Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 56

0479571 - ARU-G 2018 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bartůněk, V. - Varadzin, Ladislav - Zavřel, Jan
Carbon tape microsampling for non-destructive analyses of artefacts.
Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2334
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: microsampling * SEM-EDS * conducting SEM carbon tape * non-ferrous metallurgy * moulds * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.844, rok: 2016
Bartůněk, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275573

0475204 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Březinová, Helena - Kohout, D. - Šmolíková, M.
Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů.
[From a thread to a shirt. Textile and fashion of medieval Praguers.]
Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2017. 111 s. ISBN 978-80-87828-28-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: exhibition * Middle Ages * textile production * archaeological textile
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272056

0477903 - ARU-G 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Březinová, Helena - Kohout, D.
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy.
[The collection of archaeological textiles of waste layers in the centre of Prague.]
Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Praha: Národní památkový ústav, 2017 - (Nachtmannová, A.; Klapetková, O.), s. 7-16. ISBN 978-80-86516-88-2.
[Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Praha (CZ), 06.10.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological textile * medieval waste layers * textile production * dyeing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274300

0475868 - ARU-G 2018 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Přichystal, A. - Prokeš, L. - Petřík, J. - Hušková, S.
The origin and distribution of obsidian in prehistoric Bohemia.
Bulgarian e-Journal of Archaeology. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 1-15 E-ISSN 1314-5088
Grant CEP: GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: obsidian * outcrops * raw material distribution * Palaeolithic * Neolithic * geochemistry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://be-ja.org/issues/7/1/Be-JA_7-1_2017-1-15.pdf
Burgert, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272481

0477385 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Čížková, M. - Hofmanová, Z. - Mokhtar, M. G. - Janoušek, V. - Diallo, I. - Munclinger, P. - Černý, Viktor
Alu insertion polymorphisms in the African Sahel and the origin of Fulani pastoralists.
Annals of Human Biology. Roč. 44, č. 6 (2017), s. 537-545 ISSN 0301-4460
Grant CEP: GA ČR GA13-37998S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Alu insertions * Fulani nomads * Western African pastoralism * African Sahel
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.240, rok: 2016
Černý, Viktor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273773

0479183 - ARU-G 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dreslerová, Dagmar - Kočár, Petr - Chuman, T. - Pokorná, Adéla
Cultivation with deliberation: cereals and their growing conditions in prehistory.
Vegetation History and Archaeobotany. Roč. 26, č. 5 (2017), s. 513-526 ISSN 0939-6314
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: prehistory * arable farming * soils * archaeobotany * cereals
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.908, rok: 2016
Dreslerová, Dagmar
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275211

0478432 - ARU-G 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Stránská, Petra - Votrubová, J. - Emmerová, B. - Vaněk, D.
People "on the margin": a medieval cemetery in Český Brod - Malechov (Central Bohemia).
Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 59-75 ISSN 1804-848X
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: skeletal remains * paleopathological analysis * Forestier's disease * Bekhterev's disease * Y-chromosome * DNA extraction
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2017-01-frolik.pdf
Frolík, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274569

0478431 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku.
[Burials in the High Middle Ages and the Modern Age in the Chrudim, Pardubice and Kolín Regions.]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 1 (2017), s. 187-205 ISSN 0231-5823
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: graveyard * High Middle Ages * Early Modern Age * funeral rite * multilevel burials
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136539
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274565

0474683 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Gojda, Martin
Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny.
[Archaeology and remote sensing. History, methods, data.]
Praha: Academia, 2017. 465 s. ISBN 978-80-200-2644-6
Grant CEP: GA ČR GA13-19041S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * remote sensing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271679

0470606 - ARU-G 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Družicové a letecké fotografie na internetu. Evidence, či ohrožení archeologického dědictví?.
[Space- and airborne photographs on the internet. Evidence or threat of archaeological heritage?.]
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 38-41 ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: remotely sensed data * remote sensing * archaeological heritage
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268313

0474684 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu.
[Research of historical landscape and protecting archaeological heritage through remote sensing methods.]
Zprávy památkové péče. Roč. 77, 1-2 (2017), s. 137-144 ISSN 1210-5538
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: remote archaeological sensing * aerial photography * satellite imagery * lidar data * cultural landscape
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271680

0478080 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chvojka, O. - Chytráček, Miloslav - Metlička, M. - Michálek, J.
Jantar střední až pozdní doby bronzové v Čechách.
[Amber from the Middle to the Final Bronze Age in Bohemia.]
Památky archeologické. Roč. 108 (2017), s. 89-120 ISSN 0031-0506
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: amber * Middle Bronze Age * Late and Final Bronze Age * Bohemia * chemical analyses
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274281

0477956 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvojka, O. - Jiráň, Luboš - Metlička, M. - Frána, Jaroslav - Houfková, P. - John, J. - Šálková, T. - Beková, M. - Blažek, J. - Břicháček, P. - Daněček, D. - Fröhlich, J. - Hůrková, J. - Jiřík, J. - Kausek, P. - Krajíc, R. - Krásný, F. - Menšík, P. - Němcová, A. - Novák, M. - Ondráčková, L. - Peša, V. - Polišenský, T. - Praumová, R. - Procházka, M. - Sedláček, R. - Slabina, M. - Smejtek, L. - Smíšek, K. - Šteffl, J. - Trefný, M. - Vích, D.
Nové české depoty doby bronzové. Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013.
[New Bronze Age depots in Bohemia. Hoards of the metal objects found up to 2013.]
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha: Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2017. 400 s. Episteme. ISBN 978-80-7394-655-5; ISBN 978-80-87365-96-0; ISBN 978-80-7247-135-5
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Bronze Age * hoards * Bohemia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UJF-V)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274201

0478176 - ARU-G 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chytráček, Miloslav - Chvojka, O. - Egg, M. - John, J. - Kozáková, Radka - Křivánek, Roman - Kyselý, René - Michálek, J. - Stránská, Petra
A disturbed Late Hallstatt period princely grave with a two-wheeled chariot and bronze vessels in Sedlina Forest near Rovná in South Bohemia: a preliminary report.
Archaeological sites in forests. Strategies for their protection. München: Volk Verlag, 2017 - (Irlinger, W.; Suhr, G.), s. 83-90. Inhalte - Projekte - Dokumentationen: Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, 14. ISBN 978-3-86222-226-1.
[Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /19./. Plzeň (CZ), 04.09.2013-08.09.2013]
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Late Hallstatt period * princely grave * bronze vessels * forest * South Bohemia * tumulus graves * disturbances
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274365

0478082 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chytráček, Miloslav - Golec, M. - Chvojka, O. - Metlička, M. - Michálek, J. - Novotná, M. - Frolíková, Drahomíra
Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě.
[Amber of the Early Iron Age and the course of the Amber Road in Central Europe.]
Památky archeologické. Roč. 108 (2017), s. 121-256 ISSN 0031-0506
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: amber * Hallstatt period * Early La Tène period * Bohemia * Moravia * Slovakia * Central Europe * Amber Road
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274801

0479185 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ibrová, A. - Dupej, J. - Stránská, Petra - Velemínský, P. - Poláček, Lumír - Velemínská, J.
Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th-10th century).
Archives of Oral Biology. Roč. 84, December (2017), s. 64-73 ISSN 0003-9969
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: mandible * teeth * dental wear * diet * geometric morphometrics
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Impakt faktor: 1.748, rok: 2016
Ibrová, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275204

0477978 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kočár, Petr - Kočárová, R.
Archeobotanické analýzy výplní naoraných archeologických objektů z Horní Břízy (okr. Plzeň - sever).
[Archaeobotanic analyses of the fillings of archaeological objects from Horní Bříza (Pilsen - North region).]
Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Plzeň: Petr Mikota, 2017 - (Eigner, J.; Trnka, R.), s. 45-51. ISBN 978-80-87170-47-2
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: damaged by plowing * archaeological objects * archaeobotany
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274254

0477976 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kočár, Petr
Přírodní podmínky v mladším subboreálu.
[Natural conditions in the younger subboreal.]
Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017 - (Šteffl, J.; Hentschová, R.), s. 36-42. ISBN 978-80-85321-77-7
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: natural conditions * Hillfort Hrádek near Libochovany * younger subboreal
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274258

0462670 - ARU-G 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kotěrová, A. - Velemínská, J. - Dupej, J. - Brzobohatá, Hana - Pilný, A. - Brůžek, J.
Disregarding population specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia.
International Journal of Legal Medicine. Roč. 131, č. 1 (2017), s. 251-261 ISSN 0937-9827
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: forensic anthropology population data * sex determination * tibia * population specificity * discriminant function analysis * GAME method
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 2.382, rok: 2016
Kotěrová, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262076

0478577 - ARU-G 2018 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kozáková, Radka - Kyselý, René - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár, Petr - Frolíková, Drahomíra - Kočárová, R. - Moravcová, Kamila
Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approach regarding the Hallstatt princely grave from Prague-Letňany, Czech Republic.
Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: grave * meat offerings * pollen * bronze bucket * paint * infrared spectroscopy * xylotomic analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.844, rok: 2016
Kozáková, Radka
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274667

0478247 - ARU-G 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Křivánek, Roman
Comparison study to the use of geophysical methods at archaeological sites observed by various remote sensing techniques in the Czech Republic.
Geosciences. Roč. 7, č. 3 (2017), č. článku 81. ISSN 2076-3263
AV ČR(CZ) R300021421
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological prospection * remote sensing * non-destructive archaeology * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/81/pdf
Křivánek, Roman
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274409

0478251 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Křivánek, Roman
Shrnutí geofyzikálních průzkumů Archeologického ústavu v Praze v areálu hradiště.
[Summary of geophysical survey of the Institute of Archaeology in Prague in area of the site.]
Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017 - (Šteffl, J.; Hentschová, R.), s. 66-75. ISBN 978-80-85321-77-7
AV ČR(CZ) R300021421
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological prospection * non-destructive archaeology * hillfort * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274386

0471057 - ARU-G 2017 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Křivánek, Roman
The possibility of using magnetometers for surveying archaeological sites around power lines.
ISAP News : the newsletter of the International Society for Archaeological Prospection. Issue 49, January (2017), s. 3-7 ISSN N
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: geophysical prospection * non-destructive archaeology * magnetometer survey * electricity disturbations
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268558

0478245 - ARU-G 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Křivánek, Roman
The results of magnetometer prospection as an indicator of the extent and intensity of soil erosion of archaeological sites.
12th International conference of archaeological prospection, 12th-16th September 2017, the University of Bradford. Oxford: Archaeopress, 2017 - (Jennings, B.; Gaffney, C.; Sparrow, T.; Gaffney, S.), s. 124-126. ISBN 978-1-78491-677-0.
[International conference of archaeological prospection /12./. Bradford (GB), 12.09.2017-16.09.2017]
AV ČR(CZ) R300021421
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: non-destructive archaeology * archaeological prospection * soil erosion * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274413

0478244 - ARU-G 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Křivánek, Roman
When geology plays a major role in the results of archaeological prospection - case studies from Bohemia.
12th International conference of archaeological prospection, 12th-16th September 2017, the University of Bradford. Oxford: Archaeopress, 2017 - (Jennings, B.; Gaffney, C.; Sparrow, T.; Gaffney, S.), s. 127-129. ISBN 978-1-78491-677-0.
[International conference of archaeological prospection /12./. Bradford (GB), 12.09.2017-16.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological prospection * geological condition * non-destructive archaeology * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274414

0478382 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kuna, Martin - Novák, David - Hasil, Jan - Křivánková, Dana
Archaeological Map of the Czech Republic. Current state and future visions of virtual research tools in the Czech Republic.
Internet Archaeology. Roč. 2017, č. 43 (2017) ISSN 1363-5387
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015080
Klíčová slova: archiving * fieldwork management * e-infrastructures * digital humanities
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://intarch.ac.uk/journal/issue43/10/index.html
Novák, David
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274502

0473908 - ARU-G 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kuna, Martin
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky.
[The position and methods of archaeology: the case of Roztoky.]
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Vol. 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 15-22. ISBN 978-80-7464-353-8.
[Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2289
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * history * method * Roztoky * research * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271073

0476838 - ARU-G 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Květina, Petr - Gomart, L. - Thér, R. - Neumannová, Klára
Beyond the technological chain: Neolithic potters in social networks.
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 163-171 ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-07062S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: technology of pottery * chaînes opératoires * Neolithic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Květina, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273777

0467003 - ARU-G 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Květina, Petr - Řídký, Jaroslav
Neolithic settlement space: waste, deposition and identity.
Archaeologies of waste. Encounters with the unwanted. Oxford: Oxbow Books, 2017 - (Sosna, D.; Brunclíková, L.), s. 127-144. ISBN 978-1-78570-327-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-07062S; GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Neolithic * formation processes * settlement refuse management
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265324

0477234 - ARU-G 2018 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kyselý, René - Dobeš, Miroslav - Svoboda, K.
Drilled teeth and shell artefacts from a grave at Prague-Březiněves and a review of decorative artefacts made from animal material from Corded Ware culture in the Czech Republic.
Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14855S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: tooth pendants * shell beads * solar disc * dog (Canis familiaris) * Margaritifera auricularia * Chalcolithic (Copper Age) * Bohemia * Moravia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.844, rok: 2016
Kyselý, René
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273626

0478159 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Langová, Michaela - Švédová, J.
Staroúnětický hrob z Chotětova, okr. Mladá Boleslav.
[An Early Únětice culture grave from Chotětov, Mladá Boleslav District.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 235-243 ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Únětice culture * grave * settlement pattern
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274352

0474367 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Matějková, K. - Svobodová, Ljuba
Keramika zahrady valdického letohrádku.
[Garden ceramics of Valdice summer residence.]
Architektura Albrechta z Valdštejna. Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635. Vol. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Uličný, P.), s. 577-581. ISBN 978-80-7422-564-2
GA ČR(CZ) GA404/09/2112
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Albrecht von Wallenstein * garden ceramics * flowerpots
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271437

0478170 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nechvátal, Bořivoj
Dvě zaniklé středověké osady u Radomyšle (okres Strakonice). Památce Bohumíra Lifky (1900-1987).
[Two deserted medieval villages near Radomyšl (Strakonice district). In memory of Bohumír Lifka (1900-1987).]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 2 (2017), s. 773-787 ISSN 0231-5823
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: deserted villages * location * homestead * pottery finds
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://hdl.handle.net/11222.digilib/137055
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274359

0476840 - ARU-G 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Neumannová, Klára - Petřík, J. - Vostrovská, I. - Dvořák, J. - Zikmund, T. - Kaiser, J.
Variability in coiling technique in LBK pottery inferred by experiments and pore structure micro-tomography analysis.
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 172-186 ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-07062S
GA MŠk(CZ) LQ1601; GA ČR(CZ) GA17-11711S
LQ
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: forming techniques * micro-tomography * Neolithic * Linear Pottery culture (LBK)
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Petřík, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273779

0477980 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Novák, J. - Abraham, V. - Kočár, Petr - Petr, L. - Kočárová, R. - Nováková, K. - Houfková, P. - Jankovská, Vlasta - Vaněček, Z.
Middle- and upper-Holocene woodland history in central Moravia (Czech Republic) reveals biases of pollen and anthracological analysis.
Holocene. Roč. 27, č. 3 (2017), s. 349-360 ISSN 0959-6836
GA ČR(CZ) GA13-11193S
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985939
Klíčová slova: woodland history * charcoals * archaeological sites
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; EF - Botanika (BU-J)
Impakt faktor: 2.324, rok: 2016
Novák, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274239

0478209 - ARU-G 2018 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Pavlů, Ivan - Květina, Petr - Šumberová, Radka
Large-scale excavations to understand the past.
European archaeology. Identities & migrations. Hommages à Jean-Paul Demoule. Leiden: Sidestone Press, 2017 - (Manolakakis, L.; Schlanger, N.; Coudart, A.), s. 299-313. ISBN 978-90-8890-520-9
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV032
Klíčová slova: research excavations * rescue excavations * large scale unearthing * Neolithic * Bylany * Kolín
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274380

0478623 - ARU-G 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pavlů, Ivan - Šumberová, Radka
The social role of Neolithic face pots.
Bodies of clay. On prehistoric humanised pottery. Oxford: Oxbow Books, 2017 - (Schwarzberg, H.; Becker, V.), s. 110-120. ISBN 978-1-78570-696-7.
[Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /19./. Plzeň (CZ), 04.09.2013-08.09.2013]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV032
Klíčová slova: Neolithic * face pot * anthropomorphic pot * Kolín
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274725

0477979 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Petřík, J. - Hlavica, M. - Petr, L. - Chmela, T. - Schenk, Z. - Lukšíková, H. - Milo, P. - Vrla, R. - Odehnal, P. - Petrůj, Z. - Petrůj, M. - Kočár, Petr
Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století.
[Fishponds as economic components of aristocratic estates and indicators of landscape changes in southern Moravian Wallachia in the 15th-17th centuries.]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 2 (2017), s. 789-817 ISSN 0231-5823
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: fish farming * southern Moravian Wallachia (Czech Republic) * late Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://hdl.handle.net/11222.digilib/137056
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274244

0477981 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Prekop, F. - Krištuf, P. - Peksa, V. - Kočár, Petr - Eigner, J.
Nové doklady osídlení výšinných poloh na Karlovarsku - polykulturní lokality Orlík a Šibeniční vrch u obce Valeč v Čechách.
[New evidence of the highsites settlements in the Karlovy Vary region - the polycultural sites of Orlík and Šibeniční vrch near Valeč in Bohemia.]
Archeologie západních Čech. Roč. 2017, č. 12 (2017), s. 41-67 ISSN 1804-2953
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: hillside archaeology * Karlovy Vary region (Czech Republic) * archaeobotany
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274229

0477656 - ARU-G 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Priehodová, E. - Austerlitz, F. - Čížková, M. - Mokhtar, M. G. - Poloni, E. S. - Černý, Viktor
The historical spread of Arabian Pastoralists to the eastern African Sahel evidenced by the lactase persistence -13,915*G allele and mitochondrial DNA.
American Journal of Human Biology. Roč. 29, č. 3 (2017), č. článku e22950. ISSN 1042-0533
Grant CEP: GA ČR GA13-37998S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: lactase persistence * Arabs * pastoralism * African Sahel
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.780, rok: 2016
Černý, Viktor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273952

0479168 - UDU-I 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Prix, Dalibor - Beran, L. - Bureš, M. - Čižinská, H. - Dáňová, H. - Dragoun, Z. - Hilmera, J. - Hnídková, Vendula - Hůrková, Ludmila - Janková, Y. - Kašpar, V. - Kostka, M. - Kuchařík, M. - Mádl, Martin - Maták, M. - Mazač, V. - Mezihoráková, Klára - Pařez, J. - Pařík, A. - Petrasová, Taťána - Platovská, Marie - Prixová Dvorská, H. - Svobodová, Markéta - Šámal, P. - Šmolíková, M. - Tischerová, J. - Tomková, Kateřina - Uhlík, J. - Vlček, Pavel - Všetečková, Zuzana
Umělecké památky Prahy. Velká Praha. M - Ž. 2 sv.
[Artistic heritage sites in Prague. Greater Prague. M - Ž.]
Praha: Academia, 2017. 1731 s. ISBN 978-80-200-2469-5
Grant CEP: GA ČR GA408/04/1404
Institucionální podpora: RVO:68378033 ; RVO:67985912
Klíčová slova: artistic and historical topography * architecture * Prague * Great Prague * Bohemia * building plans * historical photographs
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275163

0477778 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Řídký, Jaroslav
The ground stones from Sphinx.
Sudan & Nubia. Roč. 2017, č. 21 (2017), s. 39-42 ISSN 1369-5770
GA ČR(CZ) GA17-03207S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Sudan * Mesolithic * ground stones
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Řídký, Jaroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274031

0477469 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Salač, Vladimír
Zmetky na export? K domnělým laténským mlýnským kamenům z Loubí u Děčína.
[Rejects for the export? On supposed La Tène millstones from Loubí near Děčín.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 335-345 ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: La Tène period * rejected millstones * ship's ballast
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273819

0477509 - ARU-G 2018 CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Šlesingerová, Lada
Bibliografie české, moravské a slezské archeologie.
[Bibliography of Bohemian, Moravian and Silesian archaeology.]
České oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017 - (Ř. Holanová, M.), s. 33-46. ISBN 978-80-88069-46-1.
[Seminář českých oborových bibliografií. Praha (CZ), 19.10.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: CAS Institute of Archaeology * archaeology * article bibliographies
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273845

0478192 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šumberová, Radka - Pavlů, Ivan
Kulturní transformace na neolitickém sídlišti v Kolíně.
[Cultural transformations at the Neolithic settlement in Kolín.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 73-140 ISSN 1214-3553
Grant CEP: GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Neolithic * settlement * Linear Pottery Culture * formative processes * cultural transformations
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274378

0479230 - ARU-G 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Tomková, Kateřina - Jonášová, Šárka - Zlámalová Cílová, Z.
Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry).
Annales du 20e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre. Fribourg/Romont, 7-11 septembre 2015. Rahden, Westf.: Marie Leidorf, 2017 - (Wolf, S.; Pury-Gysel, A.), s. 374-378. ISBN 978-3-86757-024-4.
[Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre /20./. Fribourg/Romont (CH), 07.09.2015-11.09.2015]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-25396S
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831
Klíčová slova: Early Middle Ages * Central Europe * glass beads * archaeometry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (GLU-S)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275253

0477807 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Unger, Jiří - Květina, Petr
An on-site presentation of invisible prehistoric landscapes.
Internet Archaeology. Roč. 2017, č. 43 (2017) ISSN 1363-5387
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV032
Klíčová slova: archaeology * virtual and augmented reality * mobile applications
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://intarch.ac.uk/journal/issue43/13/index.html
Unger, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274052

0476327 - GLU-S 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Vaculovič, T. - Breiter, Karel - Korbelová, Zuzana - Venclová, Natalie - Tomková, Kateřina - Jonášová, Šárka - Kanický, V.
Quantification of elemental mapping of heterogeneous geological sample by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry.
Microchemical Journal. Roč. 133, JUL 2017 (2017), s. 200-207 ISSN 0026-265X
Grant CEP: GA ČR GA14-13600S
Institucionální podpora: RVO:67985831 ; RVO:67985912
Klíčová slova: LA-ICP-MS * induced breakdown spectroscopy * atomic emission spectrometry * in-situ analysis * trace-metals
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
Impakt faktor: 3.034, rok: 2016
Vaculovič, T.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272851

0478523 - ARU-G 2018 RIV HR eng J - Článek v odborném periodiku
Vaněk, D. - Budowle, B. - Dubská-Votrubová, J. - Ambers, A. - Frolík, Jan - Pospíšek, M. - Al Afeefi, A. A. - Al Hosani, K. I. - Allen, M. - Al Naimi, K. S. - Al Salafi, D. - Al Tayyari, W. A. R. - Arguetaa, W. - Bottinelli, M. - Bus, M. M. - Cemper-Kiesslich, J. - Cepil, O. - De Cock, G. - Desmyter, S. - El Amri, H. - El Ossmani, H. - Galdies, R. - Grün, S. - Guidet, F. - Hoefges, A. - Iancu, C. B. - Lotz, P. - Maresca, A. - Nagy, M. - Novotný, J. - Rachid, H. - Rothe, J. - Stenersen, M. - Stephenson, M. - Stevanovitch, A. - Strien, J. - Sumita, D. R. - Vella, J. - Zander, J.
Results of a collaborative study on DNA identification of aged bone samples.
Croatian Medical Journal. Roč. 58, č. 3 (2017), s. 203-213 ISSN 0353-9504
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: DNA quantitation * STR typing * mtDNA typing
Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
Impakt faktor: 1.619, rok: 2016
Vaněk, D.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274633

0479572 - ARU-G 2018 CZ cze M - Část monografie knihy
Varadzin, Ladislav
Dosud neznámý předrománský kostel na Vyšehradě.
[An unknown pre-Romanesque church at Vysehrad.]
10+1 výprav do hlubin pražské minulosti. Praha: Veřejná archeologie z. s., 2017. ISBN 978-80-905579-3-2
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Middle Ages * pre-Romanesque * church
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275594