Malý Marek

RIV - aktuální sběr

RIV ID 6064094

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 6

Článek v odborném periodiku

0507972 - ÚI 2020 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
Brabec, Marek - Malý, Marek
Časovo-prostorová statistická analýza finančních dat.
[Spatio-temporal statistical analysis of financial data.]
Forum Statisticum Slovacum. Roč. 15, č. 1 (2019), s. 1-9. ISSN 1336-7420
AV ČR(CZ) StrategieAV21/1
StrategieAV
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: finanční data * časoprostorové modelování * GAM * GMRF * hospodaření základních škol
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2019/fss0119.pdf#page=3
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0298936

0505757 - ÚI 2020 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
Hůnová, I. - Brabec, Marek - Malý, Marek
What Are the Principal Factors Affecting Ambient Ozone Concentrations in Czech Mountain Forests?
Frontiers in Forests and Global Change. Roč. 2, June 2019 (2019), č. článku 31. E-ISSN 2624-893X
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: ambient ozone * generalized additive model * NOx * meteorology * non-linear effects
Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297151

0500646 - ÚI 2020 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Puklová, V. - Žejglicová, K. - Kratěnová, J. - Brabec, Marek - Malý, Marek
Childhood respiratory allergies and symptoms in highly polluted area of Central Europe.
International Journal of Environmental Health Research. Roč. 29, č. 1 (2019), s. 82-93. ISSN 0960-3123
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: allergies * respiratory symptoms * children * long-term exposure * air pollution
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Impakt faktor: 1.465, rok: 2018
Puklová, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0292729

0520249 - ÚI 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Puklová, V. - Brabec, Marek - Keder, J. - Kazmarová, H. - Malý, Marek - Velická, H. - Bobák, M. - Janout, V.
Zhoršení respiračních symptomů u astmatických pacientů vlivem krátkodobě zvýšeného znečištění ovzduší v Ostravě.
[Short-term Effects of Winter Air Pollution on Respiratory Health in Asthmatic Patients in Ostrava.]
Alergie. Roč. 18, č. 4 (2016), s. 211-216. ISSN 1212-3536
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: air pollution * asthma patients * respiratory symptoms
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Obor OECD: Statistics and probability
Puklová, V.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0304948

0508594 - ÚI 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šípek, A. - Gregor, V. - Šípek jr., A. - Friedová, N. - Klaschka, Jan - Malý, Marek - Jírová, J.
Spina bifida v České republice – incidence a prenatální diagnostika.
[Spina bifida in the Czech Republic – incidence and prenatal diagnostics.]
Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Roč. 82, č. 4 (2019), s. 410-414. ISSN 1210-7859
Grant CEP: GA MZd NV17-29622A
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: rozštěpy neurální trubice * vrozené vady * Česká republika * neural tube defects * congenital abnormalities * Czech Republic
Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Obor OECD: Clinical neurology
Impakt faktor: 0.355, rok: 2018
Šípek jr., A.
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0299456

0504168 - ÚI 2020 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Šípek, A. - Gregor, V. - Šípek jr., A. - Klaschka, Jan - Malý, Marek - Jírová, J.
Vrozené vady u dětí narozených v České republice v období 1994–2015.
[Congenital anomalies in children born in the Czech Republic in 1994–2015.]
Časopis lékařů českých. Roč. 158, č. 1 (2019), s. 9-14. ISSN 0008-7335
Grant CEP: GA MZd NV17-29622A
Institucionální podpora: RVO:67985807
Klíčová slova: vrozená vada * incidence * Česká republika
Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
Obor OECD: Human genetics
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0295862