Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 163

0493647 - ARU-G 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Bárta, M. - Varadzin, Ladislav - Janák, J. - Mynářová, J. - Brůna, V.
The temple of Ramesses II in Abusir.
Egyptian Archaeology. Roč. 52, Spring (2018), s. 10-14. ISSN 0962-2837
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: temple of Ramesses II * Egypt * Abusir * New Kingdom
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287018

0479571 - ARU-G 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bartůněk, V. - Varadzin, Ladislav - Zavřel, Jan
Carbon tape microsampling for non-destructive analyses of artefacts.
Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 10, č. 8 (2018), s. 2173-2177. ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2334
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: microsampling * SEM-EDS * conducting SEM carbon tape * non-ferrous metallurgy * moulds * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 1.978, rok: 2018
Bartůněk, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275573

0509084 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bek, Tomáš - Vích, D.
Drobné záchranné výzkumy Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě v roce 2017.
[Small-scale rescue excavations of the Regional Museum in Vysoké Mýto in 2017.]
Archeologie východních Čech. Roč. 2018, č. 16 (2018), s. 187-198. ISSN 1805-4676
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Regional museum * rescue excavation * High Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299884

0493649 - ARU-G 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Beneš, Z. - Čisťakova, V. - Danielisová, Alžběta - Dobisíková, M. - Holodňák, P. - Chytráček, Miloslav - Kysela, J. - Lorencová, K. - Mangel, T. - Militký, Jiří - Sankot, P. - Stránská, Petra - Velemínský, P. - Venclová, Natalie
Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem.
[The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century B. C.]
Praha: Národní muzeum, 2018. 335 s. ISBN 978-80-7036-553-3
Grant CEP: GA ČR GA13-24707S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Celts * Bohemia * Iron Age
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286975

0501105 - ARU-G 2019 RIV CZ ger M - Část monografie knihy
Blažková, Gabriela
Archäologische Ausgrabungen.
[Archaeological research.]
Die Prager Palais Schwarzenberg und Salm. Prag: Nationalgalerie, 2018 - (Winzeler, M.), s. 66-87. ISBN 978-80-7035-702-6
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * Prague * Early Middle Age * Middle Age * Early Modern Age * palace
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293111

0501103 - ARU-G 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Blažková, Gabriela
Archeologický průzkum.
[Archaeological research.]
Schwarzenberský a Salmovský palác. Praha: Národní galerie, 2018 - (Winzeler, M.), s. 66-87. ISBN 978-80-7035-701-9
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * Prague * Early Middle Age * Middle Age * Early Modern Age * palace
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293110

0501065 - ARU-G 2019 RIV IT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blažková, Gabriela - Kluttig-Altmann, R.
Destillationskeramik von der Prager Burg.
[Distillation ceramics from the Prague Castle.]
Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium für Keramikforschung in Innsbruck 2017. Brixen: A. Weger, 2018 - (Stadler, H.; Obojes, L.), s. 347-359. Nearchos, 23. ISBN 978-88-6563-222-2.
[Internationales Symposium für Keramikforschung /50./. Innsbruck (AT), 24.09.2017-28.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: ceramics * Prague * distillation * Early Medieval Age
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293122

0501067 - ARU-G 2019 RIV IT ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Blažková, Gabriela
Frühneuzeitliche Keramik von der Prager Burg.
[Early modern ceramics from the Prague Castle.]
Keramik zwischen Werbung, Propaganda und praktischem Gebrauch. Beiträge vom 50. Internationalen Symposium für Keramikforschung in Innsbruck 2017. Brixen: A. Weger, 2018 - (Stadler, H.; Obojes, L.), s. 253-271. Nearchos, 23. ISBN 978-88-6563-222-2.
[Internationales Symposium für Keramikforschung /50./. Innsbruck (AT), 24.09.2017-28.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: ceramics * Prague * Early Modern Age * waste pit * chronology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293119

0501106 - ARU-G 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Blažková, Gabriela - Matiášek, Josef
Keramické zlomky ve stylu istoriato z Pražského hradu.
[Pottery sherds of the Istoriato style from the Prague Castle.]
Profil archeologie středověku. Studie věnované Janu Frolíkovi. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2018 - (Kapustka, K.), s. 37-48. ISBN 978-80-7581-014-4
Grant CEP: GA ČR GP13-34374P
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * Istoriato * Early Modern Age * long-distance contacts
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293108

0503730 - ARU-G 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Blažková, Gabriela - Frolík, Jan - Matiášek, Josef
Zlatá ulička na Pražském hradě ve světle archeologických a historických pramenů.
[The Golden Lane in the light of the archaeological and historic evidence.]
Staletá Praha. Roč. 34, č. 2 (2018), s. 50-68. ISSN 0231-6056
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * Golden Lane * early modern period / modern period * pottery * porcelain * Zwinger * guards
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295520

0495843 - ARU-G 2019 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boháčová, Ivana (ed.) - Podliska, J. (ed.)
Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté.
[Guide to Prague archaeology. Known, unknown, and hidden monuments.]
2. upr. - Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha: Praha: Národní památkový ústav, 2018. 335 s. ISBN 978-80-7581-008-3; ISBN 978-80-7480-107-5
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
Klíčová slova: archaeology * cultural heritage * Prague * heritage area * rescue excavation
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0288737

0502187 - ARU-G 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bravermanová, M. - Březinová, Helena
Hedvábné textilie z odpadních vrstev Nového Města pražského.
[Silk textiles from refuse layers of Prague's New Town.]
Profil archeologie středověku. Studie věnované Janu Frolíkovi. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2018 - (Kapustka, K.), s. 129-143. ISBN 978-80-7581-014-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: textile * High Middle Ages * Early Modern Era * silk * urban milieu
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294143

0491255 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bravermanová, M. - Dobisíková, M. - Frolík, Jan - Kaupová, S. - Stránská, Petra - Světlík, Ivo - Vaněk, D. - Velemínský, P. - Votrubová, J.
Nové poznatky o ostatcích z hrobů K1 a K2 z rotundy sv. Víta na Pražském hradě.
[New findings on the remains from graves K1 and K2 from the St. Vitus Rotunda at Prague Castle.]
Archeologické rozhledy. Roč. 70, č. 2 (2018), s. 260-293. ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Prague Castle * Premyslids * anthropology * analysis carbon and nitrogen isotopes * radiocarbon dating * DNA
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UJF-V)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (UJF-V)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0285287

0498289 - ARU-G 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Březinová, Helena - Wollnerová, D.
Látka s vyobrazením boha Hora.
[Fabric with a picture of the god Horus.]
Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018 - (Bárta, M.; Bareš, L.; Krejčí, J.; Megahed, M.; Varadzinová, L.), s. 94-95. ISBN 978-80-7308-878-1
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Egypt * Abusir * fabric * Horus
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0290695

0502159 - ARU-G 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Burgert, Pavel - Stäuble, H. - Wolfram, S.
In einem Boot: die Etablierung bäuerlichen Lebens und ihre Regionalisierung = Na jedné lodi: Etablování rolnického života a jeho regionalizace.
[In the same boat: the establishment of farmers life and its regionalization.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 21-28. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Neolithic * Saxony * Stroked Pottery culture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294131

0500036 - ARU-G 2019 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel
The status and the role of ‘chocolate’ silicite in the Bohemian Neolithic.
Archaeologia Polona. Roč. 56, č. 2018 (2018), s. 49-64. ISSN 0066-5924
Grant CEP: GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: chocolate silicite * distribution * chipped industry * social status * Stroked Pottery culture * obsidian * Eastern Bohemia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292228

0501040 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Lanta, M.
Výjimečný nález pravěkého obsidiánu v Libišanech u Pardubic.
[A unique find of prehistoric obsidian made in Libišany near Pardubice.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 22, č. 2 (2018), s. 825-840. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Neolithic * obsidian * Stroked Pottery culture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293063

0501045 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Kapustka, Katarína - Beneš, Z.
Zpracování bavorských deskovitých rohovců v neolitu na příkladu dílny ze sídliště kultury s vypíchanou keramikou v Chotýši u Českého Brodu.
[The working of Bavarian tabular chert in the Neolithic based on the example of the workshop from the Stroked Pottery culture settlement in Chotýš near the town of Český Brod.]
Památky archeologické. Roč. 109, prosinec (2018), s. 37-74. ISSN 0031-0506
Grant CEP: GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Neolithic * Stroked Pottery culture (STK) * settlement * long house * technology * Jurassic chert
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2011/02/PA_2018_BURGERT.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293096

0508741 - ARU-G 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bursák, D. - Kacl, P. - Trojánková, Olga - Zavřel, Jan
Hutnictví železa v industriální osadě v Praze-Bubenči. Příklad dílny z doby římské z Papírenské ulice.
[Iron metallurgy in an industrial settlement in Prague-Bubeneč. An example of a Roman period workshop from Papírenská Street.]
Archaeologica Pragensia. Roč. 24, č. 1 (2018), s. 363-408. ISSN 0231-6390
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Roman Age * metallurgy * settlement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300124

0499140 - ARU-G 2019 US eng J - Článek v odborném periodiku
Carman, J. - Turek, Jan
Archaeology on the global stage.
Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Roč. 14, č. 1 (2018), s. 1-6. ISSN 1555-8622
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: World Archaeological Congress * Alexander the Great's heritage * Tutankhamun's tomb
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Carman, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291408

0494222 - ARU-G 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Carter, V. A. - Moravcová, A. - Chiverrell, R. C. - Clear, J. L. - Finsinger, W. - Dreslerová, Dagmar - Halsall, K. - Kuneš, P.
Holocene-scale fire dynamics of central European temperate spruce-beech forests.
Quaternary Science Reviews. Roč. 191, 1 July (2018), s. 15-30. ISSN 0277-3791
GA ČR(CZ) GA16-06915S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: climate * fire * Holocene * microfossils * palaeoecology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Impakt faktor: 4.641, rok: 2018
Carter, V. A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287483

0510685 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čech, Petr
Pátý rok výzkumu postavení německé protiletadlové obrany z let 1944-1945 v předpolí Lomu Bílina, okr. Most.
[The fifth year of excavation of German anti-aircraft defense position from 1944-1945 in foreground of Bílina Mine, Most district.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109 (2018), s. 43. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Praha, 10.04.2018-11.04.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: World War II * anti-aircraft defense
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301098

0510675 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čech, Petr
Pátý rok výzkumu raně středověkého pohřebiště Nesvětice (okr. Most) z 11.-13. stol.
[The fifth year of excavation of the early medieval cemetery Nesvětice (Most district) from the 11th-13th century.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109 (2018), s. 30. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Praha, 10.04.2018-11.04.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Middle Ages * cemetery
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301091

0510686 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Čech, Petr
Výzkum německé protiletadlové obrany z 2. světové války v poloze Šibeniční vrch, k. ú. Most.
[Excavation of German anti-aircraft defense from World War II at Šibeniční vrch site, cadastral area of Most.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109 (2018), s. 43. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Praha, 10.04.2018-11.04.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: World War II * anti-aircraft defense
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301100

0502182 - ARU-G 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Černá, E. - Vepřeková, Jana - Křížová, Šárka
Středověké sklo z Pražského hradu, ze studny na Jiřském náměstí.
[Medieval glass from the Prague Castle, well on Jiřské Square.]
Profil archeologie středověku. Studie věnované Janu Frolíkovi. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2018 - (Kapustka, K.), s. 49-73. ISBN 978-80-7581-014-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-25396S
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985831
Klíčová slova: glass * High Middle Ages * Prague Castle * archaeometry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (GLU-S)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (GLU-S)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294134

0500072 - ARU-G 2019 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Danielisová, Alžběta - Strnad, L. - Mihaljevič, M.
Circulation patterns of copper-based alloys in the Late Iron Age oppidum of Třísov in Central Europe.
Metalla. Roč. 24, č. 1 (2018), s. 5-18. ISSN 0947-6229
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-20096S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Late Iron Age * oppida * copper alloys * provenance * lead isotopes
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Danielisová, Alžběta
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292224

0493799 - ARU-G 2019 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Danielisová, Alžběta - Kysela, J. - Mangel, T. - Kyselý, René - Militký, Jiří
Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia. An open settlement with central functions.
Památky archeologické. Roč. 109, prosinec (2018), s. 127-178. ISSN 0031-0506
Grant CEP: GA ČR GA13-24707S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: La Tène period * socio-economic structure * settlement hierarchy * open settlements * metal detector survey * bronze artefacts * coinage
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2011/02/PA_2018_DANIELISOVA.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287106

0509962 - ARU-G 2020 RIV FR fre C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Danielisová, Alžběta - Kysela, J. - Křivánek, Roman
Les fonctions sociales de l'architecture dans les oppida tchèques.
[The social functions of architecture in the Czech oppida.]
Architectures de l'âge du Fer en Europe occidentale et centrale. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018 - (Villard-Le Tiec, A.; Menez, Y.; Maguer, P.), s. 649-653. Archéologie & Culture. ISBN 978-2-7535-7442-7. ISSN 1761-8754.
[Colloque international de l'AFEAF /40./. Rennes (FR), 04.05.2016-07.05.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Bohemia * Moravia * Late La Tène * oppida * architecture * elites * geophysics
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300542

0501033 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Davidová, T. - Kapustka, Katarína - Přichystal, A.
Mezolitické osídlení v katastru obce Střechov nad Sázavou (okres Benešov).
[Mesolithic settlement in the cadastral area of the village Střechov nad Sázavou (district of Benešov).]
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Roč. 52, 1-2 (2018), s. 99-121. ISSN 0487-5648
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Sázava Region * hunter-gatherer settlement * Mesolithic * chipped industry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293089

0489438 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Křivánek, Roman - Kyselý, René - Stolz, D.
Časně eneolitické příkopové ohrazení v Trubíně, okr. Beroun.
[Proto-Eneolithic causewayed enclosure in Trubín, central Bohemia.]
Archeologické rozhledy. Roč. 70, č. 1 (2018), s. 3-38. ISSN 0323-1267
AV ČR(CZ) R300021703
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Bohemia * Proto-Eneolithic * Jordanów culture * Schussenried phase * causewayed enclosure * radiocarbon dating
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283848

0501709 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Hložek, Josef - Menšík, P. - Světlík, Ivo
Eneolitické kostrové hroby z Holubic, okr. Praha-západ. Příspěvek k pohřebnímu ritu kultury badenské v Čechách.
[Eneolithic inhumation graves from Holubice, Praha-západ district. On the Baden culture burial rite in Bohemia.]
Archeologické rozhledy. Roč. 70, č. 4 (2018), s. 507-525. ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Eneolithic * Funnel Beaker culture * Baden culture * burial rite * inhumation graves
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UJF-V)
Obor OECD: Archaeology; Archaeology (UJF-V)
Dobeš, Miroslav
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293709

0490578 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Beneš, Z.
Nový nález michelsbersko-baalberského horizontu ze středních Čech (39. stol. BC): hrob (?) z Chotýše, okr. Kolín.
[A new find of Michelsberg-Baalberge horizon from Central Bohemia (39th century BC): a grave (?) from Chotýš, Kolín district.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 22, č. 1 (2018), s. 109-119. ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Eneolithic * Central Bohemia * Michelsberg amphora
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0286982

0505551 - ARU-G 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav
Obytný areál řivnáčské kultury v Praze-Bubenči. Prameny ze záchranného výzkumu Muzea hlavního města Prahy z parcely 1538.
[A residential area of the Řivnáč culture in Prague-Bubeneč. Sources from a rescue excavation conducted by the Museum of the Capital City of Prague on plot no. 1538.]
Archaeologica Pragensia. Roč. 24, č. 1 (2018), s. 206-228. ISSN 0231-6390
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Řivnáč culture * settlement * Prague
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297032

0510683 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dvořáček, Daniel - Vepřeková, Jana
Záchranný archeologický výzkum městské parcely v Komenského ulici v Kouřimi.
[Rescue archaeological excavation of an urban plot in Komenského Street in Kouřim.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109 (2018), s. 32. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Praha, 10.04.2018-11.04.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Hillfort period * Middle Ages * Early Modern period
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301096

0501220 - ARU-G 2019 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Dvořák, Z. - Čech, Petr
Archeologie a uhlí. Obrazová exkurze do odhalování památek v krajině před postupy velkostrojů. K 25 letům Severočeských dolů a.s..
[Archaeology and coal. Picture excursion into discovering the relics in the landscape ahead of mining machines. On the occasion of 25 years of Severočeské doly a.s.]
Chomutov: Severočeské doly a.s., 2018. 154 s. ISBN 978-80-907271-0-6
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * mining
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293222

0499605 - ARU-G 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Ender, W. - Salač, Vladimír
Zwei Welten - Kelten und Germanen. Böhmen und Sachsen in der Eisenzeit = Dva světy - Keltové a Germáni. Čechy a Sasko v době železné.
[Two worlds - Celts and Germans. Bohemia and Saxony in the Iron Age.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 56-65. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Bohemia * Saxony * Iron Age
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291838

0502131 - ARU-G 2019 RIV CZ ger, cze M - Část monografie knihy
Ernée, Michal - Langová, Michaela
Die Frühbronzezeit zwischen Böhmen und Sachsen - die Welt in Bewegung.
[The Early Bronze Age between Bohemia and Saxony - the world on the move.]
Sachsen Böhmen 7000: Liebe, Leid und Luftschlösser = Sasko Čechy 7000. Praha: Národní galerie. Chemnitz : smac, 2018 - (Wolfram, S.; Fajt, J.; Mölders, D.; Winzeler, M.), s. 38-45. Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz, 2. ISBN 978-80-7035-695-1; ISBN 978-3-943770-41-4
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Saxony * Bohemia * Early Bronze Age
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0294105

0501844 - ARU-G 2019 CZ cze M - Část monografie knihy
Frolík, Jan - Musil, J. - Sigl, J.
hesla: Bašta Prachárna, Berní rejstřík, Cereghettiho dům, Hrad, Lüssner Mořic, Martin Lupáč, Mertlin Praczer, Medek Jan, Medlešické sošky, Mikve, Mincovna, Opevnění města, Orloj, Pravěk, Pumberky, Raný středověk, Založení města.
[encyclopedic entries: "Pracharna" Bastion, Tax register, Cereghetti House, Castle, Lüssner Moric, Martin Lupac, Mertlin Praczer, Medek Jan, Statues from Medlešice, Miqueh, Mint, City fortifications, Astronomical clock, Prehistory, Pumberky site, Early Middle Ages, Foundation of the town.]
Chrudim. Vlastivědná encyklopedie. 2. rozš. Chrudim: Město Chrudim, 2018 - (Boček, P.; Kobetič, P.; Pavlík, T.), s. 16. ISBN 978-80-906318-2-3
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: town * prehistory * Middle Ages * fortifications * town house
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293843

0501580 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Stránská, Petra - Švédová, J.
Hrochův Týnec, počátky zdejšího kostela sv. Martina a feudálního sídla.
[Hrochův Týnec, the beginnings of the local Church of St. Martin and of a feudal residence.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 22, č. 2 (2018), s. 971-1004. ISSN 1214-3553
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: church * cemetery * High Middle Ages * Chrudim region * fortified house
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293826

0493771 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Kozáková, R. - Musil, J.
Jímka 938 z Chrudimi - Hradební ulice. Pokus o určení statutu jejího majitele.
[Refuse pit 938 in Chrudim, Hradební Street. An attempt to determine the status of its owner.]
Archaeologia historica. Roč. 43, č. 2 (2018), s. 455-489. ISSN 0231-5823
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: town * refuse pit * ceramic * glass * waste disposal
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
http://hdl.handle.net/11222.digilib/138348
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0287141

0501492 - ARU-G 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Kostel sv. Jakuba v Rané a jeho počátky.
[Church of St. Jacob in the village of Raná and its beginnings.]
Chrudimský vlastivědný sborník. Roč. 22, č. 1 (2018), s. 51-98. ISSN 1214-6048
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: church * cemetery * High Middle Ages * Chrudim region
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293745

0501780 - ARU-G 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Tomášek, Martin
Kutná Hora - příspěvek archeologie k nejstarší topografii a komunikačnímu schématu města.
[Kutna Hora - Contribution of archeology to the oldest topography and communication scheme of the city.]
Kutnohorsko. Roč. 20 (2018), s. 49-58. ISSN 1212-6098
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
Klíčová slova: silver mining * road network * Kutná Hora * High Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293835

0488760 - ARU-G 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Frolík, Jan
Pohřebiště u kostela Panny Marie.
[Cemetery by the Church of Virgin Mary.]
Kostel Panny Marie na Pražském hradě: Dialog nad počátky křesťanství v Čechách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018 - (Štefan, I.; Wihoda, M.), s. 64-99. Prameny české historie, 3. ISBN 978-80-7422-625-0
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * Early Middle Ages * Virgin Mary Church * Prague Castle * Christianity
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283308

0501583 - ARU-G 2019 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Pokračování záchranného archeologického výzkumu u hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře-Sedlci.
[Continuation of the rescue archaeological research at the All Saints cemetery church with the ossuary in Kutná Hora-Sedlec.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109, - (2018), s. 35-36. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Praha, 10.04.2018-11.04.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * mass graves * High Middle Ages * plague * famine
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0293829

0503729 - ARU-G 2020 RIV PL eng M - Část monografie knihy
Frolík, Jan
The Church of the Virgin Mary at Prague Castle (Bohemia). Archaeology revised.
Architektura w początkach państw Europy Środkowej. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 2018 - (Janiak, T.; Stryniak, D.), s. 105-150. ISBN 978-83-61391-19-7
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Virgin Mary Church * Prague Castle * Early Middle Ages * cemetery * Christianity
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295521

0505558 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolíková, Drahomíra
Praha-Dolní Počernice.
[Prague-Dolní Počernice.]
Archaeologica Pragensia. Roč. 24, - (2018), s. 520. ISSN 0231-6390
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Funnel Beaker culture * Únětice culture * Bell Beaker culture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297037

0505563 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolíková, Drahomíra
Praha-Letňany.
[Prague-Letňany.]
Archaeologica Pragensia. Roč. 24, - (2018), s. 537. ISSN 0231-6390
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Corded Ware culture * Řivnáč culture * Bell Beaker culture * World War II
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297040

0510665 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolíková, Drahomíra
Záchranný archeologický výzkum v Praze-Dolních Počernicích.
[Rescue archaeological excavation in Prague-Dolní Počernice.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109 (2018), s. 18. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Praha, 10.04.2018-11.04.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Eneolithic * Bronze Age
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301082

0510666 - ARU-G 2020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolíková, Drahomíra
Záchranný archeologický výzkum v Praze-Letňanech v r. 2016 a 2017.
[Rescue archaeological excavation in Prague-Letňany in 2016 and 2017.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 109 (2018), s. 18. ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Praha, 10.04.2018-11.04.2018]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Eneolithic * settlement * graves
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0301083

0499792 - ARU-G 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
Hradba s kamennými přepážkami a průvlečka z výzkumu Tereziánského ústavu šlechtičen na Pražském hradě.
[Rampart with stone partitions and the belt buckle from the research of the Theresian Institute for Noblewomen at the Prague Castle, Czech Republic.]
Profil archeologie středověku. Studie věnované Janu Frolíkovi. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2018 - (Kapustka, K.), s. 217-230. ISBN 978-80-7581-014-4
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: belt buckle * fortification * Prague Castle * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Archaeology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0291992