Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 51

0523784 - ARÚB 2020 RIV PL eng B - Monografie kniha jako celek
Baniowska-Kopacz, E. - Bartík, Jaroslav - Kopacz, J. - Kulbieda, D. - Lityńska-Zając, M. - Nývltová Fišáková, Miriam - Přichystal, Antonín - Rauba-Bukowska, A. - Šebela, Lubomír - Škrdla, Petr - Wolski, D.
The end of the Stone age on the Stránská skála Hill in Brno - lithic production or “optimalization”?.
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. 257 s. Collectio Archaeologica Ressoviensis, 41. ISBN 978-83-7996-763-6; ISBN 978-80-7524-031-6
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Stránská skála * chert exploitation * Bell Beaker culture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308078

0512125 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bartík, J. - Škrdla, Petr - Novák, J.
Mohelno-Plevovce v kontextu lokálního lengyelského osídlení a přírodního prostředí.
[Mohelno-Plevovce in the context of the local Lengyel culture and natural environment.]
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 43-76. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Neolithic * Southwestern Moravia * Lengyel culture * settlement strategy * radiocarbon dating * paleoenvironment * rescue excavation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60-1_2018_bartik_et_al.pdf

Bartík, J. Škrdla, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302334

0518455 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bartík, Jaroslav - Škrdla, Petr - Šebela, Lubomír - Přichystal, A. - Nejman, L.
Mining and processing of the Stránská skála-type chert during the Late Neolithic and Early Eneolithic periods.
Archeologické rozhledy. Roč. 71, č. 3 (2019), s. 373-417. ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Lengyel culture * Funnel Beaker culture * chert mining * workshop * chipped industry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/AR_3_2019_TEXT-cover_1-4.pdf
Bartík, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303589

0518461 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beneš, Z. - Nývltová Fišáková, Miriam
Nové nálezy z pozdní doby římské a časné doby stěhování národů na východním okraji středních Čech.
[New Late Roman and Early Migration period finds on the eastern edge of central Bohemia.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 521-541. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Late Roman period * Early Migration period * rescue excavations * Central Bohemia * animal remains
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303593

0512126 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Demidenko, Y. E. - Škrdla, Petr - Ríos-Garaizar, J.
In between Gravettian and Epigravettian in Central and Eastern Europe: a peculiar LGM Early Late Upper Paleolithic industry.
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 11-42. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Last Glacial Maximum * Late Upper Paleolithic * Epi-Aurignacian with Sagaidak-Muralovka-type microliths (EASMM) * Pan-European analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60-1_2018_demidenko_et_al.pdf

Demidenko, Y. E. Škrdla, Petr
- Ríos-Garaizar, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302335

0518510 - ARÚB 2020 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Dresler, P. - Mazuch, Marian
Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby.
[Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways.]
Kolaps očami archeológie. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2019 - (Kovár, B.; Ruttkay, M.), s. 165-177. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes, 22. ISBN 978-80-8196-027-7.
[Kolaps očami slovenských archeológov. Nitra (SK), 05.11.2015-06.11.2015]
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Great Moravia * centres * Valy near Mikulčice * Pohansko near Břeclav * collapse
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305075

0517123 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Droberjar, E. - Knápek, Radka - Jarůšková, Z.
The importance of finds from the Migration Period in Malá Haná (Moravia).
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 109-141. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Late Roman Period * Migration Period * Moravia * Malá Haná Region * chronology * Suebi * Huns and Eastern Germans * Lombards * pottery * fibulae * buckles * swords
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60-1_2018_droberjar_et_al.pdf

Droberjar, E. Knápek, Radka
- Jarůšková, Z.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302419

0521465 - ARÚB 2020 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Fewlass, H. - Talamo, S. - Kromer, B. - Bard, E. - Tuna, T. - Fagault, Y. - Sponheimer, M. - Ryder, C. - Hublin, J.-J. - Perri, A. - Sázelová, Sandra - Svoboda, J.
Direct radiocarbon dates of mid Upper Palaeolithic human remains from Dolní Věstonice II and Pavlov I, Czech Republic.
Journal of Archaeological Science: Reports. Roč. 27, October 2019 (2019), č. článku 102000. ISSN 2352-409X
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Radiocarbon dating * Accelerator mass spectrometry * Human remains * Gravettian * Dolní Věstonice * Pavlov
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X19303979
Fewlass, H.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308006

0523847 - ARÚB 2020 RIV NL eng B - Monografie kniha jako celek
Hladík, Marek
Mikulčice and its hinterland. An archaeological model for medieval settlement patterns on the middle course of the Morava River (7th to mid-13th centuries).
Leiden: Brill, 2020. 361 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 61. ISBN 978-90-04-31433-7
Grant CEP: GA ČR GP13-20936P
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Great Moravia * Mikulčice * economic hinterland * spatial archaeology * environmental archaeology * settlement patterns * GIS * statistical modelling
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://brill.com/view/title/32939
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308125

0521454 - ARÚB 2020 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Hladík, Marek
On theoretical pragmatism in archaeology.
Musaica archaeologica. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 195-213. ISSN 2453-8612
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: modernism * postmodernism * neomaterialism * historical narration * interaction * causality * methodology of archaeological research * structural equations modelling
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/karch/MusArch/4_2/5_Hladik_Final_Web.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306072

0521461 - ARÚB 2021 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hložek, M. - Trojek, T. - Prokeš, B. - Komoróczy, Balázs
Recent or Roman enamel? Resolution of dating of the unique find from Mušov - Burgstall using techniques of X-ray fluorescence analysis.
Radiation Physics and Chemistry. Roč. 167, February 2020 (2019), č. článku 108254. ISSN 0969-806X
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: enamel * archaeometry * X-ray fluorescence * Roman period * South Moravia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.984, rok: 2018
Trojek, T.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306083

0523792 - ARÚB 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hošek, J. - Prach, J. - Křížek, M. - Šída, Petr - Moska, P. - Pokorný, P.
Buried Late Weichselian thermokarst landscape discovered in the Czech Republic, central Europe.
Boreas. Roč. 48, č. 4 (2019), s. 988-1005. ISSN 0300-9483
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: termokarst * late glacial * paleolake * palynostratigraphy * permafrost
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 3.531, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bor.12404
Hošek, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308085

0520854 - ARÚ 2020 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Hošek, Jiří - Košta, J. - Žákovský, Petr
Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context.
Prague: The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Prague: Brno: The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno: Prague: National Museum: Brno: Masaryk University, 2019. 424 s. ISBN 978-80-7581-018-2; ISBN 978-80-7524-024-8; ISBN 978-80-7036-588-5; ISBN 978-80-210-9443-7
Grant CEP: GA ČR GAP405/12/2289
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:68081758
Klíčová slova: swords * Middle Ages * Czech Republic * weaponry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARUB-Q)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305516

0523795 - ARÚB 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Jílková, M. - Kaupová, S. - Černíková, A. - Poláček, Lumír - Brůžek, J. - Velemínský, P.
Early medieval diet in childhood and adulthood and its reflection in the dental health of a Central European population (Mikulčice, 9th–10th centuries, Czech Republic).
Archives of Oral Biology. Roč. 107, November 2019 (2019), č. článku 104526. ISSN 0003-9969
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Klíčová slova: Diet * Stable isotopes of carbon and nitrogen * Dental wear * Carious lesions * Linear enamel hypoplasia * Early medieval population
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.663, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003996919300287

Jílková, M. Kaupová, S.
- Černíková, A.
- Poláček, Lumír
- Brůžek, J.
- Velemínský, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308088

0504232 - ARÚB 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Kalhous, David
Graves, Churches, Culture and Texts: The Processes of Christianisation in the Early Middle Ages and Their Social and Cultural Context.
The Fall of Great Moravia. Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? Leiden: Brill, 2019 - (Macháček, J.; Wihoda, M.), s. 110-129. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-39287-8
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: early Middle Ages * christianisation * church * social structure * elites
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295917

0521849 - ARÚB 2020 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kalhous, David
Preconditions of the genesis of the Přemyslid realm.
Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 2019 - (Poláček, L.; Kouřil, P.), s. 385-401. Internationale Tagungen in Mikulčice, 9. ISBN 978-80-86023-59-5.
[Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa (Zur Form und Beigabensite von Waffen und Reiterzubehör bei den mährischen Slawen und ihren Nachbarn). Mikulčice (CZ), 25.05.2011-27.05.2011]
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: early states * Central Europe * Early Middle Ages * history of power * history of violence
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306414

0511088 - ARÚB 2020 RIV CZ ger B - Monografie kniha jako celek
Klanica, Zdeněk - Kavánová, Blanka - Kouřil, Pavel - Ungerman, Šimon
Mikulčice - Die Nekropole an der dreischiffigen Basilika.
[Mikulčice – The cemetery around the three-nave basilica.]
Brno: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., 2019. 413 s. Studien zum Burgwall von Mikulčice, 12. ISBN 978-80-7524-019-4
Grant CEP: GA ČR GA404/05/2447
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Early Middle Ages * Great Moravia * 9th century * cemetery * burial rite * material culture * elite
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301415

0517120 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Knápek, Radka - Šedo, Ondrej
Depozita identifikovaná v římských příkopech na lokalitě Mušov-Neurissen a jejich příklady zaznamenané ve vybraných areálech s doklady pobytu římských vojsk.
[Deposits recognised in Roman ditches well-known from Mušov-Neurissen and the selected examples from other sites where the Roman army presence had been proven.]
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 77-108. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Roman period deposits * rituals of transition * aggression * archaeology of warfare * Roman army * barbarians
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60-1_2018_knapek_sedo.pdf

Knápek, Radka Šedo, Ondrej
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302408

0503689 - ARÚB 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek - Hüssen, C.-M. - Rajtár, J.
14C Dating of the Roman military interventions in the middle Danube barbarian world.
Radiocarbon. Roč. 61, č. 2 (2019), s. 515-530. ISSN 0033-8222
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201
M
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: middle Danube region * radiocarbon dating * Roman archaeology * Roman Period * Roman-Germanic conflict * temporary camps
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.531, rok: 2018
Vlach, Marek
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295499

0518457 - ARÚB 2020 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek - Hüssen, C.-M. - Rajtár, J.
Absolutchronologische Daten aus römischen temporären Lagern im markomannischen Siedlungsraum im Mitteldonaugebiet.
[Absolut chronological data from roman temporary camps in the Macomannic settlement area in the Middle Danube region.]
Auf den Spuren der Barbaren - archäologisch, historisch, numismatisch (Archäologie der Barbaren 2015). Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 2019 - (Karwowski, M.; Komoróczy, B.; Trebsche, P.), s. 151-183. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 60. ISBN 978-80-7524-025-5. ISSN 1804-1345.
[Frühgeschichtliche Konferenz Archäologie der Barbaren 2015 /11./. Mistelbach (AT), 04.11.2015-06.11.2015]
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201; AV ČR(CZ) ARUB-RGK
M; Bilaterální spolupráce
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Middle Danube region * Radiocarbon dating * Roman archaeology * Roman-Germanic conflict * Roman Period * Temporary camps * Marcomannic wars
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303590

0518695 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek - Zelíková, Michaela - Sedláček, J. - Růžičková, Pavla
Revize stavu archeologických komponent v trati Drnholec „Holenická pole“ pomocí prospekčních a málo invazivních výzkumných metod.
[Revision of archaeological components on the site Drnholec “Holenická pole” in South Moravia via various non-destructive or lesser invasive methods.]
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 2 (2019), s. 9-56. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV058
Klíčová slova: protohistory * South Moravia * landscape archaeology * survey * ploughsoil * spatial analyses
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60_2_komoroczy_et_al.pdf

Komoróczy, Balázs Vlach, Marek
- Zelíková, Michaela
- Sedláček, J.
- Růžičková, Pavla
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303763

0522277 - ARÚB 2020 RIV DE ger J - Článek v odborném periodiku
Komoróczy, Balázs - Vlach, Marek
Römische Lager im mittleren Donauraum als geographisch, militärstrategisch und kulturell definierte Orte der Mobilität.
[Roman camps in the central Danube region as geographically, military-strategically and culturally defined places of mobility.]
Siedlungsforschung. Roč. 36, prosinec (2019), s. 21-58. ISSN 0175-0046.
[Jahrestagung des Arbeitskreises für Historische Kulturlandschaftsforschung in Mitteleuropa ARKUM e.V. /44./ Orte und Landschaften der Mobilität. Wien, 20.09.2017-23.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-20700S
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300011201
M
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Roman camps * Marcomannic wars * spatial analysis * GIS * Roman army * logistics
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306796

0522278 - ARÚB 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Komoróczy, Balázs - Zelíková, Michaela - Lečbychová, Olga - Fedor, P. - Kynclová, P. - Jarůšková, Z. - Novák, M. - Rožnovský, D. - Rybářová, K. - Sovová, K. - Šmerda, J. - Trampota, F.
Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje.
[Joint forces in order to discover the common archaeological heritage of the South Moravian Region.]
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.: Brno: Jihomoravský kraj, 2019. 28 s. ISBN 978-80-7524-030-9
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12; AV ČR(CZ) R300011901
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: archaeological heritage * archaeology * metal-detecting * citizen science * Czechia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306797

0518712 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Kouřil, Pavel - Gryc, Jana
Czech Silesia in the Early Middle Ages.
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 2 (2019), s. 93-143. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Czech Silesia * Early Middle Ages * archaeological findings * strongholds * burial grounds * open settlements
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60_2_kouril_gryc.pdf

Kouřil, Pavel Gryc, Jana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303806

0517172 - ARÚB 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kouřil, Pavel - Prix, Dalibor - Wihoda, M.
Drobné středověké opevnění v Bohušově na Osoblažsku a dosud neznámé metalické nálezy z hrádku ve Skorošicích na Javornicku.
[Small medieval fortifications in Bohušov in Osoblaha region and hitherto unknown metallic finds from the small castle in Skorošice in the Javorník region.]
Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Dejmal, M.; Jan, L.; Procházka, R.), s. 239-257. ISBN 978-80-7422-682-3
Institucionální podpora: RVO:68081758 ; RVO:68378033
Klíčová slova: small medieval fortification * Bohušov * Middle Ages * 14th century
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (UDU-I)
Obor OECD: Archaeology; Arts, Art history (UDU-I)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305435

0512119 - ARÚB 2020 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kouřil, Pavel
Frühmittelalterliche bronzene Hakensporen mit nach innen umgeschlagenen Enden aus Mähren.
[Early Medieval Moravian bronze spurs with hook terminals.]
Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 2019 - (Poláček, L.; Kouřil, P.), s. 181-200. Internationale Tagungen in Mikulčice, 9. ISBN 978-80-86023-59-5.
[Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa (Zur Form und Beigabensite von Waffen und Reiterzubehör bei den mährischen Slawen und ihren Nachbarn). Mikulčice (CZ), 25.05.2011-27.05.2011]
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Klíčová slova: Moravia * Early Middle Ages * bronze spurs with hooked terminals bent inside
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306146

0504120 - ARÚB 2020 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Kouřil, Pavel
The Magyars and their contribution to the collapse and fall of Great Moravia: allies, neighbours, enemies.
The Fall of Great Moravia. Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? Leiden: Brill, 2019 - (Macháček, J.; Wihoda, M.), s. 62-93. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-39287-8
Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
Klíčová slova: Great Moravia * Old Hungarians * 9th-10th century * archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295915

0518706 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Krupičková, Šárka - Ottenwelter, Estelle - Březinová, Helena
Exact evidences of the use of spherical buttons (gombíky): two case studies from Moravian finds.
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 2 (2019), s. 57-77. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Great Moravia * SEM/EDS * jewellery * spherical hollow buttons (gombíky) * early medieval clothing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G)
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60_2_krupickova_et_al.pdf
Ottenwelter, Estelle
- Březinová, Helena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303775

0518747 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Látková, Michaela - Hajnalová, M. - Havlík, M.
Grape vine and viticulture tradition in Mikulčice.
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 2 (2019), s. 79-91. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Klíčová slova: grapevine * archaeobotany * Mikulčice * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60_2_latkova_et_al.pdf

Látková, Michaela Hajnalová, M.
- Havlík, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303809

0504535 - ARÚB 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Látková, Michaela
Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic.
[Plants and nutrition of the Great Moravian Mikulčice.]
Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2019. 131 s. Mikulčice - průvodce, 4. ISBN 978-80-7524-022-4
AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Mikulčice-Valy * Great Moravia * archaeobotany * archaeology * seeds * plant macroremains * atlas
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296145

0519012 - ARÚ 2020 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lečbychová, Olga - Novák, David - Kuna, Martin - Kosarová, Zdenka
The Archaeological Information System of the Czech Republic - A big solution for big data.
Proceedings of the 23rd International Conference on Cultural Heritage and New Technologies 2018. Vienna: Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie, 2019 - (Börner, W.; Uhlirz, S.). CHNT, 23. ISBN 978-3-200-06576-5.
[Conference on Cultural Heritage and New Technologies /23./ - Visual Heritage 2018. Vienna (AT), 12.11.2018-15.11.2018]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015080
Klíčová slova: digital humanities * research infrastructures * digital culture heritage * archiving * Archaeological Information System
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARUB-Q)
https://www.chnt.at/ebook_chnt23_lecbychova/
Lečbychová, Olga
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304211

0517118 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Loskotová, Zuzana
Late Migration Period square-headed bow brooches decorated with knobs in the context of the recent find in Mušov, Moravia.
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 143-156. ISSN 1211-7250
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Moravia * Migration Period * Lombards * square-headed bow brooches with knob decoration * Herbrechtingen type
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60-1_2018_loskotova.pdf
Loskotová, Zuzana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302407

0508444 - ARÚ 2020 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Novák, David - Kuna, Martin - Lečbychová, Olga
IT and the Humanities in the 21st Century - The Case for Archaeology.
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT'2019. Conference Proceedings. Ceske Budejovice, Czech Republic June 5-7, 2019. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019, s. 496-499. ISBN 978-1-7281-0449-2.
[International Conference on Advanced Computer Information Technologies /9./. České Budějovice (CZ), 05.06.2019-07.06.2019]
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001439
Klíčová slova: digital humanities * e-infrastructures * archaeological data
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARUB-Q)
Novák, David
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299380

0512121 - ARÚB 2020 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Poláček, Lumír - Luňák, P.
Äxte aus dem slawischen Burgwall von Mikulčice und ihr Fundkontext.
[Axes from the Slavonic stronghold at Mikulčice and their archaeological context.]
Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 2019 - (Poláček, L.; Kouřil, P.), s. 245-261. Internationale Tagungen in Mikulčice, 9. ISBN 978-80-86023-59-5.
[Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa (Zur Form und Beigabensite von Waffen und Reiterzubehör bei den mährischen Slawen und ihren Nachbarn). Mikulčice (CZ), 25.05.2011-27.05.2011]
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Klíčová slova: Earle Middle Ages * Great Moravia * Mikulčice * axe * archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306145

0521434 - ARÚB 2020 RIV CZ ger B - Monografie kniha jako celek
Poláček, Lumír - Bartošková, Andrea - Mazuch, Marian - Hladík, Marek - Látková, Michaela - Hajnalová, M.
Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice.
[Extramural Settlement of Mikulčice Stronghold.]
Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 2019. 485 s. Studien zum Burgwall von Mikulčice, 9. ISBN 978-80-86023-00-7
Grant CEP: GA ČR GA404/04/0013; GA ČR GA404/05/2671
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Early Middle Ages * Great Moravia * Mikulčice * settlement agglomeration * suburbium
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306134

0521444 - ARÚB 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Poláček, Lumír
River archaeology and the search for a harbour in Mikulčice.
Inland harbours in Central Europe: Nodes between Northern Europe and the Mediterranean Sea. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2019 - (Foucher, M.; Dumont, A.; Werther, L.; Wollenberg, D.), s. 179-189. RGZM-Tagungen, 38. ISBN 978-3-88467-318-8. ISSN 1862-4812.
[Inland Harbours in Central Europe. Dijon (FR), 01.12.2016-02.12.2016]
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Early Middle Ages * Great Moravia * Mikulčice * river archaeology * silted-up river channels * harbour
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306066

0517171 - ARÚB 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Procházka, Rudolf - Žákovský, Petr
K současnému stavu poznání gotické fáze hradu Pustiměř (Zelená Hora u Radslavic) - výpověď archeologie.
[The current state of knowledge of the Gothic phase of the castle Pustiměř.]
Na hradech a tvrzích. Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019 - (Dejmal, M.; Jan, L.; Procházka, R.), s. 203-231. ISBN 978-80-7422-682-3
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Late Middle Ages * Moravia * castle * material culture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306748

0504843 - ARÚB 2020 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
Ríos-Garaizar, J. - Škrdla, Petr - Demidenko, Y. E.
Use-wear analysis of the lithic assemblage from LGM Mohelno-Plevovce site (southern Moravia, Czech Republic).
Academie des Sciences. Comptes Rendus. Palevol. Roč. 18, č. 3 (2019), s. 353-366. ISSN 1631-0683
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Last Glacial Maximum * Epi-Aurignacian * microliths * use-wear * Pioneer
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.818, rok: 2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068318301416
Ríos-Garaizar, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296392

0523690 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Stančo, L. - Shaydullaev, S. - Khamidov, O. - Augustinová, A. - Damašek, L. - Bek, T. - Kmošek, Matěj
In the footsteps of Euthydemus. Preliminary report for archaeological survey in the Baysun District (South Uzbekistan), Season 2018.
STUDIA HERCYNIA. Roč. 23, č. 1 (2019), 141-172, 204-208. ISSN 2336-8144
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Baysun Mountains * Darband Wall * Hellenistic period * Bactria * surface survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/20.500.11956/117077
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308002

0511092 - ARÚB 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, J. - Krejčí, O. - Krejčí, V. - Dohnalová, A. - Sázelová, Sandra - Wilczyński, J. - Wojtal, P.
Pleistocene landslides and mammoth bone deposits: The case of Dolní Věstonice II, Czech Republic.
Geoarchaeology: an international journal. Roč. 34, č. 6 (2019), s. 745-758. ISSN 0883-6353
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Czech Republic * Dolní Věstonice * Gravettian * landslide * mammoth bone deposit * site * Central Europe
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.882, rok: 2018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/gea.21740
Svoboda, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301418

0521547 - ARÚB 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Svoboda, Jiří - Horáček, I.
Between Bilzinbsleben and Vértésszölös: Small-sized industries in the Middle of Europe (Czech Republic).
Anthropologie. Roč. 57, č. 3 (2019), s. 363-371. ISSN 0323-1119
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Middle Pleistocene * Small-sized industries * Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/article.php?ID=2283
Svoboda, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306144

0518530 - ARÚB 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Šebela, Lubomír
Pravěké a časně historické nálezy z katastrálního území obce Žalkovice.
[Primeval and Early Historic finds from the Žalkovice Cadastre (overview).]
Žalkovice dávné i nedávné. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2019 - (Fialová, A.; Fiala, O.; Fišer, Z.; Hnilicová, M.; Kubíček, J.; Lapáček, J.; Novotný, M.; Šebela, L.; Šlancarová, M.; Zezulová, J.), s. 17-40. Vlastivědná knihovna moravská, 103. ISBN 978-80-7275-104-4
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Žalkovice (Kroměříž district) * archaeological finds * prehistory * Roman period * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303650

0518460 - ARÚB 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Šedo, Ondrej - Knápek, Radka
Mušov-Neurissen 1993-1994. Nálezové kontexty z doby římské.
[Mušov-Neurissen 1993-1994. Archaeological contexts from the Roman period.]
Brno: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., 2019. 272 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 63. ISBN 978-80-7524-028-6. ISSN 1804-1345
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Roman period * Mušov * South Moravia * Barbarians * Roman army * Roman fortifications * Roman architecture * deposits
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303592

0523790 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šída, Petr - Pokorný, P. - Ptáková, M.
Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 a 4/06.
[Archaeological investigations at the Mesolithic site of Švarcenberk 7, trenches 2 and 4/06.]
Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 32, prosinec (2019), s. 29-57. ISSN 0231-8237
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Švarcenberk Lake * Mesolithic * hearth * chipped stone industry * pollen analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308083

0518714 - ARÚB 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šindelář, Jiří - Poláček, Lumír - Krupičková, Šárka
Doporučená metodika fotodokumentace v archeologii pro následné metrické analýzy obrazu.
[Recommended photographic documentation methodology in archaeology for subsequent metric image analysis.]
Přehled výzkumů. Roč. 60, č. 2 (2019), s. 201-224. ISSN 1211-7250
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV029
Klíčová slova: shooting for photogrammetry * 3D modellation in archaeology * Mikulčice * geoinformatics * 3D methodology and results
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://prehled-vyzkumu.arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub-prehled-vyzkumu/prehled-cisel-a-clanku/prehled-vydanych-cisel/files/pv_60_2_sindelar_et_al.pdf

Šindelář, Jiří Poláček, Lumír
- Krupičková, Šárka
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306670

0504178 - ARÚB 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Trinkaus, E. - Sázelová, Sandra - Svoboda, Jiří
Pieces of people in the Pavlovian: Burials, body parts and bones in the earlier Upper Palaeolithic.
Human Remains and Violence. Roč. 5, č. 1 (2019), s. 70-87. ISSN 2054-2240
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Upper Palaeolithic * burial * discard * garbage * Europe * taphonomy * mortuary
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
https://www.manchesteropenhive.com/view/journals/hrv/5/1/article-p70.xml
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295868

0512124 - ARÚB 2020 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ungerman, Šimon
Die Wadenriemengarnituren im frühmittelalterlichen Mähren.
[Calf strap mounts in Early Medieval Moravia.]
Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 2019 - (Poláček, L.; Kouřil, P.), s. 307-336. Internationale Tagungen in Mikulčice, 9. ISBN 978-80-86023-59-5.
[Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa (Zur Form und Beigabensite von Waffen und Reiterzubehör bei den mährischen Slawen und ihren Nachbarn). Mikulčice (CZ), 25.05.2011-27.05.2011]
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Klíčová slova: Early Middle Ages * Great Moravia * Carolingian influences * calf straps * military equipment
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302563

0504485 - ARÚB 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Vai, S. - Brunelli, A. - Modi, A. - Tassi, F. - Vergata, C. - Pilli, E. - Lari, M. - Susca, R. R. - Giostra, C. - Baricco, L. P. - Bedini, E. - Koncz, I. - Vida, T. - Mende, B. G. - Winger, D. - Loskotová, Zuzana - Veeramah, K. - Geary, P. - Barbujani, G. - Caramelli, D. - Ghirotto, S.
A genetic perspective on Longobard-Era migrations.
European Journal of Human Genetics. Roč. 27, č. 4 (2019), s. 647-656. ISSN 1018-4813
Institucionální podpora: RVO:68081758
Klíčová slova: Population genomics * Ancient DNA * migration * Approximate Bayesian Computation * Longobard
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 3.650, rok: 2018
https://www.nature.com/articles/s41431-018-0319-8
Caramelli, D.
- Ghirotto, S.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296105

0510334 - ARÚB 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Vostrovská, I. - Bíšková, J. - Lukšíková, Hana - Kočár, Petr - Kočárová, R.
The environment and subsistence of the Early Neolithic settlement area at Těšetice-Kyjovice, Czech Republic.
Environmental Archaeology. Roč. 24, č. 3 (2019), s. 248-262. ISSN 1461-4103
Institucionální podpora: RVO:68081758 ; RVO:67985912
Klíčová slova: Past environment * forest history * subsistence strategy * Early Neolithic * eastern Central Europe
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARU-G)
Impakt faktor: 1.317, rok: 2018
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14614103.2018.1424981
Vostrovská, I.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300849

0511091 - ARÚB 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Way, A. M. - Škrdla, Petr - Nejman, L. - Rychtaříková, Tereza
New evidence from Ořechov IV (Czech Republic) for the production of microblades during the Bohunician.
Journal of Paleolithic Archaeology. Roč. 3, č. 1 (2020), s. 59-76. E-ISSN 2520-8217
Grant CEP: GA ČR GA15-19170S
Klíčová slova: Bohunician * Early Upper Palaeolithic * microblades * assemblage variability * miniaturization
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://link.springer.com/article/10.1007/s41982-019-00037-1
Way, A. M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306671