Hoffmannová Jana

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 5

Monografie

0505593 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Hoffmannová, Jana (ed.) - Homoláč, Jiří (ed.) - Mrázková, Kamila (ed.) - Čermáková, Anna - Fried, Mirjam - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Komrsková, Zuzana - Kopřivová, Marie - Poukarová, Petra - Richterová, Olga - Zaepernicková, Eliška - Zeman, Jiří
Syntax mluvené češtiny.
[The Syntax of Spoken Czech.]
Praha: Academia, 2019. 392 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2961-4
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: spoken Czech * syntax * everyday communication * utterance * turn * discourse markers * prosodic means * the corpora of spoken Czech
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297164

Citace, recenze▾
Recenze:
Rysová, Magdaléna. Recenze knihy. Korpus - gramatika - axiologie. 2019, č. 20, 76-80. ISSN 1804-137X.
Kloudová, Věra. Recenze knihy. Jazykovědné aktuality. 2019, 56(3/4), 109-113. ISSN 1212-5326.

Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.)

0509498 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Slangy nás baví – a stávají se účinným prostředkem reklamy.
[Slang is entertaining – and is becoming an effective means of advertising.]
Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 - (Bláha, O.), s. 51-59. Ediční řada - Sborníky. ISBN 978-80-244-5465-8.
[Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc (CZ), 18.10.2018-19.10.2018]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: style mixing * entertainment * advertising communication sphere * slang * language humor * visualization * multimodality
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300245

0511407 - ÚJČ 2020 RIV RU cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Hoffmannová, Jana
Popularizační styl jako styl hybridní: míra bulvarizace a „zábavnosti“ profilovaná orientací na různé adresáty.
[Popularizing style as a hybrid style (an area of style mixing).]
Nastojaščee i buduščee stilistiki. Moskva: Flinta, 2019 - (Vartanova, E.), s. 151-157. ISBN 978-5-9765-4189-4.
[Nastojaščee i buduščee stilistiki. Moskva (RU), 13.05.2019-14.05.2019]
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-08651S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: popularizing style * popularization of history * academic (scholarly) style * style of tabloids * „entertainment style“ * intended readers
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302656

Kapitola v monografii

0504769 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana - Zaepernicková, Eliška
Konvergentní a divergentní reprodukce řeči své a cizí v mluvených projevech.
[Convergent and divergent reporting of one’s own and somebody else’s speech in spoken interactions.]
Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 341-350. ISBN 978-83-63090-21-0
Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * introductory segment * reporting of one‘s own speech * reporting of somebody else’s speech * convergent/divergent reporting * prosodic devices
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296338

0509574 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Hoffmannová, Jana
Výzkum „reprodukce prvotních výpovědí“ v éře mluvených korpusů.
[The research of reported speech in the period of spoken corpora.]
Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. Brno: Host, 2019 - (Malčík, P.; Karlík, P.), s. 61-72. ISBN 978-80-7577-810-9
Grant CEP: GA ČR(CN) GA19-21523S
Institucionální podpora: RVO:68378092
Klíčová slova: reported speech * direct/indirect/free indirect speech/thought * the particle prý/prej * spoken Czech * spoken corpora
Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
Obor OECD: Linguistics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0300421