z

Hořejší Michal L.

RIV - aktuální sběr

Další varianty jména: Hořejší, Michal

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 3

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0489053 - UJC-A 2019 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hořejší, Michal - Voleková, Kateřina
Peripheral Old Czech names for Owls.
Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Janyšková, I.; Karlíková, H.; Boček, V.), s. 165-174. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9.
[Etymological Symposium. Brno (CZ), 12.09.2017-14.09.2017]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S; GA MŠk(CZ) LM2015081
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: ornithonyms * onomatopoeia * word formation * language contact * owls * Old Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0283586

Kapitola v monografii

0473133 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hořejší, Michal
Staročeské rukopisy snáře Vavřince z Březové.
[Old Czech Manuscripts of the Dreambooks by Vavřinec z Březové (Laurentius de Březová).]
Sny mezi obrazem a textem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016 - (Borovský, T.; Nokkala Miltová, R.), s. 53-71. ISBN 978-80-7422-511-6
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: dreambook * old czech * Leo Tuscanus * Vavřinec z Březové * Laurentius de Březová * Oneirocriticon
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270301

0472333 - UJC-A 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hořejší, Michal L.
Co je to Šumava? Proměny jejího vymezení a recepce.
[What is Šumava? Metamorphoses of the Definition and the Reception of the Name.]
Toponyma. Kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016 - (David, J.), s. 144-156. ISBN 978-80-7464-843-4
Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
Klíčová slova: communication * concept * corpus * critical discourse analysis * media * narrative * Bohemian Forest National Park * anoikonyms * onomastics
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0270022