Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 127

0520483 - ARÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bárta, J. - Belov, T. - Frolík, Jan - Jirků, J. - Matiášek, Josef
Geofyzikální měření na Hradčanském náměstí v Praze a jeho předběžné výsledky.
[Geophysical measurement at Hradčanské Square in Prague and its preliminary results.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 113 (2019), s. 11-12. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2018. Praha, 09.04.2019-10.04.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: geophysics * gravimetry * ERT * DEMP * archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305158

0508715 - ARÚ 2020 CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Z. - Čisťakova, V. - Danielisová, Alžběta - Dobisíková, M. - Holodňák, P. - Chytráček, Miloslav - Kysela, J. - Lorencová, K. - Mangel, T. - Militký, Jiří - Sankot, P. - Stránská, Petra - Velemínský, P. - Venclová, Natalie
The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century BC.
Prague: National Museum, 2019. 335 s. ISBN 978-80-7036-593-9
Grant CEP: GA ČR GA13-24707S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Celts * Bohemia * Iron Age
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299552

0520267 - ARÚ 2020 CZ cze M - Část monografie knihy
Blažková, Gabriela
1990. Minulost skončila včera [rozšíření archeologie do novověku a industriálního období].
[1990. The past ended yesterday [spreading of archaeology into the modern and industrial period].]
Sto let v archeologii. Objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019 - (Kuna, M.; Starcová, M.; Maříková-Kubková, J.), s. 192-193. ISBN 978-80-7581-017-5
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Postmedieval archaeology * Prague Castle
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305012

0508601 - ARÚ 2020 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blažková, Gabriela
Painted pottery in Bohemia. Slipware of the 16th and the 17th centuries.
Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders. Oxford: Archaeopress, 2019 - (Blažková, G.; Matějková, K.), s. 115-127. ISBN 978-1-78969-188-7.
[Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval pottery between (its) borders. Praha (CZ), 16.04.2018-19.04.2018]
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV028
Klíčová slova: slipware * Bohemia * early modern period * pottery * Prague
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299472

0510439 - BÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bobek, Přemysl - Svobodová-Svitavská, Helena - Pokorný, P. - Šamonil, P. - Kuneš, P. - Kozáková, Radka - Abraham, V. - Klinerová, Tereza - Švarcová, Markéta Gabriela - Jamrichová, Eva - Krauseová, Eva - Wild, Jan
Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics.
Quaternary Science Reviews. Roč. 222, 15 October (2019), s. 1-13, č. článku 105865. ISSN 0277-3791
Grant CEP: GA ČR GA17-07851S
Institucionální podpora: RVO:67985939 ; RVO:67985912
Klíčová slova: sedimentary charcoal * fire history * species turnover
Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARU-G)
Obor OECD: Ecology; Archaeology (ARU-G)
Impakt faktor: 4.641, rok: 2018
http://hdl.handle.net/11104/0304463
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304463

0521023 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Boháčová, Ivana
Archeologie v Praze v kontextu vzniku Československé republiky.
[Archaeology at Prague in the context of origin of the Republic of Czechoslovakia.]
Zprávy památkové péče. Roč. 79, č. 3 (2019), s. 279-291. ISSN 1210-5538
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: mediaeval archaeology * history of the field (1920-1948) * methods * Prague
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=direct&doc_number=002499000&local_base=AV
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305697

0507852 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bravermanová, Milena - Březinová, Helena - Voda, P.
Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše.
[New reconstruction of the funeral attire of Rudolf I (IV) of Habsburg, called Kaše.]
Archaeologia historica. Roč. 44, č. 1 (2019), s. 459-475. ISSN 0231-5823
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-00166S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * Rudolf I (IV) of Habsburg * cloak * surcoat * cotte * hose * archaeological textile
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11222.digilib/141310
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298812

0508777 - ARÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Brzobohatá, Hana - Frolík, Jan - Zazvonilová, Eliška
Bioarchaeology of past epidemic- and famine-related mass burials with respect to recent findings from the Czech Republic.
Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. Roč. 10, č. 1 (2019), s. 79-87. ISSN 1804-848X
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: bioarchaeology * plague * famine * ancient DNA * Middle Ages * mass burials
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://www.iansa.eu/papers/IANSA-2019-01-brzobohata.pdf
Brzobohatá, Hana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299601

0503235 - ARÚ 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Brzobohatá, Hana - Krajíček, V. - Velemínský, P. - Velemínská, J.
Three-dimensional geometry of human tibial anterior curvature in chronologically distinct population samples of Central Europeans (2900 BC – 21st century AD).
Scientific Reports. Roč. 9, 12 March (2019), č. článku 4234. ISSN 2045-2322
GA ČR(CZ) GA17-01878S
GA
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: human tibia * geometric morphometrics * bioarchaeology * mobility
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 4.011, rok: 2018
https://www.nature.com/articles/s41598-019-40625-3.pdf
Brzobohatá, Hana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295066

0524133 - ARÚ 2021 CZ eng M - Část monografie knihy
Březinová, Helena - Wollnerová, D.
Fabric with depiction of the god Horus.
Created for eternity: the greatest discoveries of Czech Egyptology. 2., 1. anglické. Prague: Charles University, Faculty of Arts, 2019 - (Bárta, M.; Bareš, L.; Krejčí, J.; Megahed, M.; Varadzinová, L.), s. 94-95. ISBN 978-80-7308-927-6
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Egypt * Abusir * fabric * Horus
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308487

0498280 - ARÚ 2020 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Březinová, Helena - Bravermanová, Milena - Bureš Víchová, Jana
The structure of archaeological textiles from the Early and High Middle Ages in finds from the Czech Republic (part 1).
Vlákna a textil. Roč. 26, č. 1 (2019), s. 14-23. ISSN 1335-0617.
[Structure and structural mechanics of textiles /22./. Liberec, 05.12.2018-07.12.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological textiles * weave * Early Middle Ages * High Middle Ages * Prague Castle
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://vat.ft.tul.cz/2019/1/VaT_2019_1_3.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290675

0509064 - ARÚ 2020 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Březinová, Helena - Bravermanová, Milena - Bureš Víchová, Jana
The structure of archaeological textiles from the Early and High Middle Ages in finds from the Czech Republic (part 2).
Vlákna a textil. Roč. 26, č. 3 (2019), s. 3-9. ISSN 1335-0617.
[Structure and structural mechanics of textiles /22./. Liberec, 05.12.2018-07.12.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological textiles * weave * Early Middle Ages * High Middle Ages * Prague Castle
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://vat.ft.tul.cz/2019/3/VaT_2019_3_1.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299859

0519543 - ARÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Burgert, Pavel
Neolit ve východních Čechách. Případová studie jeho mladšího vývoje.
[Neolithic in Eastern Bohemia. Case study of its later development.]
Praha: Academia, 2019. 318 s. Historie. ISBN 978-80-200-3022-1
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Neolithic * Eastern Bohemia * raw materials
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304551

0520881 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Cymbalak, T. - Matějková, K. - Musílek, M. - Sawicki, Jakub
Novoměstská odpadní jímka se souborem cínového zboží. Limity výpovědi jejího obsahu k poznávání hmotné kultury a jejích uživatelů.
[A New-Town cesspit with an assemblage of pewter ware: evidential limits of its content regarding material culture and its users.]
Staletá Praha. Roč. 35, č. 2 (2019), s. 28-67. ISSN 0231-6056
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague New Town * archaeological research * cess pit * material culture * pewter ware * pewter making * post-medieval pottery * environmental research * burghers
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.staletapraha.cz/index.php?id=394
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305615

0520659 - ARÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Čulíková, Věra - Opravil, E.
Zuhelnatělé dřevo a další rostlinné makrozbytky ze Mšena.
[Charred wood and other vegetal macroremains from the town of Mšeno.]
Osídlení z mladší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. Praha: Národní muzeum, 2019 - (Lička, M.), s. 147-156. Fontes Archaeologici Pragenses, 46. ISBN 978-80-7036-621-9
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeobotany * charred wood * vegetal macroremains * Mšeno
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305302

0519595 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Fikrle, Marek - Drechsler, A. - Faltýnek, K. - Fojtík, P. - Halama, J. - Jarůšková, Z. - Kalábek, M. - Langová, J. - Schenk, Z. - Španihel, S. - Peška, J.
Eneolitická měděná industrie na Moravě. Nové a staronové nálezy ve světle stávajících poznatků o vývoji středoevropské metalurgie.
[Eneolithic copper industry in Moravia. New and old-new finds in light of existing knowledge on the development of Central European metallurgy.]
Památky archeologické. Roč. 110, prosinec (2019), s. 5-58. ISSN 0031-0506
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Moravia * Eneolithic * copper industry * neutron activation analysis * hammer-axes * axe-adzes * flat axes * shaft-hole axes
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; CB - Analytická chemie, separace (UJF-V)
Obor OECD: Archaeology; Analytical chemistry (UJF-V)
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2011/02/PA_2019_DOBES_web.pdf
Dobeš, Miroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304597

0524145 - ARÚ 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Limburský, Petr - Půlpánová-Reszczyńska, A.
Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Nezabylic v severozápadních Čechách. Ke konstrukcím komorových hrobů mladšího eneolitu ve střední Evropě.
[A Corded Ware culture grave from Nezabylice in northwestern Bohemia. On the construction of chamber graves in the Late Eneolithic in Central Europe.]
Archeologické rozhledy. Roč. 72, č. 1 (2020), s. 3-25. ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Eneolithic * Corded Ware culture * northwest Bohemia * inhumation grave * stone construction
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2020/05/AR_1_2020.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0308511

0505730 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Fikrle, Marek - Popelka, M. - Špaček, J.
K moravským vlivům v české šňůrové keramice. Pohřebiště v Zelenči, okr. Praha-východ.
[On Moravian influences in Bohemian Corded Ware. The cemetery in Zeleneč, Prague-East District.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 23, č. 1 (2019), s. 157-172. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Bohemia * Eneolithic * Corded Ware
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; CB - Analytická chemie, separace (UJF-V)
Obor OECD: Archaeology; Analytical chemistry (UJF-V)
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001789562&local_base=ANL
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300117

0509426 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dreslerová, Dagmar - Demján, Peter
Modelling prehistoric settlement activities based on surface and subsurface surveys.
Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 11, č. 10 (2019), s. 5513-5537. ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-17909S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: prehistory * settlement development * modelling settlement activities * landscape * surface survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.978, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-019-00884-7
Dreslerová, Dagmar
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300188

0494207 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dreslerová, Dagmar - Kozáková, Radka - Chuman, T. - Strouhalová, Barbora - Abraham, V. - Poništiak, Š. - Šefrna, L.
Settlement activity in later prehistory: invisible in the archaeological record but documented by pollen and sedimentary evidence.
Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 11, č. 5 (2019), s. 1683-1700. ISSN 1866-9557
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: soils * sediments * palynology * archaeology * human impact * Late Holocene * Migration period
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.978, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0614-x
Dreslerová, Dagmar
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287484

0508887 - ARÚ 2020 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Ernée, Michal - Dobeš, Miroslav - Langová, Michaela - Limburský, Petr
Spätkupferzeitliche und frühbronzezeitliche Siedlungen und Siedlungsbauten in Böhmen.
[Late Eneolithic and Early Bronze Age settlements and settlement buildings in Bohemia.]
Siedlungsarchäologie des Endneolithikums und der frühen Bronzezeit. Halle (Saale): Landesmuseum für Vorgeschichte, 2019 - (Meller, H.; Friederich, S.; Küßner, M.; Stäuble, H.; Risch, R.), s. 775-805. Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, 20,2. ISBN 978-3-944507-94-1. ISSN 1867-4402.
[Siedlungsarchäologie des Endneolithikums und der frühen Bronzezeit. Halle (Saale) (DE), 18.10.2018-20.10.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Bohemia * Late Eneolithic * Early Bronze Age * settlements * settlement buildings
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299739

0520185 - ARÚ 2021 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Flašarová, K. - Strouhalová, Barbora - Šefrna, L. - Verrecchia, E. - Lauer, T. - Juřičková, L. - Kolařík, P. - Ložek, V.
Multiproxy evidence of middle and Late Pleistocene environmental changes in the loess-paleosol sequence of Bůhzdař (Czech Republic).
Quaternary International. (2019). ISSN 1040-6182
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Pleistocene * stable isotopes * loess-paleosol sequence * Bůhzdař
Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
Obor OECD: Geology
Impakt faktor: 1.952, rok: 2018
Flašarová, K.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304882

0520472 - ARÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Dokončení záchranného archeologického výzkumu u hřbitovního kostela Všech Svatých s kostnicí v Kutné Hoře - Sedlci.
[Completion of the archaeological research at the cemetery church of All Saints with the ossuary in Kutná Hora - Sedlec.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 113 (2019), s. 28-29. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2018. Praha, 09.04.2019-10.04.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * mass graves * plague * famine
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305190

0520420 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
K datování hradiště Rabouň (katastrální území Doly, okres Chrudim).
[The issue of dating of the hillfort Rabouň (cadastral area Doly, district of Chrudim).]
Chrudimský vlastivědný sborník. Roč. 23, č. 1 (2019), s. 53-73. ISSN 1214-6048
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: hillfort * La Tène period * Silesian-Platěnice culture * Roman period
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11104/0305204
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305204

0520419 - ARÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Frolík, Jan
Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska.
[The Church of St. Wenceslas in Lažany and the beginnings of the medieval settlement of the land of Skuteč. Part II, Analysis.]
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019. 288 s. ABG, 3. ISBN 978-80-7581-016-8
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * High Middle Ages * pottery * development of the settlement * ossuary
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305216

0508877 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Musil, J. - Stránská, Petra
Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici.
[Early medieval burial site in Dašická Street, Chrudim.]
Archaeologia historica. Roč. 44, č. 1 (2019), s. 205-223. ISSN 0231-5823
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: early Middle Ages * row burial site * village burial site * anthropology * settlement structure * Chrudim region
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11222.digilib/141300
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299677

0520418 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Záchranný archeologický výzkum ve Staré Boleslavi v roce 2011 a 2012. K otázce opevnění předhradí.
[The rescue excavation in Stará Boleslav in 2011 and 2012. On the question of fortification of the outer bailey.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 583-616. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Middle Ages * hillfort * fortification * settlement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://aleph.lib.cas.cz/F/?func=direct&doc_number=002493705&local_base=AV
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305224

0509534 - ARÚ 2020 RIV HR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
The transverse fortification of the Prague Castle from the 9th-11th century.
Fortifications, defence systems, structures and features in the past - Fortifikacije, obrambeni sustavi i strukture u prošlosti. Zagreb: Institute of Archaeology - Institut za arheologiju, 2019 - (Tkalčec, T.; Sekelj Ivančan, T.; Krznar, S.; Belaj, J.), s. 147-156. Zbornik Instituta za arheologiju, 13. ISBN 978-953-6064-47-2.
[International conference on mediaeval archaeology /4./. Zagreb (HR), 07.06.2017-09.06.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Bohemia * Prague Castle * middle to late hillfort period * moat * rampart * gravure
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300258

0520356 - ARÚ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Current development in archaeological remote sensing: a Central European experience and evaluation.
Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. Roč. 10, č. 2 (2019), s. 155-164. ISSN 1804-848X
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001439
Klíčová slova: aerial archaeology * archaeological remote sensing * central Europe * landscape archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://www.iansa.eu/papers/IANSA-2019-02-gojda.pdf
Gojda, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305047

0520363 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Dálkový archeologický průzkum a mapování krajinného palimpsestu.
[Archaeological remote sensing and mapping of the landscape palimpsest.]
Geografické rozhledy. Roč. 29, č. 2 (2019), s. 34-37. ISSN 1210-3004
Grant CEP: GA MK(CZ) DG18P02OVV058
Klíčová slova: archaeological remote sensing * mapping * palimpsest
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/2916/pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305057

0508596 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin - Gojda, O.
Metody leteckého průzkumu pohřbených krajin: mapování archeologického dědictví v prostředí GIS.
[Methods of aerial prospection of buried landscapes. GIS-based mapping of archaeological heritage.]
Historická geografie. Roč. 45, č. 2 (2019), s. 183-206. ISSN 0323-0988
Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_013/0001439
Klíčová slova: archaeological remote sensing * GIS * semi-automated raster data vectorisation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://kramerius.lib.cas.cz/search/handle/uuid:7ff81d89-6d39-44e7-b9a2-7c5509277162
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301366

0510846 - ARÚ 2020 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Grazzi, F. - Cucci, C. - Casini, A. - Stefani, L. - Kardjilov, N. - Thiele, Á. - Hošek, Jiří - Picollo, M.
Merging of imaging techniques based on reflectance hyperspectral and neutron tomography for characterization of a modern replica of a 13th century knife from Croatia.
Optics for Arts, Architecture, and Archaeology VII. Washington: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2019 - (Liang, H.; Groves, R.; Targowski, P.), č. článku 1105816. Proceedings of SPIE, 11058. ISBN 9781510627956. ISSN 0277-786X.
[Optics for Arts, Architecture, and Archaeology /7./. Munich (DE), 24.06.2019-26.06.2019]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: phosphoric iron * neutron tomography * VIS-NIR hyperspectral imaging * non destructive analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301266

0517753 - ARÚ 2021 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Hasil, Jan - Ottenwelter, Estelle - Barčáková, Ludmila
Dubious Early Medieval Jewels from Matzhausen (Bavaria): New Material and Technological Investigations.
Studies in Conservation. 01 Dec (2019). ISSN 0039-3630
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-00477S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: silver jewels * SEM-EDX * X-radiography * Early Middle Ages * Bavaria
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 0.797, rok: 2018
Hasil, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304608

0504544 - ARÚ 2020 RIV HU eng M - Část monografie knihy
Hasil, Jan - Rensvoude van, I.
Introduction.
Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum - Cosmas of Prague, The Chronicle of the Czechs. Budapest - New York: CEU Press, 2019 - (Bak, J.; Rychterová, P.), „X“-„LIX“. Central European Medieval Texts, 10. ISBN 978-963-386-300-8
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Cosmas of Prague * Chronicle of the Czechs * Prague * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296163

0521798 - ARÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Herichová, Iva
Vrch hradní. Vývoj georeliéfu Pražského hradu v raném středověku.
[The development of the georelief of Prague Castle in the Early Middle Ages.]
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019. 143 s. Castrum Pragense, 16. ISBN 978-80-7581-019-9
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: physical relief * Prague Castle * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306365

0509098 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Hložek, Josef - Profantová, Naďa - Menšík, P.
Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech.
[An iron pin from the Kněží hora hillfort, near Katovice (Strakonice district) and the finds of pins which are difficult to date from elevated sites in a broader context.]
Archaeologia historica. Roč. 44, č. 2 (2019), s. 1113-1125. ISSN 0231-5823
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-00477S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: early Middle Ages * pin * hillfort * Kněží hora near Katovice * Tismice * south Bohemia * central Bohemia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11222.digilib/141413
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299889

0522914 - ARÚ 2021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hošek, Jiří
Metalografický a rentgenový průzkum nožů ze Zelenče.
[Metallographic and X-ray analysis of knives from Zeleneč.]
Raně středověké pohřebiště v Zelenči. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2020 - (Lutovský, M.; Špaček, J.), s. 79-86. Archeologie ve středních Čechách - Supplementum, 1. ISBN 978-80-86756-23-3
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: knives * metallography * Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0307383

0520854 - ARÚ 2020 RIV CZ eng B - Monografie kniha jako celek
Hošek, Jiří - Košta, J. - Žákovský, Petr
Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context.
Prague: The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Prague: Brno: The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno: Prague: National Museum: Brno: Masaryk University, 2019. 424 s. ISBN 978-80-7581-018-2; ISBN 978-80-7524-024-8; ISBN 978-80-7036-588-5; ISBN 978-80-210-9443-7
Grant CEP: GA ČR GAP405/12/2289
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:68081758
Klíčová slova: swords * Middle Ages * Czech Republic * weaponry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (ARUB-Q)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305516

0508457 - ARÚ 2020 RIV IT eng J - Článek v odborném periodiku
Hošek, Jiří - Košta, J. - Galuška, L.
Re-assessment of two metallographically examined early medieval swords from Staré Město (Uherské Hradiště district), Czech Republic.
UISPP Journal. Roč. 2, č. 1 (2019), s. 46-56. ISSN 2612-2782
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: sword * Great Moravia * Staré Město * archaeometallurgy * pattern-welding
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://drive.google.com/file/d/0B9v19CR-Q4oRYm1YRUZLckFxTzg/view
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299453

0508956 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Houfková, P. - Horák, J. - Pokorná, Adéla - Bešta, T. - Pravcová, I. - Novák, J. - Klír, T.
The dynamics of a non-forested stand in the Krušné Mts.: the effect of a short-lived medieval village on the local environment.
Vegetation History and Archaeobotany. Roč. 28, č. 6 (2019), s. 607-621. ISSN 0939-6314
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: bioarchaeology * deserted medieval village * environmental reconstruction * peripheral mountain area * Central Europe * succession
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 2.482, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00334-019-00718-5
Houfková, P.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299781

0510521 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Hrnčíř, Václav - Laffoon, J. E.
Childhood mobility revealed by strontium isotope analysis: a review of the multiple tooth sampling approach.
Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 11, č. 10 (2019), s. 5301-5316. ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-16304S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cross-cultural comparison * strontium isotope * mobility and migration
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.978, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-019-00868-7
Hrnčíř, Václav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301034

0510324 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chvojka, O. - Menšík, P. - Šálková, T. - Kuna, Martin
Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky.
[Loom weights or spit supports? Clay weights from the Late Bronze Age settlement near Březnice in south Bohemia from the perspective of archaeology and archaeobotany.]
Archeologické rozhledy. Roč. 71, č. 2 (2019), s. 267-308. ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-10747S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: clay weights * Late Bronze Age * mass finds * archaeobotany * radiocarbon dating
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/10/AR_2_2019_TEXT_cover-153-344.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300847

0520995 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Chvojka, O. - Kuna, Martin - Křivánek, Roman - Menšík, P. - Šálková, T.
Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings? Trenchlike features of the Urnfield period in central Europe.
Archäologisches Korrespondenzblatt. Roč. 49, č. 3 (2019), s. 321-340. ISSN 0342-734X
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-10747S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Late and Final Bronze Age * trenchlike feature * archaeobotany * geophysical survey * deposition analyses
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
https://web.rgzm.de/publikationen/verlagsprogramm/zeitschriften/archaeologisches-korrespondenzblatt/pm/article/weaving-looms-intentional-demolitions-burnt-offerings-trenchlike-features-of-the-urnfield-period/
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305657

0509553 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chytráček, Miloslav - Chvojka, O. - Egg, M. - John, J. - Michálek, J. - Cícha, J. - Hladil, Jindřich - Koník, P. - Kozáková, Radka - Křivánek, Roman - Kyselý, René - Majer, A. - Novák, J. - Pavelka, J. - Rašková Zelinková, M. - Stránská, Petra - Světlík, Ivo - Šálková, T.
Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika uměleckého projevu elit starší doby železné.
[An interdisciplinary study of the princely Hallstatt period barrow in Rovná in the Strakonice District. Representation of social identity and symbolism of the artistic expression of Early Iron Age elite.]
Památky archeologické. Roč. 110, prosinec (2019), s. 59-172. ISSN 0031-0506
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831 ; RVO:61389005
Klíčová slova: barrow cemetery * Hallstatt period * bronze vessels * wagon * natural science analyses * burial rite * elites * Bohemia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; DB - Geologie a mineralogie (GLU-S); AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UJF-V)
Obor OECD: Archaeology; Mineralogy (GLU-S); Archaeology (UJF-V)
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2011/02/PA_2019_CHYTRACEK_web.pdf
Chytráček, Miloslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300267

0511352 - ARÚ 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Chytráček, Miloslav - Chvojka, O. - John, J. - Michálek, J. - Stránská, Petra
Menschenopfer in der späten Hallstattzeit in Südböhmen? Zur Interpretation der Funde unweit der ältereisenzeitlichen Höhenfundstelle Vraný vrch bei Spolí (okr. Český Krumlov/CZ).
[Human sacrifice in the Late Hallstatt Period in Southern Bohemia? Interpreting the finds close to the Early Iron Age hill site Vraný vrch near Spolí (okr. Český Krumlov/CZ).]
Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2019 - (Baitinger, H.; Schönfelder, M.), s. 147-161. Monographien des RGZM, 154. ISBN 978-3-88467-322-5
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Late Hallstatt Period * human sacrifice * hoard * ritual * situla art
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301642

0508451 - ARÚ 2020 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chytráček, Miloslav - Golec, M. - Klontza-Jaklová, V. - Popelka, M. - Fojtík, P. - Petřík, J. - Langová, J.
Zur Wirkung der Situlenkunst auf die Kunst der Fürstenschicht des 7.-5. Jahrhunderts v. Chr. in Mitteleuropa.
[On the effect of Situla Art on the art of the princely layer of the 7th-5th century BC in Central Europe.]
Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa. Internationale Tagung vom 20.-22. Juli 2017 in Nürnberg. Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e. V., Abteilung für Vorgeschichte, 2019 - (Bockisch-Bräuer, C.; Mühldorfer, B.; Schönfelder, M.), s. 203-225. Beiträge zur Vorgeschichte Nordostbayerns, 9. ISBN 978-3-922877-10-3. ISSN 1862-0485.
[Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa. Nürnberg (DE), 20.07.2017-22.07.2017]
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Iron Age * Central Europe * local elites * Situla Art * figurative motifs
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Chytráček, Miloslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299388

0505518 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Ježek, Martin - Hansen, S. C. J.
Symbols missing a cause: the testimony of touchstones from Viking Age Iceland.
Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 11, č. 7 (2019), s. 3423-3434. ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-22207S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Viking Age * Iceland * burial * precious metal * touchstones * ritual behaviour
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.978, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0764-x
Ježek, Martin
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297001

0517518 - ARÚ 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kapustka, Katarína - Lisá, Lenka - Bajer, A. - Buriánek, D. - Varadzin, Ladislav - Varadzinová, L.
Gouges: Iconic Artifacts of the Early Neolithic Period in Central Sudan.
African Archaeological Review. Roč. 36, č. 4 (2019), s. 505-534. ISSN 0263-0338
GA ČR(CZ) GA17-03207S
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831
Klíčová slova: Neolithic * gouges * lithic economy * lithic technology * Middle Nile * Sudan
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; DB - Geologie a mineralogie (GLU-S)
Obor OECD: Archaeology; Geology (GLU-S)
Impakt faktor: 1.404, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10437-019-09352-y
Kapustka, Katarína
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302883

0493773 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kaupová, S. - Velemínský, P. - Stránská, Petra - Bravermanová, Milena - Frolíková, Drahomíra - Tomková, Kateřina - Frolík, Jan
Dukes, elites, and commoners: dietary reconstruction of the early medieval population of Bohemia (9th-11th Century AD, Czech Republic).
Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 11, č. 5 (2019), s. 1887-1909. ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: quantitative diet reconstruction * stable isotopes of carbon and nitrogen * Middle Ages * Central Europe * elites * social status
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.978, rok: 2018
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0640-8
Kaupová, S.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287111

0510651 - ARÚ 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Klápště, Jan
Stálice a autorita. Slavomil Vencl (1936-2019).
[Slavomil Vencl (1936-2019): perennial star and authority.]
Dějiny a současnost. Roč. 41, č. 7 (2019), s. 44. ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Slavomil Vencl * archaeology * obituary
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301071