Kitzler Petr

RIV - aktuální sběr , Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Druhy dokumentů: Článek v impaktovaném periodiku, Článek v odborném periodiku, Monografie, Kapitola v monografii, Konferenční příspěvek (mezinárodní konf.), Konferenční příspěvek (lokální konf.)
Databáze: ASEP 

Data ze dne: 18.02.2020 v 18:02:55

0509403 - FLÚ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
Kitzler, Petr
Tertullianus. Mučedníkům.
[Tertullian. To the Martyrs.]
Praha: OIKOYMENH, Filosofický ústav AV ČR, 2019. 56 s. Oikúmené, Malá řada, 24. ISBN 978-80-7298-372-8
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: early Christian literature * apologetics * Tertullian * Ad martyras * martyrs
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0302839

0504583 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
Kitzler, Petr
Co je člověk? Na okraj Tertullianovy teologické antropologie.
[What Is a Man? On the Margins of Tertullian’s Theological Anthropology.]
Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 55-70. ISBN 978-80-7007-562-3
Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-02741S
Institucionální podpora: RVO:67985955
Klíčová slova: Church fathers * Tertullian * anthropology * soul * body * traducianism
Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
Obor OECD: Religious studies
Trvalý odkaz: http://hdl.handle.net/11104/0296179