Nosková Jana

RIV - aktuální sběr

Označit vše / Zobrazit vše / Zrušit označení

Nalezeno záznamů: 4

Monografie

0521640 - EÚ 2020 RIV CZ cze, ger B - Monografie kniha jako celek
Nosková, Jana - Pavlásek, Michal - Kreisslová, S.
„Takové normální rodinné historky.” Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti.
[„Ordinary Family stories.” Images of Migration and Migrating Images in Family Memory.]
Praha: Argo, 2019. 422 s. ISBN 978-80-257-3036-2
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: family memory * politics of remembering * migration * generation * oral history * Germany * Croatia * Czech Republic
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0306232

Článek v odborném periodiku

0506136 - EÚ 2020 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Kreisslová, S.
Erinnert oder vergessen? Der Umgang mit der Vertreibung der Deutschen in Chomutov (Komotau) und Brno (Brünn).
[Remembered or forgotten? Dealing with the forced displacement of Germans in Chomutov (Komotau) and Brno (Brünn).]
Aussiger Beiträge. Roč. 12, č. 1 (2018), s. 85-110. ISBN 978-3-7069-0726-2. ISSN 1802-6419
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: Germans * Brno * Chomutov * memory culture * culture of remembrance * forced displacement
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
http://old.ff.ujep.cz/ab/index.php/de/jahrgang-12-2018
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297399

0506162 - EÚ 2020 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
Nosková, Jana - Kreisslová, S.
“Family Silver” or Artefacts (in) Memories of Forcibly Displaced Germans.
Slovenský národopis. Roč. 67, č. 2 (2019), s. 165-184. ISSN 1335-1303
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Klíčová slova: memory * family * generation * displaced Germans * artefact
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
https://www.sav.sk/journals/uploads/061014150009_Kreisslova_Noskova_final.pdf
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0297416

Kapitola v monografii

0518237 - EÚ 2020 RIV DE ger M - Část monografie knihy
Nosková, Jana - Kreisslová, S.
Die „Großveranstaltung“ der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik. Wichtige Identitätsstütze oder einfach „ein nettes Fest“?
[The Großveranstaltung of the German minority in the Czech Republic. An important identity support or simply a “nice festivity”?]
Der Sudetendeutsche Tag. Zur demonstrativen Festkultur von Heimatvertriebenen. Münster: Waxmann Verlag, 2019 - (Fendl, E.), s. 217-240. ISBN 978-3-8309-4081-4
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-19041S
Institucionální podpora: RVO:68378076
Klíčová slova: Germans * cultural memory * minority * Czech Republic * collective identity
Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
Obor OECD: Antropology, ethnology
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0303397