Nejedlý Petr

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

Monografie

0517601 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Nejedlý, Petr - Fuková, Irena - Hejdová, Tereza - Heřmanská, Kateřina - Homolková, Milada - Hořejší, Michal - Pergler, Jiří - Poledňáková, Barbora - Šimek, Štěpán - Vajdlová, Miloslava
Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině.
[Word-formational Development of Deverbal Nouns in Old and Middle Czech.]
Praha: Academia, 2019. 416 s. ISBN 978-80-200-3087-0
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Medieval and Early Modern Czech * word formation * nouns * deverbal nouns * onomasiology * historical grammar
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303580

0518654 - MÚA 2020 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
Vlhová-Wörner, Hana - Kolár, J. - Nejedlý, Petr - Frei, Jan - Holeton, D. R. - Baťová, E.
Jistebnický kancionál. MS. Praha, Knihovna Národní muzea, II C 7. Kritická edice. 2. svazek. Cantionale.
[The Jistebnice Kancionál. MS. Prague, National Museum Library, II C 7. Critical Edition. Volume 2. Cantionale.]
Chomutov: L. Marek, 2019. 341 s. Monumenta liturgica bohemica, 3. ISBN 978-80-87127-98-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GX19-28306X
Institucionální podpora: RVO:67985921 ; RVO:67985955 ; RVO:68378092
Klíčová slova: Hussitism * hussite songs * Jan Hus
Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví; AI - Jazykověda (UCL-M)
Obor OECD: Arts, Art history; Specific languages (UCL-M)
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0305173

Článek v odborném periodiku

0504706 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Fuková, Irena - Nejedlý, Petr - Šimek, Štěpán
K připravovanému Slovníku raněnovověké češtiny.
[On the preparation of the Dictionary of Early Modern Czech.]
Naše řeč. Roč. 102, 1/2 (2019), s. 76-87. ISSN 0027-8203
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: Early Modern Czech * lexicography * lexicology * structural approach
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296594

0517546 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Nejedlý, Petr
Odborný i etický karambol.
[A Professional and Ethical Crash.]
Acta onomastica. Roč. 60, č. 2 (2019), s. 263-267. ISSN 1211-4413
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: critical review of an article * extinct place names * nicknames * unprofessional research * absence of regular references
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303579

Kapitola v monografii

0505158 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Nejedlý, Petr
Deverbativní nomina instrumenti ve starší češtině a jejich kategorizace.
[Deverbativ names of instruments in the Older Czech and their categorization.]
Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych. Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018 - (Gębka-Wolak, M.; Kaproń -Charzyńska, I.; Kamper-Warejko, J.), s. 109-119. ISBN 978-83231-4148-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA15-00987S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: word-formative system * Old Czech * Middle Czech * onomasiological category * deverbativ nouns * nouns of means * suffix
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296968