onset of the Upper Paleolithic.
Brno: Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2017. 159 s. The Dolní Věstonice Studies, 23. ISBN 978-80-7524-011-8. ISSN 1801-7002
Grant CEP: GA AV ČR IAA800010801; GA ČR GA15-19170S
Klíčová slova: Moravia * Bohunician * Szeletian * Aurignacian * Líšeň/Podolí I-type industry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279398

0489006 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Škrdla, Petr - Rychtaříková, Tereza - Novák, J. - Mlejnek, O. - Záhorák, V. - Bortel, R.
Ořechov (okr. Brno-venkov). Kabáty, Ořechov IV. Bohunicien. Sídliště. Systematický výzkum.
[Ořechov (Brno-venkov District). Kabáty, Ořechov IV. Bohunician. Site. Systematic excavations.]
Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 1 (2017), s. 144-146. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA15-19170S
Klíčová slova: Moravia * Ořechov * Bohunician * archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283497

0481219 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Škrdla, Petr - Rychtaříková, Tereza - Bartík, J. - Nejman, L. - Novák, J.
Ořechov IV: nová stratifikovaná lokalita bohunicienu mimo brněnskou kotlinu.
[Ořechov IV: a new stratified Bohunician site outside of Brno Basin.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 3 (2017), s. 361-384. ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA ČR GA15-19170S
Klíčová slova: Moravia * Bohunician * Early Upper Paleolithic * structured hearth
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/Archeologick%C3%A9-rozhledy-3_2017.pdf
Škrdla, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277048

0484370 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šlézar, Pavel
Archeologický výzkum u kostela Panny Marie Sněžné. Příspěvek k problematice počátků opevnění a církevních staveb na olomouckém Předhradí.
[Archaeological excavation at the Church of Our Lady of the Snows. On the origins of fortification and sacred architecture in Předhradí (Outer Bailey) of Olomouc.]
Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 2 (2017), s. 97-127. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: fortification * church * Middle Ages * Olomouc * Moravia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-2_Slezar.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279535

0486408 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šlézar, Pavel
Hradiště v Moravičanech Na Soutoku v raném středověku.
[Fortified Settlement in Moravičany Na Soutoku in Early Middle Ages.]
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. -, č. 314 (2017), s. 103-116. ISSN 1212-1134
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: fortified settlement * graveyard * Middle Ages * Moravičany * Moravia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281231

0483551 - ARUB-Q 2018 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
Tejral, Jaroslav
Les élites princières du pays nord-danubien au début de l’époque mérovingienne.
[The princely elites of the north-Danubian country at the beginning of the Merovingian period.]
Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 1 (2017), s. 103-137. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: North Danubian country * Merovingian period * princely tombs * Herules * Lombards
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-1-tejral.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278803

0483566 - ARUB-Q 2018 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Tejral, Jaroslav
Mähren zur Zeit der Markomannenkriege. Forschungsstand und neue Probleme.
[Moravia at the time of Marcomannic Wars. State of the research, new problem.]
Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Roč. 61, červenec (2017), s. 149-188. ISSN 0560-2793
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Marcomannic wars * Moravia * Roman fort at Mušov * dating of Roman military presence * the end of the Roman occupation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/SZ_61.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278813

0484981 - ARUB-Q 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Trinkaus, E. - Wojtal, P. - Wilczyński, J. - Sázelová, Sandra - Svoboda, Jiří
Palmar, Patellar, and Pedal Human Remains from Pavlov.
PaleoAnthropology. Roč. 2017, June (2017), s. 73-101. ISSN 1545-0031
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Gravettian * human remains * isolated bones * anatomically modern humans * Upper Paleolithic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://paleoanthro.org/media/journal/content/PA20170073.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280111

0488472 - ARUB-Q 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Unger, J. - Šedo, Ondrej - Knápek, Radka
Zaniklá ves Bohumilice u Dolních Dunajovic (k. ú. Horní Věstonice).
[Deserted village Bohumilice near Dolní Dunajovice (cadastre Horní Věstonice).]
Jižní Morava. Vlastivědný časopis. Roč. 53, č. 56 (2017), s. 225-231. ISSN 0449-0436
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Bohumilice * South Moravia * aerial photography * deserted village * Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283061

0484376 - ARUB-Q 2018 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Ungerman, Šimon
Prachtfingerringe im frühmittelalterlichen Mähren (9.–10. Jahrhundert). Bemerkungen zur Chronologie und Provenienz des großmährischen Luxusschmucks.
[Ostentatious finger-rings from Early Medieval Moravia (9th–10th century). Remarks on chronology and origin of the Great Moravian luxurious jewellery.]
Přehled výzkumů. Roč. 58, č. 2 (2017), s. 19-95. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Klíčová slova: jewellery * Early Middle Ages * Great Moravia * Balkan * Mediterranean
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-58-2_Ungerman.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279541

0485479 - ARUB-Q 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Wilczyński, J. - Wojtal, P. - Svoboda, Jiří
Pavlovian hunters on the margin - archaeozoological analysis of the animal remains discovered at the Pavlov II site (1966-67 excavations).
Fossil Imprint. Roč. 73, 3-4 (2017), s. 322-331. ISSN 2533-4050
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Gravettian * hunters-gatherers * southern Moravia * subsistence strategies
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://fi.nm.cz/wp-content/uploads/2017/12/06_Wilczynski_et-al_2017.pdf
Wilczyński, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280491

0477132 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Zubalík, J. - Komoróczy, Balázs - Lukáš, Miroslav - Vlach, Marek
Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okres Brno-venkov).
[Preliminary interpretation of Wehrmacht field fortification features near Pasohlávky (Brno-venkov District).]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 1 (2017), s. 319-333. ISSN 0231-5823
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: southern Moravia * field fortification * modern conflict archaeology * excavation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136547
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273512

0477131 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Žákovský, Petr - Drnovský, P.
Nález barokního kordu z Habřiny na Jaroměřsku ve východních Čechách.
[The find of a Baroque rapier from Habřina in the Jaroměř Region, Eastern Bohemia.]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 1 (2017), s. 279-295. ISSN 0231-5823
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: rapier * finds from watercourses * Thirty Years' War * Passau * Solingen
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136545
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273511