Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 157

0501799 - ARU-G 2019 CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Bartík, J. - Čermáková, E. - Čisťaková, V. - Čižmář, I. - Čižmář, M. - Daňhel, M. - Fojtík, P. - Frolík, Jan - Golec, M. - Kalábek, M. - Klápa, O. - Knotek, P. - Komoróczy, Balázs - Langová, J. - Merta, T. - Musil, J. - Novák, M. - Popelka, M. - Rožnovský, D. - Říčan, D. - Sedláček, R. - Schenk, Z. - Šín, P. - Šmerda, J. - Tomešová, B. - Válek, D. - Vích, D. - Vránová, V. - Waldhauser, J. - Zeman, T.
The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic.
Studia archaeologica Brunensia. Roč. 22, č. 1 (2017), s. 27-69. ISSN 1805-918X
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:68081758
Klíčová slova: Early Iron Age * Hallstatt Period * Vekerzug culture * Bohemia and Moravia * 6th to 5th cent. BC * nomads * parasitic way of life
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11222.digilib/137855
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293785

0482273 - ARU-G 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Baxa, P. - Maříková-Kubková, Jana
Predbežná správa o zisťovacom výskume veľmožského (?) dvorca z 9. až polovice 10. storočia v Kopčanoch.
[Preliminary report on the trial excavation of a nobleman's (?) farmyard in Kopčany from the 9th to the mid-10th century.]
Devín Veroniky Plachej. Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017 - (Harmadyová, K.), s. 131-141. ISBN 978-80-89636-21-1
GRANT EU: European Commission(XE) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Middle Ages * Mikulčice hillfort * farm
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277768

0489112 - ARU-G 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boháčová, Ivana - Hasil, Jan - Levá, Kateřina - Podliska, J.
Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy. Charakteristika informačního systému a možnosti jeho využití.
[Integrated Information System of Archaeological Sources of Prague: the information system characteristics and application.]
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2017. 88 s. ISBN 978-80-7581-005-2
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
Klíčová slova: archaeology * information system * Prague
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.praha-archeologicka.cz/files/charakteristika-iisapp.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283588

0486071 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boháčová, Ivana (ed.) - Cymbalak, T. - Čiháková, J. - Dragoun, Z. - Hasil, Jan - Havrda, J. - Juřina, P. - Kašpar, V. - Laval, Filip - Mašterová, K. - Podliska, J. (ed.) - Staňková, V. - Starec, P. - Šmolíková, M. - Tryml, M. - Vyšohlíd, M. - Žďárská, A.
Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté.
[Guide to Prague archaeology. Known, unknown, and hidden monuments.]
Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha: Praha: Národní památkový ústav, 2017. 335 s. ISBN 978-80-87365-97-7; ISBN 978-80-7480-091-7
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
Klíčová slova: archaeology * cultural heritage * Prague * heritage area * rescue excavation * archaeological site
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281039

0489394 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháčová, Ivana
Příběhy rekonstrukčních řezů historickým nadložím Pražského hradu.
[The stories of reconstruction sections of the historical overburden at Prague Castle.]
Forum urbes medii aevi. Roč. 10, č. 2 (2017), s. 108-124. ISSN 1803-1749.
[Archeologie ve městě. Strategie, metodika, metody výzkumu, prezentace a ochrany archeologických památek. Mělník, 01.06.2016-03.06.2016]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
Klíčová slova: archaeology * methodology * central site * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283821

0486271 - ARU-G 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Boháčová, Ivana
State of research and research possibilities of early medieval pottery from the Prague production zone.
Archaeologia Polona. Roč. 55, č. 1 (2017), s. 17-34. ISSN 0066-5924
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
Klíčová slova: early Middle Ages * archaeology * pottery * Prague * chronology * Ceramic Reference Collection
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281152

0496495 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bohdálek, P. - Crkal, J. - Derner, K. - Kočár, Petr - Kočárová, R. - Křivánek, Roman - Kyselý, René - Lissek, P. - Šrein, V.
Kremsiger 2016. Stav výzkumu středověkého hornického sídliště v Krušných horách.
[Kremsiger 2016. A state of the excavation at the medieval mining settlement in Krušné Hory (Ore Mountains) (Czech Republic).]
Acta rerum naturalium. Roč. 2017, č. 21 (2017), s. 111-124. ISSN 1801-5972
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: mining settlement * Ore Mountains * Middle Ages * archaeology * archaeozoology * paleobotany
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0289258

0485989 - ARU-G 2018 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Bouzek, J. - Pecinovská, Monika - Řídký, Jaroslav - Sankot, P.
Bemerkungen zur keltischen Kunst und zur mediterranen Importen in Frühlatènezeit in Böhmen.
[Remarks on Celtic art and the Mediterranean imports in early La Tène in Bohemia.]
Studia Hercynia. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 45-75. ISSN 1212-5865
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Greek pottery * bronze vessels * art
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280919

0488865 - ARU-G 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bravermanová, M. - Březinová, Helena
Archaeological textile research in the Czech Republic.
Archaeological textiles - links between past and present. NESAT XIII. Liberec - Praha: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering in cooperation with Institute of Archaeology of the CAS, Prague, 2017 - (Bravermanová, M.; Březinová, H.; Malcolm-Davies, J.), s. 11-17. ISBN 978-80-7494-397-3.
[North European Symposium for Archaeological Textiles /13./. Liberec (CZ), 23.05.2017-26.05.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: textile research * Czech Republic * archaeological textiles
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283387

0486427 - ARU-G 2019 RIV HR eng J - Článek v odborném periodiku
Brzobohatá, Hana - Šumberová, Radka - Votrubová-Dubská, J. - Vaněk, D.
A case of sharp force trauma to the skull of female buried within a Neolithic rondel, Kolín (Czech Republic).
Collegium Antropologicum. Roč. 41, č. 3 (2017), s. 297-303. ISSN 0350-6134
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: sharp force trauma * paleopathology * Neolithic * rondel * atypical burial * skull * violence
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.collantropol.hr/antropo/article/download/1529/1539
Brzobohatá, Hana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281260

0486459 - ARU-G 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Březinová, Helena - Kohout, D.
Assemblage of wool and silk textiles from medieval waste layers in Prague, Czech Republic.
Fibres & Textiles in Eastern Europe. Roč. 25, č. 6 (2017), s. 119-125. ISSN 1230-3666
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological textiles * Middle Ages * Prague * waste layers * dyeing analyses
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 0.577, rok: 2017
Březinová, Helena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281264

0487752 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Březinová, Helena - Bravermanová, M.
NESAT XIII - North European Symposium for Archaeological Textiles.
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 4 (2017), s. 674. ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: NESAT XIII * archaeological textiles
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282385

0493567 - ARU-G 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Březinová, Helena - Bravermanová, M.
NESAT XIII - North European Symposium for Archaeological Textiles.
Textil v muzeu. Roč. 13, - (2017), s. 80. ISSN 1804-1752
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: NESAT XIII * archaeological textiles
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286910

0475204 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Březinová, Helena - Kohout, D. - Šmolíková, M.
Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů.
[From a thread to a shirt. Textile and fashion of medieval Praguers.]
Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2017. 111 s. ISBN 978-80-87828-28-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: exhibition * Middle Ages * textile production * archaeological textile
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272056

0477903 - ARU-G 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Březinová, Helena - Kohout, D.
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy.
[The collection of archaeological textiles of waste layers in the centre of Prague.]
Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Praha: Národní památkový ústav, 2017 - (Nachtmannová, A.; Klapetková, O.), s. 7-16. ISBN 978-80-86516-88-2.
[Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Praha (CZ), 06.10.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological textile * medieval waste layers * textile production * dyeing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274300

0493568 - ARU-G 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Březinová, Helena - Šmolíková, M.
Výstava “Od nitě ke košili - Textil a móda středověkých Pražanů”.
[Exhibition “From a thread to a shirt - Textile and fashion of medieval Praguers”.]
Textil v muzeu. Roč. 13, - (2017), s. 81-82. ISSN 1804-1752
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: exhibition * Middle Ages * archaeological textiles
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286911

0475868 - ARU-G 2018 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Přichystal, A. - Prokeš, L. - Petřík, J. - Hušková, S.
The origin and distribution of obsidian in prehistoric Bohemia.
Bulgarian e-Journal of Archaeology. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 1-15. E-ISSN 1314-5088
Grant CEP: GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: obsidian * outcrops * raw material distribution * Palaeolithic * Neolithic * geochemistry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://be-ja.org/index.php/Be-JA/article/view/3/1
Burgert, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272481

0487735 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Končelová, Markéta - Květina, Petr - Řídký, Jaroslav - Šumberová, Radka
Životní jubileum Ivana Pavlů.
[Jubilee of Ivan Pavlů.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 4 (2017), s. 676-678. ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: jubilee * Ivan Pavlů * bibliography
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282381

0480934 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Eigner, J. - Vokolek, V.
Životní jubileum Slavomila Vencla.
[Jubilee of Slavomil Vencl.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 308-309. ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Slavomil Vencl * archaeologist * jubilee
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276586

0486875 - ARU-G 2018 US eng J - Článek v odborném periodiku
Carman, J. - Turek, Jan
Crumbling UNESCO and aggregating archaeology.
Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Roč. 13, č. 3 (2017), s. 387-391. ISSN 1555-8622
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: indigenous people of Amazonia * Canaanite site in Gaza * UNESCO * world archaeology * European Association of Archaeologists
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281616

0489558 - ARU-G 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Cihla, M. - Trefný, M. - Drda, Petr - Hradil, David - Hradilová, J.
Non-invasive material and traceological research of the stone head from Celtic settlement Závist near Prague.
ACTA ARTIS ACADEMICA 2017: PAINTING AS A STORY. Praha: Academy of Fine Arts in Prague, 2017 - (Hradilova, J.; Hradil, D.), s. 141-149. ISBN 978-80-87108-75-8.
[Interdisciplinary ALMA Conference /6./ : Painting as a story. Brno (CZ), 01.06.2017-03.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61388980
Klíčová slova: Celtic sculpture * sandstone * traceology * X-ray fluorescence
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; CB - Analytická chemie, separace (UACH-T)
Obor OECD: Archaeology; Analytical chemistry (UACH-T)
Cihla, M.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283961

0490375 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Cymbalak, T. - Hodač, J. - Semerád, Matouš
Výzkum a dokumentace vrcholně středověké stavby v Charvátově ulici v Praze.
[Research and documentation of a High Middle Ages structure on Charvátova Street in Prague.]
Forum urbes medii aevi. Roč. 10, č. 2 (2017), s. 149-163. ISSN 1803-1749.
[Archeologie ve městě. Strategie, metodika, metody výzkumu, prezentace a ochrany archeologických památek. Mělník, 01.06.2016-03.06.2016]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
Klíčová slova: archaeology * Middle Ages * digital documentation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0284633

0498108 - ARU-G 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čech, Petr
Pátý rok výzkumu raně středověkého pohřebiště "Nesvětice" z 11.-13. stol., k. ú. Libkovice u Mostu.
[The fifth year of excavation of the early medieval cemetery 'Nesvětice' from the 11th-13th century, cadaster Libkovice near Most.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 28. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Middle Ages * cemetery
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290523

0498113 - ARU-G 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čech, Petr - Beková, M.
Výzkum místa dopadu amerického letounu B-17 G "Laetitia" z 23. 4. 1945, Černíkovice, okr. Rychnov nad Kněžnou.
[Excavation of the place of the crash of American bomber B-17 G 'Laetitia' from 23 April 1945, Černíkovice, Rychnov nad Kněžnou district.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 47. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: World War II * aircraft crash
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290530

0498112 - ARU-G 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čech, Petr
Výzkum německého protiletadlového postavení z 2. světové války, k. ú. Libkovice u Mostu, v roce 2016.
[Excavation of the German anti-aircraft position from WWII, cadaster Libkovice near Most, in 2016.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 47. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: World War II * anti-aircraft position
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290525

0498096 - ARU-G 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čech, Petr
Záchranný archeologický výzkum "Mariánské Radčice - V Zátiší" 2016.
[Rescue archaeological excavation 'Mariánské Radčice - V Zátiší' 2016.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 12. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: prehistory * settlement * graves
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290512

0493544 - ARU-G 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Černá, E. - Tomková, Kateřina
On the road from the Early to High Middle Ages: Glass of the 9th-13th centuries in Bohemia.
Archaeologia Polona. Roč. 55, č. 1 (2017), s. 189-210. ISSN 0066-5924
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-25396S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Bohemia * Middle Ages * archaeometry * chemical type of glass * glass-working * glass-making * glass ornaments * vessel * window panes
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286918

0485956 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, Viktor - Hofmanová, Z. - Květina, Petr
Synopse populační genetiky evropského pravěku.
[Review of the population genetics of European prehistory.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 3 (2017), s. 331-360. ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: population history * archaeogenetics * DNA * migration
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280917

0477385 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Čížková, M. - Hofmanová, Z. - Mokhtar, M. G. - Janoušek, V. - Diallo, I. - Munclinger, P. - Černý, Viktor
Alu insertion polymorphisms in the African Sahel and the origin of Fulani pastoralists.
Annals of Human Biology. Roč. 44, č. 6 (2017), s. 537-545. ISSN 0301-4460
Grant CEP: GA ČR GA13-37998S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Alu insertions * Fulani nomads * Western African pastoralism * African Sahel
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.531, rok: 2017
Černý, Viktor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273773

0492192 - ARU-G 2019 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Čížková, Martina - Munclinger, P. - Diallo, M. Y. - Kulichová, Iva - Mokhtar, M. G. - Dème, A. - Pereira, L. - Černý, Viktor
Genetic Structure of the Western and Eastern African Sahel/Savannah Belt and the Role of Nomadic Pastoralists as Inferred from the Variation of D-Loop Mitochondrial DNA Sequences.
Human Biology. Roč. 89, č. 4 (2017), s. 281-302. ISSN 0018-7143
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Fulani * Arabs * mtDNA * African pastoralism * Sahel
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 0.600, rok: 2017
Černý, Viktor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285738

0491322 - ARU-G 2019 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
Danielisová, Alžběta - Kysela, J. - Mihaljevič, M. - Militký, Jiří
Metal working at the oppidum of Třísov, South Bohemia - a review.
Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age archaeology dedicated to Natalie Venclová. Prague: Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, 2017 - (Kysela, J.; Danielisová, A.; Militký, J.), s. 83-99. ISBN 978-80-7581-002-1
Grant CEP: GA ČR GA13-24707S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Late La Tène * oppidum * bronze * metallurgy * workshop * geochemistry * isotopes
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285310

0496029 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Fikrle, Marek
Eneolitická plochá měděná sekera z Duban, okr. Pardubice.
[An Aeneolithic flat copper axe from Dubany, Pardubice District.]
Archeologie východních Čech. Roč. 2017, č. 13 (2017), s. 127-135. ISSN 1805-4676
Grant CEP: GA MŠk LM2015056
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Middle Aeneolithic * copper * flat axe * Mondsee
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače (UJF-V)
Obor OECD: Archaeology; Nuclear physics (UJF-V)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288854

0487150 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Popelka, M.
Sídliště klasického stupně badenské kultury v Dolních Beřkovicích, okr. Mělník.
[A settlement of classical phase of Baden Culture in Dolní Beřkovice, Mělník District.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 2 (2017), s. 693-744. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Baden Culture * settlement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281832

0479183 - ARU-G 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dreslerová, Dagmar - Kočár, Petr - Chuman, T. - Pokorná, Adéla
Cultivation with deliberation: cereals and their growing conditions in prehistory.
Vegetation History and Archaeobotany. Roč. 26, č. 5 (2017), s. 513-526. ISSN 0939-6314
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: prehistory * arable farming * soils * archaeobotany * cereals
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 2.232, rok: 2017
Dreslerová, Dagmar
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275211

0487147 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Eigner, J. - Přichystal, A. - Dobeš, Miroslav
Časný a starší eneolit Kadaňska a horního Poohří pohledem kamenné industrie.
[The Ancient and Early Aeneolithic of the Kadaň region and the region of the Upper Ohře River from the viewpoint of lithic industry.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 2 (2017), s. 577-615. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Eneolithic * Kadaň region * lithic industry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281819

0462834 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Eigner, J. - Kapustka, Katarína - Parkman, M. - Řezáč, M.
Mezolitické osídlení Šumavy pohledem studia surovin kamenných artefaktů z lokalit Javoří Pila 1 a Nová Pec.
[Mesolithic occupation of the Bohemian Forest according to the study of raw materials for lithic production from the sites of Javoří Pila 1 and Nová Pec.]
Silva Gabreta. Roč. 23, č. 1 (2017), s. 33-44. ISSN 1211-7420
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology of hunters-gatherers * lithics * Mesolithic * raw material sources
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.npsumava.cz/gallery/36/11078-sg_23_2017_eigner_etal.pdf
Eigner, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281105

0495444 - ARU-G 2019 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ernée, Michal
Ostseeküste - Mykene - und was dazwischen? Eine vergessene Bernsteinstraße.
[Balticum - Mycenae - and what inbetween? Forgotten Amber Route.]
Fines Transire. Vol. 26. Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 2017 - (Chvojka, O.; Chytráček, M.; Gruber, H.; Husty, L.; Michálek, J.; Sandner, R.; Schmotz, K.; Traxler, S.), s. 111-131. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 26. ISBN 978-3-89646-221-3. ISSN 1868-2308.
[Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich /26./. Plzeň (CZ), 22.06.2016-25.06.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14855S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Bronze Age * Europe * amber
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Ernée, Michal
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288443

0485140 - ARU-G 2018 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Frolík, Jan
Die Prager Burg und ihre frühmittelalterlichen Gräberfelder. Versuch einer sozialen Interpretation.
[Prague Castle and its cemeteries of Early Middle Ages. Attempt at social interpretation.]
Religion & Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestag des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.-31. März 2016. Langenweißbach: Beier & Beran, 2017 - (Biermann, F.; Kersting, T.; Klammt, A.), s. 73-85. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 82. ISBN 978-3-95741-067-2.
[Vorchristliche Religion der Slawen im frühen und hohen Mittelalter. Chemnitz (DE), 29.03.2016-31.03.2016]
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * Early Middle Ages * cemeteries
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280246

0501497 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Malý, K.
Chemická analýza archeologického materiálu z prubířské pece v Jezuitské koleji v Kutné Hoře.
[Chemical analysis of archaeological material from the assay furnace at the Jesuit College in Kutná Hora.]
Acta rerum naturalium. Roč. 2017, č. 21 (2017), s. 231-237. ISSN 1801-5972
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Kutná Hora * assay furnace * XRF analysis * AAS analysis * EDX analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293748

0483243 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Opět po deseti letech - záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Václava v Lažanech (okr. Chrudim).
[Again after ten years - rescue archaeological excavation at the Church of St. Václav in Lažany (Chrudim District).]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 36. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * High Middle Ages * church
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278645

0478432 - ARU-G 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Stránská, Petra - Votrubová, J. - Emmerová, B. - Vaněk, D.
People “on the margin”: a medieval cemetery in Český Brod - Malechov (Central Bohemia).
Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 59-75. ISSN 1804-848X
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: skeletal remains * paleopathological analysis * Forestier's disease * Bekhterev's disease * Y-chromosome * DNA extraction
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2017-01-frolik.pdf
Frolík, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274569

0478431 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku.
[Burials in the High Middle Ages and the Modern Age in the Chrudim, Pardubice and Kolín Regions.]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 1 (2017), s. 187-205. ISSN 0231-5823
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: graveyard * High Middle Ages * Early Modern Age * funeral rite * multilevel burials
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136539
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274565

0483247 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Frolík, Jan
Pohřebiště u kostela Panny Marie a na II. nádvoří Pražského hradu.
[The cemetery in the Second Courtyard and by the Church of the Virgin Mary at Prague Castle. Part II, Analysis.]
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2017. 387 s. Castrum Pragense, 14/2. ISBN 978-80-7581-001-4
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * Middle Ages * cemetery * Virgin Mary Church
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278636

0491260 - ARU-G 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Frolík, Jan
Vladislavský sál a archeologické nálezy.
[The Vladislav Hall (Prague Castle) and archaeological findings.]
Hrací karty v archeologických nálezech Vladislavského sálu. Zlín: Academia Economia, 2017 - (Liška, V.), s. 9-24. ISBN 978-80-87492-00-0
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * archaeology * vault backfill
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285290

0483237 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Záchranný archeologický výzkum při odvodnění hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře-Sedlci.
[Rescue archaeological excavation in drainage works of the All Saints cemetery church with the ossuary in Kutná Hora-Sedlec.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 34-35. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * High Middle Ages * mass graves * plague
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278642

0483241 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Záchranný archeologický výzkum v čp. 59 v Kutné Hoře.
[Rescue archaeological research at the house Land Registry No. 59 in Kutná Hora.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 35-36. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: High Middle Ages * town * tower * stone wall
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278643

0484568 - ARU-G 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
Churches and crosses as evidence for the Christianisation process of Great Moravia.
Religion & Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestag des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.-31. März 2016. Langenweißbach: Beier & Beran, 2017 - (Biermann, F.; Kersting, T.; Klammt, A.), s. 61-71. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 82. ISBN 978-3-95741-067-2.
[Vorchristliche Religion der Slawen im frühen und hohen Mittelalter. Chemnitz (DE), 29.03.2016-31.03.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Great Moravia * church * cross
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279781

0474683 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Gojda, Martin
Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny.
[Archaeology and remote sensing. History, methods, data.]
Praha: Academia, 2017. 465 s. ISBN 978-80-200-2644-6
Grant CEP: GA ČR GA13-19041S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * remote sensing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271679

0470606 - ARU-G 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Družicové a letecké fotografie na internetu. Evidence, či ohrožení archeologického dědictví?
[Space- and airborne photographs on the internet. Evidence or threat of archaeological heritage?]
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 38-41. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: remotely sensed data * remote sensing * archaeological heritage
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268313

0474684 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu.
[Research of historical landscape and protecting archaeological heritage through remote sensing methods.]
Zprávy památkové péče. Roč. 77, 1-2 (2017), s. 137-144. ISSN 1210-5538
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: remote archaeological sensing * aerial photography * satellite imagery * lidar data * cultural landscape
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271680