Šimek Štěpán

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

Monografie

0517601 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nejedlý, Petr - Fuková, Irena - Hejdová, Tereza - Heřmanská, Kateřina - Homolková, Milada - Hořejší, Michal - Pergler, Jiří - Poledňáková, Barbora - Šimek, Štěpán - Vajdlová, Miloslava
Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině.
[Word-formational Development of Deverbal Nouns in Old and Middle Czech.]
Praha: Academia, 2019. 416 s. ISBN 978-80-200-3087-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Medieval and Early Modern Czech * word formation * nouns * deverbal nouns * onomasiology * historical grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303580

0520967 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Šimek, Štěpán (ed.) - Brom, Vlastimil - Dragoun, Michal - Hrdina, Jan - Šimek, Štěpán
Staročeská kronika Martimiani.
[The Old Czech Martimiani Chronicle.]
Praha: Scriptorium, 2019. 463 s. ISBN 978-80-88013-77-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Chronicle * Critical Edition * Old Czech Language * Martimiani
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306163

Článek v odborném periodiku

0504706 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fuková, Irena - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán
K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny.
[On the preparation of the Dictionary of Early Modern Czech.]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 76-87. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Early Modern Czech * lexicography * lexicology * structural approach
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296594

Kapitola v monografii

0505155 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Šimek, Štěpán
Deverbativní substantiva se sufixem -éř/-íř/-ýř ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína.
[Deverbative nouns derived by suffix -éř/-íř/-ýř in dictionaries by Daniel Adam of Veleslavín.]
Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 - (Gębka-Wolak, M.; Kaproń -Charzyńska, I.; Kamper-Warejko, J.), s. 183-196. ISBN 978-83231-4148-8
Grant CEP: GA ČR GA15-01298S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: diachronic lexikography * word-formative system * Old Czech * Middle Czech * Daniel Adam of Veleslavín
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296658