Štěpán Pavel

RIV - aktuální sběr , Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 26.05.2020 v 15:05:11

0507533 - ÚJČ 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Systematic Relationships Between Toponyms and Anthroponyms in Czech.
Onomastica Uralica. -, č. 12 (2018), s. 111-120. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: proper names * anthroponyms * toponyms * systematic relationships * parasystem
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou12/08.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298528

0507534 - ÚJČ 2020 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Namegiving in the Czech Republic: Legal Regulation and the Role of Onomasticians.
Onomastica Uralica. -, č. 14 (2018), s. 83-92. ISSN 1586-3719
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: anthroponyms * given names * toponyms * oikonyms * street names * name policy
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
mnytud.arts.unideb.hu/onomural/kotetek/ou14/07.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298527

0507730 - ÚJČ 2020 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
Štěpán, Pavel
Collectivization and nationalization of agriculture in Czechoslovakia: changes of rural landscape ‒ and namescape?
Acta onomastica. Roč. 60, č. 1 (2019), s. 130-137. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: toponyms * anoikonyms * names of tracts of land * collectivisation and nationalisation of agriculture
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=752101
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298902