Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 74

0479571 - ARU-G 2018 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bartůněk, V. - Varadzin, Ladislav - Zavřel, Jan
Carbon tape microsampling for non-destructive analyses of artefacts.
Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2334
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: microsampling * SEM-EDS * conducting SEM carbon tape * non-ferrous metallurgy * moulds * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.844, rok: 2016
Bartůněk, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275573

0482273 - ARU-G 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Baxa, P. - Maříková-Kubková, Jana
Predbežná správa o zisťovacom výskume veľmožského (?) dvorca z 9. až polovice 10. storočia v Kopčanoch.
[Preliminary report on the trial excavation of a nobleman's (?) farmyard in Kopčany from the 9th to the mid-10th century.]
Devín Veroniky Plachej. Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017 - (Harmadyová, K.), s. 131-141. ISBN 978-80-89636-21-1
GRANT EU: European Commission(XE) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Middle Ages * Mikulčice hillfort * farm
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277768

0475204 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Březinová, Helena - Kohout, D. - Šmolíková, M.
Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů.
[From a thread to a shirt. Textile and fashion of medieval Praguers.]
Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2017. 111 s. ISBN 978-80-87828-28-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: exhibition * Middle Ages * textile production * archaeological textile
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272056

0477903 - ARU-G 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Březinová, Helena - Kohout, D.
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy.
[The collection of archaeological textiles of waste layers in the centre of Prague.]
Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Praha: Národní památkový ústav, 2017 - (Nachtmannová, A.; Klapetková, O.), s. 7-16. ISBN 978-80-86516-88-2.
[Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Praha (CZ), 06.10.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological textile * medieval waste layers * textile production * dyeing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274300

0475868 - ARU-G 2018 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Přichystal, A. - Prokeš, L. - Petřík, J. - Hušková, S.
The origin and distribution of obsidian in prehistoric Bohemia.
Bulgarian e-Journal of Archaeology. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 1-15 E-ISSN 1314-5088
Grant CEP: GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: obsidian * outcrops * raw material distribution * Palaeolithic * Neolithic * geochemistry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://be-ja.org/issues/7/1/Be-JA_7-1_2017-1-15.pdf
Burgert, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272481

0480934 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Eigner, J. - Vokolek, V.
Životní jubileum Slavomila Vencla.
[Jubilee of Slavomil Vencl.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 308-309 ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Slavomil Vencl * archaeologist * jubilee
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276586

0477385 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Čížková, M. - Hofmanová, Z. - Mokhtar, M. G. - Janoušek, V. - Diallo, I. - Munclinger, P. - Černý, Viktor
Alu insertion polymorphisms in the African Sahel and the origin of Fulani pastoralists.
Annals of Human Biology. Roč. 44, č. 6 (2017), s. 537-545 ISSN 0301-4460
Grant CEP: GA ČR GA13-37998S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Alu insertions * Fulani nomads * Western African pastoralism * African Sahel
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.240, rok: 2016
Černý, Viktor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273773

0479183 - ARU-G 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dreslerová, Dagmar - Kočár, Petr - Chuman, T. - Pokorná, Adéla
Cultivation with deliberation: cereals and their growing conditions in prehistory.
Vegetation History and Archaeobotany. Roč. 26, č. 5 (2017), s. 513-526 ISSN 0939-6314
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: prehistory * arable farming * soils * archaeobotany * cereals
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.908, rok: 2016
Dreslerová, Dagmar
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275211

0483243 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Opět po deseti letech - záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Václava v Lažanech (okr. Chrudim).
[Again after ten years - rescue archaeological excavation at the Church of St. Václav in Lažany (Chrudim District).]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 36 ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * High Middle Ages * church
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278645

0478432 - ARU-G 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Stránská, Petra - Votrubová, J. - Emmerová, B. - Vaněk, D.
People "on the margin": a medieval cemetery in Český Brod - Malechov (Central Bohemia).
Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 59-75 ISSN 1804-848X
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: skeletal remains * paleopathological analysis * Forestier's disease * Bekhterev's disease * Y-chromosome * DNA extraction
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2017-01-frolik.pdf
Frolík, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274569

0478431 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku.
[Burials in the High Middle Ages and the Modern Age in the Chrudim, Pardubice and Kolín Regions.]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 1 (2017), s. 187-205 ISSN 0231-5823
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: graveyard * High Middle Ages * Early Modern Age * funeral rite * multilevel burials
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136539
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274565

0483247 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Frolík, Jan
Pohřebiště u kostela Panny Marie a na II. nádvoří Pražského hradu.
[The cemetery in the Second Courtyard and by the Church of the Virgin Mary at Prague Castle. Part II, Analysis.]
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2017. 387 s. Castrum Pragense, 14/2. ISBN 978-80-7581-001-4
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * Middle Ages * cemetery * Virgin Mary Church
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278636

0483237 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Záchranný archeologický výzkum při odvodnění hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře-Sedlci.
[Rescue archaeological excavation in drainage works of the All Saints cemetery church with the ossuary in Kutná Hora-Sedlec.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 34-35 ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * High Middle Ages * mass graves * plague
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278642

0483241 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Záchranný archeologický výzkum v čp. 59 v Kutné Hoře.
[Rescue archaeological research at the house Land Registry No. 59 in Kutná Hora.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 35-36 ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: High Middle Ages * town * tower * stone wall
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278643

0474683 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Gojda, Martin
Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny.
[Archaeology and remote sensing. History, methods, data.]
Praha: Academia, 2017. 465 s. ISBN 978-80-200-2644-6
Grant CEP: GA ČR GA13-19041S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * remote sensing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271679

0470606 - ARU-G 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Družicové a letecké fotografie na internetu. Evidence, či ohrožení archeologického dědictví?.
[Space- and airborne photographs on the internet. Evidence or threat of archaeological heritage?.]
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 38-41 ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: remotely sensed data * remote sensing * archaeological heritage
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268313

0474684 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu.
[Research of historical landscape and protecting archaeological heritage through remote sensing methods.]
Zprávy památkové péče. Roč. 77, 1-2 (2017), s. 137-144 ISSN 1210-5538
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: remote archaeological sensing * aerial photography * satellite imagery * lidar data * cultural landscape
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271680

0481434 - ARU-G 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hošek, Jiří - Bárta, P. - Šmerda, J.
Metallographic examination and reconstruction of the 6th century lombardic sword from Kyjov.
Materials and Manufacturing Processes. Roč. 32, 7-8 (2017), s. 885-899 ISSN 1042-6914
Grant CEP: GA ČR GAP405/12/2289
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: sword * Kyjov * metallography * Lombards
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 2.274, rok: 2016
Hošek, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277001

0482794 - HIU-Y 2018 cze B - Monografie kniha jako celek
Hubený, D. - Voráček, Emil - Dufek, P. - Fabini, Pavel - Hasil, Jan - Hasilová, P. - Trefný, M. - Velička, T.
Libkovice pod Řípem v běhu času.
Hostivice: Petr Prášil - BARON, 2017. 372 s. ISBN 978-80-88121-29-9
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985921 ; RVO:67985912
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278178

0478080 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chvojka, O. - Chytráček, Miloslav - Metlička, M. - Michálek, J.
Jantar střední až pozdní doby bronzové v Čechách.
[Amber from the Middle to the Final Bronze Age in Bohemia.]
Památky archeologické. Roč. 108, prosinec (2017), s. 89-120 ISSN 0031-0506
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: amber * Middle Bronze Age * Late and Final Bronze Age * Bohemia * chemical analyses
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274281

0477956 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvojka, O. - Jiráň, Luboš - Metlička, M. - Frána, Jaroslav - Houfková, P. - John, J. - Šálková, T. - Beková, M. - Blažek, J. - Břicháček, P. - Daněček, D. - Fröhlich, J. - Hůrková, J. - Jiřík, J. - Kausek, P. - Krajíc, R. - Krásný, F. - Menšík, P. - Němcová, A. - Novák, M. - Ondráčková, L. - Peša, V. - Polišenský, T. - Praumová, R. - Procházka, M. - Sedláček, R. - Slabina, M. - Smejtek, L. - Smíšek, K. - Šteffl, J. - Trefný, M. - Vích, D.
Nové české depoty doby bronzové. Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013.
[New Bronze Age depots in Bohemia. Hoards of the metal objects found up to 2013.]
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha: Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2017. 400 s. Episteme. ISBN 978-80-7394-655-5; ISBN 978-80-87365-96-0; ISBN 978-80-7247-135-5
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Bronze Age * hoards * Bohemia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (UJF-V)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274201

0478176 - ARU-G 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chytráček, Miloslav - Chvojka, O. - Egg, M. - John, J. - Kozáková, Radka - Křivánek, Roman - Kyselý, René - Michálek, J. - Stránská, Petra
A disturbed Late Hallstatt period princely grave with a two-wheeled chariot and bronze vessels in Sedlina Forest near Rovná in South Bohemia: a preliminary report.
Archaeological sites in forests. Strategies for their protection. München: Volk Verlag, 2017 - (Irlinger, W.; Suhr, G.), s. 83-90. Inhalte - Projekte - Dokumentationen: Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, 14. ISBN 978-3-86222-226-1.
[Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /19./. Plzeň (CZ), 04.09.2013-08.09.2013]
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Late Hallstatt period * princely grave * bronze vessels * forest * South Bohemia * tumulus graves * disturbances
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274365

0478082 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chytráček, Miloslav - Golec, M. - Chvojka, O. - Metlička, M. - Michálek, J. - Novotná, M. - Frolíková, Drahomíra
Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě.
[Amber of the Early Iron Age and the course of the Amber Road in Central Europe.]
Památky archeologické. Roč. 108, prosinec (2017), s. 121-256 ISSN 0031-0506
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: amber * Hallstatt period * Early La Tène period * Bohemia * Moravia * Slovakia * Central Europe * Amber Road
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274801

0479185 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ibrová, A. - Dupej, J. - Stránská, Petra - Velemínský, P. - Poláček, Lumír - Velemínská, J.
Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th-10th century).
Archives of Oral Biology. Roč. 84, December (2017), s. 64-73 ISSN 0003-9969
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: mandible * teeth * dental wear * diet * geometric morphometrics
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Impakt faktor: 1.748, rok: 2016
Ibrová, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275204

0480201 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kapustka, Katarína
The lithics from Sphinx.
Sudan & Nubia. Roč. 2017, č. 21 (2017), s. 36-38 ISSN 1369-5770
GA ČR(CZ) GA17-03207S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: lithics * Mesolithic * Nile region
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276082

0477978 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kočár, Petr - Kočárová, R.
Archeobotanické analýzy výplní naoraných archeologických objektů z Horní Břízy (okr. Plzeň - sever).
[Archaeobotanic analyses of the fillings of archaeological objects from Horní Bříza (Pilsen - North region).]
Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Plzeň: Petr Mikota, 2017 - (Eigner, J.; Trnka, R.), s. 45-51. ISBN 978-80-87170-47-2
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: damaged by plowing * archaeological objects * archaeobotany
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274254

0477976 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kočár, Petr
Přírodní podmínky v mladším subboreálu.
[Natural conditions in the younger subboreal.]
Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017 - (Šteffl, J.; Hentschová, R.), s. 36-42. ISBN 978-80-85321-77-7
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: natural conditions * Hillfort Hrádek near Libochovany * younger subboreal
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274258

0462670 - ARU-G 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kotěrová, A. - Velemínská, J. - Dupej, J. - Brzobohatá, Hana - Pilný, A. - Brůžek, J.
Disregarding population specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia.
International Journal of Legal Medicine. Roč. 131, č. 1 (2017), s. 251-261 ISSN 0937-9827
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: forensic anthropology population data * sex determination * tibia * population specificity * discriminant function analysis * GAME method
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 2.382, rok: 2016
Kotěrová, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262076

0478577 - ARU-G 2018 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kozáková, Radka - Kyselý, René - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár, Petr - Frolíková, Drahomíra - Kočárová, R. - Moravcová, Kamila
Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approach regarding the Hallstatt princely grave from Prague-Letňany, Czech Republic.
Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: grave * meat offerings * pollen * bronze bucket * paint * infrared spectroscopy * xylotomic analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.844, rok: 2016
Kozáková, Radka
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274667

0478247 - ARU-G 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Křivánek, Roman
Comparison study to the use of geophysical methods at archaeological sites observed by various remote sensing techniques in the Czech Republic.
Geosciences. Roč. 7, č. 3 (2017), č. článku 81. ISSN 2076-3263
AV ČR(CZ) R300021421
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological prospection * remote sensing * non-destructive archaeology * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/81/pdf
Křivánek, Roman
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274409

0478251 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Křivánek, Roman
Shrnutí geofyzikálních průzkumů Archeologického ústavu v Praze v areálu hradiště.
[Summary of geophysical survey of the Institute of Archaeology in Prague in area of the site.]
Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017 - (Šteffl, J.; Hentschová, R.), s. 66-75. ISBN 978-80-85321-77-7
AV ČR(CZ) R300021421
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological prospection * non-destructive archaeology * hillfort * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274386

0471057 - ARU-G 2017 GB eng J - Článek v odborném periodiku
Křivánek, Roman
The possibility of using magnetometers for surveying archaeological sites around power lines.
ISAP News : the newsletter of the International Society for Archaeological Prospection. Issue 49, January (2017), s. 3-7 ISSN N
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: geophysical prospection * non-destructive archaeology * magnetometer survey * electricity disturbations
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268558

0478245 - ARU-G 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Křivánek, Roman
The results of magnetometer prospection as an indicator of the extent and intensity of soil erosion of archaeological sites.
12th International conference of archaeological prospection, 12th-16th September 2017, the University of Bradford. Oxford: Archaeopress, 2017 - (Jennings, B.; Gaffney, C.; Sparrow, T.; Gaffney, S.), s. 124-126. ISBN 978-1-78491-677-0.
[International conference of archaeological prospection /12./. Bradford (GB), 12.09.2017-16.09.2017]
AV ČR(CZ) R300021421
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: non-destructive archaeology * archaeological prospection * soil erosion * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274413

0478244 - ARU-G 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Křivánek, Roman
When geology plays a major role in the results of archaeological prospection - case studies from Bohemia.
12th International conference of archaeological prospection, 12th-16th September 2017, the University of Bradford. Oxford: Archaeopress, 2017 - (Jennings, B.; Gaffney, C.; Sparrow, T.; Gaffney, S.), s. 127-129. ISBN 978-1-78491-677-0.
[International conference of archaeological prospection /12./. Bradford (GB), 12.09.2017-16.09.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological prospection * geological condition * non-destructive archaeology * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274414

0480937 - ARU-G 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kulichová, I. - Fernandes, V. - Deme, A. - Nováčková, Jana - Stenzl, V. - Novelletto, A. - Pereira, L. - Černý, Viktor
Internal diversification of non-Sub-Saharan haplogroups in Sahelian populations and the spread of pastoralism beyond the Sahara.
American Journal of Physical Anthropology. Roč. 164, č. 2 (2017), s. 424-434 ISSN 0002-9483
Grant CEP: GA ČR GA13-37998S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Fulani * mtDNA * pastoralism * phylogeography * Y chromosome
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 2.552, rok: 2016
Černý, Viktor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276607

0478382 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kuna, Martin - Novák, David - Hasil, Jan - Křivánková, Dana
Archaeological Map of the Czech Republic. Current state and future visions of virtual research tools in the Czech Republic.
Internet Archaeology. Roč. 2017, č. 43 (2017) ISSN 1363-5387
Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015080
Klíčová slova: archiving * fieldwork management * e-infrastructures * digital humanities
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://intarch.ac.uk/journal/issue43/10/index.html
Novák, David
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274502

0473908 - ARU-G 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Kuna, Martin
Místo a metody archeologie: kauza Roztoky.
[The position and methods of archaeology: the case of Roztoky.]
X. sjezd českých historiků. Ostrava 14.-16. 9. 2011. Vol. 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017 - (Zářický, A.; Kadlec, P.; Závodná, M.), s. 15-22. ISBN 978-80-7464-353-8.
[Sjezd českých historiků /10./. Ostrava (CZ), 14.09.2011-16.09.2011]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2289
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * history * method * Roztoky * research * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271073

0476838 - ARU-G 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Květina, Petr - Gomart, L. - Thér, R. - Neumannová, Klára
Beyond the technological chain: Neolithic potters in social networks.
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 163-171 ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-07062S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: technology of pottery * chaînes opératoires * Neolithic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Květina, Petr
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273777

0467003 - ARU-G 2017 RIV GB eng M - Část monografie knihy
Květina, Petr - Řídký, Jaroslav
Neolithic settlement space: waste, deposition and identity.
Archaeologies of waste. Encounters with the unwanted. Oxford: Oxbow Books, 2017 - (Sosna, D.; Brunclíková, L.), s. 127-144. ISBN 978-1-78570-327-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-07062S; GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Neolithic * formation processes * settlement refuse management
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0265324

0477234 - ARU-G 2018 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kyselý, René - Dobeš, Miroslav - Svoboda, K.
Drilled teeth and shell artefacts from a grave at Prague-Březiněves and a review of decorative artefacts made from animal material from Corded Ware culture in the Czech Republic.
Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14855S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: tooth pendants * shell beads * solar disc * dog (Canis familiaris) * Margaritifera auricularia * Chalcolithic (Copper Age) * Bohemia * Moravia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.844, rok: 2016
Kyselý, René
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273626

0478159 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Langová, Michaela - Švédová, J.
Staroúnětický hrob z Chotětova, okr. Mladá Boleslav.
[An Early Únětice culture grave from Chotětov, Mladá Boleslav District.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 235-243 ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Únětice culture * grave * settlement pattern
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274352

0482271 - ARU-G 2018 SK slo, eng B - Monografie kniha jako celek
Maříková-Kubková, Jana (ed.) - Baxa, P. (ed.) - Frolík, Jan - Válová, Katarína
Dedičstvo Karola Veľkého. Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry. Sprievodca výstavou.
[The legacy of Charlemagne. Early Middle Ages: the cradle of European culture. Exhibition guide.]
Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky: Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2017. 141 s. ISBN 978-80-89175-77-2; ISBN 978-80-87365-99-1
GRANT EU: European Commission(XE) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cultural identity * medieval Europe * archaeology
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277733

0482276 - ARU-G 2018 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Maříková-Kubková, Jana
Kopčany, St. Margareta; Residenzenbildung und Christianisierung, Die Prager Burg; Budeč, Petersrotunde; Domažlice, St. Jakobus; Libice, Kirche.
[Kopčany, St Margaret; Residence building and Christianization, The Prague Castle; Budeč, Peter's Rotunda; Domažlice, St Jacob; Libice, church.]
400-1000. Vom spätantiken Erbe zu den Anfängen der Romanik. Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2017 - (Lübke, C.; Hardt, M.), s. 476,510-514. Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa, 1. ISBN 978-3-422-06958-9
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Middle Ages * building monuments
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277787

0474367 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Matějková, K. - Svobodová, Ljuba
Keramika zahrady valdického letohrádku.
[Garden ceramics of Valdice summer residence.]
Architektura Albrechta z Valdštejna. Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635. Vol. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Uličný, P.), s. 577-581. ISBN 978-80-7422-564-2
GA ČR(CZ) GA404/09/2112
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Albrecht von Wallenstein * garden ceramics * flowerpots
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271437

0478170 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nechvátal, Bořivoj
Dvě zaniklé středověké osady u Radomyšle (okres Strakonice). Památce Bohumíra Lifky (1900-1987).
[Two deserted medieval villages near Radomyšl (Strakonice district). In memory of Bohumír Lifka (1900-1987).]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 2 (2017), s. 773-787 ISSN 0231-5823
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: deserted villages * location * homestead * pottery finds
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://hdl.handle.net/11222.digilib/137055
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274359

0476840 - ARU-G 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Neumannová, Klára - Petřík, J. - Vostrovská, I. - Dvořák, J. - Zikmund, T. - Kaiser, J.
Variability in coiling technique in LBK pottery inferred by experiments and pore structure micro-tomography analysis.
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 172-186 ISSN 0323-1267
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-07062S
GA MŠk(CZ) LQ1601; GA ČR(CZ) GA17-11711S
LQ; GA
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: forming techniques * micro-tomography * Neolithic * Linear Pottery culture (LBK)
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Petřík, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273779

0477980 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Novák, J. - Abraham, V. - Kočár, Petr - Petr, L. - Kočárová, R. - Nováková, K. - Houfková, P. - Jankovská, Vlasta - Vaněček, Z.
Middle- and upper-Holocene woodland history in central Moravia (Czech Republic) reveals biases of pollen and anthracological analysis.
Holocene. Roč. 27, č. 3 (2017), s. 349-360 ISSN 0959-6836
GA ČR(CZ) GA13-11193S
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:67985939
Klíčová slova: woodland history * charcoals * archaeological sites
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; EF - Botanika (BU-J)
Impakt faktor: 2.324, rok: 2016
Novák, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274239

0481437 - ARU-G 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Ottenwelter, Estelle - Děd, J. - Barčáková, Ludmila
Early Medieval gombiky from the "Lumbe Garden" cemetery, Prague Castle.
Materials and Manufacturing Processes. Roč. 32, 7-8 (2017), s. 836-849 ISSN 1042-6914
Grant CEP: GA ČR GAP405/12/2195
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: gombiky * Bohemia * jewels * manufacture
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 2.274, rok: 2016
Ottenwelter, Estelle
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276998

0478209 - ARU-G 2018 RIV NL eng M - Část monografie knihy
Pavlů, Ivan - Květina, Petr - Šumberová, Radka
Large-scale excavations to understand the past.
European archaeology. Identities & migrations. Hommages à Jean-Paul Demoule. Leiden: Sidestone Press, 2017 - (Manolakakis, L.; Schlanger, N.; Coudart, A.), s. 299-313. ISBN 978-90-8890-520-9
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV032
Klíčová slova: research excavations * rescue excavations * large scale unearthing * Neolithic * Bylany * Kolín
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274380

0478623 - ARU-G 2018 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Pavlů, Ivan - Šumberová, Radka
The social role of Neolithic face pots.
Bodies of clay. On prehistoric humanised pottery. Oxford: Oxbow Books, 2017 - (Schwarzberg, H.; Becker, V.), s. 110-120. ISBN 978-1-78570-696-7.
[Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /19./. Plzeň (CZ), 04.09.2013-08.09.2013]
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV032
Klíčová slova: Neolithic * face pot * anthropomorphic pot * Kolín
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274725