Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 110

0479571 - ARU-G 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Bartůněk, V. - Varadzin, Ladislav - Zavřel, Jan
Carbon tape microsampling for non-destructive analyses of artefacts.
Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2334
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: microsampling * SEM-EDS * conducting SEM carbon tape * non-ferrous metallurgy * moulds * Early Middle Ages
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
: Archaeology
Impakt faktor: 1.844, rok: 2016
Bartůněk, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275573

0482273 - ARU-G 2018 RIV SK slo M - Část monografie knihy
Baxa, P. - Maříková-Kubková, Jana
Predbežná správa o zisťovacom výskume veľmožského (?) dvorca z 9. až polovice 10. storočia v Kopčanoch.
[Preliminary report on the trial excavation of a nobleman's (?) farmyard in Kopčany from the 9th to the mid-10th century.]
Devín Veroniky Plachej. Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2017 - (Harmadyová, K.), s. 131-141. ISBN 978-80-89636-21-1
GRANT EU: European Commission(XE) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Early Middle Ages * Mikulčice hillfort * farm
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277768

0486071 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Boháčová, Ivana (ed.) - Cymbalak, T. - Čiháková, J. - Dragoun, Z. - Hasil, Jan - Havrda, J. - Juřina, P. - Kašpar, V. - Laval, Filip - Mašterová, K. - Podliska, J. (ed.) - Staňková, V. - Starec, P. - Šmolíková, M. - Tryml, M. - Vyšohlíd, M. - Žďárská, A.
Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté.
[Guide to Prague archaeology. Known, unknown, and hidden monuments.]
Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha: Praha: Národní památkový ústav, 2017. 335 s. ISBN 978-80-87365-97-7; ISBN 978-80-7480-091-7
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
Klíčová slova: archaeology * cultural heritage * Prague * heritage area * rescue excavation * archaeological site
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281039

0486271 - ARU-G 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Boháčová, Ivana
State of research and research possibilities of early medieval pottery from the Prague production zone.
Archaeologia Polona. Roč. 55, č. 1 (2017), s. 17-34 ISSN 0066-5924
Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
Klíčová slova: early Middle Ages * archaeology * pottery * Prague * chronology * Ceramic Reference Collection
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281152

0485989 - ARU-G 2018 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Bouzek, J. - Pecinovská, Monika - Řídký, Jaroslav - Sankot, P.
Bemerkungen zur keltischen Kunst und zur mediterranen Importen in Frühlatènezeit in Böhmen.
[Remarks on Celtic art and the Mediterranean imports in early La Tène in Bohemia.]
Studia Hercynia. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 45-75 ISSN 1212-5865
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Greek pottery * bronze vessels * art
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280919

0486427 - ARU-G 2018 RIV HR eng J - Článek v odborném periodiku
Brzobohatá, Hana - Šumberová, Radka - Votrubová-Dubská, J. - Vaněk, D.
A case of sharp force trauma to the skull of female buried within a Neolithic rondel, Kolín (Czech Republic).
Collegium Antropologicum. Roč. 41, č. 3 (2017), s. 297-303 ISSN 0350-6134
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: sharp force trauma * paleopathology * Neolithic * rondel * atypical burial * skull * violence
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.collantropol.hr/antropo/article/download/1529/1539
Brzobohatá, Hana
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281260

0486459 - ARU-G 2018 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
Březinová, Helena - Kohout, D.
Assemblage of wool and silk textiles from medieval waste layers in Prague, Czech Republic.
Fibres & Textiles in Eastern Europe. Roč. 25, č. 6 (2017), s. 119-125 ISSN 1230-3666
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological textiles * Middle Ages * Prague * waste layers * dyeing analyses
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 0.626, rok: 2016
Březinová, Helena
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281264

0487752 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Březinová, Helena - Bravermanová, M.
NESAT XIII - North European Symposium for Archaeological Textiles.
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 4 (2017), s. 674 ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282385

0475204 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Březinová, Helena - Kohout, D. - Šmolíková, M.
Od nitě ke košili. Textil a móda středověkých Pražanů.
[From a thread to a shirt. Textile and fashion of medieval Praguers.]
Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2017. 111 s. ISBN 978-80-87828-28-1
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: exhibition * Middle Ages * textile production * archaeological textile
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272056

0477903 - ARU-G 2018 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Březinová, Helena - Kohout, D.
Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy.
[The collection of archaeological textiles of waste layers in the centre of Prague.]
Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Praha: Národní památkový ústav, 2017 - (Nachtmannová, A.; Klapetková, O.), s. 7-16. ISBN 978-80-86516-88-2.
[Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Praha (CZ), 06.10.2016]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-06451S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological textile * medieval waste layers * textile production * dyeing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274300

0475868 - ARU-G 2018 RIV BG eng J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Přichystal, A. - Prokeš, L. - Petřík, J. - Hušková, S.
The origin and distribution of obsidian in prehistoric Bohemia.
Bulgarian e-Journal of Archaeology. Roč. 7, č. 1 (2017), s. 1-15 E-ISSN 1314-5088
Grant CEP: GA ČR GA15-16963S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: obsidian * outcrops * raw material distribution * Palaeolithic * Neolithic * geochemistry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://be-ja.org/index.php/Be-JA/article/view/3/1
Burgert, Pavel
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0272481

0487735 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Končelová, Markéta - Květina, Petr - Řídký, Jaroslav - Šumberová, Radka
Životní jubileum Ivana Pavlů.
[Jubilee of Ivan Pavlů.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 4 (2017), s. 676-678 ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: jubilee * Ivan Pavlů * bibliography
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282381

0480934 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Burgert, Pavel - Eigner, J. - Vokolek, V.
Životní jubileum Slavomila Vencla.
[Jubilee of Slavomil Vencl.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 2 (2017), s. 308-309 ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Slavomil Vencl * archaeologist * jubilee
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276586

0486875 - ARU-G 2018 US eng J - Článek v odborném periodiku
Carman, J. - Turek, Jan
Crumbling UNESCO and aggregating archaeology.
Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Roč. 13, č. 3 (2017), s. 387-391 ISSN 1555-8622
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: indigenous people of Amazonia * Canaanite site in Gaza * UNESCO * world archaeology * European Association of Archaeologists
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281616

0485956 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Černý, Viktor - Hofmanová, Z. - Květina, Petr
Synopse populační genetiky evropského pravěku.
[Review of the population genetics of European prehistory.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 3 (2017), s. 331-360 ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: population history * archaeogenetics * DNA * migration
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280917

0477385 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Čížková, M. - Hofmanová, Z. - Mokhtar, M. G. - Janoušek, V. - Diallo, I. - Munclinger, P. - Černý, Viktor
Alu insertion polymorphisms in the African Sahel and the origin of Fulani pastoralists.
Annals of Human Biology. Roč. 44, č. 6 (2017), s. 537-545 ISSN 0301-4460
Grant CEP: GA ČR GA13-37998S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Alu insertions * Fulani nomads * Western African pastoralism * African Sahel
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.240, rok: 2016
Černý, Viktor
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0273773

0487150 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Dobeš, Miroslav - Popelka, M.
Sídliště klasického stupně badenské kultury v Dolních Beřkovicích, okr. Mělník.
[A settlement of classical phase of Baden Culture in Dolní Beřkovice, Mělník District.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 2 (2017), s. 693-744 ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Baden Culture * settlement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281832

0479183 - ARU-G 2018 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
Dreslerová, Dagmar - Kočár, Petr - Chuman, T. - Pokorná, Adéla
Cultivation with deliberation: cereals and their growing conditions in prehistory.
Vegetation History and Archaeobotany. Roč. 26, č. 5 (2017), s. 513-526 ISSN 0939-6314
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: prehistory * arable farming * soils * archaeobotany * cereals
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 1.908, rok: 2016
Dreslerová, Dagmar
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275211

0487147 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Eigner, J. - Přichystal, A. - Dobeš, Miroslav
Časný a starší eneolit Kadaňska a horního Poohří pohledem kamenné industrie.
[The Ancient and Early Aeneolithic of the Kadaň region and the region of the Upper Ohře River from the viewpoint of lithic industry.]
Archeologie ve středních Čechách. Roč. 21, č. 2 (2017), s. 577-615 ISSN 1214-3553
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Eneolithic * Kadaň region * lithic industry
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281819

0462834 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Eigner, J. - Kapustka, Katarína - Parkman, M. - Řezáč, M.
Mezolitické osídlení Šumavy pohledem studia surovin kamenných artefaktů z lokalit Javoří Pila 1 a Nová Pec.
[Mesolithic occupation of the Bohemian Forest according to the study of raw materials for lithic production from the sites of Javoří Pila 1 and Nová Pec.]
Silva Gabreta. Roč. 23, č. 1 (2017), s. 33-44 ISSN 1211-7420
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology of hunters-gatherers * lithics * Mesolithic * raw material sources
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.npsumava.cz/gallery/36/11078-sg_23_2017_eigner_etal.pdf
Eigner, J.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281105

0485140 - ARU-G 2018 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Frolík, Jan
Die Prager Burg und ihre frühmittelalterlichen Gräberfelder. Versuch einer sozialen Interpretation.
[Prague Castle and its cemeteries of Early Middle Ages. Attempt at social interpretation.]
Religion & Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestag des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.-31. März 2016. Langenweißbach: Beier & Beran, 2017 - (Biermann, F.; Kersting, T.; Klammt, A.), s. 73-85. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 82. ISBN 978-3-95741-067-2.
[Vorchristliche Religion der Slawen im frühen und hohen Mittelalter. Chemnitz (DE), 29.03.2016-31.03.2016]
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * Early Middle Ages * cemeteries
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280246

0483243 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Opět po deseti letech - záchranný archeologický výzkum u kostela sv. Václava v Lažanech (okr. Chrudim).
[Again after ten years - rescue archaeological excavation at the Church of St. Václav in Lažany (Chrudim District).]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 36 ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * High Middle Ages * church
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278645

0478432 - ARU-G 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan - Stránská, Petra - Votrubová, J. - Emmerová, B. - Vaněk, D.
People “on the margin”: a medieval cemetery in Český Brod - Malechov (Central Bohemia).
Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 59-75 ISSN 1804-848X
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: skeletal remains * paleopathological analysis * Forestier's disease * Bekhterev's disease * Y-chromosome * DNA extraction
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.iansa.eu/papers/IANSA-2017-01-frolik.pdf
Frolík, Jan
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274569

0478431 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku.
[Burials in the High Middle Ages and the Modern Age in the Chrudim, Pardubice and Kolín Regions.]
Archaeologia historica. Roč. 42, č. 1 (2017), s. 187-205 ISSN 0231-5823
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: graveyard * High Middle Ages * Early Modern Age * funeral rite * multilevel burials
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://hdl.handle.net/11222.digilib/136539
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274565

0483247 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Frolík, Jan
Pohřebiště u kostela Panny Marie a na II. nádvoří Pražského hradu.
[The cemetery in the Second Courtyard and by the Church of the Virgin Mary at Prague Castle. Part II, Analysis.]
Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2017. 387 s. Castrum Pragense, 14/2. ISBN 978-80-7581-001-4
Grant CEP: GA ČR GB14-36938G
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Prague Castle * Middle Ages * cemetery * Virgin Mary Church
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278636

0483237 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Záchranný archeologický výzkum při odvodnění hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře-Sedlci.
[Rescue archaeological excavation in drainage works of the All Saints cemetery church with the ossuary in Kutná Hora-Sedlec.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 34-35 ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: cemetery * High Middle Ages * mass graves * plague
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278642

0483241 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Frolík, Jan
Záchranný archeologický výzkum v čp. 59 v Kutné Hoře.
[Rescue archaeological research at the house Land Registry No. 59 in Kutná Hora.]
Zprávy České archeologické společnosti. Suppl. 105, - (2017), s. 35-36 ISSN 1211-992X.
[Archeologické výzkumy v Čechách 2016. Praha, 04.04.2017-05.04.2017]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: High Middle Ages * town * tower * stone wall
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278643

0484568 - ARU-G 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
Churches and crosses as evidence for the Christianisation process of Great Moravia.
Religion & Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestag des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.-31. März 2016. Langenweißbach: Beier & Beran, 2017 - (Biermann, F.; Kersting, T.; Klammt, A.), s. 61-71. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 82. ISBN 978-3-95741-067-2.
[Vorchristliche Religion der Slawen im frühen und hohen Mittelalter. Chemnitz (DE), 29.03.2016-31.03.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Great Moravia * church * cross
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279781

0474683 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Gojda, Martin
Archeologie a dálkový průzkum. Historie, metody, prameny.
[Archaeology and remote sensing. History, methods, data.]
Praha: Academia, 2017. 465 s. ISBN 978-80-200-2644-6
Grant CEP: GA ČR GA13-19041S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * remote sensing
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271679

0470606 - ARU-G 2017 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Družicové a letecké fotografie na internetu. Evidence, či ohrožení archeologického dědictví?.
[Space- and airborne photographs on the internet. Evidence or threat of archaeological heritage?.]
Dějiny a současnost. Roč. 39, č. 1 (2017), s. 38-41 ISSN 0418-5129
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: remotely sensed data * remote sensing * archaeological heritage
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0268313

0474684 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Gojda, Martin
Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu.
[Research of historical landscape and protecting archaeological heritage through remote sensing methods.]
Zprávy památkové péče. Roč. 77, 1-2 (2017), s. 137-144 ISSN 1210-5538
AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: remote archaeological sensing * aerial photography * satellite imagery * lidar data * cultural landscape
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0271680

0486461 - ARU-G 2018 RIV DE ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hendrychová, Soňa
Die großmährischen Gräberfelder in Rajhrad und Rajhradice.
[Great Moravian burial grounds in Rajhrad and Rajhradice.]
Religion & Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte der 22. Jahrestag des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Chemnitz, 29.-31. März 2016. Langenweißbach: Beier & Beran, 2017 - (Biermann, F.; Kersting, T.; Klammt, A.), s. 87-96. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, 82. ISBN 978-3-95741-067-2.
[Vorchristliche Religion der Slawen im frühen und hohen Mittelalter. Chemnitz (DE), 29.03.2016-31.03.2016]
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Great Moravia * burial ground * Rajhrad * Rajhradice
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281280

0481434 - ARU-G 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Hošek, Jiří - Bárta, P. - Šmerda, J.
Metallographic examination and reconstruction of the 6th century lombardic sword from Kyjov.
Materials and Manufacturing Processes. Roč. 32, 7-8 (2017), s. 885-899 ISSN 1042-6914
Grant CEP: GA ČR GAP405/12/2289
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: sword * Kyjov * metallography * Lombards
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 2.274, rok: 2016
Hošek, Jiří
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0277001

0482794 - HIU-Y 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hubený, D. - Voráček, Emil - Dufek, P. - Fabini, Pavel - Hasil, Jan - Hasilová, P. - Trefný, M. - Velička, T.
Libkovice pod Řípem v běhu času.
[Libkovice under Říp in the Course of Time.]
Hostivice: Petr Prášil - BARON, 2017. 372 s. ISBN 978-80-88121-29-9
Institucionální podpora: RVO:67985963 ; RVO:67985921 ; RVO:67985912
Klíčová slova: village * protestantism * civil society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0278178

0478080 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chvojka, O. - Chytráček, Miloslav - Metlička, M. - Michálek, J.
Jantar střední až pozdní doby bronzové v Čechách.
[Amber from the Middle to the Final Bronze Age in Bohemia.]
Památky archeologické. Roč. 108, prosinec (2017), s. 89-120 ISSN 0031-0506
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: amber * Middle Bronze Age * Late and Final Bronze Age * Bohemia * chemical analyses
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274281

0477956 - ARU-G 2018 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Chvojka, O. - Jiráň, Luboš - Metlička, M. - Frána, Jaroslav - Houfková, P. - John, J. - Šálková, T. - Beková, M. - Blažek, J. - Břicháček, P. - Daněček, D. - Fröhlich, J. - Hůrková, J. - Jiřík, J. - Kausek, P. - Krajíc, R. - Krásný, F. - Menšík, P. - Němcová, A. - Novák, M. - Ondráčková, L. - Peša, V. - Polišenský, T. - Praumová, R. - Procházka, M. - Sedláček, R. - Slabina, M. - Smejtek, L. - Smíšek, K. - Šteffl, J. - Trefný, M. - Vích, D.
Nové české depoty doby bronzové. Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013.
[New Bronze Age depots in Bohemia. Hoards of the metal objects found up to 2013.]
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha: Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2017. 400 s. Episteme. ISBN 978-80-7394-655-5; ISBN 978-80-87365-96-0; ISBN 978-80-7247-135-5
Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
Klíčová slova: Bronze Age * hoards * Bohemia
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače (UJF-V)
: Nuclear physics (UJF-V)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274201

0487753 - ARU-G 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chytráček, Miloslav
26. setkání Archeologické pracovní skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko.
[26th meeting of Archaeological workgroup East Bavaria/West and South Bohemia/Upper Austria.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 4 (2017), s. 674-675 ISSN 0323-1267
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * East Bavaria * West and South Bohemia * Upper Austria
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0282386

0478176 - ARU-G 2018 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Chytráček, Miloslav - Chvojka, O. - Egg, M. - John, J. - Kozáková, Radka - Křivánek, Roman - Kyselý, René - Michálek, J. - Stránská, Petra
A disturbed Late Hallstatt period princely grave with a two-wheeled chariot and bronze vessels in Sedlina Forest near Rovná in South Bohemia: a preliminary report.
Archaeological sites in forests. Strategies for their protection. München: Volk Verlag, 2017 - (Irlinger, W.; Suhr, G.), s. 83-90. Inhalte - Projekte - Dokumentationen: Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, 14. ISBN 978-3-86222-226-1.
[Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /19./. Plzeň (CZ), 04.09.2013-08.09.2013]
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Late Hallstatt period * princely grave * bronze vessels * forest * South Bohemia * tumulus graves * disturbances
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274365

0478082 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chytráček, Miloslav - Golec, M. - Chvojka, O. - Metlička, M. - Michálek, J. - Novotná, M. - Frolíková, Drahomíra
Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě.
[Amber of the Early Iron Age and the course of the Amber Road in Central Europe.]
Památky archeologické. Roč. 108, prosinec (2017), s. 121-256 ISSN 0031-0506
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: amber * Hallstatt period * Early La Tène period * Bohemia * Moravia * Slovakia * Central Europe * Amber Road
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274801

0485828 - ARU-G 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Chytráček, Miloslav - Chvojka, O. - John, J. - Michálek, J. - Stránská, Petra - Šálková, T.
Lidská oběť z pozdní doby halštatské v jižních Čechách? K interpretaci nálezů pod výšinnou lokalitou starší doby železné na Vraném vrchu u Spolí, okr. Český Krumlov.
[A human sacrifice from the Final Hallstatt period in south Bohemia? Interpreting finds from the slope of Early Iron Age hilltop site on Vraný vrch near Spolí, Southern Bohemia.]
Archeologické rozhledy. Roč. 69, č. 4 (2017), s. 583-628 ISSN 0323-1267
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021201
M
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: Final Hallstatt period * hoard * ritual * human sacrifice * situla art * jewel * anthropological analysis * plant macro-remains analysis * long-distance routes
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0280768

0479185 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Ibrová, A. - Dupej, J. - Stránská, Petra - Velemínský, P. - Poláček, Lumír - Velemínská, J.
Facial skeleton asymmetry and its relationship to mastication in the Early Medieval period (Great Moravian Empire, Mikulčice, 9th-10th century).
Archives of Oral Biology. Roč. 84, December (2017), s. 64-73 ISSN 0003-9969
Grant CEP: GA ČR GA17-01878S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: mandible * teeth * dental wear * diet * geometric morphometrics
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AC - Archeologie, antropologie, etnologie (ARUB-Q)
Impakt faktor: 1.748, rok: 2016
Ibrová, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0275204

0484518 - ARU-G 2018 RIV NL eng B - Monografie kniha jako celek
Ježek, Martin
Archaeology of touchstones. An introduction based on finds from Birka, Sweden.
Leiden: Sidestone Press, 2017. 220 s. ISBN 978-90-8890-517-9; ISBN 978-90-8890-518-6; ISBN 978-90-8890-519-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-22207S
Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M300021203
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeology * prehistory * early middle ages * burials * grave-goods * elites * touchstones * chemical microanalysis * archaeometallurgy * behavioural patterns * symbolic * history of archaeology * Vikings
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0279687

0487209 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kapustka, Katarína
Jak pochopit jiného člověka? Úvaha o problematice archeologické interpretace minulých populací.
[How to understand another man? Reflection on the issues of archaeological interpretation of past populations.]
Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Plzeň: Petr Mikota, 2017 - (Eigner, J.; Trnka, R.), s. 39-43. ISBN 978-80-87170-47-2
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological interpretation * Mesolithic * hunter-gatherers
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0281884

0480201 - ARU-G 2018 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Kapustka, Katarína
The lithics from Sphinx.
Sudan & Nubia. Roč. 2017, č. 21 (2017), s. 36-38 ISSN 1369-5770
GA ČR(CZ) GA17-03207S
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: lithics * Mesolithic * Nile region
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0276082

0477978 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kočár, Petr - Kočárová, R.
Archeobotanické analýzy výplní naoraných archeologických objektů z Horní Břízy (okr. Plzeň - sever).
[Archaeobotanic analyses of the fillings of archaeological objects from Horní Bříza (Pilsen - North region).]
Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech. Plzeň: Petr Mikota, 2017 - (Eigner, J.; Trnka, R.), s. 45-51. ISBN 978-80-87170-47-2
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: damaged by plowing * archaeological objects * archaeobotany
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274254

0477976 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kočár, Petr
Přírodní podmínky v mladším subboreálu.
[Natural conditions in the younger subboreal.]
Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017 - (Šteffl, J.; Hentschová, R.), s. 36-42. ISBN 978-80-85321-77-7
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: natural conditions * Hillfort Hrádek near Libochovany * younger subboreal
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274258

0462670 - ARU-G 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
Kotěrová, A. - Velemínská, J. - Dupej, J. - Brzobohatá, Hana - Pilný, A. - Brůžek, J.
Disregarding population specificity: its influence on the sex assessment methods from the tibia.
International Journal of Legal Medicine. Roč. 131, č. 1 (2017), s. 251-261 ISSN 0937-9827
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: forensic anthropology population data * sex determination * tibia * population specificity * discriminant function analysis * GAME method
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Impakt faktor: 2.382, rok: 2016
Kotěrová, A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0262076

0478577 - ARU-G 2019 DE eng J - Článek v odborném periodiku
Kozáková, Radka - Kyselý, René - Trefný, M. - Drábková, K. - Kočár, Petr - Frolíková, Drahomíra - Kočárová, R. - Moravcová, Kamila
Food offerings, flowers, a bronze bucket and a waggon: a multidisciplinary approach regarding the Hallstatt princely grave from Prague-Letňany, Czech Republic.
Archaeological and Anthropological Sciences. -, - (2017) ISSN 1866-9557
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: grave * meat offerings * pollen * bronze bucket * paint * infrared spectroscopy * xylotomic analysis
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
: Archaeology
Impakt faktor: 1.844, rok: 2016
Kozáková, Radka
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274667

0478247 - ARU-G 2018 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Křivánek, Roman
Comparison study to the use of geophysical methods at archaeological sites observed by various remote sensing techniques in the Czech Republic.
Geosciences. Roč. 7, č. 3 (2017), č. článku 81. ISSN 2076-3263
AV ČR(CZ) R300021421
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological prospection * remote sensing * non-destructive archaeology * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
http://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/81/pdf
Křivánek, Roman
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274409

0478251 - ARU-G 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Křivánek, Roman
Shrnutí geofyzikálních průzkumů Archeologického ústavu v Praze v areálu hradiště Hrádek.
[Summary of geophysical survey of the Institute of Archaeology in Prague in area of the site Hrádek.]
Hradiště Hrádek u Libochovan. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2013-2016). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2017 - (Šteffl, J.; Hentschová, R.), s. 66-76. ISBN 978-80-85321-77-7
AV ČR(CZ) R300021421
Institucionální podpora: RVO:67985912
Klíčová slova: archaeological prospection * non-destructive archaeology * hillfort * geophysical survey
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0274386