Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 49

0503605 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bárta, Patrick - Hložek, M.
Průzkum a konzervace železného meče z Kroměřížska.
[Investigation and conservation of an iron sword from the Kroměříž region.]
Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 2018, říjen (2018), s. 3-6. ISSN 1805-0050.
[Konference konzervátorů-restaurátorů. Mikulov, 11.09.2018-13.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: iron sword * Hoštice * conservation * metallography * 12th century * Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://mck.technicalmuseum.cz/publikace/casopis-fkr/forum-pro-konzervatory-restauratory-2018/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295415

0499049 - ARUB-Q 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bartík, J. - Kopacz, J. - Nývltová Fišáková, Miriam - Přichystal, A. - Šebela, Lubomír - Škrdla, Petr
The Question of Chert Exploitation by Bell Beaker People on Stránská skála Hill (Brno-Slatina, Czech Republic).
Journal of Neolithic Archaeology. Roč. 20, Special Issue 4 (2018), s. 185-202. E-ISSN 2197-649X.
[Think Global, Act Local! The Transformation of Spatial Interaction and Material Culture in Beaker Contexts of the 3rd Millennium BC in Europe. Kiel, 17.05.2017-21.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Stránská skála * Eneolithic * Bell Beaker culture * chert * lithic chipped industry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.jna.uni-kiel.de/index.php/jna/article/view/147
Bartík, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291339

0492080 - ARUB-Q 2018 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Bednár, P. - Biermann, Felix - Boháčová, I. - Brookes, S. - Čiháková, J. - Galuška, L. - Gryc, Jana - Kalhous, David - Kara, Michał - Kouřil, Pavel - Matla, Marzena - Mitáček, J. - Nývltová Fišáková, Miriam - Pankiewicz, A. - Poláček, Lumír - Profantová, N. - Procházka, Rudolf - Ruttkay, M. - Sadowski, K. - Siemianowska, S. - Šlézar, Pavel - Štefan, I. - Tomková, K. - Videman, Jan
Moravian and Silesian strongholds of the tenth and eleventh centuries in the context of Central Europe.
Brno: The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2018. 431 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 57. ISBN 978-80-7524-010-1. ISSN 1804-1345
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: Central Europe * strongholds * Early Middle Ages * 10th-11th centuries * archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Kouřil, Pavel
- Procházka, Rudolf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285680

0504536 - ARUB-Q 2020 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
Boriová, Soňa - Pěnička, R.
Na chrbte koňa k lepšiemu fyzickému a psychickému zdraviu.
[On the horseback for better physical and metal health.]
Anthropologia integra. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 43-49. ISSN 1804-6657
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: horse * hippotherapy * training * relationship with animals * movement * psychic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/10360/10187
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296146

0503418 - ARUB-Q 2019 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Demidenko, Y. E. - Škrdla, Petr - Ríos-Garaizar, J.
European perspectives of the East European LGM Epi-Aurignacian with Sagaidak-Muralovka-type microliths.
Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków: Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków, 2018 - (Valde-Nowak, P.; Sobczyk, K.; Nowak, M.; Źrałka, J.), s. 85-92. ISBN 978-83-948382-3-2
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Last Glacial Maximum * Late Upper Paleolithic * Pan-European analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295232

0498690 - ARUB-Q 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Demidenko, Y. E. - Škrdla, Petr - Ríos-Garaizar, J.
The Hlinsko-Kouty I site and the only stratified Aurignacian-like assemblage with a bifacial triangular point in Moravia.
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 17-34. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Morava-type Aurignacian * Míškovice-type * carinated burin-cores * bifacial triangular point
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-59-1_Demidenko_et_al.pdf

Demidenko, Y. E. Škrdla, Petr
- Ríos-Garaizar, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290976

0503330 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Faltýnek, K. - Novák, J. - Šlézar, Pavel
Raně středověké osídlení v Moravičanech na Soutoku.
[Early Middle Ages settlement in Moravičany at the Soutok.]
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 2 (2018), s. 119-159. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: Early Middle Ages * Moravia * Moravičany * fortification * communications
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/59-2_faltynek_novak_slezar.pdf

Faltýnek, K. Novák, J.
- Šlézar, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295217

0502628 - ARUB-Q 2020 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
Hladík, Marek - Hladíková, K. - Tamaškovič, J.
Správa a prezentácia priestorových dát pri výskume sociálnych, ekonomických a environmentálnych interakcií na pomoraví v praveku a včasnom stredoveku (otázky a možnosti - server, cloud alebo blockchain?).
[Managment and presentation of spatial data within the research of social, economic and environmental interactions in the Morava river valley during the Prehistory and Early Middle Ages.]
Musaica archaeologica. Roč. 3, č. 1 (2018), s. 81-91. ISSN 2453-8612
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV029
Klíčová slova: data management * spatial data * GIS * blockchain * spatial archeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/karch/MusArch/3_1/4_M._Hladi__k_-_K._Hladi__kova___-_J._Tamas__kovic__.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294524

0500876 - ARUB-Q 2020 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Hladík, Marek - Mazuch, Marian
Včasnostredoveké pohrebiská na strednom a dolnom Pomoraví (kontinuita či diskontinuita v interakcii pohrebného rítu s geografickým priestorom).
[Early Medieval Burials on the Middle and Lower Streams of the Morava River.]
Malacky a okolie 11. História. Malacky: Mestské centrum kultúry Malacky, 2018 - (Vrablec, P.), s. 21-32. ISBN 978-80-89835-05-8
Grant CEP: GA MK DG18P02OVV029
Klíčová slova: Great Moravia * burial sites * cremation * inhumation * continuity of settlement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293501

0500492 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hošek, J. - Pokorný, P. - Prach, J. - Šída, Petr - Křížek, M.
Fosilní termokras v jižních Čechách.
[Fossil thermokarst in South Bohemia (Czech Republic).]
Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 51, č. 2 (2018), s. 131-139. ISSN 0514-8057
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: lake sediments * Late Glacial * permafrost * thermal erosion * thermokarst basins
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/27_Hosek_180903.pdf
Hošek, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292554

0500446 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chvojka, O. - Menšík, P. - Šída, Petr - Prokop, V. - Bumerl, J.
Nové pravěké a raně středověké nálezy na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2014-2017.
[New prehistoric and early medieval finds from the area along the middle course of the Lužnice River. Surface collection surveys in the years 2014–2017.]
Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 31, prosinec (2018), s. 25-44. ISSN 0231-8237
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Tábor region * surface survey * Neolithic * Iron Age * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292518

0502614 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Ivanov, M. - Nohálová, H. - Nývltová Fišáková, Miriam - Dresler, P. - Dreslerová, G.
Izotopový záznam prvních spodních molárů domácího skotu z raně středověkých lokalit Pohansko-Jižní předhradí a Kostice-Zadní hrúd (Česká republika).
[Isotope record of the first lower molars of domestic cattle from the early medieval localities of the Pohansko-Jižní Předhradí and Kostice-Zadní hrúd (Czech Republic).]
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 7-15. ISSN 1212-6209
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Isotope analysis (13C, 15N) * dentition * breeding * Pohansko agglomeration * Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://journals.muni.cz/gvms/article/view/9739
Ivanov, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294518

0503206 - ARUB-Q 2019 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Janák, V. - Papáková, Kateřina
The possible participation of autochthonous Mesolithic inhabitants in the Neolithisation of Upper Silesia.
Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Kraków: Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków, 2018 - (Valde-Nowak, P.; Sobczyk, K.; Nowak, M.; Źrałka, J.), s. 369-373. ISBN 978-83-948382-3-2
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Upper Silesia * Neolithisation * autochthonous demographic component * possible acculturation * affinity to fishing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295027

0501331 - ARUB-Q 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Jurkovičová, L. - Sázelová, Sandra - Hromadová, B. - Polanská, M. - Komoróczy, Balázs
Morphoscopical approach in material agent analysis: Cut marks produced by stone and metal tools from Early Bronze Age site Pasohlávky (Czech Republic).
Quaternary International. Roč. 472, 5 April 2018 (2018), s. 97-107. ISSN 1040-6182
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: cut marks * butchering * lithic industry * metal industry * Early Bronze Age
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.952, rok: 2018
Jurkovičová, L.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293319

0503650 - ARUB-Q 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaupová, S. - Velemínský, P. - Herrscher, E. - Sládek, V. - Macháček, J. - Poláček, Lumír - Brůžek, J.
Diet in transitory society: isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth-eleventh century AD, Czech Republic).
Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 10, č. 4 (2018), s. 923-942. ISSN 1866-9557
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Stable isotopes * Millet * Middle Ages * Great Moravia * Socioeconomic stratification
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.978, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-016-0427-8
Kaupová, S.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295461

0499023 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Knápek, Radka - Šedo, Ondrej
Manipulace s těly jelenů v době římské a možnosti interpretace nálezu ze studny zkoumané při výzkumu v trati Mušov-Neurissen.
[Manipulation with deer bodies in the Roman era and interpretation of the finding discovered in Mušov-Neurissen during the well research.]
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 2 (2018), s. 9-43. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Roman Period * Mušov * well * ritual
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/59-2_knapek_sedo.pdf

Knápek, Radka Šedo, Ondrej
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292559

0503230 - ARUB-Q 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Knápek, Radka - Šedo, Ondrej
The well at Musov - technical and technological aspects of the construction project dating to the beginning of the common era.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 18, č. 1 (2018), s. 37-43. ISSN 1213-1962
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Musov * Augustan era * Roman military architecture * military baths * well
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://tces.vsb.cz/Home/ArticleDetail/453

Knápek, Radka Šedo, Ondrej
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295054

0500869 - ARUB-Q 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek - Hüssen, C.-M.
Die Dislokation römischer Truppen im Kerngebiet der Markomannen.
[Dislocation of Roman troops within the core part of Marcomannic settlement area.]
Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015. Mainz: Nünnerich-Asmus, 2018 - (Sommer, C.; Matešić, S.), s. 305-314. Beiträge zum Welterbe Limes, Sonderband 4/1. ISBN 978-3-961760-50-3.
[International Congress of Roman Frontier Studies /23./. Ingolstadt (DE), 14.09.2015-20.09.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201
M
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Roman Period * Roman military * Middle Danube region * Marcomannic wars * Roman-barbarian confrontations
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292915

0500970 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Komoróczy, Balázs
Obecná úvaha na téma utajení jako nástroj ochrany v archeologii.
[General considerations on confidentiality as an instrument of heritage protection in archaeology.]
Zprávy památkové péče. Roč. 78, č. 1 (2018), s. 24-29. ISSN 1210-5538
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: metal-detecting * heritage * citizen science
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://zpp.npu.cz/clanek-7426
Komoróczy, Balázs
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293005

0500848 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Komoróczy, Balázs - Růžičková, Pavla
O Valticích z pohledu archeologie.
[Valtice from the point of view of archaeology.]
Valtice. Město mezi vinohrady. Valtice: Město Valtice, 2018 - (Rakovská, L.), od 55-65, 452 do 453, s. 55-65. ISBN 978-80-270-3947-0
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Valtice * prehistory * bronze age * Roman period * settlement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293000

0499065 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek
Příběhy civilizace a barbarství - pod nadvládou Říma.
[The tales of civilization and barbarism - Under the rule of Rome.]
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2018. 289 s. ISBN 978-80-7524-014-9
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201; AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
M; StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Ancient Rome * Ancient History * Roman Provinces * Roman Military * Romanization * Marcomannic wars * Mušov
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology

Komoróczy, Balázs Vlach, Marek
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292276

0500851 - ARUB-Q 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek - Rajtár, J. - Ölvecky, R. - Hüssen, C.-M.
Temporäre Lager aus der Zeit der Markomannenkriege entlang der militärischen Vormarschroute an March und Thaya.
[Temporary camps from the period of Marcomannic wars along the military axial routes along the rivers Morava and Thaya.]
Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015. Mainz: Nünnerich-Asmus, 2018 - (Sommer, C.; Matešić, S.), s. 296-304. Beiträge zum Welterbe Limes, Sonderband 4/1. ISBN 978-3-961760-50-3.
[International Congress of Roman Frontier Studies /23./. Ingolstadt (DE), 14.09.2015-20.09.2015]
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Roman Period * Roman military * Middle Danube region * Marcomannic wars * Roman-barbarian confrontations
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292913

0500514 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek
Viae militares a modelování vybraných prostorových aspektů římsko-barbarských konfrontací na území středodunajského barbarika.
[Viae militares and modelling of selected spatial aspects of Roman-barbarian confrontations in the Middle Danube barbarian territory.]
Vlastivědný věstník moravský. Roč. 70, Supplementum 3 (2018), s. 7-34. ISSN 0323-2581
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201
M
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Roman period * Romanian-barbarian confrontations * Marcomannic wars * temporary camps * Middle Danube region * Mušov-Burgstall * GIS * spatial analyses
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292858

0494311 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Kuna, Martin - Lečbychová, Olga - Kosarová, Zdenka - Novák, David
Obsah vytvářený komunitou.
[Community-generated content.]
Zprávy památkové péče. Roč. 78, č. 1 (2018), s. 35-44. ISSN 1210-5538
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001439
Klíčová slova: information systems * archaeological databases * crowdsourcing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARUB-Q)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287531

0501165 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Lečbychová, Olga - Kosarová, Zdenka
Zveřejňování dat z archeologických archivů - situace v některých zemích Evropské unie - odkud jdeme a kam směřujeme.
[Publication of data from archaeological archives - situations in some EU countries. Where do we come from and where we are heading?]
Zprávy památkové péče. Roč. 78, č. 1 (2018), s. 45-53. ISSN 1210-5538
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001439
Klíčová slova: archaeology * archiving * archaeological databases * information systems * data accessibility * public
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://zpp.npu.cz/clanek-7429
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293161

0498942 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Mazuch, Marian - Hladík, Marek - Poláček, Lumír
Úpravy hrobových jam, konstrukce v hrobech a fenomén tzv. hrobek v Mikulčicích.
[Arrangements of grave pits, structures in graves and the phenomenon of “tombs” in Mikulčice.]
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 2 (2018), s. 87-117. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Klíčová slova: Early Middle Ages * Great Moravia * Mikulčice * burial site * arrangements of grave pits * structures in graves * tomb
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/59-2_mazuch_hladik_polacek.pdf

Mazuch, Marian Hladík, Marek
- Poláček, Lumír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292560

0498693 - ARUB-Q 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Nejman, L. - Kučera, L. - Škrdla, Petr - Lisá, Lenka - Hladilová, Š. - Králík, M. - Wood, R. - Nývltová Fišáková, Miriam - Wright, D. - Sullivan, M. - Hughes, P.
2016 excavation of basal layers at Pod Hradem Cave and the finding of shell and amber.
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 9-15. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758 ; RVO:67985831
Klíčová slova: late Middle Palaeolithic * Moravian Karst * amber * Miocene shell * Magdalenian
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (GLU-S)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (GLU-S)
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-59-1_Nejman_et_al.pdf

Nejman, L. Kučera, L.
- Škrdla, Petr
- Lisá, Lenka
- Hladilová, Š.
- Králík, M.
- Wood, R.
- Nývltová Fišáková, Miriam
- Wright, D.
- Sullivan, M.
- Hughes, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292256

0488629 - GLU-S 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Nejman, L. - Lisá, Lenka - Doláková, N. - Horáček, I. - Bajer, A. - Novák, J. - Wright, D. - Sullivan, M. - Wood, R. - Gargett, R. H. - Pacher, M. - Sázelová, Sandra - Nývltová Fišáková, Miriam - Rohovec, Jan - Králík, M.
Cave deposits as a sedimentary trap for the Marine Isotope Stage 3 environmental record: The case study of Pod Hradem, Czech Republic.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Roč. 497, 15 May 2018 (2018), s. 201-217. ISSN 0031-0182
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:68081758
Klíčová slova: palaeoclimate * geoarchaeology * human occupation * micromorphology * geochemistry
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Archaeology (ARUB-Q)
Impakt faktor: 2.616, rok: 2018
Nejman, L.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283189

0498941 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nývltová Fišáková, Miriam
Masná složka potravní subsistence hradu Přerov na příkladu výzkumu č. p. 19, 20 (10./11. – 12. století).
[The meat component of the food subsistence of Přerov Castle on the example of the archaeological research from parcels No. 19 and 20 (10th/11th – 12th century).]
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 2 (2018), s. 161-195. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Přerov * Early Middle Ages * histology * archaeozoology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/59-2_nyvltova-fisakova.pdf
Nývltová Fišáková, Miriam
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292273

0500111 - ARUB-Q 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Parma, D. - Barta, P. - Jarošová, I. - Kaupová, S. - Nývltová Fišáková, Miriam - Vargová, L.
A Cruel Fate? The Unique Bronze Age Burial from Ivanovice na Hané (okr. Vyškov/CZ).
Archäologisches Korrespondenzblatt. Roč. 48, č. 3 (2018), s. 323-337. ISSN 0342-734X
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Czech Republic * Late Bronze Age * burial * bioarchaeology * bronze ornaments * absolute dating
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology

Parma, D. Barta, P.
- Jarošová, I.
- Kaupová, S.
- Nývltová Fišáková, Miriam
- Vargová, L.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292252

0500901 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Peša, V. - Sázelová, Sandra - Šrein, V.
Nové poznatky k Chudému hrádku (k. ú. Dřevčice, okr. Česká Lípa).
[New findings on the site of Chudý hrádek (cadastral area of Dřevčice, Česká Lípa District).]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 22, č. 2 (2018), s. 679-686. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Aristocratic residence * pottery and glass analysis * archaeozoology * Northern Bohemia * Middle Age to Modern History
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292944

0500154 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Poláček, Lumír
Mikulčice - genius loci. Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954-1968.
[Mikulčice - genius loci. The story of the discovery of Great Moravian Mikulčice between 1954 and 1968.]
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2018. 125 s. ISBN 978-80-7524-015-6
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: history of archaeology * archaeology and society * Mikulčice * Great Moravia * unique discoveries * 1950s and 1960s * authentic photographic documentation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Poláček, Lumír
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295325

0500157 - ARUB-Q 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Poláček, Lumír
Neue Funde awarischer Provenienz aus Mikulčice.
[New Finds from Avar Provenance in Mikulčice.]
Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2018 - (Drauschke, J.; Kislinger, E.; Kühtreiber, K.; Kühtreiber, T.; Scharrer-Liška, G.; Vida, T.), s. 301-310. Monographien des RGZM, 150. ISBN 978-3-88467-292-1
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: archaeology * Early Middle Ages * pre-Great Moravian Period * 8th century * Avar provenance Finds * Mikulčice
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295326

0496070 - ARUB-Q 2019 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Poláček, Lumír
The Mikulčice-Valy Stronghold and Great Moravia.
Brno: The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno, 2018. 151 s. Mikulčice guide, 3. ISBN 978-80-7524-017-0
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Mikulčice-Valy * slavic fortified settlement * early Middle Ages * Great Moravia * archaeological excavation * quide
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295324

0503634 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Rusnák, Vladimír - Mazík, M.
Oprava ostruhy provedená velkomoravským řemeslníkem.
[Repair of a spur carried out by a Great-Moravian craftsman.]
Fórum pro konzervátory-restaurátory. Roč. 2018, říjen (2018), s. 21-24. ISSN 1805-0050.
[Konference konzervátorů-restaurátorů. Mikulov, 11.09.2018-13.09.2018]
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Great Moravia * Mikulčice * spurs * conservation * material analysis * Early Middle Ages * 9th century
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://mck.technicalmuseum.cz/publikace/casopis-fkr/forum-pro-konzervatory-restauratory-2018/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295442

0498692 - ARUB-Q 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Sázelová, Sandra - Wilczyński, J. - Wojtal, P. - Svoboda, Jiří - Trinkaus, E.
Puzzling Pairs from Pavlov and Mortuary Diversity in the Mid Upper Paleolithic.
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 69-88. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Upper Paleolithic * taphonomy * pedal * manual * Moravia * Postcranial * Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-59-1_Sazelova_et_al.pdf

Sázelová, Sandra Wilczyński, J.
- Wojtal, P.
- Svoboda, Jiří
- Trinkaus, E.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290978

0500153 - ARUB-Q 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jiří
At the edge: Acheulean in the middle of Europe.
Anthropologie. Roč. 56, č. 3 (2018), s. 163-172. ISSN 0323-1119
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Acheulean * Eastern Central Europe * human expansion * raw materials * technology * typology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://doi.org/10.26720/anthro.17.09.19.1
Svoboda, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292278

0498691 - ARUB-Q 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jiří - Novák, Martin - Sázelová, Sandra - Hladilová, Š. - Škrdla, Petr
Dolní Věstonice I. Excavations 1990-1993.
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 35-67. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Gravettian * chronostratigraphy * microstratigraphy * settlement structure * Dolní Věstonice I * Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-59-1_Svoboda_et_al.pdf

Svoboda, Jiří Novák, Martin
- Sázelová, Sandra
- Hladilová, Š.
- Škrdla, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290977

0488975 - ARUB-Q 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jiří - Pokorný, P. - Horáček, I. - Sázelová, Sandra - Abraham, V. - Divišová, M. - Ivanov, M. - Kozáková, Radka - Novák, J. - Novák, Martin - Šída, P. - Perri, A.
Late Glacial and Holocene sequences in rockshelters and adjacent wetlands of Northern Bohemia, Czech Republic: Correlation of environmental and archaeological records.
Quaternary International. Roč. 465, January 26 2018 (2018), s. 234-250. ISSN 1040-6182
Grant CEP: GA ČR GA13-08169S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Czech Republic * sandstone rockshelters * wetlands * Late Glacial * Holocene * Late Paleolithic * Mesolithic * paleoecology * lithic industries
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G)
Impakt faktor: 1.952, rok: 2018
Perri, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283473

0500490 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šída, Petr - Menšík, P. - Prokop, V.
Několik nových předneolitických lokalit z Jindřichohradecka.
[Several new pre-Neolithic sites from the Jindřichův Hradec region.]
Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 31, prosinec (2018), s. 5-23. ISSN 0231-8237
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: South Bohemia * Jindřichův Hradec region * Epipalaeolithic * Mesolithic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292551

0501513 - ARUB-Q 2019 RIV AT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ungerman, Šimon
Frühmittelalterliche Ohrringe mit drei Blechbommeln.
[Early Medieval earrings with three hollow spheres.]
50 Jahre Archäologie in Thunau am Kamp. Festschrift für Herwig Friesinger. Krems: Edition Donau-Universität Krems, 2018 - (Nowotny, E.; Obenaus, M.; Uzunoglu-Obenaus, S.), s. 107-124. Archäologische Forschungen in Niederösterreich, Neue Folge, 5. ISBN 978-3-903150-25-6.
[50 Jahre Archäologie in Thunau. Zur Situation eines österreichischen Langzeitprojektes. Mistelbach (AT), 27.10.2015-30.10.2015]
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Jewellery * Early Middle Ages * 9th–10th century * Great Moravia * Lower Austria * burial grounds
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293530

0499118 - ARUB-Q 2019 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Ungerman, Šimon
Frühmittelalterliche Schlaufenohrringe mit Drahtanhängern oder Kettchen.
[Early Medieval earrings with loops on the lower half of the hoop and with wire pendants or chainlets.]
Menschen, Bilder, Sprache, Dinge. Wege der Kommunikation zwischen Byzanz und dem Westen 1: Bilder und Dinge. Studien zur Ausstellung »Byzanz & der Westen. 1000 vergessene Jahre«. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2018 - (Daim, F.; Heher, D.; Rapp, C.), s. 9-43. Byzanz zwischen Orient und Okzident, 9,1. ISBN 978-3-88467-296-9
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Jewellery * Early Middle Ages * Middle Europe * Great Moravia * Balkan * Mediterranean
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291388

0501196 - ARUB-Q 2019 RIV PL cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ungerman, Šimon
Vznik honosného velkomoravského šperku. Stav výzkumu a jeho perspektivy.
[Origin of the Great Moravian luxurious jewellery. State of research and its perspectives.]
Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 2018 - (Gediga, B.; Grossman, A.; Piotrowski, W.), s. 509-534. Biskupińskie Prace Archeologiczne, 13. ISBN 978-83-945256-4-4.
[Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej. Biskupin (PL), 27.06.2016-29.06.2016]
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Jewellery * Early Middle Ages * Great Moravia * Balkan * Mediterranean
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293191

0498945 - ARUB-Q 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Vlach, Marek
Demography modelling and simulation of the barbarian populations of the “Marcomannic” settlement structures of the Middle Danube region.
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 2 (2018), s. 45-86. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Klíčová slova: archaeological demography * digital modelling and simulation * Germanic tribes * Marcomanni * Middle Danube region * Roman Period
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/59-2_vlach.pdf
Vlach, Marek
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291234

0491779 - ARUB-Q 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vlach, Marek
Modelovaní tras a prostorové aspekty římského tažení proti Marobudovi.
[Modelling the routes and spatial aspects of the Roman military campign against Marobuduus.]
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 1 (2018), s. 89-110. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201
M
Klíčová slova: Roman Period * Early Imperial Age * Roman military campaign * Germania * Marobuduus * GIS * spatial analyses * least-cost path * theoretical model validation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/PV-59-1_Vlach.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285410

0495675 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Vondrovský, V. - Bumerl, J. - Šída, Petr - Ptáková, M. - Pták, M. - Chvojka, O.
Nové poznatky o neolitickém osídlení jižních Čech.
[New information on the Neolithic occupation of south Bohemia.]
Archeologické rozhledy. Roč. 70, č. 2 (2018), s. 147-194. ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA ČR GA13-08169S
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Neolithic * south Bohemia * Linear Pottery culture * settlement structure * absolute chronology * pottery * chipped industry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/AR_2_2018_s145-3041.pdf
Vondrovský, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288614

0503355 - ARUB-Q 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Wojtal, P. - Wilczyński, J. - Wertz, K. - Svoboda, Jiří
The scene of a spectacular feast (part II): Animal remains from Dolní Věstonice II, the Czech Republic.
Quaternary International. Roč. 466, 18 February 2018 (2018), s. 194-211. ISSN 1040-6182
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Gravettian * Upper Palaeolithic * zooarchaeology * hunter-gatherers * Moravia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.952, rok: 2018
Wilczyński, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295175

0499028 - ARUB-Q 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Žákovský, Petr - Doležel, Jiří
Z aktivit Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., v letech 2016 a 2017.
[Activities of The Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno, in 2016 and 2017.]
Přehled výzkumů. Roč. 59, č. 2 (2018), s. 283-288. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno * annual report
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/59-2_zpravy_o_cinnosti.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291321

0490835 - ARUB-Q 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Žákovský, Petr
„Znovuobjevený“ tesák z hradu Rychleby u Javorníka.
[The „again found“ dussack from Rychleby castle near Javorník.]
Vlastivědný věstník moravský. Roč. 70, č. 2 (2018), s. 192-196. ISSN 0323-2581
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Silesia * the castle of Rychleby * Javorník * cold weapons * the Middle Ages * dussack
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291397