Archiv AV ČR (od r. 2006 pod Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Publikace ASEP

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 995

0109550 - HIU-Y 20040391 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Adam, R. (ed.) - Janáčková, J. (ed.) - Pokorná, Magdaléna (ed.) - Saicová Římalová, L. (ed.) - Wimmer, S. (ed.)
Božena Němcová: Korespondence. 2. 1853-1856.
[Božena Němcová: Correspondence 2. 1853-1856.]
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 558 s. ISBN 80-7106-697-4
GA MK0(CZ) DA01P01OUK023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903
Klíčová slova: history * correspondence
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0016659

0025037 - A-Z 2006 SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Eduard Kastner.
Praha: Archiv AV ČR, 2005. 4 s. Archivní pomůcky, 518.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: history of classical philology * personal papers
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0115486

0025034 - A-Z 2006 SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
Bahenská, Marie
Milena Linhartová.
Praha: Archiv AV ČR, 2005. 5 s. Archivní pomůcky, 516.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: archivistics * personal papers
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0115484

0025025 - A-Z 2006 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Bahenská, Marie
Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století.
[The Origins of the Emancipation of Women in Bohemia. Girl´s Education and Women´s Society in Prague in 19th century.]
Praha: Libri: Praha: Slon, 2005. 176 s. Gender Sondy, 2. ISBN 80-7277-241-4
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: Prague * history * Women's Society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0115475

0025031 - A-Z 2006 CZ cze R - Recenze
Bahenská, Marie
[Recenze].
[[Review].]
[Osvaldová, Barbora.: Česká média a feminismus. - Praha, 2004. 154 s]. Český lid, Etnologický časopis. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 92, č. 2 (2005), s. 219-221. ISSN 0009-0794
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: gender studies
Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0115481

0025039 - A-Z 2006 CZ cze R - Recenze
Bahenská, Marie
[Recenze].
[[Review].]
[Franc, Martin.: Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. - Praha, 2003. 304 s]. Český lid, Etnologický časopis. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 92, č. 4 (2005), s. 446-448. ISSN 0009-0794
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0115488

0025040 - A-Z 2006 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Ženský výrobní spolek český.
[Female Manufacturing Czech Society.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 91, č. 3 (2004), s. 253-271. ISSN 0009-0794
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: Prague * history * Female Society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0115489

0027277 - A-Z 2006 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bahenská, Marie
Ženy ve veřejném životě ve druhé polovině 19. století. Spolek svaté Ludmily a činnost Marie Riegrové-Palacké.
[Women in Public Life during the Second Half of the 19th Century. The Society of St. Ludmila and Marie Riegrová-Palacká's Public Involvement.]
Český časopis historický. Roč. 103, č. 3 (2005), s. 549-571. ISSN 0862-6111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: history * Prague * Women's Society
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0117393

0123020 - A-Z 20000035 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Barvíková, Hana
Archives of the Academy of Sciences of the Czech republic - acces to their documents and public information on them.
The Science Archives in the European Integration. Warszawa: Archiwum Polskiej Akademii Nauk, 2000, s. 123-126. ISBN 83-907781-2-2.
[Scientific Archives in the Process of European Integration. Warszawa (PL), 02.12.1999-03.12.1999]
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021288

0123243 - A-Z 20023081 CZ cze N - Článek v novinách
Barvíková, Hana
Česká věda a Pražské jaro.
[Czech science and the Prague Spring.]
Akademický bulletin AV ČR. č. 1 (2001), s. 22-24. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021510

0122724 - A-Z 980077 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Barvíková, Hana - Míšková, Alena - Šmidák, Miroslav - Těšínská, E. (ed.)
Československá akademie věd 1969 - 1972. Restaurace komunistické moci ve vědě.
[Czechoslovak Academy of Sciences 1969 - 1972. Restoration of the Communist Power in Science.]
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998. 150 s. Sešity ústavu pro soudobé dějiny AV ČR., 30.
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0020997

0122725 - A-Z 980078 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Barvíková, Hana
Československá akademie věd v období tzv. normalizace.
[Czechoslovak Academy of Sciences in the Period of "Normalization".]
Historická Olomouc 11. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998 - (Zaoral, R.), s. 309-317
[Historická Olomouc /11./ (CZ), 02.10.1996-03.10.1996]
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0020998

0122768 - A-Z 980058 CZ cze I - Interní tisk
Barvíková, Hana - Croy, Jana
Emanuel Rádl.
Praha: Archiv AV ČR, 1997. 18 s. Inventáře.
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021039

0027684 - A-Z 2006 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Barvíková, Hana
Ferdinand Špíšek.
Praha: Archiv AV ČR, 2002. 3 s. Archivní pomůcky, 503.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: Czech-French relations * personal papers
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0117748

0122651 - A-Z 970021 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Barvíková, Hana - Janderová, Helena - Pokorná, Magdaléna - Podaný, Václav - Kostlán, A. (ed.) - Janko, J. (ed.) - Těšínská, E. (ed.)
Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995.
Praha: Archiv AV ČR, 1997. 5. ISSN 1211-1813. In: Práce z dějin Akademie věd., s. 297-357
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0020925

0123288 - A-Z 20033042 CZ cze E - Elektronický dokument
Barvíková, Hana - Podaný, V.
Fondy a sbírky [Archivu Akademie věd ČR].
[Fonds and Collections [of the ASCR Archives].]
[textový a hypertextový dokument]. - Praha: Archiv AV ČR, 2003. www, 1352 kB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: archives fonds * archives collections
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
http://www.archiv.cas.cz
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021555

0122828 - A-Z 990053 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Barvíková, Hana - Janderová, Helena - Podaný, Václav - Podaný, V. (ed.)
Fondy a sbírky Archivu AV ČR.
[Record-groups, personal papers and collections of the Archives AS.]
Praha: Archiv AV ČR, 1999. 362 s. Práce z dějin Akademie věd., 13. ISBN 80-902464-3-5
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021098

0021148 - A-Z 2006 CZ cze M - Část monografie knihy
Barvíková, Hana - Kábová, Hana
Fondy institucí. Archeologický ústav ČSAV, Jednota československých matematiků a fyziků, Pražský lingvistický kroužek, Prezidium ČSAV (1985-1989, 1990-1992), Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV - pobočka Brno, Ústav etiky a religionistiky ČSAV, Ústav fyzikální chemie ČSAV, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Vědecké kolegium jazykovědy ČSAV, Vědecké kolegium molekulární a buněčné biologie ČSAV.
[Institute record-groups. CSAS Archeological Institute, Association of Czech Mathematicians and Physicists, Prague Linguistic Circle, CSAS Presidium (1985-1989, 1990-1992), CSAS Institute of History of Central and East Europe - Brno branch, CSAS Institute of Ethics and Religious Studies, CSAS Institute of Physical Chemistry, CSAS Institute of Theory of Information and Automation, CSAS Scientific Board of Linguistics, CSAS Scientific Board of Molecular and Cellular Biology.]
Práce z Archivu Akademie věd. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., 2004 - (Barvíková, H.), s. 208-219. Práce z Archivu Akademie věd, D, 1. ISBN 80-86404-11-0
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of science
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0110159

0122742 - A-Z 980050 CZ cze I - Interní tisk
Barvíková, Hana - Podaný, Václav
Heinz Zatschek.
Praha: Archiv AV ČR, 1994. 90 s. Archivní pomůcky, 215.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021015

0100255 - A-Z 20043005 CZ cze N - Článek v novinách
Barvíková, Hana
Jan (Ivan) Horbaczewski. 150. výročí narození.
[Jan (Ivan) Horbaczewski. The 150th Anniversary of the Birth.]
Akademický bulletin AV ČR. č. 3 (2004), s. 18. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0007759

0027635 - A-Z 2006 SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
Barvíková, Hana
Jan Svoboda.
[Jan Svoboda.]
Praha: Archiv AV ČR, 2004. 8 s. Archivní pomůcky, 515.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: linguistics
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0117710

0122769 - A-Z 980059 CZ cze I - Interní tisk
Barvíková, Hana - Šulc, Michal
Josef Hendrich.
Praha: Archiv AV ČR, 1997. 46 s. Inventáře.
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021040

0123019 - A-Z 20000034 CZ cze N - Článek v novinách
Barvíková, Hana
Josef Hendrich.
[Josef Hendrich.]
Akademický bulletin AV ČR. Roč. 2000, č. 1 (2000), s. 9. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021287

0122732 - A-Z 980044 CZ cze I - Interní tisk
Barvíková, Hana - Podaný, Václav
Josef Král.
Praha: Archiv AV ČR, 1993. 60 s. Archivní pomůcky, 133.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021005

0122827 - A-Z 990052 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Barvíková, Hana
Josef Velenovský - 50.výročí úmrtí.
[Josef Velenovský - 50 anniversary of his death.]
Akademický bulletin AV ČR. Roč. 1999, č. 6 (1999), s. 5-5. ISSN 1210-9525
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021097

0123238 - A-Z 20023076 CZ cze N - Článek v novinách
Barvíková, Hana
Kamil Krofta. 17. 7. 1876 - 16. 8. 1945.
Akademický bulletin AV ČR. č. 1 (2002), s. 21. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of science
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021505

0101777 - A-Z 20043016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Barvíková, Hana - Martinovský, Martin
Membership of Women in the Leading Learned Institutions in the 20th Century [in the Czech lands].
[Členství žen v předních vědeckých společnostech ve 20. století [v českých zemích].]
Women Scholars and Institutions. Prague: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004 - (Štrbáňová, S.; Stamhuis, I.; Mojsejová, K.), s. 189-220. Práce z dějin vědy, 13A. ISBN 80-7285-041-5. ISSN 1213-1199.
[Women Scholars and Institutions. Praha (CZ), 08.06.2003-11.06.2003]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: women scholars * learned institutions * history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0009183

0122743 - A-Z 980051 CZ cze I - Interní tisk
Barvíková, Hana - Tříšková, Alena
Oldřich Starý.
Praha: Archiv AV ČR, 1994. 48 s. Archivní pomůcky, 182.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021016

0021147 - A-Z 2006 CZ cze M - Část monografie knihy
Barvíková, Hana - Kábová, Hana - Mádlová, Vlasta - Švadlenová, Martina
Osobní fondy. Vladislav Čermák, Viktor Dvorský, Otakar Hostinský, Jaroslav Janovský, Vojtěch Jarník, Jaroslav Kastner, Vladimír Klecanda, Josef Macek, Karel Maydl, Alois Mrázek, Václav Myslivec, Franc Nadorp, Jan Petr, Vojtěch Šafařík, Vladimír Vanýsek, František Vejdovský, Vítězslav Veselý, Arnošt Wenig-Malovský, František Weyr, Otto Wichterle, František Záviška.
[Personal papers. Vladislav Čermák, Viktor Dvorský, Otakar Hostinský, Jaroslav Janovský, Vojtěch Jarník, Jaroslav Kastner, Vladimír Klecanda, Josef Macek, Karel Maydl, Alois Mrázek, Václav Myslivec, Franc Nadorp, Jan Petr, Vojtěch Šafařík, Vladimír Vanýsek, František Vejdovský, Vítězslav Veselý, Arnošt Wenig-Malovský, František Weyr, Otto Wichterle, František Záviška.]
Práce z Archivu Akademie věd. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., 2004 - (Barvíková, H.), s. 179-207. Práce z Archivu Akademie věd, D, 1. ISBN 80-86404-11-0
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of science * history of humanities
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0110158

0123290 - A-Z 20033044 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Barvíková, Hana - Sulitková, Ludmila
O stavovské solidaritě.
[On the professional solidarity.]
Archivní časopis. Roč. 53, č. 3 (2003), s. 171-175. ISSN 0004-0398
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: Flood * Archives * help
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021557

0123289 - A-Z 20033043 RIV CZ cze G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
Barvíková, Hana (ed.)
Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků.
[Reflection of the Scientific Institution Beginnings. First Days of the Czechoslovak Academy of Sciences and its Institutions in the Contemporaries' Memory.]
Praha: Archiv AV ČR, 2003. 204 s. Práce z Archivu Akademie věd., C 4. ISBN 80-86404-06-4.
[Reflexe počátků vědecké instituce : první všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků. Praha (CZ), 25.11.2002-26.11.2002]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences * foundation
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021556

0123310 - A-Z 20033065 CZ cze N - Článek v novinách
Barvíková, Hana
Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků.
[Reflection of the Scientific Institution Beginnings. First Days of the Czechoslovak Academy of Sciences and its Institutions in the Contemporaries' Memory.]
Akademický bulletin AV ČR. č. 1 (2003), s. 7. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
http://www.kav.cas.cz/press/stranky/archiv/ab/2003/1/reflexe.htm
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021577

0027636 - A-Z 2006 SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
Barvíková, Hana
Rudolf Šrámek-Hušek.
[Rudolf Šrámek-Hušek.]
Praha: Archiv AV ČR, 2004. 12 s. Archivní pomůcky, 514.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: zoology * hydrobiology * personal papers
Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0117711

0022171 - A-Z 2006 CZ cze, eng M - Část monografie knihy
Barvíková, Hana
Ruští emigranti v Československu v letech 1918-1939.
[The Russian Immigrants in Czechoslovakia, 1918-1938.]
Exil v Praze a Československu 1918-1938. Praha: Pražská edice, 2005, s. 9-21. ISBN 80-86239-11-X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
Klíčová slova: history * Czechoslovakia * Russian exile
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0110955

0123291 - A-Z 20033045 CZ cze N - Článek v novinách
Barvíková, Hana
Václav Myslivec.
Akademický bulletin AV ČR. č. 6 (2003), s. 21. ISSN 1210-9525
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021558

0122937 - A-Z 20003041 CZ cze G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
Barvíková, Hana (ed.) - Ďurčanský, Marek (ed.) - Kodera, Pavel (ed.)
Věda v Československu v letech 1953 - 1963.
[Science in Czechoslovakia between 1953 - 1963.]
Praha: Arenga, 2000. 592 s. Práce z dějin vědy., 1. ISBN 80-86404-00-5.
[Věda v Československu v letech 1953-1963. Praha (CZ), 23.11.1999-24.11.1999]
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021205

0122723 - A-Z 980076 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Barvíková, Hana - Těšínská, E. (ed.)
Věda v českých zemích za druhé světové války.
[Science in the Czech Lands during the World War 2.]
Dějiny věd a techniky. Roč. 31, č. 2 (1998), s. 109-113. ISSN 0300-4414
Grant CEP: GA AV ČR KSK3077601
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0020996

0123292 - A-Z 20033046 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Barvíková, Hana - Drábek, P.
Výběrová bibliografie Jaroslava Folty.
[Jaroslav Folta - Selected Bibliography.]
Acta rerum naturalium necnon technicarum. Roč. 7, - (2003), s. 19-33. ISSN 1211-958X
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915
Klíčová slova: history of sciences
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021559

0123151 - A-Z 20013264 RIV cze U - Uspořádání akce
Bečvář, Jindřich - Fuchs, Eduard - Bečvářová, Martina - Hykšová, Magdalena
22. letní škola historie matematiky.
[The 22nd Summer School in the History of Mathematics.]
[Jevíčko, 24.08.2001-28.08.2001, (W-EUR 50/4)]
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Klíčová slova: history of mathematics * education
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021419

0122917 - A-Z 20003020 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bečvář, Jindřich
4. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách.
[4th Seminar on History of mathematics for teachers at high schools.]
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Roč. 45, č. 1 (2000), s. 84-85. ISSN 0032-2423
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021185

0123150 - A-Z 20013263 RIV cze U - Uspořádání akce
Bečvář, Jindřich - Fuchs, Eduard
Celostátní seminář z dějin matematiky.
[National Seminary from the History of Mathematics.]
[Praha - Brno - Plzeň, 00.03.2001-00.01.2002, (W-CST 115/0)]
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Klíčová slova: history of mathematics
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021418

0122918 - A-Z 20003021 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bečvář, Jindřich
Historie matematiky 20.
[History of mathematics 20.]
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Roč. 45, č. 1 (2000), s. 83-84. ISSN 0032-2423
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021186

0122919 - A-Z 20003022 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bečvářová, Martina
10.seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky a 21. letní škola z historie matematiky.
[10th Seminar of Philosophical Questions of Mathematics and Physics and the 21st Summer School on History of Mathematics.]
Učitel matematiky. Roč. 9, č. 1 (2000), s. 57-60. ISSN 1210-9037
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021187

0123149 - A-Z 20013261 RIV cze U - Uspořádání akce
Bečvářová, Martina - Šír, Z.
Eukleides a řecká matematika.
[Eukleides and Greek Mathematics.]
[Praha, 09.11.2001, (K-EUR 20/3)]
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Klíčová slova: Eukleides * history of mathematics
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021417

0122975 - A-Z 20003089 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bečvářová, Martina
Maturitní zkoušky v 19. a na počátku 20. století.
[The leaving examinations in the 19th century and at the beginning of 20th century.]
Zpravodaj z celostátní konference učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol. Ústí nad Orlicí: SOŠ a SOU automobilové v Ústí nad Orlicí, 2000 - (Minář, J.), s. 15-22
[Celostátní konference učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol. Ústí nad Orlicí (CZ), 11.10.2000-13.10.2000]
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021243

0122974 - A-Z 20003088 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Bečvářová, Martina
Přijímací zkoušky na pražské technice v minulém století.
[Entrance examinations at Prague Technical University in the last century.]
Sborník 26. konference VŠTEZ Lázně Bohdaneč. Praha: J ČMF, 2000 - (Černý, J.), s. 5-10. ISBN 80-7015-732-1.
[Konference VŠTEZ Lázně Bohdaneč /26./. Lázně Bohdaneč (CZ), 04.09.2000-06.09.2000]
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021242

0122979 - A-Z 20003095 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
Bečvářová, Martina
Přijímací zkoušky na vysoké školy v 19. a na počátku 20. století.
[Entrance examinations at Universities in the 19th century and at the beginning of the 20th century.]
Zpravodaj z celostátní konference učitelů středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol. Ústí nad Orlicí: SOŠ a SOU automobilové v Ústí nad Orlicí, 2000 - (Minář, J.), s. 22-23
[Celostátní konference učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol. Ústí nad Orlicí (CZ), 11.10.2000-13.10.2000]
Grant CEP: GA MŠk LN00A041
Kód oboru RIV: AB - Dějiny
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0021247

0122526 - A-Z 940002 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Bělohlávková, Jana
Bibliografie prací Miloslava Bělohlávka do roku 1993.
Plzeň: Archiv města Plzně, 1994. 29. 1994. In: Minulostí západočeského kraje., s. příloha 52
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0020805

0122525 - A-Z 940001 CZ cze M - Část monografie knihy
Bělohlávková, Jana
Josef Fritsch - zahradní architekt ze severních Čech.
Ústí nad Labem: Městské muzeum, 1994. 1. In: Trmice. Muzeum města Ústí nad Labem 1994., s. 56-61
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0020804

0122527 - A-Z 940003 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Bělohlávková, Jana
Karolinské rukopisy v Rakouské národní knihovně.
Studie o rukopisech. Roč. 30, - (1994), s. 153-156. ISSN 0585-5691
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0020806